Sunteți pe pagina 1din 23

17.06.

2017 TEHNICIDECONSILIERE

Tehnologie Afaceri Referate Didactica Legislatie Familie

Acasadidacticadidacticapedagogie
TEHNICIDECONSILIERE
TEHNICIDECONSILIERE

TEHNICIDECONSILIERE

1.Enumeratitipuriledeconsiliere(dupaA.Baban)
3.Tipurideconsiliere

Literaturadespecialitateidentificamaimultetipurideconsiliere(cf.AdrianaBaban,
2001,p.16):

informationala:oferainformatiipedomenii/temespecifice Start Download -


View PDF

Convert From Doc to PDF, PDF to Doc


Start Download - View PDF Simply With The Free Online App!
Convert From Doc to PDF,
PDF to Doc Simply With The
Free Online App!

educationala:oferareperepsihoeducationalepentrusanatateamentala,emotionala,
fizica,socialasispiritualaacopiilorsiadolescentilor

dedezvoltarepersonala:contribuielaformareadeabilitatisiatitudinicaresa
permitaofunctionarepersonalasisocialaflexibilasieficientainscopulatingeriistariide
bine

suportiva:oferasuportemotional,apreciativsimaterial

vocationaia:vizeazadezvoltareacapacitatiideplanificareacarierei

decriza:oferaasistentapsihologicapersoaneloraflateindificultate

Pastoraladinperspectivaspirituala

Consiliereapsihopedagogicapoatefidefinitacafiindunprocesprincaregrupuldeelevipoatefiomogenizatsiinfluentatcu
scopuldeaprevenisituatiiledecriza.Inacestsens,rolulconsilieriiesteunulproactiv,adicaurmarestedezvoltareapersonala,
educationalasisocialaaelevilor.

Consiliereascolara,caprocesintensivdeacordareaasistenteipsihopedagogiceelevilor,arelabazalegaturadintrefamilie
copilscoala.Pentrudesfasurareauneieducatiieficientesipentruoptimizareapersonalitatiicopilului,aceastalegaturatrebuiesafie
constantasiarmonioasa.Cualtecuvinte,dezvoltareaarmonioasaapersonalitatiicopilului,inlaturareasauameliorarea
comportamentelordezadaptativecarepotsaaparaincadrulacestuiproces,cercunecesitateoactivitatesistematicadeconsilieresi
asistentapsihopedagogicalanivelulindividuluisialgrupurilorscolare.Importantadeosebitaaactiunilorconsilieriipsihopedagogice
estedirectproportionalacuvaloareapecareoarepentruscoalaprocesuldeadaptarealcopiluluilaactivitatileeducative,deinstruire,
sociale.

2.Prezentatiniveluriledeconsilierescolara
http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 1/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Niveluriledeconsiliereeducationala:

a.Consiliereacaparteintegrantaafunctieididacticemetodicaspecifica
fiecareidisciplinedeinvatamant.

b.Consiliereacorelatacufunctiadidactica,cazincareestenecesaraoabilitare
suplimentaraacadrelordidactice.

c.Consiliereaseparatadefunctiadidacticaestefurnizatadoardepsiholog.

Consiliereavocationalaoferainformatiidespreoptiunieducationalesiprofesionalefaciliteaza
dezvoltareapersonalapentruluareaunordeciziiinconcordantacuaptitudinilepersonalesirealitatile
sociale.

Consiliereaprivindcarieraasistaindividulinrezolvareaproblemelorscolare,profesionale,dezvolta
siaplicainterventiibazatepecercetarilepsihologieivocationale.Consiliereaprivindcariera=activitatea
prinintermediulcareiaelevilorleestefacilitatacunoastereaobiectivaapropriilorcapacitati,a
competentelorsiresurselorpersonale.

Orientareavocationala{vocationalguidance)esteoformadeasistareindomeniulcarierei.
Orientareaimplicaindrumareaclientuluipentruarealizadeciziispecifice.

3.Scopurileconsilieriipsihopedagogice.Enumeraresiscurtaargumentare

Consiliereaeducationalapoatefidefinitacao
relatieinterumanadeasistentasisuportdintrepersoana
specializatainpsihologiasiconsiliereaeducationala(profesorul
consilier)sigrupuldeelevi,inscopuldezvoltariipersonalesi
preventieisituatiilordecriza.Consiliereeducationalaesteactivitateaprinintermediulcareiaelevii,
parintiisicadreledidacticedevinconstientedefactoriideclansatoriaidiferitelorfenomenenegative
(Exempledeastfeldefenomene:delincventajuvenila,abandonulscolartemporarsaudefinitiv,inadaptare
lacerintelescolii,manifestareaagresivitatiietc.),cumulativcuidentificareavarianteloractionalede
prevenire/ameliorare/eliminareaacestora.

Obiectivcentralalconsilieriiscolare:creareapremiselornecesarerealizariiunuimediueducogen,
prinintermediulactiuniiconvergenteatuturoragentiloreducationaliimplicatiinprocesuleducativ.

Trasaturiledefinitoriialeconsilieriieducationalesunturmatoarele(P.M.Sanborn):

esteunprocesdedezvoltare:prinactivitateadeconsiliereseinitiazaunprogramcarearecafinalitate
dezvoltareapersonala,profesionalasisocialaapersoanei

areunrolproactiv:oferasolutii,construiesteproiectededezvoltarepersonalasausocioprofesionala

implicaresponsabilitateaconsilierului,oferindsolutiicaresaconducalaoptimizarearelatieielevscoala.

4.Caracteristicileactivitatiideconsiliere:asigurarilerealizatedeconsilier

PREGATIREACONSILIERULUI

Consiliereaesteunprocescomplexcarenupoatefirealizatintuitivsaudupasimtulcomun.
Consiliereaincorporeazainformatiisimetodedinmaimultedisciplinepsihologice.Pregatireaconsilierului
presupuneasimilareaunorrepereteoreticesiaplicativedinurmatoareledomenii:

psihologiavarstelorsiadezvoltarii

psihologiapersonalitatii

psihologiasociala

teoriisitehnicideconsiliere

autocunoastere

Totodata,consiliereaimplicadezvoltareaunoratitudinisiabilitatifundamentale,faradecareprocesulde
consilierenupoateducelaefecteleconturatedeinsasiobiectiveleconsilierii.

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 2/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Consilierultrebuiesademonstrezecapacitatiempatice(empatiaconstaincapacitateadeapercepe
cadrulinterndereferintaalinterlocutorului,cutoatecomponenteleemotionalealeacestuia,faraate
identificacuacesta.),capacitaticaresedezvoltaprinexersareacomunicariiverbalesinonverbaleeficiente.

Atitudinilefundamentalealeconsilierului:

Acceptareaneconditionata
Empatia
Congruenta
Colaborarea
Gandireapozitiva
Responsabilitatea
Respectul

5.RealizatiocomparatieintreConsilieresiPsihoterapie

Exista,demulteori,confuziiintreceeaceinseamnaconsilieresiceeaceinseamnapsihoterapie.
Deseorimanualeledestinatepracticienilordinacestedomeniiutilizeazaintromanieragenericaeticheta
deconsilieresipsihoterapie.

Dacaterapiaesteunprocesdetratareadeficientelorsiimplicaanamneza,diagnozasiprognoza,
consilierepsihologicaesteunprocesfocalizatpeautocunoasteresiautoevaluareobiectiva,cumulativcu
aspectementionateincadrulconsilieriieducationalesiaceleiprivindcarierea.

Paralelaconsiliereterapie

CONSILIEREA TERAPIA

Esteorientataspreclienti. Estecentratapepacienti.

Utilizeazaipotezesocioculturale, Utilizeazaipotezestrictmedicale.

coroboratcuceledinsferastiintelor
educatiei.

Esteasociatacuprocesuldeinvatare. Esteasociatacuprocesuldevindecare.

Estecentratapecomportamentul Estecentratapecazurileincaregranita
normalitatiiafostdepasita,peperturbari
normalsaupedisfunctiicuuncaracter
majorelanivelul
pasager,deficientecareingeneralaufost
generatededegradareamediuluieducogen. personalitatiipacientului.

Esteindicatapentruproblemele Esteindicatapentruproblemele
interpersonale intrapersonaletindestructurapersonalitatii
(trairiafective,atitudini,convingeri
personale,idealdeviata).

Subordoneazapreponderentsfera Subordoneazapreponderentsferaafectiva
cognitiva

Presupunemaimultoschimbare Presupunemaimultoschimbare
evolutiva revolutiva

Scopulconsilieriiestefolosireamai Scopulpsihoterapieiesterestructurarea
eficientaaresurselorpersonale. personalitatii.

6.Ceesteconsiliereapsihologica?Definitiesiprezentaregenerala

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 3/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Abordandoperspectivadescriptivcomprehensiva,G.Ionescuconsiderapsihoterapiaoformade
tratamentpsihologicstructurataintehnicisimetode,aplicatainmoddeliberat,ingrupsauindividualizat,
decatreunterapeutspecializat:

omuluisanatosaflatindificultate,caruiaiiconferaconfortmoralsiomaibunasanatatesipecareil
ajutaspreomaibunaintegrare

celuicudificultatiderelationare

celuisuferindsomatic,pecareilconducesprealinare

celuialienat,caruiaiidezvoltacapacitateadeorientareinviatasideresocializare(G.Ionescu,1990,p.
24).

Definitiaestefoarteutiladeoareceprimeledouacategoriicareiaiiesteadresatsprijinulpsihologic
suntcategoriilepentrucareesteindicataconsiliereapsihologica.

Desidiferentapareminima,consilierii,decelemaim u l t e ori,asistapersoaneingasireaunorsolutiila
problemelepecarelearesubiectulsauincontrolulunorsituatiidecriza(moarteauneipersoane
apropiate,falimentinafaceri,infidelitate,problemedecomunicareetc).

Infatapersoaneicaresolicitaajutor,insa,tehnicilesimetodeledeinterventieutilizateseinscriupe
uncontinuumincare,practic,estegreusadiferentieziintrepsihoterapiesiconsiliere.

Ocaracteristicaimportantaaconsilieriiestepreocupareapentrupreventiaproblemelor.Strategiade
preventieconstainidentificareasituatiilorsigrupurilorderiscsiinactiuneaasupralorinaintecaacestea
saaibaunimpactnegativsisadeclansezecrizepersonalesaudegrup.

Consiliereaesteotehnicadeinformaresievaluare,unmijlocdeamodificacomportamentul,o
experientadecomunicare,ocautareincomunasensuluiinviataomului(R.W.Strowing).Aspectulesential
alconsilieriiesteconfidentialitateasiincredereareciproca.Pedealtaparte,dihotomiaconsiliere
psihoterapie,sesustine.Consiliereaestecentratapeceeaceapartineprezentului,acumsiaici,intimp
cepsihoterapiaprivesteprezentulcaexpresieauneiistoriicareserepetaintruncontextmereuschimbat
(I.DafinoiuinlucrareaElementedepsihoterapieintegrativa(2000),p.20).

Dacaterapiaesteunprocesdetratareadeficientelorsiimplicaanamneza,diagnozasiprognoza,
consilierepsihologicaesteunprocesfocalizatpeautocunoasteresiautoevaluareobiectiva,cumulativcu
aspectementionateincadrulconsilieriieducationalesiaceleiprivindcarierea.

CONSILIEREA TERAPIA

Esteorientataspreclienti.Utilizeazaipoteze Estecentratapepacienti.Utilizeazaipoteze
socioculturale, strictmedicale.

coroboratcuceledinsfera Esteasociatacuprocesuldevindecare.

Estecentratapecazurileincaregranita
stiinteloreducatiei.
normalitatiiafostdepasita,peperturbarimajore
Esteasociatacuprocesulde
lanivelulpersonalitatiipacientului.
invatare.Estecentratapecomportamentul

normalsaupedisfunctiicuun

caracterpasager,deficientecarein

generalaufostgeneratede

degradareamediuluieducogen.

7.Ceesteconsiliereaeducationala?Definitiesiprezentaregenerala

Consiliereaeducationalapoatefidefinitacao
relatieinterumanadeasistentasisuportdintrepersoana
specializatainpsihologiasiconsiliereaeducationala(profesorul
consilier)sigrupuldeelevi,inscopuldezvoltariipersonalesi
preventieisituatiilordecriza.Consiliereeducationalaesteactivitateaprinintermediulcareiaelevii,
http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 4/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

parintiisicadreledidacticedevinconstientedefactoriideclansatoriaidiferitelorfenomenenegative
(Exempledeastfeldefenomene:delincventajuvenila,abandonulscolartemporarsaudefinitiv,inadaptare
lacerintelescolii,manifestareaagresivitatiietc.),cumulativcuidentificareavarianteloractionalede
prevenire/ameliorare/eliminareaacestora.

Diferenteintreconsiliereaeducationalasiconsiliereapsihologica(A.Baban.2001.p.20,extras):

CONSILIEREEDUCATIONALA CONSILIEREPSIHOLOGICA

Profesorulabilitatpentruactivitatiledeconsilieresiorientare Psihologulscolar
CINE?

Incadrulorelordeconsilieresiorientaresidirigentie Incabinetuldeconsiliere
UNDE?

Clasadeelevi,parinti Persoana(elev,parinte,profesor)
GRUPTINTA

Dezvoltarepersonala Dezvoltarepersonala
OBIECTIVE
Promovareasanatatiisistariidebine Promovareasanatatiisistariidebine

Preventie Preventie

Remediere

Cunoasteresiimaginedesine Evaluarepsihologica
TEMATICA
Dezvoltareaunorabilitatide Consiliereinprobleme:
comunicaresimanagementalconflictelor emotionale(anxietate,depresie),
comportamentale(agresivitate,
Dezvoltareaabilitatilor hiperactivitate),deinvatare(esecscolar,
socialeasertivitate abandonscolar)

Dezvoltareaabilitatilorde Terapieindividualasidegrup
prevenireaconsumuluidealcool,tutun,droguri
Interventieinsituatiidecriza(divort,boala,decesul
Dezvoltareaunei parintelui)
psihosexualitatisanatoase
Consilierevocationala
PrevenireHIV.SIDA,sarcininedorite
Informareasiformareaprofesorilorsiparintilorpeteme
Dezvoltareaabilitatilordeprevenireaanxietatii.depresiei,
depsihologieeducationalasi
agresivitatii,suicid
promovareasanatatii
Consilierevocationala
Materialeinformativepentrumassmedia
Controlulstresului
Cercetareindomeniulconsilieriietc.
Responsabilitatesociala
s.a.,m.d.
Rezolvaredeprobleme

Deciziiresponsabile

Tehnicideinvatareeficienta

Managementultimpului

Dezvoltareacreativitatii

Informareaprivindresurseledeconsilierecabinete
scolare,cabinetedeconsiliereprivindcariera,organizatiinon
guvernamentale,

s.a.,m.d.

Nuexistaodelimitarestrictaintreconsiliereapsihologicasiconsiliereaeducationala.

Obiectivcentralalconsilieriiscolare:creareapremiselornecesarerealizariiunuimediueducogen,
prinintermediulactiuniiconvergenteatuturoragentiloreducationaliimplicatiinprocesuleducativ.

Trasaturiledefinitoriialeconsilieriieducationalesunturmatoarele(P.M.Sanborn):

esteunprocesdedezvoltare:prinactivitateadeconsiliereseinitiazaunprogramcarearecafinalitate
dezvoltareapersonala,profesionalasisocialaapersoanei

areunrolproactiv:oferasolutii,construiesteproiectededezvoltarepersonalasausocioprofesionala

implicaresponsabilitateaconsilierului,oferindsolutiicaresaconducalaoptimizarearelatieielevscoala.

8.Prezentaticelepatrudefinirialeanormalitatii

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 5/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Ceintelegemprincomportamentanormal'?Caresuntcriteriiledediferentieredecomportamentul
normal'?Inprivintaanormalitatiinuexistaunconsens,darmajoritateaincercarilordeadescrieanor
malitateasuntfundamentatepeunasaumaimultedintreurmatoareledefinitii.

DEVIEREADELANORMELESTATISTICE.Cuvantulanormalinseamnainprimulrandalaturide
norma'.Odefinitieaanormalitatiiarelabazafrecventastatistica:comportamentulanormalnuare
frecventastatisticasauestedeviatdelanorma.Dar,potrivitacesteidefinitii,persoanacareesteextrem
deinteligentasauextremdefericitavaficlasificatacaanormala.Prinurmare,ladefinirea
comportamentuluianormal,trebuiesaluaminconsiderarecevamaimultdecatfrecventastatistica.
DEVIEREADELANORMELESOCIALE.Fiecaresocietateareanumitestandarde,saunorme,pentruuncom
portamentacceptabilcomportamentulcaredeviazapronuntatdelaacestenormeesteconsiderat
anormal.Comportamentulcareesteconsideratnormaldecatreosocietate,poateficonsideratanormal
decatrealta.Deexemplu,membriiunortriburiafricanenuconsideracaesteneobisnuitsaauzivocicand
defaptnimeninuvorbestesausavezicevacandnuexistanimicacolo,darasemeneacomportamente
suntconsiderateanormaledecatremajoritateasocietatilor.Oaltaproblemaesteaceeaamodificariiin
timpaconceptuluideanormalitateincadrulaceleiasisocietati.Acum30deani,majoritateaamericanilor
consideraucafumatulmarijuaneisauaparitiaaproapegolpeplajasuntcomportamenteanormale.Astazi,
acestecomportamentetindsafievazutemaidegrabacanistecomponentealestiluluideviatadecat
semneleuneianormalitati.Oricedefinitieaanormalitatiitrebuiesafiecevamaicomplexadecatnivelulde
intelegeresociala.

COMPORTAMENTULINADAPTAT.Inloculdefiniriicomportamentuluianormalintermeniidevianteidela
normelestatisticesausocietale,numerosioamenidestiintadindomeniulsocialcredcacelmaiimportant
criteriuestemodulincarecomportamentulafecteazabunastareaindividuluisauagrupuluisocial.In
conformitatecuacestcriteriu,comportamentulesteanormaldacaelesteinadaptat,dacaelareefecte
adverseasupraindividuluisauasuprasocietatii.Uneletipuridecomportamentdeviantinterfereazacu
bunastareaindividului(unbarbatpoatesaaibaoteamaatatdeputernicademultime,incatsanupoata
mergecuautobuzullamuncaunalcooliccareconsumacantitatimaridebauturanupoatesasipastreze
loculdemuncaofemeiecareincearcasasesinucida).Alteformedecomportamentdeviantsuntnocive
societatii(unadolescentcareareexplozii'violentedeagresivitateunindividparanoiccarepunelacale
asasinareauneifiguripublice).Dacautilizamcriteriulinadaptarii,toateacestecomportamentevorfi
considerateanormale.

DISCONFORTULPERSONAL.Celdealpatruleacriteriupostuleazaanormalitateaintermeniitrairii
subiectiveaunorsuferintepersonale.Majoritateaindivizilordiagnosticaticuotulburarementalase
simtmizerabil.Eisuntanxiosi,deprimatisauagitati,iarmultisuferadeinsomnie,apatiesaude
numeroasedureri.Uneori,disconfortulpersonalpoatefisingurulsimptomdeanormalitate
comportamentulindividuluiparenormalunuiobservatorobisnuit.

Niciunadintreacestedefinitiinuasiguraodescrierecompleta,satisfacatoareacomportamentului
anormal.Inmajoritateacazurilor,toatecelepatrucriteriifrecventastatistica,deviatiasociala,
comportamentulinadaptatsidisconfortulpersonalsuntluateinconsiderareladiagnosticarea
anormalitatii.

9.Trasaturilepersoaneinormale.Prezentaregenerala

Normalitateaestechiarmaidificildedefinitdecatanormalitatea,darmajoritateapsihologilorsunt
deacordcaurmatoarelecalitatiindicabunastareaemotionala.Acestecaracteristicinufacdistinctii
preciseintresanatateamentalasiafectiuneamentalamaidegrabaelereprezintatrasaturipecarele
posedapersoananormalaintromasuramaimaredecatindividulcareestediagnosticatcaanormal.

1.Perceptiaeficientaarealitatii.

2.Cunoastereadesine.

3.Abilitateadeaexercitauncontrolvoluntarasupracomportamentului

4.Apreciereadesinesiacceptarea.

5.Abilitateadeaavearelatiiafective

6.Productivitatea.

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 6/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

10.Descrietipersoanelematuresiimaturedinpunctdevederepsihologicsisocial

I.Personalitatiimaturepsihologicsisocial,caracterizateprinsimplitateastructurilorpsihice
componente,prinlipsacorelatieilogicedintreele,printrofunctionaliteteneeficienta,situationala,
imprevizibila,inegala,insfarsit,princapacitatiadaptiveextremdescazutelasituatiilecomunesimaiales
lacelenoi

Sintetic,persoanaimaturapoatefidescrisaastfel:

1.granitelimitatealeEului,neimplicateindiverseactivitati,neparticipanteinmodautentic,nudoarfizic,
cisipsihologic

2.centratepeeleinsele,inchiseineleinsele,posesive,sufocante,exclusiviste(credcanumaieleau
traitoanumitaexperienta,dorescsafieiubite,darnupotdaruifiubirea)

3.emotionalzgomotoase,cuizbucniridemaniesipasiune,intampinafrustrarilecuaversiune,sunt
acuzatoaresiautoacuzatoare

4.modificarealitateapecareoreflectapentruaoadaptatendintelorsifanteziilorlor

5.suntafectate,pozeaza',cautasalasealteimpresiiasuprafonduluilor,contrarecelorpecarele
detin

6.actioneazafluctuant,ezitant,infunctiedesituatii,imprejurari.

II.Personalitatimaturepsihologicsisocial,cesedistingprintromarecomplexitatestructural
functionala,prinadaptarealorsuplasiflexibilalacelemaidiversesituatii,prineficientasporita.Eisunt
capabili,pebazauneiabilitatiadecvatedetestarearealitatiisadeasituatiilorsemnificatiapecareo
meritasisaapreciezecorectvaloareaunuiobiect(cusensextinsdefiintasaunumailucru).Aceasta
aprecierecorectaseadreseazainclusivpropriiloraptitudinisipropriilorlimite.P.m.deseorisunt
capabilesasiamanesatisfacereaunorpulsiunipanainclipaincareacesteapotfiindiferitemoduri
agreatesocialsatisfacute.Aceastasatisfaceresepoaterealizadirectsausimbolic.Personalitatile
matureaudeasemenea,oanumitadetasaredesituatie,carelepermitesapriveascaobiectivproblema
cucareseconfruntaoanumitafortaaEuluirezultatadinconfruntarearealistacuproblemelesidin
succesulintreprinderilorsale.Nuemaiputinadevaratcaesteprezentasioanumedozade
scepticism/retinereinaacceptaceesteneobisnuit,daraceastatrasaturanuafecteazasubstantial
perceptiapozitivaavietii.

11.Acceptareaneconditionatacaatitudinefundamentalaaconsilierului:definiresi
argumentare

Respectamacandomeritcelmaiputin,atunciamnevoiecelmaimult!paresaspunaclientul
consilierii.[1]Intradevar,insituatiadecriza,esteposibilcaclientulsafiecutotuldezagreabilcainfatisare
siatitudini,casiconduitaingeneral.

Acceptareaesteatitudineacarearelabazaurmatoareleprincipii:fiintaumana

estevaloroasasipozitivaprinesentasa,

arecapacitateasaupotentialuldeafacealegeriresponsabile,

aredreptulsaiadeciziiasupravietiipersonalesideasiasumapropriaviata.

Acceptareaesteatitudineaderecunoastereademnitatiisivaloriipersonaleintrinseciale
elevilor,cupunctelelortarisauslabe,calitatisaudefecte,atitudinipozitivesaunegative,interese
constructivesausterile,ganduri,trairisaucomportamente.

InprocesuldeconsilieresuntposibileosumadeeroricaresubmineazaAcceptareaneconditionata:

1.Acceptareatrebuiesafierealizatafaraacritica,judeca,controlasimaialesfaraa
conditionaaprecierea'Tevoiaprecia,daca'.Acceptareaneconditionataestepremisa
fundamentalaaprocesuluidedezvoltarepersonalasideoptimizareafunctionariipersoanei.
Valorizareaelevilornutrebuiesafieconditionatadegrupulsocialdeapartenenta,derasa,sex,religie,
nivelulperformantelorscolare,valorisiatitudinipersonale,comportamente.
http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 7/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

2.Oaltaeroareestesupralicitareaneconditionariipanacandeaisipierdevalentelepozitivedovedindo
realadezorientare.Acceptareaneconditionatanuesteechivalentacuaprobareaoricareiatitudini
sauaoricaruicomportament,cuneutralitatesauignorare,cusimpatiesitoleranta.Acceptarea
uneipersoanenupresupuneniciaprobareanicidezaprobareaaceeacespunesausimtepersoana.Este
acceptareamoduluiincarepersoanasimtesaucredeinmoddiferitdeceilalti.Nuesteindicata
utilizareaevaluarilordegenul:'nuartrebuisasimtiasa','baietiinutrebuiesaplanga','fetelenuse
poartaniciodataasa'.Risculaprobariisaudezaprobariiestecaelevulisipercepevaloareanumaiprin
interpretarilesievaluarilepecarelefaceprofesorulinsituatiade
aprobaresaudezaprobareacomportamentelorsale.

3.Acceptareanuinseamnasaaioatitudinedeneutralitatesauindiferentafatademodulin
caregandestesaumaialessimteopersoana.Prinastfeldeexprimaridamdovadadepasivism,lipsa
deimplicare,falsinteres,complezenta.Deasemenea,'Nuestenicioproblema','lasa,nutemainecaji'
suntformeverbaledeminimalizaresauignorareatensiunilorelevului.Aceastaatitudineareca
efectinvalidareamoduluiincarefiecarepersoanapercepediferitunevenimentsaupsituatie.Acceptarea
esteoatitudinepozitiva,deintelegereapersoaneisinuunaneutra.

4.Oaltainterpretareeronataaacceptariiestesimpatia.Simpatiaestediferitadeacceptareprin
implicareaemotionalamaiintensadinparteaprofesoruluifatadeunanumitelev.Simpatiapoateconduce
silaatitudinidiscriminativefatadeceilaltielevi.Eaestemaidegrabaconsecintasentimentelorpecarele
simteprofesorulconsilierfatadeunelev{'Apreciezeleviicareauvaloripersonalepecareeuleapreciez')
simaiputinfocalizareapesentimenteleelevilor.Simpatiaexprimaoatitudinedepartinire.inconsiliere
conteazamaiputinperceptiilesisentimenteleceluicareconsiliaza,catsentimentelecelorconsiliati.

5.TolerantaesteoaltadificultateindezvoltareaacceptariineconditionateIncazulacestariscul
constainrealitateasidozareatolerantei.Afitolerantinseamnaaacceptadiferenteleindividuale.
Tolerantanutrebuiesasemanifestedoarlanivelgeneralsideclarativ'sunttolerantfatadeopersoana
cuoaltaapartenentareligioasa,darnuointelegsinuorespect','sunttolerantfatadebolnaviideSIDA,
darnuvreausaamdeafacecuei','sunttolerantfatadepersoanelecuoaltaorientaresexuala,dareu
credtotusicaeisuntnisteoamenibolnavi'.

Obstacoleindezvoltareaacceptariineconditionate:

lipsainformatiilordesprepersonalitateacopiluluisiadolescentului

problemeemotionalepersonalealeprofesoruluiconsilier

proiectareapropriilorvalori,convingerisautrairiasupraelevilor

prejudecatisauinformatiieronate,incompletedespreunsubiect

confuziadintreacceptaresiaprobare,simpatiesauneutralitate

pierderearespectuluifatadeelevi

pierderearespectuluifatadesine

12.Empatiacaatitudinefundamentalaaconsilierului:definiresiargumentare

Empatiaesteabilitateadeatetranspuneinloculuneialtepersoane.Empatianuesteechivalentacu
identificareacuoaltapersoana,situatieincaresepreiamoduleidegandire,derelationareatitudinala,
emotionalasicomportamentala.Empatiaesteatitudineadeafi'cu'(alaturide)persoanasinu'ca'
persoanacealalta.Unindicatoralempatieiestesentimentulelevuluicaesteintelessi
acceptat.

Empatianutrebuieconfundatacumilasaucompasiuneafatadeoaltapersoanain
dificultate.Nimanuinuiifaceplaceresafiecompatimit,chiardacasentimentulestesincer.Empatia
inseamna'afialaturi'depersoana,atitudinecarefaciliteazaexprimareaemotiilor,convingerilor,valorilor
siimbunatatestecomunicareadintreprofesorsielev.

Sugestiipentrudezvoltareacalitatilorempatice(prininsusireaabilitatilordecomunicareverbalasi
nonverbala):

utilizareafoarteraraaintrebarilorinchisecareimpiedicacomunicarea:ex.'Deceaifacut?'

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 8/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

utilizareaintrebarilordeschisecarefaciliteazacomunicarea:'Aiputeasamispuimaimultedespre
aceleveniment?'

evitareamoralizariiinterlocutorul:'Nuestebineceaifacut'

evitareaintreruperilorintimpulconversatiei:'Parereameaesteca'

etichetareaesteobarieraindezvoltareauneirelatiiempatice,distorsioneaza
intelegerea:'Esticamneserios/distrat/superficial.'

evitareafeedbackurilornegative:'Rezultatultauestenesatisfacator'

utilizareasugestiilorconstructive:'Dataviitoarevafimaibinedacaveiface'

evitareacriticiisarcastice:'Estiridicol.'.

Modalitatideimbunatatireacomunicariiempatice:

oferireaderaspunsuriscurte,claresiacurate

acordareaunuitimpdegandireinaintedeadaunraspuns

focalizareapemesajeletransmisedeelev

utilizareauneitonalitatipotriviteavociiuntonplictisitsaudimpotriva,preaintens,comunicamesajul
caesteneimportantpentrutinesauiritant

evitareainraspunsacliseelordegenul'Multoraliseintamplasaaibadificultateaasta.'prinaceasta
exprimarecomunicamdefaptelevilorcapreocuparealorpentruproblemanuesteatatdeimportanta

empatianuestesimpatieintrorelatiedesimpatieneplacepersoanasiavemtendintadeaofavoriza,
deaiacordaoatentiesporita.

13.Congruentasicolaborareacaatitudinifundamentalealeconsilierului:

Congruentasereferalaconcordantadintrecomportamentulconsilieruluisiconvingerile,
emotiilesivalorilesalepersonale.Cualtecuvinte,congruentadefinesteautenticitatea
comportamentuluipersoanei..Congruentaestegeneratadeacorduldintreconvingere,trairea
emotionalasiexprimareaverbalasinonverbala.Lipsadeautenticitateducelapierderearelatieide
increderecuelevii.

Colaborareaesteabilitateaconsilieruluideaimplicapersoanasaugrupuldepersoane
(clasadeelevi)indeciziilededezvoltarepersonala.Relatiaestederespectsiparteneriat.Rolul
profesoruluiconsilierestesa1ajutepeelevsagaseascacelemairelevanteinformatiipentrucaacestasa
poataluadeciziiresponsabile.Profesorulconsilieresteuncatalizatorsifacilitatoralprocesuluide
dezvoltarepersonalaacopiluluisiadolescentului,abilitandastfelelevulsagaseascasolutiipropriila
problemelecucareseconfrunta.

14.Gandireapozitivasiresponsabilitateacaatitudinifundamentalealeconsilierului:
definiresiargumentare

Omuluitrebuieintelescafiintapozitivacarepoatefiajutatasasiimbunatateasca
aspectelesalemaiputindezvoltate.Activitatiledeconsiliereeducationalatrebuiesafiefocalizatepe
dezvoltareaimaginiisirespectuluidesinealeelevului,aresponsabilitatiipersonale.Dacaviziuneanoastra
generalaasupralumiinuarenotapozitivadatadeincredereainnoiinsinesiinoameni,nuesteindicatsa
neimplicaminactivitatiledeconsiliere.

Oatitudinedebazaaconsilieruluiesteresponsabilitateacaefortpentrudezvoltarepersonala
permanenta.Responsabilitateasetraduceprinrespectareaprincipiilorfundamentalealeconsilierii,prin
prevenireautilizariigresiteacunostintelorsimetodelordeconsiliere,prinevitareaoricareiactiunicare
interfereazacustareadebineacelorconsiliati.

15.Decalogulcomunicarii:prezentareprinenumerare

Decalogulcomunicarii

1.Nupotisanucomunici

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 9/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

2.Acomunicapresupunecunoasteredesinesistimadesine

3.Acomunicapresupuneconstientizareanevoilorceluilalt

4.Acomunicapresupuneastisaasculti

5.Acomunicapresupuneaintelegemesajele

6.Acomunicapresupuneadafeedbackuri

7.Acomunicapresupuneaintelegeprocesualitateauneirelatii

8.Acomunicapresupuneastisaitiexprimisentimentele

9.Acomunicapresupuneaacceptaconflictele

10.Acomunicapresupuneasumarearezolvariiconflictelor

16.Conduitenepotrivitepentrucomunicareaeficienta:enumeraresiargumentare

Conduitenepotrivitepentrucomunicareaeficienta:

Tendintadeajudeca,deaaprobasaudeanufideacordcuparerileinterlocutorului.Convingerea
unorpersoanecaceidinjurullornuisivorimbunataticomportamentuldecatdacasuntcriticatiesteo
barieraincaleauneicomunicarieficiente.Comunicareapoatefistanjenitadefolosireaetichetelorde
genul:'Estiunnaivcaaifacut.'.Acesteetichetaritransformatonulconversatieiintrunuinegativ,
consecintafiindblocareacomunicarii

Critica(evaluareanegativaaceleilaltepersoane,aatitudinilorsauactiunilorsale):'Tuestidevina
estisingurulvinovatpentrudezastrulincareteafli.'

Etichetarea(folosireaetichetelorincaracterizareauneipersoane):'Ceprostie!Vorbesticaofata!'
'Estiexactcatoticeilalti.Totisuntetinisteinsensibili.'

Laudaevaluativa(aevaluaintermenigeneralioaltapersoana,actiunilesauatitudinileei):
'Intotdeaunaaifostofatabuna!Nuiasacamaveiajutalaexamen?'

Oferireadesfaturi(aoferisolutiilaproblemeleceleilaltepersoane):'Dacaasfiinlocultau,cu
sigurantalasrefuza''Astaifoarteusorderezolvat!inprimulrand,.'

Oferireadesolutiiesteoaltamodalitatedeablocaprocesulcomunicarii,fiedirect,prinoferireade
sfaturisauindirect,prinfolosireaintrebarilorintrunmodagresiv,autoritarsaucuonotaevaluativa

Folosireaexcesivasaunepotrivitaaintrebarilor(intrebarileinchisesuntdecelemaimulteori
bariereincomunicaresepoateraspundelaeleprintrunsingurcuvant):'Candsaintamplatasta?'
'Regreticeleintamplate?'

Adaordine(aordonauneialtepersoanesafacaceeacevreitusafaca):'Fatitemaimediat!''De
ce?Pentrucaamspuseu!'

Amenintari(incercareadeacomandaactiunileceleilaltepersoaneprinamenintareaeicuprivirela
consecintelenegativecarevoraparea):'0veifacesaudacanu.'Inceteazaimediat,sau''Dacanu
facicespuncu,atunci'

Moralizarea(aspuneuneialtepersoaneceartrebuisafaca'Atinepredici'uneialtepersoane):
'Trebuiesaticeriscuzedelael.''Artrebuisa'sau'arficeamaimaregresealadinparteatasa'

Abaterea(distragereadelaintereseleceleilaltepersoane):'Nutemaigandilacesaintamplat.Haisa
vorbimdesprecevamaiplacut.'

Evitareaabordariiunorproblemeimportante.Ceamaifrecventametodadeaschimbacursul
conversatieidelapreocuparileceleilaltepersoanelapropriilepreocupariestefolosireatacticiidevierii,
abaterii'maibinesavorbimdespre'

Argumentarealogicaimpusa(incercareadeaconvingecealaltapersoanaprinargumentarelogica
saudovezilogice,faraatinecontdefactoriiemotionaliimplicati):'Uitecumstaulucruriledacanuaifi
cumparatX,aifipututmergevaraastalamare.'

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 10/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

17.Regulidecomunicaresiinteractiune:enumerare

Fiecareopinietrebuieascultata

Nimeninuesteintrerupt

Toateintrebarileconsiliatuluiisiaurostullor

Nimeninuesteridiculizat

Fiecarearedreptulsanuparticipeactiv

Nimeninuestecriticatsimoralizat

Fiecarearedreptulsafieascultat

Nimeninuesteblamat

Nimeninuesteobligatsasiexprimepunctuldevedere

Nimeninuestejudecatsietichetat

Nimeninumonopolizeazadiscutia

Consilierul,larandulsau,trebuiesafiesensibillaformelesaledecomunicaresisaleevitepecele
ineficiente.

18.Atitudiniverbalesinonverbaleneadecvateinconsiliere:enumerare

VERBALE

Ateerijainsinguruldetinatoraladevarului

Afiacuzator

Acompatimi

AutilizaintrebareaDECE?

Adivagadelasubiect

Afisarcastic

Afiironic

Aaveaoatitudineautoritara,desuperioritate

NONVERBALE

Anupriviinterlocutorulinochi

Azambisarcasticsaubatjocoritor

Ateincrunta

Acascainfataelevilor,clientilor

Afolosiuntonridicat

Avorbiprearepedesaupreaincet

Ateuitafrecventlaceas

Ateuitapegeam,pepereti

Agesticulaexagerat

19.Prevenireareactiilordefensiveincomunicare:tipuridemesaje

2.Prevenireareactiilordefensiveincomunicare

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 11/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Mesajelecareprovoacareactiidefensivesuntingeneralcelecareatacapersoana.
Tipuridemesajecareprevindeclansareareactiilordefensivemodalitatiledeprevenireaacestora:
DescriereinlocdeEvaluarecelmaifrecventmoddeaprovocaoreactiedefensivaeste
comunicareaevaluativa.'Candnuimidaiposibilitateasaspuncecred(descriereacomportamentului)
devinnervossifrustrat!(emotiasiconsecinta)'.
OrientarespreproblemainlocdeControlcomunicareaorientataspreproblemaajuta
interlocutorulsaidentificealternativeleproblemeisale.
SpontaneitateinlocdeManipulareComunicareesteexprimareaspontanaaopiniilor
personale,faraaincercasatiimpuipunctuldevedere.

EmpatieinlocdeNeutralitateComunicareaempaticapresupuneatentialaefectele
comunicariiasuprainterlocutorului.Limbajulnonverbalesteesentialincomunicareaempatica.

EgalitateinlocdeSuperioritatepersoanelecucompetenteintelectualesisocialedezvoltate
comunicamaieficientintroformadeegalitatesiacceptare.

20.Sugestiideimbunatatireaexprimariiemotionale:tipurisiscurteexemple

1.Exprimareaemotieiprintrunlimbajadecvat:

printruncuvant:'Suntsuparat/bucuros/curios/incantat'

prindescriereaaceeacesaintamplatcutine.'imitremuravoceacandvorbesccuel','Masimt
casicumasficentruluniversului'
prindescriereaaceeacetidorestisafaci:'Simtcamivinesaoiaulafuga'.

2.Exprimaclarceeacesimti

sumarizeazaprintruncuvantceeacesimti:bucuros,confuz,resemnat,ranit

evitaevaluareaemotiei:'masimtputinnelinistit'

evitaexprimareaemotieiintrunmodcodat:inlocde'masimtsingur'aiputeaspune:'mas
bucuradacaneamintalnisapetrecemmaimulttimpimpreuna'
exprimamaifrecventemotiifatadeuncomportamentspecific.
3.Acceptaresponsabilitateapentruceeacesimti:inlocde'Maisuparat'
potispune'Suntsuparat'sauinlocde'Mairanit'potispune'Masimtranitcandfaciacestlucru'.
Asumarearesponsabilitatiiaceeacesimtsiexprimesteoformadevalidarepersonala.

21.PrezentatiSISTEMULFAMILIALAGRESIVRELATIONALdescriindtrasaturileelevilorcare
provindinacesttipdefamiliesiconsecintelecomportamentalecaredecurgdinaceasta
provenienta

Suntfamiliiincaresepromoveazacomportamenteabuzive,agresive,corectareprinpedepsefizice,psihicesaurespingeresiizolare
(granitedifuzesirigide):

(fig.1Schemasistemuluifamilialagresivrelational)

Ierarhizarearelatiilorintrafamilialesefaceinfunctiedeputere.Adolescentulestepropulsatinafara
disputeiputerii,fiindinfaptneglijat,nevoileluiramanandnesatisfacute.Datoritatensiuniiputernice
createderelatiaconflictualapecareotraiestealaturideparintiilui,adolescentulramanesuspendatin
realitate.

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 12/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Eleviicareprovindinacestefamiliitraiescsentimentedeinsatisfactieanevoilordesecuritate,nusesimtocrotiti,acceptati,
respectati,nusuntcapabilisasiexprimesentimentelesinicisaleimpartaseasca,nupotrezonaemotional,nuisidezvoltacapacitati
empatice.

Consecinteleacesteiinsatisfactiicontureazaunprofildezadaptativ:

sentimentdeabandonpecaretanarul/tanarailtraiesteinrelatiecutoatepersoanele

areconvingereacatoticeilaltiilvorrani

laadolescentcomplexuldeinferioritateesteputernictraiestesentimentulderusinesiculpabilizare,estenesigurpeelsidevine
hirpersensibilatuncicandestecriticat
esteconvinscanufacepartedinniciungrupsicaestediferitdeceilalti.

23.PrezentatiSISTEMULFAMILIALCRITICIST/PROTECTORdescriindtrasaturileelevilorcare
provindinacesttipdefamiliesiconsecintelecomportamentalecaredecurgdinaceasta
provenienta

SISTEMULFAMILIALCRITICIST/PROTECTOR
SISTEMULFAMILIALCRITICIST/PROTECTOR

Suntfamiliiincaresepromoveazacomportamentecriticeexcesivsauprotectoreexcesiv(granitedifuze):

(fig.2Schemasistemuluifamilialcriticist/protector)

Adolescentuljoacaunrolcelputinbizar,insensulcaelesteacelacarepreianemultumireaconjugalaaparintilorsai.Apar
uneori,tulburaridecresteremaicuseamaindebutulpubertatii.Manifestadependentaafectivainrelatiilecuceilaltidatorita
incapacitatiiluideasiasumaoricetipderesponsabilitate.Teamadeanugresiesteprezentaintoateactiunilelui.

Eleviicareprovindinacestefamiliiauimaginedesinescazuta,neincredereinpropriileperformantepecarelerealizeazainafara
spatiuluifamilial.

Consecinte:

adolescentulsesimteincompetentinfataresponsabilitatilordeoricetip

prezintaanxietatecrescutafatadeaccidente,boala

dependentaemotionalasirelationalacareiiconferaimaturitateafectiva

adolescentultraiesteeseculinceeaceprivesteperformantelescolare,sportive,profesionaleseconsideraprost,ignorantsi
necorespunzatorincomparatiecuceilalti.

24.PrezentatiSISTEMULFAMILIALPERMISIVdescriindtrasaturileelevilorcareprovindin
acesttipdefamiliesiconsecintelecomportamentalecaredecurgdinaceastaprovenienta

Suntfamiliipermisiveexcesiv,fararegulideconvietuireclare,indulgenta,valorizarenejustificataa
adolescentului(granitedifuzelanivelulperceptieimesajuluicomunicat):

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 13/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

(fig.3Schemasistemuluifamilialpermisiv)

Parintiisunteiinsisiimaturidinpunctdevedereemotionalsauestecopilunic,nascutdupavarsta
de3032deani,nascutcucomplicatii,etc.Adolescentulesteundictatorprinexcelenta,putereain
acestcazreveninduineconditionat.Risculcelmaimarelaacesticopiiilconstituieimposibilitateadea
cresteinplanpersonal,emotional.

Tendintespregrandoaresuntevidenteincazulacestortineri,iarrelatiilecuceilalti(ceidevarstalor,in
speta)suntdecelemaimulteoriirealeeiconsideracapotfacetotceeacedorescfarasatinacontde
nevoilesaudeasteptarilecelorlalti,promovandrelatiiinterpersonaledificile,comportamentullorfiind
provocator,cudorintadeaobtinecontrolulasupracelorlalti.

Consecinteleindulgenteiparintilordefinescadolescentulrasfatatcutrasaturiasemanatoare
adolescentilorcareprovindinfamiliileundeexistaagresivitate:

foartecompetitiv,nupoatefiempaticinrelatiilecuceilalti

nuacceptasinurespectareguliincadrulinteractiunilorsociale,

nedisciplinat,refuzasasecontroleze,rezistentascazutalafrustrare,reactiiemotionaleimpulsive

evitadisconfortul,nusiasumaresponsabilitati,aredoarasteptaridelaceilalti.

Tulburaridecomportamentlaadolescentidatoraterelatiilordezadaptative

Relatiilecaresepromoveazaininterioruloricareifamiliinusuntintotdeaunabeneficepentru
dezvoltareainconditiioptimeaadolescentilordintotdeaunaauexistatrazboaieintregeneratiisivor
existaideeadebazaesteaceeacamembriifamilieisainvetesanegociezesinusaluptepentru
castigareaputeriiinrelatiilecuceilalti.

25.RaspundetiinscrisinceconstaStabilireaderegulicastrategiepreventivain
managementulclasei

Comunicareaclaraaregulilorcomportamentuluisocialsiacademiclainceputulanuluiscolareste
esentialapentruunmanagementeficientalclasei.Opartedinregulipotfiadaptarialeregulilorscolii,in
timpcealtelepotfistabiliteimpreunacuelevii,reflectandsituatiaspecificaaclasei.Inacestcaz
acceptareasicompliantacopiilorlaregulacreste.
Regulaesterespectatadacaexistaacceptareasipresiuneagrupuluipentrurespectareaei.
Criteriidestabilirearegulilorinclasa:

Safiestabilitelainceputulanuluiscolar

Safiediscutatesiexplicateelevilor

Safieformulatepozitiv,specificandcomportamentulasteptat

Safieprecizatesimplu

Listaderegulisafiescurta(56reguli,pentruanufiuitate)

Safiestabiliteimpreunacuelevii

Safieafisateintrunlocvizibilpentrucaelevisasilereaminteasca
Safieprecizatetoateconsecintelenerespectariiuneireguli

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 14/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Safieprecizaterecompenselerespectariiregulilor

Regulilesafieaplicateconsecvent,faraasefaceexceptiidela

aplicarealor

Regulilesafierelativflexibile(situatiilesuntdiferitesivarstele

copiilorsuntdiferite)

Aplicareaconsecintelorsasefacafaracaelevulsafieblamatdoar

comportamentulsauestediscutat

Exemplu:

Comportament Consecintapentrueleviicarenu
Regula
asteptat respectaregula

Sanusebataintreei Rezolvamconflictelein 10minutetimeout


modcorespunzator
ei

Sanusealergeprin Inclasasecirculaincet 5minutedecuratenieinclasala


clasa siordonat. sfarsitulzilei

lasa

Alaturideacesteregulideconduitaesteutilsafieprecizatesiresponsabilitatilesidrepturileprofesorului,
iareleviisalecunoasca.

1.26.Intaririlecomportamentale,componentealeprogramelordemodificare
comportamentala:tipurisiregulideaplicarealor

Intaririlereprezintaoricestimulcaredeterminacrestereafrecventeideaparitieaunuicomportament
dezirabil.

Intarireaunuicomportamentreprezintaosituatiedeinvatareincarecopilulinvatacaexistaorelatieintre
comportamentsiconsecintelelui.

Tipurideintariri:

obiectualehrana,jucarii,bani

simboliceobiectecusemnificatie(bulinarosie,jetoanecolorate,fete

luminoase,stelute,banifalsi')caresepotpreschimbainalteobiectesau

activitaticuvaloarerecompensativa

activitatitimpdejoaca,dans,timppentrucinema,timpliber,cititul

impreuna,afiprimulinrand

socialelauda,incurajarea,aprecierea,zambetul,aplauze,atearatainteresat,atearatasurprins.

Consecintelenaturalealecomportamentuluipotavearoldeintarire.Spreexemplu,obtinereaunei
notebuneinurmaefortuluidepuspentruinvatare(oconsecintanaturala),determinacresterea
frecventeidemanifestareacomportamentuluideinvatare

Regulideaplicareaintaririlorpozitive:

safieaplicateimediatdupaproducereacomportamentuluiasteptat

safieprecizatmotivulpentrucareprimesteintarirea

safieaplicataconstantinformareaunuicomportamentnou

safieaplicataintermitentinintarireaunuicomportamentdejadobandit.Dacapentruinvatare
intarireatrebuiesaaparaimediatdupacomportament,pentruconsolidareintarireatrebuie

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 15/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

amanata.Amanareadeterminapersistentainsarcina.
intaririlesafiespecificefiecaruielev,personalizate
intaririleartificialeseinlocuiesctreptatcucelenaturale,lainceputprinasociereaintaririinaturalecu
celeartificiale,iarapoiprinretragereaintaririiartificiale
cucatsurvinemairepedeintarireacuatatinvatareaestemairapida.

27.Cauzeleineficienteipedepselorcorporale:enumerare

Cauzeleineficienteipedepselorcorporale:

pedeapsacorporalaatacapersoanasinucomportamentul

pedeapsacorporalanudeterminaidentificareacauzelorcomportamentului

pedeapsacorporalascadestimadesineaelevilor,crescandfrecventa

comportamentelordisruptive

pedeapsacorporalapoateducelavatamarifizice

pedeapsacorporalatransmitemesajulsubiacentcaceamaibunametodade

rezolvareaproblemelorestefortafizica

pedeapsacorporalastabilesteobarieraintreprofesorsielev

pedeapsacorporalaareconsecinteemotionaleasupracopiluluicafrica,
iritabilitatea,izolarea

pedeapsacorporalaproduceagresivitatesiproblemecomportamentale

chiululdelascoala,minciuna
utilizareapedepselorcorporaleasupracopiilorarecaefectinvatarea

acestuicomportamentsireplicareasacametodaderezolvareasituatiilor

problemaex.dacauncopilestebatutvautilizaaceeasimetodacuprieteniilui.

28.PrezentatiStarileEuluideParinte,AdultsiCopil

BernedescriestructurareapersonalitatiicafiindconstituitadintreiStarialeEului:
EuldeParinte
EuldeAdult
EuldeCopil
Sepoateasociamaimultsaumaiputinexact,stareaEuluideParintecunivelul
comportamental,stareaEuluideAdultcunivelulcognitiv,stareaEuluideCopilcunivelulafectiv.

EuldeParintecuprindecerintele,valorile,normele,
opiniile,judecatilepecareopersoanalea
interiorizat.Poatefidefinitsinteticprincuvantul
trebuie.
OpersoanacuunEudeParintedominant(ParinteNormativ,Critic)incearcasaseimpunain
permanentainfatacelorlalti,sadomine,sacondamne,sajudecesausaiidevalorizezepeceilalti:Asa
trebuiesafaci,asatrebuiesatecomporti!,AsaestebinesauAsanuestebine,Estevinata!,Nuesti
capabilsaetc.
Alteori,EuldeParintesemanifestapreponderentprincomportamentedeprotectie,deincurajaresi
deajutor(ParinteBinevoitor,Grijuliu):Nuestegrav,seintamplaoricui!,Bravo!Aigasitosolutie
excelenta!,Nufifieteama,rezolveuproblema!,Potsateajutcuceva?.

UnmarepericolrezidainsubdimensionareaEuluideParinteceeacepoatesaconducala
comportamentedezadaptativeprinignorareasiincalcareaoricareiregulisinorme.

EuldeAdultcaracterizeazacomportamentulrealist,
logicsirationalestecelcarepuneintrebari,siinterogare
asupralumii,compara,evalueaza,analizeaza,invata,
reflecteaza,intelege,comunica,iadecizii,rezolva
http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 16/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

probleme,negociaza.Poatefidefinitsinteticprin
cuvintele:cine,cand,cum,ce?

EuldeAdult(Calculatorul)permiterealizareaunuiechilibruintredorinte,placeri(EuldeCopil)si
normesivalori(EuldeParinte),faciliteazaeficientasireusitainatingereascopurilorpropuse.Inanumite
situatiiinsa,persoanacarecuunEudeAdultbineconturatisiascultaEuldeParintesiisireprimaEulde
Copildevineopersoanaexageratderationala,calculata,pragmaticafantezia,spontaneitateasi
placereamicilorbucuriialevietiinuiisuntcaracteristice(inteligentarece).

EuldeCopilinsumeazaemotiile,satisfactiile,
placerilesineplacerile,regretele,anxietatilesi
temerile,maniasifuria.Estestareaprincarese
exprimaspontan,libertrebuintelesidorintele
noastre,emotiile,sentimentelesicreativitatea.
Doresc,imiplacesuntcuvintecaredefinescCopilulLiber.Elreprezintatotodatasiresursade
creativitate,intuitie,spontaneitate.Elestecelcaresebucura,seintristeaza,rade,plange,respinge,are
fantezii,arepreferinte,arenelinisti.

29.EtapeleprocesuluideconsiliereinAnalizaTranzactionala.Enumerare

Clientulprezintaanumiteproblemederelationare,decomunicare,deadaptare,deintegrareetc.
dreptpentrucareseprezintalaconsilier.

Analizasituatiilorcareaudeterminataparitiaproblemeiclientului.

Definireaobiectivuluideschimbaredoritdecatreclient.

Intocmireaunuicontractscrisincaresespecificaobiectivele(asteptarile)clientului.

Consiliereapropriuzisainfunctiedeobiectiveleclientuluisiegogramaacestuiarealizataprin
inventariereaStarilorEului:ParinteNormativ,ParinteBinevoitor,Adult,CopilAdaptat,CopilLiber.
Incheiereaprocesuluideconsiliereinmomentulincareclientulaindeplinitscopurilesiobiectivele
prevazuteincontractulterapeutic.

30.PrezentatiresponsabilitatileconsilieruluiinconsiliereabazatapeAnaliza
Tranzactionala

a.saconducasisadirijezeprocesuldeconsiliereinvederearealizariiobiectivelorclientului,

b.saevitejucarearolurilordevictima,salvatorsau
persecutor

c.saparticipeactiv,impreunacuclientul,laanaliza
tranzactionala,analizajocurilorpsihologicesianalizascenariilor
deviata,

d.saajuteclientullainvatareaconceptelorA.T.pentrua
leputeafolosiinevaluareapropriuluicomportament,

e.satinalacurentclientulcudirectiasirezultatele
consilierii,

f.saasisteclientullarealizareacontractuluicuelinsusi,
rolulconsilieruluifiindceidemartorsaufacilitator,

g.saconsidereobiectiveleclientuluimaiimportante
decatceleproprii.

31.PrezentatiresponsabilitatileclientuluiinconsiliereabazatapeAnalizaTranzactionala

a.sastabileasca,princontract,ceeacevreasaschimbe
b.saidentificepotenteleinterioarecearputeafi
antrenateinobtinereaschimbarii

c.sasiasumeresponsabilitateapentrupropriiledeciziisi
actiunisisaindeplineascasarciniledatedeconsilier
http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 17/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

d.sacontribuielastabilireauneirelatiiterapeuticede
sigurantasiincredere
e.saconsidereconsilieruldreptaliatalschimbariisinu
magician

32.Enumeratiprincipiilecarestaulabazaprogramariineurolingvistice(NLP)

Programareaneurolingvistica(NLP)sedefinesteinfunctiedetreielementecheie:

1.Programarerelationatacu(schimbarea)paternurilorcomportamentale

2.Neuroinrelatiecufunctionareasistemuluineurofiziologic

3.Lingvisticarelationataculimbajul

IntemeietoriiNLPuluisuntRichardBandlersiJohnGrinderinanul1976.NLPaderivatdinstudiereaunor
personalitati,oamenidesuccesdindiversedomenii,careauobtinutrezultateremarcabileincarierasiviata
personala.PromotoriiNLPcaviziunesistemicainperioadaanilor'80aufostRobertDiltssiToddEpstein.

CatevadinprincipiilecarestaulabazaNLPuluisunt:

1.Experientanoastraderivadininformatiileperceputecuajutorulsimturilor(vizual,auditiv,kinestezic,
gustativ,olfactivVAKOG)sineinfluenteazaprocesareainformatieipercepute(retinere,manipulare,
reactualizare).

2.Avemabilitatideainvatadinpropriaexperienta.
3.Cutotiiavemanumitemodeledesprelumeainconjuratoarecare(ne)determinacomportamentul.
4.Oricecomportamentareunscop.
5.Toateresurseledecareavemnevoielaunmomentdatleputemextragedinpropriaexperienta.
6.Inprincipal,dacacinevapoate,totipot,pentrucaexistaposibilitateadeatransferaabilitatisicapacitati
delaopersoanalaoaltapersoana.
7.Existaosolutiepentrufiecareproblema.

8.Nuexistaesec,cidoarfeedback.Dacaceeacefacemnuesteeficient,trebuieincercatcevadiferit.

9.Hartanuesteteritoriul.

33.Prezentatitehnologiaprogramariineurolingvistice(NLP)
NLPesteunmodelpentruatingereaexcelentei.Acestprocespresupunebineintelesactiunideschimbarela
diferiteniveleincadrulpersoanei.Acestprocesdeschimbare,inmodulcelmaisimplu,sepoaterezumaastfel:

1.aflareastarii(mentale)prezenteapersoanei,
2.regasireasiimplementarearesurselorpotrivitepentrua

3.atingestarea(mentala)dorita.

TehnologiaNLP

ToatetehnicileNLPsuntastfelorganizateincatsadefineascasisaidentificestarilecurentesistariledoriteale
diferitelornivele,'variabile',siapoisaaccesezesisaimplementezeaceleresursepentruaproduceefectuldorit:
schimbareaindividuluiinsensulstariidezirabile,schimbarecetrebuiesafieeficientasi
ecologica.

34.Caresuntscopurileinterventieidefamilieinconsiliere?

Consilierulintrainfamilielanivelulrelatieisinulanivelulunuiindividparticular,modificamodulcumrelatiilesunt
realizate.Interventiileinfamilieauscopuriledea:

rupemodeledeinteractiunedisfunctionale

clarificasecventeleproblematicealecomportamentului

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 18/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

sparge'blocajeleafective',

initiarestructurareacognitiva

implementanoimodeletranzactionale

schimbaprezentaproblemaprinschimbareamodeluluicareproduceuncomportamentindezirabil.

Consiliereafamilialaarecaobiectivinlaturareaproblemeiprezente,actuale.

Intrebarilepecaresilepuneunconsiliersunt:

Ceschimbaristructuraletrebuiefacute?

Caremodeletrebuiesafiemodificate?

35.Caresuntsarcinile(consilierului)insesiuneadeconsilierefamiliala?
Sarcinileinsesiuneadeconsiliere:
constauinredirectionareainteractiunilordintresubsistemelefamilialesifamiliainansamblu
autreifunctii:permiteconsilieruluisavadasisamodificeinteractiunilerelevantesipermitefamiliei
saexperimentezenoipatternurideinteractiune.

Observareainteractiunilordintresesiuniesteextremdebenefica,bazandusepeasumptia
urmatoare:'comportamentuldinsesiuneadetratamentesteizomorf/reflectaceseintamplaincasa.
Sarcinileesuateausielecatevaroluri:

furnizeazainformatidesprestructuramodelului
furnizeazaooportunitateimediatapentruconsilierdeacomentaasupraprocesului
furnizeazaoportunitatepentruamodificasistemulcredintelorSarciniledinsesiunesuntfolositein
specialcufamiliicaracterizatecahaoticesi
cufamiliilecarenureusescsacompletezesarciniexterioaresesiunii.

Sarciniexterioaresesiunii:necesitainteractiunicareaunevoiedetimp,oportunitatisausituatiiexterioare
sesiuniidetratamentpentruafirealizate.

(Acesteapotincludesarcinidedificultatesauinteractiunipozitivevizionareaunorfilme).Sarcinile
exterioaresesiuniipotfiscrise,caresuntmaispecificesauoralecaresuntmaigenerale.Consilierul
trebuiesacearaosarcinacareareomareprobabititatedeareusi.

36.Functiilepsihologuluiscolar.Prezentaregenerala

Deplanificare>vagasiinformatiilerelevante,vadefinisarcinile,vaplanificaactiunile

Deinitiereagrupurilor>vaprezentaobiectivele/planul/strategiaetcvaexplicanecesitateaacestorava
stabili,decomunacord,sarcinilevafixastandardelecetrebuieatinselanivelindividual/degrup

Decontrol>vamentinestandardelefixatevaimprimavitezadelucruvaeliminaactiunileinutileva
pastra/monitorizaelementelerelevantevastimulagrupul/echipainactuldeluareadeciziilor

De'sprijin'>vaexprimarespectfatadeceilalti,fatadeinterventiilelorvaactiona

pozitivvacreaspirituldeechipavadepasimomenteledetensiuneprinapelullaumorvajucarolulde
moderatorincazuldiscutiilorincontradictoriusurveniteintremembriigrupului/echipelordelucru.

Deinformarelazi>ofera/asteaptadelaceilaltiinformatiilesolicitate/necesaresintetizeaza
(noteaza)sugestiilesiideilevaloroase
Deevaluare>evalueazaposibilitatilederealizareauneiidei/aunuiproiectevalueazaconsecintelesolutiilor
propusedeceilaltievalueazasiisiautoevalueazaperformantele,inraportcustandardeleanteriorfixatedezvolta
abilitatilecelorlaltideasianaliza/evaluapropriileperformante.

37.Obiectiveleconsilieriiprivindcariera.Definitiesiprezentare

Consiliereaprivindcarieracuprindeoseriedeactivitati:identificareaaptitudinilor,evaluareapersonalitatii,a
motivatiei,avalorilor.Ingeneralconsiliereaareinvedereindrumareaunuiindividspreoprofesiesauofamiliede
profesiipentrucareacestadovedestecaareinclinatiisiaptitudini.Acesttipdeinterventieconstainasistarea

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 19/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

subiectuluiinvedereaevaluariiefortuluidedepregatirenecesar,alalegeriicelormaiadecvateformesifilierede
dezvoltare,alconceperiiunuiplanpersonaldeformareprofesionala.

Obiectiveleconsilieriiprivindcarierapotfistructuratepetreicomponente:
autocunoastere,dezvoltarevocationala,cunoasteresiplanificareacarierei.Acesteobiectiveauinvedere:
a.autocunoastereasidescoperireadecatreeleviapropriilorinterese,aspiratii
siapotentialuluidecaredispunpentruasidefinipropriaidentitate

b.dezvoltareauneiimaginidesinepozitive,aautoacceptariisiasentimentelorde
pretuirepersonala

c.formareadeprinderilordeaaveaoatitudinepozitiva
careserasfrangeasupracomportamentului
d.dezvoltareaaptitudinilorsocialesiaabilitatilorinterpersonale,de
colaborare,acapacitatiideacomunica
e.dezvoltareacapacitatiideautodirijaresiderezolvareaproblemelorproprii

f.formareacapacitatiideanalizaacompetentelordobanditeprininvatare,in
vedereaorientariispreoanumitacariera

g.formareaabilitatilordeluareadecizieiprivindalegereascolii,aprofesieisi
asumarearesponsabilitatiifatadeintegrareaprofesionalasisocialain
conditiileoferitedepiatamuncii

h.invatareaunortehnicideplanificareaproprieicariere,deconceperesi
monitorizareaplanuluideactiune.

38.ExplicatiinscriscepresupuneConstructiaidentitatiivocationale
Identitateareprezintaconstiintaclaraaindividualitatiiuneipersoane,formataprinintegrareaintrunconstruct
unicaperceptieidesinesiaperceptieiexpectantelorcelorlaltifatadepropriapersoana.Identitateaseformeaza
progresiv',pemasuraorganizariisistructurariiinformatiilordespresine.Eainclude,dupaE.lirikson(1980)aspecte
legatede:caracteristicileinnascutesidobanditealepersonalitatii(cumarfitemperament,introversiune,pasivitate),
talentelesiabilitatilepersonale(cunostintesideprinderi),identificareacumodelele(parinti,colegisaualtefiguri
semnificative),modalitatiledeinteractiune,modalitateaderezolvareaconflictelor,modalitatiledereglarea
comportamentului,rolurilesociale,vocationalesidegenderadoptatedeindividlaunmomentdat.
Identitateaesteinpermanentaconstructiesireconstructie.Easestructureazaincadincopilariamica,insa
vorbimdespreidentitateinspecialincepanddinperioadaadolescentei,candabilitatilecognitivesideinteractiune
socialasuntsuficientdematurepentruaputeapermitereflectareaasupraproprieipersoanesiadezvoltariiacesteia.
Perioadaadolescentei,prinproblemeledecizionalepecarelepuneelevilorcecursurisaurmeze,cucinesaiasala
intalnire,dacasameargalafacultate,saconsumedroguri,safacasex,salucrezedupaterminareaorelor,sa
participelaadunarireligioasesaunuetc.forteazareflectareaasupraproprieiidentitati(identificareapropriilor
valori,interesesiabilitati,evaluareacapacitatiidealuadeciziisiafacefatadiverselorsituatii)sicontribuieastfella
cristalizareaacesteia.

Identitateavocationalacombinaaspectelegatedecunoastereapropriilorinterese,valori,abilitatisicompetente,
pedeoparte,cupreferintapentruunanumittipdeactivitati,stilurideinteractiunesimediidemunca,pedealta
parte.Eaaparelaconfluentadintreexperienteledeinvataresidemuncamultiplealeadolescentului,devenind
etalonulmaturizariisale(figura15.2.).Tocmaideaceeaesteutilizatdespecialistipentruacunoastenivelulde
dezvoltareatinsdeadolescent.

39.Prezentaticeletreiprincipiideexercitareaprofesieideconsilierscolar(psiholog)

PRINCIPIULI:RESPECTAREADREPTURILORSIDEMNITATIIORICAREI

PERSOANE.

Psihologiivoraveapermanentinatentiefaptulcaoricepersoanaaredreptulsaifieapreciatavaloareainnascuta
defiintaumanasicaaceastavaloarenuestesporitasaudiminuatadecultura,nationalitate,etnie,culoaresau
rasa,religie,sexsauorientaresexuala,statutmarital,abilitatifizicesauintelectuale,varsta,statutsocio
economicsauoricealtacaracteristicapersonala,conditiesaustatut.

PRINCIPIULII:RESPONSABILITATEPROFESIONALASISOCIALA

Psihologiimanifestaomaximaresponsabilitatepentrustareadebineaoricaruiindivid,familiei,grupuluiori
comunitatiifatadecareisiexercitaroluldepsihologi.Aceastapreocupareincludeatatpeceidirectcatsipecei
indirectimplicatiinactivitatilelor,prioritateavandceidirectimplicati.
http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 20/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

PRINCIPIULIII:INTEGRITATEPROFESIONALA

Psihologiivorcautasamanifestecelmaiinaltgraddeintegritatemoralasiprofesionalaintoaterelatiilelor.Este
dedatoriapsihologuluisaprezinteonestpregatireasicalificarilesaleoriundeseaflainrelatiiprofesionaleside
asemeneasanupermitasausatolerezepracticileincorectesidiscriminatorii.

ExistaosumadeSTANDARDEETICEGENERALEcaresecerafirespectatesiacarorformaconcretapoatefi
consultatapesiteulColegiuluiPsihologilor(www.copsi.ro).Acesteacuprindstandardedecompetenta,standarde
cuprivirelarelatiileumane,standardedeconfidentialitate,standardedeconduitacolegiala,standardede
inregistrare,prelucraresipastrareadatelor,standardedeonorariisitaxe,standardepentrudeclaratiipublicesi
reclama,standardedeevaluaresidiagnoza,,standardedecercetarestiintificasivalorificarearezultatelor.

[1]Defaptexpresiaesteparafrazaunuiproverbchinezesclafeldeaplicabil:Iubestemacandomeritcelmaiputin,atunciam
nevoiecelmaimult!

Viermiivorieidintine Viermiivorieidintine Dacaipapiloamemaripe Unghemdehelminivaprsi Varicelesedizolvn2zile,dac


GRMEZI!naintedeculcare, GRMEZI!naintedeculcare, ceaf,nseamnctrebuieste corpuBicarbonatmpotriva timpde10minute
beaunpaharcubanalul beaunpaharcubanalul opreti... paraziilor!Unghemdeviermi
vadispreapndimineal
tu.Beabicarbonatcuunpahar
de

Copyright2017Toatedrepturilerezervate.
.com Toatedocumenteleaucaracterinformativcuscopeducational.

Proiecte
vezitoateproiectele
PROIECTDELECTIEClasa:IMatematicaAdunareasi
scadereanumerelornaturaledela0la30,faratrecere
pesteordin
ProiectdidacticGrupa:mijlocieConsolidareamersuluiin
echilibrupeolinietrasatapesol(30cm)
Redresorelectronicautomatpentruincarcareabateriilor
autoproiectatestat
Proiectareainstalatiilordealimentarealemotoarelorcu
aprindereprinscanteiecucarburator

Lucraridediploma
vezitoatelucrariledediploma
Lucraredediplomaeritrodermiapsoriazica
ACTIUNEADIPLOMATICAAROMANIEILACONFERINTA
DEPACEDELAPARIS(19461947)
ProiectdiplomaFinanteBanciREALIZAREAINSPECTIEI
FISCALELAOSOCIETATECOMERCIALA
Lucraredediplomamanagementulfirmeidiagnosticulsi
evaluareafirmei

Lucrarilicenta
vezitoatelucrariledelicenta
CONTABILITATEAFINANCIARATESTEGRILALICENTA
LUCRAREDELICENTAFACULTATEADEEDUCATIE
FIZICASISPORT
Lucraredelicentastiintelenaturiisiecologie'sursede
poluareaclisuriidunarii
LUCRAREDELICENTAGestiuneastocurilordematerii
primesimateriale

Lucraridoctorat
vezitoatelucrarilededoctorat
DoctoratModeledinamicedesimularealeaccidentelor
rutiereproduseintreautovehiculsipieton
Diagnosticulecograficinuneleafectiunigastroduodenalesi
hepatobiliarelaanimaleledecompanieTEZADE
DOCTORAT
LUCRAREDEDOCTORATZOOTEHNIEAMELIORARE
Estimareavaloriieconomiceacaracterelordinobiectivul
ameliorariiintroliniematernadeporcine

Proiectedeatestat
vezitoateproiecteledeatestat

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 21/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

ProiectatestatinformaticaTehnicianoperatortehnicade
calculUnitatideStocare
LUCRAREDEATESTATELECTRONISTTEHNICADE
CALCULPlacadebaza
ATESTATPROFESIONALLAINFORMATICAprogramare
FoxProforWindows
Proiectatestattehnicianinturismcarnavallavenezia

PLANIFICAREAORELORDE
CONSILIERESIORIENTARECLASA
:aVIIa
DEZVOLTAREACURRICULUMULUI
Definitiaevaluarii
Ghidulsauindrumatoruldestudiu
PROIECTDIDACTICClasaaIIa,
ClasaaIVaLimbasiliteratura
romanaLiniadedialog,
Substantivul
DIDACTICAEDUCATIEIFIZICEIN
SCOLISPECIALEJocuridinamice
adaptatelaeleviicudeficientade
vedere
Abordariclasicrationaleale
alegeriicarierei
PROIECTDECERCETARE
CLIMATULPSIHOSOCIALSI
COMUNICAREADIDACTICA

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 22/23
17.06.2017 TEHNICIDECONSILIERE

Strategii(metodesi
tehnici)de...

Proiectdidactic
consilieresi...

Metodesitehnicide
lucrucucopilul...

CONSILIERE
VOCATIONALA...

diferente
individualein...

Metodesitehnicide
evaluarea...

Abordarisocio
cognitiveale...

Abordariclasic
rationaleale...

Ceeste
comunicarea?

Dimensiuni
calitativeale...

conceptulde
orientareincariera

Managementul
cariereiintre...

elementede
planificarea...

ViermiivorieidintineGRMEZI!naintedeculcare,beaunpaharcubanalul Varicelesetrateazrapidiuorfolosind

Termenisiconditii
Contact
Creeazasitu

http://www.creeaza.com/didactica/didacticapedagogie/TEHNICIDECONSILIERE533.php 23/23