Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2017


Proba E. d)
Chimie anorganic

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE


Varianta 3
Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1. F; 2. A; 3. A; 4. A; 5. F. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1. b; 2. a; 3. a; 4. d; 5. b. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1. e; 2. f; 3. b; 4. c; 5. a. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. precizarea compoziiei nucleare a atomului 23 11Na : 11 protoni i 12 neutroni (2x1p) 2p
2 2 6 2 5
2. a. scrierea configuraiei electronice a atomului elementului (E): 1s 2s 2p 3s 3p (2p)
b. determinarea numrului atomic al elementului (E): Z = 17 (1p)
c. notarea poziiei n tabelul periodic a elementului (E): grupa 17 (VII A), perioada 3 (2x1p) 5p
3. a. precizarea naturii legturii chimice din fluorura de magneziu: legtur ionic (1p)
b. modelarea formrii legturii chimice n fluorura de magneziu, utiliznd simbolurile elementelor chimice i puncte
pentru reprezentarea electronilor (3p) 4p
4. modelarea legturilor chimice n ionul hidroniu, utiliznd simbolurile elementelor chimice i puncte pentru
reprezentarea electronilor 2p
5. scrierea ecuaiei reaciei de ionizare a acidului cianhidric n ap-pentru scrierea corect a formulelor chimice ale
reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru reacie reversibil (1p) 2p
Subiectul E 15 puncte
1. a. scrierea ecuaiilor proceselor de oxidare a iodului (1p) i de reducere a fierului (1p)
b. notarea rolului iodurii de potasiu: agent reductor (1p) 3p
2. notarea coeficienilor stoechiometrici ai ecuaiei reaciei dintre iodura de potasiu i clorura de fier(III)
2KI + 2FeCl3 2KCl + 2FeCl2 + I2 1p
3. raionament corect (2p), calcule (1p), m(H2O) = 20 g 3p
4. a. scrierea ecuaiei reaciei dintre hidroxidul de sodiu i acidul clorhidric (2p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), c(sol. HCl) = 1 M 5p
5. raionament corect (2p), calcule (1p), [H3O+] = 10-2 mol.L-1 3p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
0 . -1
1. raionament corect (1p), calcule (1p), fH C2H2(g) = + 226,1 kJ mol 2p
2. raionament corect (1p), calcule (1p), Q = 6273,5 kJ 2p
3. raionament corect (2p), calcule (1p), n(H2O) = 10 kmol 3p
4. raionament corect (4p), calcule (1p): rH = - rH1 - rH2 + 3rH3 + 4rH4 5p
5. ordonare corect: C3H4(g) < C3H6(g) < C3H8(g) (2x1p), justificare corect (1p) 3p
Subiectul G 15 puncte
1. notarea tipului reaciei: lent 1p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), V(O2) = 6,56 L 4p
3. a. raionament corect (1p), calcule (1p), N(O) = 0,2NA = 12,0441022 atomi
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(O) = 480 g 4p
Prob scris la Chimie anorganic Varianta 3
Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. a. scrierea expresiei matematice a legii de vitez: v = k [A] [B]2 (1p)


b. raionament corect (2p), calcule (1p), k = 510-1 L2s-1 mol -2 4p
5. a. scrierea formulei chimice a reactivului Schweizer: [Cu(NH3)4](OH)2 (1p)
b. notarea denumirii tiinifice (I.U.P.A.C.) a reactivului Schweizer: hidroxid de tetraaminocupru(II) (1p)
2p

Prob scris la Chimie anorganic Varianta 3


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2