Sunteți pe pagina 1din 75

Ministerul Finanelor Publice

GHIDUL SOLICITANTULUI

Schema de ajutor de minimis pentru


investiiile realizate de ntreprinderile
mici i mijlocii

instituitprin Hotrrea Guvernului nr.


274/2013
Acest document reprezintun ndrumar pentru solicitanii de ajutor de stat n cadrul
Schemei de ajutor de stat privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiiile
realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, instituitprin H.G. nr. 274/2013, publicatn
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305/28.05.2013.
Acest document nu are valoare de act normativ i nu exonereazsolicitanii de
respectarea legislaiei n vigoare la nivel naional i european.

CUPRINS

1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE AJUTOR DE

MINIMIS.
DEFINII. ................................................................................................................ 4

1.1. Obiectivul schemei de ajutor de


minimis ....................................................................... 4

1.2. Cadrul de reglementare la nivel comunitar i


naional ................................................... 4

1.3. Perioada de valabilitate a schemeide ajutor de


minimis ............................................... 4
1.4. Bugetul schemeide ajutor de
minimis ........................................................................... 4

1.5. Modalitatea de
acordare ................................................................................................ 5

1.6. Sectoarele de activitate eligibile pentru a beneficia de ajutor de


minimis ...................... 5

1.7. Sectoarele de activitate


neeligibile ................................................................................ 5

1.8.
Definiii ...........................................................................................................................
6
1.8.1. Ajutor de
stat........................................................................................................................ 6

1.8.2. Schemde ajutor de


stat................................................................................................... 6

1.8.3. Acordul pentru


finanare..................................................................................................... 7

1.8.4.
ntreprindere......................................................................................................................... 7

1.8.5. ntreprinderi mici i


mijlocii................................................................................................. 7
1.8.6. ntreprindere n dificultate
.................................................................................................. 7

1.8.7. Demararea
investiiei.......................................................................................................... 8

1.8.8. Locaia realizrii


investiiei................................................................................................. 8

1.8.9. Construcie
........................................................................................................................... 8

1.8.10. Arie
desfurat................................................................................................................ 9

1.8.11. Plan de investiii


................................................................................................................ 9

1.8.12. Loc de
munc.................................................................................................................... 9

1.8.13. Crearea de locuri de


munc............................................................................................ 9

1.9. Criterii de
eligibilitate .................................................................................................. 10

1.10. Cheltuieli
eligibile ....................................................................................................... 12

1.10.1. Active corporale


.............................................................................................................. 12

1.10.2. Condiii ca activele sfie cheltuieli eligibile


................................................................ 12

2. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE


MINIMIS ..................................... 16

2.1. Solicitarea Acordului pentru


finanare .......................................................................... 16

2.1.1. Cererea de acord pentru finanare, conform Formularului nr. 1 din Procedura

anexla H.G. nr.


274/2013......................................................................................................... 18

2.1.2. Opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru


finanare.............................. 21
2.1.3. Certificat
constatator......................................................................................................... 21

2.1.4. Declaraie pe propria rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n


categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii, conform Formularului nr. 2 din Procedura anexla
H.G. nr.
274/2013...................................................................................................................................
..... 22

2.1.5. Certificat de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor de platctre


bugetul
general consolidat
........................................................................................................................ 23

2.1.6. Certificat de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor de platctre


bugetul
local ......................................................................................................................................
.......... 23

2.1.7. Situaii financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat,


depuse i
aprobate conform prevederilor legale n vigoare
.................................................................... 23

2.1.8. Plan de investiii


................................................................................................................ 24
2.1.9. Oferte de
pre..................................................................................................................... 24

2.1.10. Studiul tehnico-economic


.............................................................................................. 25

2.1.11. Angajament ferm, conform Formularului nr. 3 din Procedura anexla H.G.
nr.
274/2013...............................................................................................................................
......... 27

2.1.12. Dovada deinerii unui drept real principal sau a unui drept de
creanasupra

terenului pe care urmeaza se realiza


investiia.................................................................... 28

2.1.13. Dovada faptului cterenul pe care urmeaza se realiza investiia este


liber de
sarcini ...................................................................................................................................
.......... 28

2.1.14. Certificat de urbanism


.................................................................................................... 29

2.1.15. Dovada deinerii unui drept real principal sau a unui drept de
creanasupra

cldirii n care urmeaza se realiza investiia


......................................................................... 29

2.1.16. Raport de evaluare


......................................................................................................... 29

2.1.17. mputernicire
.................................................................................................................... 30

2.1.18. Act de identitate


.............................................................................................................. 30

2.2. nregistrarea i evaluarea Cererilor de acord pentru


finanare .................................... 30
2.2.1. nregistrarea Cererilor de acord pentru
finanare......................................................... 30

2.2.2. Evaluarea Cererii de acord pentru


finanare................................................................. 31

2.3. Plata ajutorului de


minimis ........................................................................................... 32

2.3.1. Demararea
investiiei........................................................................................................ 32

2.3.2. Solicitarea plii ajutorului de


minimis............................................................................ 33
2.3.3. Verificarea cheltuielilor eligibile efectuate
..................................................................... 34

3. CONTROLUL, RESTITUIREA I RAPORTAREA AJUTOARELOR DE


MINIMIS............ 35

4. ANULAREA TOTALSAU PARALA AJUTORULUI DE MINIMIS APROBAT


PRIN
ACORDUL PENTRU
FINANARE ........................................................................................ 35

4.1. Cererea de anulare totalsau pariala ajutorului de minimis pentru care


existAcord
pentru finanare, conform Formularului nr. 7 din Procedura anexla H.G. nr.
274/2013 ... 36

5. CONFLICT DE
INTERESE................................................................................................ 36

6.
CONFIDENALITATE .....................................................................................................
36

Formulare .........................................................................................................................
......... 37

Anexa I la Tratatul de instituire a Comunitii


Europene ........................................................... 51

1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE ALE SCHEMEI DE AJUTOR


DE MINIMIS. DEFINIII.

Schema de ajutor de minimis instituitprin H.G. nr. 274/2013 are ca obiectiv


stimularea realizrii de investiii de ctre ntreprinderile mici i mijlocii i crearea de noi
locuri de munc.
Textul schemei de ajutor de stat este publicat integral pe site-ul Ministerului
Finanelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro Ageni economici Ajutor de
stat H.G. nr. 274/2013.

1.2. Cadrul de reglementare la nivel comunitar i naional


La nivel comunitar:
Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 i 88 din
Tratat, ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 379/2006, denumit n continuare Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.
La nivel naional:
% Ordonana de urgena Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n
domeniul ajutorului de stat, publicatn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
1042/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis
pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, publicatn Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 305/28.05.2013, denumitn continuare H.G. nr. 274/2013.
Conform prevederilor art. 9 alin. (1) i alin. (2) din H.G. nr. 274/2013,
% Emiterea acordurilor pentru finanare se realizeazde la data deschiderii
sesiunii pnla 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, n limita bugetului alocat
schemei.

ATENE!
Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, sesiunea ncepe
duppublicarea pe site-ul Ministerului Finanelor Publice a duratei sesiunii i a datei de la
care se pot nregistra Cereri de acord pentru finanare.

Plata ajutorului de minimis aprobat conform acordurilor pentru finanare emise n perioada
de valabilitate a schemei se efectueazpnla 31 decembrie 2016, n limita bugetului anual
alocat schemei.

ATENE!
Plata ajutorului de minimis se realizeazncepnd cu anul 2014.

1.5. Modalitatea de acordare

Conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 274/2013, ajutorul de minimis se acordIMM-
urilor:
d la bugetul de stat, din Ministerului Finanelor Publice,
-
e bugetul
su form sum nerambursabile n proce d 100 di valoare totala
-
b de e , nt e % n a
cheltuielilor eligibile aprobate spre finanare,
limita l a maxime de 200.000 euro, ctiv 1 0 . 0
- n echivalentului n e valor respe 0 0 eur n
i ii 0 o
caz ntreprinderilor desfoaractivitate n domeniul transportului rutier, pe
o
ul care
perioadde 3 ani fiscali consecutivi.
ATENE!
Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 274/2013, se considercajutoarele de
minimis se acordn momentul n care ntreprinderea obine dreptul legal de principiu de
a primi ajutorul, respectiv data aprobrii acordului pentru finanare.

Conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 274/2013, la depunerea Cererii
de acord pentru finanare, ntreprinderile au obligaia depunerii la Ministerul Finanelor
Publice a unei declaraii scrise referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe
parcursul precedenilor 2 ani fiscali i al anului fiscal n curs.
Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din H.G. nr. 274/2013, Ministerul Finanelor
Publice, n calitate de furnizor, informeazn scris ntreprinderile beneficiare cu privire la
cuantumul ajutorului aprobat i la caracterul de minimis al acestuia.
Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 274/2013, Ministerul Finanelor Publice
acordajutor de minimis dupverificarea respectrii condiiilor prevzute la art. 4 din hotrre.

1.6. Sectoarele de activitate eligibile pentru a beneficia de ajutor de minimis

Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, ajutorul de minimis se acordntreprinderilor
din toate sectoarele, cu excepia celor prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006,
detaliate la seciunea 1.7.

1.7. Sectoarele de activitate neeligibile

Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 274/2013, nu se acordajutoare de minimis:


a) ntreprinderilor care i desfoaractivitatea n sectoarele pescuitului i
acvaculturii;

ATENE!
Produsele pescreti i de acvacultursunt reglementate de Regulamentul (CE) nr.
104/2000.

b) ntreprinderilor care i desfoaractivitatea n producia primarde produse agricole;

ATENE!
Conform prevederilor art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006, produsele agricole
nseamnprodusele enumerate n Anexa I la Tratatul CE, i anexate prezentului Ghid, cu
excepia produselor pescreti, reglementate de lit. a).
c) ntreprinderilor care i desfoaractivitatea n transformarea i comercializarea
produselor agricole,
-atunci cnd valoarea ajutorului este stabilitpe baza preului sau a cantitii
produselor n cauzachiziionate de la productorii primari sau introduse pe
piade ntreprinderile n cauz;
-atunci cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parialsau integralctre productorii
primari;

ATENE!
Conform prevederilor art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006:
-"transformarea produselor agricole" nseamno operaiune asupra produsului agricol n
urma creia rezultde asemenea un produs agricol, cu excepia activitilor agricole
necesare preparrii unui produs animal sau vegetal pentru prima vnzare;
-"comercializarea produselor agricole" nseamndeinerea sau expunerea n vederea
vnzrii, oferirea spre vnzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe pia, cu
excepia primei vnzri de ctre un productor primar ctre revnztori sau operatori ia
oricrei activiti constnd n prepararea unui produs n vederea primei vnzri; o
vnzare de ctre un productor primar ctre consumatorii finali este
consideratcomercializare, n cazul n care se desfoarn localuri distincte, rezervate
acestei activiti.

d) pentru activiti legate de exportul ctre ri tere sau ctre state membre ale
Uniunii Europene, respectiv nu se acordajutoare legate direct de cantitile exportate,
ajutoare destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) pentru folosirea mrfurilor autohtone n locul celor importate;
f) ntreprinderilor care i desfoaractivitatea n sectorul crbunelui;
g) pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri, acordate
ntreprinderilor

care efectueaztransport rutier de mrfuri n numele terilor; h) ntreprinderilor aflate n


dificultate.

1.8. Definiii
Conform prevederilor art. 1 din Anexa la H.G. nr. 274/2013, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:

1.8.1. Ajutor de stat

Conform prevederilor art. 1 lit. a) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, ajutorul de stat
reprezintorice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice
form,
care denatureazsau ameninsdenatureze concurena, prin favorizarea anumitor
ntreprinderi sectoare de msura n afecteazschimburile
sau care acestea
producie, n
comerciale dintre Statele Membre.
1.8.2. Schemde ajutor de stat
Conform prevederilor art. 1 lit. b) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, schema de
ajutor de stat reprezintorice act n baza cruia, fra fi necesare msuri suplimentare
de punere n aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale ntreprinderilor definite n mod
general i abstract, precum i orice act n baza cruia ajutorul, care nu este legat de un
anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor ntreprinderi pentru o perioadde
timp nedeterminati/sau ntr-un cuantum nedeterminat.

1.8.3. Acordul pentru finanare


Conform prevederilor art. 1 lit. c) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, acordul pentru
finanare reprezintactul juridic care atestdreptul de principiu al ntreprinderii solicitante
de a beneficia de ajutor de minimis i din care rezulto obligaie pe seama fondurilor
publice.

Conform prevederilor art. 1 lit. d) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, ntreprinderea reprezintorice
formde organizare a unei activiti economice i autorizatpotrivit Legii societilor nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea i
funcionarea cooperaiei, cu modificrile i completrile ulterioare, sfacacte i fapte de comer,
n scopul obinerii de profit, n condiii de concuren, respectiv societi comerciale i societi
cooperative.

1.8.5. ntreprinderi mici i mijlocii

Conform prevederilor art. 1 lit. e) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, ntreprinderile
mici i mijlocii reprezintacele ntreprinderi care au mai puin de 250 de angajai i care fie
au o cifrde afaceri anualnetcare nu depete echivalentul n lei a 50 milioane euro,
fie dein active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro i se
clasific, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare,
dupcum urmeaz:
-ntreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care
are ntre 50 i 249 de salariai i realizeazo cifrde afaceri anualnetde pnla 50
milioane euro, echivalent n lei, sau deine active totale care nu depesc echivalentul n
lei a 43 milioane euro;
-ntreprindere mic, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are
ntre 10 i 49 de salariai i realizeazo cifrde afaceri anualnetsau deine active totale
de pnla 10 milioane euro, echivalent n lei;
-microntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este ntreprinderea care are
pnla 9 salariai i realizeazo cifrde afaceri anualnetsau deine active totale de
pnla 2 milioane euro, echivalent n lei.
ATENE!
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, o ntreprindere i
pierde calitate de IMM doar n cazul n care depirea plafoanelor prezentate mai sus se
produce n douexerciii financiare consecutive.

Potrivit prevederilor Cap. 2 seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei -Liniile


directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate
n dificultate, publicatn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1
octombrie 2004, o ntreprindere este consideratn dificultate n urmtoarele situaii: a)
n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constatpierderea a mai mult de
jumtate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12
luni; b) n cazul unei societi n care cel puin o parte din asociai au rspundere
nelimitatpentru creanele societii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din
capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile ale societii, peste un sfert din
acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni; c) pentru ntreprinderea de orice
formjuridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia
naionalprivind procedura reorganizrii judiciare ia falimentului.
Chiar n cazul n care nici una din condiiile de la lit. a), b), c) nu este ndeplinit, o firmeste
consideratn dificultate, n special n cazul n care prezint: 1) creterea pierderilor; 2) scderea
cifrei de afaceri; 3) creterea stocurilor; 4) ndatorare crescut; 5) scderea sau dispariia
activului net.

ATENE!
n cazul n care, din analiza situaiilor financiare anuale corespunztoare ultimului
exerciiu
financiar ncheiat, reiese cntreprinderea nregistreazsimptomele de:

1) creterea pierderilor,
2) scderea cifrei de afaceri,
3) creterea stocurilor,
4) ndatorare crescut,
5) scderea sau dispariia activului net,

se va lua n considerare, n procesul de soluionare a Cererii de acord pentru finanare, o


justificare a situaiei economico-financiare a ntreprinderii realizatpe baza unei analize a
evoluiei acesteia n ultimii trei ani fiscali anteriori nregistrrii Cererii de acord pentru finanare.

1.8.7. Demararea investiiei


Conform prevederilor art. 1 lit. f) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, demararea
investiiei reprezintnceperea lucrrilor de construcie sau, dupcaz, prima
comandfermpentru echipamente, excluznd studiile de prefezabilitate.
ATENE!
Lucrrile de construcie nu pot ncepe nainte de semnarea contractului de construcie.

ATENE!
n cazul achiziiei de construcii, prevzutla art. 2 alin. (1) lit. b) din Anexa la H.G. nr. 274/2013,
momentul demarrii investiiei este considerat momentul semnrii Contractului de vnzare.

1.8.8. Locaia realizrii investiiei


Conform prevederilor art. 1 lit. g) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, locaia realizrii
investiiei reprezintsediul social sau unul din punctele de lucru ale ntreprinderii,
nregistrate la Oficiul Registrului Comerului, unde se realizeazinvestiia.
ATENE!
Se finaneazinvestiiile realizate ntr-o singurlocaie, care reprezintfie sediul social,
fie unul din punctele de lucru ale ntreprinderii.
% cldirea pentru nvmnt,
% cldirea pentru tiin,
% cldirea pentru culturi art,
% cldirea pentru ocrotirea sntii,
% cldirea pentru asistensocial,
% cldirea pentru culturfizici agrement,
n care se desfoaractivitatea pentru care se solicitfinanarea.

ATENE!
Conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe, cldirea reprezinto construcie sub formde incint
nchis, n care se desfoaro activitate:
-de producie,
-de nvmnt,
-de tiin,
-de culturi art,
-de ocrotire a sntii,
-de asistensocial,
-de culturfizici agrement.

ATENE!
Nu sunt considerate eligibile lucrrile de modernizare, extindere, reabilitare a cldirilor
existente.

1.8.10. Arie desfurat


Conform prevederilor art. 1 lit. i) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, aria desfuratreprezintsuma
ariilor tuturor nivelelor construciei, conform STAS 4908-85 Cldiri civile, industriale i
agrozootehnice. Arii i volume convenionale.

1.8.11. Plan de investiii


Conform prevederilor art. 1 lit. j) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, planul de
investiii reprezintdocumentul care cuprinde lista activelor corporale amortizabile
aferente investiiei, cu indicarea denumirii activului, cantitii, preului unitar i a valorii
totale, precum i a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente.

Conform prevederilor art. 1 lit. k) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, locul de muncreprezintlocul
ocupat de o persoanangajatpe baza unui contract de muncpe o perioadnedeterminatcu
normntreag.

1.8.13. Crearea de locuri de munc


Conform prevederilor art. 1 lit. l) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, crearea de
locuri de muncreprezintcreterea numrului de salariai angajai direct de
ntreprinderea beneficiarde ajutor de minimis, n raport cu numrul de locuri de
muncexistente la momentul nregistrrii Cererii de acord pentru finanare.

ATENE!
Se prezintCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului.

b) se ncadreazn categoria IMM-urilor;

ATENE!
Se prezint:
-Declaraia pe propria rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii Formularul nr. 2. Formularul se completeazconform
instruciunilor de la seciunea 2.1.4 din Ghid. Falsul n declaraii este pedepsit n
conformitate cu art. 292 din Codul Penal.
-Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului.

c) au sediul ii desfoaractivitatea n Romnia;

ATENE!
Se prezintCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului.
d) desfoaractivitate economic;

ATENE!
ntreprinderile care au un exerciiu financiar ncheiat prezint:
-Situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat, depuse i
aprobate
conform prevederilor legale n vigoare.
-Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului.
ntreprinderile nfiinate n anul nregistrrii Cererii de acord pentru finanare sau

ntreprinderile care au reluat desfurarea activitii suspendate n anul nregistrrii


Cererii
de acord pentru finanare prezint:
-Declaraie pe propria rspundere din care rezultdacdesfoarsau nu activiti
economice
la sediul social/punctele de lucru sau n afara acestora.

Falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din


Codul Penal.
-Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului.

e) respectplafonul pentru ajutoarele de minimis;

ATENE!
Se prezintDeclaraia pe propria rspundere Seciunea C din Cererea de acord
pentru
finanare Formularul nr. 1.
Formularul se completeazconform instruciunilor de la seciunea 2.1.1 din Ghid.
Falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul Penal.

f) prezintun plan de investiii pentru care se solicitfinanarea, cu evidenierea cheltuielilor


eligibile;

ATENE!
Se prezintsub formtabelar, conform instruciunilor de la seciunea 2.1.8 din Ghid.
g) prezintun studiu tehnico-economic din care rezultviabilitatea proiectului de investiii i
eficiena economica ntreprinderii solicitante n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei;

ATENE!
Se prezintdocumentul elaborat conform instruciunilor de la seciunea 2.1.10 din Ghid.

h) prezintun angajament ferm privind meninerea locurilor de muncexistente la


data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare, precum i crearea pnla finalizarea
investiiei i meninerea, pe o perioadde minimum 3 ani de la finalizarea investiiei, a:
i) cinci locuri de munc, din care cel puin doulocuri de muncpentru
persoane care nu au avut contract individual de muncn ultimele 3 luni, n cazul unui
ajutor de minimis de pnla 100.000 euro, inclusiv;
ii) apte locuri de munc, din care cel puin trei locuri de muncpentru persoane care nu au avut
contract individual de muncn ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro
pnla 200.000 euro, inclusiv;

ATENE!
Se prezintAngajamentul Formularul nr. 3.
Formularul se completeazconform instruciunilor de la seciunea 2.1.11 din Ghid.

i) nu nregistreazdebite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

ATENE!
Se prezintCertificatul de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor de platctre
bugetul general consolidat i Certificatul de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor
de platctre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru.

j) nuseafln procedurde executare silit, insolven, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare,


nchidere operaional, lichidare;

ATENE!
Se prezintDeclaraia pe propria rspundere Seciunea D din Cererea de acord
pentru
finanare Formularul nr. 1.
Formularul se completeazconform instruciunilor de la seciunea 2.1.1 din Ghid.
Falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul Penal.

k) nu intrn categoria "ntreprinderilor n dificultate" potrivit prevederilor Cap. 2


seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei -Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru
salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate, publicatn Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

11

ATENE!
Se prezintDeclaraia pe propria rspundere Seciunea D din Cererea de acord
pentru
finanare Formularul nr. 1.
Formularul se completeazconform instruciunilor de la seciunea 2.1.1 din Ghid.
Falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul Penal.

l) nu au fost emise mpotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care
asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

ATENE!
Se prezintDeclaraia pe propria rspundere Seciunea C din Cererea de acord pentru
finanare Formularul nr. 1.
Formularul se completeazconform instruciunilor de la seciunea 2.1.1 din Ghid.
Falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul Penal.

1.10. Cheltuieli eligibile

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, sunt
considerate
cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiiile n active corporale
referitoare la: a) realizarea de construcii noi
-industriale,
-pentru nvmnt,
-pentru tiin,
-pentru culturi art,
-pentru ocrotirea sntii,
-pentru asistensocial,
-pentru culturfizici agrement,
destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat
finanare; b) achiziia de construcii
-industriale,
-pentru nvmnt,
-pentru tiin,
-pentru culturi art,
-pentru ocrotirea sntii,
-pentru asistensocial,
-pentru culturfizici agrement,
destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare; c) echipamente
tehnologice -maini, utilaje i instalaii de lucru; d) aparate i instalaii de msurare,
control i reglare; e) mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea
activitii ntreprinderii
(exemplu: motostivuitor,
buldoexcavator); f)
echipamente IT.

a) sfie exploatate exclusiv de ntreprinderea beneficiarde ajutor de minimis n


scopul desfurrii activitii ce face obiectul finanrii;

ATENE!
Nu este permisnchirierea activelor finanate, cu excepia ntreprinderilor care au
obinut finanare pentru activiti din cadrul Seciunii 77 Activiti de nchiriere i leasing
(Ordinul I.N.S. nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia
naional-CAEN).

b) sfie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale n vigoare, pentru care nu
se aplicamortizarea accelerat;

ATENE!
Conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n
active corporale i necorporale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
activele corporale amortizabile au valoare fiscalmai mare dect 2.500 lei i durata de
utilizare economicmai mare de 1 an.

c) sfie achiziionate n condiii de pia, cu respectarea principiilor nediscriminrii,


tratamentului egal, transparenei, utilizrii eficiente a fondurilor i asumrii rspunderii;

ATENE!
Pentru a se asigura respectarea principiilor este necesar ca beneficiarul ajutorului de
minimis s
aibn vedere urmtoarele:
-sarcinile i responsabilitile persoanelor implicate n procedura de achiziie se stabilesc
naintea demarrii acesteia;
-regulile dupcare se desfoarprocedura de achiziie se stabilesc de la bun nceput i
nu se
schimbpe parcursul derulrii procedurii de achiziie;
-se asigurmsurile necesare pentru ca toate firmele, indiferent de naionalitate, saib
dreptul de a depune oferte;
-se stabilesc reguli, cerine i criterii identice pentru toate firmele;
-se pun la dispoziia tuturor potenialilor ofertani informaiile referitoare la aplicarea
procedurii
pentru atribuirea contractului;
-se asigurfolosirea sistemului de concurenliberi a criteriilor economice pentru
atribuirea
contractului de achiziii, astfel nct sse obinun raport optim ntre calitate i pre.

d) sfie noi, cu excepia achiziiei de construcii prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din
Anex la H.G. 274/2013;
a
e) sfi luat n considerare frTVA;
e preul
f) sfi inclus categori activelo propri i srmn patrimoniu
e e n a r i n l
ntreprinderi pentru minimum 3 ani la data
investiiei;
i de finalizrii

ATENE!
Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaia sasigure existena n patrimoniul
ntreprinderii a activelor finanate, pe perioada realizrii investiiei i cel puin 3 ani de la
data finalizrii acesteia.
Ministerul Finanelor Publice verificndeplinirea acestei obligaii.
n vederea continurii activitii finanate i atingerii obiectivelor proiectului de investiii, n
cazul n care se constatnecesitatea nlocuirii activelor finanate (ex. uzurfizicsau
moral, furt etc.), beneficiarul ajutorului de minimis are obligaia nlocuirii acestora din
surse proprii, dupobinerea aprobrii Ministerului Finanelor Publice.

g) snu fie achiziionate n sistem de leasing;

n cazul realizrii de construcii noi


-industriale,
-pentru nvmnt,
-pentru tiin,
-pentru culturi art,
-pentru ocrotirea sntii,
-pentru asistensocial,
-pentru culturfizici agrement,
destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare, se va avea n vederea i

ndeplinirea condiiilor de la lit. h)-l)

h) construcia se realizeazcu o ntreprindere autorizatn domeniu;

ATENE!
La momentul plii ajutorului de minimis, se prezintCertificatul constatator al
ntreprinderii care executlucrrile de construcii, conform cruia se certificautorizarea
n domeniul realizrii de construcii.

i) ntreprinderea solicitantde ajutor de minimis deine un drept real principal sau de


creanasupra terenului pe care urmeaza se realiza construcia, conform prevederilor Legii
nr. 50/29 iulie 1991, valabil pe o perioadde minimum 3 ani de la finalizarea investiiei;

ATENE!
Dreptul real principal reprezintdreptul de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute,
dobndit prin contract de vnzare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act
administrativ de restituire, hotrre judectoreasc.
Dreptul de creanreprezintdreptul dobndit prin contract de cesiune i concesiune.

j) terenul este liber de sarcini;


ATENE!
La data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare, se prezintExtrasul de carte
funciarcare face dovada cterenul este liber de sarcini.

k) ntreprinderea prezintCertificatul de urbanism;

ATENE!
Certificatul de urbanism, eliberat n condiiile legii, trebuie sfie valabil la data depunerii
Cererii de acord pentru finanare isconindate n concordancu cele prezentate n
documentaia anexatCererii de acord pentru finanare.

l) valoarea maxima cheltuielilor eligibile aferente construciilor realizate se


determinn limita a 370 euro/mp arie desfurati se referla cheltuieli cuprinse n cap.
4 Cheltuieli pentru investiia de baz, subcap. 4.1 Construcii i instalaii din Anexa nr.
4 Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri
de intervenii la Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru
al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
14
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii;

ATENE!
n cazul n care valoarea construciilor prezentate n Cererea de acord pentru finanare
depete valoarea maxima cheltuielilor eligibile, diferena este
consideratcheltuialneeligibil.

n cazul achiziionrii de construcii


-industriale,
-pentru nvmnt,
-pentru tiin,
-pentru culturi art,
-pentru ocrotirea sntii,
-pentru asistensocial,
-pentru culturfizici agrement,
destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare, se va avea n vederea i

ndeplinirea condiiilor de la lit. m)-p)

m) se prezintun raport de evaluare ntocmit de un expert evaluator autorizat


de Asociaia Naionala Evaluatorilor Autorizai din Romnia;
n) valoarea cheltuielilor eligibile aferente construciei achiziionate nu depete valoarea
prevzutn grilele notariale valabile la data ncheierii contractului de vnzare;

ATENE!
n cazul n care valoarea de achiziie a construciei aprobatspre finanare potrivit
Acordului pentru finanare depete valoarea prevzutn grilele notariale valabile la data
ncheierii contractului de vnzare, diferena este consideratcheltuialneeligibil.

o) se face dovada achiziionrii de la un tern condiii de pia, frca achizitorul sfie n


msursi exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa;

ATENE!
Se prezintDeclaraie pe propria rspundere prin care se asumrspunderea privind
achiziionarea de la un tern condiii de pia, frca achizitorul sfie n msursi
exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa.
Falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul Penal.

p) activul achiziionat i terenul aferent sunt libere de sarcini.

ATENE!
Se prezintExtrasul de carte funciarvalabil la data nregistrrii Cererii de plata ajutorului de
minimis.

ATENE!
n cazul realizrii sau achiziionrii de construcii, ntreprinderea beneficiarde ajutor de minimis
are obligaia de a autoriza i de a desfura activitatea finanat, n locaia pentru care a obinut
finanare.

2. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE MINIMIS


Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis presupune parcurgerea
urmtoarelor etape:
1. 1. publicarea pe site-ul Ministerului Finanelor Publice a duratei sesiunii i a
datei de la care se pot nregistra Cereri de acord pentru finanare;
2. 2. nregistrarea Cererii de acord pentru finanare;
3. 3. evaluarea Cererii de acord pentru finanare;
4. 4. soluionarea Cererii de acord pentru finanare, dupcaz: a) cu emiterea
unui Acord pentru finanare; b) cu emiterea unei Scrisori de respingere a Cererii de
acord pentru finanare, n cazul n care nu sunt respectate prevederile din H.G. nr.
274/2013;
5. 5. primirea Acordului pentru finanare sau a Scrisorii de respingere de ctre
ntreprinderea solicitant;
6. 6. demararea investiiei, n cazul primirii Acordului pentru finanare;
7. 7. realizarea totalsau pariala investiiei potrivit Acordului pentru finanare;
8. 8. solicitarea plii ajutorului de minimis aferent cheltuielilor eligibile
efectuate, conform prevederilor Acordului pentru finanare;
9. 9. verificarea la faa locului de ctre reprezentanii Ministerului Finanelor
Publice a cheltuielilor eligibile efectuate, pentru care se solicitplata ajutorului de
minimis;
10. 10. plata ajutorului de minimis de ctre Ministerul Finanelor Publice;
11. 11. meninerea investiiei pe o perioadde 3 ani de la finalizarea acesteia;
12. 12. revocarea Acordului pentru finanare i recuperarea corespunztoare a
ajutorului de minimis pltit, n cazul nerespectrii prevederilor H.G. nr. 274/2013.

Conform prevederilor art. 3 alin.(1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, pentru a
beneficia de ajutor de minimis ntreprinderea solicitanttrebuie sobinun acord
pentru finanare din partea Ministerului Finanelor Publice.
Conform prevederilor art. 3 alin.(2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n vederea
obinerii acordului pentru finanare, ntreprinderea solicitanttransmite la Ministerul
Finanelor Publice, urmtoarele documente:
a) Cerere de acord pentru finanare, conform
Formularului nr. 1;
b) opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru
finanare;
c) certificat constatator, n original;
d) declaraie pe propria rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n
categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, conform Formularului nr. 2;
e) certificat de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor de platctre
bugetul general consolidat, n original sau n copie legalizat;
f) certificat de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor de platctre
bugetul local, n original sau n copie legalizat, inclusiv pentru punctele de lucru;
g) situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat,
depuse i aprobate conform prevederilor legale n vigoare, n copie, cu excepia
ntreprinderilor nfiinate n anul nregistrrii Cererii de acord pentru finanare sau
ntreprinderilor care au reluat desfurarea activitii suspendate n anul nregistrrii
Cererii de acord pentru finanare;
h) plan de investiii;
i) oferte de prepentru toate echipamentele din planul de investiii, respectiv
deviz general pe obiective i devizul obiectului, n cazul realizrii de construcii, n
copie;
j) studiu tehnico-economic;
k) angajament ferm privind meninerea locurilor de muncexistente la data
nregistrrii Cererii de acord pentru finanare, precum i crearea de locuri de
muncpnla finalizarea investiiei i meninerea, pe o perioadde minimum 3 ani de la
finalizarea investiiei, conform Formularului nr. 3;
l) n cazul realizrii de construcii, dovada deinerii unui drept real principal
sau a unui drept de creanasupra terenului pe care urmeaza se realiza investiia,
valabil pe o perioadde minimum 3 ani de la finalizarea investiiei, dovada faptului
cterenul este liber de sarcini i Certificatul de urbanism, n copie;
m) n cazul achiziionrii activelor, cu excepia construciilor, dovada deinerii
unui drept real principal sau a unui drept de creanasupra cldirii n care
urmeaza se realiza investiia, valabil pe o perioadde minimum 3 ani de la finalizarea
acesteia, n copie;
n) n cazul achiziionrii de construcii, raport de evaluare ntocmit de un
expert evaluator autorizat de Asociaia Naionala Evaluatorilor Autorizai din
Romnia, n copie;
o) mputernicire prin act notarial, n original, n cazul n care o
altpersoandect reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante semneazCererea de
acord pentru finanare i documentaia aferent;
p) actul de identitate al persoanei autorizate sreprezinte legal
ntreprinderea, n copie.

ATENE!
nregistrarea Cererilor de acord pentru finanare ncepe de la data comunicatde Ministerul
Finanelor Publice pe site-ul su, www.mfinante.ro.

ATENE!
Toate documentele se ndosariaz, se numeroteaz, se tampileazi se semneazpe
fiecare paginde persoana autorizatsreprezinte legal ntreprinderea i se opiseazn
ordinea prevzutla art. 3 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013.
n opis se menioneazpagina la care este ndosariat documentul.

ATENE!
Documentele emise de ntreprinderea solicitantn original sunt datate, tampilate i
semnate de persoana autorizatsreprezinte legal ntreprinderea.
Documentele prezentate n copie poartpe fiecare paginmeniunea Conform cu originalul,
tampila ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autorizate sreprezinte legal
ntreprinderea.

ATENE!
Toate documentele transmise Ministerului Finanelor Publice de ctre ntreprindere
trebuie prezentate n limba romn.
n cazul documentelor depuse ntr-o limbstrin, ntreprinderea va prezenta aceste
documente nsoite de traduceri n limba romncertificate de ctre traductori
autorizai.

Cererea de acord pentru finanare include 4 seciuni, A, B, C i D, se completeazn limba


romnprin tehnoredactare i este tampilati semnatn original de persoana
autorizatsreprezinte legal ntreprinderea solicitant.
Seciunea A Prezentarea solicitantului
% datele de prezentare ale ntreprinderii trebuie scorespundcu exactitate cu
cele din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe
lngTribunalul unde i are sediul ntreprinderea;
% activitatea pentru care se solicitfinanarea cu ajutor de minimis i codul CAEN
al acesteia trebuie sse regseascn Certificatul constatator;

ATENE!
Se solicitfinanare pentru o singuractivitate economic, respectiv un singur cod
CAEN. Activitatea pentru care se solicitfinanare poate fi principalsau secundar.
numrul mediu de salariai, cifra de afaceri i valoarea activelor totale se preiau cu exactitate
din ultimele situaii financiare ncheiate i aprobate, anexate la Cererea de acord pentru
finanare;

ATENE!
ntreprinderile care nu au un exerciiu financiar ncheiat sau care au reluat desfurarea
activitii suspendate nu completeazdatele privind numrul mediu de salariai, cifra de
afaceri i valoarea activelor totale.

% valoarea proiectului de investiii i valoarea ajutorului de minimis solicitat trebuie


scorespundcu valorile prezentate la totalul general din seciunea B2 a Cererii de
acord pentru finanare;
% se completeaznumele, funcia, tampila, semntura persoanei autorizate
sreprezinte legal ntreprinderea i data semnrii.

Seciunea B Prezentarea proiectului de investiii pentru care se


solicitfinanare n cadrul schemei de ajutor de minimis pentru investiiile
realizate de IMM-uri include seciunile B1 i B2
Seciunea B1 Descrierea succinta proiectului de investiii pentru care se
solicitfinanare
se menioneazdenumirea proiectului;
se prezintpe scurt proiectul de investiii pentru care se solicitfinanare (activitatea pentru
care se solicitfinanare, activele propuse spre finanare i efectele implementrii proiectului de
investiii).

ATENE!
n situaia n care planul de investiii cuprinde un numr mare de active, la Seciunea B1
se enumerexemple sau categorii de active.
Seciunea B2 Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicitajutor
de minimis, cu defalcare anual
cheltuielile eligibile se coreleazcu cele din Planul de investiii, astfel nct
totalurile pe ani i totalurile generale scorespund;
cheltuielile eligibile se grupeazpe tipurile de cheltuialmenionate n tabel;
18

ATENE!
Conform prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 274/2013, plata ajutorului de
minimis se face n perioada 2014-2016.
n loc de An I, An II ... se completeazanul, respectiv anii calendaristici n care se
efectueazcheltuiala eligibil, conform planului de investiii i anul, respectiv anii
calendaristici n care se solicitplata ajutorul de minimis corespunztor cheltuielilor
eligibile efectuate.
Valorile menionate n Seciunea B2 sunt frTVA.
se completeaznumele, funcia, tampila, semntura persoanei
autorizatsreprezinte legal ntreprinderea i data semnrii.
Seciunea C Declaraie pe propria rspundere
datele de identificare ale persoanei autorizate sreprezinte legal ntreprinderea
trebuie scorespundcu exactitate cu cele din actul de identitate anexat n copie la
Cererea de acord pentru finanare;
se certificfaptul c:
-proiectul de investiii pentru care se solicitfinanare prin prezenta schemde
ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat,
-mpotriva ntreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor
de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate,
-ntreprinderea nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte
scheme de ajutor de stat de la ali furnizori pe aceleai cheltuieli eligibile ale investiiei
pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme;
% n cazul n care ntreprinderea nu a beneficiat de ajutor de minimis se
bifeazcsua respectiv;
% n cazul n care ntreprinderea a beneficiat de ajutor de minimis se
bifeazcsua respectivi se completeaztabelul cu date din documentele n baza
crora s-a primit ajutor de minimis, respectiv contract de finanare, acord pentru
finanare etc.;
% se iau n considerare ultimii 3 ani, anul fiscal n curs, n care se
nregistreazCererea de acord pentru finanare, i 2 ani anteriori nregistrrii Cererii de
acord pentru finanare;

EXEMPLU
n cazul n care Cererea de acord pentru finanare se nregistreazn anul 2013, ultimii 3
ani se consider2013, 2012 i 2011.

% cuantumul ajutorului de minimis pentru cei 3 ani reprezintvaloarea ajutorului


de minimis astfel cum a fost aprobat prin actului juridic care face posibilacordarea
ajutorului, respectiv contract de finanare, acord pentru finanare etc.;
% echivalentul n euro se preia din respectivul actul juridic, n cazul n care este
menionat, sau se determinla cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data
acordrii ajutorului de minimis, conform respectivului act juridic;
% totalul ajutorului de minimis primit, indiferent de sursa de finanare, n anul n
curs i2 ani anteriori depunerii Cererii de acord de finanare se ia n calcul pentru
determinarea ajutorului de minimis care poate fi acordat n baza H.G. nr. 274/2013,
astfel nct snu se depeascpragul maxim de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro
n cazul ntreprinderilor din domeniul transportului rutier, pe parcursul a trei ani fiscali
consecutivi;

ATENE!
n cazul n care dupmomentul nregistrrii Cererii de acord pentru finanare
ntreprinderea solicitantobine un alt ajutor de minimis, este obligatstransmitla
Ministerul Finanelor Publice o notificare prin care smenioneze:
-furnizorul ajutorului de minimis,
-actul normativ n baza cruia s-a acordat ajutorul de minimis,
-actul juridic care face posibilacordarea ajutorului, respectiv contract de finanare,
acord

pentru finanare etc.,


-data acordrii,
-valoarea n euro a ajutorului de minimis acordat.

ATENE!
n cazul n care valoarea totala ajutoarelor de minimis acordate unei ntreprinderi pe o
perioadde 3 ani fiscali consecutivi, cumulatcu valoarea ajutorului de minimis acordat
n conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depete
echivalentul n lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro n domeniul transportului
rutier ntreprinderea nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de
minimis, nici chiar pentru acea fracie din ajutor care nu depete acest plafon.
EXEMPLU
Valoarea ajutorului de minimis acordat unei ntreprinderi n anul 2011 a fost de 150.000
euro. n anul 2013, ntreprinderea solicitajutor de minimis pentru un proiect de investiii
n valoare de 50.000 euro. Se emite Acord pentru finanare n valoare de 50.000 euro.
La momentul plii se constatcntreprinderea a beneficiat, nainte de momentul
acordrii n baza acestei scheme, de un ajutor de minimis de la un alt furnizor, n
valoare de 20.000 euro.
Se considercplafonul pentru ajutoarele de minimis este depit, ntreprinderea nu
poate beneficia de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracie din ajutor, de 30.000
euro, care nu depete acest plafon. Acordul pentru finanare emis se revoc.

se completeaznumele, funcia, tampila, semntura persoanei autorizate


sreprezinte legal ntreprinderea i data semnrii.
Seciunea D Declaraie pe propria rspundere
% datele de identificare ale persoanei autorizate sreprezinte legal ntreprinderea
trebuie scorespundcu exactitate cu cele din actul de identitate anexat n copie la
Cererea de acord pentru finanare;
% se menioneaznumrul locurilor de muncocupate de persoane angajate pe
baza unor contracte de muncpe o perioadnedeterminatcu normntreagexistente la
data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare potrivit Registrului general de
evidena salariailor ntocmit i transmis la inspectoratul teritorial de munc, conform
Hotrrii Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul general de evidena salariailor, cu
modificrile ulterioare;

se certificfaptul c:
-acionarul/acionarii ori asociatul/asociaii ntreprinderii care beneficiazde
ajutor de minimis nu va/vor achiziiona active/lucrri de construcii de la ntreprinderi la
care acetia sunt acionari ori asociai sau de la ntreprinderi care au n consiliul de
administraie/organul de conducere persoane cu care acetia sunt so/soie, rudsau afin
pnla gradul al patrulea inclusiv;
-ntreprinderea nu se afln procedurde executare silit, insolven,
reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau
administrare special, ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii
similare reglementate de lege;
-ntreprinderea nu este n dificultate n sensul Liniilor Directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate,
publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/01.10.2004;
% se completeaznumele, funcia, tampila, semntura persoanei autorizate
sreprezinte legal ntreprinderea i data semnrii.
% toate documentele se ndosariaz, se numeroteaz, se tampileazi se
semneazpe fiecare paginde persoana autorizatsreprezinte legal ntreprinderea i se
opiseazn ordinea prevzutla art. 3 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013;
1. n opis se menioneazdenumirea fiecrui document i pagina la care este ndosariat
acesta.
2. se prezintn original;
% actualizat cu informaiile valabile la data nregistrrii Cererii de acord pentru
finanare, de Oficiul Registrului Comerului de pe lngtribunalul unde i are sediul
ntreprinderea solicitant;
1. n Certificatul constatator trebuie sse menioneze urmtoarele informaii: -datele
de identificare, -codul unic de nregistrare, -asociaii i reprezentanii legali ai
ntreprinderii, -domeniul de activitate principal i toate domeniile secundare de activitate,
-punctele de lucru ale ntreprinderii, -data ultimei meniuni nscrise n registru i obiectul
acesteia, -dovada autorizrii activitii pentru care se solicitfinanare, cu menionarea
codului CAEN
2.corespunztor, n locaia realizrii investiiei;
% Unitatea de implementare urmrete identificarea i conformitatea
informaiilor i documentelor anexate Cererii de acord pentru finanare cu cele din
Certificatul constatator, referitor la:

-reprezentantul legal al ntreprinderii;


-locaia realizrii investiiei la sediul social sau la unul din punctele de lucru ale ntreprinderii;

ATENE!
n cazul realizrii de construcii, locaia trebuie declaratla Oficiul Registrului Comerului
la finalizarea investiiei.
-activitatea pentru care se solicitfinanare, respectiv codul CAEN la sediul social sau la unul din
punctele de lucru ale ntreprinderii unde se realizeazinvestiia;

ATENE!
n cazul realizrii de construcii, activitatea pentru care se solicitfinanarea trebuie sse
regseascn lista domeniilor de activitate.
-actul prin care se face dovada deinerii locaiei, valabil n perioada implementrii
investiiei i minimum 3 ani de la finalizarea acesteia;
-meniunile referitoare la situaii de executare silit, insolven, reorganizare judiciar, faliment,
nchidere operaional, dizolvare, lichidare, administrare special, suspendarea activitii sau
alte situaii similare reglementate de lege.

ATENE!
Documentele menionate n Certificatul constatator trebuie sfie aceleai cu cele anexate la
Cererea de acord pentru finanare.

ATENE!
Conform prevederilor art. 1 lit. g) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, locaia realizrii investiiei
reprezintsediul social sau unul din punctele de lucru ale ntreprinderii, nregistrate la Oficiul
Registrului Comerului, conform prevederilor legale aplicabile.

ATENE!
Conform prevederilor art. 5 alin. (14) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, pe parcursul
realizrii investiiei i 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locaiei
unde este efectuatinvestiia se notificMinisterului Finanelor Publice printr-o
adresnsoitde Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerului n care
se menioneaznoua locaie, codul CAEN aferent activitii pentru care s-a obinut
finanare la noua locaie, actul de deinere a locaiei, precum i valabilitatea acestuia.

datele de prezentare ale ntreprinderii trebuie scorespundcu exactitate cu


cele din Certificatul constatator;
indicarea tipului ntreprinderii se face prin bifarea uneia dintre csue;
% datele utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii sunt calculate n
conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare;
% plafoanele referitoare la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri
anualneti activele totale sunt stabilite conform modelului prevzut n anexele 1 i 2 din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,
cu modificrile i completrile ulterioare;
% datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri
anualneti activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar, raportate n
situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai;

ATENE!
ntreprinderile care nu au un exerciiu financiar ncheiat sau care au reluat desfurarea
activitii suspendate completeazpe propria rspundere datele privind numrul mediu
de salariai, cifra de afaceri i valoarea activelor totale, date care se determinn cursul
exerciiului financiar curent.

indicarea modificrii ncadrrii ntreprinderii ntr-o altcategorie, respectiv


microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare se face prin bifarea uneia
dintre

22
csue, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare;
% n cazul n care se bifeazDa, la declaraia pe propria rspundere, conform
Formularului nr. 2 la H.G. nr. 274/2013, se ataeazo Declaraie pe acelai model, dar
aferentexerciiului financiar anterior;
1. se completeaznumele, funcia, tampila, semntura persoanei autorizate
sreprezinte legal ntreprinderea i data semnrii.
% frdatorii;
% eliberat n condiiile legii;
% inclusiv pentru toate punctele de lucru declarate conform legii;
% valabil la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare;
% n original sau n copie legalizat.
% frdatorii;
% eliberat n condiiile legii;
% inclusiv pentru toate punctele de lucru declarate conform legii;
% valabil la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare;
% n original sau n copie legalizat.

ATENE!
Se depun certificate de atestare fiscalfrdatorii (impozite, taxe, rambursri de TVA,
ealonri, compensri etc.) ctre bugetul general consolidat i bugetele locale inclusiv
pentru toate punctele de lucru valabile la data nregistrrii Cererii de acord pentru
finanare la Ministerul Finanelor Publice.

% se depun situaiile financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului


exerciiu financiar, respectiv formularele privind bilanul, contul de profit i pierdere,
datele informative, situaia activelor imobilizate;
% documentele se prezintn copie cu meniunea Conform cu originalul,
semnate i tampilate pe fiecare paginde persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea solicitant;
% Unitatea de implementare urmrete identificarea i conformitatea informaiilor i
documentelor anexate Cererii de acord pentru finanare cu cele din situaiile financiare,
referitor la:

-numrul mediu de salariai;


-cifra de afaceri;
-valoarea activelor totale;
-faptul cntreprinderea nu este n dificultate.

ATENE!
Obligaia prezentrii situaiilor financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar
ncheiat nu se aplicntreprinderilor nfiinate n anul nregistrrii Cererii de acord pentru
finanare i
23
ntreprinderile care au reluat desfurarea activitii suspendate n anul nregistrrii
Cererii de acord pentru finanare.

se prezintn format tabelar, cu respectarea graficului de realizare a investiiei:

EXEMPLU

preul unitar al fiecrui activ prezentat n planul de investiii se fundamenteazpe baza:


-ofertei de preindicative anexate la Cererea de acord pentru finanare, n cazul achiziiei de
echipamente; -devizului general pe obiective i devizului obiectului, n cazul realizrii unei
construcii; -raportului de evaluare ntocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., n
cazul achiziionrii unei construcii;

ATENE!
n cazul ofertei de pren valutechivalentul n lei al valorii activului prevzut n planul de
investiii se determinfolosind cursul de schimb valutar stabilit de B.N.R. valabil la data
ntocmirii ofertei.

planul de investiii este datat, tampilat i semnat n original de persoana


autorizatsreprezinte legal ntreprinderea.
-descrierea caracteristicilor tehnice; se va meniona cactivul este nou;
-preul unitar, cu meniuni privind cheltuielile de transport i ambalare, dupcaz;
-data ntocmirii ofertei;
-semntura i tampila ofertantului.

% n cazul realizrii unei construcii, oferta de prereprezintdevizul general pe


obiective i devizul obiectului realizate conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr.
28/2008;
% devizul este datat, tampilat i semnat de persoana autorizatsreprezinte
ntreprinderea care l-a ntocmit;
% n cazul achiziiei unei construcii, oferta de prereprezintraportul de evaluare
ntocmit de un expert autorizat A.N.E.V.A.R.;

n cazul echipamentelor,
oferta de pretrebuie sconinn principal urmtoarele:
- date de identificare ale ofertantului;
- denumirea activului;
24

documentele se prezintn copie.

Studiul tehnico-economic este structurat astfel:

a) date generale: beneficiarul investiiei, persoana de contact i datele de


contact, denumirea proiectului de investiii i locaia realizrii investiiei;
b) descrierea ntreprinderii solicitante i prezentarea activitii acesteia;
se prezintun scurt istoric al ntreprinderii, activitatea curent, produsele/serviciile
oferite;
c) prezentarea activitii pentru care se solicitfinanare, aferentcodului
CAEN din Cererea de acord pentru finanare;
se menioneazinclusiv experiena n domeniu;
d) descrierea activelor ce urmeaza fi achiziionate i ncadrarea acestora n fluxul tehnologic n
cazul n care ntreprinderea desfoaractivitate de producie;
ATENE!
n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, activele
corporale trebuie sfie noi, cu excepia construciei achiziionate.

se descriu n detaliu activele considerate eligibile -caracteristici fizice i tehnice;


% se justificnecesitatea achiziionrii activelor pentru desfurarea activitii
pentru care se solicitfinanare;
% n cazul unei activiti productive, se prezintfluxul tehnologic, cu poziionarea
activelor ce fac obiectul proiectului;
% se prezintprodusele/serviciile obinute/prestate ca urmare a implementrii
planului de investiii propus spre finanare;

se descrie pe scurt piaa de desfacere;

e) n cazul realizrii unei construcii, prezentarea caracteristicilor acesteia,


schia amplasamentului cu menionarea suprafeei desfurate a construciei pe baza
creia s-au ntocmit devizul general pe obiective i devizul obiectului, realizate conform
Hotrrii Guvernului nr. 28/2008;
f) graficul de realizare a investiiei, cu ealonarea ajutorului de minimis solicitat;

ATENE!
Datele din graficul de realizare a investiiei se coreleazcu datele din Planul de investiii
i cu cele din seciunea B2 a Cererii de acord pentru finanare.
g) evoluia situaiei financiare n perioada implementrii i n urmtorii 3 ani de
la finalizarea investiiei pe baza elementelor principale ale Bilanului i Contului de profit i
pierdere, plecnd de la situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar
ncheiat;

proieciile realizate trebuie sfie realiste, n concordancu evoluia ntreprinderii pnn


prezent i viziunea privind creterea performanelor economice;

ATENE!
n cazul ntreprinderilor nfiinate n anul nregistrrii Cererii de acord pentru finanare i
ntreprinderilor care au reluat desfurarea activitii suspendate n anul nregistrrii
Cererii de acord pentru finanare, proieciile se vor realiza avnd n vedere obiectivele
stabilite de ntreprindere.

h) demonstrarea eficienei economice a ntreprinderii n urmtorii 3 ani de la finalizarea


investiiei, prin ncadrarea n limitele prevzute a urmtorilor indicatori:

Nr. crt. Indicator Limitele indicatorului


Rata de solvabilitate generalR_SG = Active
1 R_SG > 1,66
totale/Datorii totale
Rentabilitatea cifrei de afaceri R_ca = 100 * (Profit
2 R_ca >/= 1%
net/Cifra de afaceri)
Rata lichiditii curente R_LC = Active
3 R_LC >/= 1,00
curente/Datorii curente

ATENE!
n cazul n care nu se demonstreazeficiena economica ntreprinderii n urmtorii 3
ani de la finalizarea investiiei prin ncadrarea n limitele indicatorilor astfel cum sunt
prevzute n cuprinsul H.G. nr. 274/2013 i prezentate mai sus, proiectul nu poate fi
considerat eligibil pentru finanarea cu ajutor de minimis n baza schemei.

i) calendarul crerii noilor locuri de munc, cu respectarea prevederilor art. 4


lit. f) din H.G. nr. 274/2013;
se prezintsub formtabelari conine urmtoarele informaii:

ATENE!
La elaborarea graficului trebuie avut n vedere cnoile locuri de muncse
creeazpnla finalizarea investiiei, respectiv pnla momentul nregistrrii de ctre
ntreprinderea beneficiara ultimei Cereri de plata ajutorului de minimis, n
concordancu graficul de implementare a planului de investiii.

j) consideraii privind viabilitatea proiectului de investiii.

se analizeazindicatorii pe baza crora se demonstreazeficiena economica


ntreprinderii dupimplementarea planului de investiii i crearea locurilor de munc.

26

ATENE!
Informaiile prezentate n studiul tehnico-economic trebuie sfie clare, concise,
relevante i corelate cu datele din Cererea de acord pentru finanare i documentele
anexate la aceasta.
% datele de identificare ale persoanei autorizate sreprezinte legal ntreprinderea
trebuie scorespundcu exactitate cu cele din actul de identitate;
% prin angajament se prevede meninerea locurilor de muncexistente la data
nregistrrii Cererii de acord pentru finanare;
% se bifeazcsua corespunztoare numrului de locuri de muncnou-create, n
concordancu valoarea ajutorului de minimis solicitat: -cinci locuri de munc, din care
cel puin 2 locuri de muncpentru persoane care nu au avut contract individual de
muncn ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de minimis de pnla 100.000 euro,
inclusiv;

ATENE!
Indiferent de valoarea ajutorului de minimis solicitat, dacacesta se ncadreazn
intervalul 1-100.000 euro, inclusiv, ntreprinderea are obligaia crerii a 5 locuri de
munc.

-apte locuri de munc, din care cel puin 3 locuri de muncpentru persoane care nu au avut
contract individual de muncn ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro
pnla 200.000 euro, inclusiv.

ATENE!
Indiferent de valoarea ajutorului de minimis solicitat, dacacesta se ncadreazn intervalul
100.001-200.000 euro, inclusiv, ntreprinderea are obligaia crerii a 7 locuri de munc.

ATENE!
ntreprinderea beneficiarde ajutor de minimis are obligaia realizrii i meninerii numrului de
noi locuri de munccorespunztoare pragului ajutorului de minimis aprobat.

ATENE!
Conform prevederilor art. 3 alin. (6) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, se iau n considerare
locurile de muncnou-create n cazul n care ntre angajat i angajator nu existraporturi de
muncn ultimele 12 luni dinaintea angajrii.

ATENE!
Locurile de muncexistente la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare,
precum i cele create n perioada implementrii proiectului de investiii trebuie meninute
cel puin 3 ani de la finalizarea investiiei.
ntreprinderea se angajeazsasigure resursele financiare necesare implementrii optime a
proiectului de investiii aprobat spre finanare, n condiiile decontrii ulterioare a cheltuielilor
eligibile aprobate prin Acordul pentru finanare;
ATENE!

Nu se solicitprezentarea unui alt document n susinerea acestui angajament la


momentul nregistrrii Cererii de acord pentru finanare.

% pe ntregul parcurs al implementrii proiectului, ntreprinderea nu trebuie sse


afle n situaia de conflict de interese, aa cum este neleasi definitde legislaia
comunitari naionaln vigoare;
% se completeaznumele, funcia, tampila, semntura persoanei
autorizatsreprezinte legal ntreprinderea i data semnrii.

n cazul realizrii de construcii noi


-industriale,
-pentru nvmnt,
-pentru tiin,
-pentru culturi art,
-pentru ocrotirea sntii,
-pentru asistensocial,
-pentru culturfizici agrement,
destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare, se va avea n vederea i

prezentarea documentelor de la seciunile 2.1.12-2.1.14

ATENE!
Conform prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
-dovada deinerii unui drept real principal asupra terenului pe care urmeaza se realiza
investiia se face prin prezentarea unui contract de vnzare, de schimb, de donaie,
certificat de motenitor, act administrativ de restituire definitiv i irevocabil sau hotrre
judectoreascdefinitivi irevocabil,
-dovada deinerii unui drept de creanasupra terenului pe care urmeaza se realiza
investiia se face prin prezentarea unui contract de cesiune sau concesiune.
Acestea trebuie sfie valabile la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare i pe o
perioadde minimum 3 ani de la finalizarea investiiei.

documentul se prezintn copie.


% dovada se face prin prezentarea Extrasului de Carte funciar, valabil la data
nregistrrii Cererii de acord pentru finanare;
documentul prezentat trebuie sconininformaii clare cu privire la dreptul de
proprietate a ntreprinderii i coordonatele terenului;
documentul se prezintn copie.
% Certificatul de urbanism prezentat trebuie sfie valabil la data nregistrrii
Cererii de acord pentru finanare;

28

documentul se prezintn copie.

n cazul achiziionrii de active astfel cum sunt prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f),
destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare, se va avea n vederea i
prezentarea documentului de la seciunea 2.1.15

ATENE!
Dovada deinerii unui drept real principal asupra cldirii n care urmeaza se realiza
investiia se face prin prezentarea unui contract de vnzare, de schimb, de donaie,
certificat de motenitor, act administrativ de restituire definitiv i irevocabil sau hotrre
judectoreascdefinitivi irevocabil.
Dovada deinerii unui drept de creanasupra cldirii n care urmeaza se realiza
investiia se face prin prezentarea unui a unui contract de cesiune, concesiune,
comodat sau locaiune.
Acestea trebuie sfie valabile la data nregistrrii Cererii de acord pentru finanare i pe o
perioadde minimum 3 ani de la finalizarea investiiei.

documentul se prezintn copie.

n cazul achiziionrii de construcii


-industriale,
-pentru nvmnt,
-pentru tiin,
-pentru culturi art,
-pentru ocrotirea sntii
-pentru asistensocial,
-pentru culturfizici agrement,
destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare se va avea n vederea i

prezentarea documentului de la seciunea 2.1.16

raportul de evaluare se ntocmete de un expert autorizat de Asociaia Naionala


Evaluatorilor Autorizai din Romnia;
documentul se prezintn copie.

ATENE!
Raportul de evaluare trebuie sfie ntocmit n anul nregistrrii Cererii de acord pentru
finanare, astfel nct evaluarea prezentatsreflecte valoarea reala construciei.

n cazul n care o altpersoandect reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante,


aa cum reiese din Certificatul constatator, semneazCererea de acord pentru finanare i
documentaia aferent, este necesaro mputernicire prin act notarial, n acest sens;
% documentul se prezintn original.
% se prezintactul de identitate al persoanei autorizate sreprezinte legal
ntreprinderea;
% documentul se prezintn copie.

ATENE!
Documentele emise de ntreprinderea solicitantn original sunt datate, tampilate i
semnate de persoana autorizatsreprezinte legal ntreprinderea.
Documentele prezentate n copie poartpe fiecare paginmeniunea Conform cu
originalul, tampila ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autorizate
sreprezinte legal ntreprinderea.
% conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013,
nregistrarea Cererilor de acord pentru finanare se face n sesiuni i ncepe
duppublicarea pe site-ul Ministerului Finanelor Publice a duratei sesiunii i a datei de la
care se pot nregistra Cereri de acord pentru finanare;
% conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 274/2013,
nregistrarea Cererilor de acord pentru finanare se suspendla data la care se ncheie
sesiunea, precum i la data la care se constatcfinanarea solicitatprin Cererile de
acord pentru finanare nregistrate atinge nivelul bugetului anual alocat schemei;

ATENE!
Cererile de acord pentru finanare nregistrate n afara sesiunilor sau dupepuizarea
bugetului se restituie ntreprinderilor.

conform prevederilor art. 4 alin. (14) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n cazul n care se
constatneutilizarea n totalitate a bugetului anual alocat schemei n cadrul unei sesiuni, se
deschide o nousesiune prin publicarea pe site-ul Ministerului Finanelor Publice a datei
relurii procedurii de nregistrare a cererilor i a bugetului rmas neutilizat;

ATENE!
Ministerul Finanelor Publice, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis,
are obligaia de a face publicpe site-ul su:
-data de la care se pot nregistra Cereri de acord pentru finanare i durata sesiunii,
-bugetul anual alocat schemei,
-data relurii sesiunii, n cazul neutilizrii n totalitate a bugetului anual alocat, i bugetul rmas
neutilizat,
-data la care se ncheie sesiunea ca urmare a epuizrii bugetului.

ATENE!
Cererea de acord pentru finanare completat, nsoitde documente justificative, se
transmite la Registratura generala Ministerului Finanelor Publice, str. Apolodor nr.
17, sector 5, Bucureti, menionndu-se pe plic Unitatea de implementare a schemei de
ajutor de minimis.
Nu se iau n considerare cereri, documente, nscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o
altadresdect cea specificatmai sus.

% Cererile se nregistreazn Registrul Special al schemei n ordinea numrului


i datei de nregistrare de la Registratura generala Ministerului Finanelor Publice.
% conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererea va
fi analizat, n limita bugetului anual alocat schemei, n funcie de numrul i data de
nregistrare de la Registratura generala Ministerului Finanelor Publice;
% conform prevederilor art. 4 alin. (7) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, termenul
de finalizare a procesului de evaluare a Cererii de acord pentru finanare este de
maximum 30 de zile lucrtoare de la data la care aceasta este consideratcomplet, n
limita bugetului anual alocat schemei;

ATENE!
n cazul n care ntreprinderea transmite din proprie iniiativcompletri la Cererea de
acord pentru finanare, termenul de analizde 30 de zile lucrtoare va curge de la data
la care documentele transmise n completare sunt nregistrate la Registratura generala
Ministerului Finanelor Publice.

conform prevederilor art. 4 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererea este
consideratcompletn urmtoarele situaii: -conine toate informaiile i documentele
prevzute n H.G. nr. 274/2013; -conine toate informaiile i documentele
solicitate de Unitatea de implementare,
urmare unei solicitri de completare a Cererii de acord pentru
finanare; -nu prezintneconcordane n informaiile furnizate;
conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Anexa la H.G. nr.
274/2013, Cererea de acord pentru finanare se soluioneaz,
dupcaz: -cu emiterea unui Acord pentru finanare n cazul n
care sunt respectate n mod cumulativ prevederile H.G. nr.
274/2013;
- cu emiterea unei Scrisori de respingere, n cazul n care nu sunt respectate prevederile
H.G. nr. 274/2013;

ATENE!
Echivalentul n euro al valorii ajutorului de minimis acordat unei ntreprinderi este
calculat la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naionala Romniei, valabil la
data emiterii proiectului de Acord pentru finanare.

% conform prevederilor art. 4 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 274/2013,
dacCererea este incompletse solicitcompletarea acesteia cu informaii i documente
n vederea finalizrii procesului de evaluare;
% conform prevederilor art. 4 alin. (11) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, termenul
maxim pentru transmiterea documentaiei solicitate este de 10 zile lucrtoare de la
primirea respectivei solicitri;

31

ATENE!
Termenul de maximum 10 zile lucrtoare pentru transmiterea documentaiei de completare se
calculeazde la data nscrispe confirmarea potalde primire a solicitrii transmise de Ministerul
Finanelor Publice.

ATENE!
Documentaia pentru completarea Cererii va fi nsoitde o adresde naintare cu meniunea
Completare la Cererea de acord pentru finanare nr. ... i un opis cu documentele transmise i se
nregistreazla Registratura generala Ministerului Finanelor Publice, str. Apolodor nr. 17,
sector 5, Bucureti.

ATENE!
Cererile de acord pentru finanare noi i completrile la cererile de Acord pentru finanare
transmise din proprie iniiativsau la solicitarea Ministerului Finanelor Publice, au acelai regim
de soluionare, respectiv ordinea cronologica numerelor de nregistrare de la Registratura
generala Ministerului Finanelor Publice, cu respectarea termenului maxim de 30 de zile
lucrtoare de la data nregistrrii acestora.

2.3. Plata ajutorului de minimis

2.3.1. Demararea investiiei

% conform art. 5 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n termen de maximum 4
luni de la data primirii Acordului pentru finanare, ntreprinderile beneficiare de
ajutor de minimis sunt obligate sdemareze investiia aprobatspre finanare;
% conform art. 5 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, dovada demarrii se
face prin transmiterea la Registratura generala Ministerului Finanelor Publice: -a unei
Informri privind demararea investiiei, nsoite de documente justificative sau -a Cererii
de plata ajutorului de minimis, nsoite de documente justificative, n cazul realizrii
pariale sau totale a investiiei.

EXEMPLU
Documente justificative care pot nsoi Informarea privind demararea investiiei
ncheiate n
termenul legal de maximum 4 luni de la data primirii Acordului pentru finanare:
-contractul de vnzare,
-contractul de construcie i ordinul de ncepere a lucrrilor,
-comanda fermde echipamente aferente planului de investiii,
-facturi, documente de plat, extrase de cont corespunztoare achiziionrii de active aferente
planului de investiii etc.

ATENE!
Conform prevederilor art. 5 alin. (8) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n cazul n care
ntreprinderea nu transmite Informarea privind demararea investiiei sau Cererea de
plata ajutorului de minimis n termenul prevzut, Acordul pentru finanare se revoc.
Conform prevederilor art. 5 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n cazul n care
ntreprinderea demareazinvestiia nainte de data emiterii Acordului pentru finanare, Acordul
pentru finanare se revoc.

2.3.2. Solicitarea plii ajutorului de minimis

ATENE!
n anul 2013 nu se pltete ajutor de minimis n temeiul schemei de ajutor de minimis
instituitprin H.G. nr. 274/2013.
Prin cererile de plata ajutorului de minimis aferente cheltuielile eligibile efectuate n
anul 2013 se solicitplata ajutorului de minimis n anul 2014.

Conform art. 5 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n vederea plii ajutorului de minimis
aprobat, ntreprinderea transmite urmtoarele documente: -Cerere de plata ajutorului de
minimis, conform Formularului nr. 4; -opis cu toate documentele anexate Cererii de plata
ajutorului de minimis; -documentele justificative prevzute n Formularul nr. 5, n ordinea
prezentatn formular.

ATENE!
Toatcorespondena dintre ntreprinderile solicitante i Ministerul Finanelor Publice va
purta meniunea pe plic "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis i va
fi depusla Registratura generala Ministerului Finanelor Publice, Str. Apolodor nr. 17,
sector 5, Bucureti.
Nu se iau n considerare cereri, documente, nscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o
altadresdect cea specificatmai sus.

ATENE!
Toate documentele transmise Ministerului Finanelor Publice de ctre ntreprinderea
beneficiarde ajutor de minimis trebuie prezentate n limba romn. n cazul
documentelor depuse ntr-o limbstrin, ntreprinderea va prezenta aceste documente
nsoite de traduceri n limba romncertificate de ctre traductori autorizai.

Conform art. 5 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererea de plata ajutorului de minimis
se depune dupachitarea parial, respectiv totala activelor achiziionate, conform
Acordului pentru finanare aprobat pe baza Planului de investiii, parte a Cererii de acord pentru
finanare, i includerea acestora n categoria activelor proprii ale ntreprinderii.

ATENE!

Conform prevederilor art. 5 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, numrul maxim
de cereri de plata ajutorului de minimis aprobat ce pot fi depuse de o ntreprindere
ntr-un an calendaristic este 3.
Conform prevederilor art. 5 alin. (11) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, termenul limitpentru
depunerea cererii de plata ajutorului de minimis i a documentelor justificative este data de 1
noiembrie a fiecrui an calendaristic.

2.3.3. Verificarea cheltuielilor eligibile efectuate

Reprezentanii Ministerului Finanelor Publice efectueazverificarea cheltuielilor


eligibile, parcurgnd urmtoarele etape:

1-Unitatea de implementare analizeazCererea de plata ajutorului de minimis i


documentele justificative anexate;

2-n cazul n care se constatlipsa unor documente sau neconcordane ntre datele i
informaiile transmise, Unitatea de implementare transmite o solicitare de completare
a Cererii de plata ajutorului de minimis, caz n care termenul de 30 de zile lucrtoare
(cca. 45 de zile calendaristice) curge de la data nregistrrii adresei de completare a
Cererii de plat(art. 5 alin. (4) i alin. (13) din Anexa la H.G. nr. 274/2013);

3 -Unitateade implementare organizeazdeplasarea la faa locului i


comunicperioada de control ntreprinderii beneficiare de ajutor de minimis;

4 -Unitatea de implementare verificla faa locului;

Conform art. 5 alin. (5) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, verificarea la faa locului
urmrete:
% conformitatea copiilor documentelor anexate la Cererea de plata
ajutorului de minimis, cu exemplarele n original;
% efectuarea cheltuielilor eligibile de ctre ntreprindere, n conformitate cu
Acordul pentru finanare;
% existena fizici n evidenele contabile a activelor care fac obiectul Cererii
de plata ajutorului de minimis;
% ndeplinirea obligaiei asumate la obinerea acordului pentru finanare,
privind meninerea locurilor de muncexistente la data nregistrrii Cererii de acord
pentru finanare i crearea de noi locuri de muncpnla finalizarea investiiei;
% realizarea unei construcii noi, respectiv achiziionarea de active, cu
excepia construciei, n condiii de pia, cu respectarea principiilor nediscriminrii,
tratamentului egal, transparenei, utilizrii eficiente a fondurilor i asumrii rspunderii;
% achiziionarea de construcii n condiii de pia, frca achizitorul sfie n
msursi exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa, cu respectarea tuturor
cerinelor (existena raportului de evaluare ntocmit de un expert evaluator autorizat de
Asociaia Naionala Evaluatorilor Autorizai din Romnia, ncadrarea n grilele
notariale, dovada cactivul achiziionat i terenul aferent sunt libere de sarcini);
% respectarea altor prevederi ale H.G. nr. 274/2013 i ndeplinirea altor
obligaii asumate la obinerea acordului pentru finanare.

Conform art. 5 alin. (7) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, persoana


autorizatsreprezinte legal ntreprinderea are obligaia, n condiiile legii, de a participa
i de a pune la dispoziia echipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda
dreptul de acces n locaia realizrii investiiei;

5-Unitatea de implementare ntocmete o notde constatare unilateralcare


fundamenteazpropunerea de plat/neplata ajutorului de minimis aferent cheltuielilor
eligibile efectuate, n limita valorii finanrii aprobate prin Acordul pentru finanare.

% conform art. 5 alin. (12) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, plata ajutorului de
minimis se face direct ctre ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, i nu
ctre furnizori ai acestora prin compensare;
% conform art. 5 alin. (13) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, plata se face n termen
de maximum 30 de zile lucrtoare de la data la care Cererea de plata ajutorului de
minimis este consideratcomplet;
% conform art. 5 alin. (13) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, virarea efectiva
ajutorului de minimis se face de ctre Ministerul Finanelor Publice n contul 50.70
Disponibil din subvenii i transferuri deschis la Unitatea Trezoreriei Statului n a crei
razi are domiciliul fiscal ntreprinderea beneficiarde ajutor de minimis;

ATENE!
Plata ajutorului de minimis nu poate face obiectul unor pli compensatorii.

3. CONTROLUL, RESTITUIREA I RAPORTAREA AJUTOARELOR DE


MINIMIS

conform art. 6 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n cazul n care, n urma
controalelor efectuate la ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, se constat:
a) lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obinut ajutor de minimis;
b) nenregistrarea n evidenele contabile a activelor pentru care s-a
solicitat/obinut ajutor de minimis;
c) nerespectarea obligaiei asumate la obinerea Acordului pentru finanare
privind crearea i meninerea locurilor de munc;
d) schimbarea destinaiei finanrii aprobate;
e) orice altnerespectare a prevederilor H.G. nr. 274/2013 sau a acordului pentru
finanare, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis nu pltete ajutorul
de minimis solicitat sau propune ministrului finanelor publice recuperarea totalsau
parial, dupcaz, a ajutorului de minimis acordat, care include i dobnda
aferentdatoratde la data plii pnla data recuperrii;

% conform art. 6 alin. (3) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, recuperarea ajutorului de
stat se realizeazconform prevederilor Ordonanei de urgena Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, aprobatcu modificri i
completri prin Legea nr. 137/2007;
% conform art. 6 alin. (4) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, sumele recuperate
reprezintvenituri ale bugetului de stat.

ATENE!

Conform art. 6 alin. (5) din Anexa la H.G.nr. 274/2013, ntreprinderile beneficiare au obligaia
stransmitMinisterului Finanelor Publice anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiiei, o
raportare privind efectele finanrii, conform Formularului nr. 6. Transmiterea formularului de
raportare se face pnla data de 1 iulie a anului n curs pentru anul precedent.

4. ANULAREA TOTAL SAU PARIAL A AJUTORULUI DE MINIMIS


APROBAT PRIN ACORDUL PENTRU FINANARE

% conform art. 7 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n cazul n care una sau
mai multe cheltuieli eligibile aprobate spre finanare potrivit acordului pentru finanare se
modific, ntreprinderile beneficiare au obligaia de a transmite Unitii de implementare
din cadrul
% Cererea de anulare totalsau pariala ajutorului de minimis include 3 seciuni,
A, B i C, se completeazn limba romnprin tehnoredactare i trebuie tampilati
semnatn original de persoana autorizatsreprezinte legal ntreprinderea solicitant;
% se menioneazdenumirea ntreprinderii i persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea;
% se menioneazvaloarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare, valoare
care trebuie scorespundcu valoarea din Seciunea B din formular;

35
Ministerului Finanelor Publice o cerere de anulare parialsau totala finanrii, conform
Formularului nr. 7;
ATENE!
Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, n cazul anulrii pariale a
finanrii, ntreprinderea beneficiazde finanare pentru cheltuielile eligibile rmase nemodificate
numai dacMinisterul Finanelor Publice este de acord cu cererea de anulare parial.
5. CONFLICT DE INTERESE

% conform art. 9 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, beneficiarul ajutorului de
minimis are obligaia sia toate msurile necesare pentru a evita conflictul de interese,
conform prevederilor legale n vigoare;
% conform art. 9 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, regulile privind conflictul
de interese n cazul funcionarilor publici, conform prevederilor legale n vigoare, se
aplicn mod corespunztor personalului Ministerului Finanelor Publice implicat n
procesul de analizare i soluionare a Cererilor de acord pentru finanare i a Cererilor de
plata ajutorului de minimis.

ATENE!
Nu se admit furnizori care au n structura acionariatului administratorii/
acionarii/asociaii/asociaii unici ai ntreprinderii beneficiare a ajutorului de minimis sau rude i
afini pnla gradul IV inclusiv.

6. CONFIDENIALITATE

conform art. 10 din Anexa la H.G. nr. 274/2013, personalul Ministerului Finanelor
Publice are obligaia de a pstra confidenialitatea privind documentele justificative
depuse de ntreprinderile solicitante n cadrul prezentei scheme.
Formularul nr. 1 la Procedur

CERERE DE ACORD PENTRU FINANARE

n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis


pentru
investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (include seciunile A, B, C i D)

(Se completeaztoate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare)

Subscrisa ...................................., avnd datele de identificare menionate la seciunea A,


reprezentatlegal prin dl/dna ....................., avnd calitatea de ..........................., solicit
finanarea proiectului de investiii n condiiile prevederilor Schemei de ajutor de minimis pentru
investiiile realizate de IMM-uri.

SECUNEA A
Prezentarea solicitantului

Denumirea ntreprinderii: ................................................


Adresa: ..................................... Cod potal: .................
Telefon: ................................ Fax: ...........................
E-mail: ..................................................................
Data nregistrrii ntreprinderii: .......................................
Nr. de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului: ..................
Codul de identificare fiscal: ..........................................
Forma juridic: ..........................................................
Capitalul social: ........ lei deinut de
-persoane fizice: ..........%
1
-IMM : ..........%
2
-societi comerciale mari : ..........%.

Activitatea pentru care se solicitfinanare (denumire i codul CAEN conform Ordinului


preedintelui Institutului Naional de Statisticnr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificrii activitilor din economia naional-CAEN): ..............................

Numr mediu salariai (conform ultimelor situaii financiare ncheiate): ..................


Cifra de afaceri (conform ultimelor situaii financiare ncheiate): .............. lei
3
Valoare active totale (conform ultimelor situaii financiare ncheiate) : ............ lei

Valoarea proiectului de investiii (cheltuieli eligibile): .. lei


Valoarea ajutorului de minimis solicitat: .. lei
Numele: ..................................................................
Funcia: ..................................................................
4
Semntura autorizati tampila solicitantului :........................................................
Data semnrii: .........................

1
IMM sunt definite ca societi comerciale cu numrul mediu scriptic de personal pnla 249 (inclusiv) raportat n
anul anterior i realizeazo cifrde afaceri anualnetde pnla 50 milioane de euro, echivalent n lei, sau dein active
totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaii financiare aprobate. Prin
active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans.
2

Societatea mare este acea societate comercialcu numrul mediu scriptic de personal mai mare dect 250
(inclusiv) sau cu o cifrde afaceri anualnetde peste 50 milioane de euro, echivalent n lei, sau care deine active
totale care depesc echivalentul n lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaii financiare aprobate.

3
Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans.

4
Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.
SECUNEA B -Prezentarea proiectului de investiii pentru care se solicitfinanare n
cadrul schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de IMM-uri

SECUNEA B1 Descrierea succinta proiectului de investiii pentru care se


solicitfinanare
.....................................................................................................................................
5
SECUNEA B2 Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicitajutor de
minimis, cu defalcare anual
art, ocrotirea sntii,
asistensocial, culturfizici
agrement
c) Cheltuieli cu echipamente
tehnologice maini, utilaje i
instalaii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate i
instalaii de msurare, control i
reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de
transport nenmatriculabile,
pentru susinerea activitii
ntreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT

TOTAL

Numele: ..................................................................
Funcia: ..................................................................
7
Semntura autorizati tampila solicitantului :
Data semnrii: .........................

SECUNEA C Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul(a) ............................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ......


nr. ...........,
eliberat() de ..................... la data de .................., cu domiciliul n
localitatea .................., str.
................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ......................, n calitate de
persoan

5
Cheltuielile eligibile din seciunea B2 se coreleazcu cheltuielile eligibile din planul de investiii.
6
Valoarea cheltuielilor eligibile este frTVA.
7
Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.

autorizatsreprezinte legal ntreprinderea ............................, cunoscnd cfalsul n


declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul Penal, declar pe propria
rspundere c: -toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt
corecte i complete; -neleg corice omisiune sau incorectitudine n prezentarea
informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsitconform legii;
-proiectul de investiii pentru care SC .................... solicitfinanarea prin prezenta
schemde ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat; -mpotriva SC ......... nu
au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea
decizii au fost emise, acestea au fost executate; -SC ........ nu a beneficiat i nu va
beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la ali furnizori pe
aceleai cheltuieli eligibile ale investiiei pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul
prezentei scheme.
De asemenea, declar pe propria rspundere cn
8
ultimii 3 (trei) ani :
_
|_| SC ........... nu a beneficiat de ajutor de
minimis;
_
|_| SC ............. a beneficiat de urmtoarele
ajutoare de minimis:

Cuantumul
Denumirea Anul primirii Furnizorul
Nr. Actul ajutorului de
proiectului de ajutorului de ajutorului de
crt. normativ minimis -euro 9 -
investiii minimis minimis

Numele: .................
Funcia: .................
10
Semntura autorizati tampila solicitantului : ...................................................
Data semnrii: ...................

SECUNEA D Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul(a) ............................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ......


nr. ..........., eliberat() de ..................... la data de .................., cu domiciliul n localitatea
.................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ......................,
n calitate de persoanautorizatsreprezinte legal ntreprinderea ................................,
cunoscnd cfalsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul
Penal, declar pe propria rspundere c:
% numrul de locuri de muncla data nregistrrii Cererii de acord pentru
finanare este de ............... persoane;
% nu voi achiziiona active/lucrri de construcii de la ntreprinderi la care
sunt acionar ori asociat, sau de la ntreprinderi care au n consiliul de
administraie/organul de conducere persoane cu care sunt so/soie, rudsau afin
pnla gradul al patrulea inclusiv;
% SC ............ nu se afln procedurde executare silit, insolven,
reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau
administrare special, ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii
similare reglementate de lege;
8

Se considerultimii 3 ani: anul fiscal n curs i 2 ani anteriori.

9
Echivalentul n euro se preia din actul juridic sau se determinla cursul de schimb valutar valabil la data acordrii
ajutorului
de minimis conform actului juridic.
10
Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.

SC . nu este n dificultate n sensul Comunicrii Comisiei -Linii directoare


privind ajutorul de stat pentru salvarea i restruct urarea ntreprinderilor aflate n
dificultate, publicatn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1
octombrie 2004.

O ntreprindere este consideratn dificultate n urmtoarele situaii: a) n cazul unei


societi cu rspundere limitat, cnd se constatpierderea a mai mult de jumtate din
capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni; b) n
cazul unei societi n care cel puin o parte din asociai au rspundere nelimitatpentru
creanele societii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu,
aa cum reiese din evidenele contabile ale societii, peste un sfert din acest capital fiind
pierdut n ultimele12 luni; c) pentru ntreprinderea de orice formjuridic, cnd
respectiva ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia naionalprivind
procedura reorganizrii judiciare ia falimentului.
Chiar n cazul n care nici una din condiiile de la a), b), c) nu este ndeplinit, o
firmeste consideratn dificultate, n special n cazul n care prezint: 1) creterea
pierderilor; 2) scderea cifrei de afaceri; 3) creterea stocurilor; 4) ndatorare crescut; 5)
scderea sau dispariia activului net.

neleg cfurnizarea oricrei informaii care nu corespunde realitii va duce la


respingerea Cererii de acord pentru finanare, Cererii de plata ajutorului de minimis
sau la revocarea Acordului pentru finanare i restituirea ajutorului de minimis primit,
conform prevederilor legale n vigoare.

Numele: .................
Funcia: .................
11
Semntura autorizati tampila solicitantului : ......................................
Data semnrii: ...................

NOTIMPORTANT! Solicitantul nu este obligat


ssuporte nicio taxdin partea niciunei persoane
sau instituii care l ajutn completarea acestei
cereri.
Formularul nr. 2 la Procedur

DECLARAE PE PROPRIA RSPUNDERE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria


ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Datele de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii ................................................
Adresa sediului social ..................................................
Cod unic de nregistrare ................................................
Numele i funcia persoanei autorizate sreprezinte legal ntreprinderea: .......................

II. Tipul ntreprinderii


Indicai, dupcaz, tipul ntreprinderii:
_
|_| ntreprindere autonom

|_| ntreprindere partener

|_| ntreprindere legat

1
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii

Exerciiul financiar de referin2


Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anualnet| (mii lei i Active totale (mii lei i mii euro)
mii euro)
Important: Precizai dac, fade exerciiul financiar anterior, datele financiare au
nregistrat
modificr car determin ncadrare ntreprinderi ntr-o alt categorie (respectiv
i e a i
microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau
mare).
| Nu
_|
_
| Da (n acest caz v s v ataa declarai referitoar
completa i la exerciiul
_| se a e a o e e

financiar anterior). Cunosca nd cfalsul n


declaraii este pedepsit n conformitate cu art.
292 din Codul Penal, declar pe propria
rspundere cdatele din aceastdeclaraie
sunt conforme cu realitatea.

Numele: .................
Funcia: .................
3
Semntura autorizati tampila solicitantului : ...................................................
Data semnrii: ...................

Datele sunt calculate n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.

2
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anualneti activele totale sunt cele realizate
n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai.

3
Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.
Formularul nr. 3 la
Procedur
ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ............................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ......


nr.
..........., eliberat() de ..................... la data de .................., cu domiciliul n localitatea
.................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ......................,
n
calitate de persoanautorizatsreprezinte legal ntreprinderea ............................, m
angajez:

smenin locurile de muncexistente la data nregistrrii Cererii de acord pentru


finanare iscreez pnla finalizarea investiiei ismenin, pe o perioadde minimum 3
ani de la finalizarea investiiei:
% cinci locuri de munc, din care cel puin doulocuri de muncpentru persoane
care nu au avut contract individual de muncn ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de
minimis de pnla 100.000 euro, inclusiv;
% apte locuri de munc, din care cel puin trei locuri de muncpentru persoane
care nu au avut contract individual de muncn ultimele 3 luni, n cazul unui ajutor de
minimis de la 100.000 euro pnla 200.000 euro, inclusiv;

% sasigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului de


investiii aprobat spre finanare, n condiiile decontrii ulterioare a cheltuielilor eligibile
aprobate prin Acordul pentru finanare;
% snu mgsesc, pe ntregul parcurs al implementrii proiectului, n situaia de
conflict de interese, aa cum este neleasi definitde legislaia comunitari naionaln
vigoare.

neleg cfurnizarea oricrei informaii care nu corespunde realitii va duce la


respingerea Cererii de acord pentru finanare, Cererii de plata ajutorului de minimis
sau la revocarea Acordului pentru finanare i restituirea ajutorului de minimis primit,
conform prevederilor legale n vigoare.

Numele: .................
Funcia: .................

1
Semntura autorizati tampila solicitantului : ...................................................

Data semnrii: ...................

Formularul nr. 4 la Procedur

CERERE DE PLATA AJUTORULUI DE MINIMIS


n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis
pentru
investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (include Seciunile A, B i C)

(Se completeaztoate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare)

Subscrisa ......................., avnd datele de identificare menionate la seciunea A,


reprezentatlegal prin dl/dna ............................., avnd calitatea de ............., identificat() cu
B.I./C.I. seria ..... nr. ....., eliberat de .................... la data de ...................., cu domiciliul n
localitatea .............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ................, cod
1
potal ......................., solicit plata ajutorului de minimis n valoare de ............................ , n
baza Acordului pentru finanare nr. ................. din data de .................., emis n condiiile
prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de IMM-uri.

SECUNEA A Datele de identificare a ntreprinderii

Denumirea ntreprinderii: ................................................

Data nregistrrii ntreprinderii: .......................................

Nr. de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului: ..................

Codul de identificare fiscal: ...........................................

Adresa: ..................................................................

Telefon: ............................ Fax: ...............................

E-mail: .............................

Solicit virarea ajutorului de minimis n contul ntreprinderii:

2
Cod IBAN .......5070............., deschis la Trezoreria ..........................
Numele: ..................................................................
Funcia: ..................................................................
3
Semntura autorizati tampila solicitantului :........................................................
Data semnrii: .........................

1 2
Se completeazcu valoarea solicitatprin decont. Se completeazcu nr. de cont 50.70 Disponibil din subvenii i
transferuri deschis la unitatea Trezoreriei Statului n a crei razi are domiciliul fiscal ntreprinderea beneficiarde
ajutor de minimis, activ la data depunerii Cererii de plata ajutorului de minimis.

3
Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.
SECUNEA B FORMULAR DE DECONT

Valoare Valoare
cheltuieli ajutor de
eligibile minimis
nregistrate n solicitat
Cheltuieli eligibile efectuate Factur Plat
contabilitate -lei-
frTVA -lei-

Valoare
Denumirea Denumirea -lei/euro-
activului activului
potrivit potrivit Tipul Valoare
planului de nregistrrii Nr./ documentului/ pltit-
investiii n dat Nr./dat lei/euro
contabilitate
Cu Fr
TVA TVA

Total:

Numele: ..................................................................
Funcia: ..................................................................
4
Semntura autorizati tampila solicitantului :........................................................
Data semnrii: .........................
SECUNEA C Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul(a) ............................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ......


nr. ..........., eliberat() de ..................... la data de .................., cu domiciliul n localitatea
.................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ......................,
n calitate de persoanautorizatsreprezinte legal ntreprinderea ................................,
cunoscnd cfalsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul
Penal, declar pe propria rspundere c:

-nu sunt acionar ori asociat care deine aciuni sau pri sociale la ntreprinderea de
la care am achiziionat activele i nu sunt so/soie, rudsau afin pnla gradul al
patrulea inclusiv cu persoane din consiliul de administraie/organul de conducere
al ntreprinderii

4
Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.
de l car achiziionat sa a ntreprinde car a efectu lucrril d
am
a e activele u l rii e at e e
construcie;
- SC ............ nu se afln procedurde executare silit, insolven, reorganizare judiciar,
faliment nchidere operaional dizolvare, lichidar administrare special,
sau
, , e
ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de
lege;
proiect d investi pentru care ................... a solicitat finanarea prin prezenta
-
ul e ii SC .
schemde ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat;

-mpotriva SC ......... nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n
cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
-SC ........ nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor
de stat de la ali furnizori pe aceleai cheltuieli eligibile ale investiiei pentru care a
primit ajutor de minimis n temeiul prezentei scheme.
De asemenea, declar pe propria rspundere cn
5
ultimii 3 (trei) ani : _ |_| SC ........... nu a beneficiat
de ajutor de minimis; _ |_| SC ............. a
beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis:

Nr. Denumirea Anul primirii Furnizorul Actul Cuantumul ajutorului


crt. proiectului de ajutorului de ajutorului de normativ de minimis
investiii minimis minimis -euro 6 -

De asemenea, declar pe propria rspundere c:


- toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta declaraie sunt corecte i complete;
- neleg corice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a
obine avantaje pecuniare este pedepsitconform legii;
nele cfurnizare oricre informai car n corespund realiti v duc l
-
g a i i e u e i a e a
respingerea Cererii de plata ajutorului de minimis sau la revocarea Acordului pentru

finanare i restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale n


vigoare.

Anexez la prezenta Cerere de plata ajutorului de minimis, opisul i toate


documentele conform Formularului nr. 5 la procedur.

Numele: ..........................................
Funcia: .
7
Semntura autorizati tampila solicitantului :
Data semnrii: .................

Se considerultimii 3 ani: anul fiscal n curs i 2 ani anteriori.

6
Echivalentul n euro se preia din actul juridic sau se determinla cursul de schimb valutar valabil la data acordrii
ajutorului
de minimis conform actului juridic.
7
Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.

Formularul nr. 5 la Procedur

1
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

1. 1. Contract de vnzare, de construcie etc., inclusiv acte adiionale, dupcaz,


n copie;
2. 2. Facturproform, facturavans, facturstornare, facturfinal, dupcaz, n
copie;
3. 3. Instrumente de platprin banc: ordin de plat, dispoziie de platextern,
CEC etc., dupcaz, n copie;
2
4. 4. Extras de cont tampilat de bancn care sse evidenieze contul
ntreprinderii beneficiare de ajutor de minimis i suma pltitpentru activele achiziionate,
n copie;
5. 5. Declaraie vamalde import sau declaraie recapitulativpentru import
comunitar, dupcaz, n copie;
6. 6. Situaia lucrrilor emisde constructor i aprobatde beneficiar, deviz
general pe obiective i devizul obiectului, n copie;
7. 7. Autorizaie de construcie, n copie;
8. 8. Ordin de ncepere a lucrrii de construcie, n copie;
9. 9. Extras de carte funciarcu precizarea liber de orice sarcini i servitui,
pentru teren, n cazul realizrii de construcii, respectiv pentru construcie i terenul
aferent, n cazul achiziionrii, n copie;
10. 10. Proces-verbal de recepie, n copie;
11. 11. Notde intrare-recepie, n copie;
12. 12. Fia mijlocului fix, n copie;
13. 13. Fie de cont n care au fost nregistrate activele i plile aferente acestora, n
copie;
14. 14. Situaiile financiare aferente ultimului exerciiu financiar ncheiat (Formularele
10, 20, 30, 40), n copie;
15. 15. Registrul general de evidena salariailor ntocmit i transmis la inspectoratul
teritorial de munc, conform H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidena
salariailor, n copie;
16. 16. Documentele prin care se face dovada ccele dou, respectiv trei persoane
nou angajate nu au avut contract individual de muncn ultimele 3 luni, n copie;
17. 17. Declaraie pe propria rspundere din care srezulte cntre angajator i noii
angajai nu existraporturi de muncn ultimele 12 luni dinaintea angajrii;
18. 18. Certificat de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor de platctre
bugetul general consolidat, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru,
frdatorii, n original sau n copie legalizat;
19. 19. Certificat de atestare fiscalprivind ndeplinirea obligaiilor de platctre
bugetul local, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, frdatorii, n
original sau n copie legalizat;
20. 20. Cerere de deschidere de cont la Trezoreria Statului n a crei razi are
domiciliul fiscal ntreprinderea, pentru cod IBAN 50.70. -Disponibil din subvenii i
transferuri, n copie;
21. 21. Certificat constatator emis cu ocazia depunerii Cererii de plata ajutorului de
minimis, n original sau n copie legalizat;
22. 22. Dosar de achiziie care scuprindminimum 3 cereri de ofert, ofertele
primite, procesverbal semnat de membrii comisiei de evaluare prin care sfie
justificatalegerea ofertei conform criteriului de atribuire ales, n cazul realizrii de
construcii sau achiziiei de echipamente, n copie;
23. 23. Dovada achiziionrii de la un tern condiii de pia, frca achizitorul sfie
n msursi exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa, n cazul
achiziionrii construciilor;
24. 24. Poza fiecrui activ pentru care se solicitplata ajutorului de minimis;
25. 25. Alte documente relevante.
1
Toate documentele sunt obligatorii pentru toi beneficiarii de ajutor
2
de minimis. Pentru plile online nu sunt acceptate extrase de cont
gen internet-banking.
Formularul nr. 6 la Procedur

1
FORMULAR DE RAPORTARE A EFECTELOR FINANRII

n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis


pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii

(Se completeaztoate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare)

Perioada pentru raportare: anul ..................

Datele de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii: ................................................

Adres: ...................................................................

Telefon: .............................. Fax: .............................

E-mail: .....................................

Data nregistrrii ntreprinderii: .......................................

Nr. de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului: ........................

Codul de identificare fiscal: .............................................

Am obinut Acordul pentru finanare nr. ........../zz.ll.aa., n valoare


2
de ............................ lei.

3
Valoarea investiiei realizate cu finanare nerambursabil: ............... lei, din care ajutor de
4
minimis primit .............................. lei

Datele de raportare
-Cifra de afaceri net: ............................................ lei;
-Profitul/Pierderea brut(): ...................................... lei

-Impozitul pe profit: lei


-Numrul mediu de salariai:

Subsemnatul/Subsemnata ..........................., identificat/identificatcu actul de


identitate seria
.... nr. .........., eliberat de .................. la data de ..............., cu domiciliul n localitatea
......................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....,
sectorul/judeul .........................., n
calitate de reprezentant legal al ntreprinderii ......................., declar pe propria
rspundere c
toate informaiile furnizate i consemnate n prezentul formular sunt corecte i complete.

Funcia: .............

5
Semntura autorizati tampila beneficiarului :
Data semnrii: ...............

1
Transmiterea formularului este obligatorie pentru toi beneficiarii de ajutor de minimis n cadrul prezentei scheme,
2 3
pentru o perioadde 3 ani, ncepnd cu anul urmtor finalizrii investiiei. Valoarea finanrii aprobate Valoarea
4
cheltuielilor eligibile efectuate pentru care s-a emis Acordul pentru finanare Valoarea finanrii pltitde la bugetul
5
de stat Toate documentele depuse pentru aceastschemvor fi semnate de persoana autorizatsreprezinte legal
ntreprinderea.
Formularul nr. 7 la Procedur

CERERE de anulare totalsau pariala ajutorului de minimis pentru care


existAcord pentru finanare emis n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de
ntreprinderile mici i mijlocii

(Se completeazn cazul modificrii uneia dintre condiiile n care s-a obinut acordul
pentru finanare)
Subscrisa ........................, avnd datele de identificare menionate la Seciunea A din prezenta
Cerere, reprezentatlegal prin dl/dna ............................... avnd calitatea de ..................., solicit
anularea total/pariala ajutorului de minimis pentru care existAcordul pentru finanare nr. ......
din data de ..................., pentru categoriile de cheltuieli prevzute n Seciunea B din prezenta
Cerere, n sumde lei.

SECUNEA A -Prezentarea solicitantului


Denumirea ntreprinderii: ......................................

Adresa: ...................................................................

Telefon: ............................. Fax: ..............................

E-mail: ..................................................................

Data nregistrrii ntreprinderii: .......................................

Nr. de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului: ..................

Cod de identificare fiscal: .............................................

SECUNEA B -Cheltuieli pentru care se solicitanularea ajutorului de minimis


Tipul de cheltuialpentru care se Denumire activ Valoarea ajutorului de minimis
solicitanularea total/pariala finanrii solicitat spre anulare -lei-

An I An II
a) Cheltuieli cu realizarea de construcii noi
industriale, pentru nvmnt, tiin,
culturi art, ocrotirea sntii,
asistensocial, culturfizici agrement
b) Cheltuieli cu achiziia de construcii
industriale i pentru nvmnt, tiin,
culturi art, ocrotirea sntii,
asistensocial, culturfizici agrement
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice
maini, utilaje i instalaii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate i instalaii de
msurare, control i reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de transport
nenmatriculabile, pentru susinerea
activitii ntreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT
TOTAL PE ANI:
TOTAL GENERAL:

SECUNEA C
Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul(a) ..........................., identificat() cu actul de identitate/paaportul


seria ..... nr. ................, eliberat de ......................... la data de ..........................., cu
domiciliul n localitatea ..........................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap.
...., sectorul/judeul ..............., n calitate de persoanautorizatsreprezinte legal
ntreprinderea ........................, declar pe propria rspundere csolicit anularea total
sau pariala ajutorului de minimis pentru care am primit Acordul pentru finanare nr.
.... din data de ............, emis de Ministerul Finanelor Publice.

Numele: ..........................................

Funcia ..........................................

30
Semntura autorizati tampila beneficiarului :.....................................

Data semnrii: ...................................

NOTIMPORTANT! Solicitantul nu este obligat


ssuporte nicio taxdin partea niciunei persoane sau
instituii care l ajutn completarea acestei cereri.
ANEXA I LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITI EUROPENE LISTA
Prevzutn articolul 32 din Tratat

1 2
Numr
nomenclatur
Destinaia produselor

Bruxelles
CAPITOL 1 Animale vii
CAPITOL 2 Carne i organe comestibile
CAPITOL 3 Pete, crustacee i molute
CAPITOL 4 Lapte i produse lactate; oude pasre; miere natural
CAPITOL 5
05.04 Intestinele, vezica i stomacul animalelor, n ntregime sau buci, cu
excepia celor de pete
05.15 Produse de origine animal, care nu sunt denumite sau ncadrate n
altparte; animale moarte corespunztoare capitolelor 1 sau 3, improprii
pentru consumul uman
CAPITOL 6 Plante i produse de floricultur
CAPITOL 7 Legume, plante, rdcini i tuberculi alimentari
CAPITOL 8 Fructe comestibile; coji de citrice i pepene galben
CAPITOL 9 Cafea, ceai i mirodenii, n afarde mat (ilex) (no 09.03)
CAPITOL 10 Cereale
CAPITOL 11 Produse de morrit; mali amidon; gluten; inulin
CAPITOL 12 Semine i fructe oleaginoase; smburi i semine i fructe diverse; plante
industriale i medicinale; paie i furaje
CAPITOL 13
ex. 13.03 Pectine
CAPITOL 15
15.01 Unturi alte grsimi de porc topite; grsime de pasre topit
15.02 Seu (de bovine, ovine i caprine) brut sau topit, inclusiv cel denumit primul
extras
15.03 Stearin; oleo-stearin; ulei din osnzi oleo-margarinneemulsionat,
fra fi emulsionate, amestecate sau preparate
15.04 Grsimi i ulei de pete i mamifere marine, rafinate sau nerafinate
15.07 Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, rafinate sau purificate
15.12 Grsimi i uleiuri animale sau vegetale, hidrogenate, rafinate sau nerafinate,
dar nepreparate mai departe
15.13 Margarin, nlocuitor de osnzi alte grsimi alimentare preparate
15.17 Reziduuri provenind din prelucrarea grsimilor sau din cearanimalsau
vegetal
CAPITOL16 Preparate din carne de animale, pete, crustacee i molute
CAPITOL17
17.01 Zahr de sfecli trestie, n stare solid
17.02 Alte tipuri de zahr; siropuri de zahr; miere artificial(amestecatsau nu cu
miere natural); zahr caramelizat
17.03 Melas, decoloratsau nu
17.05 Zahr aromatizat sau colorat, siropuri i melas, neincluznd sucuri de fructe
care conin n orice proporie adaos de zahr
CAPITOL 18
18.01 Cacao boabe, ntregi sau mcinate, brutsau prjit

18.02 Coji, pielie i deeuri de cacao


CAPITOL 20 Preparate din legume, zarzavaturi, fructe i din alte pri ale plantelor
CAPITOL 22
22.04 Must de struguri, fermentat sau cu fermentaia opritn alt mod dect prin
adaos de alcool
22.05 Vinuri din struguri proaspei; must din struguri cu fermentaia opritprin
adaos de alcool
22.07 Alte buturi fermentate (de exemplu, cidru, rachiu de pere, hidromel)
Ex.22.08 Ex Alcool etilic sau alcool neutru denaturat sau nu, de orice trie, obinut din
22.09 produse agricole figurnd n anexa I din Tratat, cu excepia lichiorurilor sau
altor buturi spirtoase i a altor preparate alcoolice compuse (numite
extracte concentrate) folosite la fabricarea buturilor
22.10 Oet comestibil i nlocuitori comestibili ai acestora
Reziduuri i deeuri din industria alimentar, preparate pentru hrana
CAPITOL 23
animalelor
CAPITOL 24
24.01 Tutun brut sau neprelucrat; deeuri de tutun
CAPITOL 45
45.01 Plutnaturalbruti deeuri de plut; plutconcasat, granulatsau praf
CAPITOL 54
54.01 In brut, drcit, scrmnat, pieptnat sau tratat n alt mod, dar netors; cli i
deeuri (inclusiv scame)
CAPITOL 57
57.01 Cnep(Cannabis sativa) brut, drcit, scrmnat, pieptnatsau tratat
n alt mod, dar netoars; cli i deeuri (inclusiv scame)

52