Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul (a) ....................................., cetean romn, nscut () la data


de ........................., n localitatea .............., cu domiciliul stabil n Romnia,
localitatea ...................., str. .................................., nr. .., bl. ..., sc. , et.
., ap. ., judeul ....., cod potal .............., telefon ..............., e-mail
, posesor al Crii de Identitate seria ..... nr. ........, eliberat de ......
..........., la data de ........., CNP..............., angajat al
.., cu un venit lunar net de (conform
adeverinei de salariat anexate n copie), declar pe propria rspundere c sunt de acord s
fiu garantul studentului (ei), nmatriculat la Facultatea de
.., anul de studiu , n cazul n care acesta
(aceasta) va deveni titularul (a) unei mobiliti LLP-Erasmus/SEE.

Nume: _____________________________
Semntura:_____________
Data:_____________