Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 6 iunie 2017


Profesor: Ciuca Corceagu Ana-Maria
Unitatea scolara: Colegiul National Vocational Nicolae Titulescu
Clasa: a VII-a C
Aria curriculara: Om si societate
Disciplina: Cultura Civica
Unitatea de invatare: Raportul cetatean-stat
Titlul lectiei: Mass media si opinia publica
Tipul lectiei: Mixta
Competente specifice:
2.6. Explicarea rolului indeplinit de mass-media in societate si in formarea opiniei publice;
3.1. Rezolvarea in echipa a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilitati si prin
relationarea pozitiva cu ceilalti.
Competente derivate: La sfrsitul lectiei, elevii vor:
C1. Defini termenii: mass-media, opinie publica, publicitate politica, manipulare
informationala, opinie personala.
C2. Clasifica mijloacele de comunicare in masa si functiile mass-mediei.
C3. Argumenta importanta stirilor in viata unui cetatean, despre libertatea si
responsabilitatea presei si influenta ei asupra opiniei publice.
C4. Compara opinia personala cu opinia publica.
Strategia didactica:
Resurse procedurale: conversatia examinatoare, descoperirea, joc didactic, exercitiul,
brainstorming.
Resurse materiale: imagini, manualul, o jucarie.
Forme de organizare: Frontal, individual, pe grupe.
Forma de evaluare: Continua - prin intrebari si analiza raspunsurilor si a modalitatii in care au
fost indeplinite sarcinile de lucru.
Durata: 50 min
Proiect Scolar
Obiective: Competente generale

1. Imi propun ca elevii sa inteleaga: 1. Utilizarea conceptelor specifice lectiei (mass-media, opinie
publica, libertatea si responsabilitatea presei, prejudecata,
- conceptele de mass-media si opinie publica; stereotip, propaganda) pentru organizarea demersurilor de
- relatia dintre mass-media si opinia publica cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese din
(cum si de ce se influenteaza reciproc), care viata reala.
este rolul mass-mediei si al opiniei publice
intr-un stat democrat? 2. Aplicarea cunostintelor specifice in rezolvarea unor situatii
problema, precum si in analizarea posibilitatilor de dezvoltare
2. Doresc sa le stimulez gandirea critica si flexibila cu personala, sociala si civica (cetateneasca).
privire la fapte si comunitati reale, cazuri concrete din
mass-media cu privire la opinia publica si rolul lor in 3. Cooperarea cu ceilalti in rezolvarea unor probleme
calitate de cetateni activi ai Romaniei; teoretice si practice, in cadrul diferitelor grupuri

3. Imi propun ca pe parcursul lectiei sa le imbunatatesc 4. Manifestarea unui comportament social activ si
nivelul de toleranta si disponibilitatea de a respecta, responsabil, adecvat unei lumi in schimbare
relationa pozitiv, a purta un dialog constructiv si de a
coopera cu cei care au valori, opinii si credinte diferite 5. Participarea la luarea deciziilor si la rezolvarea problemelor
de cele proprii. comunitatii

Competente specifice Continuturi Activitatile de invatare la clasa:

1. Identificarea rolului votului, a opiniei Mass-media si opinia publica 2. exercitii de completare a unor enunturi
publice si a mass-mediei intr-o societate - Rolul indeplinit de mass-media lacunare, de continuare a unui text, de
democratica. in societate comentare si de rezumare, folosind
2. Analizarea opiniei publice si a importantei - Opinia publica; rolul indeplinit termeni dintr-o lista data;
acesteia intr-o societate democratica. de massmedia in formarea 1. alcatuirea unor liste de termeni pe o
3. Explicarea rolului indeplinit de mass-media opiniei publice tema data, care sa cuprinda definirea
in societate si in formarea opiniei publice. - Libertatea si responsabilitatea termenilor, termeni sinonimi, termeni
4. Cooperarea cu ceilalti in vederea exercitarii presei in producerea, antonimi;
cetateniei active, prin asumarea de drepturi transmiterea si receptarea 3. exercitii de argumentare prin dezbaterea
si responsabilitati, atat in calitate de cetatean mesajului propagat prin mass- unor cazuri preluate din mass-media
cat si in rolul unui reprezentat al mass- media; referitoare la problemele comunitatii si/sau
mediei. *prejudecati si stereotipuri a opiniei publice.
5. Manifestarea initiativei in rezolvarea unor 4. simularea unui caz real sau imaginar cu
probleme ale grupurilor de apartenenta si ale privire la o situatie cu privire la rolul mass-
comunitatii locale. mediei in opinia publica.
6. Evaluarea unor comportamente sociale in 5. realizarea unui buletin informativ/ziar la
contexte situationale date. o situatie din viata reala in care opinia
7. Manifestarea disponibilitatii pentru publica este afectata de mass-media.
participare civica si pentru exercitarea
calitatii de cetatean.
Desfasurarea lectiei
Momentul Cp. Activitate profesor Activitate elevi Strategia didactica
lectiei Resurse Resurse
procedurale materiale
Noteaza absentele in catalog. Se pregatesc pentru desfasurarea
Moment Pregateste materialele necesare orei.
organizatoric desfasurarii orei.
3 min
Adreseaza intrebari cu privire la Raspund intrebarilor profesorului.
Verificarea lectia anterioara: Principiul Rezolva sarcina de lucru si Conversatia
cunostintelor separarii puterilor in stat. Cere comunica profesorului solutiile lor. examinatoare
anterioare elevilor sa rezolve exercitiul din
15 min manual.

Face aprecieri.
Arata elevilor imagini (Anexa 2) Identifica mijloacele de
Captarea cu diverse mijloace de comunicare in masa si prezinta Brainstorming Imagini
atentiei comunicare in masa si le cere importanta lor: transmiterea de
5 min acestora sa indice utilitatea lor. informatii.
Noteaza titlul noii lectii la tabla: Noteaza titlul lectiei in caiete.
Predarea Mass media si opinia publica.
noului Descoperirea, Manualul
continut C1, Numeste un elev pentru a citi Elevul citeste definitia si dezbaterea,
23 min C2. definitia mass-mediei, clasificarile din manual: presa exercitiul,
clasificarea mijloacelor de scrisa, mijloace audiovizuale, brainstorming
informare si comunicare in masa mijloace multimedia mijloace de si jocul
si functiile mediei din manual, comunicare in masa; informativa, didactic.
apoi le noteaza la tabla. educationala, manipulare,
publicitate si divertisment.
C2, Dicteaza elevilor un citat: Ca
C3. sa dai drumul unui cuvant e Elevii isi noteaza citatul, isi scriu
intotdeauna vreme, sa-l iei raspunsul iar apoi se ofera
indarat niciodata. Balthasar voluntari pt a raspunde la lectie.
Gracian. Credeti ca se Elevul care s-a oferit voluntar, este
potriveste pentru mass-media? numit, reciteste textul pentru tooata
Dezbatere libera! clasa si incepe dezbaterea. Elevii
dezbat subiectul intre ei.
C4. Numeste un elev pentru a citi
definitia opiniei personale si Elevul citeste textul si raspunde la
publice. Ii cere apoi acestuia sa intrebarea profesorului.
compare cele doua concepte.

C2, Numeste un alt elev pentru a citi Elevul citeste textele.


C3. definitia manipularii opiniei
publice, publicitate si textul Elevii comenteaza citatul, isi
despre libertatea si exprima opinia. Manualul
responsabilitatea presei.

C3, Solicita elevilor sa comenteze: Elevul numit citeste textul din


C4. Niciodata nu te vei cai pentru manual si identifica informatii apoi
ca ai tacut. Poate fi valabil si incepe o dezbatere libera impreuna
pentru deciziile publice? cu ceilalti elevi.

C2. Numeste un elev care s-a oferit La finalul dezbaterii elevii isi
voluntar sa citeasca despre noteaza completarile profesorului.
formele de limitare a presei.
Elevii grupati redacteaza stirea
C2. Asculta rezolvarile elevilor si ceruta de profesor, iar celalalt grup
intervine cu completari daca e isi asuma rolul de opinie publica si
nevoie. redacteaza argumentele in baza
carora au fost influentati de mass
C4, Numeste un elev si cere sa media. Apoi liderii fiecarei echipe
C3. identifice o stire despre un si prezinta parerea in fata clasei.
moment in care mass-media a
influentat opinia publica. Isi exprima opiniile cu privire la
Selecteaza un grup de 12 elevi stirile si efectele stirilor prezentate
la o masa si le solicita sa iar apoi asculta indicatiile
redacteze o stire in forma in care profesorului.
acestia considera ca mass media
nu va influenta opinia publica.
Apoi selecteaza un grup format
din ceilalti 12 elevi, le spune
despre stirea pe care o
pregateste celalat grup, cerandu-
le sa gaseasca exact influenta
acelei stiri asupra lor.

C1- Ofera elevilor o lista de cuvinte Manualul


Consolidarea C4. cheie din lectie si le dicteaza un Raspund intrebarilor profesorului Exercitiu si
cunostintelor text. Cere elevilor sa completeze dupa completarea textului. conversatia
3 min textul cu respectivele cuvinte examinatoare
cheie, dar si cu sinonimele si
antonimele acesteia. Exercitiul
trebuie rezolvat in clasa.
Anexa 1

Mass-media si opinia publica


Schita lectiei

Mass-media reprezinta totalitatea mijloacelor de informare si comunicare in masa:


Ziare si reviste
Radioul si televiziunea
Sisteme multimedia
Stirile oferite de mass-media sunt informatii:
Despre evenimente deosebite
Utile
Despre personalitati
Despre autoritati
Opinia publica cuprinde:
Idei
Pareri
Credinte
Atitudini
Asteptari
Aspiratii
Functiile mass-media sunt:
informare
divertisment
educatie
publicitate
manipulare
Definitii:
opinia personala
opinia publica
manipularea
responsabilitatea si libertatea presei
formele de limitare a presei
publicitatea politica.
Anexa 2