Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 4: Cadrul strategic i cadrul legal aplicabil

Cadrul strategic relevant


Cererea de propuneri de proiecte este lansat n baza prevederilor Regulamentului (UE) nr.
1303/2013 de stabilire a unor dispoziii comune i ale Regulamentului (UE) nr.1304/2013 privind FSE,
precum i n acord cu documentele programatice aplicabile i strategiile asumate la nivel naional:
Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-
parteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
Recomandrile Specifice de ar (RST) 2014 i 2015
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romenia_ro.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm
Programul Naional de Reform (PNR)
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_romania_ro.pdf
Strategia Guvernului Romniei de Incluziune a Cetenilor Romni aparinnd Minoritii
Romilor 2012-2020
http://www.anr.gov.ro/docs/Site2014/Strategie/Strategie_final_18-11-2014.pdf
Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei pentru perioada 2015-
2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/StrategyVol1RO_web.pdf
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc (SNOFM) 2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
Strategia Naional de Sntate 2014-2020
http://www.ms.gov.ro/documente/Anexa%201%20-
%20Strategia%20Nationala%20de%20Sanatate_886_1761.pdf
Strategia Naional pentru Sntatea Mintal a Copilului i Adolescentului 2015-2020
http://www.ms.ro/documente/Strategia%20nationala%20a%20copilului%20si%20adolescentului_11
89_2404.pdf
Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu Dizabiliti 2014-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4076-2015-10-08-
proiecthg-strateg-diz
Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Copilului 2014 2020
http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2015/01/Anexa-1-Strategia-nationala-aprobata-de-
Guvern.pdf

1
Ghidul solicitantului condiii specifice
Dezvoltare Local Integrat (DLI 3600) n comunitile marginalizate
n care exist populaie aparinnd minoritii rome
Strategia Naional pentru Promovarea mbtrnirii Active i Protecia Persoanelor
Vrstnice pentru perioada 2015-2020
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2015-07-
15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf
Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
http://www.edu.ro/index.php/articles/23306
Strategia pentru nvarea pe tot Parcursul Vieii

Cadrul legal aplicabil


Ocupare
Legea nr. 279/2005 (republicat) privind ucenicia la locul de munc, inclusiv legislaia
subsecvent
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenii de nvmnt superior, cu
modificrile i completrile ulterioare, inclusiv legislaia subsecvent
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de
munc, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv legislaia subsecvent
Legea nr. 448/2006 (republicat) privind protecia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
OG nr. 129/2000 (republicat) privind formarea profesional a adulilor, inclusiv legislaia
subsecvent
HG nr. 918/2013 privind Cadrul naional al calificrilor, cu modificrile i completrile
ulterioare
HG nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la msurile
pentru stimularea ocuprii forei de munc, modalitile de finanare si instruciunile de
implementare a acestora
Social
Legea nr. 219/2015 privind economia social;
Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat;
Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 292/2011 a asistenei sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitii n domeniul serviciilor sociale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituiilor de asisten social i a
structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a
instituiilor de asisten social, precum i a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificrile i
completrile ulterioare;

2
Ghidul solicitantului condiii specifice
Dezvoltare Local Integrat (DLI 3600) n comunitile marginalizate
n care exist populaie aparinnd minoritii rome
HG nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naionale pentru protecia i promovarea
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 i a Planului operaional pentru
implementarea Strategiei naionale pentru protecia i promovarea drepturilor copilului 2014
2016;
HG nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
197/2012 privind asigurarea calitii n domeniul serviciilor sociale;
HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor
romni aparinnd minoritii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificrile i
completrile ulterioare;
HG nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naionale privind incluziunea social i
reducerea srciei pentru perioada 2015-2020;
HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum i a
regulamentelor-cadru de organizare i funcionare a serviciilor sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a unitilor protejate;
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice nr.
189/2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ privind adaptarea cldirilor civile
i spaiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 -
Revizuire NP 051/2000";
Ordinul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice nr. 1838/2014
privind aprobarea liniilor de subvenionare prioritare n domeniul asistenei sociale pentru
anul 2015, respectiv unitile de asisten social i capitolele de cheltuieli pentru care
asociaiile i fundaiile pot solicita subvenii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, n baza
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenii asociaiilor i fundaiilor
romne cu personalitate juridic, care nfiineaz i administreaz uniti de asisten social;
Ordinul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice nr. 424/2014
privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditrii furnizorilor de servicii
sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice nr. 2126/2014
privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vrstnice, persoanelor fr adpost, tinerilor care au prsit sistemul
de protecie a copilului i altor categorii de persoane adulte aflate n dificultate, precum i
pentru serviciile acordate n comunitate, serviciilor acordate n sistem integrat i cantinelor
sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice nr. 31/2015
privind aprobarea Instruciunilor pentru completarea fielor de autoevaluare pentru serviciile
destinate prevenirii separrii copilului de prinii si, precum i pentru realizarea proteciei
speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de prinii si;

3
Ghidul solicitantului condiii specifice
Dezvoltare Local Integrat (DLI 3600) n comunitile marginalizate
n care exist populaie aparinnd minoritii rome
Ordinul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice nr. 67/2015
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabiliti;
Ordinul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice nr. 1343/2015
privind aprobarea Instruciunilor de completare a fielor de autoevaluare pentru serviciile
sociale din domeniul proteciei victimelor violenei n familie.

Antreprenoriat
Legea nr. 31/1990 (republicat) privind societile comerciale, cu modificrile i completrile
ulterioare
OUG nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice
autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale
Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,
cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv asociaiile i fundaiile care desfoar
activiti economice (cu excepia cooperativelor agricole i societile agricole)
Educaie
OMENCS nr. 3114/01.02.2016 privind acreditarea programelor de formare continu -
http://www.edu.ro/index.php/articles/24071
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2016-2017 - http://www.edu.ro/index.php/articles/23696
OMECS nr. 5439/07.10.2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continu a
personalului din nvmntul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului nr. 5561/2011 -
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/23604
ORDIN nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaterea i echivalarea
competenelor profesionale dobndite formal, non-formal sau informal de ctre cadrele
didactice care ocup funcii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,
nvtori/nvtoare, maistru-instructor, antrenor, n vederea ocuprii funciei didactice de
profesor pentru nvmntul precolar, profesor pentru nvmntul primar, profesor de
instruire practic, respectiv profesor-antrenor n cluburile sportive colare, palatele i
cluburile copiilor -http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/16518
Hotrrea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participrii n nvmntul precolar a
copiilor provenind din familii defavorizate i a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru grdini a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016 -
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42494/HG-nr-15-2016-aprobarea-Normelor-de-
aplicare-a-Legii-nr-248-2015-stimularea-particip%C4%83rii-in-
inv%C4%83%C8%9B%C4%83mantul-pre%C8%99colar-a-copiilor-provenind-din-familii-
defavorizate-%C8%99i-a-procedurii-de-acordare-a-tichetelor-sociale-pentru-
gr%C4%83dini%C8%9B%C4%83.html
Ordin al ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 5349/07.09.2011 privind
aprobarea Metodologiei de organizare a Programului coal dup coal
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/16421

4
Ghidul solicitantului condiii specifice
Dezvoltare Local Integrat (DLI 3600) n comunitile marginalizate
n care exist populaie aparinnd minoritii rome
Legea Educaiei Naionale http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847
Ordin MECTS nr. 5248/2011, privind aprobarea metodologiei A doua ans
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/16179
Metodologia privind organizarea programului A doua ans- nvmnt primar, anexa 1 la
OMECTS 5248/2011 http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16183
Plan cadru de nvmnt pentru programul A doua ans - nvmnt primar, anexa 2 la
OMECTS 5248/2011 http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16182
Metodologia privind organizarea procesului de nvmnt n cadrul Programului "A doua
ans" pentru nvmntul secundar inferior - anexa 3 la OMECTS 5248/2011
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16181
Plan - cadru de nvmnt pentru programul "A doua ans", pentru nvmntul secundar
inferior - anexa 4 la OMECTS 5248/2011
http://www.edu.ro/index.php/met_rep_reg_ins_etc/16180
Ordinul MENCS nr. 5293/2015, privind aprobarea Structurii standardului de pregtire
profesionala din nvmntul profesional si tehnic http://tvet.ro/index.php/ro/omecs-
529324092015.html
Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studenilor
http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/practica/LegeaPracticii_258_2007.pdf

Sntate
Asistena medical comunitar:
OUG 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de
Ministerul Sntii Publice ctre autoritile administraiei publice locale
HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de Ministerul Sntii
ctre autoritile administraiei publice locale
HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate n
unitile medico-sociale i a unor normative privind personalul din unitile de asisten
medico-social si personalul care desfoar activiti de asisten medical comunitar

5
Ghidul solicitantului condiii specifice
Dezvoltare Local Integrat (DLI 3600) n comunitile marginalizate
n care exist populaie aparinnd minoritii rome