Sunteți pe pagina 1din 32

ce

zi
fi
r
lo
ne
PARTEA I
Anul 184 (XXVIII) Nr. 720 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Luni, 19 septembrie 2016

oa
rs
pe
SUMAR
ii
ar

Nr. Pagina
rm
fo

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
in

1.079. Ordin al ministrului mediului, apelor i pdurilor


privind aprobarea Planului de management i a
iv

Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0009


Betepe Mahmudia i al ariei naturale protejate de
us

interes naional Dealurile Betepe cod IV 59 ........ 2


cl

5.079. Ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii


tiinifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de
ex

organizare i funcionare a unitilor de nvmnt


preuniversitar.............................................................. 331
at
in
st
De
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I PDURILOR

ORDIN
privind aprobarea Planului de management i a
Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0009 Betepe

ce
Mahmudia i al ariei naturale protejate de interes naional

zi
Dealurile Betepe cod IV 59

fi
Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 109.717 din 20 aprilie 2016 al
Direciei biodiversitate,

r
innd cont de Decizia etapei de ncadrare nr. 1.957 din 23 iulie 2015, emis

lo
de ctre Serviciul avize, acorduri, autorizaii din cadrul Ageniei pentru Protecia

ne
Mediului Tulcea n urma derulrii procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii
nr. 2.342 din 19 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

oa
nr. 88.107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltrii

rs
Regionale i Administraiei Publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 i Adresa Direciei

pe
generale pduri nr. 27.415/E.S. din 8 februarie 2016,
n temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului
ii
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat cu modificri i completri prin Legea
ar

nr. 49/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 13 alin. (4)
rm

din Hotrrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea i funcionarea


Ministerului Mediului, Apelor i Pdurilor, cu modificrile i completrile ulterioare,
fo
in

ministrul mediului, apelor i pdurilor emite prezentul ordin.


Art. 1. Se aprob Planul de management al sitului Natura 2000
iv

ROSPA0009 Betepe Mahmudia i al ariei naturale protejate de interes naional


us

Dealurile Betepe cod IV 59, prevzut n anexa nr. 1.


Art. 2. Se aprob Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0009 Betepe
cl

Mahmudia i al ariei naturale protejate de interes naional Dealurile Betepe


ex

cod IV 59, prevzut n anexa nr. 2.


Art. 3. Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezentul ordin.
at

Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.


in

p. Ministrul mediului, apelor i pdurilor,


st

Viorel Traian Lascu,


De

secretar de stat

Bucureti, 8 iunie 2016.


Nr. 1.079.

*) Anexele nr. 1 i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 720 bis, care se
poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial,
Bucureti, os. Panduri nr. 1.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 3

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a unitilor
de nvmnt preuniversitar
n temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) i (2) i art. 94 alin. (2) lit. g) i s) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, i n baza prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, cu modificrile i completrile ulterioare,

ce
zi
ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice emite prezentul ordin.

fi
Art. 1. Se aprob Regulamentul-cadru de organizare i Art. 3. Direcia general nvmnt preuniversitar,

r
funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, prevzut n Direcia general management i resurse umane, Direcia

lo
anexa care face parte integrant din prezentul ordin. minoriti, Direcia general buget-finane, inspectoratele
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se

ne
colare judeene/al municipiului Bucureti i unitile de
abrog Ordinul ministrului educaiei naionale nr. 5.115/2014

oa
privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare nvmnt duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
a unitilor de nvmnt preuniversitar, publicat n Monitorul Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al

rs
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 23 i 23 bis din 13 ianuarie 2015. Romniei, Partea I.

pe
Ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice,
ii
Mircea Dumitru
ar

Bucureti, 31 august 2016.


rm

Nr. 5.079.
fo
in
iv

ANEX
us

REGULAMENT-CADRU
cl

de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar


ex

TITLUL I (2) Regulamentul de organizare i funcionare a unitii de


nvmnt conine reglementri cu caracter general, n funcie
at

Dispoziii generale de tipul acesteia, precum i reglementri specifice fiecrei uniti


in

de nvmnt, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.


CAPITOLUL I (3) Proiectul regulamentului de organizare i funcionare a
st

Cadrul de reglementare unitii de nvmnt se elaboreaz de ctre un colectiv de


De

lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru,


Art. 1. (1) Regulamentul-cadru de organizare i
numit prin hotrrea consiliului de administraie, fac parte i
funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, denumit n
reprezentani ai organizaiilor sindicale, ai prinilor i ai elevilor
continuare regulament, reglementeaz organizarea i
desemnai de ctre consiliul reprezentativ al prinilor/asociaia
funcionarea unitilor de nvmnt preuniversitar, denumite n
prinilor, respectiv de consiliul colar al elevilor.
continuare uniti de nvmnt, n cadrul sistemului de (4) Proiectul regulamentului de organizare i funcionare a
nvmnt din Romnia, n conformitate cu prevederile legale unitii de nvmnt se supune, spre dezbatere, n consiliul
n vigoare, i se aplic n toate unitile de nvmnt. reprezentativ al prinilor/asociaiei prinilor, n consiliul colar
(2) Unitatea de nvmnt se organizeaz i funcioneaz n al elevilor i n consiliul profesoral, la care particip cu drept de
conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare, ale prezentului vot i personalul didactic auxiliar i nedidactic.
regulament, ale propriului regulament de organizare i (5) Regulamentul de organizare i funcionare a unitii de
funcionare i ale regulamentului intern. nvmnt, precum i modificrile ulterioare ale acestuia se
Art. 2. (1) n baza prezentului regulament, a actelor aprob, prin hotrre, de ctre consiliul de administraie.
normative i/sau administrative cu caracter normativ care (6) Dup aprobare, regulamentul de organizare i funcionare
reglementeaz drepturile i obligaiile beneficiarilor primari ai a unitii de nvmnt se nregistreaz la secretariatul unitii.
educaiei i ale personalului din unitile de nvmnt, precum Pentru aducerea la cunotina personalului unitii de
i a contractelor colective de munc aplicabile, unitile de nvmnt, a prinilor i a elevilor, regulamentul de organizare
nvmnt i elaboreaz propriul regulament de organizare i i funcionare a unitii de nvmnt se afieaz la avizier i,
funcionare. dup caz, pe site-ul unitii de nvmnt.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

Educatoarele/nvtorii/Institutorii/Profesorii pentru nvmntul Art. 6. (1) n sistemul naional de nvmnt, unitile de


precolar/primar/Profesorii dirigini au obligaia de a prezenta nvmnt autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate
anual elevilor i prinilor regulamentul de organizare i dobndesc personalitate juridic, n conformitate cu prevederile
funcionare, la nceputul anului colar. Personalul unitii de legislaiei n vigoare.
nvmnt, prinii, tutorii sau susintorii legali i elevii majori i (2) Unitatea de nvmnt preuniversitar cu personalitate
vor asuma, prin semntur, faptul c au fost informai referitor la juridic (PJ) are urmtoarele elemente definitorii:
prevederile regulamentului de organizare i funcionare a unitii a) act de nfiinare ordin de ministru/hotrre a autoritilor
de nvmnt. administraiei publice locale sau judeene (dup caz)/hotrre
(7) Regulamentul de organizare i funcionare a unitii de judectoreasc/orice alt act emis n acest sens i care respect
nvmnt poate fi revizuit anual, n termen de cel mult 45 de prevederile legislaiei n vigoare;
b) dispune de patrimoniu, n proprietate public/privat sau

ce
zile de la nceputul fiecrui an colar sau ori de cte ori este
nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de prin administrare/comodat/nchiriere (sediu, dotri corespunztoare,

zi
organizare i funcionare a unitii de nvmnt se depun n adres);
c) cod de identitate fiscal (CIF);

fi
scris i se nregistreaz la secretariatul unitii de nvmnt, de
ctre organismele care au avizat/aprobat regulamentul i vor fi d) cont n Trezoreria Statului;
supuse procedurilor de avizare i aprobare prevzute n e) tampil cu stema Romniei i cu denumirea actualizat

r
prezentul regulament. a Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice,

lo
(8) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare denumit n continuare ministerul, i cu denumirea exact a

ne
i funcionare a unitii de nvmnt este obligatorie. unitii de nvmnt corespunztoare nivelului maxim de
Nerespectarea regulamentului de organizare i funcionare a nvmnt colarizat.

oa
unitii de nvmnt constituie abatere i se sancioneaz (3) Fiecare unitate de nvmnt cu personalitate juridic

rs
conform prevederilor legale. are conducere, personal i buget proprii, ntocmete situaiile
(9) Regulamentul intern al unitii de nvmnt conine financiare, dispunnd, n limitele i condiiile prevzute de

pe
dispoziiile obligatorii prevzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 legislaia n vigoare, de autonomie instituional i decizional.
Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile (4) Unitatea de nvmnt fr personalitate juridic,
ii
ulterioare, i n contractele colective de munc aplicabile i se subordonat unei uniti de nvmnt cu personalitate juridic,
aprob prin hotrre a consiliului de administraie, dup reprezentnd un loc de desfurare a activitii acesteia, se
ar

consultarea reprezentanilor organizaiilor sindicale care au numete structur colar arondat (AR).
rm

membri n unitatea de nvmnt, afiliate la federaiile sindicale Art. 7. n vederea creterii calitii educaiei i a optimizrii
reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt gestionrii resurselor, unitile de nvmnt i autoritile
fo

preuniversitar. administraiei publice locale pot decide nfiinarea consoriilor


in

colare, n conformitate cu legislaia n vigoare.


CAPITOLUL II Art. 8. (1) Inspectoratele colare stabilesc, pentru fiecare
Principii de organizare i finalitile nvmntului unitate administrativ-teritorial, dup consultarea reprezentanilor
iv

preuniversitar unitilor colare i a autoritilor administraiei publice locale,


us

Art. 3. (1) Unitile de nvmnt se organizeaz i circumscripiile colare ale unitilor de nvmnt care
funcioneaz pe baza principiilor stabilite n conformitate cu colarizeaz grupe i/sau clase de nivel precolar, primar i
cl

Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.
ex

completrile ulterioare. (2) Circumscripia colar este format din totalitatea strzilor
(2) Conducerile unitilor de nvmnt i fundamenteaz aflate n apropierea unitii de nvmnt i arondate acesteia,
deciziile pe dialog i consultare, promovnd participarea n vederea colarizrii precolarilor/elevilor din nvmntul
at

prinilor la viaa colii, respectnd dreptul la opinie al elevului i precolar, primar i gimnazial.
in

asigurnd transparena deciziilor i a rezultatelor, printr-o (3) Unitile de nvmnt n cadrul crora funcioneaz
comunicare periodic, adecvat a acestora, n conformitate cu clase din nvmntul obligatoriu colarizeaz n nvmntul
st

Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i primar i gimnazial, cu prioritate, n limita planului de colarizare
completrile ulterioare.
De

aprobat, elevii care au domiciliul n circumscripia colar a


Art. 4. Unitile de nvmnt se organizeaz i unitii de nvmnt respective. nscrierea se face n urma unei
funcioneaz independent de orice ingerine politice sau solicitri scrise din partea printelui, tutorelui sau susintorului
religioase, n incinta acestora fiind interzise crearea i legal.
funcionarea oricror formaiuni politice, organizarea i (4) Printele, tutorele sau susintorul legal are dreptul de a
desfurarea activitilor de natur politic i prozelitism religios, solicita colarizarea copilului la o alt unitate de nvmnt cu
precum i orice form de activitate care ncalc normele de clase de nvmnt primar sau gimnazial dect cea la care
conduit moral i convieuire social, care pun n pericol domiciliul su este arondat. nscrierea se face n urma unei
sntatea i integritatea fizic i psihic a copiilor/elevilor i a solicitri scrise din partea printelui, tutorelui sau susintorului
personalului din unitate.
legal i se aprob de ctre consiliul de administraie al unitii de
nvmnt la care se solicit nscrierea, n limita planului de
TITLUL II colarizare aprobat, dup asigurarea colarizrii elevilor din
Organizarea unitilor de nvmnt circumscripia colar a unitii de nvmnt respective. Prin
excepie, nscrierea n clasa pregtitoare se face conform
metodologiei specifice, elaborate de minister.
CAPITOLUL I (5) Unitile de nvmnt, pe baza documentelor furnizate
Reeaua colar de autoritile locale i serviciul de eviden a populaiei, au
Art. 5. Unitile de nvmnt autorizate s funcioneze obligaia de a face, anual, recensmntul copiilor din
provizoriu/acreditate fac parte din reeaua colar naional, circumscripia colar, care au vrsta corespunztoare pentru
care se constituie n conformitate cu prevederile legale. nscrierea n nvmntul precolar i primar.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 5

CAPITOLUL II (8) n situaii speciale, pe o perioad determinat, durata


Organizarea programului colar orelor de curs i a pauzelor poate fi modificat, la propunerea
motivat a directorului, n baza hotrrii consiliului de
Art. 9. (1) Anul colar ncepe la 1 septembrie i se ncheie
administraie al unitii de nvmnt, cu informarea
la 31 august din anul calendaristic urmtor.
inspectoratului colar.
(2) Structura anului colar, respectiv perioadele de
Art. 12. (1) Durata i structura anului de studiu, alctuirea
desfurare a cursurilor, a vacanelor i a sesiunilor de examene
schemei orare, precum i organizarea procesului de nvmnt
naionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaiei naionale
n cadrul programului A doua ans sunt reglementate prin
i cercetrii tiinifice.
metodologie specific, aprobat prin ordin al ministrului
(3) n situaii obiective de urgen, cum ar fi epidemii,
educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
intemperii, calamiti naturale, cursurile colare pot fi

ce
(2) n urma analizei de nevoi ntreprinse de consiliul de
suspendate pe o perioad determinat.
administraie, privind resursele existente (umane, financiare i
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, dup caz:

zi
materiale) din unitatea de nvmnt, o comisie propune o
a) la nivelul unitii de nvmnt la cererea directorului,
ofert sub form de pachete educaionale pentru programul

fi
n baza hotrrii consiliului de administraie al unitii, cu
coala dup coal, conform metodologiei aprobate prin ordin
aprobarea inspectorului colar general;
al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice.

r
b) la nivelul grupurilor de uniti de nvmnt din acelai Programul coala dup coal se organizeaz prin decizia

lo
jude/municipiul Bucureti la cererea inspectorului colar consiliului de administraie al unitii de nvmnt, cu avizul
general, cu aprobarea ministerului;

ne
inspectoratului colar.
c) la nivel regional sau naional, dup consultarea

oa
reprezentanilor federaiilor sindicale reprezentative la nivel de CAPITOLUL III
sector de activitate nvmnt preuniversitar, prin ordin al

rs
Formaiunile de studiu
ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
Art. 13. (1) n unitile de nvmnt, formaiunile de

pe
(5) Suspendarea cursurilor este urmat de msuri privind
parcurgerea integral a programei colare pn la sfritul studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu i se constituie, la
propunerea directorului, prin hotrre a consiliului de
semestrului, respectiv al anului colar, stabilite de consiliul de
ii
administraie, conform prevederilor legale.
administraie al unitii de nvmnt i comunicate instituiei
(2) n situaii excepionale, pe baza unei justificri
ar

care a aprobat suspendarea cursurilor.


corespunztoare din partea consiliului de administraie al unitii
Art. 10. (1) n perioada vacanelor colare, unitile de
rm

de nvmnt, unitile de nvmnt pot organiza formaiuni


nvmnt cu nivel precolar pot organiza, separat sau n
de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu
fo

colaborare, activiti educative cu copiii, n baza hotrrii


aprobarea consiliului de administraie al inspectoratului colar. n
consiliului de administraie al fiecreia, care aprob i costurile
in

aceast situaie, consiliul de administraie al unitii de


de hran, cu respectarea drepturilor prevzute de legislaia n
nvmnt are posibilitatea de a consulta i consiliul clasei, n
vigoare i de contractele colective de munc aplicabile pentru tot
vederea lurii deciziei.
iv

personalul unitii. (3) n localitile n care exist cerere pentru forma de


(2) n vederea participrii la activitile educative menionate
us

nvmnt n limba matern a unei minoriti naionale,


la alin. (1), prinii i unitatea de nvmnt ncheie act adiional efectivele formaiunilor de studiu pot fi mai mici dect minimul
cl

la contractul educaional prevzut n anexa la prezentul prevzut de lege, la solicitarea conducerii unitii de nvmnt.
regulament.
ex

Decizia privind nfiinarea i funcionarea acestor formaiuni de


Art. 11. (1) n unitile de nvmnt, cursurile se pot studiu aparine ministerului, dup consultarea consiliului de
organiza n forma de nvmnt cu frecven sau n forma de administraie al unitii de nvmnt respective.
at

nvmnt cu frecven redus. (4) Activitatea de nvmnt n regim simultan se


in

(2) Forma de nvmnt cu frecven poate fi organizat n reglementeaz prin ordin al ministrului educaiei naionale i
program de zi sau seral. cercetrii tiinifice.
st

(3) nvmntul primar funcioneaz, de regul, n (5) Ministerul stabilete, prin reglementri specifice,
De

programul de diminea. Pentru unitile de nvmnt care disciplinele de nvmnt/modulele la care predarea se face
funcioneaz n cel puin dou schimburi, programul este stabilit individual sau pe grupe de elevi.
de consiliul de administraie al unitii de nvmnt. (6) n situaii temeinic motivate, n unitile de nvmnt
(4) Cursurile pentru elevii din clasa pregtitoare i din clasele I liceal i profesional, n care numrul de elevi de la o
i a II-a nu vor ncepe nainte de ora 8,00 i nu se vor termina specializare/domeniu de pregtire profesional este insuficient
mai trziu de ora 14,00. pentru alctuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu
(5) n nvmntul primar, ora de curs este de 45 de minute, profil sau dubl specializare/calificare.
cu o pauz de 15 minute dup fiecare or i o pauz de 20 de (7) Clasele menionate la alin. (6) se organizeaz pentru
minute dup cea de-a doua or de curs. La clasa pregtitoare profiluri/domenii de pregtire/specializri/calificri la care
i la clasa I, activitile de predare-nvare-evaluare acoper disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de
3035 de minute, restul de timp fiind destinat activitilor liber- administraie al unitii de nvmnt, cu avizul inspectoratului
alese, recreative. colar i aprobarea ministerului.
(6) n situaiile n care clasele din nvmntul primar (8) La disciplinele comune pentru toi elevii claselor
funcioneaz mpreun cu alte clase din nivelurile superioare de menionate la alin. (6), activitatea se desfoar cu toat clasa,
nvmnt, ora de curs este de 50 de minute, iar n ultimele iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se
cinci minute se organizeaz activiti de tip recreativ. desfoar pe grupe.
(7) Pentru clasele din nvmntul gimnazial, liceal, (9) Consiliul de administraie poate decide constituirea de
profesional i din nvmntul postliceal, ora de curs este de grupe pentru elevi care opteaz pentru aceleai opionale, n
50 de minute, cu o pauz de 10 minute dup fiecare or; dup conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu ncadrarea n
a treia or de curs se poate stabili o pauz de 1520 de minute. numrul de norme aprobat.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

Art. 14. (1) nvmntul special i special integrat pentru (3) Directorul unitii de nvmnt de stat este preedintele
precolarii/elevii cu deficiene uoare i moderate sau consiliului de administraie.
grave/profunde/severe/asociate se organizeaz individual, pe (4) Pentru unitile de nvmnt particular i confesional,
grupe sau clase cu efective stabilite prin lege, n funcie de tipul conducerea consiliului de administraie este asigurat de
i de gradul deficienei. persoana desemnat de fondatori.
(2) Pentru fiecare precolar/elev cu deficiene Art. 19. (1) La edinele consiliului de administraie
grave/profunde/severe/asociate orientat de ctre centrul particip, de drept, cu statut de observatori, reprezentanii
judeean de resurse i asisten educaional/Centrul organizaiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional activitate nvmnt preuniversitar din unitatea de nvmnt.
pentru nvmntul de mas, efectivele existente ale claselor (2) La edinele consiliului de administraie n care se dezbat
se diminueaz cu 3 precolari/elevi. aspecte privind elevii, preedintele consiliului de administraie

ce
Art. 15. (1) La nscrierea n nvmntul gimnazial, liceal are obligaia de a convoca reprezentantul consiliului colar al
i profesional se asigur, de regul, continuitatea studiului elevilor, care are statut de observator.

zi
limbilor moderne, innd cont de oferta educaional a unitii (3) Reprezentantul elevilor din liceu i din nvmntul
de nvmnt. postliceal particip la toate edinele consiliului de administraie,

fi
(2) Conducerea unitii de nvmnt constituie, de regul, avnd statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de
formaiunile de studiu astfel nct elevii din aceeai formaiune alegere a elevului reprezentant n consiliul de administraie al

r
de studiu s studieze aceleai limbi strine. unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin ordin al

lo
(3) n unitile de nvmnt n care constituirea formaiunilor ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
de studiu nu se poate face cu respectarea prevederilor alin. (2),

ne
conducerile unitilor de nvmnt asigur n program un CAPITOLUL III

oa
interval orar care s permit cuplarea mai multor clase la studiul Directorul
limbilor moderne. Art. 20. (1) Directorul exercit conducerea executiv a unitii

rs
(4) n situaii temeinic motivate, la solicitarea scris a de nvmnt, n conformitate cu legislaia privind nvmntul n
prinilor sau a elevilor majori, consiliul de administraie poate

pe
vigoare, cu hotrrile consiliului de administraie al unitii de
hotr inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau
nvmnt, precum i cu prevederile prezentului regulament.
schimbarea lor.
(2) Funcia de director n unitile de nvmnt de stat se
ii
(5) n cazurile menionate la alin. (4), conducerea unitii de
nvmnt, n interesul superior al elevului, poate s asigure un ocup, conform legii, prin concurs public, susinut de ctre cadre
ar

program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modern didactice titulare, membre ale corpului naional de experi n
respectiv sau nu se afl la acelai nivel de studiu cu ceilali management educaional. Concursul pentru ocuparea funciei
rm

elevi din clas/grup, cu ncadrarea n bugetul unitii de de director se organizeaz conform metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
fo

nvmnt.
(3) Pentru asigurarea finanrii de baz, a finanrii
in

complementare i a finanrii suplimentare, dup promovarea


TITLUL III concursului, directorul ncheie contract de management
Managementul unitilor de nvmnt administrativ-financiar cu primarul unitii administrativ-teritoriale
iv

n a crei raz teritorial se afl unitatea de nvmnt,


us

CAPITOLUL I respectiv cu preedintele consiliului judeean, pentru unitile de


nvmnt special. Modelul-cadru al contractului de
cl

Dispoziii generale
management administrativ-financiar este anex la metodologia
Art. 16. (1) Managementul unitilor de nvmnt cu
ex

prevzut la alin. (2).


personalitate juridic este asigurat n conformitate cu prevederile (4) Directorul ncheie contract de management educaional
legale. cu inspectorul colar general. Modelul-cadru al contractului de
at

(2) Unitatea de nvmnt cu personalitate juridic este management educaional este anex la metodologia prevzut
condus de consiliul de administraie, de director i, dup caz,
in

la alin. (2).
de directori adjunci. (5) Pe perioada exercitrii mandatului, directorul nu poate
st

(3) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce i revin, conducerea deine, conform legii, funcia de preedinte sau vicepreedinte n
unitii de nvmnt se consult, dup caz, cu toate
cadrul unui partid politic, la nivel local, judeean sau naional.
De

organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanii


organizaiilor sindicale afiliate federaiilor sindicale (6) n unitile de nvmnt cu predare i n limbile
reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt minoritilor naionale, unul dintre directori este un cadru didactic
preuniversitar, care au membri n unitate, consiliul reprezentativ din rndul minoritii respective. Respectarea criteriilor de
al prinilor i/sau asociaia prinilor, consiliul colar al elevilor, competen profesional este obligatorie.
autoritile administraiei publice locale, precum i cu (7) n unitile de nvmnt cu predare n limbile
reprezentanii operatorilor economici implicai n susinerea minoritilor naionale, n care exist i clase cu predare n limba
nvmntului profesional i tehnic i/sau n desfurarea romn, unul dintre directori este un cadru didactic care nu
instruirii practice a elevilor. aparine minoritilor i care pred n limba romn.
Art. 17. Consultana i asistena juridic pentru unitile (8) Directorul unitii de nvmnt de stat poate fi eliberat
de nvmnt se asigur, la cererea directorului, de ctre din funcie la propunerea motivat a consiliului de administraie
inspectoratele colare, prin consilierul juridic. al inspectoratului colar, la propunerea a 2/3 dintre membrii
consiliului de administraie al unitii de nvmnt sau la
CAPITOLUL II propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri.
Consiliul de administraie n aceast ultim situaie este obligatorie realizarea unui audit n
Art. 18. (1) Consiliul de administraie este organ de urma solicitrii scrise a primarului, cu acordul inspectoratului
conducere al unitii de nvmnt. colar. Rezultatele auditului se analizeaz n consiliul de
(2) Consiliul de administraie se organizeaz i funcioneaz administraie al inspectoratului colar. n funcie de hotrrea
conform Metodologiei-cadru de organizare i funcionare a consiliului de administraie al inspectoratului colar, inspectorul
consiliului de administraie din unitile de nvmnt, aprobat colar general emite decizia de eliberare din funcie a
prin ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice. directorului unitii de nvmnt.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 7

(9) Directorul unitii de nvmnt particular i confesional datelor n Sistemul informatic integrat al nvmntului din
poate fi eliberat din funcie, la propunerea consiliului de Romnia (SIIIR);
administraie, cu votul a 2/3 din membrii si, prin decizia d) propune consiliului de administraie, spre aprobare,
persoanei juridice fondatoare. regulamentul intern i regulamentul de organizare i funcionare
(10) n cazul vacantrii funciilor de director i director adjunct a unitii de nvmnt;
din unitile de nvmnt, conducerea interimar este e) coordoneaz activitatea de recenzare a copiilor/elevilor
asigurat, pn la organizarea concursului, dar nu mai trziu de din circumscripia colar, n cazul unitilor de nvmnt
sfritul anului colar, de un cadru didactic titular, numit prin precolar, primar i gimnazial;
detaare n interesul nvmntului, prin decizia inspectorului f) stabilete componena nominal a formaiunilor de studiu,
colar general, n baza avizului consiliului de administraie al n baza hotrrii consiliului de administraie;
inspectoratului colar, cu posibilitatea consultrii Consiliului g) elaboreaz proiectul de ncadrare cu personal didactic de

ce
profesoral i cu acordul scris al persoanelor solicitate. predare, precum i statul de personal didactic auxiliar i

zi
Art. 21. (1) n exercitarea funciei de conducere executiv, nedidactic i le supune, spre aprobare, consiliului de
directorul are urmtoarele atribuii: administraie;

fi
a) este reprezentantul legal al unitii de nvmnt i h) numete, dup consultarea consiliului profesoral, n baza
realizeaz conducerea executiv a acesteia; hotrrii consiliului de administraie, profesorii dirigini la clase,

r
b) organizeaz ntreaga activitate educaional; precum i coordonatorul pentru proiecte i programe educative

lo
c) rspunde de aplicarea legislaiei n vigoare, la nivelul colare i extracolare;
unitii de nvmnt;

ne
i) emite, n baza hotrrii consiliului de administraie, decizia
d) asigur corelarea obiectivelor specifice unitii de de numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care

oa
nvmnt cu cele stabilite la nivel naional i local; preia atribuiile profesorului diriginte, n condiiile n care acesta
e) coordoneaz procesul de obinere a autorizaiilor i

rs
este indisponibil pentru o perioad de timp, din motive obiective;
avizelor legale necesare funcionrii unitii de nvmnt; j) numete, n baza hotrrii consiliului de administraie,

pe
f) asigur aplicarea i respectarea normelor de sntate i de coordonatorii structurilor arondate, din rndul cadrelor didactice
securitate n munc; de regul, titulare care i desfoar activitatea n structurile
g) ncheie parteneriate cu operatorii economici pentru
ii
respective;
asigurarea instruirii practice a elevilor; k) emite, n baza hotrrii consiliului de administraia, decizia
ar

h) prezint anual raportul asupra calitii educaiei din de constituire a catedrelor i comisiilor din cadrul unitii de
unitatea de nvmnt; raportul este prezentat n faa consiliului
rm

nvmnt;
profesoral, n faa comitetului reprezentativ al prinilor i/sau
l) coordoneaz comisia de ntocmire a orarului cursurilor
fo

conducerii asociaiei de prini; raportul este adus la cunotina


unitii de nvmnt i l propune spre aprobare consiliului de
autoritilor administraiei publice locale i a inspectoratului
in

administraie;
colar.
m) aprob graficul serviciului pe coal al personalului
(2) n exercitarea funciei de ordonator de credite, directorul
didactic; atribuiile acestuia sunt precizate n regulamentul de
iv

are urmtoarele atribuii:


organizare i funcionare a unitii de nvmnt;
a) propune consiliului de administraie, spre aprobare,
us

n) propune consiliului de administraie, spre aprobare,


proiectul de buget i raportul de execuie bugetar;
calendarul activitilor educative al unitii de nvmnt;
cl

b) rspunde de ncadrarea n bugetul aprobat al unitii de


nvmnt; o) aprob graficul desfurrii lucrrilor scrise semestriale;
ex

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu p) emite, n baza hotrrii consiliului de administraie, decizia
respectarea prevederilor legale; de aprobare a regulamentelor de funcionare ale cercurilor,
asociaiilor tiinifice, tehnice, sportive i cultural-artistice ale
at

d) rspunde de gestionarea bazei materiale a unitii de


nvmnt. elevilor din unitatea de nvmnt;
in

(3) n exercitarea funciei de angajator, directorul are q) elaboreaz instrumente interne de lucru, utilizate n
activitatea de ndrumare, control i evaluare a tuturor activitilor,
st

urmtoarele atribuii:
a) angajeaz personalul din unitate prin ncheierea care se desfoar n unitatea de nvmnt i le supune spre
De

contractului individual de munc; aprobare consiliului de administraie;


b) ntocmete, conform legii, fiele posturilor pentru r) asigur, prin efii catedrelor i responsabilii comisiilor
personalul din subordine; metodice, aplicarea planului de nvmnt, a programelor
c) rspunde de evaluarea periodic, formarea, motivarea colare i a metodologiei privind evaluarea rezultatelor colare;
personalului din unitate; s) controleaz, cu sprijinul efilor de catedr i
d) propune consiliului de administraie vacantarea posturilor, responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului
organizarea concursurilor pe post i angajarea personalului; instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistene
e) ndeplinete atribuiile prevzute de Metodologia-cadru la ore i prin participri la diverse activiti educative
privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul extracurriculare i extracolare;
preuniversitar, precum i atribuiile prevzute de alte acte t) monitorizeaz activitatea de formare continu a
normative, elaborate de minister. personalului din unitate;
(4) Alte atribuii ale directorului sunt: u) monitorizeaz activitatea cadrelor didactice debutante i
a) propune inspectoratului colar, spre aprobare, proiectul sprijin integrarea acestora n colectivul unitii de nvmnt;
planului de colarizare, avizat de consiliul de administraie; v) aprob asistena la orele de curs sau la activiti educative
b) coordoneaz activitatea de elaborare a ofertei colare i extracolare, a responsabililor de catedr i
educaionale a unitii de nvmnt i o propune spre aprobare responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor
consiliului de administraie; legale n vigoare;
c) coordoneaz activitatea de colectare a datelor statistice w) consemneaz zilnic n condica de prezen absenele i
pentru sistemul naional de indicatori pentru educaie, pe care le ntrzierile personalului didactic i a salariailor de la programul
transmite inspectoratului colar i rspunde de introducerea de lucru;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

x) i asum, alturi de consiliul de administraie, e) unitile de nvmnt liceal/postliceal care au ntre 20 i


rspunderea public pentru performanele unitii de 25 de clase i ndeplinesc una din condiiile: au cel puin 10
nvmnt; clase din nvmntul primar i/sau grupe din nvmntul
y) numete i controleaz personalul care rspunde de precolar sau au secii cu predare n limbile minoritilor ntr-o
tampila unitii de nvmnt; unitate colar cu predare n limba romn sau au secii cu
z) rspunde de arhivarea documentelor oficiale i colare; predare n limba romn ntr-o unitate colar cu predare ntr-o
aa) rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, limb a minoritilor;
anularea, completarea i gestionarea actelor de studii, precum f) unitile de nvmnt liceal/postliceal care au ntre 20 i
i de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 25 de clase i au internat i cantin.
completarea, modificarea, rectificarea i gestionarea (4) Se pot numi doi directori adjunci pentru unitile de
documentelor de eviden colar; nvmnt de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care

ce
bb) aprob procedura de acces n unitatea de nvmnt a funcioneaz cu peste 50 de formaiuni de studiu.
(5) Se pot numi trei directori adjunci pentru unitile de

zi
persoanelor din afara acesteia, inclusiv de ctre reprezentanii
mass-media, n condiiile stabilite prin regulamentul de nvmnt de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care

fi
organizare i funcionare al unitii de nvmnt. funcioneaz cu peste 70 de formaiuni de studiu sau cu peste
Reprezentanii instituiilor cu drept de ndrumare i control 70 de formaiuni de studiu din nvmntul anteprecolar i
precolar.

r
asupra unitilor de nvmnt, precum i persoanele care
Art. 25. (1) Funcia de director adjunct al unitii de

lo
particip la procesul de monitorizare i evaluare a calitii
sistemului de nvmnt au acces nengrdit n unitatea de nvmnt de stat se ocup, conform legii, prin concurs public,

ne
nvmnt. susinut de ctre cadre didactice titulare, membre ale corpului
naional de experi n management educaional. Concursul

oa
(5) Directorul ndeplinete alte atribuii stabilite de ctre
consiliul de administraie, potrivit legii, i orice alte atribuii pentru ocuparea funciei de director adjunct se organizeaz

rs
rezultnd din prevederile legale n vigoare i contractele conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaiei
colective de munc aplicabile. naionale i cercetrii tiinifice.

pe
(6) Pentru realizarea atribuiilor sale, directorul se consult cu (2) Directorul adjunct al unitii de nvmnt de stat poate
reprezentanii organizaiilor sindicale reprezentative la nivel de fi eliberat din funcie la propunerea motivat a consiliului de
ii
sector de activitate nvmnt preuniversitar care au membri administraie al inspectoratului colar, la propunerea a 2/3 dintre
n unitatea de nvmnt i/sau, dup caz, cu reprezentanii membrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt sau
ar

salariailor din unitatea de nvmnt, n conformitate cu la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri.
Propunerea se analizeaz de ctre consiliul de administraie al
rm

prevederile legale.
inspectoratului colar i, n baza hotrrii acestuia, inspectorul
(7) Directorul are obligaia de a delega atribuiile ctre
fo

colar general emite decizia de eliberare din funcie a


directorul adjunct sau ctre un alt cadru didactic, membru al
directorului adjunct al unitii de nvmnt.
in

consiliului de administraie, n situaia imposibilitii exercitrii


(3) n situaia n care propunerea de eliberare din funcie este
acestora. Nendeplinirea acestei obligaii constituie abatere
fcut de ctre consiliul profesoral, este obligatorie realizarea
disciplinar i se sancioneaz conform legii.
iv

unui audit n urma solicitrii scrise a primarului cu acordul


Art. 22. n exercitarea atribuiilor i a responsabilitilor inspectoratului colar. Rezultatele auditului se analizeaz n
us

stabilite n conformitate cu prevederile art. 21, directorul emite consiliul de administraie al inspectoratului colar.
decizii i note de serviciu. (4) Directorul adjunct al unitii de nvmnt particular
cl

Art. 23. (1) Drepturile i obligaiile directorului unitii de poate fi eliberat din funcie prin decizia persoanei juridice
nvmnt sunt cele prevzute de legislaia n vigoare, de
ex

fondatoare.
prezentul regulament, regulamentul de organizare i funcionare (5) Eliberarea din funcie a directorului adjunct al unitii de
a unitii de nvmnt, de regulamentul intern i de contractele nvmnt liceal militar se face cu respectarea legislaiei n
at

colective de munc aplicabile. vigoare i cu avizul Ministerului Aprrii Naionale.


(2) Perioada concediului anual de odihn al directorului se
in

Art. 26. (1) Directorul adjunct i desfoar activitatea n


aprob de ctre inspectorul colar general. baza unui contract de management educaional, anex la
st

metodologia prevzut la art. 20 alin. (4), i ndeplinete


CAPITOLUL IV
atribuiile stabilite prin fia postului, anex la contractul de
De

Directorul adjunct management educaional, precum i atribuiile delegate de


Art. 24. (1) n activitatea sa, directorul poate fi ajutat de director pe perioade determinate.
unul, doi sau trei directori adjunci aflai n subordinea sa direct. (2) Directorul adjunct exercit, prin delegare, toate atribuiile
(2) Numrul directorilor adjunci se stabilete n conformitate directorului, n lipsa acestuia.
cu normele metodologice elaborate de minister i cu alin. (1) al Art. 27. (1) Perioada concediului anual de odihn al
prezentului articol. directorului adjunct se aprob de ctre directorul unitii de
(3) Se poate numi un director adjunct, pentru: nvmnt.
a) unitile de nvmnt de nivel primar i/sau gimnazial (2) Pe perioada exercitrii mandatului, directorul adjunct al
care au peste 30 de formaiuni de studiu; unitii de nvmnt nu poate deine, conform legii, funcia de
b) unitile de nvmnt primar i/sau gimnazial care au preedinte i vicepreedinte n cadrul unui partid politic la nivel
ntre 20 i 30 de clase i ndeplinesc una dintre condiiile: au cel local, judeean sau naional.
puin 10 clase inclusiv din nvmntul primar i/sau grupe din
CAPITOLUL V
nvmntul precolar sau au secii cu predare n limbile
minoritilor ntr-o unitate colar cu predare n limba romn Tipul i coninutul documentelor manageriale
sau au secii cu predare n limba romn ntr-o unitate colar Art. 28. Pentru optimizarea managementului unitii de
cu predare ntr-o limb a minoritilor; nvmnt, conducerea acesteia elaboreaz documente
c) unitile de nvmnt primar i/sau gimnazial care au manageriale, astfel:
ntre 20 i 30 de clase i au internat i cantin; a) documente de diagnoz;
d) unitile de nvmnt liceal/postliceal care au peste 25 b) documente de prognoz;
de clase; c) documente de eviden.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 9

Art. 29. (1) Documentele de diagnoz ale unitii de Art. 35. (1) Planul managerial constituie documentul de
nvmnt sunt: aciune pe termen scurt i se elaboreaz de ctre director pentru
a) rapoartele de activitate semestriale asupra activitii o perioad de un an colar.
desfurate; (2) Planul managerial conine adaptarea direciilor de aciune
b) rapoartele comisiilor i compartimentelor din unitatea de ale ministerului i inspectoratului colar la specificul unitii,
nvmnt; precum i a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare
c) raportul anual de evaluare intern a calitii. instituional la perioada anului colar respectiv.
(2) Conducerea unitii de nvmnt poate elabora i alte (3) Planul managerial se dezbate i se avizeaz de ctre
documente de diagnoz privind domenii specifice de interes, consiliul profesoral i se aprob de ctre consiliul de administraie.
care s contribuie la dezvoltarea instituional i la atingerea (4) Directorul adjunct ntocmete propriul plan managerial
obiectivelor educaionale. conform fiei postului, n concordan cu planul managerial al

ce
Art. 30. (1) Rapoartele semestriale i anuale de activitate directorului i cu planul de dezvoltare instituional.

zi
se ntocmesc de ctre director i directorul adjunct/directorii Art. 36. Planul operaional constituie documentul de
adjunci, dup caz. aciune pe termen scurt, se elaboreaz pentru un an colar i

fi
(2) Rapoartele semestriale i anuale de activitate se reprezint planul de implementare a proiectului de dezvoltare
valideaz de ctre consiliul de administraie, la propunerea instituional. Planul operaional se dezbate i se avizeaz de

r
directorului, la nceputul semestrului al doilea, respectiv la ctre consiliul profesoral i se aprob de ctre consiliul de

lo
nceputului anului colar urmtor. administraie.
(3) Rapoartele semestriale i anuale de activitate validate

ne
Art. 37. Directorul ia msurile necesare, n conformitate
sunt prezentate de ctre director n edina Consiliului cu legislaia n vigoare, pentru elaborarea i/sau dezvoltarea

oa
profesoral. sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor
Art. 31. Rapoartele semestriale i anuale de activitate sunt formalizate pe activiti. Planul de dezvoltare a sistemului de

rs
fcute publice pe site-ul unitii de nvmnt sau, n lipsa control intern managerial va cuprinde obiectivele, aciunile,

pe
acestuia, prin orice alt form, fiind documente care conin responsabilitile, termenele, precum i alte componente.
informaii de interes public. Art. 38. Documentele manageriale de eviden sunt:
Art. 32. Raportul anual de evaluare intern (RAEI) se
ii
a) statul de funcii;
ntocmete de ctre comisia pentru evaluarea i asigurarea b) organigrama unitii de nvmnt;
ar

calitii, se valideaz de ctre consiliul de administraie, la c) schema orar a unitii de nvmnt;


propunerea coordonatorului comisiei i se prezint, spre analiz, d) planul de colarizare;
rm

consiliului profesoral. e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.


fo

Art. 33. (1) Documentele de prognoz ale unitii de


nvmnt realizate pe baza documentelor de diagnoz ale TITLUL IV
in

perioadei anterioare sunt:


a) planul de dezvoltare instituional, respectiv planul de Personalul unitilor de nvmnt
iv

aciune al colii pentru nvmntul profesional i tehnic (PAS);


b) planul operaional al unitii;
us

CAPITOLUL I
c) planul managerial (pe an colar);
Dispoziii generale
cl

d) programul de dezvoltare a sistemului de control


managerial. Art. 39. (1) n unitile de nvmnt, personalul este
ex

(2) Directorul poate elabora i alte documente de prognoz, format din personal didactic de conducere, didactic de predare
n scopul optimizrii managementului unitii de nvmnt. i de instruire practic, didactic auxiliar i personal nedidactic.
at

Art. 34. (1) Planul de dezvoltare instituional constituie (2) Selecia personalului didactic, a celui didactic auxiliar i a
documentul de prognoz pe termen lung i se elaboreaz de celui nedidactic din unitile de nvmnt se face conform
in

ctre o echip coordonat de ctre director, pentru o perioad normelor specifice fiecrei categorii de personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic
st

de trei cinci ani. Acesta conine:


a) prezentarea unitii: istoric i starea actual a resurselor auxiliar i nedidactic n unitile de nvmnt cu personalitate
De

umane, materiale i financiare, relaia cu comunitatea local i juridic se realizeaz prin ncheierea contractului individual de
organigram; munc cu unitatea de nvmnt, prin reprezentantul su legal.
b) analiza de nevoi, alctuit din analiza mediului intern (de Art. 40. (1) Drepturile i obligaiile personalului din
tip SWOT) i analiza mediului extern (de tip PESTE); nvmnt sunt reglementate de legislaia n vigoare.
c) viziunea, misiunea i obiectivele strategice ale unitii; (2) Personalul din nvmntul preuniversitar trebuie s
d) planificarea tuturor activitilor unitii de nvmnt, ndeplineasc condiiile de studii cerute pentru postul ocupat i
respectiv activiti manageriale, obiective, termene, stadii de s fie apt din punct de vedere medical.
realizare, resurse necesare, responsabiliti, indicatori de (3) Personalul din nvmntul preuniversitar trebuie s aib
performan i evaluare. o inut moral demn, n concordan cu valorile pe care
(2) Planul de aciune al colii (PAS) pentru unitile de trebuie s le transmit copiilor/elevilor, o vestimentaie decent
nvmnt profesional i tehnic coreleaz oferta educaional i i un comportament responsabil.
de formare profesional cu nevoile de dezvoltare socio- (4) Personalului din nvmntul preuniversitar i este
economic la nivel local, judeean i regional. interzis s desfoare aciuni de natur s afecteze imaginea
(3) Planul de aciune al colii (PAS) se realizeaz n baza public a copilului/elevului, viaa intim, privat i familial a
ghidului de elaborare emis de ctre Centrul Naional de acestuia sau ale celorlali salariai din unitate.
Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic. (5) Personalului din nvmntul preuniversitar i este
(4) Planul de dezvoltare instituional, respectiv planul de interzis s aplice pedepse corporale, precum i s agreseze
aciune al colii (PAS) se dezbate i se avizeaz de ctre verbal, fizic sau emoional copiii/elevii i/sau colegii.
consiliul profesoral i se aprob de ctre consiliul de (6) Personalul din nvmntul preuniversitar are obligaia
administraie. de a veghea la sigurana copiilor/elevilor, pe parcursul
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

desfurrii programului colar i a activitilor colare i dimensiunea perimetrului colar, de numrul elevilor i de
extracurriculare/extracolare. activitile specifice care se organizeaz n unitatea de
(7) Personalul din nvmntul preuniversitar are obligaia nvmnt.
s sesizeze, dup caz, instituiile publice de asisten
social/educaional specializat, direcia general de asisten CAPITOLUL III
social i protecia copilului n legtur cu orice nclcri ale Personalul nedidactic
drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv n legtur cu aspecte care
Art. 51. (1) Personalul nedidactic are drepturile i
le afecteaz demnitatea, integritatea fizic i psihic.
obligaiile prevzute de legislaia n vigoare i de contractele
Art. 41. (1) Structura de personal i organizarea acestuia
se stabilesc prin organigram, prin statele de funcii i prin colective de munc aplicabile.
proiectul de ncadrare ale fiecrei uniti de nvmnt. (2) Organizarea i desfurarea concursului de ocupare a

ce
(2) Prin organigrama unitii se stabilesc: structura de posturilor nedidactice dintr-o unitate de nvmnt sunt
conducere i ierarhia intern, organismele consultative, coordonate de director. Consiliul de administraie al unitii de

zi
catedrele, comisiile i celelalte colective de lucru, nvmnt aprob comisiile de concurs i valideaz rezultatele

fi
compartimentele de specialitate sau alte structuri funcionale concursului.
prevzute de legislaia n vigoare. (3) Angajarea personalului nedidactic n unitile de
(3) Organigrama se propune de ctre director la nceputul nvmnt cu personalitate juridic se face de ctre director, cu

r
lo
fiecrui an colar, se aprob de ctre consiliul de administraie aprobarea consiliului de administraie, prin ncheierea
i se nregistreaz la secretariatul unitii de nvmnt. contractului individual de munc.

ne
Art. 42. (1) Coordonarea activitii structurilor unitilor de Art. 52. (1) Activitatea personalului nedidactic este

oa
nvmnt se realizeaz de ctre un coordonator numit, de coordonat, de regul, de administratorul de patrimoniu.
regul, dintre cadrele didactice titulare, prin hotrre a consiliului (2) Programul personalului nedidactic se stabilete de ctre

rs
de administraie, la propunerea directorului. administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unitii de
(2) La nivelul structurilor arondate unitilor de nvmnt se nvmnt i se aprob de ctre directorul/directorul adjunct al

pe
pot constitui subcomisii i colective de lucru proprii. Conform unitii de nvmnt.
regulamentului de organizare i funcionare a unitii de (3) Administratorul de patrimoniu stabilete sectoarele de
ii
nvmnt, acestea sunt integrate n organismele lucru ale personalului de ngrijire. n funcie de nevoile unitii,
corespunztoare de la nivelul acesteia.
ar

directorul poate solicita administratorului de patrimoniu


Art. 43. Personalul didactic de predare este organizat n schimbarea acestor sectoare.
rm

catedre/comisii metodice i n colective/comisii de lucru pe (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul
diferite domenii de activitate, n conformitate cu normele legale
fo

subordonat n alte activiti dect cele necesare unitii de


n vigoare i cu prevederile prezentului regulament.
nvmnt.
in

Regulamentul de organizare i funcionare a unitii de


(5) Administratorul de patrimoniu sau, n lipsa acestuia, alt
nvmnt cuprinde prevederi specifice referitoare la
persoan din cadrul compartimentului administrativ, desemnat
organizarea i funcionarea catedrelor, comisiilor i colectivelor.
iv

Art. 44. Personalul didactic auxiliar i nedidactic este de ctre director, trebuie s se ngrijeasc, n limita
competenelor, de verificarea periodic a elementelor bazei
us

organizat n compartimente de specialitate care se afl n


subordinea directorului/directorului adjunct, n conformitate cu materiale a unitii de nvmnt, n vederea asigurrii
cl

organigrama unitii de nvmnt. securitii copiilor/elevilor/personalului din unitate.


Art. 45. La nivelul fiecrei uniti de nvmnt
ex

CAPITOLUL IV
funcioneaz, de regul, urmtoarele compartimente/servicii de
specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum i alte Evaluarea personalului din unitile de nvmnt
at

compartimente sau servicii, potrivit legislaiei n vigoare. Art. 53. (1) Evaluarea personalului se face conform
legislaiei n vigoare i a contractelor colective de munc
in

CAPITOLUL II aplicabile.
st

Personalul didactic (2) Inspectoratul colar realizeaz evaluarea periodic a


Art. 46. Personalul didactic are drepturile i obligaiile resursei umane din unitile de nvmnt preuniversitar, potrivit
De

prevzute de legislaia n vigoare i de contractele colective de prevederilor legale n vigoare.


munc aplicabile. Art. 54. (1) Evaluarea personalului didactic se realizeaz,
Art. 47. Pentru ncadrarea i meninerea n funcie, n baza fiei de evaluare adus la cunotin la nceputul anului
personalul didactic are obligaia s prezinte un certificat medical, colar.
eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al (2) Evaluarea personalului nedidactic se realizeaz la
ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice i ministrului sfritul anului calendaristic.
sntii. (3) Conducerea unitii de nvmnt va comunica n scris
Art. 48. Personalul didactic are obligaia de a participa la personalului didactic/nedidactic rezultatul evalurii conform fiei
activiti de formare continu, n condiiile legii. specifice.
Art. 49. Se interzice personalului didactic de predare s
condiioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestaiei CAPITOLUL V
didactice la grup/clas de obinerea oricrui tip de avantaje de la Rspunderea disciplinar a personalului din unitatea de
copii/elevi sau de la reprezentanii legali ai acestora. Astfel de practici, nvmnt
dovedite de organele abilitate, se sancioneaz conform legii.
Art. 50. n unitile de nvmnt se organizeaz Art. 55. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar i
permanent, pe durata desfurrii cursurilor, serviciul pe coal cel de conducere rspund disciplinar conform Legii educaiei
al personalului didactic de predare i instruire practic, n zilele naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
n care acesta are cele mai puine ore de curs. Atribuiile Art. 56. Personalul nedidactic rspunde disciplinar n
personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii,
organizare i funcionare a unitii de nvmnt, n funcie de republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 11

TITLUL V Art. 58. Consiliul profesoral are urmtoarele atribuii:


a) analizeaz, dezbate i valideaz raportul general privind
Organisme funcionale i responsabiliti starea i calitatea nvmntului din unitatea de nvmnt,
ale cadrelor didactice care se face public;
b) alege, prin vot secret, reprezentanii personalului didactic
CAPITOLUL I n consiliul de administraie;
Organisme funcionale la nivelul unitii de nvmnt c) dezbate, avizeaz i propune consiliului de administraie,
spre aprobare, planul de dezvoltare instituional al unitii de
nvmnt;
SECIUNEA 1
d) dezbate i aprob rapoartele de activitate semestrial i
Consiliul profesoral anual, precum i eventuale completri sau modificri ale

ce
Art. 57. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea acestora;

zi
cadrelor didactice de conducere, de predare i de instruire e) aprob raportul privind situaia colar semestrial i
practic dintr-o unitate de nvmnt. Preedintele consiliului anual prezentat de fiecare nvtor/institutor/profesor pentru

fi
profesoral este directorul. nvmnt primar/profesor-diriginte, precum i situaia colar
(2) Consiliul profesoral se ntrunete lunar sau de cte ori dup ncheierea sesiunilor de amnri, diferene i corigene;

r
este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a f) hotrte asupra tipului de sanciune disciplinar aplicat

lo
minimum 1/3 din numrul personalului didactic de predare i elevilor care svresc abateri, potrivit prevederilor prezentului
regulament i ale regulamentului de organizare i funcionare a

ne
instruire practic.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare i instruire unitii de nvmnt;

oa
practic are dreptul s participe la toate edinele consiliilor g) propune acordarea recompenselor pentru elevi i pentru
profesorale din unitile de nvmnt unde i desfoar personalul didactic din unitatea de nvmnt, conform

rs
activitatea i are obligaia de a participa la edinele consiliului reglementrilor n vigoare;
h) valideaz notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai

pe
profesoral din unitatea de nvmnt unde declar, n scris, la
nceputul fiecrui an colar, c are norma de baz. Absena mici de 8 n cazul unitilor de nvmnt cu profil pedagogic,
nemotivat de la edinele consiliului profesoral din unitatea de teologic si militar, precum i calificativele la purtare mai mici de
ii
nvmnt unde are norma de baz se consider abatere bine, pentru elevii din nvmntul primar;
i) avizeaz oferta de curriculum la decizia colii pentru anul
ar

disciplinar.
(4) Cvorumul necesar pentru ntrunirea n edin a colar urmtor i o propune spre aprobare consiliului de
rm

Consiliului profesoral este de 2/3 din numrul total al membrilor, administraie;


j) avizeaz proiectul planului de colarizare;
fo

cadre didactice de conducere, de predare i instruire practic,


cu norma de baz n unitatea de nvmnt. k) valideaz fiele de autoevaluare ale personalului didactic
in

(5) Hotrrile se adopt prin vot deschis sau secret, cu cel al unitii de nvmnt, n baza crora se stabilete calificativul
puin jumtate plus unu din numrul total al membrilor consiliului anual;
l) formuleaz aprecieri sintetice privind activitatea
iv

profesoral cu norma de baz n unitate, i sunt obligatorii pentru


personalul unitii de nvmnt, precum i pentru copii, elevi, personalului didactic, care solicit acordarea gradaiei de merit
us

prini/tutori/reprezentani legali. Modalitatea de vot se stabilete sau a altor distincii i premii, potrivit legii, pe baza raportului de
autoevaluare a activitii desfurate de acesta;
cl

la nceputul edinei.
m) propune consiliului de administraie programele de
(6) Directorul unitii de nvmnt numete, prin decizie,
formare continu i dezvoltare profesional ale cadrelor
ex

secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral.


didactice;
Secretarul are atribuia de a redacta lizibil i inteligibil procesele-
n) propune consiliului de administraie premierea i
at

verbale ale edinelor consiliului profesoral.


acordarea titlului Profesorul anului personalului didactic de
(7) La edinele consiliului profesoral, directorul poate invita, predare i instruire practic cu rezultate deosebite n activitatea
in

n funcie de tematica dezbtut, personalul didactic auxiliar didactic, n unitatea de nvmnt; dezbate i avizeaz
i/sau personalul nedidactic din unitatea de nvmnt,
st

regulamentul de organizare i funcionare a unitii de


reprezentani desemnai ai prinilor, ai consiliului elevilor, ai nvmnt;
De

autoritilor administraiei publice locale i ai operatorilor o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului colar
economici i ai altor parteneri educaionali. La edinele sau din proprie iniiativ, proiecte de acte normative i/sau
consiliului profesoral pot participa i reprezentanii organizaiilor administrative cu caracter normativ, care reglementeaz
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate activitatea la nivelul sistemului naional de nvmnt,
nvmnt preuniversitar care au membri n unitate. formuleaz propuneri de modificare sau de completare a
(8) La sfritul fiecrei edine a consiliului profesoral, toi acestora;
participanii au obligaia s semneze procesul-verbal de edin. p) dezbate probleme legate de coninutul sau organizarea
(9) Procesele-verbale se scriu n registrul de procese-verbale actului educaional din unitatea de nvmnt i propune
al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se consiliului de administraie msuri de optimizare a acestuia;
numeroteaz pe fiecare pagin i se nregistreaz. Pe ultima r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale
pagin, directorul unitii de nvmnt semneaz pentru Comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii, n condiiile
certificarea numrului paginilor registrului i aplic tampila legii;
unitii de nvmnt. s) ndeplinete, n limitele legii, alte atribuii stabilite de
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral consiliul de administraie, precum i orice alte atribuii potrivit
este nsoit de un dosar care conine anexele proceselor-verbale legislaiei n vigoare i contractelor colective de munc
(rapoarte, programe, informri, tabele, liste, solicitri, memorii, aplicabile;
sesizri etc.), numerotate i ndosariate pentru fiecare edin. u) propune eliberarea din funcie a directorului unitii de
Registrul i dosarul se pstreaz ntr-un fiet securizat, ale crui nvmnt, conform legii.
chei se gsesc la secretarul i la directorul unitii de Art. 59. Documentele consiliului profesoral sunt:
nvmnt. a) tematica i graficul edinelor consiliului profesoral;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

b) convocatoare ale consiliului profesoral; conine anexele proceselor, numerotate i ndosariate pentru
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, nsoit fiecare edin.
de dosarul cu anexele proceselor-verbale. Art. 64. Documentele consiliului clasei sunt:
a) tematica i graficul edinelor consiliului clasei;
SECIUNEA a 2-a b) convocatoarele la edinele consiliului clasei;
Consiliul clasei c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, nsoit de
dosarul cu anexele proceselor-verbale.
Art. 60. (1) Consiliul clasei funcioneaz n nvmntul
primar, gimnazial, liceal, profesional i postliceal i este constituit SECIUNEA a 3-a
din totalitatea personalului didactic care pred la clasa
Catedrele/Comisiile metodice
respectiv, din cel puin un printe delegat al comitetului de

ce
prini al clasei, cu excepia claselor din nvmntul postliceal Art. 65. (1) n cadrul unei uniti de nvmnt,
i, pentru toate clasele, cu excepia celor din nvmntul catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum

zi
primar, i a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline nrudite sau pe

fi
prin vot secret de ctre elevii clasei. arii curriculare.
(2) Preedintele consiliului clasei este nvtorul/institutorul/ (2) n nvmntul precolar i primar, catedrele/comisiile
profesorul pentru nvmntul primar, respectiv profesorul metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de

r
lo
diriginte, n cazul nvmntului gimnazial, liceal, profesional i clase sau pe nivel de nvmnt.
postliceal. (3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonat de

ne
(3) Consiliul clasei se ntrunete cel puin o dat pe semestru eful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales

oa
sau ori de cte ori este necesar, la solicitarea nvtorului/ de ctre membrii catedrei/comisiei i validat de consiliul de
institutorului/profesorului pentru nvmntul primar, respectiv a administraie al unitii.

rs
profesorului diriginte, a reprezentanilor prinilor i ai elevilor. (4) Catedra/Comisia metodic se ntrunete lunar sau de
Art. 61. Consiliul clasei are urmtoarele obiective: cte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor

pe
a) armonizarea activitilor didactice cu nevoile educaionale acesteia.
ale elevilor; (5) Tematica edinelor este elaborat la nivelul catedrei
ii
b) evaluarea obiectiv a progresului educaional al elevilor; comisiei metodice, sub ndrumarea responsabilului de
c) coordonarea interveniilor multiple ale echipei pedagogice,
ar

catedr/responsabilului comisiei metodice, i este aprobat de


n vederea optimizrii rezultatelor elevilor, n sensul atingerii directorul unitii de nvmnt.
rm

obiectivelor educaionale, stabilite pentru colectivul clasei; Art. 66. Atribuiile catedrelor/comisiilor metodice sunt
d) stabilirea i punerea n aplicare a modalitilor de sprijinire urmtoarele:
fo

a elevilor cu un ritm lent de nvare; a) stabilete modalitile concrete de implementare a


in

e) organizarea de activiti suplimentare pentru elevii capabili curriculumului naional, adecvate specificului unitii de
de performane. nvmnt i nevoilor educaionale ale copiilor/elevilor, n
Art. 62. Consiliul clasei are urmtoarele atribuii:
iv

vederea realizrii potenialului maxim al acestora i atingerii


a) analizeaz semestrial progresul colar i comportamentul standardelor naionale;
us

fiecrui elev; b) elaboreaz oferta de curriculum la decizia colii i o


b) stabilete msuri de sprijin att pentru elevii cu probleme propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la
cl

de nvare sau de comportament, ct i pentru elevii cu decizia colii cuprinde i oferta stabilit la nivel naional;
ex

rezultate deosebite; c) elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale


c) stabilete notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev menite s conduc la atingerea obiectivelor educaionale
al clasei, n funcie de frecvena i comportamentul acestora n
at

asumate i la progresul colar;


activitatea colar i extracolar; propune consiliului profesoral d) consiliaz cadrele didactice debutante, n procesul de
in

validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 elaborare a proiectrii didactice i a planificrilor semestriale;
pentru unitile de nvmnt cu profil pedagogic, teologic i e) elaboreaz instrumente de evaluare i notare;
st

militar, sau a calificativelor mai mici de bine, pentru f) analizeaz periodic performanele colare ale
De

nvmntul primar; copiilor/elevilor;


d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare
e) particip la ntlniri cu prinii i elevii ori de cte ori este grup/clas i modul n care se realizeaz evaluarea
nevoie, la solicitarea nvtorului/institutorului/profesorului copiilor/elevilor; n acest sens, personalul didactic de predare i
pentru nvmntul primar/profesorului diriginte sau a cel puin instruire practic are obligaia de a completa condica de
1/3 dintre prinii elevilor clasei; prezen inclusiv cu tema orei de curs;
f) analizeaz abaterile disciplinare ale elevilor i propune h) planific i organizeaz instruirea practic a elevilor;
nvtorului/institutorului/profesorului pentru nvmntul i) organizeaz activiti de pregtire special a copiilor/
primar/profesorului diriginte, sanciunile disciplinare prevzute elevilor cu ritm lent de nvare ori pentru examene/evaluri i
pentru elevi, n conformitate cu legislaia n vigoare. concursuri colare;
Art. 63. (1) Consiliul clasei se ntrunete n prezena a cel j) organizeaz activiti de formare continu i de cercetare
puin 2/3 din totalul membrilor i adopt hotrri cu votul a aciuni specifice unitii de nvmnt, lecii demonstrative,
jumtate plus unu din totalul membrilor si. schimburi de experien etc.;
(2) La sfritul fiecrei edine a consiliului clasei, toi k) implementeaz standardele de calitate specifice;
membrii au obligaia s semneze procesul-verbal de edin. l) realizeaz i implementeaz proceduri de mbuntire a
Procesele-verbale se scriu n registrul de procese-verbale ale calitii activitii didactice;
consiliilor clasei, constituit la nivelul unitii de nvmnt, pe m) propun, la nceputul anului colar, cadrele didactice care
fiecare nivel de nvmnt. Registrul de procese-verbale se predau la fiecare formaiune de studiu;
numeroteaz pe fiecare pagin i se nregistreaz. Registrul de n) orice alte atribuii decurgnd din legislaia n vigoare i din
procese-verbale al consiliilor clasei este nsoit de un dosar care regulamentul de organizare i funcionare al unitii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 13

Art. 67. Atribuiile responsabilului de catedr/ responsabilului c) elaboreaz proiectul programului/calendarul activitilor
comisiei metodice sunt urmtoarele: educative colare i extracolare ale unitii de nvmnt, n
a) organizeaz i coordoneaz ntreaga activitate a conformitate cu planul de dezvoltare instituional, cu direciile
catedrei/comisiei metodice (ntocmete i completeaz dosarul stabilite de ctre inspectoratul colar i minister, n urma
catedrei/comisiei, coordoneaz realizarea instrumentelor de consultrii prinilor i a elevilor, i l supune spre aprobare
lucru la nivelul catedrei/ comisiei, elaboreaz rapoarte i analize, consiliului de administraie;
propune planuri de obinere a performanelor i planuri d) elaboreaz, propune i implementeaz proiecte i
remediale, dup consultarea cu membrii catedrei/comisiei programe educative;
metodice, precum i alte activiti stabilite prin regulamentul de e) identific tipurile de activiti educative extracolare care
organizare i funcionare al unitii); corespund nevoilor elevilor, precum i posibilitile de realizare
b) stabilete atribuiile i responsabilitile fiecrui membru a acestora, prin consultarea elevilor i prinilor;

ce
al catedrei/comisiei metodice; atribuia de responsabil de f) prezint consiliului de administraie rapoarte semestriale

zi
catedr/responsabilul comisiei metodice este stipulat n fia privind activitatea educativ i rezultatele acesteia;
postului didactic; g) disemineaz informaiile privind activitile educative

fi
c) evalueaz, pe baza unor criterii de performan stabilite derulate n unitatea de nvmnt;
la nivelul unitii de nvmnt, n conformitate cu h) faciliteaz implicarea prinilor i a partenerilor

r
reglementrile legale n vigoare, activitatea fiecrui membru al educaionali n activitile educative;

lo
catedrei/comisiei metodice; i) elaboreaz tematici i propune forme de desfurare a
d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei consultaiilor cu prinii, tutorii sau susintorii legali pe teme

ne
metodice la cursuri de formare; educative;

oa
e) particip la aciunile colare i extracolare iniiate n j) propune/elaboreaz instrumente de evaluare a activitii
unitatea de nvmnt; educative nonformale desfurate la nivelul unitii de

rs
f) efectueaz asistene la ore, conform planului de activitate nvmnt;
al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea directorului;

pe
k) faciliteaz vizite de studii pentru elevi, n ar i n
g) elaboreaz semestrial informri asupra activitii strintate, desfurate n cadrul programelor de parteneriat
catedrei/comisiei metodice, pe care le prezint n consiliul educaional;
ii
profesoral; l) orice alte atribuii rezultnd din legislaia n vigoare.
ar

h) ndeplinete orice alte atribuii decurgnd din legislaia n Art. 70. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte i
vigoare. programe educative colare i extracolare conine:
rm

a) oferta educaional a unitii de nvmnt n domeniul


CAPITOLUL II activitii educative extracolare;
fo

Responsabiliti ale personalului didactic n unitatea b) planul anual i semestrial al activitii educative
in

de nvmnt extracolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activiti
SECIUNEA 1
iv

educative extracolare;
Coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare d) programe educative de prevenie i intervenie;
us

i extracolare e) modaliti de monitorizare i evaluare a activitii


educative extracolare;
cl

Art. 68. (1) Coordonatorul pentru proiecte i programe f) msuri de optimizare a ofertei educaionale extracolare;
educative colare i extracolare este, de regul, un cadru
ex

g) rapoarte de activitate semestriale i anuale;


didactic titular, propus de consiliul profesoral i aprobat de ctre h) documente care reglementeaz activitatea extracolar,
consiliul de administraie, n baza unor criterii specifice aprobate n format letric/electronic, transmise de inspectoratul colar i
at

de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt. minister, privind activitatea educativ extracolar.
(2) Coordonatorul pentru proiecte i programe educative
in

Art. 71. (1) Inspectoratul colar stabilete o zi metodic


colare i extracolare coordoneaz activitatea educativ din pentru coordonatorii pentru proiecte i programe educative
st

unitatea de nvmnt, iniiaz, organizeaz i desfoar colare i extracolare.


activiti extracolare la nivelul unitii de nvmnt, cu
De

(2) Activitatea desfurat de coordonatorul pentru proiecte


diriginii, cu responsabilul comisiei de nvmnt primar, cu i programe educative colare i extracolare se regsete n
consiliul reprezentativ al prinilor/asociaia de prini, cu raportul anual de activitate, prezentat n consiliul de
reprezentani ai consiliului elevilor, cu consilierul colar i cu administraie. Activitatea educativ colar i extracolar este
partenerii guvernamentali i neguvernamentali. parte a planului de dezvoltare instituional a unitii de
(3) Coordonatorul pentru proiecte i programe educative nvmnt.
colare i extracolare i desfoar activitatea n baza
prevederilor strategiilor ministerului educaiei privind educaia SECIUNEA a 2-a
formal i nonformal. Profesorul diriginte
(4) Directorul unitii de nvmnt stabilete atribuiile
coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i Art. 72. (1) Profesorul diriginte coordoneaz activitatea
extracolare, n funcie de specificul unitii. clasei din nvmntul gimnazial, liceal, profesional i
(5) Coordonatorul pentru proiecte i programe educative postliceal.
colare i extracolare poate fi remunerat suplimentar din (2) Un cadru didactic poate ndeplini atribuiile de profesor
fonduri extrabugetare, conform legislaiei n vigoare. diriginte la o singur formaiune de studiu.
Art. 69. Coordonatorul pentru proiecte i programe (3) n cazul nvmntului primar, atribuiile dirigintelui revin
educative colare i extracolare are urmtoarele atribuii: nvtorului/institutorului/profesorului pentru nvmntul
a) coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz activitatea primar.
educativ nonformal din unitatea de nvmnt; Art. 73. (1) Profesorii dirigini sunt numii, anual, de ctre
b) avizeaz planificarea activitilor din cadrul programului directorul unitii de nvmnt, n baza hotrrii consiliului de
activitilor educative ale clasei/grupei; administraie, dup consultarea consiliului profesoral.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

(2) La numirea profesorilor dirigini se are n vedere principiul d) comportamentul elevilor n timpul activitilor colare,
continuitii, astfel nct o formaiune de studiu s aib acelai extracolare i extracurriculare;
diriginte pe parcursul unui nivel de nvmnt. e) participarea elevilor la programe sau proiecte i implicarea
(3) De regul, poate fi numit profesor diriginte un cadru acestora n activiti de voluntariat;
didactic titular sau suplinitor care are cel puin o jumtate din 3. colaboreaz cu:
norma didactic n unitatea de nvmnt i care pred la clasa a) profesorii clasei i coordonatorul pentru proiecte i
respectiv. programe educative colare i extracolare pentru informarea
(4) Pot fi numii ca profesori dirigini i cadrele didactice din privind activitatea elevilor, pentru soluionarea unor situaii
centrele i cabinetele de asisten psihopedagogic. specifice activitilor colare i pentru toate aspectele care
Art. 74. (1) Activitile specifice funciei de diriginte sunt vizeaz procesul instructiv-educativ, care-i implic pe elevi;
prevzute n fia postului cadrului didactic. b) cabinetele de asisten psihopedagogic, n activiti de

ce
(2) Profesorul diriginte realizeaz, semestrial i anual, consiliere i orientare a elevilor clasei;

zi
planificarea activitilor conform proiectului de dezvoltare c) directorul unitii de nvmnt, pentru organizarea unor
instituional i nevoilor educaionale ale colectivului de elevi pe activiti ale colectivului de elevi, pentru iniierea unor proiecte

fi
care l coordoneaz. Planificarea se avizeaz de ctre directorul educaionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme
unitii de nvmnt. administrative referitoare la ntreinerea i dotarea slii de clas,

r
(3) Activitile de suport educaional, consiliere i orientare inclusiv n scopul pstrrii bazei materiale, pentru soluionarea

lo
profesional sunt obligatorii i sunt desfurate de profesorul unor probleme sau situaii deosebite, aprute n legtur cu
diriginte n cadrul orelor de consiliere i orientare, orelor de colectivul de elevi;

ne
dirigenie sau n afara orelor de curs, dup caz. d) comitetul de prini, prinii, tutorii sau susintorii legali

oa
(4) Profesorul diriginte desfoar activiti de suport pentru toate aspectele care vizeaz activitatea elevilor i
educaional, consiliere i orientare profesional pentru elevii evenimentele importante la care acetia particip i cu ali

rs
clasei. Activitile se refer la: parteneri implicai n activitatea educativ colar i
extracolar;

pe
a) teme stabilite n concordan cu specificul vrstei, cu
interesele sau solicitrile elevilor, pe baza programelor colare e) ali parteneri implicai n activitatea educativ colar i
n vigoare elaborate pentru aria curricular Consiliere i extracolar;
ii
orientare; f) compartimentul secretariat, pentru ntocmirea
documentelor colare i a actelor de studii ale elevilor clasei;
ar

b) teme de educaie n conformitate cu prevederile actelor


normative i ale strategiilor naionale, precum i n baza g) persoana desemnat pentru gestionarea SIIIR, n vederea
rm

parteneriatelor ncheiate de ministerul educaiei cu alte completrii i actualizrii datelor referitoare la elevi;
4. informeaz:
fo

ministere, instituii i organizaii.


a) elevii i prinii, tutorii sau susintorii legali, despre
(5) Orele destinate activitilor de suport educaional,
in

prevederile regulamentului de organizare i funcionare a


consiliere i orientare profesional se consemneaz n condica
unitilor de nvmnt;
de prezen a cadrelor didactice conform planificrii aprobate
b) elevii i prinii, tutorii sau susintorii legali, cu privire la
iv

de directorul unitii.
reglementrile referitoare la examene/testri naionale i cu
(6) Profesorul diriginte desfoar activiti educative
us

privire la alte documente care reglementeaz activitatea i


extracolare, pe care le stabilete dup consultarea elevilor i a parcursul colar al elevilor;
cl

prinilor, n concordan cu specificul vrstei i nevoilor c) prinii, tutorii sau susintorii legali, despre situaia
identificate pentru colectivul de elevi. colar, despre comportamentul elevilor, despre frecvena
ex

Art. 75. (1) Pentru realizarea unei comunicri constante cu acestora la ore; informarea se realizeaz n cadrul ntlnirilor cu
prinii, tutorii sau susintorii legali, profesorul diriginte prinii, tutorii sau susintorii legali, precum i n scris, ori de
at

stabilete cel puin o or n fiecare lun n care se ntlnete cu cte ori este nevoie;
acetia, pentru prezentarea situaiei colare a elevilor, pentru d) prinii, tutorii sau susintorii legali, n cazul n care elevul
in

discutarea problemelor educaionale sau comportamentale nregistreaz absene nemotivate; informarea se face n scris;
st

specifice ale acestora. numrul acestora se stabilete prin regulamentul de organizare


(2) Planificarea orelor dedicate ntlnirilor diriginilor cu i funcionare a fiecrei uniti de nvmnt.
De

prinii, tutorii sau susintorii legali de la fiecare formaiune de e) prinii, tutorii sau susintorii legali, n scris, referitor la
studiu se aprob de ctre director, se comunic elevilor i situaiile de corigen, sancionrile disciplinare, nencheierea
prinilor, tutorilor sau susintorilor legali ai acestora i se situaiei colare sau repetenie;
afieaz la avizierul colii. 5. ndeplinete alte atribuii stabilite de ctre conducerea
Art. 76. Profesorul diriginte are urmtoarele atribuii: unitii de nvmnt, n conformitate cu legislaia n vigoare
1. organizeaz i coordoneaz: sau fia postului.
a) activitatea colectivului de elevi; Art. 77. Profesorul diriginte mai are i urmtoarele atribuii:
b) activitatea consiliului clasei; a) rspunde de pstrarea bunurilor cu care este dotat sala
c) ntlniri cu prinii, tutorii sau susintorii legali la nceputul de clas, mpreun cu elevi, prini, tutori sau susintori legali,
i sfritul semestrului i ori de cte ori este cazul; precum i cu membrii consiliului clasei;
d) aciuni de orientare colar i profesional pentru elevii b) completeaz catalogul clasei cu datele personale ale
clasei; elevilor;
e) activiti educative i de consiliere; c) motiveaz absenele elevilor, n conformitate cu
f) activiti extracurriculare i extracolare n unitatea de prevederile prezentului regulament i ale regulamentului de
nvmnt activiti extracurriculare: organizare i funcionare a unitii de nvmnt;
2. monitorizeaz; d) ncheie situaia colar a fiecrui elev la sfrit de
a) situaia la nvtur a elevilor; semestru i de an colar i o consemneaz n catalog i n
b) frecvena la ore a elevilor; carnetul de elev;
c) participarea i rezultatele elevilor la concursurile i e) realizeaz ierarhizarea elevilor la sfrit de an colar pe
competiiile colare; baza rezultatelor acestora;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 15

f) propune consiliului de administraie acordarea de burse (3) Secretariatul funcioneaz n program de lucru cu elevii,
pentru elevi, n conformitate cu legislaia n vigoare; prinii, tutorii sau susintorii legali sau alte persoane interesate
g) completeaz documentele specifice colectivului de elevi din afara unitii, aprobat de director, n baza hotrrii consiliului
i monitorizeaz completarea portofoliului educaional al elevilor; de administraie.
h) ntocmete calendarul activitilor educative extracolare Art. 82. Compartimentul secretariat are urmtoarele
ale clasei; atribuii:
i) elaboreaz portofoliul dirigintelui. a) transmiterea informaiilor la nivelul unitii de nvmnt;
Art. 78. Dispoziiile art. 76 i 77 se aplic n mod b) ntocmirea, actualizarea i gestionarea bazelor de date;
corespunztor personalului didactic din nvmntul primar, c) ntocmirea i transmiterea situaiilor statistice i a celorlalte
gimnazial i liceal. categorii de documente solicitate de ctre autoriti, precum i
a corespondenei unitii;

ce
CAPITOLUL III d) nscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale,

zi
Comisiile din unitile de nvmnt pstrarea, organizarea i actualizarea permanent a evidenei
acestora i rezolvarea problemelor privind micarea

fi
Art. 79. (1) La nivelul fiecrei uniti de nvmnt anteprecolarilor/precolarilor/elevilor, n baza hotrrilor
funcioneaz urmtoarele comisii: consiliului de administraie;

r
1. cu caracter permanent; e) rezolvarea problemelor specifice pregtirii i desfurrii

lo
2. cu caracter temporar; examenelor i evalurilor naionale, ale examenelor de admitere
3. cu caracter ocazional. i de ocupare a posturilor vacante, conform atribuiilor prevzute

ne
(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: de legislaia n vigoare sau de fia postului;

oa
a) Comisia pentru curriculum; f) completarea, verificarea, pstrarea n condiii de securitate
b) Comisia de evaluare i asigurare a calitii; i arhivarea documentelor referitoare la situaia colar a elevilor

rs
c) Comisia pentru perfecionare i formare continu; i a statelor de funcii;
g) procurarea, completarea, eliberarea i evidena actelor de

pe
d) Comisia de securitate i sntate n munc i pentru
situaii de urgen; studii i a documentelor colare, n conformitate cu prevederile
e) Comisia pentru controlul managerial intern; regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii i al
ii
f) Comisia pentru prevenirea i eliminarea violenei, a faptelor documentelor de eviden colar n nvmntul
preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaiei
ar

de corupie i discriminrii n mediul colar i promovarea


interculturalitii; naionale i cercetrii tiinifice;
rm

h) selecia, evidena i depunerea documentelor la Arhivele


g) Comisia pentru programe i proiecte educative.
Naionale, dup expirarea termenelor de pstrare, stabilite prin
fo

(3) Comisiile cu caracter permanent i desfoar activitatea


Indicatorul termenelor de pstrare, aprobat prin ordin al
pe tot parcursul anului colar, comisiile cu caracter temporar i
in

ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice;


desfoar activitatea doar n anumite perioade ale anului i) pstrarea i aplicarea tampilei unitii pe documentele
colar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt nfiinate ori de avizate i semnate de persoanele competente, n situaia
iv

cte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru existenei deciziei directorului n acest sens;
rezolvarea unor probleme specifice aprute la nivelul unitii de
us

j) ntocmirea i/sau verificarea, respectiv avizarea


nvmnt. documentelor/documentaiilor, potrivit legislaiei n vigoare sau
cl

(4) Comisiile cu caracter temporar i ocazional vor fi stabilite fiei postului;


de fiecare unitate de nvmnt, prin regulamentul de
ex

k) ntocmirea statelor de personal;


organizare i funcionare a unitii de nvmnt. l) ntocmirea, actualizarea i gestionarea dosarelor de
Art. 80. (1) Comisiile de la nivelul unitii de nvmnt i personal ale angajailor unitii de nvmnt;
at

desfoar activitatea pe baza deciziei de constituire emise de m) calcularea drepturilor salariale sau de alt natur n
in

directorul unitii de nvmnt. n cadrul comisiilor prevzute la colaborare cu serviciul contabilitate;


art. 79 alin. (2) lit. b), f) i g) sunt cuprini i reprezentani ai n) gestionarea corespondenei unitii de nvmnt;
st

elevilor i ai prinilor, tutorilor sau ai susintorilor legali, o) ntocmirea i actualizarea procedurilor activitilor
desfurate la nivelul compartimentului, n conformitate cu
De

nominalizai de consiliul colar al elevilor, respectiv


comitetul/asociaia de prini. legislaia n vigoare;
(2) Activitatea comisiilor din unitatea de nvmnt i p) orice alte atribuii specifice compartimentului, rezultnd din
documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate legislaia n vigoare, contractele colective de munc aplicabile,
regulamentul de organizare i funcionare al unitii,
prin acte normative sau prin regulamentul de organizare i
regulamentul intern, hotrrile consiliului de administraie i
funcionare a unitii de nvmnt.
deciziile directorului, stabilite n sarcina sa.
(3) Fiecare unitate de nvmnt i elaboreaz proceduri, Art. 83. (1) Secretarul-ef/Secretarul unitii de nvmnt
privind funcionarea comisiilor n funcie de nevoile proprii. pune la dispoziia personalului condicile de prezen, fiind
responsabil cu sigurana acestora.
TITLUL VI (2) Secretarul-ef/Secretarul rspunde de securitatea
cataloagelor i verific, la sfritul orelor de curs, mpreun cu
Structura, organizarea i responsabilitile profesorul de serviciu, existena tuturor cataloagelor ncheind
personalului didactic auxiliar i nedidactic un proces-verbal n acest sens.
(3) n perioada cursurilor, cataloagele se pstreaz n
CAPITOLUL I cancelarie, ntr-un fiet securizat, iar n perioada vacanelor
colare, la secretariat, n aceleai condiii de siguran.
Compartimentul secretariat
(4) n situaii speciale, atribuiile prevzute la alin. (1) i (2)
Art. 81. (1) Compartimentul secretariat cuprinde, dup pot fi ndeplinite, prin delegare de sarcini, i de ctre cadre
caz, posturile de secretar-ef, secretar i informatician. didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitii de
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. nvmnt, cu acordul prealabil al personalului solicitat.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

(5) Se interzice condiionarea eliberrii adeverinelor, foilor (2) Activitatea financiar a unitii de nvmnt se
matricole, caracterizrilor i a oricror acte de studii sau desfoar pe baza bugetului propriu.
documente colare de obinerea de beneficii materiale. (3) Rspunde de organizarea activitii financiare i de
ncadrarea n bugetul aprobat.
CAPITOLUL II Art. 87. Pe baza bugetului aprobat, directorul i consiliul
Serviciul financiar de administraie actualizeaz programul anual de achiziii
publice, stabilind i celelalte msuri ce se impun pentru
SECIUNEA 1 asigurarea ncadrrii tuturor categoriilor de cheltuieli n limitele
Organizare i responsabiliti fondurilor alocate.
Art. 88. (1) Este interzis angajarea de cheltuieli, dac nu
Art. 84. (1) Serviciul financiar reprezint structura
este asigurat sursa de finanare.

ce
organizatoric din cadrul unitii de nvmnt n care sunt
(2) Resursele extrabugetare ale unitii pot fi folosite exclusiv
realizate: fundamentarea i execuia bugetului, evidena

zi
contabil, ntocmirea i transmiterea situaiilor financiare, de aceasta, conform hotrrii consiliului de administraie.

fi
precum i orice alte activiti cu privire la finanarea i CAPITOLUL III
contabilitatea instituiilor, prevzute de legislaia n vigoare, de
Compartimentul administrativ
contractele colective de munc aplicabile, de regulamentul de

r
lo
organizare i funcionare al unitii i de regulamentul intern.
(2) Serviciul financiar cuprinde, dup caz, administratorul SECIUNEA 1

ne
financiar, precum i ceilali angajai asimilai funciei prevzute Organizare i responsabiliti
de legislaia n vigoare, denumit generic contabil.

oa
(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unitii de Art. 89. (1) Compartimentul administrativ este coordonat
de administratorul de patrimoniu i cuprinde personalul

rs
nvmnt.
Art. 85. Serviciul financiar are urmtoarele atribuii: nedidactic al unitii de nvmnt.

pe
a) desfurarea activitii financiar-contabile a unitii de (2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului
nvmnt; unitii de nvmnt.
Art. 90. Compartimentul administrativ are urmtoarele
ii
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a ntregului
patrimoniu al unitii de nvmnt, n conformitate cu atribuii:
ar

dispoziiile legale n vigoare i cu hotrrile consiliului de a) gestionarea bazei materiale;


administraie; b) realizarea reparaiilor, care sunt n sarcina unitii, i a
rm

c) ntocmirea proiectului de buget i a raportului de execuie lucrrilor de ntreinere, igienizare, curenie i gospodrire a
fo

bugetar, conform legislaiei n vigoare i contractelor colective unitii de nvmnt;


de munc aplicabile; c) ntreinerea terenurilor, cldirilor i a tuturor componentelor
in

d) informarea periodic a consiliului de administraie cu bazei didactico-materiale;


privire la execuia bugetar; d) realizarea demersurilor necesare obinerii autorizaiilor de
iv

e) organizarea contabilitii veniturilor i cheltuielilor; funcionare a unitii de nvmnt;


f) consemnarea n documente justificative a oricrei e) recepia bunurilor, serviciilor i a lucrrilor, printr-o comisie
us

operaiuni care afecteaz patrimoniul unitii de nvmnt i constituit la nivelul compartimentului;


cl

nregistrarea n evidena contabil a documentelor; f) nregistrarea modificrilor produse cu privire la existena,


g) ntocmirea i verificarea statelor de plat n colaborare cu utilizarea i micarea bunurilor din gestiune i prezentarea
ex

serviciul secretariat; actelor corespunztoare Serviciului financiar;


h) valorific rezultatele procesului de inventariere, a g) evidena consumului de materiale;
at

patrimoniului, n situaiile prevzute de lege i ori de cte ori h) punerea n aplicare a msurilor stabilite de ctre
consiliul de administraie consider necesar; conducerea unitii de nvmnt privind sntatea i
in

i) ntocmirea lucrrilor de nchidere a exerciiului financiar; securitatea n munc, situaiile de urgen i P.S.I.;
j) ndeplinirea obligaiilor patrimoniale ale unitii de
st

i) ntocmirea proiectului anual de achiziii i a documentaiilor


nvmnt fa de bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de atribuire a contractelor;
De

de stat, bugetul local i fa de teri; j) orice alte atribuii specifice compartimentului, rezultnd din
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
legislaia n vigoare, hotrrile consiliului de administraie i
l) avizarea, n condiiile legii, a proiectelor de contracte sau
deciziile directorului, stabilite n sarcina sa.
de hotrri ale consiliului de administraie, prin care se
angajeaz fondurile unitii; SECIUNEA a 2-a
m) asigurarea i gestionarea documentelor i a
instrumentelor financiare cu regim special; Management administrativ
n) ntocmirea, cu respectarea normelor legale n vigoare, a Art. 91. Evidena, organizarea, actualizarea documentelor
documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i contabile, prezentarea situaiilor financiare referitoare la
plata cheltuielilor bugetare, realiznd operaiunile prevzute de patrimoniu i administrarea bazei didactico-materiale a unitilor
normele legale n materie; de nvmnt se realizeaz n conformitate cu prevederile
o) orice alte atribuii specifice serviciului, rezultnd din legislaiei n vigoare.
legislaia n vigoare i hotrrile consiliului de administraie i Art. 92. (1) Inventarierea bunurilor unitii de nvmnt
deciziile directorului, stabilite n sarcina sa. se realizeaz de ctre comisia de inventariere, numit prin
SECIUNEA a 2-a decizia directorului.
(2) Modificrile care se opereaz n listele ce cuprind bunurile
Management financiar
aflate n proprietatea unitii de nvmnt se supun aprobrii
Art. 86. (1) ntreaga activitate financiar a unitilor de consiliului de administraie de ctre director, la propunerea
nvmnt se organizeaz i se desfoar cu respectarea administratorului de patrimoniu, n baza solicitrii
legislaiei n vigoare. compartimentelor funcionale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 17

Art. 93. (1) Bunurile aflate n proprietatea unitii de elevului i i vor informa c solicitarea nu poate fi soluionat
nvmnt de stat sunt administrate de ctre consiliul de dect n situaia n care evaluarea dezvoltrii psihosomatice
administraie. atest necesitatea renscrierii n clasa pregtitoare.
(2) Bunurile aflate n proprietatea unitii de nvmnt (4) Evaluarea dezvoltrii psihosomatice a elevilor,
particular sunt supuse regimului juridic al proprietii private. menionat la alin. (3), se efectueaz sub coordonarea Centrului
Art. 94. Bunurile, care sunt temporar disponibile i care judeean/al municipiului Bucureti de resurse i asisten
sunt n proprietatea sau administrarea unitii de nvmnt, educaional.
pot fi nchiriate n baza hotrrii consiliului de administraie. Art. 99. nscrierea n clasa a IX-a din nvmntul liceal,
respectiv n anul I de studiu din nvmntul profesional i
CAPITOLUL IV postliceal se face n conformitate cu metodologia aprobat prin
Biblioteca colar sau Centrul de documentare ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice.

ce
i informare Art. 100. Elevii promovai vor fi nscrii de drept n anul
urmtor, dac nu exist prevederi specifice de admitere n clasa

zi
Art. 95. (1) n unitile de nvmnt se organizeaz i
respectiv.
funcioneaz Biblioteca colar sau Centrul de documentare i

fi
Art. 101. (1) Calitatea de elev se exercit prin frecventarea
informare.
cursurilor i prin participarea la activitile existente n programul
(2) Acestea se organizeaz i funcioneaz n baza Legii
fiecrei uniti de nvmnt.

r
bibliotecilor i a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului

lo
(2) Calitatea de elev se dovedete cu carnetul de elev, vizat
educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
la nceputul fiecrui an colar de ctre unitatea de nvmnt la
(3) Biblioteca colar sau Centrul de documentare i

ne
care este nscris elevul.
informare se subordoneaz directorului. Art. 102. (1) Prezena elevilor la fiecare or de curs se

oa
(4) Centrele de documentare i informare se pot nfiina i verific de ctre cadrul didactic, care consemneaz n catalog,
pot funciona n orice unitate de nvmnt din nvmntul de

rs
n mod obligatoriu, fiecare absen.
stat, particular i confesional prin decizia directorului Casei (2) Motivarea absenelor se face de ctre nvtorul/

pe
Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de ministerul institutorul/profesorul pentru nvmntul primar/profesorul
educaiei, la propunerea consiliului de administraie al unitii de diriginte n ziua prezentrii actelor justificative.
nvmnt, cu avizul inspectoratului colar.
ii
(3) n cazul elevilor minori, prinii, tutorii sau susintorii
(5) ntr-un centru de documentare i informare pot activa, n legali au obligaia de a prezenta personal nvtorului/
ar

condiiile legii, att profesorul documentarist, ct i bibliotecarul institutorului/profesorului pentru nvmntul primar/
colar. profesorului diriginte actele justificative pentru absenele
rm

(6) n unitile de nvmnt se asigur accesul gratuit al copilului su.


fo

elevilor i al personalului la Biblioteca colar Virtual i la (4) Actele medicale pe baza crora se face motivarea
Platforma colar de e-learning. absenelor sunt, dup caz: adeverin eliberat de medicul
in

(7) Platforma colar de e-learning este utilizat de ctre cabinetului colar, de medicul de familie sau medicul de
unitatea de nvmnt, pentru a acorda asisten elevilor n specialitate, adeverin/certificat medical/foaie de
iv

timpul sau n afara programului colar, precum i elevilor care nu externare/scrisoare medical eliberate de unitatea sanitar n
pot frecventa temporar coala, din motive de sntate. care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie s aib viza
us

cabinetului colar sau a medicului de familie care are n eviden


cl

TITLUL VII fiele medicale/carnetele de sntate ale elevilor.


(5) n limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenele pot
ex

Elevii fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale printelui, tutorelui


sau susintorului legal al elevului sau ale elevului major,
adresate nvtorului/institutorului/profesorului pentru
at

CAPITOLUL I
Dobndirea i exercitarea calitii de elevi nvmntul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate n
in

prealabil de motivare de ctre directorul unitii.


Art. 96. Beneficiarii primari ai educaiei sunt (6) Actele pe baza crora se face motivarea absenelor se
st

anteprecolarii, precolarii i elevii. prezint n termen de 7 zile de la reluarea activitii elevului i


Art. 97. (1) Dobndirea calitii de precolar/elev se obine
De

sunt pstrate de ctre nvtorul/institutorul/profesorul pentru


prin nscrierea ntr-o unitate de nvmnt. nvmntul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului
(2) nscrierea se aprob de ctre consiliul de administraie, colar.
cu respectarea legislaiei n vigoare, a prezentului regulament (7) Nerespectarea termenului prevzut la alin. (5) atrage
i a regulamentul de organizare i funcionare al unitii, ca declararea absenelor ca nemotivate.
urmare a solicitrii scrise a prinilor, tutorilor sau susintorilor (8) n cazul elevilor reprezentani, absenele se motiveaz
legali. pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului
Art. 98. (1) nscrierea n nvmntul de nivel precolar i elevului.
primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al Art. 103. (1) La cererea scris a directorilor unitilor de
ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice. nvmnt cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-
(2) n situaia n care, pe durata clasei pregtitoare ori a antrenori din unitile de nvmnt cu program sportiv integrat,
clasei I, elevul acumuleaz absene ca urmare a unor probleme a directorilor cluburilor sportive colare/asociaiilor sportive
de sntate sau se observ, din cauza nscrierii anticipate din colare sau a conducerilor structurilor naionale sportive,
punctul de vedere al vrstei, manifestri de oboseal sau de directorul unitii de nvmnt aprob motivarea absenelor
neadaptare colar, prinii, tutorii sau susintorii legali pot elevilor care particip la cantonamente i la competiii de nivel
depune la unitatea de nvmnt o solicitare de retragere a local, judeean, regional, naional i internaional.
elevului n vederea renscrierii n clasa pregtitoare, respectiv (2) Directorul unitii de nvmnt aprob motivarea
n clasa I n urmtorul an colar. absenelor elevilor care particip la olimpiadele i concursurile
(3) n situaia solicitrii de retragere menionate la alin. (2), colare i profesionale organizate la nivel local,
unitile de nvmnt vor consilia prinii, tutorii sau susintorii judeean/interjudeean, regional, naional i internaional, la
legali privind nevoia de a lua decizii n interesul educaional al cererea scris a profesorilor ndrumtori/nsoitori.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

Art. 104. Elevii din nvmntul preuniversitar retrai se Art. 110. (1) Evaluarea activitii educative extracolare la
pot renmatricula, la cerere, la nceputul anului colar la acelai nivelul unitii de nvmnt este realizat, anual, de ctre
nivel/ciclu de nvmnt i aceeai form de nvmnt, coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare i
redobndind astfel calitatea de elev. extracolare.
Art. 105. (1) Elevii aflai n situaii speciale cum ar fi (2) Raportul anual privind activitatea educativ extracolar
naterea unui copil, detenie, care au persoane n ngrijire i derulat la nivelul unitii de nvmnt este prezentat i
altele asemenea sunt sprijinii s finalizeze nvmntul dezbtut n consiliul profesoral i aprobat n consiliul de
obligatoriu. administraie.
(2) Nerespectarea de ctre elevi a ndatoririlor i obligaiilor (3) Raportul anual privind activitatea educativ extracolar
prevzute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul derulat la nivelul unitii de nvmnt este inclus n raportul
ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice

ce
anual privind calitatea educaiei n respectiva unitate.
nr. 4.742/2016, se sancioneaz n conformitate cu art. 16 Art. 111. Evaluarea activitii educative extracolare

zi
alin. (4) lit. af din acelai statut. derulate la nivelul unitii de nvmnt este parte a evalurii

fi
instituionale a respectivei uniti de nvmnt.
CAPITOLUL II
Activitatea educativ extracolar CAPITOLUL III

r
Art. 106. Activitatea educativ extracolar din unitile de Evaluarea copiilor/elevilor

lo
nvmnt este conceput ca mijloc de dezvoltare personal,

ne
ca modalitate de formare i ntrire a culturii organizaionale a SECIUNEA 1
unitii de nvmnt i ca mijloc de mbuntire a motivaiei,

oa
Evaluarea rezultatelor nvrii. ncheierea situaiei colare
frecvenei i performanei colare, precum i de remediere a

rs
unor probleme comportamentale ale elevilor. Art. 112. Evaluarea are la baz identificarea nivelului la
Art. 107. (1) Activitatea educativ extracolar din unitile care se afl elevul raportat la competenele specifice ale fiecrei

pe
de nvmnt se desfoar n afara orelor de curs. discipline n scopul optimizrii nvrii.
(2) Activitatea educativ extracolar din unitile de Art. 113. (1) Conform legii, evalurile n sistemul de
ii
nvmnt se poate desfura fie n incinta unitii de nvmnt romnesc se realizeaz la nivel de disciplin,
nvmnt, fie n afara acesteia, n palate i cluburi ale copiilor, domeniu de studiu sau modul de pregtire.
ar

n cluburi sportive colare, n baze sportive i de agrement, n (2) n sistemul de nvmnt preuniversitar evaluarea se
rm

spaii educaionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. centreaz pe competene, ofer feedback real elevilor, prinilor
Art. 108. (1) Activitile educative extracolare desfurate i cadrelor didactice i st la baza planurilor individuale de
fo

n unitile de nvmnt pot fi: culturale, civice, artistice, nvare.


in

tehnice, aplicative, tiinifice, sportive, turistice, de educaie Art. 114. (1) Evaluarea rezultatelor la nvtur se
rutier, antreprenoriale, pentru protecie civil, de educaie realizeaz permanent, pe parcursul anului colar.
pentru sntate i de voluntariat.
iv

(2) La sfritul clasei pregtitoare, evaluarea dezvoltrii


(2) Activitile educative extracolare pot consta n: proiecte fizice, socioemoionale, cognitive, a limbajului i a comunicrii,
us

i programe educative, concursuri, festivaluri, expoziii, precum i a dezvoltrii capacitilor i atitudinilor fa de nvare
campanii, schimburi culturale, excursii, serbri, expediii, coli,
cl

ale copilului, realizat pe parcursul ntregului an colar, se


tabere i caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, finalizeaz prin completarea unui raport, de ctre cadrul didactic
ex

simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. responsabil, n baza unei metodologii aprobate prin ordin al
(3) Activitatea educativ poate fi proiectat att la nivelul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
fiecrei grupe/clase de anteprecolari/precolari/elevi, de ctre
at

Art. 115. (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc n


educator-puericultor/educatoare/nvtor/institutor/profesor
funcie de vrst i de particularitile psihopedagogice ale
in

pentru nvmntul precolar/primar/profesor diriginte, ct i la


beneficiarilor primari ai educaiei i de specificul fiecrei
nivelul unitii de nvmnt, de ctre coordonatorul pentru
st

discipline. Acestea sunt:


proiecte i programe educative colare i extracolare.
a) chestionri orale;
De

(4) Activitile educative extracolare sunt stabilite n consiliul


b) teste, lucrri scrise;
profesoral al unitii de nvmnt, mpreun cu consiliile
elevilor, n conformitate cu opiunile elevilor i ale prinilor, c) experimente i activiti practice;
tutorilor sau susintorilor legali, precum i cu resursele de care d) referate;
dispune unitatea de nvmnt. e) proiecte;
(5) Organizarea activitilor extracolare sub forma f) interviuri;
excursiilor, taberelor, expediiilor i a altor activiti de timp liber g) portofolii;
care necesit deplasarea din localitatea de domiciliu se face n h) probe practice;
conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice i aprobate
educaiei naionale i cercetrii tiinifice. de director sau elaborate de ctre Ministerul Educaiei Naionale
(6) Calendarul activitilor educative extracolare este i Cercetrii tiinifice/inspectoratele colare, elaborate n
aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt. conformitate cu legislaia naional.
Art. 109. Evaluarea activitii educative extracolare la (2) n nvmntul primar, la clasele IIV, n cel secundar i
nivelul unitii de nvmnt se centreaz pe: n cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplin/modul, cu
a) gradul de dezvoltare i diversificare a setului de excepia celor preponderent practice, cel puin o evaluare prin
competene-cheie; lucrare scris pe semestru.
b) gradul de responsabilizare i integrare social; Art. 116. Testele de evaluare, subiectele de examen de
c) cultura organizaional; orice tip i lucrrile semestriale scrise (teze) se elaboreaz pe
d) gradul de formare a mentalitii specifice nvrii pe tot baza cerinelor didactico-metodologice stabilite de programele
parcursul vieii. colare, parte a Curriculumului naional.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 19

Art. 117. (1) Rezultatele evalurii se exprim, dup caz, rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numr
prin: ntreg. La o diferen de 50 de sutimi, rotunjirea se face n
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului la favoarea elevului.
nivelurile anteprecolar, precolar i clasa pregtitoare; (3) Media la evaluarea periodic este media aritmetic a
b) calificative la clasele IIV i n nvmntul special care notelor nscrise n catalog, cu excepia notei de la lucrarea scris
colarizeaz elevi cu deficiene grave, severe, profunde sau semestrial (teza), medie calculat cu dou zecimale exacte,
asociate; fr rotunjire.
c) note de la 1 la 10 n nvmntul secundar i n (4) La disciplinele de studiu la care se susine lucrarea scris
nvmntul postliceal. semestrial (teza), media semestrial se calculeaz astfel:
(2) Rezultatele evalurii se consemneaz n catalog, cu media semestrial = (3M+T)/4, unde M reprezint media la
cerneal albastr, sub forma: Calificativul/data sau evaluarea periodic, iar T reprezint nota obinut la lucrarea

ce
Nota/data, cu excepia celor de la nivelurile anteprecolar i scris semestrial (tez). Nota astfel obinut se rotunjete la

zi
precolar, care sunt trecute n caietul de observaii i ale celor cel mai apropiat numr ntreg. La o diferen de 50 de sutimi,
de la clasa pregtitoare, care se trec n raportul anual de rotunjirea se face n favoarea elevului.

fi
evaluare. (5) Media anual la fiecare disciplin este dat de media
Art. 118. (1) Pentru nivelurile anteprecolar i precolar, aritmetic a celor dou medii semestriale, calculat cu dou

r
rezultatele evalurii se comunic i se discut cu prinii, tutorii zecimale exacte, fr rotunjire. n cazul n care elevul a fost

lo
sau susintorii legali. scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaie fizic i
(2) Calificativele/Notele acordate se comunic n mod sport, calificativul/media de pe semestrul n care elevul nu a fost

ne
obligatoriu elevilor, se trec n catalog i n carnetul de elev de scutit devine calificativul/media anual.

oa
ctre cadrul didactic care le acord. (6) Nota lucrrii scrise semestriale (tez) i mediile
(3) n nvmntul primar cu predare n limbile minoritilor semestriale i anuale se consemneaz n catalog cu cerneal

rs
naionale, calificativele se pot comunica i n limba de predare roie.
de ctre cadrul didactic. (7) n cazul n care curriculumul este organizat modular,

pe
(4) Numrul de calificative/note acordate semestrial fiecrui fiecare modul se dezvolt ca o unitate autonom de instruire.
elev, la fiecare disciplin de studiu, exclusiv nota de la lucrarea Media unui modul se calculeaz din notele obinute pe parcursul
ii
scris semestrial (tez), trebuie s fie cel puin egal cu numrul desfurrii modulului, conform prevederilor de la alin. (2).
sptmnal de ore de curs prevzut n planul de nvmnt. ncheierea mediei unui modul care se termin pe parcursul
ar

Fac excepie disciplinele cu o or de curs pe sptmn, la care anului se face n momentul finalizrii acestuia, nefiind
rm

numrul minim de calificative/note este de dou. condiionat de sfritul semestrului. Aceasta este considerat
(5) n cazul curriculumului organizat modular, numrul de i media anual a modulului.
fo

note acordate semestrial trebuie s fie corelat cu numrul de (8) Media anual general se calculeaz ca medie
in

ore alocate fiecrui modul n planul de nvmnt, precum i aritmetic, fr rotunjire, a mediilor anuale de la toate
cu structura modulului, de regul, o not la un numr de 25 de disciplinele/modulele i de la purtare. Media general, n cazul
ore. Numrul minim de note acordate elevului la un modul este curriculumului organizat pe module, se calculeaz similar mediei
iv

de dou. generale a unei discipline.


us

(6) Elevii aflai n situaie de corigen vor avea cu cel puin Art. 121. (1) La clasele IIV se stabilesc calificative
un calificativ/o not n plus fa de numrul de calificative/note semestriale i anuale la fiecare disciplin de studiu.
cl

prevzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima not fiind (2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe
acordat/, de regul, n ultimele dou sptmni ale disciplin/domeniu de studiu se stabilete astfel: se aleg dou
ex

semestrului. calificative cu frecvena cea mai mare, acordate n timpul


(7) Disciplinele la care se susin lucrri scrise semestriale semestrului, dup care, n perioadele de recapitulare i de
at

(teze), precum i perioadele de desfurare a acestora se consolidare a materiei, n urma aplicrii unor probe de evaluare
stabilesc prin ordin al ministrului educaiei naionale i cercetrii sumativ, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele dou
in

tiinifice. calificative.
st

(8) Notele la lucrrile scrise semestriale (teze) se analizeaz (3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare
cu elevii ntr-o or special destinat acestui scop i se trec n disciplin/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele
De

catalog. Lucrrile scrise semestriale (tezele) se pstreaz n semestriale stabilite de cadrul didactic n baza urmtoarelor
unitatea de nvmnt pn la sfritul anului colar. criterii:
Art. 119. (1) La sfritul fiecrui semestru i la ncheierea a) progresul sau regresul elevului;
anului colar, cadrele didactice au obligaia s ncheie situaia b) raportul efort-performan realizat;
colar a elevilor, n condiiile prezentului regulament. c) creterea sau descreterea motivaiei elevului;
(2) La sfritul fiecrui semestru, nvtorul/institutorul/ d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de
profesorul pentru nvmntul primar/profesorul diriginte pregtire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic i care
consult consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin au fost aduse la cunotina printelui, tutorelui sau susintorului
care sunt evaluate frecvena i comportarea elevului, legal.
respectarea de ctre acesta a reglementrilor adoptate de Art. 122. (1) n nvmntul primar, calificativele
unitatea de nvmnt. semestriale i anuale la fiecare disciplin se consemneaz n
(3) La sfritul fiecrui semestru nvtorul/institutorul/ catalog de ctre nvtorul/institutorul/profesorul pentru
profesorul pentru nvmntul primar/profesorul diriginte nvmntul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la
consult consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra purtare se consemneaz n catalog de ctre nvtori/institutori/
situaiei colare a fiecrui elev. profesorii pentru nvmntul primar.
Art. 120. (1) La fiecare disciplin de studiu media (2) n nvmntul secundar inferior i secundar superior i
semestrial este calculat din numrul de note prevzut de postliceal mediile semestriale i anuale pe disciplin/modul se
prezentul regulament. consemneaz n catalog de ctre cadrul didactic care a predat
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susine lucrarea disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemneaz n catalog
scris semestrial (teza), media semestrial se obine prin de profesorii dirigini ai claselor.
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

Art. 123. (1) Elevii scutii de efort fizic au obligaia de a fi (2) Prin excepie de la alin. (1) elevii de la clasele cu
prezeni la orele de educaie fizic i sport. Acestor elevi nu li specializrile muzic i coregrafie sunt declarai
se acord calificative/note i nu li se ncheie media la aceast necorespunztori pentru specializarea respectiv i dac nu
disciplin n semestrul sau n anul n care sunt scutii medical. obin minimum 6,00 la examenul de sfrit de an colar.
(2) Pentru elevii scutii medical, profesorul de educaie fizic (3) Elevii menionai la alin. (1) i (2) sunt obligai s se
i sport consemneaz n catalog, la rubrica respectiv, scutit transfere, pentru anul colar urmtor, la alte profiluri/specializri,
medical n semestrul. sau scutit medical n anul colar., cu respectarea legislaiei n vigoare i a regulamentelor de
specificnd totodat documentul medical, numrul i data organizare i funcionare a unitilor n cauz.
eliberrii acestuia. Documentul medical va fi ataat la dosarul Art. 128. Sunt declarai amnai, semestrial sau anual,
personal al elevului, aflat la secretariat. elevii crora nu li se poate definitiva situaia colar la una sau
la mai multe discipline de studiu/module din urmtoarele motive:

ce
(3) Elevii scutii medical, semestrial sau anual, nu sunt
obligai s vin n echipament sportiv la orele de educaie fizic a) au absentat, motivat i nemotivat, la cel puin 50% din

zi
i sport, dar trebuie s aib nclminte adecvat pentru slile numrul de ore de curs prevzut ntr-un semestru la
disciplinele/modulele respective;

fi
de sport. Absenele la aceste ore se consemneaz n catalog.
(4) Pentru integrarea n colectiv a elevilor scutii medical, n b) au fost scutii de frecven de ctre directorul unitii de
nvmnt n urma unor solicitri oficiale, pentru perioada
timpul orei de educaie fizic i sport, cadrul didactic le poate

r
participrii la festivaluri i concursuri profesionale, cultural-

lo
atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, msurare,
artistice i sportive, interne i internaionale, cantonamente i
nregistrarea unor elemente tehnice, inerea scorului etc.
pregtire specializat;

ne
Art. 124. colarizarea elevilor sportivi nominalizai de
c) au beneficiat de burs de studiu n strintate,
federaiile naionale sportive pentru centrele naionale

oa
recunoscut de minister;
olimpice/de excelen se realizeaz n uniti de nvmnt d) au urmat studiile, pentru o perioad determinat de timp,

rs
situate n apropierea acestor structuri sportive i respect n alte ri;
dinamica seleciei loturilor. Situaia colar, nregistrat n

pe
e) nu au un numr suficient de calificative/note, necesar
perioadele n care elevii se pregtesc n aceste centre, se pentru ncheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile
transmite unitilor de nvmnt de care acetia aparin. n semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective,
ii
cazul n care colarizarea se realizeaz n uniti de nvmnt consemnate n catalog de ctre cadrul didactic, din alte motive
ar

care nu pot asigura pregtirea elevilor la unele discipline de dect cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de
nvmnt, situaia colar a acestor elevi se poate ncheia, la predare.
rm

disciplinele respective, la unitile de nvmnt de care elevii Art. 129. (1) Elevii declarai amnai pe semestrul I i
fo

aparin, dup ntoarcerea acestora, conform prezentului ncheie situaia colar n primele patru sptmni de la
regulament. revenirea la coal.
in

Art. 125. (1) Prinii, tutorii sau susintorii legali ai elevilor (2) ncheierea situaiei colare a elevilor prevzui la alin. (1)
minori, respectiv elevii majori care doresc s i exercite dreptul se face pe baza calificativelor/notelor consemnate n rubrica
iv

de a participa la ora de Religie i exprim opiunea n scris, ntr-o semestrului I, datate la momentul evalurii.
cerere adresat unitii de nvmnt, n care precizeaz i (3) ncheierea situaiei colare a elevilor amnai pe
us

numele cultului solicitat. semestrul al doilea, a celor declarai amnai pe semestrul I care
cl

(2) Schimbarea opiunii de a frecventa ora de Religie se face nu i-au ncheiat situaia colar conform prevederilor alin. (1)
tot prin cerere scris a elevului major, respectiv a printelui i (2) sau a celor amnai anual se face naintea sesiunii de
ex

tutorelui legal instituit pentru elevul minor. corigene, ntr-o perioad stabilit de consiliul de administraie.
(3) n situaia n care prinii/tutorii sau susintorilor legali ai Elevii amnai, care nu promoveaz la una sau dou
at

elevului minor, respectiv elevul major decid, n cursul anului discipline/module de studiu n sesiunea de examene de
colar, schimbarea opiunii de a frecventa ora de Religie, situaia ncheiere a situaiei colare a elevilor amnai, se pot prezenta
in

colar a elevului respectiv pe anul n curs se ncheie fr la sesiunea de examene de corigene.


st

disciplina Religie. Art. 130. (1) Sunt declarai corigeni elevii care obin
(4) n mod similar se procedeaz i pentru elevul cruia, din calificative Insuficient/medii anuale sub 5,00 la cel mult dou
De

motive obiective, nu i s-au asigurat condiiile necesare pentru discipline de studiu, precum i elevii amnai care nu
frecventarea orelor la aceast disciplin. promoveaz examenul de ncheiere a situaiei colare, la cel
(5) Elevilor aflai n situaiile prevzute la alin. (3) i (4) li se mult dou discipline de studiu.
(2) n cazul n care curriculumul este organizat modular, sunt
vor asigura activiti educaionale alternative n cadrul unitii de
declarai corigeni:
nvmnt, stabilite prin hotrrea consiliului de administraie.
a) elevii care obin medii sub 5,00 la modulele ce se
Art. 126. (1) Sunt declarai promovai elevii care, la
finalizeaz pe parcursul anului colar, indiferent de numrul
sfritul anului colar, obin la fiecare disciplin de studiu/modul modulelor nepromovate;
cel puin media anual 5,00/calificativul Suficient, iar la purtare, b) elevii care obin medii sub 5,00 la cel mult dou module
media anual 6,00/calificativul Suficient. care se finalizeaz la sfritul anului colar, precum i elevii
(2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice i ai amnai care nu promoveaz examenul de ncheiere a situaiei
liceelor militare care obin la purtare media anual mai mic de colare, la cel mult dou module.
8,00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Aceti elevi (3) Pentru elevii corigeni se organizeaz anual o singur
sunt obligai s se transfere, pentru anul colar urmtor, la alte sesiune de examene de corigen, ntr-o perioad stabilit de
profiluri/licee cu respectarea legislaiei n vigoare i a minister.
regulamentelor de organizare i funcionare a unitilor n cauz. (4) Pentru elevii corigeni menionai la alin. (2) lit. a) se
Art. 127. (1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, organizeaz i o sesiune special de examene de corigen, n
care nu au media de cel puin 6 la disciplina principal de ultima sptmn a anului colar. Media fiecrui modul, obinut
specialitate, sunt declarai necorespunztori pentru aceste n cadrul sesiunii speciale de corigen, este i media anual a
profiluri/specializri. modulului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 21

Art. 131. (1) Sunt declarai repeteni: (2) Pentru elevii amnai pentru un semestru, examinarea n
a) elevii care au obinut calificativul Insuficient/medii anuale vederea ncheierii situaiei se face numai din materia acelui
sub 5,00 la mai mult de dou discipline de nvmnt/module semestru.
care se finalizeaz la sfritul anului colar. Prevederile se (3) Pentru elevii care susin examene de diferen,
aplic i elevilor care nu au promovat, la mai mult de dou examinarea se face din toat materia studiat n anul colar
module, la examenele de corigen n sesiunea special, respectiv sau dintr-o parte a acesteia, n funcie de situaie.
organizat n conformitate cu art. 130 alin. (4); (4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de
b) elevii care au obinut la purtare calificativul anual diferen sunt cele prevzute n trunchiul comun i n
Insuficient/media anual mai mic de 6,00; curriculumul difereniat al specializrii/calificrii profesionale a
c) elevii corigeni care nu se prezint la sesiunea de examen clasei la care se face transferul i care nu au fost studiate de
de corigen sau la sesiunea special prevzut la art. 130 candidat. Se susine examen separat pentru fiecare clas/an de

ce
alin. (4) sau care nu promoveaz examenul la toate studiu. Notele obinute la examenele de diferen din

zi
disciplinele/modulele la care se afl n situaie de corigen; curriculumul difereniat se consemneaz n registrul matricol,
d) elevii amnai care nu se prezint la sesiunea de ncheiere fr a fi luate n calcul pentru media anual a elevului pentru

fi
a situaiei colare la cel puin o disciplin/un modul; fiecare an de studiu ncheiat.
(5) n situaia transferrii elevului dup semestrul I, secretarul
e) elevii exmatriculai, cu drept de renscriere; acestora li se

r
colii nscrie n catalogul clasei la care se transfer candidatul
nscrie n documentele colare Repetent prin exmatriculare, cu

lo
numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care
drept de renscriere n aceeai unitate de nvmnt sau n alt
elevul le studiaz la specializarea/calificarea la care s-a

ne
unitate de nvmnt, respectiv fr drept de nscriere n nicio transferat. Notele obinute la examenele de diferene susinute
unitate de nvmnt pentru o perioad de 3 ani.

oa
la disciplinele/modulele prevzute n trunchiul comun i n
(2) La sfritul clasei pregtitoare i al clasei I elevii nu pot fi curriculumul difereniat al specializrii/calificrii profesionale a

rs
lsai repeteni. Elevii care, pe parcursul clasei, au manifestat clasei la care se transfer i care nu au fost studiate de candidat
dificulti de nvare, menionate n raportul de evaluare pentru anterior transferului reprezint mediile pe semestrul I la

pe
clasa pregtitoare i evalurile finale pentru clasa I, privind disciplinele/modulele respective.
dezvoltarea fizic, socioemoional, cognitiv, a limbajului i a (6) Nu se susin examene de diferen pentru disciplinele din
ii
comunicrii, precum i a dezvoltrii capacitilor i atitudinilor curriculum la decizia colii.
fa de nvare rmn n colectivele n care au nvat i intr, (7) n cazul elevilor transferai, acetia preiau disciplinele
ar

pe parcursul anului colar urmtor, ntr-un program de remediere/ opionale ale clasei n care se transfer. n situaia transferului
rm

recuperare colar, realizat de nvtor/institutor/profesor elevului la nceputul semestrului al II-lea sau n cursul acestuia,
pentru nvmntul primar, mpreun cu un specialist de la mediile semestriale obinute la disciplinele opionale ale clasei,
fo

centrul judeean de resurse i asisten educaional/Centrul la sfritul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru
in

Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional. disciplina respectiv.


Art. 132. (1) Elevii declarai repeteni se pot nscrie n anul (8) n cazul transferului pe parcursul anului colar, printele,
colar urmtor n clasa pe care o repet, la aceeai unitate de tutorele sau susintorul legal al elevului/elevul major i asum
iv

nvmnt, inclusiv cu depirea numrului maxim de elevi la n scris responsabilitatea nsuirii de ctre elev a coninutului
us

clas prevzut de lege, sau se pot transfera la alt unitate de programei colare parcurse pn n momentul transferului, la
nvmnt. disciplinele opionale din unitatea de nvmnt primitoare.
cl

(2) Pentru elevii din nvmntul secundar superior i din (9) n situaia menionat la alin. (7), n foaia matricol vor fi
trecute att disciplinele opionale pe care le-a parcurs elevul la
ex

nvmntul postliceal declarai repeteni la sfritul primului an


de studii, renscrierea se poate face i peste cifra de colarizare unitatea de nvmnt de la care se transfer, la care are
aprobat. situaia colar ncheiat pe primul semestru, ct i cele ale
at

(3) n ciclul superior al liceului i n nvmntul postliceal clasei din unitatea de nvmnt la care se transfer. n acest
caz, media semestrial la fiecare din aceste discipline opionale
in

cu frecven, elevii se pot afla n situaia de repetenie de cel


mult dou ori. Anul de studiu se poate repeta o singur dat. devine medie anual.
st

(4) Continuarea studiilor de ctre elevii din ciclul superior al (10) n cazul transferului elevilor corigeni la cel mult dou
discipline/module, cu schimbarea profilului/specializrii/calificrii
De

liceului sau din nvmntul postliceal care repet a doua oar


un an colar sau care se afl n stare de repetenie pentru a treia profesionale, i care nu vor mai studia la unitatea de nvmnt
primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susine doar
oar se poate realiza n nvmntul cu frecven redus.
examenele de diferen. Prevederea se aplic i n cazul elevilor
Art. 133. (1) Dup ncheierea sesiunii de corigen, elevii
declarai amnai.
care nu au promovat la o singur disciplin de nvmnt/un
Art. 135. (1) Obligaia de a frecventa nvmntul
singur modul au dreptul s solicite reexaminarea. Aceasta se obligatoriu la forma de nvmnt cu frecven, cursuri de zi,
aprob de ctre director, n cazuri justificate, o singur dat pe nceteaz la vrsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat
an colar. nvmntul obligatoriu pn la aceast vrst i care au
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul depit cu mai mult de 3 ani vrsta clasei i pot continua
unitii de nvmnt, n termen de 24 de ore de la afiarea studiile, la cerere, la forma de nvmnt cu frecven, cursuri
rezultatelor examenului de corigen. serale sau cu frecven redus.
(3) Reexaminarea se desfoar n termen de dou zile de (2) Persoanele care au depit cu mai mult de 3 ani vrsta
la data depunerii cererii, dar nu mai trziu de data nceperii clasei n care puteau fi nscrise i care nu au absolvit
cursurilor noului an colar. nvmntul primar pn la vrsta de 15 ani, precum i
(4) Comisia de reexaminare se numete prin decizia persoanele care au depit cu mai mult de 3 ani vrsta clasei n
directorului i este format din alte cadre didactice dect cele care puteau fi nscrise i care nu au absolvit nvmntul
care au fcut examinarea anterioar. gimnazial/liceal ciclul inferior pn la vrsta de 19 ani pot
Art. 134. (1) Pentru elevii declarai corigeni sau amnai continua studiile, la solicitarea acestora, i n programul A doua
anual, examinarea se face din toat materia studiat n anul ans, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
colar, conform programei colare. educaiei naionale i cercetrii tiinifice.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

Art. 136. (1) Elevii care au urmat cursurile ntr-o unitate alin. (4) solicit inspectoratului colar, n scris, n termen de
de nvmnt din alt ar sau la organizaii furnizoare de maximum 30 de zile, examinarea elevului n vederea ncheierii
educaie care organizeaz i desfoar pe teritoriul Romniei situaiei colare pentru anii neechivalai sau care nu au fost
activiti corespunztoare unor sisteme educaionale din alte ri parcuri ori promovai.
pot dobndi calitatea de elev n Romnia numai dup (11) n contextul prevzut la alin. (10) inspectoratul colar
recunoaterea sau echivalarea de ctre inspectoratele colare constituie o comisie de evaluare format din cadre didactice i
judeene, Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti, cel puin un inspector colar de specialitate, care evalueaz
respectiv de ctre minister a studiilor urmate n strintate i, elevul, n termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor
dup caz, dup susinerea examenelor de diferen stabilite n colare n vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru
cadrul procedurii de echivalare. de nvmnt, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost
(2) Elevii menionai la alin. (1) vor fi nscrii ca audieni pn parcurse ori promovate. Comisia va funciona n unitatea de

ce
la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul nvmnt n care urmeaz s fie nscris elevul. Dup

zi
n care prinii, tutorii sau susintorii legali ai acestora solicit promovarea tuturor examenelor, elevul este nscris n clasa
colarizarea. urmtoare ultimei clase promovate, fie prin recunoatere i

fi
(3) Activitatea elevilor audieni va fi nregistrat n cataloage echivalare, fie prin promovarea examenelor prevzute la
provizorii, toate meniunile privind evalurile i frecvena urmnd alin. (10). Modul de desfurare i rezultatele evalurii vor fi

r
a fi trecute n cataloagele claselor dup ncheierea recunoaterii trecute ntr-un proces-verbal care se pstreaz n unitatea de

lo
i a echivalrii studiilor parcurse n strintate i dup nvmnt n care elevul urmeaz s frecventeze cursurile.
promovarea eventualelor examene de diferen. Aceast procedur se aplic i n cazul persoanelor, indiferent

ne
(4) Alegerea nivelului clasei n care va fi nscris elevul ca de cetenie sau statut, care solicit continuarea studiilor i

oa
audient se face, prin decizie, de ctre o comisie format din nscrierea n sistemul romnesc, care revin n ar fr a
cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se prezenta documente care s ateste studiile efectuate n

rs
solicit nscrierea, stabilit la nivelul unitii de nvmnt, din strintate sau la organizaii furnizoare de educaie care
organizeaz i desfoar pe teritoriul Romniei activiti

pe
care fac parte directorul/directorul adjunct i un psiholog/
consilier colar. corespunztoare unor sisteme educaionale din alte ri, care
(5) Evaluarea situaiei elevului i decizia menionat la nu sunt nscrise n Registrul special al Ageniei Romne pentru
ii
alin. (4) vor ine cont de: vrsta i nivelul dezvoltrii Asigurarea Calitii n nvmntul Preuniversitar.
(12) Elevul este examinat n vederea completrii foii
ar

psihocomportamentale a elevului, de recomandarea prinilor,


de nivelul obinut n urma unei evaluri orale sumare, de matricole cu notele aferente fiecrei discipline din fiecare an de
rm

perspectivele de evoluie colar. studiu neechivalat, n ordine invers, ncepnd cu ultimul an de


studiu. Dac elevul nu promoveaz examenele prevzute la
fo

(6) n cazul n care prinii, tutorii sau susintorii legali nu


sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este
in

n care va fi nscris elevul audient, elevul va fi nscris la clasa evaluat, dup caz, pentru o clas inferioar. Dac elevul nu
promoveaz examenul de diferen la cel mult dou discipline,
pentru care opteaz prinii, pe rspunderea acestora asumat
acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afiate
iv

prin semntur.
rezultatele evalurii. Dac printele, tutorele sau susintorul
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de ctre prinii, tutorii
us

legal, respectiv elevul major solicit reexaminarea n termen de


sau susintorii legali ai elevului la unitatea de nvmnt la
24 de ore de la afiarea rezultatelor primei examinri, se aprob
cl

care este nscris elevul ca audient. Unitatea de nvmnt


reexaminarea. n cazul n care nu promoveaz nici n urma
transmite dosarul ctre inspectoratul colar, n termen de cel
ex

reexaminrii, elevul este nscris n prima clas inferioar pentru


mult 5 zile de la nscrierea elevului ca audient. Dosarul este
care a promovat examenele la toate disciplinele.
retransmis, n maximum 5 zile, de ctre inspectoratul colar, (13) Pentru persoanele care nu cunosc limba romn,
at

ctre compartimentul de specialitate din minister, numai n cazul nscrierea n nvmntul romnesc se face conform
echivalrii claselor a XI-a i a XII-a, pentru recunoaterea i
in

reglementrilor aprobate prin ordin al ministrului educaiei


echivalarea celorlalte clase aplicndu-se normele legale n naionale i cercetrii tiinifice.
st

vigoare. (14) Copiilor lucrtorilor migrani li se aplic prevederile


(8) n cazul n care prinii, tutorii sau susintorii legali nu au legale n vigoare privind accesul la nvmntul obligatoriu din
De

depus dosarul n termen de 30 de zile de la nscrierea elevului Romnia.


ca audient, acesta va fi nscris n clasa urmtoare ultimei clase (15) Elevilor strini care doresc s urmeze studiile n
absolvite n Romnia sau n clasa stabilit de comisia prevzut nvmntul romnesc li se aplic prevederile elaborate de
la alin. (4). minister privind colarizarea elevilor strini n nvmntul
(9) n termen de maximum 15 zile de la primirea avizului preuniversitar din Romnia.
favorabil din partea inspectoratelor colare judeene, Inspectoratului Art. 137. (1) Elevilor dintr-o unitate de nvmnt de stat,
colar al Municipiului Bucureti, respectiv al ministerului privind particular sau confesional din Romnia, care urmeaz s
recunoaterea i echivalarea studiilor, elevul audient este nscris continue studiile n alte ri pentru o perioad determinat de
n catalogul clasei i i se transfer din catalogul provizoriu toate timp, li se rezerv locul n unitatea de nvmnt de unde
meniunile cu privire la activitatea desfurat note, absene pleac, la solicitarea scris a printelui, tutorelui sau
etc. susintorului legal.
(10) n situaia n care studiile fcute n strintate sau la (2) n cazul n care o persoan, indiferent de cetenie sau
organizaii furnizoare de educaie care organizeaz i statut, solicit nscrierea n sistemul de nvmnt romnesc
desfoar pe teritoriul Romniei activiti corespunztoare unor dup nceperea cursurilor noului an colar, se aplic procedura
sisteme educaionale din alte ri nu au fost echivalate sau au referitoare la recunoatere i echivalare i, dup caz, cea
fost echivalate parial de ctre inspectoratele colare judeene, prevzut la articolele precedente, dac nu i se poate echivala
Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti, respectiv de ctre anul colar parcurs n strintate.
minister, iar ntre ultima clas echivalat i clasa n care este Art. 138. (1) Consiliile profesorale din unitile de
nscris elevul ca audient exist una sau mai multe clase ce nu nvmnt de stat, particular sau confesional valideaz situaia
au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevzut la colar a elevilor, pe clase, n edina de ncheiere a cursurilor
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 23

semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemneaz n c) pentru unitile de nvmnt care urmresc formarea
procesul-verbal numrul elevilor promovai, numrul i numele unor clase cu predare n regim intensiv a unei limbi de circulaie
elevilor corigeni, repeteni, amnai, exmatriculai, precum i internaional, n vederea verificrii nivelului de cunoatere a
numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, respectiv limbii respective.
8,00 pentru profilul pedagogic i unitile de nvmnt teologic (7) Elevii care, anterior nscrierii n clasa a V-a, la clasele cu
i militar/calificative mai puin de Bine. predare n regim intensiv a unei limbi de circulaie internaional
(2) Situaia colar a elevilor corigeni, amnai sau repeteni au susinut examene de competen lingvistic ntr-o limb de
se comunic n scris prinilor, tutorilor sau susintorilor legali circulaie internaional i au obinut o diplom nivel A1 sau nivel
sau, dup caz, elevilor majori, de ctre nvtor/institutor/ superior sunt admii fr a mai susine proba de verificare a
profesorul pentru nvmntul primar/profesorul diriginte, n cel cunotinelor la limba modern respectiv, numai dac numrul
mult 10 zile de la ncheierea cursurilor fiecrui semestru/an total al elevilor care opteaz pentru acest tip de clase este mai

ce
colar. mic sau egal cu numrul de locuri aprobat pentru clasele cu
(3) Pentru elevii amnai sau corigeni, nvtorul/

zi
predare n regim intensiv a unei limbi de circulaie internaional.
institutorul/profesorul pentru nvmntul primar/profesorul n cazul n care numrul total al elevilor care opteaz pentru

fi
diriginte comunic n scris prinilor, tutorelui sau susintorului clasele cu predare n regim intensiv a unei limbi de circulaie
legal programul de desfurare a examenelor de corigen i internaional este mai mare dect numrul de locuri aprobat
perioada de ncheiere a situaiei colare.

r
pentru acest tip de clase, toi elevii susin examenul pentru
(4) Nu pot fi fcute publice, fr acordul printelui, tutorelui

lo
evaluarea nivelului de cunotine a limbii respective.
sau susintorului legal sau al elevului/absolventului major, Art. 140. Desfurarea examenelor de diferen are loc,

ne
documentele elevului, cu excepia situaiei prevzute de Legea de regul, n perioada vacanelor colare.
nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului,

oa
Art. 141. La examenele de diferen pentru elevii care
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
solicit transferul de la o unitate de nvmnt la alta nu se

rs
SECIUNEA a 2-a acord reexaminare.
Art. 142. (1) Pentru desfurarea examenelor exist trei

pe
Examenele organizate la nivelul unitilor de nvmnt
tipuri de probe: scrise, orale i practice, dup caz. La toate
Art. 139. (1) Examenele organizate de unitile de examenele se susin, de regul, dou din cele trei probe
ii
nvmnt sunt: proba scris i proba oral.
a) examen de corigen; (2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorit
ar

b) examen de ncheiere a situaiei colare pentru elevii profilului sau/i specializrii/calificrii profesionale, este
rm

declarai amnai; necesar i proba practic, modalitile de susinere a acesteia,


c) examen de diferene pentru elevii a cror nscriere n precum i cea de-a doua prob de examen sunt stabilite de
fo

unitatea de nvmnt este condiionat de promovarea unor directorul unitii de nvmnt mpreun cu membrii catedrei
astfel de examene;
in

de specialitate.
d) examinri/testri organizate n vederea nscrierii elevilor (3) Proba practic se susine la disciplinele/modulele care
n clasa pregtitoare/, respectiv n clasa a V-a. au, preponderent, astfel de activiti.
iv

(2) Organizarea, n unitile de nvmnt, a examenelor de (4) Directorul unitii de nvmnt stabilete, prin decizie, n
admitere n nvmntul liceal sau profesional, precum i a
us

baza hotrrii consiliului de administraie, componena comisiilor


examenelor i evalurilor naionale se face conform i datele de desfurare a examenelor. Comisia de corigene
cl

metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaiei are n componen un preedinte i cte dou cadre didactice
naionale i cercetrii tiinifice. examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplin. Comisia este
ex

(3) Se interzice organizarea unor examinri n vederea responsabil de realizarea subiectelor.


nscrierii elevilor n prima clas a nvmntului primar. (5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre
at

Examinarea de specialitate, n acest caz, se va face numai n didactice de aceeai specialitate sau, dup caz, specialiti
situaia n care printele, tutorele sau susintorul legal decide nrudite/din aceeai arie curricular.
in

nscrierea copilului n clasa pregtitoare nainte de vrsta


(6) Pentru examinarea elevilor corigeni, unul dintre cadrele
stabilit prin lege i se realizeaz de ctre Centrul judeean de
st

didactice este cel care a predat elevului disciplina/modulul de


resurse i asisten educaional/Centrul Municipiului Bucureti
nvmnt n timpul anului colar. n mod excepional, n situaia
De

de Resurse i Asisten Educaional.


(4) Fac excepie de la prevederile alin. (3) unitile de n care ntre elev i profesor exist un conflict care ar putea vicia
nvmnt cu predare n limbile minoritilor naionale, care pot rezultatul evalurii, n comisia de examen este numit un alt
organiza testri ale nivelului cunoaterii limbii de predare, n cadru didactic de aceeai specialitate sau, dup caz, de
cazul n care numrul candidailor la nscrierea n clasa specialiti nrudite din aceeai arie curricular.
pregtitoare depete numrul de locuri, n baza metodologiei Art. 143. (1) Proba scris a examenelor are o durat de 45
de nscriere n nvmntul primar aprobate prin ordin al de minute pentru nvmntul primar i de 90 de minute pentru
ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice. nvmntul secundar i postliceal, din momentul transcrierii
(5) Organizarea unor examinri n vederea nscrierii elevilor subiectelor pe tabl sau al primirii, de ctre elev, a foii cu
n clasa pregtitoare este permis pentru unitile de nvmnt subiecte. Proba scris conine dou variante de subiecte, dintre
cu profil artistic i cu profil sportiv, n vederea testrii aptitudinilor care elevul trateaz o singur variant, la alegere.
specifice, n baza metodologiei de nscriere n nvmntul (2) Proba oral a examenelor se desfoar prin dialog
primar, aprobat prin ordin al ministrului educaiei naionale i cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numrul
cercetrii tiinifice. biletelor de examen este de dou ori mai mare dect numrul
(6) Organizarea unor examinri n vederea nscrierii elevilor elevilor care susin examenul la disciplina/modulul
n clasa a V-a este permis n urmtoarele situaii: respectiv/respectiv. Fiecare bilet conine dou subiecte. Elevul
a) pentru unitile de nvmnt care nu au clase de poate schimba biletul de examen cel mult o dat.
nvmnt primar, iar numrul cererilor de nscriere n clasa (3) Fiecare cadru didactic examinator acord elevului cte o
a V-a depete numrul locurilor oferite; not la fiecare prob susinut de acesta. Notele de la probele
b) pentru unitile de nvmnt cu profil artistic i cu profil orale sau practice sunt ntregi. Notele de la probele scrise pot fi
sportiv, n vederea testrii aptitudinilor specifice; i fracionare. Media aritmetic a notelor acordate la cele dou
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

sau trei probe, rotunjit la nota ntreag cea mai apropiat, nceperii cursurilor noului an colar, cu excepia situaiilor
reprezint nota final la examenul de corigen, fraciunile de prevzute la art. 145 alin. (2).
50 de sutimi rotunjindu-se n favoarea elevului. (5) Lucrrile scrise i foile cu nsemnrile elevului la proba
(4) Media obinut de elev la examenul de corigen este oral a examenului se pstreaz n arhiva unitii de nvmnt
media aritmetic, calculat cu dou zecimale, fr rotunjire, a timp de un an.
notelor finale acordate de cei doi examinatori. ntre notele finale (6) Rezultatul la examenele de corigen i la examenele de
acordate de cei doi examinatori nu se accept o diferen mai ncheiere a situaiei pentru elevii amnai, precum i situaia
mare de un punct. n caz contrar, medierea o face preedintele colar anual a elevilor se afieaz, la loc vizibil, a doua zi
comisiei de examen. dup ncheierea sesiunii de examen i se consemneaz n
(5) La clasele la care evaluarea cunotinelor se face prin procesul-verbal al primei edine a consiliului profesoral.
calificative se procedeaz astfel: dup corectarea lucrrilor Art. 147. Dup terminarea sesiunii de examen, de

ce
scrise i dup susinerea examenului oral fiecare examinator ncheiere a situaiei de corigen sau de reexaminare, nvtorul/
institutorul/profesorul pentru nvmntul primar/profesorul

zi
acord calificativul su global; calificativul final al elevului la
examenul de corigen se stabilete de comun acord ntre cei diriginte consemneaz n catalog situaia colar a elevilor care

fi
doi examinatori. au participat la aceste examene.
Art. 144. (1) Elevul corigent este declarat promovat la
CAPITOLUL IV

r
disciplina/modulul de examen, dac obine cel puin calificativul

lo
Suficient/media 5,00. Transferul copiilor i elevilor
(2) Sunt declarai promovai anual elevii care obin, la fiecare Art. 148. Copiii i elevii au dreptul s se transfere de la o

ne
disciplin/modul la care susin examenul de corigen, cel puin formaiune de studiu la alta, de la o unitate de nvmnt la alta,

oa
calificativul Suficient/media 5,00. de la o filier la alta, de la un profil la altul, de la o
(3) Media obinut la examenul de corigen, la cel de specializare/calificare profesional la alta, de la o form de

rs
ncheiere a situaiei colare pentru elevii amnai pentru un an nvmnt la alta, n conformitate cu prevederile prezentului
i la examenul de diferen care echivaleaz o disciplin

pe
regulament i ale regulamentului de organizare i funcionare a
studiat timp de un an colar constituie media anual a unitii de nvmnt la care se face transferul.
disciplinei respective i intr n calculul mediei generale anuale. Art. 149. Transferul copiilor i elevilor se face cu
ii
(4) La examenul de ncheiere a situaiei colare pentru elevii aprobarea consiliului de administraie al unitii de nvmnt la
amnai pe semestrul al doilea sau la examenul de diferen
ar

care se solicit transferul i cu avizul consultativ al consiliului de


care echivaleaz o disciplin numai pe intervalul unui semestru, administraie al unitii de nvmnt de la care se transfer.
rm

media obinut constituie media semestrial a elevului la Art. 150. (1) n nvmntul anteprecolar/precolar,
disciplina respectiv. primar i gimnazial, precum i n nvmntul profesional, liceal
fo

Art. 145. (1) Elevii corigeni sau amnai, care nu se pot i postliceal elevii se pot transfera de la o grup/formaiune de
in

prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, studiu la alta, n aceeai unitate de nvmnt sau de la o
depuse n cel mult 7 zile lucrtoare de la data examenului, sunt unitate de nvmnt la alta, n limita efectivelor maxime de
examinai la o dat ulterioar, stabilit de consiliul de anteprecolari/precolari/elevi la grup/formaiune de studiu.
iv

administraie, dar nu mai trziu de nceperea cursurilor noului (2) n situaii excepionale, n care transferul nu se poate face
us

an colar. n limita efectivelor maxime de anteprecolari/precolari/elevi la


(2) n situaii excepionale, respectiv internri n spital, grup/formaiune de studiu, inspectoratul colar poate aproba
cl

imobilizri la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul colar depirea efectivului maxim, n scopul efecturii transferului.
poate aproba susinerea examenului i dup nceperea
ex

Art. 151. (1) n nvmntul profesional, liceal sau


cursurilor noului an colar. postliceal aprobarea transferurilor la care se schimb filiera,
Art. 146. (1) Rezultatele obinute la examenele de domeniul de pregtire, specializarea/calificarea profesional
at

ncheiere a situaiei colare, la examenele pentru elevii amnai este condiionat de promovarea examenelor de diferen.
i la examenele de corigen, inclusiv la cele de reexaminare, se
in

(2) Disciplinele/Modulele la care se susin examene de


consemneaz n catalogul de examen de ctre cadrele didactice diferen se stabilesc prin compararea celor dou planuri-cadru.
st

examinatoare i se trec n catalogul clasei de ctre secretarul- Modalitile de susinere a acestor diferene se stabilesc de
ef/secretarul unitii de nvmnt, n termen de maximum 5 ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt i la
De

zile de la afiarea rezultatelor, dar nu mai trziu de data nceperii propunerea membrilor catedrei.
cursurilor noului an colar, cu excepia situaiilor prevzute la Art. 152. Elevii din nvmntul liceal, din nvmntul
art. 145 alin. (2), cnd rezultatele se consemneaz n catalogul profesional i din nvmntul postliceal se pot transfera,
clasei n termen de cinci zile de la afiare. pstrnd forma de nvmnt, cu respectarea urmtoarelor
(2) Rezultatele obinute de elevi la examenele de diferen se condiii:
consemneaz n catalogul de examen, de ctre cadrele a) n cadrul nvmntului liceal, elevii din clasa a IX-a se
didactice examinatoare, iar n registrul matricol i n catalogul pot transfera numai dup primul semestru, dac media lor de
clasei de ctre secretarul-ef/secretarul unitii de nvmnt. admitere este cel puin egal cu media ultimului admis la
(3) n catalogul de examen se consemneaz specializarea la care se solicit transferul; n situaii medicale
calificativele/notele acordate la fiecare prob, nota final deosebite, elevii din clasa a IX-a a nvmntului liceal pot fi
acordat de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul transferai i n cursul primului semestru sau nainte de
global, precum i media obinut de elev la examen, respectiv nceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale
calificativul final. Catalogul de examen se semneaz de ctre judeene/a municipiului Bucureti, cu respectarea condiiei de
examinatori i de ctre preedintele comisiei, imediat dup medie, menionate anterior;
terminarea examenului. b) n cadrul nvmntului liceal, elevii din clasele XXII/XIII
(4) Preedintele comisiei de examen pred secretarului se pot transfera, de regul, dac media lor din ultimul an este cel
unitii de nvmnt toate documentele specifice acestor puin egal cu media ultimului promovat din clasa la care se
examene: cataloagele de examen, lucrrile scrise i nsemnrile solicit transferul;
elevilor la proba oral/practic. Aceste documente se predau c) n cadrul nvmntului profesional cu durata de 3 ani,
imediat dup finalizarea examenelor, dar nu mai trziu de data elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai dup primul
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 25

semestru, dac media lor de admitere este cel puin egal cu c) la nivel liceal, ncepnd cu clasa a IX-a, elevii care se
media ultimului admis la calificarea profesional la care se transfer la clasele cu predare intensiv, respectiv bilingv a
solicit transferul; n situaii medicale deosebite, elevii din clasa unei limbi de circulaie internaional vor susine examene de
a IX-a a nvmntului profesional cu durata de 3 ani pot fi diferen (dup caz) i un test de verificare a competenelor
transferai i n cursul primului semestru sau nainte de lingvistice n unitatea de nvmnt la care se transfer.
nceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale (2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la
judeene/a municipiului Bucureti, cu respectarea condiiei de nivelul unitii de nvmnt de ctre o comisie desemnat n
medie, menionate anterior; acest sens de directorul unitii de nvmnt.
d) n cadrul nvmntului profesional cu durata de 3 ani, (3) Elevii din seciile bilingve francofone care solicit
elevii din clasele a X-a i a XI-a se pot transfera, de regul, dac schimbarea disciplinei nonlingvistice vor susine examen de
media lor din ultimul an este cel puin egal cu media ultimului diferen n vacana intersemestrial.

ce
promovat din clasa la care se solicit transferul. Excepiile de la Art. 155. (1) Transferurile n care se pstreaz forma de
aceast prevedere se aprob de ctre consiliul de administraie;

zi
nvmnt, profilul i/sau specializarea se efectueaz, de
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a i a XI-a din nvmntul regul, n perioada intersemestrial sau a vacanei de var. Prin

fi
liceal se pot transfera n aceeai clas n nvmntul excepie, transferurile de la nivelurile anteprecolar i precolar
profesional cu durata de 3 ani dup susinerea examenelor de se pot face oricnd n timpul anului colar, innd cont de
diferen, n limita efectivului de 30 de elevi la clas i n baza

r
interesul superior al copilului.

lo
criteriilor prevzute de regulamentul de organizare i funcionare (2) Transferurile n care se schimb forma de nvmnt se
a unitii de nvmnt la care se solicit transferul; efectueaz n urmtoarele perioade:

ne
f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a nvmntului a) de la nvmntul cu frecven la cel cu frecven redus,
profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar n clasa a IX-a

oa
n perioada intersemestrial sau a vacanei de var;
a nvmntului liceal, cu respectarea mediei de admitere la b) de la nvmntul cu frecven redus la cel cu frecven,

rs
profilul i specializarea la care solicit transferul. Elevii din numai n perioada vacanei de var.
clasele a X-a i a XI-a din nvmntul profesional cu durata (3) Transferurile n care se pstreaz forma de nvmnt,

pe
de 3 ani se pot transfera n clasa a X-a din nvmntul liceal, cu schimbarea profilului i/sau specializrii se efectueaz n
cu respectarea condiiei de medie a clasei la care solicit perioada vacanei de var.
ii
transferul i dup promovarea examenelor de diferen; (4) Transferul elevilor n timpul anului colar se poate
g) elevii din clasele terminale ale nvmntului liceal se pot efectua, n mod excepional, cu respectarea prevederilor
ar

transfera de la nvmntul cu frecven, cursuri de zi la prezentului regulament, n urmtoarele situaii:


nvmntul cu frecven cursuri serale, n anul terminal, dup
rm

a) la schimbarea domiciliului prinilor ntr-o alt localitate,


absolvirea semestrului I i dup susinerea, dac este cazul, a respectiv ntr-un alt sector al municipiului Bucureti;
fo

examenelor de diferen. b) n cazul unei recomandri medicale, eliberat pe baza


Art. 153. Elevii din nvmntul liceal, din nvmntul
in

unei expertize medicale efectuate de direcia de sntate


profesional i din nvmntul postliceal se pot transfera de la
public;
o form de nvmnt la alta astfel:
c) de la clasele de nvmnt liceal la clasele de nvmnt
iv

a) elevii de la nvmntul cu frecven redus se pot


profesional;
transfera la forma de nvmnt cu frecven, dup susinerea
us

d) la/de la nvmntul de art, sportiv i militar;


i promovarea examenelor de diferen, dac au media anual
e) de la clasele cu program de predare intensiv a unei limbi
cl

cel puin 7,00 la fiecare disciplin/modul de studiu, n limita


efectivelor maxime de elevi la clas i potrivit criteriilor prevzute strine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
f) n alte situaii excepionale, cu aprobarea consiliului de
ex

n regulamentul de organizare i funcionare a unitii de


nvmnt; transferul se face, de regul n aceeai clas, cu administraie al inspectoratului colar.
excepia elevilor din clasa terminal de la nvmntul cu Art. 156. Gemenii, tripleii se pot transfera n clasa celui cu
at

frecven redus, pentru care durata studiilor este mai mare cu media mai mare sau invers, la cererea printelui, tutorelui sau
susintorului legal sau la cererea elevilor dac acetia sunt
in

un an, care se pot transfera n clasa terminal din nvmntul


cu frecven; majori, cu aprobarea consiliului de administraie al unitii de
st

b) elevii de la nvmntul cu frecven se pot transfera la nvmnt.


Art. 157. (1) Elevii din unitile de nvmnt liceal i
De

forma de nvmnt cu frecven redus, n limita efectivelor


maxime de elevi la clas; postliceal din sistemul de aprare, ordine public i securitate
c) elevii din clasele terminale ale nvmntului liceal se pot naional, declarai inapi pentru cariera militar, se pot transfera
transfera de la nvmntul cu frecven la nvmntul cu ntr-o unitate din reeaua ministerului, potrivit prevederilor
frecven redus, n anul terminal, dup absolvirea semestrului I prezentului regulament.
i dup susinerea, dac este cazul, a examenelor de diferen. (2) Copiii cadrelor militare n activitate, ai militarilor angajai
Art. 154. (1) Transferul elevilor de la o formaiune de pe baz de contract, ai funcionarilor publici cu statut special, n
studiu cu predarea unei limbi de circulaie internaional n regim timpul sau din cauza serviciului militar, se pot transfera la cerere,
normal la o formaiune de studiu cu predare intensiv, respectiv din unitile de nvmnt din reeaua ministerului n unitile
bilingv, a unei limbi de circulaie internaional se realizeaz de nvmnt liceal i postliceal din sistemul de aprare, ordine
astfel: public i securitate naional, dac ndeplinesc criteriile de
a) la nivel gimnazial, ncepnd cu clasa a V-a, elevii care se recrutare i au fost declarai admii la probele de selecie, n
pot transfera de la o unitate de nvmnt la alta, de la o baza dosarului de candidat, conform reglementrilor specifice
formaiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaie ale acestor uniti.
internaional n regim normal la o formaiune de studiu cu Art. 158. (1) Elevii din nvmntul preuniversitar
predare intensiv a unei limbi de circulaie internaional vor particular sau confesional se pot transfera la uniti de
susine un test de aptitudini i cunotine la limba modern; nvmnt de stat, n condiiile prezentului regulament.
b) testul de aptitudini i cunotine va fi elaborat la nivelul (2) Elevii din nvmntul preuniversitar de stat se pot
unitii de nvmnt n care elevul se transfer, de ctre o transfera n nvmntul particular, cu acordul unitii primitoare
comisie desemnat n acest sens de directorul unitii de i n condiiile stabilite de propriul regulament de organizare i
nvmnt; funcionare.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

Art. 159. (1) Pentru copiii/tinerii cu cerine educaionale (2) Pe baza legislaiei n vigoare, unitatea de nvmnt
speciale, n funcie de evoluia acestora se pot face propuneri de elaboreaz i adopt propria strategie i propriul regulament de
reorientare dinspre nvmntul special/special integrat spre funcionare a Comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii.
nvmntul de mas i invers. (3) Conducerea unitii de nvmnt este direct
(2) Propunerea de reorientare se face de ctre cadrul responsabil de calitatea educaiei furnizate.
didactic care a lucrat cu copilul n cauz sau de ctre prinii, Art. 165. n procesele de autoevaluare i monitorizare
tutorii sau susintorii legali ai copilului i de ctre consilierul intern, unitile de nvmnt profesional i tehnic vor aplica
pedagog colar. Decizia de reorientare se ia de ctre comisia instrumentele Cadrului naional de asigurare a calitii n
de orientare colar i profesional din cadrul centrului judeean nvmntul profesional i tehnic.
de resurse i asisten educaional/Centrului Municipiului Art. 166. (1) Componena, atribuiile i responsabilitile
Bucureti de Resurse i Asisten Educaional, cu acordul comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii sunt realizate n

ce
prinilor, tutorilor sau susintorilor legali. conformitate cu prevederile legale.

zi
Art. 160. Dup aprobarea transferului, unitatea de (2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea i
nvmnt primitoare este obligat s solicite situaia colar a asigurarea calitii poate fi remunerat, cu respectarea legislaiei

fi
elevului n termen de 5 zile lucrtoare. Unitatea de nvmnt n vigoare.
de la care se transfer elevul este obligat s trimit la unitatea (3) Orice control sau evaluare extern a calitii din partea

r
de nvmnt primitoare situaia colar a celui transferat, n Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul

lo
termen de 10 zile lucrtoare de la primirea solicitrii. Pn la Preuniversitar sau a ministerului se bazeaz pe analiza
primirea situaiei colare de ctre unitatea de nvmnt la care

ne
raportului de evaluare intern a activitii din unitatea de
s-a transferat, elevul transferat particip la cursuri n calitate de nvmnt.

oa
audient.
CAPITOLUL III

rs
TITLUL VIII Evaluarea extern a calitii educaiei

pe
Evaluarea unitilor de nvmnt Art. 167. (1) O form specific de evaluare instituional,
diferit de inspecia general a unitilor de nvmnt, o
ii
reprezint evaluarea instituional n vederea autorizrii,
CAPITOLUL I
ar

acreditrii i evalurii periodice a organizaiilor furnizoare de


Dispoziii generale educaie, realizat de Agenia Romn de Asigurare a Calitii
rm

Art. 161. Evaluarea instituional se realizeaz n n nvmntul Preuniversitar.


conformitate cu prevederile legale, n dou forme fundamentale: (2) Evaluarea extern a calitii educaiei n unitile de
fo

a) inspecia de evaluare instituional a unitilor de nvmnt se realizeaz, n conformitate cu prevederile legale,


in

nvmnt; de ctre Agenia Romn de Asigurare a Calitii n


b) evaluarea intern i extern a calitii educaiei. nvmntul Preuniversitar.
Art. 162. (1) Inspecia de evaluare instituional a unitilor
iv

(3) Unitile de nvmnt se supun procesului de evaluare


de nvmnt reprezint o activitate de evaluare general a i acreditare, n condiiile legii.
us

performanelor diferitelor categorii de uniti de nvmnt, prin (4) Evaluarea, autorizarea i acreditarea se fac la nivelul
raportare explicit la politicile educaionale, la scopurile i
cl

structurilor instituionale, conform prevederilor legale.


obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate n (5) n cazul unitilor de nvmnt supuse evalurii externe
ex

funcionarea acestora. realizate de ctre Agenia Romn de Asigurare a Calitii n


(2) Inspecia de evaluare instituional se realizeaz de ctre nvmntul Preuniversitar, n bugetele acestora vor fi
inspectoratele colare i minister, prin inspecia colar general
at

asigurate, n mod distinct, din finanarea de baz, sumele


a unitilor de nvmnt, n conformitate cu prevederile necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de
in

regulamentului de inspecie a unitilor de nvmnt, elaborat ctre Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul
de minister.
st

Preuniversitar pentru aceast activitate.


(3) n ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege, prin inspecia
De

colar, inspectoratele colare:


a) ndrum, controleaz i monitorizeaz calitatea activitilor TITLUL IX
de predarenvareevaluare; Partenerii educaionali
b) ndrum, controleaz, monitorizeaz i evalueaz
calitatea managementului unitilor de nvmnt.
CAPITOLUL I
(4) Conducerea unitilor de nvmnt i personalul
didactic nu pot refuza inspecia colar, cu excepia situaiilor n Drepturile prinilor, tutorilor sau susintorilor legali
care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acetia Art. 168. (1) Prinii, tutorii sau susintorii legali ai
nu i pot desfura activitile profesionale curente. anteprecolarului/precolarului/elevului sunt parteneri educaionali
principali ai unitilor de nvmnt.
CAPITOLUL II (2) Prinii, tutorii sau susintorii legali ai copilului/elevului
Evaluarea intern a calitii educaiei au acces la toate informaiile legate de sistemul de nvmnt
Art. 163. (1) Calitatea educaiei reprezint o prioritate care privesc educaia copiilor lor.
permanent pentru unitatea de nvmnt i este centrat (3) Prinii, tutorii sau susintorii legali ai copilului/elevului
preponderent pe rezultatele nvrii. au dreptul de a fi susinui de sistemul de nvmnt, pentru a
(2) Evaluarea intern se realizeaz potrivit legislaiei n se educa i a-i mbuntii aptitudinile ca parteneri n relaia
domeniul asigurrii calitii n nvmntul preuniversitar. familiecoal.
Art. 164. (1) n conformitate cu prevederile legale, la Art. 169. (1) Printele, tutorele sau susintorul legal al
nivelul fiecrei uniti de nvmnt se nfiineaz Comisia copilului/elevului are dreptul s fie informat periodic referitor la
pentru evaluarea i asigurarea calitii (CEAC). situaia colar i la comportamentul propriului copil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 27

(2) Printele, tutorele sau susintorul legal al susintorului legal va fi consemnat n caietul educatorului-
copilului/elevului are dreptul s dobndeasc informaii puericultor/educatoarei/nvtorului/institutorului/profesorului
referitoare numai la situaia propriului copil. pentru nvmnt precolar/primar, profesorului diriginte, cu
Art. 170. (1) Printele, tutorele sau susintorul legal al nume, dat i semntur.
copilului/elevului are acces n incinta unitii de nvmnt n (6) Printele, tutorele sau susintorul legal rspunde
concordan cu procedura de acces, dac: material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unitii de
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuie cu un nvmnt, cauzate de elev.
cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unitii de (7) Printele, tutorele sau susintorul legal al elevului din
nvmnt; nvmntul primar are obligaia s l nsoeasc pn la
b) desfoar activiti n comun cu cadrele didactice; intrarea n unitatea de nvmnt, iar la terminarea orelor de
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unitii de curs s l preia. n cazul n care printele, tutorele sau

ce
nvmnt; susintorul legal nu poate s desfoare o astfel de activitate,
d) particip la ntlnirile programate cu educatorul-

zi
mputernicete o alt persoan.
puericultor/educatoarea/nvtorul/institutorul/profesorul pentru (8) Printele, tutorele sau susintorul legal al elevului din

fi
nvmnt precolar/primar/profesorul diriginte; nvmntul primar, gimnazial i ciclul inferior al liceului are
e) particip la aciuni organizate de asociaia de prini. obligaia de a solicita, n scris, retragerea elevului n vederea
(2) Consiliul de administraie are obligaia stabilirii procedurii

r
nscrierii acestuia ntr-o unitate de nvmnt din strintate.

lo
de acces al prinilor, tutorilor sau susintorilor legali n unitile Art. 174. Se interzice oricror persoane agresarea fizic,
de nvmnt. psihic, verbal etc. a copiilor/elevilor i a personalului unitii de

ne
Art. 171. Prinii, tutorii sau susintorii legali au dreptul nvmnt.

oa
s se constituie n asociaii cu personalitate juridic, conform Art. 175. (1) Respectarea prevederilor prezentului
legislaiei n vigoare. regulament i a regulamentului de organizare i funcionare a

rs
Art. 172. (1) Rezolvarea situaiilor conflictuale sesizate de unitii de nvmnt este obligatorie pentru prinii, tutorii sau
printele/tutorele/susintorul legal al copilului/elevului n care

pe
susintorii legali ai copiilor/elevilor.
este implicat propriul copil se face prin discuii amiabile cu (2) Nerespectarea dispoziiilor art. 173 alin. (6), art. 174 i
salariatul unitii de nvmnt implicat, educatorul- art. 175 atrage rspunderea persoanelor vinovate conform
ii
puericultor/educatoarea/nvtorul/institutorulprofesorul pentru dreptului comun.
nvmntul precolar/primar/profesorul diriginte.
ar

Printele/tutorele/susintorul legal al copilului/elevului are CAPITOLUL III


rm

dreptul de a solicita ca la discuii s participe i reprezentantul Adunarea general a prinilor


prinilor. n situaia n care discuiile amiabile nu conduc la
fo

rezolvarea conflictului, printele/tutorele/susintorul legal are Art. 176. (1) Adunarea general a prinilor este constituit
din toi prinii, tutorii sau susintorii legali ai copiilor/elevilor de
in

dreptul de a se adresa conducerii unitii de nvmnt, printr-o


cerere scris, n vederea rezolvrii problemei. la grup/formaiune de studiu.
(2) n cazul n care printele/tutorele/susintorul legal (2) Adunarea general a prinilor hotrte referitor la
iv

consider c starea conflictual nu a fost rezolvat la nivelul activitile de susinere a cadrelor didactice i a echipei
manageriale a unitii de nvmnt, n demersul de asigurare
us

unitii de nvmnt, acesta are dreptul de a se adresa, n


scris, inspectoratului colar pentru a media i rezolva starea a condiiilor necesare educrii copiilor/elevilor.
cl

conflictual. (3) n adunarea general a prinilor se discut problemele


generale ale colectivului de copii/elevi i nu situaia concret a
ex

CAPITOLUL II unui copil/elev. Situaia unui copil/elev se discut individual,


ndatoririle prinilor, tutorilor sau susintorilor legali numai n prezena printelui, tutorelui sau susintorului legal al
at

copilului/elevului respectiv.
Art. 173. (1) Potrivit prevederilor legale printele, tutorele
Art. 177. (1) Adunarea general a prinilor se convoac
in

sau susintorul legal are obligaia de a asigura frecvena


de ctre educatorul-puericultor/educatorul/nvtorul/institutorul/
colar a elevului n nvmntul obligatoriu i de a lua msuri
profesorul pentru nvmntul precolar/primar/profesorul
st

pentru colarizarea elevului, pn la finalizarea studiilor.


diriginte, de ctre preedintele comitetului de prini al clasei
(2) Printele, tutorele sau susintorul legal care nu asigur
De

sau de ctre 1/3 din numrul total al membrilor si ori al elevilor


colarizarea elevului, n perioada nvmntului obligatoriu,
clasei.
poate fi sancionat, conform legislaiei n vigoare, cu amend
(2) Adunarea general a prinilor se convoac semestrial
cuprins ntre 100 lei i 1.000 lei ori este obligat s presteze
munc n folosul comunitii. sau ori de cte ori este nevoie, este valabil ntrunit n prezena
(3) Constatarea contraveniei i aplicarea amenzilor a jumtate plus unu din totalul prinilor, tutorilor sau
contravenionale prevzute la alin. (2) se realizeaz de ctre susintorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectiv
persoanele mputernicite de primar n acest scop, la sesizarea i adopt hotrri cu votul a jumtate plus unu din cei prezeni.
consiliului de administraie al unitii de nvmnt. n caz contrar se convoac o nou adunare general a prinilor,
(4) Conform legislaiei n vigoare, la nscrierea n cel mult 7 zile, n care se pot adopta hotrri, indiferent de
copilului/elevului n unitatea de nvmnt, printele, tutorele numrul celor prezeni, cu votul a jumtate plus unu din acetia.
sau susintorul legal are obligaia de a prezenta documentele CAPITOLUL IV
medicale solicitate, n vederea meninerii unui climat sntos la
Comitetul de prini
nivel de grup/formaiune de studiu/pentru evitarea degradrii
strii de sntate a celorlali elevi/precolari din Art. 178. (1) n unitile de nvmnt, la nivelul fiecrei
colectivitate/unitatea de nvmnt. grupe/clase, se nfiineaz i funcioneaz comitetul de prini.
(5) Printele, tutorele sau susintorul legal are obligaia ca, (2) Comitetul de prini se alege, prin majoritate simpl a
cel puin o dat pe lun, s ia legtura cu profesorul pentru voturilor, n fiecare an, n adunarea general a prinilor,
nvmntul precolar/nvtorul/institutorul/profesorul pentru convocat de educatorul-puericultor/educatoarea/nvtorul/
nvmntul primar/profesorul diriginte pentru a cunoate institutorul/profesorul pentru nvmntul precolar sau
evoluia copilului/elevului. Prezena printelui, tutorelui sau primar/profesorul diriginte care prezideaz edina.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

(3) Convocarea adunrii generale pentru alegerea (3) Consiliul reprezentativ al prinilor este o structur, fr
comitetului de prini are loc n primele 30 de zile calendaristice personalitate juridic, a crei activitate este reglementat
de la nceperea cursurilor anului colar. printr-un regulament adoptat prin hotrrea adunrii generale a
(4) Consiliul de conducere al comitetul de prini pe prinilor din unitatea de nvmnt, care nu are patrimoniu, nu
grup/clas se compune din 3 persoane: un preedinte i are buget de venituri i cheltuieli, nu are dreptul de a colecta
2 membri. n prima edin dup alegere, membrii comitetului cotizaii, donaii i a primi finanri de orice fel de la persoane
decid responsabilitile fiecruia, pe care le comunic fizice sau juridice. Se poate implica n activitile unitii de
educatorului-puericultor/profesorului pentru nvmntul nvmnt prin aciuni cu caracter logistic voluntariat.
anteprecolar/precolar/primar/profesorului diriginte. (4) La nivelul fiecrei uniti de nvmnt se poate constitui
(5) Consiliul de conducere al comitetului de prini pe Asociaia de prini n conformitate cu legislaia n vigoare,
grup/clas reprezint interesele prinilor, tutorilor sau privind asociaiile i fundaiile.

ce
susintorilor legali ai copiilor/elevilor clasei n adunarea Art. 183. (1) Consiliul reprezentativ al prinilor i
general a prinilor, tutorilor sau susintorilor legali, n consiliul

zi
desemneaz preedintele i 2 vicepreedini ale cror atribuii
profesoral, n consiliul clasei i n relaiile cu echipa managerial. se stabilesc imediat dup desemnare, de comun acord ntre cei

fi
Art. 179. Consiliul de conducere al Comitetului de prini 3, i se consemneaz n procesul-verbal al edinei.
pe grup/clas are urmtoarele atribuii: (2) Consiliul reprezentativ al prinilor se ntrunete n edine
a) pune n practic deciziile luate de ctre adunarea general

r
ori de cte ori este necesar. Convocarea edinelor Consiliului

lo
a prinilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simpl reprezentativ al prinilor se face de ctre preedintele acestuia
a voturilor prinilor, tutorilor sau susintorilor legali prezeni; sau, dup caz, de unul dintre vicepreedini.

ne
b) susine organizarea i desfurarea de proiecte, programe (3) Consiliul reprezentativ al prinilor desemneaz

oa
i activiti educative extracolare la nivelul grupei/clasei i a reprezentanii prinilor, tutorilor sau susintorilor legali n
unitii de nvmnt; organismele de conducere i comisiile unitii de nvmnt.

rs
c) susine organizarea i desfurarea de programe de (4) Consiliul reprezentativ al prinilor decide prin vot
prevenire i combaterea violenei, asigurarea siguranei i deschis, cu majoritatea simpl a voturilor celor prezeni.

pe
securitii, combaterea discriminrii i reducerea absenteismului (5) Preedintele reprezint Consiliul reprezentativ al prinilor
n mediul colar; n relaia cu alte persoane fizice i juridice.
ii
d) susine activitile dedicate ntreinerii, dezvoltrii i (6) Preedintele prezint, anual, raportul de activitate al
modernizrii bazei materiale a grupei/clasei i unitii de Consiliului reprezentativ al prinilor.
ar

nvmnt, prin strngerea de cotizaii voluntare de la membrii Art. 184. Consiliul reprezentativ al prinilor are
rm

asociaiei de prini i atragerea de fonduri bneti i donaii de urmtoarele atribuii:


la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaia de prini a) propune unitilor de nvmnt discipline i domenii care
fo

cu personalitate juridic cu respectarea prevederilor legale n s se studieze prin curriculumul la decizia colii, inclusiv din
in

domeniul financiar; oferta naional;


e) sprijin conducerea unitii de nvmnt i educatorul- b) sprijin parteneriatele educaionale ntre unitile de
puericultor/educatoarea/nvtorul/institutorul/profesorul pentru nvmnt i instituiile/organizaiile cu rol educativ din
iv

nvmnt anteprecolar/precolar/primar/profesorul diriginte comunitatea local;


us

i se implic activ n ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea c) susine unitile de nvmnt n derularea programelor
bazei materiale a grupei/clasei i a unitii de nvmnt; de prevenire i de combatere a absenteismului i a violenei n
cl

f) susine organizarea i desfurarea de activiti de mediul colar;


consiliere i orientare socioprofesionale; d) promoveaz imaginea unitii de nvmnt n
ex

g) se implic n asigurarea securitii copiilor/elevilor n cadrul comunitatea local;


activitilor educative, extracolare i extracurriculare; e) se ocup de conservarea, promovarea i cunoaterea
at

h) prezint, semestrial, adunrii generale a prinilor, tradiiilor culturale specifice minoritilor n plan local, de
justificarea utilizrii fondurilor alocate, dac acestea exist. dezvoltarea multiculturalitii i a dialogului cultural;
in

Art. 180. Preedintele comitetului de prini pe grup/clas f) susine unitatea de nvmnt n organizarea i
st

reprezint interesele prinilor, tutorilor sau susintorilor legali n desfurarea tuturor activitilor;
relaiile cu organizaia de prini i prin aceasta n relaie cu g) susine conducerea unitii de nvmnt n organizarea
De

conducerea unitii de nvmnt i alte foruri, organisme i i n desfurarea consultaiilor cu prinii, tutorii sau susintorii
organizaii. legali, pe teme educaionale;
Art. 181. (1) Comitetul de prini poate decide s susin, h) colaboreaz cu instituiile publice de asisten
inclusiv financiar prin asociaia de prini cu personalitate social/educaional specializat, direcia general de asisten
juridic, cu respectarea prevederilor legale n domeniul financiar, social i protecia copilului, cu organele de autoritate tutelar
ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei materiale a sau cu organizaiile nonguvernamentale cu atribuii n acest
clasei. Hotrrea comitetului de prini nu este obligatorie. sens, n vederea soluionrii situaiei elevilor care au nevoie de
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de ctre un operator ocrotire;
economic/persoane fizice se face cunoscut comitetului de i) susine unitatea de nvmnt n activitatea de consiliere
prini. Sponsorizarea nu atrage dup sine drepturi suplimentare i orientare socioprofesional sau de integrare social a
pentru copii/elevi/prini, tutori sau susintori legali. absolvenilor;
(3) Este interzis implicarea copiilor/elevilor sau a j) propune msuri pentru colarizarea elevilor din
personalului din unitatea de nvmnt n strngerea fondurilor. nvmntul obligatoriu i ncadrarea n munc a absolvenilor;
k) se implic direct n derularea activitilor din cadrul
CAPITOLUL V
parteneriatelor ce se deruleaz n unitatea de nvmnt, la
Consiliul reprezentativ al prinilor/Asociaia de prini solicitarea cadrelor didactice;
Art. 182. (1) La nivelul fiecrei uniti de nvmnt l) sprijin conducerea unitii de nvmnt n asigurarea
funcioneaz Consiliul reprezentativ al prinilor. sntii i securitii elevilor;
(2) Consiliul reprezentativ al prinilor din unitatea de m) are iniiative i se implic n mbuntirea calitii vieii, n
nvmnt este compus din preedinii comitetelor de prini. buna desfurare a activitii n internate i n cantine;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 29

n) susine conducerea unitii de nvmnt n organizarea CAPITOLUL VII


i desfurarea programului coala dup coal. coala i comunitatea. Parteneriate/Protocoale ntre
Art. 185. (1) Consiliul reprezentativ al prinilor din unitile de nvmnt i ali parteneri educaionali
unitatea de nvmnt poate face demersuri privind atragerea Art. 189. Autoritile administraiei publice locale, precum
de resurse financiare, care vor fi gestionate de ctre coal i reprezentani ai comunitii locale colaboreaz cu consiliul de
constnd n contribuii, donaii, sponsorizri etc., din partea unor administraie i cu directorul, n vederea atingerii obiectivelor
persoane fizice sau juridice din ar i din strintate, care vor unitii de nvmnt.
fi utilizate pentru: Art. 190. Unitile de nvmnt pot realiza parteneriate
a) modernizarea i ntreinerea patrimoniului unitii de cu asociaii, fundaii, instituii de educaie i cultur, organisme
nvmnt, a bazei materiale i sportive; economice i organizaii guvernamentale i nonguvernamentale

ce
b) acordarea de premii i de burse elevilor; sau alte tipuri de organizaii, n interesul beneficiarilor direci ai
c) sprijinirea financiar a unor activiti extracolare; educaiei.

zi
Art. 191. Unitile de nvmnt, de sine stttor sau n
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care
parteneriat cu autoritile administraiei publice locale i cu alte

fi
provin din familii cu situaie material precar; instituii i organisme publice i private: case de cultur, furnizori
e) alte activiti care privesc bunul mers al unitii de de formare continu, parteneri sociali, organizaii

r
nvmnt sau care sunt aprobate de adunarea general a nonguvernamentale i altele asemenea pot organiza la nivel

lo
prinilor pe care i reprezint. local centre comunitare de nvare permanent, pe baza unor

ne
(2) Organizaia de prini colaboreaz cu structurile oferte de servicii educaionale adaptate nevoilor specifice
asociative ale prinilor la nivel local, judeean, regional i diferitelor grupuri-int interesate.

oa
naional. Art. 192. Unitile de nvmnt, n conformitate cu
legislaia n vigoare i prevederile prezentului regulament, pot

rs
CAPITOLUL VI iniia, n parteneriat cu autoritile administraiei publice locale

pe
Contractul educaional i cu organizaiile de prini, n baza hotrrii consiliului de
administraie, activiti educative, recreative, de timp liber,
Art. 186. (1) Unitile de nvmnt ncheie cu prinii, pentru consolidarea competenelor dobndite sau de accelerare
ii
tutorii sau susintorii legali, n momentul nscrierii a nvrii, precum i activiti de nvare remedial cu elevii,
ar

anteprecolarilor/precolarilor/elevilor, n registrul unic matricol, prin programul coala dup coal.


un contract educaional n care sunt nscrise drepturile i Art. 193. (1) Parteneriatul cu autoritile administraiei
rm

obligaiile reciproce ale prilor. publice locale are ca scop derularea unor activiti/programe
fo

(2) Modelul contractului educaional este prezentat n anexa educaionale n vederea atingerii obiectivelor educaionale
care face parte integrant din prezentul regulament. Acesta este stabilite de unitatea de nvmnt.
in

particularizat la nivelul fiecrei uniti de nvmnt prin decizia (2) Activitile derulate n parteneriat nu pot avea conotaii
consiliului de administraie, dup consultarea Consiliului de politice, de propagand electoral, de prozelitism religios i nu
iv

pot fi contrare moralei sau legilor statului.


prini al unitii de nvmnt.
(3) Autoritile administraiei publice locale asigur condiiile
Art. 187. (1) Contractul educaional este valabil pe toat
us

i fondurile necesare pentru implementarea i respectarea


perioada de colarizare n cadrul unitii de nvmnt. normelor de sntate i securitate n munc i pentru asigurarea
cl

(2) Eventualele modificri ale unor prevederi din contractul securitii copiilor/elevilor i a personalului n perimetrul unitii
ex

educaional se pot realiza printr-un act adiional acceptat de de nvmnt.


ambele pri i care se ataeaz contractului educaional. Art. 194. (1) Unitile de nvmnt ncheie parteneriate
Art. 188. (1) Contractul educaional va cuprinde n mod i protocoale de colaborare cu operatorii economici, n vederea
at

obligatoriu: datele de identificare ale prilor semnatare derulrii orelor de instruire practic.
in

respectiv unitatea de nvmnt, beneficiarul primar al (2) Protocolul conine prevederi clare cu privire la
educaiei, printele, tutorele sau susintorul legal, scopul pentru responsabilitile prilor, referitoare la asigurarea securitii
st

care se ncheie contractul educaional, drepturile prilor, elevilor i a personalului colii, respectarea normelor de
sntate i securitate n munc, asigurarea transportului la i de
De

obligaiile prilor, durata valabilitii contractului, alte clauze.


la operatorul economic, durata activitilor, drepturile i
(2) Contractul educaional se ncheie n dou exemplare
ndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea
originale, unul pentru printe, tutore sau susintor legal, altul prevederilor legale n vigoare.
pentru unitatea de nvmnt i i produce efectele de la data Art. 195. (1) Unitile de nvmnt ncheie protocoale de
semnrii. parteneriat cu organizaii nonguvernamentale, uniti medicale,
(3) Consiliul de administraie monitorizeaz modul de poliie, jandarmerie, instituii de cultur, asociaii confesionale,
ndeplinire a obligaiilor prevzute n contractul educaional. alte organisme, n vederea atingerii obiectivelor educaionale
(4) Comitetul de prini al clasei urmrete modul de stabilite prin proiectul de dezvoltare instituional/planul de
ndeplinire a obligaiilor prevzute n contractul educaional de aciune al unitii de nvmnt.
ctre fiecare printe, tutore sau susintor legal i adopt (2) Protocolul conine prevederi cu privire la responsabilitile
msurile care se impun n cazul nclcrii prevederilor cuprinse prilor implicate, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
n acest document. (3) n cazul derulrii unor activiti n afara perimetrului unitii
de nvmnt, n protocol se va specifica concret crei pri i
(5) Candidaii admii n unitile de nvmnt din sistemul
revine responsabilitatea asigurrii securitii copiilor/elevilor.
de aprare, ordine public i securitate naional ncheie cu (4) Bilanul activitilor realizate va fi fcut public, prin afiare
Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor Interne, la sediul unitii, pe site-ul colii, prin comunicate de pres i
Ministerul Justiiei i alte instituii cu atribuii n domeniile prin alte mijloace de informare.
aprrii, informaiilor, ordinii publice i securitii contracte (5) Unitile de nvmnt pot ncheia protocoale de
educaionale prin care sunt stabilite obligaiile prilor parteneriat i pot derula activiti comune cu uniti de
contractante, conform instruciunilor specifice. nvmnt din strintate, avnd ca obiectiv principal
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016

dezvoltarea personalitii copiilor i a tinerilor, respectndu-se Art. 199. (1) n termen de 45 de zile de la data publicrii
legislaia n vigoare din statele din care provin instituiile prezentului regulament n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
respective. consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt sunt
(6) Reprezentanii prinilor, tutorilor sau susintorilor legali obligate ca, pe baza acestuia i a dispoziiilor legale n vigoare,
se vor implica direct n buna derulare a activitilor din cadrul s aprobe propriile regulamente de organizare i funcionare.
parteneriatelor ce se deruleaz n unitatea de nvmnt.
(2) La ntocmirea regulamentului de organizare i funcionare
i a regulamentului intern se vor lua n considerare i prevederile
TITLUL X din Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educaiei
Dispoziii tranzitorii i finale naionale i cercetrii tiinifice nr. 4.742/2016.
Art. 200. La data intrrii n vigoare a prezentului

ce
Art. 196. Se interzice constituirea de fonduri de protocol regulament se abrog Ordinul ministrului educaiei naionale
sau a oricrui alt fond destinat derulrii examenelor/evalurilor
nr 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare

zi
naionale.
Art. 197. n unitile de nvmnt fumatul este interzis, i funcionare a unitilor de nvmnt preuniveristar, publicat

fi
conform prevederilor legislaiei n vigoare. n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 23 i 23 bis din
Art. 198. n unitile de nvmnt se asigur dreptul 13 ianuarie 2015.

r
fundamental la nvtur i este interzis orice form de Art. 201. Anexa face parte integrant din prezentul

lo
discriminare a copiilor/elevilor i a personalului din unitate. regulament.

ne
ANEX

oa
la regulament
Modelul contractului educaional

rs
pe
Antet coal
Avnd n vedere prevederile Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,
ii
aprobat prin Ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr. 5.079/2016, ale Legii
nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, republicat, cu modificrile i completrile
ar

ulterioare,
se ncheie prezentul:
rm
fo

CONTRACT EDUCAIONAL
I. Prile semnatare
in

1. Unitatea de nvmnt .............., cu sediul n .........................., reprezentat prin director,


doamna/domnul ......................................
2. Beneficiarii secundari ai nvmntului preuniversitar definii, conform legi, drept familiile
iv

anteprecolarilor, ale precolarilor i elevilor, reprezentat prin doamna/domnul ,


printe/tutore/susintor legal al elevului, cu domiciliul n ..,
us

3. Beneficiarii primari ai nvmntului preuniversitar definii, conform legii, drept anteprecolari,


cl

colari i elevi, reprezentat prin elevul ............ .


II. Scopul contractului: asigurarea condiiilor optime de derulare a procesului de nvmnt prin
ex

implicarea i responsabilizarea prilor implicate n educaia beneficiarilor primari ai educaiei.


III. Drepturile prilor: drepturile prilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevzute n
Regulamentul-cadru privind organizarea i funcionarea unitilor de nvmnt preuniversitar i n
at

Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a unitii de nvmnt.


IV. Prile au cel puin urmtoarele obligaii:*)
in

1. Unitatea de nvmnt se oblig:


st

a) s asigure condiiile optime de derulare a procesului de nvmnt;


b) s asigure respectarea condiiilor i a exigenelor privind normele de igien colar, de protecie
De

a muncii, de protecie civil i de paz contra incendiilor n unitatea de nvmnt;


c) s asigure c tot personalul unitii de nvmnt respect cu strictee prevederile legislaiei n
vigoare;
d) s asigure c toi beneficiarii primari i secundari ai educaiei sunt corect i la timp informai cu
prevederile legislaiei specifice n vigoare;
e) ca personalul din nvmnt s aib o inut moral demn, un comportament responsabil, n
concordan cu valorile educaionale, pe care s le transmit beneficiarului direct;
f) s sesizeze, la nevoie, instituiile publice de asisten social/educaional specializat, direcia
general de asisten social i protecia copilului n legtur cu aspecte care afecteaz demnitatea,
integritatea fizic i psihic a beneficiarului primar al educaiei;
g) s se asigure c personalul din nvmnt nu desfoar aciuni de natur s afecteze imaginea
public a beneficiarului primar al educaiei, viaa intim, privat i familial a acestuia;
h) s se asigure c personalul din nvmnt nu va aplica pedepse corporale i nu va agresa verbal
sau fizic beneficiarul primar al educaiei;
i) ca personalul didactic s evalueze direct beneficiarii primari ai educaiei, corect i transparent, i
s nu condiioneze aceast evaluare sau calitatea prestaiei didactice la clas de obinerea oricrui tip de
avantaje;
j) s desfoare n unitatea de nvmnt activiti care respect normele de moralitate i nu pun
n niciun moment n pericol sntatea i integritatea fizic sau psihic a beneficiarilor primari ai educaiei,
respectiv a personalului unitii de nvmnt;
*) Contractul educaional-tip urmeaz a fi particularizat, la nivelul fiecrei uniti de nvmnt, prin decizia consiliului de
administraie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 720/19.IX.2016 31

k) s asigure c n unitatea de nvmnt sunt interzise activitile de natur politic i prozelitism


religios.
2. Beneficiarul secundar al nvmntului preuniversitar are urmtoarele obligaii:
a) asigur frecvena colar a beneficiarului primar n nvmntul obligatoriu i ia msuri pentru
colarizarea acestuia, pn la finalizarea studiilor;
b) prezint documentele medicale solicitate la nscrierea beneficiarului primar al educaiei n unitatea
de nvmnt, n vederea meninerii unui climat sntos la nivel de grup/clas pentru evitarea degradrii
strii de sntate a celorlali beneficiari direci din colectivitate/unitatea de nvmnt;
c) cel puin o dat pe lun ia legtura cu educatoarea/nvtorul/institutorul/profesorul pentru
nvmntul precolar/profesorul pentru nvmntul primar/profesorul diriginte pentru a cunoate
evoluia beneficiarului primar al educaiei;

ce
d) rspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul colii, cauzate de beneficiarul
primar al educaiei;

zi
e) respect prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a unitii de nvmnt;

fi
f) nu agreseaz fizic, psihic, verbal personalul unitii de nvmnt.
3. Beneficiarul direct are urmtoarele obligaii:
a) de a se pregti la fiecare disciplin/modul de studiu, de a dobndi competenele i de a-i nsui

r
lo
cunotinele prevzute de programele colare;
b) de a frecventa cursurile, n cazul beneficiarilor primari ai educaiei din nvmntul de stat,

ne
particular i confesional autorizat/acreditat;
c) de a se prezenta la cursuri i la fiecare evaluare/sesiune de examene organizat de unitatea de

oa
nvmnt, n cazul beneficiarilor primari din nvmntul obligatoriu, nscrii la cursuri cu frecven redus;

rs
d) de a avea un comportament civilizat i o inut decent n unitatea de nvmnt;
e) de a respecta Regulamentul de organizare i funcionare a unitii de nvmnt, regulile de

pe
circulaie, normele de securitate i de sntate n munc, de prevenire i de stingere a incendiilor, normele
de protecie a mediului; ii
f) de a nu distruge documentele colare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliul educaional etc.;
ar

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitii de nvmnt (materiale didactice i mijloace


rm

de nvmnt, cri de la biblioteca colii, mobilier colar, mobilier sanitar, spaii de nvmnt etc.);
h) de a nu aduce sau difuza, n unitatea de nvmnt, materiale care, prin coninutul lor, atenteaz
fo

la independena, suveranitatea i integritatea naional a rii, care cultiv violena i intolerana;


i) de a nu organiza/participa la aciuni de protest, astfel dect este prevzut n Statutul elevului;
in

j) de a nu deine/consuma/comercializa, n perimetrul unitii de nvmnt, droguri, substane


etnobotanice, buturi alcoolice, igri;
iv

k) de a nu introduce i/sau face uz, n perimetrul unitii de nvmnt, de orice tipuri de arme sau
alte produse pirotehnice, cum ar fi muniie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum i spray-uri
us

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin aciunea lor, pot afecta integritatea fizic i psihic
cl

a beneficiarilor direci ai educaiei i a personalului unitii de nvmnt;


l) de a nu poseda i/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
ex

m) de a nu aduce jigniri i de a nu manifesta agresivitate n limbaj i n comportament fa de colegi


i fa de personalul unitii de nvmnt sau de a leza n orice mod imaginea public a acestora;
at

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violen n unitatea de nvmnt i n proximitatea


acesteia;
in

o) de a nu prsi incinta colii n timpul pauzelor sau dup nceperea cursurilor, fr avizul
st

profesorului de serviciu sau al nvtorului/institutorului/profesorului pentru nvmntul primar/


profesorului diriginte.
De

V. Durata contractului: prezentul contract se ncheie, de regul, pe durata unui nivel de nvmnt.
VI. Alte clauze: vor fi nscrise prevederi legale, conform Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, i Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de
nvmnt preuniversitar, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

ncheiat astzi, ..............., n dou exemplare, n original, pentru fiecare parte.

Unitatea colar, Beneficiar indirect**),


........................... .................

Am luat la cunotin.
Beneficiar direct, elevul,
(n vrst de cel puin 14 ani)
.............................................

**) Printele/Tutorele/Susintorul legal, pentru elevii din nvmntul anteprecolar, precolar, primar, gimnazial i liceal,
respectiv elevul, pentru nvmntul postliceal.
ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
Preuri pentru anul 2016
Valoare
Nr. (TVA 5% inclus) lei
Denumirea publicaiei
crt.
12 luni 3 luni 1 lun
1. Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar 1.640 150
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

ce
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

zi
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

fi
8. Colecia Legislaia Romniei 500 130
9. Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei 800 75

r
lo
NOT:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

ne
oa
A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C

rs
Preuri pentru anul 2016

pe
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
ii
Produs Lunar Anual
ar

Online/ Reea Reea Reea Reea Online/ Reea Reea Reea Reea
rm

Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300


fo

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220
in

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000
iv

Abonamentul COMPLET
us

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)


cl

Produs Lunar Anual


ex

Online/ Reea Reea Reea Reea Online/ Reea Reea Reea Reea
Monopost 5 25 100 300 Monopost 5 25 100 300
at

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540
in

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600
st

Colecia Monitorul Oficial n format electronic, oricare dintre prile acestuia 70 lei/an
De

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|939790]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 720/19.IX.2016 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei ISSN 14534495