Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de nvare: Suntem colari

Nr. de ore alocate: 16

Coninuturi Obiective Activiti de nvare Resurse Evaluare Observaii


(detalieri) de ref.
1. Iniierea conversaie nvtor-elev, elev-elev -exerciiul ; Observarea
1.1. pe tema activitii de colar; - conversaia ; sistematic ;
unor dialoguri, - explicaia ; Prob
2.1. prezentarea clasei i manualelor
nvtor-elev, - observaia ; oral;
A.T. : nvarea cntecului - manualul ; Prob
elev-elev,despre: colrei i colrie; - activitate scris.
- festivitatea de Joc de cunoatere: Jocul frontal, pe
deschidere a anu numelor grupe,
lui colar; individual
- viaa de colar 2 ore : 15 IX
2. Proba de prezentare de poezii, poveti, - exerciiul ; Observarea
1.5. cntece nvate la grdini; - conversaia ; sistematic ;
evideniere a - explicaia ; Prob
2.1. jocuri-exerciii pentru depistarea
achiziiilor do- - observaia ; oral;
tulburrilor de auz: Baba-oarba!; - activitate Prob
bndite n grdi- Cloca pe ou; Cine zboar?- ghid frontal, pe scris.
ni evaluare/37 grupe,
Prob pentru A. T. : Jocuri de cunoatere: individual
verificarea acui- Mingea cltoare
2 ore : 16 IX
tii vizuale i Dac a fi ...
auditive Cine sunt eu ?-
Prob pentru colorare pe fi
Repetarea cntecului
determinarea ra-
portului dintre colrei i colrie
percepie i
reprezentare
3. Iniierea jocuri-exerciii pentru depistarea -exerciiul ; Observarea
1.1. tulburrilor de limbaj: Repet ce auzi!; - conversaia ; sistematic ;
unor dialoguri - explicaia ; Prob
2.1. Cum e corect ?;
despre jocuri i - observaia ; oral;
exerciii pentru determinarea - activitate
activiti de grup volumului vocabularului: Cine tie mai frontal, pe
i individuale multe cuvinte?- ghid evaluare/35 grupe,
Prob de A.T. : Joc de cunoatere: Ghemul individual
constatare a cali- bucluca
3 ore : 17 IX
tii pronuniei Testul de cunoatere prin
18 IX
Prob pen- desen Familia
tru determinarea
volumului
vocabularului
4. Utilizarea rostirea unor versuri i executarea - exerciiul ; Observarea
1.5. unor micri solicitate Minile pe - conversaia ; sistematic ;
formulelor de - explicaia ; Prob
2.1. banc...- pag. 6/ghid galben
iniiere i nche- - observaia ; oral;
jocuri de rol privind respectarea - jocul de rol ;
iere a unui unor reguli de comportare civilizat: La - fie de lucru ;
schimb verbal cumprturi; La medic; La teatru - activitate
Identificarea A.T. : Blazonul personal frontal, pe
unor obiecte i exerciiu de cunoatere grupe,
individual
utilitatea lor Test de cunoatere prin desen:
Proba de Proba celor dou linii 3 ore : 18 IX
integrare n enun 22 IX
uri a unor cu-
vinte cunoscute
5. Iniierea simulri ale unor situaii concrete - exerciiul ; Observarea
1.1. de comunicare pentru exersarea - conversaia ; sistematic ;
unui dialog des- - explicaia ; Prob
1.5. formulelor specifice;
pre comportarea 2.1. - observaia ; oral;
memorizare Cartea, pag. 5/ghid - joc de rol;
civilizat galben - fie, materiale
Oferirea jocuri de rol privind respectarea pentru desen;
unor informaii unor reguli de comportare - activitate
despre identita- civilizat:Avem oaspei; Mergem n frontal, pe
grupe,
tea proprie i a vizit.
individual
membrilor fami- A. T. : Joc de cunoatere: Ghici
liei cine sunt ! 2 ore : 23 IX
Test de cunoatere prin desen:
Arborele
Cntec Noi acum suntem
colari
6. Exerciii exerciii de identificare a unor -exerciiul ; Observarea
1.1. obiecte din sala de clas; - conversaia ; sistematic ;
de identificare a - explicaia ; Prob
2.1. activiti de grup organizate pentru
unor obiecte din - observaia ; oral;
descoperirea caracteristicilor unui obiect - fie ;
sala de clas pe baz de ntrebri i rspunsuri; - activitate
Descoperirea ghicitori despre obiectele frontal, pe
unui obiect pe colarului, pag. 4/ghid galben grupe,
baz de ntrebri audierea unei poveti (lectura individual
2 ore : 24 IX
i rspunsuri nvtoarei): Fata babei i fata
moneagului, de Ion Creang
A.T. : Desenarea unor obiecte din
clas pe baza descrierii fcut de nvtor
sau elev.
Joc de cunoatere: Cercul de
conversaie.
Colorarea unor imagini din
povestea audiat

7. Recapitulare repovestirea unui text audiat; - convorbirea, Portofoliul


2.3. ntocmirea unui dosar cu toate fiele - exerciiul, Evaluare
Evaluare - activitatea pe sumativ scris
de lucru i rezultate obinute de elevi la
grupe;
probele administrate - fie de lucru;
A.T. : Cntec, micare i desen: 2 ore: 25 IX
Eu sunt un elev de coal