Sunteți pe pagina 1din 10

SECIUNEA II

FORMULARE

1. Formularul 1 - Scrisoarea de Solicitat


naintare
2. Formularul 2 - mputernicire Solicitat mputernicire mpreun cu o copie a
documentului de identitate (Buletin de
identitate / Cartea de Identitate/ Paaport) al
persoanei care reprezint ofertantul (Dac
este cazul)
3. Formularul 3 Solicitat DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile
prevzute la art. 180 i 181 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
4. Formularul 4 - Propunerea Solicitat
tehnic
5. Formularul 5 - Formular de Solicitat
ofert
6. Formularul 6 - Propunerea Solicitat Oferta are caracter ferm i obligatoriu din
financiar punct de vedere al coninutului pe toat
perioada de valabilitate. Preul din propunerea
financiar va fi exprimat n lei fr TVA i cu
TVA.
7. Formularul 7- Model solicitare Solicitat
de clarificri
8. Formularul 8 Proces verbal Solicitat Proces verbal de receptie calitativa si
de receptie calitativa si cantitativa a produselor livrate
cantitativa a produselor livrate
FORMULAR 1

nregistrat la sediul Autoritii Contractante (..................., Romnia)


Nr. .......... / .

OFERTANTUL .......................... (denumirea/numele)


Adresa:
Telefon :
Fax :...
E-mail:

SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre: Ministerul Fondurilor Europene


Adresa: Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, Bucureti, Romnia, Tel. 0372.838.510, Fax.
0372.838.502, CP 011171

Ca urmare a Scrisorii de intentie privind achiziia direct avnd ca obiect Achiziionare


echipamente IT&C

Subsemnatul .., administrator / reprezentant mputernicit al operatorului


economic .

transmitem alturat urmtoarele:


Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd un exemplar original si o copie a ofertei, coninnd:
1.Imputernicire mpreun cu o copie a documentului de identitate (Buletin de identitate / Cartea de
Identitate/ Paaport) al persoanei care reprezint ofertantul (Dac este cazul):
2. Declaratia privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 180 i 181 din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
3. Propunerea Tehnic;
4. Formular de ofert
5. Propunerea Financiar.

Cu stim,
[Nume ofertant],
Data completrii: [ZZ.LL.AAAA]
(numele, semnatura autorizata si stampila)

FORMULAR 2

2
Operator Economic
..........................
(denumirea)

IMPUTERNICIRE
Subscrisa . (nume/denumire), cu sediul n
..(adresa operatorului economic), nmatriculata la Registrul Comerului sub nr.,
CIF , atribut fiscal .....,reprezentat prin, n calitate de .,

Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna., domiciliat n ,


identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP ., eliberat de .............................,
la data de , avnd funcia de , s ne reprezinte la achiziia
direct avnd ca obiect Achiziionare echipamente IT&C
, organizat de Ministerul Fondurilor Europene .n scopul atribuirii contractului.

n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:

1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la


prezenta procedur;

2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe


parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii.

3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul


desfurrii procedurii.

4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.

Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea


subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.

neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice decizie a
Autoritii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achiziie publica.

Data completarii ............................Ofertant..................................................

FORMULAR 3

3
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de


ofertant la achiziia direct organizata pentru atribuirea contractului Achiziionare echipamente
IT&C , reprezentat prin subsemnatul .................................. (nume si prenume in clar
a persoanei autorizate), in calitate de administrator/ reprezentant imputernicit, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarrii pronuntate de judecatorul-
sindic;
c) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in .(se va specifica Romnia
sau tara in care sunt stabiliti) pna la termenul limita de depunere al ofertei;
c^1) nu suntem in situatia ca n ultimii doi ani sa nu ne fi ndeplinit sau sa ne fi
ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile noua, fapt
care sa fi produs sau sa fie de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor
contractelor respective;
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarre definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) nu sunt in situatia in care sa prezintinformatii false sau sa nu prezint informatiile
solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin
hotarrea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea
noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Ministerul
Fondurilor Europene, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile art. 326 Falsul n Declaraii din Codul
Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcut unei persoane dintre cele
prevzute n art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei uniti n care aceasta i desfoar activitatea
n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii
ori mprejurrilor, declaraia fcut servete la producerea acelei consecine, se pedepsete cu
nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele i prenume)_____________, (semntura i tampil), n calitate de __________________,
legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)

Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul
ofertantului. Aceasta declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte,
semnata de reprezentantul sau legal.

FORMULAR 4
Operator economic,
________________________

5
(denumirea/numele)
PROPUNEREA TEHNIC
Denumirea achiziiei:
1 2 3 4
NR. SPECIFICAIILE CERUTE N SCRISOAREA CONFORMITATE SPECIFICAIILE OFERTATE
ITE DE INTENIE
M

Echipament IT - Laptop Confirmai pentru fiecare ATENTIE :


produs in parte
conformitatea fiecrei Indicati pentru fiecare produs in parte:
Tip Procesor: Intel Core i7 sau caracteristici cerute in denumirea si specificaiile fiecarui
echivalent specificaiile tehnice prin articol ofertat /
Frecventa procesor:4M Cache, DA sau NU. marca/producator/specificatiile tehnice
up to 3.00 GHz ale acestuia
Va rugam sa urmrii si
Marime ecran 17.3" clauzele generale Se vor include Termene de livrare i
Rezolutie ecran FHD, Touch referitoare la specificaiile Condiii de garanie
Cantitate instalat: >=16GB tehnice.
Capacitate hard >= 1 TB ; Viteza A se completa separat pentru fiecare
de rotatie >= 7200 rpm/5400 articol.
Va rugam sa urmrii clauzele
rpm; referitoare la specificaiile tehnice !
USB 3.0
HDMI
Not: se vor urmri punct cu punct
Tastatura iluminat specificaiile tehnice din scrisoarea de
Sistem de operare: Windows 8.1 intenie
(64-bit) cu licen sau echivalent
Licen Microsoft Office sau
echivalent
Garantie: min 2 ani

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele i prenume)____________________, (semntura i tampil), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
Pagina nr. [ din ]
ATENTIE:
1. Informaia inclus trebuie s permit evaluatorilor o verificare exact a cerinelor.
2. Oferta trebuie s fie clar si detaliat pentru a permite evaluatorilor o comparare facil ntre
specificaiile cerute i specificaiile oferite.
3. Pentru toate produsele oferite se vor prezenta fiele tehnice de la producator/furnizor din care
s reias toate caracteristicile acestora.

6
FORMULAR 5
Operator economic,________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT

Ctre: Ministerul Fondurilor Europene Adresa: Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, Bucureti,
Romnia, Tel. 0372.838.510, Fax. 0372.838.502, CP 011171.

Doamnelor/Domnilor,
Examinnd scrisoarea de intentie nr. din data ..............., privind achiziia direct avnd
ca obiect Achiziionare echipamente IT&C subsemnatul________________________,
reprezentani ai ofertantului
________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu
prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s furnizm
___________________________________ (denumirea materiale de informare i promovare)
pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de
[X.XXX,XX] LEI.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele
conform solicitrii Autoritii contractante.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de 30 de zile, respectiv pn
la data de ___________________________, i
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Pn la ncheierea contractului, aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de
dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract
angajant ntre noi.
5. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre, sau orice alt ofert
pe care o putei primi.

Data _____/_____/_____
_____________, n calitate de _____________________, legal autorizat s semnez
(nume i semntur)
oferta pentru i n numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

7
Formular 6
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIAR

Nr. Denumirea produsului Pre unitar / Pre total


Crt. Cantitate / UM (lei fr TVA) (lei fr TVA)

0 1 2 3 4 = 2x3
1. Echipament IT- Laptop
2

TOTAL LEI FR TVA


TOTAL LEI CU TVA
d.c. TVA
Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele i prenume)________
____________, (semntura i tampil), n calitate de __________________, legal autorizat s
semnez oferta pentru i n numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)

Oferta are caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere al coninutului pe toat perioada de
valabilitate.
Preul din propunerea financiar va fi exprimat n lei fr TVA i cu TVA.

FORMULAR 7

Operator economic,

________________________
(denumirea/numele)
8
SOLICITARE DE CLARIFICARI
referitoare la achiziia direct

avnd ca obiect Achiziionare echipamente IT&C

NR. ntrebri Rspunsuri


1. Vor fi specificate de Autoritatea
Contractant.
2.

9
FORMULAR 8

Proces verbal de recepie cantitativ-calitativ


a PRODUSELOR LIVRATE la Contract nr. ........./....

Incheiat astazi, ______________, intre ________________ reprezentat prin _________


_______________________, Directia Generala Mecanisme si Instrumente Financiare
Nerambursabile (Ministerul Fondurilor Europene) - Beneficiar, reprezentata prin dna Mihaela
Terchila, Director General
Contract: _____________________
Titlu: ________________________
Contractant: Beneficiar:
Directia Generala Mecanisme si Instrumente
Financiare Nerambursabile MFE
Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Corp B, Sector 1

Nr. crt. Cantitate Descriere Observatii

Produsele mentionate mai sus au fost livrate si sunt in conformitate cu cerintele din referatul
de necesitate aprobat.

Acest document a fost intocmit in ____ exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Data receptiei: ______________

Contractant: Comisia de receptie: Semnatura

10

S-ar putea să vă placă și