Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURA SPECIALA GENERALA

PARTI - Procura speciala

Subsemnatul ______________________ , domiciliat in ___________________________ identificat cu


______ seria _______ nr.____________, eliberat de ___________________

mputernicesc prin prezenta

pe ___________________ domiciliat in __________________ __________________, pentru ca in


numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata ______________________in
vederea _______________________________

MANDAT - Procura speciala

In baza prezentului mandat, imputernicitul meu se va prezenta la __________________,


__________________, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________, va putea
face cereri si va putea da declaratii, semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar, in
limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Redactat si procesat de _______________________azi_____________in _______exemplare

la __________________________

MANDANT :________________________ MANDATAR :____________________

Legitimat cu:________________________ Legitimat cu:____________________

Semnatura :________________________ Semnatura :____________________

www.oficial.ro formulare acte

S-ar putea să vă placă și