Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect la disciplina Statistic economic

1. In prezenta lucrare am analizat PIB-ul pe cap de locuitor (variabila 1) si Cheltuielile


gospodriilor pentru consum final pe cap de locuitor (variabila 2) , din anul 2012, in tarile care :

-apartin Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaia, Danemarca, Estonia,
Franta, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Lituania, Malta,
Olanda, Portugalia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Romania,
Spania, Suedia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.)

- tari EECA
(Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian
Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan)

-tarile balcanice ( Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Muntenegru , Serbia , Republica


Macedonia, in functie de fiecare cerinta in parte a proiectului.

2. S se analizeze seria simpla: sa se calculeze valorile medii ( x ) i ( y ) ale celor n variante; S


se stabileasc amplitudinea absolut i relativ, dispersia, abaterea medie ptratic i coeficientul
de variaie pentru fiecare caracteristic. S se precizeze n funcie de care din cele dou
caracteristici este mai omogen colectivitatea celor n uniti.

Tabel 1 ( corespondent foii de calcul nr 1 din documentul Excel )

Nr. Tara PIB pe cap Cheltuiel Abaterea Dispers Aba Disp


Ctr. de locuitor ile medie ia PIB tere ersi
2012 gospod liniara a a
x resti PIB med CG
pentru ie
consum linia
final ra
Y CG
1 Albania - 162300
8633 8637 12739.71 320,1
2 Armenia - 225201
6366 5689 15006,71 473,7
3 Austria 257451
37418 26992 16045,28 193,7
4 Azerbaijian 521964
14148 6809 -7224,71 96,51
5 Belarus 399767
15050 11349 -6322,71 15,94
6 Belgia 164949
34216 25064 12843,28 987,9
7 Bosnia si 218824
Hertegovina 6580 7571 -14792,71 395,9
8 Bulgaria 750426
12710 11081 -8662,71 18,8
9 Cehia 109050
24675 15903 3302,28 90,94
10 Cipru 196008
25800 21798 4427,28 58,8
11 Croatia 273499
16143 12827 -5229,71 11,51
12 Danemarca 141497
33268 25177 11895,28 822,2
13 Estonia 656238
18811 13228 -2561,71 0,082
14 Finlanda 128715
32718 24694 11345,28 507,9
15 Franta 944256
31090 24812 9717,28 41,65
16 Georgia 236074
6008 23879 -15364,71 445,1
17 Germania 209794
35857 24693 14484,28 532,7
18 Grecia 29830,
21200 25507 -172,71 22449
19 Irlanda 316636
39167 27949 17794,28 604,1
20 Italia 367270
27433 29577 6060,28 62,94
21 Kazakstan 518342
19096 13807 -2276,71 7,939
22 Kyrgyzstan 353128
2581 2815 -18791,71 525,8
23 Letonia 210379
16786 13293 -4586,71 47,94
24 Lituania 534864
19060 14687 -2312,71 7,367
25 Luxemburg 213289
67556 36192 -2312,71 5879
26 Malta 133684
25029 19760 3656,28 25,22
27 Moldova 312042
3708 4207 -17664,71 130,8
28 Olanda 308820
38946 21197 17573,28 370,8
29 Polonia 910056
18356 14201 -3016,71 5,082
30 Portugalia 2142,3
21419 18057 46,28 67347
31 Romania 887875
11950 8981 -9422,71 44,51
32 Russian 380160
Federation 15207 9618 -6165,71 32,65
33 Serbia 118629
10481 8198 -10891,71 440,1
34 Slovacia 35451,
21561 11110 188,28 5102
35 Slovenia 116436
24785 13665 3412,28 93,8
36 Spania 256469
26437 14544 5064,28 89,8
37 Suedia 215863
36065 17115 14692,28 259,5
38 Tajikistan 376154
1978 2380 -19394,71 942,2
39 Ucraina 193814
7451 8083 -13921,71 128,7
40 UK 169736
34401 28793 13028,28 228,7
41 Ungaria 12494 155528
17429 -3943,71 82,37
42 Macedonia 10081 8938 127502
-11291,71 811,5
43 TOTAL- 897654 675371 -4849,6
SUMA
Media 21372, 71 16080,26
aritmetica

Tabel conform Tabelului Excel , corespondent foii de calcul Punctele 1 si 2

Ab. medie
Ab medie lin. PIB Dispersia PIB Dispersia MB
lin.CG

-12739,71429 162300320,1 -7069,302326 49975035,37


-15006,71429 225201473,7 -10017,30233 100346345,9
16045,28571 257451193,7 11285,69767 127366972
-7224,714286 52196496,51 -8897,302326 79161988,67
-6322,714286 39976715,94 -4357,302326 18986083,56
12843,28571 164949987,9 9357,697674 87566505,77
-14792,71429 218824395,9 -8135,302326 66183143,93
-8662,714286 75042618,8 -4625,302326 21393421,6
3302,285714 10905090,94 196,6976744 38689,97512
4427,285714 19600858,8 6091,697674 37108780,56
-5229,714286 27349911,51 -2879,302326 8290381,882
11895,28571 141497822,2 9470,697674 89694114,44
-2561,714286 6562380,082 -2478,302326 6141982,417
11345,28571 128715507,9 8987,697674 80778709,49
9717,285714 94425641,65 9105,697674 82913730,14
-15364,71429 236074445,1 8172,697674 66792987,28
14484,28571 209794532,7 8986,697674 80760735,09
-172,7142857 29830,22449 9800,697674 96053674,91
17794,28571 316636604,1 12242,69767 149883646,3
6060,285714 36727062,94 13870,69767 192396254
-2276,714286 5183427,939 -1899,302326 3607349,324
-18791,71429 353128525,8 -12891,30233 166185675,6
-4586,714286 21037947,94 -2413,302326 5824028,115
-2312,714286 5348647,367 -1019,302326 1038977,231
46183,28571 2132895879 20485,69767 419663809,2
3656,285714 13368425,22 4053,697674 16432464,84
-17664,71429 312042130,8 -11499,30233 132233954
17573,28571 308820370,8 5490,697674 30147760,95
-3016,714286 9100565,082 -1505,302326 2265935,091
46,28571429 2142,367347 2350,697674 5525779,557
-9422,714286 88787544,51 -6725,302326 45229691,37
-6165,714286 38016032,65 -6088,302326 37067425,21
-10891,71429 118629440,1 -7508,302326 56374603,81
188,2857143 35451,5102 -4596,302326 21125995,07
3412,285714 11643693,8 -2041,302326 4166915,184
5064,285714 25646989,8 -1162,302326 1350946,696
14692,28571 215863259,5 1408,697674 1984429,138
-19394,71429 376154942,2 -13326,30233 177590333,7
-13921,71429 193814128,7 -7623,302326 58114738,35
13028,28571 169736228,7 13086,69767 171261656
-3943,714286 15552882,37 -3212,302326 10318886,23

-11291,71429 127502811,5 -6768,302326 45809916,37

-6,0633E-13 165870818,1 373,9595792 67979867,96


2.
Am eliminat din calculul nostru urmatoarele tari : Georgia , Turkmenistan , Muntenegru , si
Uzbekistan


a. media aritmetica x =

891455
x= = 21372, 71 reprezinta media PIB pe cap de locuitor in anul 2012
42

680226
y= = 16080,26 reprezinta media cheltuielilor gospodaresti pentru consum final in anul
42
2012

b. Amplitudinea absoluta, indicator simplu , reprezinta diferenta dintre cel mai mic si cel mai
mare numar al fiecarei variabile in parte .

Amplitudinea absoluta = X-X= 67556-1978= 65578

Amplitudinea absoluta= Y-Ymin=36192-2380=33812


In cazul PIB ( X) , aceasta este egala cu 65578
In cazul cheltuielilor gospodaresti pentru consum final aceasta este egala cu 33812

c. Amplitudinea relativa, indicator simplu se obtine prin raportarea amplitudinii absolute la


medie, astfel:
di% = (x1-)/

A= 3,068304714

A =2,152766405,

Amplitudinea relativa a PIB este de 3.06 iar a cheltuielilor gospodaresti pentru consum final
de 2.15
d. Abaterea medie linear este egal cu:
||
d= =

Aceasta valoare ne arata cu cat Pib se abate de la media aritmetica-


Aceasta valoare ne arata cu cat Cheltuielile gospodaresti pentru consum final se abat de la
media aritmetica.

e. dispersia se calculeaza ca o medie aritmetica simpla sau ponderata a patratelor abaterilor


termenilor seriei.

Putem calcula astfel : suma abaterilor medii liniare ridicate la patrat, raportate la numarul
diferentelor
()
Dispersia este egala cu: = si este o valoare adimensionala . pentru PIB= 165870818,1,

iar pentru CG= 67979867,96

f. Coeficientul de variatie se calculeaza ca raport dintre abaterea liniara medie patratica si medie .
El este egal cu :

-pentru PIB :
12879,08
= = 21372,71 = 0,6025 > 60%, colectivitatea nu este omogena , iar media nu este

reprezentativa.

-pentru cheltuieli gospodaresti pentru consum final :


8244,92
= 15706,30 =0,524947 <60%, colectivitatea este omogena , iar media este reprezentativa.

3. Sa se grupeze cele n uniti n funcie de fiecare caracteristic pe 4-5 intervale egale i s se


prezinte repartiiile unidimensionale obinute sub form de tabele i grafice statistice.
Pentru determinarea numarului intervalelor in cazul in care numarul grupelor nu este
anterior cunoscut se va folosi mai intai formula Sturges, pentru ca apoi sa stabilim grupele (
intervalele) si apoi frecventele absolute . Formula lui Sturges apare ca ng=1+3,322*lg(N)

Etape urmatoare, in cazul in care avem fixat deja numarul grupelor :

Se calculeaz amplitudinea variatiei caracteristicii : A=xmax-xmin

Daca numarul grupelor este fixat anterior se va utiliza relatia k=A/r , unde r este
reprezentat de numarul grupelor a priori fixate

Asadar grupam datele in felul urmator ;

-stabilim pentru PIB amplitudinea absoluta , pe care am calculat-o si care este egala cu 65578=
67556-1978

-pentru cheltuielile gospodaresti pentru consum final am stabilit ca amplitudinea absoluta este
33812

Asadar k=A/r=

PIB ; K = 65578/5 =13115.6=13116

65578= 67556-1978 amplitudinea

Pentru construirea grupelor pornim de la x min adaugand succesiv lungimea intervalului de


grupare .

PIB
Intervale de variatie, tabel grupare pe grupe egale

nr tari
yi=centru
Intervale de variatie =ni interval yi*ni
11950
1978-15094 14 8536 4
36808
15094-28210 17 21652 4
31291
28210-41326 9 34768 2
41326-54442 1 47884 47884
54442-67558 1 61000 61000
90938
TOTAL 42 4
La fel vom proceda si pentru cheltuielile gospodaresti pentru consum final/ cap de
locuitor , adica vom aplica acelasi rationament ca si in cazul PIB

Pentru cheltuielile gospodaresti pentru consum final am stabilit ca amplitudinea absoluta


este 33812.

- Amplitudinea absoluta , adica y max y min = 36192-2380=33812


- k=A/r unde r-numarul grupelor a priori fixate . Daca numarul grupelor nu este anterior
cunoscut se va utiliza relatia lui Sturges, insa in acest caz nu este nevoie.
- K = 33812 / 5= 6762.5 =6763
- Determinam frecventa fiecarui interval de grupare, calculand in Excel, Foaia de calcul
denumita Punctele 3 si 4

- Cheltuieli gospodaresti pentru consuma final/cap locuitor , Tabel grupare pe grupe egale

Intervale de ni=nr
variatie tari yi=centru interval yi*ni
2380-9143 11 5763 63393
9143-15906 14 12525 175350
15906-22669 5 19288 96440
22669-29432 10 26051 260510
29432-36195 2 32814 65628
TOTAL 42 661321

4.
Pentru variabila 1 ( PIB)
Media este de 173840. Aceastavaloarea ne arata ca valoarea medie PIB pe tara este de 73840
+1
Mediana = = 21,5 si are valoarea:
2

Mediana= x0+ k* = 19096 ceea ce ne arata faptul ca jumatate dintre

tari calculate in functie de PiB au inregistrat o valoare a PIB sub 19096 iar jumatate peste.=
1
Modul= X0+k*
1+2
Aceasta valoare ne arata ca ce cele mai multe tari au PIB in valoare de
Astfel: Modul>Mediana . Media

Pentru variabila 2 (Cheltuieli gospodaresti pentru consum final/cap locuitor )


Media este de 21652. Aceasta valoare ne arata ca valoarea medie a a cheltuielilor gospodaresti /
cap de locuitor/pe tara este de 21652.
+1
Mediana = = 21,5 si are valoarea:
2

Mediana= x0+ k* = ceea ce ne arata faptul ca jumatate dintre tari

calculate in functie de cheltuielile gospodaresti /cap locuitor au inregistrat o valoare sub iar
jumatate peste.=
1
Modul= X0+k*
1+2
Aceasta valoare ne arata ca ce cele mai multe tari au cheltuieli gospodaresti pe consum final/cap
locuitor /in valoare de

Astfel: Modul>Mediana . Media

5. Acceptnd c cele n uniti constituie un eantion reprezentativ de 3% obinut prin extragere


simpl, aleatoare, nerepetat dintr-o colectivitate general, s se calculeze pentru cele doua
caracteristici, limitele intervalului de estimare a mediei colectivitii generale ( x o si y o) cu o
probabilitate de 0,9545 (z = 2).

Cele 43 de valori reprezinta 3%, ceea ce inseamna ca sunt in total 1433 de valori

- Media=21372,71429

-Dispersia=165870818

-Probabilitatea este de 0,9545, adica 95,45 % iar valoarea z=2

In cele ce urmeaza vom folosi urmatoarea relatie asa cum am aratat in documentul Excel
, foaia de calcum numita Punctul 5: x<0<+x

Astfel : x= z*x = z*(dispersie/n*1-(n/N)= 2*(165870818,1/43)*(1-43/1433)=


2*3737879,6= 3866.71

x= 3866.71

21372.714-3866.71< x0 < 21372.714+3866.71


Asadar limitele intervalului de estimare a mediei colectivitii generale vor fi cuprinse
intre :

X0 [17506;25239] cu o probabilitate de 95,45%

6. Sa se grupeze cele n uniti concomitent n funcie de cele dou caracteristici


observate, folosind intervalele stabilite la punctul (3). Repartiia bidimensional de
frecven se va reprezinta sub forma unui tabel cu dubla intrare (tabel de contingenta). Sa
se aplice regula de adunare a dispersiilor si sa se testeze si interpreteze rezultatele
obtinute

7 . metoda regresie liniare simple si sa se interpreteze rezultatatele obtinute (grafic,


ecuatie de regresie, valori ajustate, valori reziduale, coeficient de determinatie, coeficient
de corelatie)

Forma generala prin care se exprima o ecuatie de regresie este Y=a+Bx.

Vom calcula in continuare coeficientii ecuatiei de regresie liniara a si b. Calcularea


coeficientilor de regresie a si b va conduce la realizarea primului pas din procesul regresiei.
Cunoscand media si abaterea standard a celor doua variabile putem aplica urmatoarea formula:

b =r *( Sy/Sx), unde r este valoarea coeficientului de corelatie dintre X si Y.

-Sy este abaterea standard a variabilei Y iar Sx Este abaterea standard a variabilei X

a= My-b*Mx, unde My si Mx sunt mediile variabilelor X si Y

Sx=12879.08

Sy =8244.99

Mx=21372.71

My=15706.30 Aceste valori au fost calculate in Excel .


Bibliografie:

Prelucrare personala pe baza tabelelor primite la orele de seminar.