Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECIA NVMNT , TINERET I SPORT


LICEUL TEORETIC ION CREANG

APROBAT _____________ COORDONAT___________


Vrabie Z., directorul liceului Prepeli L., dir. adjunct
____________2014 _____________2014

Proiect didactic de lung durat


La GEOGRAFIE clasa VIII B
Anul de studii 2014-2015
Profesor: Beschieru Vadim

Semestrul I Semestrul II Anual


Numrul de ore 16 18 34
Evaluri 2 2 4
Aplicaii practice 1 1 2

Proiectul este elaborate conform Curriculum-ului modernizat, 2010


Material de baz: Natalia Odoleanu,Vitalie Sochirc,Nicolae Boboc, Constantin Mihailescu Geografia fizic a Republicii Moldova clasa a VIII-a, Ed.tiina,2013

1
Standarde la geografie
Domeniu: Limbaj geografic
Nr Standardul nvmnt Gimnazial
1. Elevul: Elevul:
Cunoaterea i utilizarea noiunilor 1.1. Definete principalele noiuni geografice (50 de noiuni);
geografice. 1.2. Recunoate termenii geografici n textele din manual i din alte surse de informare;
1.3. Utilizeaz termenii specifici n comunicrile geografice orale i scrise;
1.4. Utilizeaz 3-4 noiuni geografice n diverse situaii de comunicare cu colegii i membrii comunitii;
1.5. Evalueaz particularitile fenomenelor i proceselor din natur i societate, utiliznd 6-8 termeni geografici specifici.
2. Analiza i explicarea caracteristicilor 2.1. Descrie unele obiecte, procese, fenomene geografice, utiliznd limbajul geografic adecvat;
componentelor naturale i umane ale 2.2. Selecteaz elementele naturale i umane dintr-o list de caracteristici;
nveliului geografic, utiliznd limbajul 2.3. Aplic informaii din 2-3 surse, inclusiv utiliznd tehnologiile informaionale, pentru analiza i compararea componentelor
geografic. naturale i umane;
2.4. Argumenteaz fenomenele i procesele specifice mediului geografic la nivel local, regional i global.
2.5. Deduce consecinele unor procese i fenomene geografice;
Domeniul: Sistematizarea i interpretarea organizatorilor statistici, grafici i cartografici
3 Elaborarea i interpretarea materialelor 3.1. Citete elementele organizatorilor grafici i cartografici;
statistice, grafice i 3.2. Utilizeaz elementele matematice ale hrii n rezolvarea exerciiilor;
cartografice. 3.3. Localizeaz corect pe hart obiectele, procesele i fenomenele geografice;
3.4. Realizeaz reprezentri grafice i cartografice simple, pe baza unor date oferite;
3.5. Utilizeaz diverse mijloace pentru orientarea n spaiu;
3.6. Evalueaz o situaie geografic pornind de la un suport statistic, grafic sau cartografic.
4 Sistematizarea i aplicarea n activitatea 4.1. Selecteaz informaii geografice din diferite surse de informare;
cotidian a diferitor surse de informare 4.2. Utilizeaz tabele, hri, modele, scheme, desene i alte materiale grafice n descrierea unor componente ale mediului
geografice (texte, suporturi grafice i geografic;
cartografice, materiale statistice, modele) 4.3. Analizeaz organizatori statistici, grafici i cartografici pentru explicarea proceselor i fenomenelor din natur i societate.
Domeniul: Relaii cauzale dintre componentele mediului geografic
5. Argumentarea relaiilor cauzale dintre 5.1. Recunoate relaiile cauzale dintre componentele naturale i umane ale mediului geografic;
diferite componente, procese i fenomene 5.2. Demonstreaz legtura cauzal dintre elementele naturale i umane;
naturale i umane sub aspect spaial. 5.3. Argumenteaz relaiile cauz-efect dintre componentele mediului geografic;
5.4. Sintetizeaz, prin intermediul tehnologiilor informaionale, cauzele i efectele proceselor i fenomenelor geografice.
Domeniul: Atitudine i comportament privind mediul geografic
6. Demonstrarea i analiza proble- 6.1. Identific principalele probleme ale mediului geografic la etapa actual;
melor mediului geografic i apli- 6.2. Realizeaz un portofoliu n care sunt structurate materialele ce reflect problemele mediului geografic;
carea cunotinelor geografice n 6.3. Demonstreaz capaciti de autoinstruire i de autoperfecionare n rezolvarea problemelor mediului geografic la nivel local;
proiectarea msurilor de solui- 6.4. Realizeaz observaii privind componentele, procesele i fenomenele geografice;
onare la nivel local, regional i 6.5. Implic, individual sau n grup, n aciuni de protecie a patrimoniului natural i uman din localitate;
global. 6.6. Manifest o atitudine responsabil fa de valorificarea i protecia naturii;
6.7. Manifest dragoste fa de batin, respect pentru simbolurile naionale, a toleranei, a interesului i respectului pentru alte
etnii i culturi din spaiul naional i din lume
2
Competenele specifice ale disciplinei Geografie:
1. Utilizarea termenilor specifici n prezentarea i explicarea informaiei geografice;
2. Formarea abilitilor de comunicare corect, constructiv n limba matern;
3. Utilizarea corect a termenilor geografici, a numelor proprii geografice n limbi strine;
4. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului la nivel local, regional i global;
5. Identificarea relaiilor dintre componente, fenomene i procese naturale. Formarea comportamentului n raport cu natura pe baza
cunoaterii relaiei cauz efect;
6. Aplicarea unor elemente din matematic, tiine, tehnologie n studierea mediilor locale, regionale i globale, n rezolvarea unor
probleme i situaii din cotidian;
7. Raportarea coninuturilor geografice la un suport cartografic i grafic. Citirea i interpretarea hrii geografice;
8. Aprecierea aspectelor sociale, civice i culturale ale spaiului geografic la nivel local, regional i mondial;
9. Obinerea unor tehnici i deprinderi de nvare pentru pregtirea sistematic, pentru autoformare;
10. Accesarea informaiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de baz
Repartizarea temelor pe clase i pe uniti de timp
Clasa Temele Nr. de ore
1. Republica Moldova. Particulariti generale. 3
2. Evoluia teritoriului i structura geologic 6
VIII 3. Caracterizarea componentelor naturii. 20
5
4. Problemele ecologice ale Republicii Moldova.

3
Nr. Subiectul leciei Subcompetene Metode/mijloace de instruire i evaluare Ealonarea n Observaii
Eleva/elevul va fi capabil/capabil: timp
Nr. de Data
ore

Capitolul I Poziia fizico-geografic, structura geologic i relieful. (3 ore)


1. Teritoriul i poziia fizico- s identifice pe harta fizic particularitile poziiei Descrierea, Conversaia; Lucrul cu harta fizic 1.
geografic fizico-geografice a rii; la identificarea particularitilor
2. Unitile structurale s aprecieze rolul poziiei fizico-geografice asupra fizice a poziiei fizico-geografice; Tehnica 1.
condiiilor naturale ale rii noastre; Graficul T; Reprezentarea
3. Evaluarea iniial schematic a particularitilor poziiei fizico-
1
s descrie cercetrile geografice ale teritoriului;
geografice a Republicii Moldova;

Capitolul II Evoluia teritoriului, structura geologic i relieful (6 ore)


4 Evoluia i structura geologic a s descrie unitile structurale ale teritoriului; Citirea i interpretarea hrii tectonice n 1.
teritoriului Republici Moldova. s analizeze principalele caracteristici ale evoluiei descrierea unitilor structurale;
5 Caracteristica general a reliefului geologice a teritoriului rii noastre; Examinarea materialelor cartografice la 1.
descrierea etapelor de evoluie geologic
6 Procese de modelare a reliefului. s compare hrile tectonic cu cea fizic; a teritoriului;.Evaluarea n form scris.
2
7. Procese endogene i exogene. s identifice pe hart substanele minerale utile;
8 Unitile de relief. 1.
9 Evaluare sumativ 1
Capitolul III Caracterizarea componentelor naturii. (20 ore)
10. . s caracterizeze particularitile reliefului teritoriului Identificarea particularitilor reliefului pe harta 1.
Factorii de formare a climei. s efectueze observaii proprii asupra componentelor fizic; Completarea de tabele, scheme;
naturii; Analizarea materialelor grafice i cartografice la
explicarea proceselor endogene i exogene;
s analizeze materiale cartografice i grafice la Explicarea proceselor exogene n baza
11 Elementele climatice. caracterizarea componentelor naturii; 1.
observaiilor proprii;Identificarea
12 Anotimpurile. s selecteze informaii geografice noi din diferite particularitilor reliefului pe harta fizic 1.
13. Apele de suprafa. Rurile. surse de literatur, din internet pentru caracterizarea Demonstrarea imaginilor la explicarea 1.
componentelor naturii.;
14. Lacurile, blile i mlatenile. fenomenelor climatice;Caracterizarea 1.
15. Apele subterane. Aplicaia
s descrie comparativ zonele naturale; elementelor climatice n baza examinrii 1.
16. practic nr. 1 Descrierea uniu
s exploreze informaii tiinifice noi pentru hrilor tematice, a analizrii climogramelor,
1.
completarea portofoliului; rozei vnturilor, a observaiilor proprii n natur;
obiect acvatic
17 Evaluare sumativ
sa aprecieze rolul componentelor naturii pentru natur Demonstrarea imaginilor, completarea
1
i viaa omului. schemelor, tabelelor, lucru cu harta climatic.
18. Caracterizarea general a s citeasc /interpreteze hrile tematice; Lucrul cu harta fizic la identificarea 1.
vegetaiei. s exprime corect denumirile geografice, numele
particularitilor reelei hidrografice:
Aplicaie practic. Descrierea unui obiect
proprii;
19. Tipurile de vegetaie. Vegetaia de acvatic conform unui algoritm 1.
s arate corect pe hart mural denumirile Demonstrarea imaginilor la explicarea
pdure. geografice. fenomenelor hidrologice;Reprezentarea grafic
20. Alte categorii de asociaii 1.
4
vegetale. s explice procesele cauzate de factorii a factorilor de dezvoltare a vegetaiei.
21. Caracterizarea general a lumii endogeni,exogeni, fenomenele climatice, hidrologice; Examinarea hrii vegetaiei, a imaginilor din 1.
animale. s manifeste interes fa de procesele i fenomenele manual la descrierea tipurilor de vegetaie;
naturii; Examinarea hrii vegetaiei, a imaginilor din
22 Complexele faunistice. 1.
manual la descrierea tipurilor de vegetaie;
23 Caracteristica general a solului. s argumenteze prin exemple concrete relaiile
Completarea tabelului de caracteristici; 1.
24 Tipurile de sol cauz-efect dintre natur i societate; 1.
Caracterizarea lumii animale n baza
25 Evaluare sumativ s explice relaiile reciproce dintre componentele observaiilor proprii, a examinrii hrii 1.
naturii; tematice;Elaborarea unui proiect de protecie a
s explice consecinele impactului antropic n mediul lumii vegetale i animale din localitatea natal.
natural; Utilizarea reprezentrilor grafice la explicarea
s construiasc un demers geografic problematizat; factorilor de formare a solurilorCompletarea
tabelului simbolic la caracterizarea tipurilor de
sol;.
26 Caracterizarea general a zonelor S explice pricipalele noiuni geografice. Lucru cu hartile tematice, completarea tabelelor 1.
naturale S caracterizeze condiiile naturale ale zonelor de i schemelor.
27 Zona de silvostep silvostep i step. Lucru cu hartile tematice, completarea tabelelor 1.
i schemelor
28 Zona de step S caracterizeze condiiile naturale ale regiunelor
Aplicaie practic: Interaciunea componentelor
2.
29 Aplicaia practic nr.2 fizico geografice
naturale n Podiul Codrilor
Interaciunea componentelor S compare regiunelor fizico geografice Moldovei de Lucru cu hartile tematice, completarea tabelelor
naturii nor cu Podiul Codrilor i schemelor
Capitolul IV Problemele ecologice ale Republicii Moldova. (5 ore)
30. Probleme ale mediului natural S analizeze problemele de mediu natural Argumentri, dezbateri, emiterea de idei, 1.
31. Protecia mediului natural s efectueze investigaii ale componentelor naturii n propuneri de ameliorarea a mediului 2.
32 Ariile naturale protejate localitatea natal i n plan regional; natural n ara noastr; Elaborarea proiectelor
de protecie a naturii; Utilizarea calculatorului
33 Alte categorii de arii natural s propun ci de soluionare a problemelor ecologice.
n demonstrarea strii ecologice
1.
protejate s elaboreze un proiect de investigaie a apelor, a a componentelor naturii.Demonstrarea
34 Mediul natural i dezvoltarea vegetaiei, a lumii animale din localitate; imaginilor din manul i din alte surse 1
durabil s aprecieze importana ariilor protejate n Republica suplimentareScrierea unui rezumat pentru a fi
Moldova; publicat. Rezolvarea unui chestionar.
S argumenteze necesitatea uniu monitoring continu Argumentarea pro i contra alternativelor
al componentelor mediului natural. ideilor, soluiilor, informaiilor. Aplicarea grilei
de evaluare.Evaluarea n form scris

Discutat i aprobat la edina comisiei metodice


Proces verbal nr. ___ din 03 septembrie 2014
eful comisiei metodice ___________________
Director adjunct________________________

S-ar putea să vă placă și