Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE DEMISIE

, str.

eliberată

de funcția/meseria de

aproba încetarea raporturilor de muncă prin demisie începând cu data de Menționez că termenul de preaviz este cel prevăzut în

la

având

, vă rog a-mi

Subsemnatul/a

la

domiciliat/ă în

CNP

,

identificat/ă cu C.I. seria

data de

,

,

,

contractul de muncă și anume

zile lucrătoare.

Vă mulțumesc.

Data,

1

Semnătura,