Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TRGOVITE

Facultatea de Inginerie Electric, Electronic i Tehnologia Informaiei


Automatica Avansata, Productica si Informatica Industriala

REFERAT
Mentenanta sistemelor de automatizare

Indrumator :

S.L. dr. ing. Marin MAINEA

Inginer:
Bocan Eugen Viorel
1.1Nevoiadementenanta
Costurilecumentenantareprezintaomarepartedincosturiletotaledeoperare
a tuturor ativitatilor industriale. In functie de specificul industriei, costurile
mentenanteipotreprezentaintre15si60%dincostulproduselorrealizate.De
exemplu,inindustriaalimentara,costuriledementenantareprezinta,inmedie,
15%dincostulbunurilorproduse,intimpce,inindustriagrea,acesteaseridica
la60%dintotalulcosturilordeproductie.
In fiecare an, miliarde de dolari suntcheltuiti in lume, pentrumentenanta
echipamentelor,iarpracticileactualedementenantasuntorientatedepiata,in
specialpentruindustriaproducatoaresideproces,furnizorideserviciisiasamai
departe.Datoritaacestuilucruaaparutnecesitateaunorpracticidementenanta
eficiente,carepotinfluentapozitivfactoricapreturile,profitabilitatea,calitateasi
siguranta.
In viitor, echipamentele vor fi chiar mult mai computerizate si complexe,
factori care vor sublinia importanta activitatilor de mentenanta, in privinta
eficacitatiicosturilor,calitatii,siguranteisifactorilorumani.
Inviitor,gandireacreativasinoilestrategiivorfi,cucertitudine,necesare,pentru
descoperireabeneficiilorpotentialesitransformarealorinprofit.
Catevafaptesicifre,potdemostraclarimportantainginerieimentenantei:
IndustriadinSUAcheltuieanualpeste300miliarde$pentrumentenanta
Saestimatcamentenantaunuiavionmilitarcostaaproximativ1.6
milioane$pean
InMareaBritanie,costulanualalmentenanteiseridicala3000milioane
liresterline
1.2Mentenabilitatesimentenanta

Deoarecementenabilitateasimentenantasuntstranslegate,pentrumultalumeeste
greudefacutodistinctieclaraintreceledouanotiuni.Mentenabilitateasereferala
masurile luate in timpul fazei de proiectare a produsului, pentru ai conferi
caracteristicicarevorusuramentenantasireducetimpuldestationaresicosturilede
alungulvietiiutileaacestuia.Princontrast,mentenantasereferalamasurileluatede
catreutilizatorulprodusului,pentrualmentinesaureaduceinstaredefunctionare.
Maisimplu,mentenabilitateaesteunparametrudeproiectare,orientatspre
minimizareatimpuluiderepararealechipamentului,intimpcementenantaeste
activitateadeintretineresaureparareaechipamentului.

1.3ObiectiveleinginerieimentenanteisuntprezentateinFig.5.1

Stabilireafrecventei Reducerea Reducerea


sivolumuluioptim volumuluisi calificarilorde
dementenantacare frecventei mentenanta
trebuierealizat mentenantei

Reducerea Imbunatatirea
necesaruluide Obiective organizarii
aprovizionare mentenantei

Imbunatatireasi Imbunatatirea
Reducereaefectelor
asigurareautilizarii operatiunilorde
complexitatii
maximeadotarilor mentenanta
dementenanta

Fig.1.1Obiectiveleinginerieimentenantei

1.4Sigurantainmentenanta
Securitatea in activitatea de mentenanta a devenit o problema importanta,
avand in vedere ca numarul accidentelor produse in timpul lucrarilor de
mentenantasaucareprivescmentenantaacrescutsemnificativ.
Uneledinprincipalelecauzealeproblemelordesigurantainmentenantasunt
sculelenecorespunzatoare,slabainstruireapersonaluluidementenanta,timpul
insuficientpentruindeplinireasarcinilordementenanta,instructiunisiproceduri
delucruinexistentesauneutilizate,managementdefectuos.
Una din caile importante de imbunatatire a sigurantei in mentenanta este
reducereapecatposibilacerintelordementenantaaproduselorsisistemelor,in
timpul proiectarii acestora. Atunci cand nevoia de mentenanta nu poate fi
eliminata,proiectantiitrebuiesaurmareascaanumiteprincipiipentrucresterea
siguranteiinmentenanta:
Eliminareanecesitatiimentenanteisireglajelorinapropierea
componentelorsauechipamentelorpericuloase.
Realizareadeproiectecatmaisimple,deoarececomplexitatea,de
obicei,aduceproblemedementenanta.
Sevavizaeliminareacerinteipentrusculesauechipamentespeciale.
Prevedereadeaparatoripentruelementeleinmiscaresiblocarea
accesuluiinzonelepericuloase.
Proiectareadefectariisigure,pentruapreveniranireasaudeteriorareain
cazulavariilor
Proiectareaaccesuluiusorlaelementelecarenecesitamentenanta,
pentruafiusorverificate,demontate,inlocuitesaureparate.
Realizareadeproiectesauproceduricaresareducaposibilitatea
aparitieierorilordementenanta.
Realizareaproiectuluiastfelincatsareducaprobabilitateacapersonalul
de mentenanta sa fie accidentat de fluide sub presiune, soc electric,
contactcusuprafetefierbinti,etc.
Introducereadispozitivelorsiaparatelordemasurapentrudetectareasi
prevenirea defectelor potentiale, astfel incat mentenanta sa poate fi
realizatainainteadefectarii,pentrureducereariscurilorsipericolelor.

1.5Calitateainmentenanta
Calitateainmentenantaconferaunanumitgraddeincrederecaechipamentul
intretinutsaureparatvafunctionasigursifiabil.Calitateainmentenantaeste
foarteimportantadeoarececalitateaslabapoateconducelaconsecintegrave.De
exemplu,urmatoareletreitragedii,seconsideraafi,directsauindirect,rezultatul
uneimentenantadeproastacalitate:
In1986,navetaspatialaChallengeraexplodatsitoticeisaptememriiai
echipajului siau pierdut vietile. Investigatia ulterioara a identificat
cauza dezastrului ca defectarea unei garnituri la o imbinare a
rezervorului de combustbil a unuia dintre motoare. Mai mult,
investigatia a concluzionat ca daca un program de mentenanta de
calitatearfifosturmarit,cauzadezastruluiputeafidescoperita.
In1990,10oameniaumuritcarezultataluneiscurgerideaburin
camera de ardere a navei militare americane USS Iwo Jima.
Investigatiile au aratat ca personalul navei a aprovizionat si inlocuit
componentealeunorvalve,faracaacesteasacorespundaspecificatiilor
deproiectare.
In1963,submarinulnuclearamericanUSSThresher,afostpierdutpe
maredatoritainundariicamereimotoarelor.Investigatiileauidentificat
casicauzaadezastrului,spargereauneiconductedeapasarata.Cao
consecinta,aufostrecomandateschimbarimajoreinproiectareasi
mentenantasubmarinelor.
Experientatrecutaaratacaverificareadupa
mentenanta(PMT=postmaintenancetesting)estefoarteutilaincresterea
calitatiimentenantei.Celetreiobiectivemajorealeverificariipostmentenanta
sunt:
a. Asigurareaca,prinmentenanta,nuaufostintrodusenoideficiente
b. Asigurareacadefectuloriginalafosteliminat
c. Asigurareacaechipamentulestegatasasicontinuefunctionarea
In vederea cresterii calitatii mentenantei, verificarea postmentenanta nu
trebuiefacutadoardupatoateactivitatiledementenantacorectivacisiinurma
unoractivitatidementenantapreventiva,dupacumseconsideranecesar.
Omareimportantaincalitateamentenanteioareutilizarea celormaibune
practicidementenanta,asacumsuntdefiniteacestealanivelinternational:
Celemaibunepracticisuntaceletehnicidobanditeprinexperientapecare
organizatiilelepotfolosicuscopuldeasiimbunatatiproceseleinterne
Prin particularizare la industria petroliera, buna practica reprezinta: O
activitatesauoperatiecareesigura,fiabila,practicasicareaducevaloarepe
termen lung atat asupra integritatii instalatiilor cat asupra sigurantei
personalului.Acesteactivitatisuntacceptateinindustriapetrolieraindiferent
decompanie,locatiesauvechimeainstalatiilor.
Cea mai buna practica tinde sa se generalizeze int ro ramura sau
industrienumaidupacesiademonstratviabilitatea.Altfel,seinregistreaza
desfaptulcaunelecelemaibunepracticidemonstratepotfigreugeneralizate,
chiar in interiorul unor organizatii. Primele trei piedici importante in
adoptarea celei mai bune practici sunt lipsa cunostiintelor despre cele mai
bunepracticicurente,lipsamotivatieideafaceschimbarilenecesareadoptiei
silipsacunostiintelorsiaaptitudinilorcerutedeea.
Cateva exemple de bune practici in activitatea de mentenanta a
echipamentelorsunturmatoarele:
1. FolosiintotdeaunaEchipamentuldeproteciecomplet(inclusiv
ochelari).
2. Suruburiletrebuiesfieunsenaintedemontarepentruapreveni
ruginirea.
3. Laechipamentelereparate,suruburilenutrebuielsatenestrnse.
Trebuiesseasigureostrngerecorect.
4. Nutrebuiesexistepiesedinechipamentelereparatelsatenestrnse,
atrnndsaufrsuporturi.
5. Strngereaadecvataflanelorconductelorpentrualemenineparalele
faraafolosiforaexcesiv.
6. Suprafeelorechipamentelornutrebuiesliseproducpagubenurma
loviturilorcuciocanul.
7. Nutrebuiesexistescurgeridegazsauieidupreparaie.
8. Frsuprafeeuleioase.Curaiuleiuldepesuprafeenaintedeapleca
depeantier.
9. ntimpulreparaiilor,curaisuprafeelepieselorpentruandeprta
petelevechideulei.
10.Curaipodelelemurdritentimpulexecutriilucrrilordementenan.

11. Asiguraisuportcorespunztorcablurilorelectrice.
12. Nuutilizaifiresaucablurineizolateprincarencmaicirculcurent.
13.Dulapurilepentruinstrumenteipanourileelectricetrebuienchisei
ncuiate.
14.TrebuiessemeninintegritateaEchipamentuluimpotrivaExploziilor.
Echipamentulnonexplozivnusevafolosinzonacupericoldeexplozie.
15. Nutrebuiesexistescurgerilagarnituriledeetanarealepresetupelor.
16.Folosiiuneltelepotrivite,nspecialcheiletubulare.Nufolosiicheia
francez iceapentruevilastrngereasuruburilor.
17.Asiguraivcizolaiasaefectuatnmodcorespunztorlaconductei
vase.
18.ExecutailucrrileconformdatelordinComenziledelucruSAP.Nu
introduceiniciodatnSAPolucrarecafiindnchisacndpeteren
aceastanuestefinalizat.
19.Dispozitivelederidicare(cabluri,bride(cheiledetachelaj))suntuneori
rsucite instareproast.Decelemaimulteori,acestesuntlsatepe
jos.Acestlucrutrebuieschimbat.
20.asiurileechipamentelornusuntbinefixatepefundaii ideaceea
vibreaz.
21.Sticladenivelnbaiadeuleiestefiefoartemurdar,vopsitsaunlocuit
cuoblind/dopastfelnctoperatorulnupoatevedeanivelululeiului.
Aceastaesteunadintrepracticileimpropriicaretrebuieevitate.
Operatorultrebuiespoatvedeauleiuldin
22.Aparatelenusuntacoperitelalociarfirele/conexiunilesuntexpusela
intemperii.AcestlucruesteunelementcareinedeHSE.
23.ncercaisinstalaiprezoanedeaceeailungimepeflaneleconductelor.
n plus, numrul fileturilor din exteriorul urubului pe fiecare parte a
prezonuluidup strngeretrebuies fieacelai.Acestlucrunseamn
calitateprofesional.
24.Lainstalareacadrelorpentrumotoarelenoidepompepefundaie,mai
nti este necesar nivelarea i fixarea cadrului pe fundaie i apoi
instalareaconductelor.Nuefectuaiaceastactivitatenordineainvers.
Instalai ntotdeauna bailagre sub cadru i fixail cu uruburi de
ancorare. Grosimea mortarului trebuie s fie de 2535 mm. Dup
finalizarealucrrii,vopsiifundaiacuuleivopsearezistentlaulei.
25.nuneleatelieredinclustereexist echipamentecareaufostscoasedin
funciune de c iva ani i care nu se mai pot repara. Astfel de
echipamente ar trebui scoase din ateliere pentru a elibera zona care
creeazoimagineneplcutpentruvizitatori.
26.ndeprtaitoatecablurileelectricevizibiledinateliercarenusunt
folositedeoareceiacesteacreeazoimagineneplcut.
27.Unghiuriledenclinarealetuturorcablurilor iconductelordinateliere
trebuiesaib90isfieinstalatecompletlaorizontalsauverticalcu
suporturiprinsedepereiinuunghiuriinegalentoatedireciile.
28.ndeprtaifundaiilevechiinutiledinateliereinivelaipodeauauniform

29. Reparaiiledinatelieretrebuiesincludtreizonediferite:
- Zon pentru primirea echipamentelor defecte, de obicei n afara
atelierului(trebuiesfientotdeaunaaranjatecorespunztor).Puneietichetepe
fiecareechipamentpentruaindicadatalacareechipamentulaajunslaatelier.
- Zonadereparaii(trebuiesfiecuratperiodicpentrucauleiulsfie
ndeprtat)
- Zonpentruechipamentereparateipregtirepentruexpediere(de
obiceiseaceastaseaflnafaraatelierului).
30.Uadeintrarenatelierestevizibil dectretoivizitatorii ideaceea
trebuie s fie vopsit, s arate ngrijit i curat i s poat fi uor de
deschisinchis.
31.Acoperiiflaneleechipamentelordup reparaiiledinateliercucapace
dinlemn, ifixailecusrm naintedetransportare.Acestlucruva
ajutalapstrareacuratainteriorului.
32.Nupstrainiciodat echipamentelevechisaucarenupotfireparaten
faaatelierului.Acesteacreeazunaspectneplcut,iareventualelepoze
carearputeaapreaarducelaoimaginenegativpentrunoi.
33.Toateateliereletrebuiesaiboncperedestinatuneltelor,curafturi
pentru depozitarea corespunztoare a acestora i cu un Registru de
controlIntrri/Ieiri.
34.UnadinuileatelieruluitrebuiemarcatcuinscripiaIeiredeUrgeni
trebuies aib deschiderenexterior.
35.V rog s acordai o atenie special depozitrii buteliilor de gaz n
interiorul sau n apropierea atelierelor. Utilizai lanuri amovibile
individualenjurulfiecreibuteliilaparteadinfa,iarlaceadinspate
cadreputernice.Nuutilizaioplas desrm casuportpentrubutelii.
Creaizoneseparatepentrugazeledeoxigeniacetilen.
36.Curai i inspectai periodic uneltele, spre exemplu n fiecare vineri.
ndeprtaiunelteledefectecaresuntpericuloase ncazul ncaresunt
folositedectremuncitori.nmodnormal,uneltelemanualenutrebuie
reparateprinsudare.
37.Cabluriledesrmnutrebuiepstratepepodea,putndnschimbfi
agatepepereiceleluninformdeUiarcelescurtetrebuieagate
drept.
38.Curaideeurilermasedelaloculdemuncdupterminareafiecrei
activitisauproiect.Nulsaicrpemurdare, uruburi ipiulievechi,
garnituri,ambalaje,bidoanedesolveni,vaselin utilizat saubucide
oel.Acestlucruesteobligatoriupentrumentenan conformprocedurii
dinPermisuldelucruideaceeatrebuieefectuatntotdeauna.
39.Curai echipamentele n mod corespunztor nainte de nceperea
reparaiiloringeneralndeprtaitoatelichidele,uleiurileivaselinele.
Acestlucruvafacilitaefectuarealucrrilor ivafacecaacesteas fie
multmaiprecise.
40.Efectuaintotdeaunainregistraimsurintimpulreparaiilor.nacest
felechipamentelevorfuncionamaimulttimpiMTBFulvafimailung.
AcestlucrufacepartedinetapaControluluiCalitii.

1.6Metodedemanagementalmentenantei

Cercetarirecenteasupraeficacitatiimanagementuluimentenanteiaratacao
treimeadica33centilafiecaredolardincostultotalalmentenanteiesteirosit
ca rezultat al mentenantei inutile sau impropriu realizata. Daca luam in
considerare ca industria SUA cheltuieste mai mult de 300 miliarde de dolari
anualcumentenanta,impactulinproductivitate,reprezentatdeoperatiunilede
mentenantaesteevident.
Rezultatulmentenanteiineficientereprezintaopierderedepeste60miliarde
de dolari anual, numai in Statele Unite, dar, poate mai important, ineficienta
managementuluimentenanteiafecteazacapacitateaderealizareaunorproduse
competitive pe piata mondiala. Pierderile de timp si calitate in productie,
rezultate ale unui management inadecvat al mentenantei au avut un impact
dramaticincapacitateaindustrieiSUAdeaconcuracuJaponiasaualtetaricare
auimplementatfilosofiiavansatedemanagementalproductieisimentenantei.
Principala cauza a acestui management ineficient este lipsa datelor reale
pentru a cuantifica nevoile actuale de mentenanta si reparatii ale utilajelor,
echipamentelorsisistemelor.Programareamentenanteiafost,iarinmultecazuri
incaeste,dictatadedatestatisticesaudedefectareaefectivaaechipamentelor.

Pana nu demult, managementul mijlociu si superior au ignorat impactul


operatiunilordementenantaasupracalitatiiproduselor,costurilordeproductiesi,
cel mai important, asupra limitei de profitabilitate. Opinia generala era
Mentenanta este un rau necesar sau Nu poate fi f acut nimic pentru
imbunatatireacosturilorcumentenanta.Probabilcaacesteenunturiarfifost
valabile acum 20 sau 30 de ani, dar dezvoltarea microprocesoarelor si a
instrumentelor bazate pe computere, care pot fi folosite pentru monitorizarea
starii echipamentelor, utilajelor si sistemelor, a dat mijloacele de a conduce
operatiuniledementenanta.Acesteinstrumentefurnizeazamijloaceledeareduce
saueliminareparatiileinutile,apreveniavariilecatastrofalesiareduceimpactul
negativaloperatiunilordementenantaasupraprofitabilitatii.
Inultimii30deaniaufostdezvoltatediferiteabordarialemoduluiincare
trebuierealizatamentenanta,pentruaasigurafunctionareaechipamentelorcel
putinpeduratadeviataproiectataaacestora,ajunganduselatehnicimodernede
managementalmentenanteicumsuntmentenantapredictivasaumentenanta
centrata pe fiabilitate. Evolutia in timp a tehnicilor de mentenanta este
reprezentatasugestivinfig.5.1.
Pentru a intelege conceptul de mentenanta predictiva, vom face o scurta
descriereatehnicilortraditionaledementenantafolositeinindustrie:mentenanta
functionarepanaladefectaresimentenantapreventiva.

Fig.1.2EvolutiaOmuluideMentenanta

Mentenantareactiva saufunctionarepanaladefectaresebazeazapeo
logica simpla si directa: daca un utilaj se defecteaza, se repara. Metoda de
mentenanta daca nu se strica, nu repara a fost o componenta majora a
mentenantei inca de la aparitia primei manufacturi si, la suprafata pare
rezonabila.Ofabricacarefolosesteaceastatehnicadementenantanucheltuie
banipementenantaatatatimpcatniciunutilajnuestedefect.
Functionarea pana la defectare este o tehnica de management care
presupuneasteptareamomentuluiincareechipamentulsedefecteaza,inaintedea
filuataoricemasuradementenanta;este,defaptoabordarenonmentenantaa
managementului,careestesiceamaicostisitoare.Esteutilizatadestuldeputinsi
chiarinacestmediusuntefectuatediverselucraridementenantapreventiva,cum
ar fi lubrefierea, reglaje, etc. Cheltuielile majore asociate acestui tip de
managementalmentenanteisuntdatedecosturilepieselordeschimb,costurile
mari de manopera, timpul mare de stationare si disponibilitatea scazuta a
utilajului. Studiile au aratat ca costurile operarii in acest mod sunt de cca
18$/CP/an.
Deoarece nu exista preocuparea de a anticipa cerintele de mentenanta,
organizatiacareadoptamentenantareactivatrebuiesafiecapabilasareactioneze
la toate tipurile de defecte posibile. Aceasta metoda reactiva obliga
departamentuldementenantasadetinaomarecantitatedecomponentesausase
bizuiepefurnizoricapotasigura,inoricemoment,necesaruldepiesedeschimb.
Chiardacaaceastaultimaversiuneesteposibila,costurilepentrulivrareaurgenta
crescsubstantialcostulreparatieisitimpuldestationareinreparatieautilajului.
Pentru a minimiza impactul asupra productiei produs de o defectiune
neasteptata, personalul de mentenanta trebuie sa fie capabil de a reactiona
imediatlatoatetipurilededefecte.
Rezultatulnetalacestuitipdemanagementammentenanteiestecostulde
mentenanta ridicat si disponibilitatea scazuta a echipamentelor. Analizele
costurilor de mentenanta au indicat ca o reparatie efectuata in sistemul
functionarepanaladefectarepoatecostadepanalatreiorimaimultdecat
aceeasi reparatie realizata in modul preventiv. Programarea reparatiei
minimizeazatimpuldereparatiesialtecosturiasociatemanoperei,reducand,de
asemenea,impactulexpedieriipieselorsipierderiideproductie.
Acesttipdeabordarepoatefiavantajoasadacadefectareaechipamentelornu
afecteaza productia si daca costurile manoperei si materialelor sunt
nesemnificative.
Mentenanta preventiva poate fi definita in mai multe feluri, dar toate
programeledemanagementalmentenanteipreventivesuntbazatepetimp.Cu
altecuvinte,sarciniledementenantasuntbazatepetrecereatimpuluisauorede
functionare.
Modurileactualedeimplementarealementenanteipreventive diferafoarte
mult.Existaprogramecareselimiteazanumailalubrefiereasireglajeminoresau
altele,cuprinzatoare,careplanificareparatii,lubrifieri,reglajesireparatiicapitale
pentruutilaje.Numitorulcomunaltuturoracestorprogramedementenantaeste
programareapebazadetimp.
Toate programele de mentenanta preventiva pleaca de la presupunerea ca
toateutilajelesedepreciazaintrunintervaldetimpspecificcategorieidincare
facparte.Deexemplu,opompacentrifugaorizontala,monoetajata,vafunctiona,
in mod normal, 18 luni inainte de a trebui reparata. Folosind tehnicile
mentenanteipreventive,pompavafiopritadinfunctionaresireparatadupa17
lunidefunctionare.Problemaacestuimoddeabordareestecamoduldeoperare
siconditiilespecificedefunctionareafecteazaduratadeviatautilaautilajelor.
Timpul Mediu de Functionare(MTBF) nu este acelasi pentru o pompa care
vehiculeazaapasiunacarevehiculeazalichideabrazive(apasaratacunisip).
RezultatulfolosiriistatisticilorMTBFinplanificareamentenanteiconstafie
inreparatiiinutile,fieindefectiunimajore.Inexemplu,esteposibilcapompasa
nu aiba nevoie de o reparatie dupa 17 luni de functionare. Cu toate acestea,
muncasimaterialelefolositepentrurepararesuntirosite.Adouasituatie,care
poatesaapara,estechiarmaicostisitoare.Dacapompasedefecteazainaintede
17 luni, trebuie reparata folosind tehnicile reactive. Analizele costurilor de
mentenantaauaratatcareparatiilerealizateinacestmodsuntdetreiorimai
costisitoaredecataceleasireparatiiinsistemulplanificat.Studiileauaratatca
costurileoperariiinacestsistemaechipamentelorsuntdecca13$/CP/an.
1.7Mentenantapredictiva

Mentenantapredictivaare,casimentenantapreventiva,maimultedefinitii.
Pentruuniitehnicieni,mentenantapredictivainseamnamonitorizareavibratiilor
masinilor rotative, inincercarea de a detecta defectele incipiente sia preveni
defectelemajore.Pentrualtiiinseamnamonitorizareaimaginilorininfrarosuale
echipamentelorelectricepentruadetectaproblemeincursdeaparitie.Premisa
comunaamentenanteipredictiveesteaceeacamonitorizarearegulataastarii,
eficienteisiaaltorindicatoridefunctionareautilajelorvafurnizadatelenecesare
pentruaasiguraintervalulmaximintrereparatiisiminimizanumarulsicostul
intreruperilorcauzatededefectareaacestora.Studiileauaratatca,atuncicand
este aplicata corect, costurile mentenantei predictive a utilajelor sunt de cca
9$/CP/an.
Mentenanta predictiva este, oricum, mult mai mult. Este mijlocul de
imbunatatire a productivitatii, calitatii produselor, si eficientei globale
intreprinderii.Mentenantapredictivanuestemonitorizaredevibratii,imagistica
termica,analizadeuleisauoricealtatehnicadecontrolnedistructiv,cunoscute
camijloacederealizareamentenanteipredictive.
Mentenanta predictiva este o filosofie sau o atitudine care, simplu spus,
folosesteconditiileexistentedeoperarealeechipamentelorsisistemelorpentrua
optimizafunctionareaintregului.Unsistemcuprinzatordementenantapredictiva
foloseste cele mai eficiente mijloace(monitorizare vibratii, termografie,
tribologie)pentruadeterminaconditiilerealedefunctionarealesistemelor,pe
bazacaroraplanifica toateactivitatile dementenanta, infunctie denecesitati.
Includereamentenanteipredictiveintrunprogramcuprinzatordemanagemental
mentenantei optimizeaza disponibilitatea si reduce costurile mentenantei
echipamentelor, imbunatatind, de asemenea, calitate, productivitatea si
productivitatea.
Mentenanta predictiva este un program de mentenanta dictat de starea
utilajelor.Inlocsasebazezepedatestatisticedinindustrie(cumarfiduratade
viata sau durata pana la defectare a unui echipament sau componenta),
mentenanta predictiva foloseste monitorizarea(verificarea) directa a starii
utilajului,aeficienteisistemuluisiaaltorindicatori,pentruadeterminatimpul
real de functionare pana la defectare sau scaderea eficientei in functionarea
fiecarui echipament. In cel mai bun caz, metodele bazate pe timp(reactiva si
preventiva) furnizeaza o estimare a duratei de functionare a echipamentelor.
Decizia finala in programele de mentenanta preventiva sau reactiva, privind
programeledereparatie,trebuieluatapebazaintuitieisiexperienteipersonalea
manageruluidementenanta.
Folosirea unui program cuprinzator de mentenanta predictiva poate si va
furnizadaterealedesprestareacurentaafiecaruiechipamentsiasupraeficientei
fiecarui proces. Aceste date asigura managerului de mentenanta informatiile
necesare planificarii activitatii de mentenanta. Un program de mentenanta
predictiva poate minimiza intreruperile neprogramate ale echipamentelor si
garanta ca echipamentele reparate sunt in stare corespunzatoare. Programul
poate,deasemeneaproblemeleaparutein
functionareautilajelor,inaintecaacesteasadevinadeosebitdegrave.Celemai
multeproblemepotfiminimizate,dacasuntidentificatesiremediatelatimp.
Modurile normale de defectare avanseaza cu o viteza direct proportionala cu
gravitatealor.Dacaproblemaesteidentificatalatimp,reparatiilemajorepotfi
prevenite.
Mentenantapredictivapebazaanalizeidevibratiitineseamadedouarealitati:
1) toate modurile obisnuite de defectare au la baza componente distincte in
frecventa vibratiilor si 2) amplitudinea fiecarei componente distincte ramane
constantapanalaschimbareastariidefunctionareautilajului.Acestefaptestau
la baza identificarii cauzelor specifice fiecarui mod de defectare a
echipamentelor.
Mentenatapredictiva,folosindeficientaprocesului,pierderiledecaldurasau
altetehnicinondistructive,poateevaluaeficientafunctionariiechipamentelorsi
sistemelor. Aceste tehnici, folosite impreuna cu analiza vibratiilor pot furniza
informatiile necesare obtinerii fiabilitatii si disponibilitatii optime a
echipamentelor.
Inmentenantapredictivasuntfolosite,inmodcurent,cincitehnicidecontrol
nedistructiv: monitorizarea vibratiilor, monitorizarea parametrilor de proces,
termografia, tribologia si inspectia vizuala(auditiva, olfactiva, tactila). Fiecare
dintre aceste tehnici are un set de date specific, care ajuta managerul de
mentenantaindeterminareanevoilorrealedementenanta.
Cumsuntstabilitetehniciledeinspectienecesare?Cumsedeterminaceamai
bunametodainimplementareafiecareitehnologii?Cumseseparaceeaceeste
raudebine?Celemaicuprinzatoareprogramedementenantapredictivafolosesc
analiza vibratiilor ca instrument de baza. Datorita faptului ca cele mai multe
echipamentesuntmecanice,monitorizareavibratiilorfurnizeazainstrumentulcel
mai bun pentru monitorizare si identificarea problemelor in stare incipienta.
Totusi,analizavibratiilornupoatefurnizadateasupraechipamentelorelectrice,
pierderilordecaldura,stareauleiurilorsaualtorparametriicaretrebuieinclusiin
program.
Multedinprogrameledementenantapredictivacareaufostimplementatenu
augeneratbeneficiivizibile.Acestlucrunuafostcauzatdelimitaritehniceci,
maicurand,deeseculrealizariischimbarilornecesarelalocuriledemunca,care
arfipermisutilizareaeficientaainstrumentelormentenanteipredictive.Aicieste
cazul sa amintim schimbarile culturale, de perceptie asupra tehnicilor de
mentenanta, lipsa pregatirii profesionale corespunzatoare pentru utilizarea
instrumentelor,echipamentelorsimetodelordeanalizacaracteristicementenantei
predictive.
1.8Altemetodedeimbunatatireamentenantei
Dealungulultimilor10ani,aufostdezvoltateodiversitatedemetodede
managementalmentenantei,cumsuntmentenantaproactiva,mentenantatotal
productivasimentenantacentratapefiabilitate,consideratecapanaceupentru
mentenantaneperformanta.Multeintreprinderiauadoptatpartialacestemetode
rapide,pentruacompensadeficienteleexistente.
MentenantaProactiva
Inuneleculturi, echipamenteleerauconstruite pentruarezista 100de ani
pentru realizarea anumitor functiuni. Astazi, toate echipamentele trebuie sa
concureze pe piata libera, unde multi producatori proiecteaza echipamentele
pentruasedefectadupaoanumitaduratadeviata,deobiceimultmaiscurtade
100deani.
Proprietarul unui echipament poate incerca sa afle ce a avut in vedere
producatorul, atunci cand echipamentul a fost proiectat pentru a se anticipa
defectareasaunecesitateainlocuirii.Aceastanuesteosarcinausoara.Niciun
inginer nu poate cunoaste totul despre factorii care afecteaza viata
echipamentului.
Abordarea mentenantei proactive inlocuieste filosofia reactiva cu cea
proactiva,prinsubliniereaconditiilorcareconducladefectareasaudegradarea
echipamentelor.Mentenantaproactivaseprezintacaunmijlocimportantdea
elimina cauzele radacina ale defectelor si a creste durata de viata a
echipamentului.
Spredeosebiredementenantapredictivasaupreventiva,mentenantaproactiva
se concentreaza asupra cauzelor radacina ale defectelor, nu numai aspra
simptomelor.Premisaprincipalaaacestuiconceptestedeacresteduratadeviata
aechipamentelor,caoalternativala:
1. reparareaechipamentelorchiardacanusuntdefecte
2. acceptareadefectelorcanormale
3. preemptiuneamentenanteidecriza(ladefect)
Ideal,inviitor,echipamenteleartrebuisaincludasenzoridemonitorizare
acontaminariisau/siperformantei,pentruomentenantaproactivasicontrolin
timprealalstariidefunctionareaacestora.Sistemesoftwareexpertcombinatecu
senzorisitraductoarelocalizatestrategic(ex.:depresiunetemperatura,vibratii,
vascozitate, umezeala, resturi uzura)vor furniza monitorizari complete pentru
celemaisofisticateaplicatii.
In aceasta directie, conceptul mentenantei proactive se va concretiza in
reproiectarea echipamentelor(care este competenta producatorului) sau
alternative de redundantacare, desipotaveacosturimari, potreducela zero
pierderiledatorateintreruperilor.

MentenantaTotalProductiva

Declaratacaoabordarejaponezaaunuimanagementeficientalmentenantei,
mentenanta total productiva(MTP) a fost dezvoltata spre sfarsitul anilor 50.
Conceptelesale,asacumaufostadaptatedejaponezi,punaccentpeelementele
debazacumsuntungerea,inspectiilevizualesifolosireacelormaibunepractici
intoateaspectelementenantei.
MTPnu este un program de management al mentenantei. Majoritatea
activitatilorasociatecuabordareajaponezaamanagementuluisuntorientatespre
functia productiva si presupun ca mentenanta sa furnizeze sarcinile de baza
necesare intretinerii echipamentelor de productie critice. Toate beneficiile
masurabilealeMTPsuntexprimateintermenidecapacitate,calitateaproduselor
si costul total al productiei. Din nefericire, avocatii MTP au incercat
implementarea conceptelorlornumaicaactivitatidementenanta. Ca rezultat,
putinedinacesteincercariaudatroade.
Labaza,MTPartrebuisafieunparteneriatintreoameniideproductiesicei
dinproiectare,mentenantasiserviciiletehnice,pentruaimbunatati eficienta
globalaaechipamentelor,unprogramdezerointreruperisizerodefecte,
destinateliminariipierderilorcauzatede6tipuridecauzegenerale:intreruperi,
reglaje, timpi de asteptare, de pornire/oprire, reducerea capacitatii si calitatii
produselor.
O definitie concisa a MTP nu este posibila dar, imbunatatirea eficientei
echipamenteloresteceamaiaproapedeacestconcept.Ideadeparteneriateste
ceeaceopoatefacesafunctioneze.InmodeluljaponezdeMTP,sedistingcinci
elemente care definesc modul in care tehnicienii lucreaza impreuna in acest
parteneriat:
1. Imbunatatireaeficienteiechipamentelor,cualtecuvintegasireacauzelorde
pierderisirealizareadeimbunatatiri.
2. Implicareaoperatorilorinmentenantazilnica.Aceastanuinseamnainmod
necesar ca operatorii sa realizeze, fizic, mentenanta. Ei sunt implicati in
planificarea,programareasiparteneriatulprivindmentenanta.
3. Imbunatatirearandamentuluisieficacitatiimentenantei.
4. Educarea si instruirea personalului, poate cel mai important in MTP.
Trebuiesaimplicetoatecategoriiledepersonal:operatoriitrebuiesastiecumsa
realizeze unele inspectii, reglaje si alte sarcini preventive, cum sa lucreze in
parteneriatcumentenanta.
5. Proiectareaechipamentuluipentrureducereamentenantei.Proiectareaunui
echipamentusordeoperatsiintretinutesteunelementfundamentalalMTPsise
poaterealizacucontributiatuturorcelorimplicatiinacestparteneriat:operatori,
tehnicienidementenanta,proiectanti.

MentenantaCentratapeFiabilitate(RCM)

PremisadebazaaRCMesteaceeacatoateechipamentelesedefecteazasiau
oduratadeviatalimitatadarniciunadintreacestepresupunerinuestevalabila.
Daca echipamentele sau sistemele sunt bine proiectate, instalate, operate si
intretinute,nusevordefecta,iarduratalordeviataesteaproapeinfinita.Cateva
defectiuni,dacavorexista,vorfiintamplatoaresiinfluenteleexterioare,cumarfi
erorideoperaresaurepararenecorespunzatoare,suntcauzatuturordefectiunilor.
Cuexceptiadefectarilorinstantanee,cauzatedeerorigrosolanedeoperaresau
influenteexterioaretotalanormale,metodologiadeanalizaa
dinamicii starii de functionare, poate detecta, izola si preveni defectarea
sistemului.
CandabordareaRCMafostdezvoltatapentruprimadata,inanii60,ceimai
multi dintre inginerii de productie credeau ca utilajele au o durata de viata
limitata si necesita reparatii majore periodice, pentru a mentine un nivel
acceptabildefiabilitate.IncarteaMentenantaCentratapeFiabilitate(1992),
JohnMoubrayscria:
Abordareatraditionalapentruprogramareaactivitatilordementenantaa
fostbazatapefaptulcafiecarecomponentaaunuiechipamentcomplexareo
anumita durata, la care o reparatie majora este necesara, pentru a asigura
sigurantasifiabilitateainoperare.Dealungulanilorsaconstatatcamulte
tipuridedefectenupotfiprevenitesaureduseefectivprinacesttipdeactivitati
de mentenanta, indiferent cat de bine sunt realizate. Ca raspuns la aceasta
problema, proiectantii de aeronave au inceput sa creeze caracteristici de
proiectarecareatenueazaconsecinteledefectelor,adicaauinvatatsaproiecteze
avioanecareerautoleranteladefectiuni.Practicicaredundantasistemelorsi
proiectareastructurilortolerantelaavariiauslabitlegaturadintresigurantasi
fiabilitate,chiardacaaceastanuafostcompleteliminata.
Dupa anii 80, tehnologiile mentenantei predictive au furnizat mijloace
precisepentrudetectareadintimpaproblemelorincipiente.Odatacuaparitia
acestornoitehnologii,majoritateapremiselorRCMaudisparut.Capacitateadea
detectacelemaimiciabateridelafunctionareaoptimaasistemelorcriticeofera
mijloaceledeprevenireadeteriorarilorcareconducladefectareaacestora.
Intimp,tacticilesausistemeledementenantadescrisesaustructurat,la
nivelinternational,intreigeneratii:
PrimaGeneratiedeMentenanta
Panainanii1950: MentenantaCorectivasauAccidentala
AdouageneratiedeMentenanta
Intreanii1950si1975
ReparatiiGeneraleProgramate
SistemepentruPlanificaresiControl
Sistemdeplanificaresiprogramarebazatpestocareadatelorpehartie
AtreiaGeneratiedeMentenanta
Dupaanii1975
MonitorizareaPerformanteisiaConditiilordefunctionare
ProiectarepentruFiabilitatesiIntretinerefacila
StudiibazatepeRiscurisiPericole
AnalizaDefectiunilorsiaEfectelor
LucrulinEchipasiPolicalificarea
PrinadoptareacelormaibunetehnicipracticatedeoperatoriidinIndustriade
PetrolsiGazesepotobtineoFiabilitateImbunatatita,Disponibilitatemaimaresi
Productiemaibuna.

2.Concluzie

O buna mentenanta inseamna o buna afacere. Principalul motivator in


productie,inspecialinceeaceprivestementenantaechipamentelor,esteacelade
a mentine productia la un nivel inalt. Competitia obliga la acest lucru.
Mentenantaafecteazadirectproductivitatea,calitateasicostulproductiei.Cuatat
mai mult cu cat si in prezent, cea mai practicata metoda de abordare a
mentenanteicontinuasafieceareactiva.Aceastamentalitatea,amentenanteila
defect,esteindirectacontradictiecutintauneiinalteproductivitati.
Cresterea nivelului si calitatii productiei obliga la trecerea de la sistemul
mentenanteireactive,latehnicimodernedementenanta,organizateinjurulunui
personalbinepregatitprofesional,cuunplanbinestabilitsicuimplicareareala
aangajatilorintrunparteneriatpentruimbunatatireaeficacitatiiglobalea
mijloacelordeproductie.
Bibliografie

1. AnelementaryguidetoReliability5th
editionG.W.ADummer,M.H.Tooley,R.C.
Winton
2. AnIntroductiontoPredictiveMaintenance
R.KeithMobley
3. Maintenability,MaintenanceandReliabilityforEngineers
B.S.Dhillon