Sunteți pe pagina 1din 6

Subsemnat(ul)(a)

Doamnă Decan,

numele dobândit după căsătorie (unde este cazul)

, fiul (fiica) lui

LICENȚĂ 3 ani

și al/a

,

născut(ă) la data de

 

,

în localitatea

 

,

 

,

CNP

 

,

domiciliat(ă) în,

,

 

,

,

,

,

,

,

telefon fix

,

telefon mobil

,

e-mail

,

absolvent(ă)

al (a) Facultății de Litere, specializarea

în perioada 20

/20

,

cursuri de Zi, cu durata de 3 ani, vă rog să-mi aprobați înscrierea la

examenul de licență, sesiunea iulie 2017.

Lucrarea de licență se intitulează

având ca profesor

coordonator pe dl (dna)

Declar pe propria răspundere că:

- nicio parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, în caz contrar, suport consecinţele legale

- am luat la cunoştinţă că pot susţine examenul de licenţă numai după promovarea tuturor discipinelor

din planul de învăţământ. La data depunerii acestei cerei confirm că toate notele înscrise în situaţia şcolară pe care o pot accesa la adresa http://cis01.central.ucv.ro/evstud/ cu parola personalizată sunt cele pe care le-am obţinut la examenele şi verificările susţinute pe parcursul şcolarizării şi le cunosc.

Nr.

Menționez

taxa

de

licență

a

fost

achitată

cu

chitanța

Seria

din

1)

1) Se completează numai pentru absolvenții din promoțiile anterioare

Data

2017

Semnătura

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova

Subsemnat(ul)(a)

Doamnă Decan,

MASTER

numele dobândit după căsătorie (unde este cazul)

 

,

,

fiul (fiica) lui

 

și al/a

,

născut(ă) la data de

,

 

în localitatea

 

,

 

,

CNP

 

,

domiciliat(ă) în,

,

 

,

,

,

,

,

telefon fix

,

telefon mobil

,

e-mail

,

absolvent(ă)

al (a) Facultăţii de Litere, Masteratul

, susținerea disertației, sesiunea iulie 2017. Lucrarea de disertație se intitulează

având ca profesor

coordonator pe dl (dna) Declar pe propria răspundere că:

- nicio parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, în caz contrar, suport consecinţele legale

- am luat la cunoştinţă că pot susţine examenul de disertaţie numai după promovarea tuturor discipinelor

din planul de învăţământ. La data depunerii acestei cerei confirm că toate notele înscrise în situaţia şcolară pe care o pot accesa la adresa http://cis01.central.ucv.ro/evstud/ cu parola personalizată sunt cele pe care le-am obţinut la examenele şi verificările susţinute pe parcursul şcolarizării şi le cunosc.

Nr.

în perioada 20

cursuri de Zi, cu durata de 2 ani, vă rog să-mi aprobați înscrierea pentru

/20

Menționez

taxa

de

disertație

a

fost

achitată

cu

chitanța

Seria

din

1)

Data

2017

Semnătura

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova

1) Se completează numai pentru absolvenții din promoțiile anterioare

Subsemnat(ul)(a)

Doamnă Decan,

numele dobândit după căsătorie (unde este cazul)

, fiul (fiica) lui

LICENȚĂ 3 ani I.D.

și al/a

,

născut(ă) la data de

 

,

în localitatea

 

,

 

,

CNP

 

,

domiciliat(ă) în,

,

 

,

,

,

,

,

,

telefon fix

,

telefon mobil

,

e-mail

,

absolvent(ă) al (a)

Facultății de Litere, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura

în perioada 20

/20

,

cursuri I.D., cu durata de 3 ani, vă rog să-mi aprobați înscrierea la

examenul de licență, sesiunea iulie 2017.

Lucrarea de licență se intitulează

având ca profesor

coordonator pe dl (dna)

Declar pe propria răspundere că:

- nicio parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, în caz contrar, suport consecinţele legale

- am luat la cunoştinţă că pot susţine examenul de licenţă numai după promovarea tuturor discipinelor

din planul de învăţământ. La data depunerii acestei cerei confirm că toate notele înscrise în situaţia şcolară pe care o pot accesa la adresa http://cis01.central.ucv.ro/evstud/ cu parola personalizată sunt cele pe care le-am obţinut la examenele şi verificările susţinute pe parcursul şcolarizării şi le cunosc.

Nr.

Menționez

taxa

de

licență

a

fost

achitată

cu

chitanța

Seria

din

1)

1) Se completează numai pentru absolvenții din promoțiile anterioare

Data

2017

Semnătura

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova

Subsemnat(ul)(a)

Doamnă Decan,

numele dobândit după căsătorie (unde este cazul)

, fiul (fiica) lui

alţii

și al/a

,

născut(ă) la data de

 

,

în localitatea

 

,

 

,

CNP

 

,

domiciliat(ă) în,

,

 

,

,

,

,

,

,

telefon fix

,

telefon mobil

,

e-mail

,

absolvent(ă) al (a)

Universității

Facultatea

 

,

specializarea

în perioada 20

/20

,

cursuri de Zi, cu durata de

iulie 2017.

ani, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de licență, sesiunea

Lucrarea de licență se intitulează

având ca profesor

coordonator pe dl (dna) Declar pe propria răspundere că nicio parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, în caz contrar, suport consecinţele legale.

Nr.

Menționez că taxa de licență a fost achitată cu chitanța Seria din

Data

2017

Semnătura

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova

Subsemnat(ul)(a)

Doamnă Decan,

numele dobândit după căsătorie (unde este cazul)

, fiul (fiica) lui

Conversie

și al/a

,

născut(ă) la data de

 

,

în localitatea

 

,

 

,

CNP

 

,

domiciliat(ă) în,

,

 

,

,

,

,

,

,

telefon fix

,

telefon mobil

,

e-mail

,

absolvent(ă) al (a)

Facultății de Litere, specializarea Conversie în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar în perioada

20

/20

,

cursuri de Zi, cu durata de 4 semestre, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul

de absolvire, sesiunea iulie 2017.

Lucrarea de absolvire se intitulează

având ca profesor

coordonator pe dl (dna) Declar pe propria răspundere că:

- nicio parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, în caz contrar, suport consecinţele legale

- am luat la cunoştinţă că pot susţine examenul de absolvire numai după promovarea tuturor discipinelor

din planul de învăţământ. La data depunerii acestei cerei confirm că toate notele înscrise în situaţia

şcolară pe care o pot accesa la adresa http://cis01.central.ucv.ro/evstud/ cu parola personalizată sunt cele pe care le-am obţinut la examenele şi verificările susţinute pe parcursul şcolarizării şi le cunosc.

Menționez

din

taxa

de

licență

a

fost

1)

achitată

cu

chitanța

1) Se completează numai pentru absolvenții din promoțiile anterioare

Data

2017

Semnătura

Seria

Nr.

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova

Subsemnat(ul)(a)

Doamnă Decan,

numele dobândit după căsătorie (unde este cazul)

, fiul (fiica) lui

LICENȚĂ 4 ani

și al/a

,

născut(ă) la data de

 

,

în localitatea

 

,

 

,

CNP

 

,

domiciliat(ă) în,

,

 

,

,

,

,

,

,

telefon fix

,

telefon mobil

,

e-mail

,

absolvent(ă)

al (a) Facultății de Litere, specializarea

în perioada 20

/20

,

cursuri de Zi, cu durata de 4 ani, vă rog să-mi aprobați înscrierea la

examenul de licență, sesiunea iulie 2017.

Lucrarea de licență se intitulează

având ca profesor

coordonator pe dl (dna) Declar pe propria răspundere că:

- nicio parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, în caz contrar, suport consecinţele legale

- am luat la cunoştinţă că pot susţine examenul de licenţă numai după promovarea tuturor discipinelor

din planul de învăţământ. La data depunerii acestei cerei confirm că toate notele înscrise în situaţia şcolară pe care o pot accesa la adresa http://cis01.central.ucv.ro/evstud/ cu parola personalizată sunt cele

pe care le-am obţinut la examenele şi verificările susţinute pe parcursul şcolarizării şi le cunosc.

Nr.

Menționez

taxa

de

licență

a

fost

achitată

cu

chitanța

Seria

din

1)

1) Se completează numai pentru absolvenții din promoțiile anterioare

Data

2017

Semnătura

Doamnei Decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova