Sunteți pe pagina 1din 2
A C T U L J U R I D I C C I V

A C T U L

J U R I D I C

A C T U L J U R I D I C C I V I

C I V I L

A C T U L J U R I D I C C I V I

D U P A

N U M A R U L

P A R T I L O R

Actele juridice unilaterale = rezultatul vointei unei singure parti = rezultatul vointei unei singure parti

Actele juridice bilaterale = acordul de vointe a doua parti = acordul de vointe a doua parti

Actele juridice plurilaterale = rezultatul acordului de vointe a trei sau mai multor parti = rezultatul acordului de vointe a trei sau mai multor parti

A cte juridice cu titlu oneros = acelea prin care fiecare parte urmareste sa isi
A cte juridice cu titlu oneros = acelea prin care
fiecare parte urmareste sa isi procure un avantaj
in schimbul obligatiilor asumate (a ctele
comutative si actele aleatorii)
Acte juridice cu titlu gratuit = acelea prin care
una dintre parti urmareste sa procure celeilalte
parti un beneficiu, fara a obtine in schimb vreun
avantaj (acte dezinteresate si liberalitati)
D U P A S C O P U L   U R M A
D U P A S C O P U L   U R M A
D U P A S C O P U L   U R M A
D U P A S C O P U L   U R M A
D U P A S C O P U L   U R M A
D U P A S C O P U L   U R M A
D U P A S C O P U L   U R M A

D U P A

S C O P U L

 

U R M A R I T

 
D U P A S C O P U L   U R M A R
D U P A S C O P U L   U R M A R
D U P A S C O P U L   U R M A R
D U P A S C O P U L   U R M A R
D U P A S C O P U L   U R M A R
D U P A S C O P U L   U R M A R
D U P A S C O P U L   U R M A R

D U P A

E F E C T U L L O R

Actele juridice constitutive = acelea care dau nastere unor drepturi subiective civile care nu au existat anterior = acelea care dau nastere unor drepturi subiective civile care nu au existat anterior

Acte juridice translative = acelea care au ca efect stramutarea unor drepturi subiective din patrimoniul unei persoane in = acelea care au ca efect stramutarea unor drepturi subiective din patrimoniul unei persoane in patrimoniul altei persoane

Acte juridice declarative = acelea care au ca efect consolidarea sau definitivarea unor drepturi subiective civile preexistente = acelea care au ca efect consolidarea sau definitivarea unor drepturi subiective civile preexistente

definitivarea unor drepturi subiective civile preexistente Acte juridice de conservare = acelea prin care se urmareste

Acte juridice de conservare = acelea prin care se urmareste preintampinarea pierderii unor drepturi subiective civile = acelea prin care se urmareste preintampinarea pierderii unor drepturi subiective civile

Acte juridice de administrare = acele acte juridice prin care se urmareste sa se realizeze o normala punere in = acele acte juridice prin care se urmareste sa se realizeze o normala punere in valoare a unui bun sau patrimoniu

Acte juridice de dispozitie = acele care au ca rezultat iesirea din patrimoniul a unui drept sau grevarea cu = acele care au ca rezultat iesirea din patrimoniul a unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui bun

D U P A I M P O R T A N T A

L O R

sarcini reale a unui bun D U P A I M P O R T A

D U P A

M O D U L

D E

F O R M A R E

Acte juridice consensuale = acele acte juridice care iau nastere in mod valabil prin simpla manifestare de vointa = acele acte juridice care iau nastere in mod valabil prin simpla manifestare de vointa a patilor, neinsotita de niciun fel de forma

Acte juridice solemne = pentru formarea lor simpla manifestare de vointa nu este suficientam ci aceasta trebuie sa = pentru formarea lor simpla manifestare de vointa nu este suficientam ci aceasta trebuie sa imbrace o anumita forma prevazuta de lege

Acte juridice reale = nu se pot forma valabil decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea = nu se pot forma valabil decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea bunului

manifestarea de vointa este insotita de remiterea bunului Acte juridice cu executare dintr-o data = acele

Acte juridice cu executare dintr-o data = acele acte juridice ale caror executare presupune o singura prestatie din partea debitorului = acele acte juridice ale caror executare presupune o singura prestatie din partea debitorului

Acte juridice cu executare succesiva = acele acte juridice ale caror executare presupune mai multe prestatii esalonate in timp = acele acte juridice ale caror executare presupune mai multe prestatii esalonate in timp

D U P A

M O D U L

D E

E X E C U T A R E

executare presupune mai multe prestatii esalonate in timp D U P A M O D U

R aluca Dumitrascu

D U P A

C O N T I N U T

Actele juridice patrimoniale = acele acte juridice care au un continut evaluabil pecuniar = acele acte juridice care au un continut evaluabil pecuniar

Actele juridice naptrimoniale = actele juridice care au un continut neevaluabil in bani = actele juridice care au un continut neevaluabil in bani

= actele juridice care au un continut neevaluabil in bani A cte juridice principale = acele

A cte juridice principale = acele acte care au o existenta de sina statatoare, regimul lor cte juridice principale = acele acte care au o existenta de sina statatoare, regimul lor juridic nedepinzand de cel al altui act juridic

Acte juridice accesorii = acele acte care nu au o existenta de sine statatoare, soarta lor juridica depinzand = acele acte care nu au o existenta de sine statatoare, soarta lor juridica depinzand de un alt act juridic, principal

D U P A M O D A L I T A T E A
D U P A
M O D A L I T A T E A
I N C H E I E R I I
D U P A M O D A L I T A T E A I
D U P A R A P O R T U L   D I
D U P A R A P O R T U L   D I
D U P A R A P O R T U L   D I
D U P A R A P O R T U L   D I
D U P A R A P O R T U L   D I
D U P A R A P O R T U L   D I
D U P A R A P O R T U L   D I
D U P A R A P O R T U L   D I

D U P A

R A P O R T U L

 

D I N T R E

E L E

 
D U P A R A P O R T U L   D I N
D U P A R A P O R T U L   D I N
D U P A R A P O R T U L   D I N
D U P A R A P O R T U L   D I N
D U P A R A P O R T U L   D I N
D U P A R A P O R T U L   D I N
D U P A R A P O R T U L   D I N
D U P A R A P O R T U L   D I N

Acte juridice incheiate personal = acele acte care nu pot fi incheiate decat personal, nefiind deci susceptibile de a = acele acte care nu pot fi incheiate decat personal, nefiind deci susceptibile de a fi incheiate prin reprezentare

Acte juridice incheiate prin reprezentant = acele acte care pot fi incheiate personal, dar pot fi incheiate si prin reprezentant = acele acte care pot fi incheiate personal, dar pot fi incheiate si prin reprezentant

personal, dar pot fi incheiate si prin reprezentant Acte juridice intre vii ( i nter vivos)

Acte juridice intre vii ( i nter vivos) = isi produc efectele neconditionat de moartea autorilor lor (i nter vivos) = isi produc efectele neconditionat de moartea autorilor lor

Acte juridice pentru cauza de moarte ( mortis causa ) = acelea de a caror esenta este faptul ca nu isi (mortis causa) = acelea de a caror esenta este faptul ca nu isi produc efectele decat la moartea autorului, acestea fiind facute tocmai in considerarea mortii

D U P A I N

M O M E N T U L

C A R E

I S I

P R O D U C E F E C T E L E

D U P A R O L U L V O I N T E
D U P A
R O L U L
V O I N T E I
P A R T I L O R
I N
S T A B I L I R E A
C O N T I N U T U L U I
T I L O R I N S T A B I L I R E

Actele juridice subiective = acele acte ale caror continut este determinat prin vointa autorilor lor = acele acte ale caror continut este determinat prin vointa autorilor lor

Actele juridice conditie = acele acte la a caror incheiere partile isi exprima vointa numai in privinta nasterii, = acele acte la a caror incheiere partile isi exprima vointa numai in privinta nasterii, continutul acestora fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga

predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga D U P A Acte juridice
D U P A
D U P A

Acte juridice pure si simple = acelea care nu cuprind o modalitate = acelea care nu cuprind o modalitate

Acte juridice afectate de modalitati = acelea care cuprind o modalitate, adica un termen, conditie sau o sarcina = acelea care cuprind o modalitate, adica un termen, conditie sau o sarcina

L E G A T U R A

C U M O D A L I T A T I L E

D U P A
D U P A

R E G L E M E N T A R E A

S I

D E N U M I R E A

L O R

L E G A L A

L E M E N T A R E A S I D E N U

Acte juridice numite = acele acte care au o denumire stabilita de lege, precum si o reglementare proprie = acele acte care au o denumire stabilita de lege, precum si o reglementare proprie

Acte juridice nenumite = acele acte care nu se bucura de o reglementare proprie = acele acte care nu se bucura de o reglementare proprie

reglementare proprie Acte juridice nenumite = acele acte care nu se bucura de o reglementare proprie

R aluca Dumitrascu