Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Facultatea de Drept

Program de studiu/specializarea: DREPT

Forma de finanţare:

taxă Forma de învăţământ: IF ID

buget

Nr. matricol Limba străină studiată în facultate

FIŞĂ ÎNSCRIERE EXAMEN LICENŢĂ SESIUNEA IUNIE 2017

Subsemnatul (a),……………………………………………………………………

……,

născut(ă)

 

(nume, iniţială, prenume)

în anul……………luna….…………

localitatea……

 

…………

judeţul/sectorul……

…….……………,

……ziua………în fiul/fiica lui

………şi

al/a

……

……

având Codul Numeric Personal …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./, absolvent(ă) al (a)

Universităţii

din

Bucureşti,

Facultatea

de

Drept,

programul

de

studiu/specializarea

DREPT,

promoţia

,

solicit înscrierea la examenul de LICENŢĂ, în sesiunea IUNIE 2017.

Domiciliez

în

localitatea

……

……………………

sector/judeţ……………………………………………str…………………………….…………………….

………………….

nr……………bl……….sc……….et………ap…………, telefon……

Data,

…………………………….

Semnătura,

……………………………………