Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA NR.

3A *

STRUCTURA BUGETULUI (cheltuieli pentru care se asigur finanare)

CATEGORIA DE CHELTUIELI TOTAL contribuie Alte surse Suma


proprie decontat de
UAR
1. Onorarii cuvenite conform Legii 16000 16000
8/1996 cu modificrile i completrile
ulterioare
(contracte drepturi de autor)

1.1. 2 arhitecti x 6000 12000 12000


1.2. Istoric de arta 2000 2000
1.3. Specialist fotograf 2000 2000
2. Remuneraii colaboratori 5000 5000
(convenii ncheiate cf. Codului Civil)
2.1. specialist machetare pentru tipar 1100 1100
2.2.responsabil financiar x 500 x 3 1500 1500
2.3. coordonator de proiect x 300 x 8 2400 2400
3. Cheltuieli materiale i servicii 5000 5000
3.1 cazare i mas sau diurn 1820
participani, colaboratori, echip de proiect:
- 3.1.1. cazare: nr. de nopi x nr.
camere x pre camer; 10 camere x
noapte x 120 lei =1200 lei

- 3.1.2. mas sau diurn: nr. zile x nr.


participani x 17,00 lei/zi persoan
18 x 2 x 17 lei = 620 lei
3.2 transport intern i/sau extern 3180 lei 3180
participani, colaboratori, echipa de proiect:
- 3.2.1. transport feroviar/aerian/rutier:
nr. bilete (tren/autocar/avion) x
pre/bilet (oferta firma turism) -2180
lei
CATEGORIA DE CHELTUIELI TOTAL contribuie Alte surse Suma
proprie decontat de
UAR
- 3.2.2. transport rutier: nr. km x 7,5
litri/100 km x pre/ 1 litru de
combustibil = 2200 Km 7,5 l/100
km x 6 lei =1000 lei
4. Cheltuieli specifice proiectului: 6000 6000
4.1. nchirieri de spaii i aparatur,
mijloace de transport
- 4.1.1. nr. zile x pre/zi pentru
inchiriere
- 4.1.2. nr. zile x aparatur (pe tip de
aparat) x pre / zi pentru inchiriere
- 4.1.3. transport prin nchiriere de
autovehicule: nr. zile x pre de
nchiriere
4.2. actiuni promotionale si de publicitate 200 200
- 4.2.1. categorie de actiune x pre
- 4.2.2. categorie de tiprituri (tiraj/nr.
de exemplare pentru fiecare
material tiparit) x pre
Flayere - anunturi - actiuni
100 ex x 2 =200 lei+

4.3. tiprituri 4800 4800


-Brosura cu trasee turistice alternative si o
perspectiva asupra arhitecturii traditionale
din Subcarpatii Munteniei 100 exemplare
X 32 = 3200 lei
-indrumar pentru valorificarea
(intretinerea, restaurarea,
refunctionalizare) arhitecturii traditionale
20 x 80 ex.= 1600 lei
4.4. altele
5. Cheltuieli functionale 3000 3000
(max. 15 % din finantare)
CATEGORIA DE CHELTUIELI TOTAL contribuie Alte surse Suma
proprie decontat de
UAR
5.1. cheltuieli cu energia electric, chiria, 3000 3000
convorbiri telefonice, internet
(coresponden)**
6. Cheltuieli dotri independente 4000 4000
(de regul nu vor depasi 10% din
totalul finanrii acordate)
6.1. echipamente birotic 3000 3000
- 6.1.1. categorie de echipament
bucat x pre /bucat
6.2. consumabile birotic 1000 1000
- 6.2.1. categorie de consumabile:
unitatea de masura (buc. coal, top
etc.) x pre/bucat
7. Alte cheltuieli necesare proiectului 4000 4000
cultural
7.1 premii 3000 3000
- 7.1.1. nr. persoane (motivul primirii
premiului) x c/valoarea premiului
7.2. alte cheltuieli asemanatoare (juriu) 1000 1000
8. Cheltuieli neprevazute 1000 1000
(max. 5 % din valoarea finanrii)
TOTAL*** 44000 4000 40000
* Anexa 3B - Fia antecalcul pentru proiectele editoriale, este prezentat separat, n Excel.
**Se accept n buget i la decontare cheltuielile de la pct. 5, aferente energiei electrice,