Sunteți pe pagina 1din 3

La prelucrari intre varfuri nu se face verificarea asezarii, deci v = 0

Adaosul nominal calculat pentru strunjire se calculeaza cu relatia:

2Ac nom = 2 Ac min + Tp

Unde Tp este toleranta la operatia precedenta. Din tabelul 7.19, pag. 130 rezulta Tp =
35 m = 0,035 mm. Astfel avem:

2Ac nom = 77,2 + 35 = 112,2 m 0,1 mm

Dimensiunea intermediara se determina cu relatia:

dp max = dc max + 2Acnom

dc max - diametrul maxim al suprafetei in stare finita

dp max = 20,5+ 0,1 = 20,6 mm

Rotunjim: dp max = dp nom = 20,6 mm

dp min = dp max - Tp = 20,6 0,035 = 20,565 mm

0
Strunjirea de degrosare a suprefetei S3 se va executa de la cota 20,60,035 mm.

a. Strunjirea longitudinala de finisare (operatia precedenta -


strunjirea longitudinala de degrosare )
Pentru calcularea adaosului minim pentru strunjire se adopta urmatoarea relatie:

2Acmin = 2 ( Rzp + Sp + p )

Metoda de Clasa de precizie


Rz [m] S [m]
prelucrare STAS
Strunjire de
7 50 50
degrosare
Tabelul 2

(Tabel 3.4 pag 62 Picos)


Abatereile spatiale dupa diferitele operatii de prelucrare prin aschiere se determina
cu relatia:

p = k sf

Unde k = coeficient care indica gradul de micsorare a abaterilor spatiale ;

Se adopta : k= 0.06 dupa strunjire de degrosare a semifabricatului ( tabelul 4.8 pag


219 Picos)

sf este abaterea spatiala a semifabricatui brut si se calculeaza cu relatia:

sf = c2 centrare
2

c curbura semifabricatului.

c = 2 c lc

c curbura specifica; Se adopta: 1,3 m/m ( tabelul 4.8 pag 219 Picos)

lc - distanta de la sectiune; lc= 11 mm

Astfel avem: c = 2 1,3 11 = 28,6 m

centrare = 0,25 mm = 250 m

sf = 28,62 2502 251 m

p = 0.06 251= 15,06 m

Adaosului minim pentru strunjire este:

2Acmin = 2 (50 + 50 + 15,06) = 230,12 m

Adaosul nominal calculat pentru strunjire se calculeaza cu relatia:

2Ac nom = 2 Ac min + Tp

Unde Tp este toleranta la operatia precedenta. Din tabelul 7.19, pag. 130 rezulta Tp =
280 m = 0,28 mm. Astfel avem:

2Ac nom = 230,12 + 280 = 510,12 m 0,5 mm

Dimensiunea intermediara se determina cu relatia:

dp max = dc max + 2Acnom = 25,5 + 0,5 = 30 mm


Rotunjim: dp max = dp nom = 30 mm

dp min = dp max - Tp = 30 0,28 = 29,72 mm

0
Strunjirea de degrosare a suprefetei S3 se va executa de la cota 300,28 mm.

b. Strunjirea longitudinala de degrosare (operatia precedenta -


laminarea )