Sunteți pe pagina 1din 4
‘Transformarea unut text dialogat intr-un text narativ Textul dialogat este format dintr-un dialog $i corespunde vorbinii directe intre doud sau mai multe personaje, Textul narativ este o povestirea celor exprimate de cineva $i corespunde vorbiri indirecte . Caracteristicile vorbirii directe $i indirecte Vorbirea directa Y ‘Sste un dialog/text dialogat ‘Ex,-Ciind ai venit Pintreabé Mihnea. “Leni la priins, réspunde Ina, Y Apar verbe specificea zicea spunea intreba,a rdspunde,a anutta a mirturisia striga, umite verbe de declaraie uneoriverbele de declarehie Gpsese si atunci dinamiceasé acyiunea Y Folosio in scris linia de dialog ghilimelel, doua puncte,semnul exclamanii sau al intreBari Agar verbe $i pronume (a persoana Isia T-a 5g /ph Ex, Eu ttien!” Y Apor verbe la modul imperatio Ex-Vino! Y Apar substantive in cazul vocatio: 0X, 4 Bunico,e ritu sd nu ai copii?” Y Apar cwvinte(adverbe) de genul astdzi,ieni, mdine,acum, imediat EAs ne intdlnim fa ora 10:00 Vorbirea indirect YY Esteo povestire/text narativ ‘Ex-Milinea a intrebat-o pe Ina cind a venit:Ea i-a spus ci a venit cu 0 2i in urmé,(a prins. Y Vetbele de declarate sunt urmate de cminte procum:cé,sé,ca sé, dacs unde care cind. Ex la intrebat-o dacd a vent Yu folosim niciunul dintre semnele de punctuatie specifce valor directe.ci doar punctul la sfaritul propoziilor. YY Apar verbe si pronume la persoana « 11I-a sg /pl ExSEL spuse cd tiartd Y Verbele la modul imperatio sent ransformate in verb la modul conjunctio Ex, Fa spus a vind, Y Substantivele in cazul vocatio sunt transformate fn substantive fn dativ sau acucatio Ex,Nopotelul ointreabid pe unica dacd este ru sa nu ai copii Y Se foloseseexpresilein acea zijcu o zitn rma, urmdtoarea zi,in acel moment, pe moment ‘Est s-au injeles sf se intafneascd fa ora 10:00 in acea