Sunteți pe pagina 1din 3

MECANISME DE FUNCTIONARE A SOCIETATII

Organizarea sociala :
0 e procesul prin care oamenii isi coordoneaza activitatile in vederea realizarii
obiectivelor comune.
1 Diferentierea si separerea activitatiilor sociale in sectoare specializate in conditiile
existentei unor coordonari de sarcini sau relaiti de schimb cu bunuri si
servicii,denumirea de diviziune a muncii.
2 Diviziunea muncii : procesul care sta la baza organizarii sociale
Complexitatea moduli in care se organizeaza oamenii poate fi surprinsa prin 2
caracteristici:
3 gradul (nivelul de agregrare a indivizilor)
4 formarea relatiilor dintre membrii
5 Organizarea sociala:
6 Organuzarea oamenilor bazata pe un cadru formal de relationare,formeaza un tip
special de structuri -> organizatii.
7 Organizatii sociale : grupuri mari de oameni in care exista relatii formale (care
sunt predefinite dinainte) cu scopul indeplinirii unor obiective.
8 au intodeauna scopuri bine definite.
9 In societati traditionale : clanuri,ghilde etc
10 In societati moderne : organizatii specializate in domeniul industrial si asistenta
sociala,cultura,protectie etc.
11 Importanta lor -> viata indivizilor e organizata in Organizatii.
Toate domeniile de activitate sociala sunt caracterizate de rationalizarea,acest proces
determina organizatiile formale,bazate pe contracte si formulare.
Clasificarea organizatiilor:
1. dupa marime:
2. microorganizatii: maximum 20 angajati
3. organizatii mici: 10-49 angajati
mijlocii: 50-249 angajati
mari: mai mult de 250 angajati
4. dupa obiectul de activitate
5. forma de proprietate:
Organizatii publice cand sunt sub influenta statului sau autoritatilor care luau decizii
permanente
Organziatii private (pentru profit) S.R.L (Societate cu Raspundere Limitata),S.A
(Societate pe Actiuni),SCS (Societate Concesionara)
Organizatii non-profit: O.N.G
Principiile dupa care organzatiile functioneaza:
6. modul concurential: - determina organizatiile private sa caute in permaintena
modalitati de imbunatatire a serviciilor de atragere de noi clienti.
7. Definirea scopurilor
8. Mecanismele de evaluare a performantelorla nivelul organizatiilor economice
se face prin intermediul progresului realizat.
9. Autonomia organizitionala : orgaanizatiile private au o autonomie (putere) mai
larga.
10. Surse de finantare
11. Modalitati de finantare si motivare a angajatilor
Motivarea angajatilordin mediul privat fata de cel public prin cadouri,tichete etc.
Crearea de team-building-uri (spirite de echipa)
Birocratia:
Birocratiile organizatii de mari dimensiuni,avand o structura ierarhica bine definite
asociata fiecarui rol si folosesc relatii functionale si impersonale.
Organizatiile birocraticeapar astfel ca unul din mecanismele de nationalizare specifice
marilor organisme moderne.
Organizatiile birocratice sunt caracterizate prin :
12 dimensiuni mari
13 felul in care lucreaza angajatorii
14 sunt numiti pe baza unui tip de evaluare a competentelor
15 au autoritati ierarhice
Birocratizarea a raspuns nevoii de organziare sistematica,eficienta a muncii,ea fiind o
inovatie social prin care munca e sistematizata.
Tipuri de birocratii:
12. Birocratul virtuos: respecta rolul prcis,este excesiv de disciplinat,poate veni in
ajutorul clientilor si e sclavul rutinii.
Comportamentele birocratice sunt o consectina a sistemului si nu sunt cauzate de
caracteristicele individuale ale angajatilor.
13. antrenarea incapacaitatii sau pericolul specializarii.
ONG-urile(Organizatii Non-Guvernamentale/Non-Profit) :
16 au aparut dupa 1991 in Romania.
17 Includ organzaitii civilie,asociatii sportive,culturale etc
18 Sunt private ca proprietate
19 Pot genera profit insa e interzisa distribuirea lui
20 Suntindependente
21 Sunt bazate pevoluntariat
Organizatiile Civile : - duc la cresterea puterii organizatiilor publice
22 faciliteaza dezvoltarea economieie si cooperarea civica
23 reprezinta o alternativa la serviciile sociale de stat
24 asociere si afiliere a oamenilor
25 spatiu de formare si competente pentru tineri.
Integrarea socio-profesionala :
26 e rezultatul procesului de socializare prin care indivizii dobandesc competente
specifice in vederea indeplinirii responsabilitatii organizitionale.
27 Termenul de integrare se refera la procesul de interiorizare a normelor si valorilor
dominante in grupele din care facem parte
Integrarea socio-profesioanala : dispune de mai multe etape :
Socializarea participativa : - inainte ca persoana sa devina membra a organizatiei
Adaptarea : - imediat ce intra in organizatie
Integrarea propriu-zisa
De gradul de integreare sociala depind si performanta,implicarea si corectitudinea
acestora => strategi de adaptare a nou-venitului.
28 crearea unui serviciu de team-building (intarirea spiritului de echipa)=>
crearea de trasaturi specifice omului organizational