Sunteți pe pagina 1din 1

9.5 Importanța ecologică, pedologică și agricolă a mineralelor și rocilor.

Mineralele și rocilor sunt componentele geobiocenozelor landșafturilor;

Ele sunt componentele părții minerale a solurilor;

În agricultură se folosesc în calitate de îngrășăminte, amendamente pentru ameliorarea chimică a solurilor și preparate pentru combaterea maladiilor și vătămătorilor plantelor.