Sunteți pe pagina 1din 11

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică

ponderea energiei primare transformate în energie electrică este în prezent de peste 40%

Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie:

poate fi produsă, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie

poate fi transmisă rapid şi economic la distanţe mari,

se poate distribui la un număr mare de consumatori de puteri diverse,

se poate transforma în alte forme de energie, în condiţii avantajoase,

este "curată", adică odată produsă nu este poluantă,

se pretează bine la automatizări,

se poate măsura cu precizie etc.

Extinderea continuă a domeniilor de utilizare a determinat creșterea numărului şi puterii instalaţiilor destinate producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice

destinate producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice Echipamente electrice 1

Deoarece energia electrică solicitată de consumatori nu poate fi stocată, ea trebuie utilizată chiar în momentul producerii sale. Această condiţie este îndeplinită întrucât producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice sunt legate una de alta şi decurg în cadrul unui ansamblu de instalaţii ce alcătuiesc sistemul energetic (SE).

Schema de principiu a sistemului energetic (SE)

Părți componente ale SE

a sistemului energetic (SE) Părți componente ale SE EP -sursa de energie primară; IP - instalaţie

EP-sursa de energie primară; IP-instalaţie primară; ITr-instalaţie de transport a sursei de energie primară; MP-maşină primară (turbină cu abur, turbină cu apă, etc.);

CE centrală electrică SEE – sistem electroenergetic RE rețea electrică

GS-generator sincron;

RE – rețea electrică GS -generator sincron; SEV - staţie de evacuare; SD - staţie de

SEV-staţie de evacuare; SD-staţie de distribuţie; PT-post de transformare;

Tipuri de

stații de

transformare

PT -post de transformare; Tipuri de stații de transformare LT -linie de transport; LD -linie de

LT-linie de transport; LD-linie de distribuţie;

Rețea

electrică

CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune

Echipamente electrice

2

În centralele

electrice, diverse forme de energie din resursele primare se

transformă succesiv, cu ajutorul unor maşini şi agregate în energie mecanică şi ulterior în energie electrică.

energie mecanică şi ulterior în energie electrică . SEE (sistem electroenergetic sau sistem electric) este

SEE (sistem electroenergetic sau sistem electric) este partea electrică a sistemului energetic, începând cu generatoarele electrice până la receptoarele electrice inclusiv.

În cadrul SEE, instalaţiile de producere, transport distribuţie şi utilizare a energiei electrice sunt interconectate într-un anumit mod şi au un regim comun şi continuu de producere şi consum a energiei electrice.

Energia electrică necesară alimentării consumatorilor din SEE este produsă de generatoarele din centralele electrice (GS) la nivel de medie tensiune (6-24)kV.

Legătura dintre sursele de energie electrică (GS) şi consumatori este asigurată de instalaţiile de transport şi distribuţie a energiei electrice, adică de reţeaua electrică (RE).

Reţeaua electrică este alcătuită din următoarele elemente principale: linii electrice aeriene (LEA) şi în cabluri (LEC), staţii şi posturi de transformare, elemente secundare etc.

În transportul energiei electrice se impune folosirea tensiunilor înalte sau foarte înalte, deoarece pierderile de putere activă la transportul energiei electrice sunt invers proporţionale cu pătratul tensiunii nominale a liniei electrice de transport.

3

Principalele cerinţe impuse SEE sunt:

• continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor;

siguranţa în funcţionare;

Alte cerințe:

• asigurarea calității energiei electrice furnizate consumatorilor;

• posibilitatea de dezvoltare ulterioară a reţelei;

eficienţa economică a investiţiilor;

cerinţe suplimentare impuse de impactul cu mediul înconjurător.

Slide-ul care urmează conţine un exemplu de grafic orar al producţiei, consumului şi soldului de energie electrică (Cifrele din partea de sus a tabelului corespund momentului de timp marcat de cursorul vizibil pe grafic)

Se poate observa că: PRODUCŢIA = CONSUM + SOLD , SOLD-ul fiind energie exportată.

Deoarece energia electrică nu poate fi stocată la scara unui întreg sistem energetic, puterea produsă într-un anumit moment de timp trebuie consumată pentru a menţine stabilitatea sistemului. Dacă puterea generată depăşeşte consumul frecvenţa sistemului are tendinţa să crească (generatoarele sincrone se “ambalează“ viteza de rotaţie este mai mare decât cea de sincronism) Dacă puterea generată este mai mică decât puterea consumată frecvenţa are tendinţa să scadă (generatoarele sincrone decelerează viteza de rotaţie este mai mică decât cea de sincronism) . În ambele situaţii este pusă în pericol stabilitatea sistemului.

Sursa graficului: http://www.transelectrica.ro/widget/web/tel/sen-grafic/-/SENGrafic_WAR_SENGraficportlet

Sunt reprezentate separat graficele orare ale producției de energie electrică

• din surse clasice (termo, hidro, nuclear)

din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic, biomasă/biogaz)

Echipamente electrice 6
Echipamente electrice 6
Echipamente electrice 6
Reprezentare schematică a structurii unui sistem energetic pe niveluri de tensiune. Schiţa ilustrează : -

Reprezentare schematică a structurii unui sistem energetic pe niveluri de tensiune. Schiţa ilustrează:

- modul în care sunt conectate sursele de energie clasică (centrale electrice care folosesc diferite tipuri de combustibili) şi cele regenerabile (parcuri eoliene şi fotovoltaice)

- modul în care sunt alimentaţi consumatorii de energie electrică în funcţie de principalele lor caracteristici (natura consumului şi puterea cerută).

Pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului, este utilizată o largă diversitate de echipamente electrice Soluţiile lor constructive sunt determinate de nivelul de tensiune (care condiţionează izolaţia) şi de circulaţia de curent .

7

Distribuția în teritoriu a principalelor componente ale părții de transport a SEE (inelul de 400 kV):

linii electrice aeriene pentru transportul energiei electrice şi principalele staţii electrice

energiei electrice şi principalele staţii electrice Semnificaţia simbolurilor folosite poate fi consultată în

Semnificaţia simbolurilor folosite poate fi consultată în legenda figurii

Sursa imaginii: http://www.transelectrica.ro/widget/web/tel/sen-harta/-/harta_WAR_SENOperareHartaportlet

8

 închiderea sau deschiderea circuitelor electrice cu sau fără circulație de curent;  supravegherea şi

închiderea sau deschiderea circuitelor electrice cu sau fără circulație de curent;

supravegherea şi protecţia instalaţiilor electrice în cazul regimurilor anormale de funcţionare sau a regimurilor de avarie (scurtcircuit);

controlul şi măsurarea mărimilor fizice caracteristice funcţionării instalaţiei electrice (tensiuni, curenți);

supravegherea şi menţinerea automată a regimului de funcţionare dorit al instalaţiei electrice.

Toate aceste funcţii sunt realizate de diferite tipuri de echipamentele electrice

Echipamentul electric totalitatea dispozitivelor (transformatoare de putere, aparate electrice si materialelor
Echipamentul electric
totalitatea dispozitivelor (transformatoare de putere, aparate electrice si
materialelor electrice) din componenta unei instalatii electrice
Transformatoare de putere Aparate electrice Materiale electrice (fac obiectul cursului de Mașini electrice)
Transformatoare
de putere
Aparate electrice
Materiale electrice
(fac obiectul cursului
de Mașini electrice)
Ansamblu de dispozitive
electrice și mecanice prin
carese realizează comutarea,
protejarea, reglarea și
controlul automat sau
neautomat al funcționării
instalațiilor electrice
toate elementele din
componenta unei
instalatii electrice care
servesc la asamblarea
transformatoarelor de
putere si a aparatelor
electrice

Echipamente electrice

de comutație de protecție limitatoare curent de alimentarea circuitelor protecție măsură și de
de comutație
de protecție
limitatoare
curent de
alimentarea
circuitelor
protecție
măsură și de
Conductoarele izolate sau neizolate Izolatoare Cleme, Armaturi
Conductoarele
izolate
sau
neizolate
Izolatoare
Cleme,
Armaturi

10

Obiectul cursului

I. Prezentarea proceselor fizice care condiționează soluţiile constructive adoptate pentru diferitele tipuri de echipamente electrice

forţe electrodinamice,

contactul electric,

arcul electric,

(procesele termice – la laborator)

II. Prezentarea principalelor tipuri de echipamente electrice (altele decât transformatoarele de putere) în contextul funcţiilor îndeplinite de acestea în instalaţiile electroenergetice