Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA-MARE

FACULTATEA DE TIINE

PATRULATERE
INSCRIPTIBILE I CIRCUMSCRIPTIBILE

REFERAT

DIDACTICA MATEMATICII,
2009-2010, SEM I PRaF.
IONELA POP
1.Definiii
2. Teoremele de caracterizare a poligoanelor inscriptibile i a celor circumscriptibile
3.Patrulatere inscriptibile
4.Aplicaii remarcabile
5.Patrulatere circumscriptibile
6.Patrulatere inscriptibile circumscriptibile
7.Probleme rezolvate
8.Bibliografie

-2-
1.Definiii
Def. 1. 1.

Un poligon se numete nscris ntr-un cerc dac vrfurile poligonului aparin cercului. n acest caz
cercul se numete circumscris po ligonului.
Def.1.2.

Un poligon se numete circumscris unui cerc dac laturile sale sunt tangente la cerc. n acest caz, cercul
se numete nscris n po ligon.
Obs.
Admitem intuitiv c dac un poligon este nscris ntr-un cerc sau este circumscris unui cerc atunci el este
convex.
Def.1.3.

Un poligon care poate fi nscris ntr-un cerc se numete poligon inscriptibil.


Def.1.4.
Un poligon care poate fi circumscris unui cer se numete poligon circumscriptibil.

2. Teoreme de caracterizare a poligoanelor inscriptibile i a celor circumscriptibile


Teorema 2.1.
Un poligon convex este inscriptibil dac i numai dac mediatoarele laturilor sale sunt concurente
(punctul lor de intersecie reprezint centrul cercului).
Dem:
a)Dac poligonul AjA1 ... An are vrfurile pe cercul
,, de centru O i raz r (fig.1) atunci OAj =OA1 = ....
,, =OAn =r , deci O se afl pe mediatoarele segmentelor

------- " 'o ..


, I
(AjA1) , (A1A3), ... (AnAj).
b )Dac presupunem c mediatoarele laturilor
poligonului au un punct comun O atunci folosind
proprietatea mediatoarei unui segment avem c
Fig.1 OAj=OA1= .... =OAn , deci vrfurile aparin unui cerc
de centru O i raz r=GA].
Teorema 2.2.
Un poligon convex este circumscriptibil dac i numai dac bisectoarele unghiurilor sale sunt
concurente (punctul lor de intersecie reprezint centrul cercului).
Dem:
a)Dac poligonul AjA1 ....... An are laturile tangente cercului de centru O I raz r atunci
d(O, AjA1)=d(O,A1A3)= ... =d(O,AnAj)=r , deci O se afl pe bisectoarele unghiurilor poligonului.

-3-
b)Fie poligonul AjA1 ... An i punctul de
concuren al bisectoarelor unghiurilor sale;
folosind proprietatea bisectoarei avem c
,
,, d(O,AjAl)=d(O,A1A3)= ... =d(O,AnAj). Cercul de
',o"'"
)(
,,
,
centru i raza egal cu d(O,AjAl) este tangent
fiecrei laturi a poligonului.
"
"" Obs .
...
Fig.2 Pentru patrulaterele convexe pot fi stabilite condiii
de inscriptibilitate i circumscriptibilitate
caracteristice.
3.Patrulatere inscriptibile

Procedee pentru a demonstra c un patrulater este inscriptibil.


3.1.Teorem
Un patrulater este inscriptibil dac i numai dac orice unghi format de o diagonal i o latur este
congruent cu unghiul determinat de cealalt diagonal cu latura opus primeia.
Dem:
Fig.3
a) ABCD patrulater inscriptibil implic m(D/lC) =

m(C/JD) =.!.. m(DC)


2
b )Fie patrulaterul convex ABCD avnd unghiurile
ABD i ACD congruente. nnd seama c punctele B
i C se afl n acelai semiplan determinat de AD din
proprietatea arcului capabil de unghi dat, rezult c
punctele B i C aparin unui cerc n care AD trebuie
s fie coard, deci A, B, C, D conciclice.

3.2. Teorem
Un patrulater este inscriptibil dac i numai dac suma msurilor a dou unghiuri opuse este de

~ ~
a)ABCD patrulater inscriptibil implic: m(/l) + m(C) = m(BCD) + m(BAD) = 3600 = 1800
2 2
3.3.
Un patrulater ABCD este inscriptibil dac i numai dac exist un punct n plan, astfel nct
OA=OB=OC=OD.

-4-
3.4.

Patru puncte A, B, C, D determin un patrulater inscriptibil dac OAOD=OBOC , unde


{O}=BCnAD i O~(BC), O~(AD)(figA) sau OE(BC) i OE(AD)(fig.S).

FigA
Fig.
S
A

Pentru ambele cazuri avem DA = DE i m(LAOB)=m(LCOD) de unde obtinem ~OAB=~OCD i


DC DD '
deci LOAB=LOCD.

o Pentru cazulI (figA) , deoarece LOAB=LOCD avem c unghiurile opuse cu vrfurile n A i C


sunt suplementare, deci ABCD inscriptibil
o Pentru cazul 2 (fig.S), deoarece LOAB=LOCD , avem conform procedeului 3.1. c ABDC este
un patrulater inscriptibil.

3.5. Teorema reciproc a teoremei lui Ptolemeu


Teorema lui Ptolemeu:
n patrulaterul inscriptibil ABCD are loc relaia: ABDC+BCAD=AC-BD.
Dem:
Fie ME(BD) astfel nct m(LDAM)=m(LBAC).(fig.6)
Notm m(LDAM)=m(LBAC)=m(LCDB)=x i m(LADB)=m(LACB)=y. Obinem
c ~DAM=~CAB (U.U) de unde:

-S-
Fig.6 DM = AD => DM = CBAD (1)
CB AC AC
~ABM=~ACD (U.U) de unde:

MB = AB => MB = ABDC (2)


DC AC AC
Folosind relaiile (1) i (2) putem scrie:

BD=MD+MB= BC AD + AB DC de unde AC

avem:
ABDC+BCAD=AC-BD.
Reciproca teoremei lui Ptolemeu:
Fie ABCD un patrulater. Dac ABDC+BCAD=AC-BD atunci ABCD este patrulater inscriptibil.
Dem:
Presupunem prin reducere la absurd c ABCD nu este inscriptibil , atunci avem relaia lui Ptolemeu
pentru patrulatere neinscriptibile: AC-BD< ABDC+BCAD , dar din ipotez avem c : AC-BD
=ABDC+BCAD de unde rezult contradicia!
Exemple
ExpI.3.1(fig.7)
Fie un triunghi echilateral ABC de latur a i punctele M i Nastfel nct CE(AM), N E(BC), i
AMAN=a2. Fie {P}=ANnAM. S se arate c punctele ABCP este patrulater inscriptibil.
M

Fig.7 R .scne
din i-- =~- I. AM AB . e aha In Ipoteza se poate
, AB BN

cum LMAB=LABN rezult c~MAB~~ABN i deci LBAN=LAMB.
~MAB~~APB deoarece LAMB=LP AB I
LABM este comun; de aici avem c

LMAB=LAPB i deci LAPB=LACB adic


patrulaterul ABCP inscriptibil.

ExpI.3.2(fig.8)

Fie un patrulater convex ABCD i cercurile tangente cte unei laturi i prelungirilor laturilor vecine.S
se arate c centrele acestor cercuri sunt vrfurile unui patrulater inscriptibil.

- 6 -
Dem:
Fie M, N, P, Q centrele acestor cercun. Deoarece M
I Q se gsesc pe bisectoarea unghiului A avem c M,
A, Q coliuniare; similar M, B, N coliniare, N, C, P
coliniare, P,

Q, D coliniare.

Se arat c m(LQMN)+m(LQPN)=180, de unde


MNPQ patrulater inscriptibil.

Fig.8

Exp1.3.3 (fig.9)
Fie un ptrat ABCD i punctele M, N, P, i Q aparinnd laturilor AB, BC, CD, DA astfel nct
AM=BN=CP=AQ. S se arate c MNPQ este patrulater inscriptibil.
Dem:
A x M a-x B
Fie O centrul ptratului
x
N
~OAM=~OAQ i deci OM=OQ=r

Q ~OBM=~ONC=~OPD , de aici: OM=ON=OP=r.

Fig.9 De aici avem c punctele M, N, P, Q se gsesc pe


a-x
cercul de centru O i raz r.
Expl.3.4 (fig.l0)
Fie un triunghi ABC i M mijlocul lui AG. S se arate
c M se afl pe cercul lui Euler (vezi 4.3.)
D p c
dac
aca siI numai iaca
d ~22b2
a = +c.2
A

Fig.l0 Dem:
Fie A', B', C' mijlocele laturilor triunghiuluii N
interseciua segmentelor AA' i B'C'.
Avem:NB'=NC'=a/4 , NA'=m/2, NM=m/6.

Punctele M, B', A', C' sunt conciclice dac i numai


dac:
NB' NC'=NMNA' , relaie care devine n baza
B
c
A'
relaiilor de mai sus:
3a2=4I11a2 adic 3a2=2(b2+c2)_a2 ceea ce are loc

- 7 -
dac
aca si
I numaiiaca
d b"
+c 2=22 a .

ExpI.3.S(fig.ll)
Fie un triunghi echilateral ABC i un punct M n planul su astfel nct MA=MB+MC. S se arate c ABCM
este un patrulater inscriptibil.

Fig. A Dem:
11 Fie a lungimea laturii triughiului echilateral. Prin
nmulire cu a a relaiei din enun obinem: aMA=
aMB+ aMC ceea ce poate fi scris:

BC-MA= AC-MB+ ABMC,

c de unde folosind reciproca teoremei lui Ptolemeu avem c


B ... ... ... ABMC patrulater inscriptibil.
...

Exemple de patrulatere inscriptibile: dreptunghiul, ptratul, trapezul isoscel


Exemple de patrulatere neinscriptibile: paralelogramul oarecare, rombul, trapezul neisoscel

4.Aplicaii remarcabile
4.1.A doua teorem a lui Ptolemeu

. ACI . . bl A . loc relati AC ABAD+CBCD


FIe B D un patru ater mscnpti 1 . tunet are oc re aha: - = -------
, BD BABC+DADC
4.2.Dreapta lui Simson (fig.12)
Fie un triunghi XYZ , cercul circumscris acestuia i un punct M aparinnd cercului. Fie P, Q , R proieciile
punctului M respectiv pe laturile YZ, XZ i XY ale triunghiului. Punctele P, Q ,R sunt coliniare .( dreapta
determinat de ele se numete "dreapta lui Simson").
Dem:

- ... _ - .. Patrulaterul XRMQ este inscriptibil deoarece are


_
I -"
:M ,;,;,; dou unghiuri opuse suplementare
,;
~~--':"::":~=-i.1 ,; ,;
... _... Patrulaterul QMZP este inscriptibil deoarece

MQZ == MPZ (unghiuri drepte)

PQZ ==PMZ (2)

Patrulaterul XMZY este inscriptibil (din ipotez) (3)

m(MXY) + m(MiY) = 1800 (din relaia (3

8-
m(MXY) + m(MR) = 1800 (adiacente suplementare)

Din cele dou egaliti de mai sus avem: Miy == MXR i cum MIT i ZMP sunt

complementare (ca unghiuri ascuite ale triunghiului dreptunghic RMX) iar de asemenea MXR i RMX

sunt complementare (ca unghiuri ascuite ale triunghiului dreptunghic MPZ)


avem c RMx == PMZ (4)
Din relaiile (1) ,(2) i (4) avem c: XQR == PQZ (au poziie de unghiuri opuse la vrf) i A

, Q ,C coliniare ~ P , Q ,R coliniare.

4.3.Cercullui Euler

Fie un triunghi ABC , D,E,F picioarele nlimilor, A' ,B' ,C'mijlocacele laturilor , H ortocentrul iar
Aj,Bj,Cj mijlocele segmentelor (AH), (BH), (CH). Punctele D,E,F,A',B',C',Aj,Bj,C j sunt conciclice
(cercul determinat de ele se numete "cercullui Euler")
4.4. Triunghiul ortic
Fie un triunghi ABC i D, E, F picioarele nlimilor; s se arate c bisectoarele triunghiului DEF
coincid cu nlimile triunghiului ABC.

5.Patrulatere circumscriptibile
Proprieti
5.1. Teorema lui Pithot. (fig. 13)
Un patrulaterul convex este circumscriptibil, dac i numai dac este adevrat oricare dintre
propoziiile:
a) bisectoarele unghiurilor patrulaterului sunt concurente; b)suma lungimilor a dou laturi opuse
este egal cu suma celorlalte dou ..
Fig. 13 Dem:
c b )Fie patrulaterul circumscriptibil CDEF unde
punctele de tangen cu cercul nscris sunt notate M,
N, P, Q. Folosind proprietatea tangenmtelor dintr-un
punct exterior la cerc putem scrie:
CQ=CM=x, DQ=DP=t, EP=EN=z, FN=FM=y.
Folosind aceste notaii avem:
F
CF+DE=x+y+z+t I EF+CD=x+y+z+t de
unde:CF+DE=EF+CD.

E
- 9 -
S.2.0rice deltoid este circumscriptibil. (Deltoidul este patrulaterul avnd dou perechi de laturi alturate
congruente) (demonstraia este imediat folosind S.1.b)
S.3.Dac un trapez isoscel este circumscriptibil atunci:
a)diametrul cercului este medie proporional ntre bazele trapezului
b )aria trapezului este produsul dintre media aritmetic i media geometric a bazelor.

6.Patrulatere inscriptibile circumscriptibile


ntr-un cerc construim dou coarde perpendiculare. Tangentele la cerc n punctele E, F, G i H se
intersecteaz dou cte dou n punctele A, B, C, D. Demonstrai c patrulaterul circumscriptibil ABCD este
i inscriptibil .

Dem:
Fig.14 n fig. 14 unghiurile AEF i DFE sub ntind acelai
arc; notm msura lor cu x; similar notm cu y
msura unghiurilor AHG i BGH.
n patrulaterul AEIH avem:

m( LA)=360 -90 -x-y=270 -x-y.(l)


n patrulaterul CFI G obinem similar
m( LC)=360 -(180 -x)-90 -(180 -y)=x+y-900(2)
G
Folosind (l)i (2) avem c a i C sunt suplementare ,
deci ABCD este inscriptibil.

7.Probleme rezolvate

7.1.Demonstrai c n orice trapez cele patru bisectoare


B
formeaz un patrulater inscriptibil.
Fig.1S
Sol:
Notm interseciile bisectoarelor unghiurilor ca n fig.
lS.Unghiurile A i Dale trapezului sunt suplementare, la fel
B i C.
De aici avem: m(LDAF)+m(LADF)=
'"
'" '"'" =_!_. ( m(LDAB)+m(LADC))=90 ; n triunghiul AFD 2
...
'" '" '"
o obinem folosind relaia anterioar c unghiul F este drept.
...
'"
...
'" c
- 10 -
Similar avem c n triunghiul BHC, unghiul H este drept, prin urmare n patrulaterul GFEH dou
unghiuri opuse sunt suplementare, deci, cf 3.2. GFEH este patrulater inscriptibil.
7.2.Demonstrai c bisectoarele unui patrulater convex formeaz un patrulater inscriptibil.
Sol:
Notm interseciile bisectoarelor ca n fig. 16.
n triunghiul AFB avem:
Fig.16
m(LAFB)=1800-_!_ m(LBAD)- _!_ m(LABC)
2 2
n triunghiul DHC avem:

m(LDHG)=1800-_!_ m(LADC)- _!_ m(LBCD).


2 2
Din acestea obinem: m(LAFB)+ m(LDHG)=
1 1
180 - -m(LBAD) 2 - m(LABC) + 180- 2
c
1 1
- . m( LBAD)- -. m( LABC)= 180, de unde cf
2 2
3.2 avem c patrulaterul EFGH este inscriptibil.

7.3.Demonstrai c un deltoid inscriptibil este dreptunghic. n ce condiii un deltoid dreptunghic este


inscriptibil?
Sol:
A
Fie deltoidul din fig. 17 n care AB=BC I

AD=DC.Cum ABCD inscriptibil avem c


unghiurile A I C sunt suplementare. Triunghiurile
B
ABC i ADC sunt isoscele i cum unghiurile A i
C sunt suplementare avem:
LAI =LCI i LA2 =LC2 de unde avem c LA=LC i
Fig.17
cum sunt suplementare obinem c sunt unghiuri
drepte deci, deltoidul ABCD este dreptunghic.
Reciproc, un deltoid cu dou unghiuri drepte este
c ungi drept nu este inscriptibil.
inscriptibil; un deltoid cu un singur

7.4.n triunghiul ABC avem relaia.bf+c==Sa''. S se arate c vrfurile B i C, centrul de greutate i


picioarele nlimilor din B i C sunt conciclice.

- 11 -
Sol:

A Fie M mijlocul laturii BC iar B' i C' picioarele


nlimilor (fig.18).
MC' i MB' sunt mediane n triunghiurile
Fig.18 dreptunghice BCC' i BCB', deci,

a
MC'=MB'=MB=MC=- .
2

MG~AM~r;C' 4
1 ~a2 a' a
==-0 _ =_
3 2 2 2

Obtinem deci MG= MC'=MB'=MB=MC=~


" 2'
de unde avem c punctele B, C, B', C', G sunt conciclice , ele aflndu-se pe cercul cu centrul n M

.d ~a
I e raza -.
2

8.Bibliografie
o C.Titus Grigorovici, Mariana Grigorovici - "De la cercul lui Thales la moneda lui ieica", ed.
Humanitas Educaional, Bucureti, 2006
o M.E. Panaitopol, L.Panaitopol- "Probleme calitative de geometrie plan"- ed. Gil, Zalu, 1996
o A.Coa, M.Rduiu, M.Rado, F.Vomicescu - "Manual pentru clasa a IX-a"- EDP, Bucureti 1994

o www.didactic.ro
o www.finatem.moldnet.md

- 12 -