Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT
DEPARTAMENTUL DREPT PROCEDURAL

CURRICULUM
la disciplina

Organele de ocrotire a normelor de drept


Ciclul I, Licen

Autori:
Sergiu URSU,
lector superior universitar, magistru n drept
Adrian CERBU,
lector universitar, magistru n drept

CHIINU
2016

1
APROBAT ef Depatament Elena Belei __________
la edina Deparetamentului

2
din __02_ septembrie 2015
I. PRELIMINARII
- prezentarea general a disciplinei
- locul i rolul disciplinei n formarea competenelor specifice ale programului de formare
profesional/specialitii
Disciplina Organele de ocrotire a normelor de Drept ofer fundamentul de cunotine juridice
i cadrul legislativ studentului pentru a percepe i nva n urmtoarele semestre subiecii
principali ai sistemului dreptului care sunt implicai n realizarea, prin ramurile de drept
procedural, a tuturor ramurilor de drept material existente ntrun stat.
Disciplina Organizarea i activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept contribuie la
formarea specialistului n domeniul dreptului, n domeniul nfptuirii justiiei penale. Obiectul
disciplinii este studiul organizrii, structurii i activitii organelor de stat i obteti chemate s
contribuie la nfptuirea justiiei. Disciplina Organizarea i activitatea organelor de ocrotire a
normelor de drept contribuie la formarea juristului prin cunoaterea modului de formare i
activitate a instanelor judectoreti, Curii Constituionale, Consiliul Superior al Magistraturii,
Ministerului Justiiei, Procuraturii, Organelor de Urmrire Penal, Oorganelor Poliieneti,
Avocaturii, Notariatului, organelor de Executare a hotrrilor judectoreti, Arbitrajului, Avocatul
Parlamentar i a Organizaiilor nestatale sau persoanelor fizice care practic activitatea particular
de detectiv i de paz, Mediatorii.
Tematica disciplinei Organele de Ocrotire a normelor de drept include toi subiecii dreptului cu
atribuii procesuale la nfptuirea justiiei. Aici se studiaz modul de creare a cestor organe,
activitatea lor i toate atribuiile lor care sunt ndreptate spre protejarea aplicrii corecte a legislaiei
statului, competena procesual la aplicarea legii contravenionale de procedur penal i procedur
civil, statutul i atribuiile funcionale ale reprezentanilor acestor structuri de stat sau obteti.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI


Nr. de credite

Ore total:
Evaluarea

Forma de Codul Denumirea Responsabil de inclusiv


Semestrul
nvmnt disciplinei disciplinei disciplin Total
C S L LI
S.03.A22 Organele de Sergiu Ursu III 120 30 30 60 E 4
cu
ocrotire a Adrian Cerbu
frecven
normelor de Ana Girlea
la zi
drept Daniela Groza
cu S.03.A22 Organele de Sergiu Ursu III 120 18 6 96 E 4
frecven ocrotire a Adrian Cerbu
redus* normelor de Ana Girlea

3
drept Daniela Groza

Uniti de coninut i repartizarea orientativ a orelor

Nr. Ore
d/o
Uniti de coninut Lucrul
Curs Seminar
individual
zi f/r* zi f/r* zi f/r*
1. Sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept i 2 2 2 1 2 6
activitile nfptuite
2. Organizarea judectoreasc 4 2 2 4 8
3. Administrarea judectoreasc i organele chemate s 4 2 4 1 8 12
asigure realizarea politicii de stat n sfera justiiei
4. Justiia i principiile ei democratice 4 2 4 1 6 10
5. Curtea Constituional 2 2 2 4 6
6. Procuratura 2 2 2 1 4 6
7. Organele de urmrire penal 2 2 2 1 6 6
8. Organele de stat n domeniul asigurrii ordinii publice i 2 2 2 4 6
O securitii statului
9. Avocatura 2 2 2 1 4 6
10. Organizarea i activitatea executorilor judectoreti 1 1 2 4 6
11. Organizarea i activitatea mediatorilor 1 - 2 6

12. Avocatul Parlamentar 1 1 2 4 6


13. Notariatul 1 2 2 6
M
14. Arbitrajul 1 - 2 6
15. Organizaii nestatale i persoane fizice care practic 1 2 4 6
activitatea particular de detectiv i de paz
Total 30 18 30 60 60 96

* pentru specialitile cu frecven redus

III. COMPETENE
Prin intermediul disciplinei respective se vor forma:
Competene:
- Aptitudinea de a crea structura organizatoric a organelor de ocrotire a normelor de drept;
- Identificarea principiilor justiiei i aplicarea acestora n practic i n procesul de creaie legislativ;
- Analiza activitii procesuale a organelor de ocrotire a normelor de drept, aplicarea axcestor norme la
spee reale.
- Stabilirea mecanismelor legale de interaciune dintre organele de ocrotire a normelor de drept n
procesul de nfptuire a justiiei;
- Utilizarea cunotinelor acumulate n cadrul procedurilor de aprare a drepturilor i libertilor
omului n cadrul interaciunii cu organele de ocrotire a normelor de drept n activitatea profesional a
unui jurist (avocat, procuror, judector, notar, arbitru, ofier de urmrire penal, executor, mediator .a.)
;

4
IV. OBIECTIVE GENERALE

Cunoatere i nelegere

- s determine i s contureze obiectul de studiu al disciplinei;


- s defineasc conceptele disciplinei Organele de ocrotire a normelor de drept;
- s determine obiectul de studiu al disciplinei Organizarea i activitatea organelor de ocrotire a
normelor de drept
- s determine obiectivele i coninutul disciplinei Organele de ocrotire a normelor de drept.
- s relateze evoluia Organelor de ocrotire a normelor de drept la diferite etape istorice de
dezvoltare.

Aplicare
- s explice esena diferitor forme ale activitii de ocrotire a normelor de drept;
- s identifice organele ce desfoar activitatea de ocrotire a normelor de drept;
- s interpreteze izvoarele legislative ale disciplinei Organele de ocrotire a normelor de drept
- s aplice cunotinele teoretice fa de situaiile din practica judiciar
- s aplice metode eficiente la instruirea juridic a comunitii

Integrare

- s creeze proiecte de legi privind forme de realizare ale activitii de ocrotire a normelor de
drept;
- s se integreze personal n activitatea organele ce desfoar activitatea de ocrotire a normelor
de drept;
- s interpreteze izvoarele legislative ale disciplinei Organele de ocrotire a normelor de drept
- s activeze n toate aceste organe n calitate de liceniat in drept i s aplice cunotinele
teoretice fa de situaiile din practic
- s aplice metode eficiente la instruirea juridic a comunitii

V. OBIECTIVE DE REFERIN I UNITI DE CONINUT

Subiectul 1. Sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept i activitile nfptuite


Obiective Uniti de coninut
- s defineasc noiunea de justiie sub - Definiia i clasificarea organelor de
toate aspectele; ocrotire a normelor de drept.
- s determine importana justiiei n - Activitatea de ocrotire a dreptului i
procesul de edificare a statului de drept; formele ei. Interaciunea organelor de
5
- s determine locul i rolul organelor de ocrotire a normelor de drept.
ocrotire a normelor de drept n cadrul - Autoritatea judectoreasc n raport cu
realizrii politicii penale a statului; autoritile legislativ i cea executiv.
- s identifice izvoarele disciplinei - Autoritatea judectoreasc i Curtea
Organele de ocrotire a normelor de drept Constituional.
i specificul acestora. - Interaciunea instanelor judectoreti cu
- s clasifice Organele de ocrotire a organele procuraturii, organele de
normelor de drept n baza diferitelor urmrire penal, cu avocatura i avocatul
criterii; parlamentar.
- s estimeze interaciunea Organele de
ocrotire a normelor de drept n procesul
nfptuirii justiiei.

Subiectul 2. Justiia i principiile ei democratice


Obiective Uniti de coninut
- s defineasc noiunea de justiie penal, Noiunea de justiie i particularitile ei
civil i contravenional sub toate aspectele; ca activitate distinct a organelor
- s determine importana justiiei penale civil judectoreti.
i contravenional n procesul de edificare a Noiunea de principiu al justiiei penale.
statului de drept; Trsturile normelor juridice procesual
- s determine locul i rolul justiiei penale penale cu caracter de principiu.
civil i contravenional n cadrul politicilor Sistemul principiilor justiiei penale i
de drept procedural ale statului; evoluia sa. Interconexiunea principiilor
- s elucideze conceptul, coninutul i sarcinile justiiei penale.
Principiilor de creare i activitate ale Principiul legalitii. nfptuirea justiiei
subiecilor de drept procedural n sistemul de numai de instanele de judecat.
drept; Principiul egalitii cetenilor n faa
- s evidenieze caracteristicile i obiectul de legii i autoritii judectoreti.
reglementare ale principiilor justiiei penale Independena, imparialitatea i
civile i contravenionale; inamovibilitatea judectoriei. Accesul
- s descrie sistemul principiilor justiiei liber la justiie.
penale civile i contravenionale; Colegialitatea i unipersonalitatea
- s identifice izvoarele disciplinei Organele examinrii cauzelor n instanele
de Ocrotire a Normelor de Drept i specificul judectoreti. Egalitatea prilor i
acestora. carcaaterul contradictoriu al dezbaterilor
- s dezvolte sistemul principiilor justiiei prin judiciare. Prezumia nevinoviei.
completarea cu elemente noi; Publicitatea dezbaterrilor judiciare.
- s clasifice principiile de funcionare ale Aistena juridic la nfptuirea justiiei.
justiiei; Folosirea cilor de atac n procesul de
- s estimeze interconexiunea principiilor nfptuire a justiiei. Limba de procedur
justiiei. i dreptul la interpret.
- S cunoasc esena i particularitile
fiecrui principiu din tema indicat.

Subiectul 3. Organizarea judectoreasc i organizarea justiiei


Obiective Uniti de coninut
- s descrie trsturile de baz ale - Aspecte istorice privind evoluia
organizrii justiiei i procesului de organizrii judectoreti n Moldova
realizare a justiiei; - Organele judectoreti pn la formarea
- s deosebeasc conceptele de organizare statului independent Republica
judectoreasc i organizarea justiiei; Moldova
- s estimeze importana organizrii - Organele judectoreti dup proclamarea

6
judectoreti pentru nfptuirea n optime independenei Republicii Moldova
condiii a justiiei penale; - Sistemul judectoresc
- s estimeze perspectiva evoluiei - Definiia i particularitile caracteristice
sistemului judiciar n contextul integrrii ale sistemului judectoresc.
europene a RM; - Caracteristica elementelor sistemului
- s formuleze propuneri de lege ferenda; judectoresc al Republicii Moldova
- s argumenteze necesitatea existenei - Organizarea justiiei
corelaiei ntre organizarea - Gradele de jurisdicie
judectoreasc i organizarea justiiei. - Alte modaliti de examinare a cauzelor
- S poat crea norme juridice la condiii judiciare. Arbitrajul. Medierea.
noi ale raporturilor sociale care implic
activitatea acestor organe.
- S aplice n practic corect nfptuirea
justiiei pe grade de jurisdicie

Subiectul 4. Instanele judectoreti


Obiective Uniti de coninut
- S cunoasc i s identifice organele - Judectoriile
judectoreti ale Republicii Moldova - Curile de Apel
- s defineasc noiunea de judectorie, curte de Componena, Competena Curilor de Apel
apel i Curtea Suprem de Justiie. Curilor de Apel
- s disting noiunile de judectorie i instan - Curtea Suprem de Justiie
judectoreasc; - Componena i structura Curii Supreme de
- s clasifice instanele judectoreti; Justiie
- s caracterizeze manifestarea interconexiunii Competena Curii Supreme de Justiie
n activitatea instanelor; Consiliul tiinific Consultativ de pe lng Curtea
- s determine importana hotrrilor cu Suprem de Justiie
caracter explicativ ale Plenului Curii - Judectoria militar
Supreme de Justiie;
- s formuleze propuneri de lege ferenda.

Subiectul 5. Administrarea judectoreasc i organele chemate s asigure realizarea politicii de


stat n sfera justiiei
Obiective Uniti de coninut
- s cunoasc i s caracterizeze trsturile - Corpul magistrailor
statutului de judector; - Statutul judectorilor
- s defineasc noiunea de administrare - Condiiile necesare i modul de numire n
judectoreasc funcie a judectorilor
- s clasifice organele chemate s realizeze - Rspunderea disciplinar a judectorilor
politica de stat n domeniul justiiei; - Suspendarea, eliberarea din funcie i demisia
- s poat identifica o abatere disciplinar a judectorului
unui judector i s poat aplica sanciunea - Consiliul Superior al Magistraturii
corect n spe - Colegiul de evaluare i Colegiul disciplinar
- s cunoasc condiiile de numire a - Ministerul Justiiei, Funciile, Structura
judectorilor.
- s stabileasc importana existentei

7
principiului egalitii n faa legii i a
autoritilor;
- s analizeze colaborarea ntre organele
chemate s realizeze politica de stat n
domeniul justiiei;
- s argumenteze necesitatea excepiilor de la
principiului egalitii n faa legii i a
autoritilor;
- s formuleze propuneri de lege ferenda.

Subiectul 5. Curtea Constituional


Obiective Uniti de coninut
- S defineasc conceptul de justiie - Curtea Constituional, sarcinile i atribuiile ei.
constituional - Modul de formare a Curii Constituionale i
- S fac distincie dintre sarcinele i componena.
atribuiile Curii Constituionale - Statutul de judector al Curii Constituionale.
- S realizeze o retrospectiv istoric a - Judectorii aistenei i atribuiile lor.
evoluiei legislative n domeniul - Temeiurile i subiecii cu drept de sesizare.
reglementrii i activitii Curii Actele Curii Constituionale i aciunea
Constituionale hotrrilor.
- S analizeze statutul judectorului Curii
Constituionale
- S analizeze temeiurile sesizrii Curii
Constituionale
- S aprecieze perspectiva introducerii
instituiei recursului constituional
individual

Subiectul 6. Procuratura
Obiective Uniti de coninut
- s defineasc noiunea de procuratur; - Scurt istoric privind instituia procuraturii
- s caracterizeze trsturile eseniale ale - Direciile principale de activitate ale
activitii procuraturii; procuraturii
- s clasifice organele procuraturii; - Principiile fundamentale ale organizrii i
- s stabileasc importana activitii activitii procuraturii
procuraturii n vederea edifictii unui stat - Principiile activitii procuraturii
de drept; - Sistemul i modul de formare a organelor
- s identifice activitatea corect a procuraturii
procuraturii prin prisma principiilor de - Procuratura General
organizare a acesteia - Procuraturile teritoriale i specializate
- s identifice cazurile de abatere - Atribuiile procurorului
disciplinar a procurorilor i sanciunile - Contribuirea procurorului la nfptuirea justiiei n
pentru aceste cazuri instanele judectoreti
- s analizeze jurisprudena CEDO cu - Cerinele naintate fa de persoanele numite n
referire la respectarea drepturilor, funcia de procuror
libertilor i demnitii umane, Stimularea i rspunderea disciplinar a
inviolabilitilor n procesul penal; procurorilor
- s argumenteze necesitatea reformrii
sistemului procuraturii conform
exigenilor unui stat de drept;

8
- s formuleze propuneri de lege ferenda.

Subiectul 7. Organele de urmrire penal


Obiective Uniti de coninut
- s defineasc noiunea de organ de - Noiuni introductive privind urmrirea penal
urmrire penal; - Ofierul de urmrire penal i atribuiile lui
- s cunoasc toate organele de urmrire - Conductorul organului de urmrire penal i
penal din Republica Moldova atribuiile lui
- s clasifice organele de urmrire penal; - Independena procesual a ofierului de
- s caracterizeze particularitile statutului urmrire penal
ofierului de urmrire penal; - Interaciunea procurorului i a organului de
- s stabileasc importana colaborrii ntre urmrire penal n procesul penal
ofierul de urmrire i procuror n
procesul penal;
- s analizeze modalitile de colaborare
ntre organele de urmrire penal;
- s formuleze propuneri de lege ferenda.

Subiectul 8. Organele poliiei, organele securitii statului i organele de stat n domeniul


asigurrii ordinii publice.
Obiective Uniti de coninut
- s cunoasc geneza organelor de poliie i a - Noiuni generale i evoluia istoric a
organelor securitii statului organelor poliiei de pe teritoriul RM. (n
- s identifice i s delimiteze sarcinile, Principatele Romneti, perioada
structura i sistemul organelor de poliie i interbelic i perioada contemporan)
a Ministerului Afacerilor Interne al RM - MAI, sarcinile, funciile, structura i
- s cunoasc statutul Trupelor de carabinieri sistemul.
ale MAI - Poliia, sarcinile, funciile i structura.
- s cunoasc , sa identifice i s delimiteze - Trupele de carabinieri (trupele interne)
organele Securitii statului, atrbibuiile ale MAI. Sarcinile i funciile principale.
acestora de alte organe ale statului - Organele securitii statului, sarcinile i
- s argumenteze importana funcionrii principiile de activitate.
organelor poliiei i a organelor securitii - Controlul asupra organelor poliiei i
statului asupra organelor securitii statului.
- s cunoasc interaciunea organelor de
poliie i ale organelor securitii statului cu
cetenii i alte organe ale statului.

Subiectul 9. Avocatura
Obiective Uniti de coninut
- s defineasc noiunea de avocat i - Aspecte istorice privind organizarea i
avocatur; activitatea avocailor
- s caracterizeze trsturile eseniale ale - Organizarea avocaturii n Republica Moldova
statutului avocatului; - Avocatura i exercitarea profesiei de avocat
- s clasifice modalitile dreptului la - Caracterul avocaturii i exercitarea profesiei de
aprare; avocat
- s stabileasc importana dreptului la - Condiiile de acordarea a licenei de Avocat i
aprare ale intereselor legale ale de accedere n profesie.
persoanelor. - Statutul avocatului
- s analizeze jurisprudena CEDO cu - Drepturile i obligaiile avocatului
referire la asigurarea standardelor - Rspunderea disciplinar a avocatului
9
asigurrii dreptului la aprare; - Principiile de organizare a profesiei de avocat
- s argumenteze necesitatea asigurrii i organele Uniunii Avocailor Republicii
dreptului la avocat ca garanie a realizrii Moldova
dreptului la aprare; - Asistena juridic i formele ei.
- s formuleze propuneri de lege ferenda; - Noiunea de aprtor n procesul penal.
- s analizeze mecanismele procesuale de - Avocatul n procedurile civil, de contencios
asigurare a dreptului la aprare la care administrativ, contravenional.
particip avocatul.

Subiectul 10. Organizarea i activitatea executorilor judectoreti


Obiective Uniti de coninut
- S defineasc conceptul de executor Noiuni generale cu privire la Executorul
judectoresc. Judectoresc n Republica Moldova.
- S identifice principiile activitii Organizarea profesiei de excutori
executorului judectoresc judectoresc
- S analizeze structura organelor de Formarea profsional a executorilor
autoadministrare a executorilor judectoreti
judectoreti Statutul executorului judectoresc
- S clasifice competenele executorilor Competena executorilor judectoreti
judectoreti
- S aprecieze importana activitii
executorului judectoresc

Subiectul 11. Medierea


Obiective Uniti de coninut
- S defineasc conceptul de mediere Consideraiuni generale
- S determine condiiile necesare pentru Accesul n profesia
accesul n profesia de mediator. Statutul de mediator
- S analizeze statutul profesiei de mediator Organizarea i funcionarea Consiliului de
- S aprecieze eficiene medierii n cadrul Mediere
aciunilor de aprare a drepturilor Procedura de mediere
persoanelor.

Subiectul 12. Avocatul Parlamentar


Obiective Obiective
- S cunoasc evoluia apariiei i activitii - Apariia i dezvoltarea instituiei
avocatului Parlamentar ombudsman-ului (avocatului parlamentar)
- S cunoasc i s analizeze atribuiile - Natura juridic a avocatului parlamentar
avocatului Parlamentar - Statutul avocatului Parlamentar
- S cunoasc modul de numire n funcie a - Atribuiile avocailor parlamentari i
avocatului Parlamentar modalitile de reacionare la nclcarea
- S identifice i s analizeze modalitile de drepturilor i libertilor omului.
intervenie a avocatului Parlamentar n
cazurile de nclcare a drepturilor Omului

Subiectul 13. Notariatul


Obiective Uniti de coninut
- S cunoasc organizarea i activitatea - Considerai generale privind apariia i
Notariatului dezvoltarea notariatului.
- S identifice condiiile de numire n funcia - Modul de organizare i sistemul
de notar organelor notariatului.
- S cunoasc activitatea legal a notarilor i - Cerinele naintate fa de candidaii la
10
a aciunilor realizate de notari n Republica funcia de notar.
Moldova - Drepturile, obligaiile i responsabilitatea
- S cunoasc drepturile i obligaiile de notarului.
funcie ale notarilor

Subiectul 14. Arbitrajul


Obiective Uniti de coninut
- S cunoasc natura juridic a judecii arbitrale - Noiuni generale privind natura juridic a
- s defineasc judecata arbitral arbitrajului.
- s cunoasc i aplice procedura judecii arbitrale - Curile de arbitraj, modul de formare i
- s diferenieze judecata n Curile Arbitrale de componena.
judecata n instanele Judectoresti statale de drept - Competena arbitrilor alei i modul de
comun. soluionare a litigiilor.
- s identifice statutul arbitrilor din curile de - Arbitrajul Comercial Internaional,
Arbitraj principiile de activitate i competena
- s analizeze interaciunea justiiei realizate n artbitrilor
instanele Judectoreti i deciziile pronunate n
Curile Arbitrale

Subiectul 15. Organizaii nestatale i persoane fizice care practic activitatea particular de
detectiv i de paz
Obiective Uniti de coninut
- S cunoasc caracterul i genurile Caracterul i genurile activitii particulare
activitii particulare de detectiv i paz de detectiv i paz
- S cunoasc cerinele pentru eliberare i Modul de eliberare i retragere a licenei
retragere a licenei pentru desfurarea pentru desfurarea activitii particulare de
activitii particulare de detectiv i paz detectiv i paz
- S cunoasc statutul juridic al Statutul juridic al organizaiilor i
organizaiilor i persoanelor care practic persoanelor care practic activitate
activitate particular de detectiv i de paz particular de detectiv i de paz
- S identifice genurile de activitate ale Interaciunea i controlul organizaiilor i
organizaiilor i persoanelor care practic persoanelor care practic activitatea
activitate particular de detectiv i de paz particular de detectiv i paz.
- S identifice, s analizeze i s cunoasc
interaciunea i controlul organizaiilor i
persoanelor care practic activitatea
particular de detectiv i paz.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL

Produsul Preconizat: Referate, Rezumate, Eseuri la temele recomandate:


Teme recomandate pentru lucrul individual:
1. Interaciunea instituional i funcional a organelor de ocrotire a normelor de drept
2. Reformarea sistemului instanelor judectoreti: actualitate i perspectiv
3. Managementul instanelor judectoreti
4. Rolul justiiei n procesul de edificare a statutului de drept
5. Perspectiva demilitarizrii organelor procuraturii i a organelor de urmrire penal

Termeni de realizare ale lucrului individual dup cum urmeaz

11
Tema 1. i tema 2. - luna Octombrie
Tema 3. i tema 4. luna Noiembrie
Tema 5. luna Decembrie
VII. BIBILIOGRAFIE SELECTIV (pn la o pagin)

Constituia RM din 29 iulie 1994, n vigoare din 27 august 1997, MO al RM nr.1 din 12.081994
Codul de procedur penal al R.M., nr. 122-XV din 14.03.2003, MO R.M. nr. 104-110/447 din
07.06.2003.
Codul de procedur civil al R.M., nr. 225-XV din 30.05.2003, MO al R.M. nr. 111-115/451 din
12.06.2003.
Codul Penal al R.M. nr. 985-XV din 18.04.2002, MO al R.M. nr. 128-129/102 din 13.09.2002.
Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judectorului, nr. 544-XIII din 20.07.95, MO al R.M.
nr. 59-60/664 din 26.10.1995.
Legea R.M. privind organizarea judectoreasc nr. 514-XIII din 06.07.95 MO al R.M. nr. 58/641 din
19.10.95.
Legea R.M. cu privire la Curtea Suprem de Justiie, nr. 789-XIII din 26.03.96, MO al R.M. nr. 32-
22/323 din 30.05.1996.
Legea RM cu privire la sistemul instanelor judectoreti militare, nr. 836
Legea Republicii Moldova cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, nr. 947-XIII din 19.07.1996,
MO al R.M. nr. 64/641 din 03.10.1996.
Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul disciplinar i la rspunderea disciplinar a
judectorilor, nr. 950-XIII din 19.07.96, MO al R.M. nr. 61-62/607 din 20.09.1996.
Legea Republicii Moldova cu privire la colegiul de calificare i atestare judectorilor, nr. 949 XIII din
19.07.1996 MO al R.M. nr. 61-62/605 din 20.09.1996.
Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Constituional, nr. 317-XIII din 13.12.1994, MO al
R.M. nr. Republica Moldova nr. 8/86 din 07.02.1995.
Legea Republicii Moldova Codul jurisdiciei constituionale, nr. 502-XIII din 16.06.95, MO al R.M. nr.
53-64/597 din 28.09.1995.
Legea RM cu privire La Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, nr. 1104-XV
din 06.06.2002, MO al R.M. nr. 91-94/668 din 27.06.2002.
D. Roman, T. Vzdoag, A. Cerbu, S. Ursu, Organizarea i activitatea organelor de ocrotire a
normelor de drept, Cartdidact, Chiinu, 2004.
C.Lazari, Problematica drepturilor omului n Republica Moldova, Chiinu, 1999.
Virgiliu Pop, Avocatul poporului, Edit., Perenia, Timioara, 1995.
Corneliu Mana, Ioan Popescu Slniceanu, Ombudsmanul instituie fundamental a statului de drept,
Bucureti, 1997.
T.R. Popescu, C. Brsan, Dreptul comerului internaional, vol IV. Universitatea Bucureti, 1983,p.3.
V.M. Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur civil, vol. II, Ed. Naional, Bucureti, 1997.
F. Mgureanu, Drept procesual civil , Ed .a II-a, Editura BECK, 1999.
E.Constantinescu, Evoluia notariatului n Moldova (sf. sec. XIX inc. sec.XX) //Analele tiinifice
ale USM, Facultatea de Drept, Chiinu 1999.
Monica Vlad, Ombudsman-ul n dreptul comparat, Ed. SERVO SAT, Arad, 1998.
Hanga Vladimir, Istoria dreptului romnesc, Bucureti, 1957.
Berechet t. Gr., Procedura de judecat la slavi i romani, Chiinu, Cartea Romneasc 1926-partea
II.
Gheorghe Avornic, Organizarea i activitatea Avocaturii n Republica Moldova. Autoreferatul tezei de
doctor n drept, Chiinu, 1996.
A. Barbneagr, L. Lozovanu, Concepia reformei judiciare n Republica Moldova, Legea i viaa,
nr.10, 1992, p.7
Valentin Al, Georgescu, Ovid Sachelarie, Judecata Domneasc n ara Romneasc i Moldova 1611-
1831,Partea II a. Procedura de judecat, Bucureti 1982.

12
Liviu P.Marcu, Istoria dreptului romnesc, Lumina Lex, 1997, p.175.
Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul comerului internaional, I Partea general, Lumina Lex,
Bucureti, 1994, p.148.

13