Sunteți pe pagina 1din 154

Pedagogie. Fundamente ale pedagogiei. Teoria primar Metode de

oferite de Metode de rezolvare a primar

oferite de

ZouZou/Shutterstock, Inc. © 2015 by Editura ADENIUM

ISBN PDF: 978-606-742-088-3 ISBN Print: 978-606-742-063-0

Cuprins

9

 

 

15

1.2.1.

18

20

27

29

1.5.1.

 

1.7.1.

51

55

58

2.5.1.

71

2.7.1.

87

92

2.8.1.

98

2.9.1.

 

2.10.1.

121

2.11.1.

121

2.11.2.

122

151

Argument

este un auxiliar curricular care , Abordarea , explicative

CAPITOLUL 1

Algoritmi de rezolvare a exerci]iilor

1.2. Determinarea unui termen/factor necunoscut folosind ordinea opera]iilor

1.2. Determinarea unui termen/factor necunoscut folosind ordinea opera]iilor 15

factor.

a

T1 T2 S
T1
T2
S

factor. a T1 T2 S

a 17

a

1.2.1. Exerci]ii propuse pentru rezolvare

1.

2.

1.3. Determinarea unui termen/factor necunoscut folosind condi]ii date

1. a, , c, d

2. x, y, z, v

a, , c

a, , c

5. a, , c, d,

, , ,

7.

a, , c, d, e

8. a,

9. m, n, p,

Model de rezolvare

a

Model de rezolvare

descompunerea numerelor

ab

ab ba

Model de rezolvare

ab

ba

a

 

a12

 

5

7

b

7

5

2

1

ab

ab

a ab ab ba

abc

abc cba

ab

ab ba

a, , c

aa 2b ccc

a aa a

abc

abc bc c

y

y 2y yy

abc ab a

AB

A

de la ordinul sutelor este 2.

2B

2

27

2

27

2

1.4.1. Exerci]ii propuse pentru rezolvare

 

* 7

1

abc

A

E

c2a2

ADA

 

A

abc abc + cba

9a, 1b , c

9a 1b c

a

5a 2a5 a8 9a1

abc

abc bca cab

ab

ab a1 b1

ab

ab

ab

ab =

ab

ab ab × ab ab00

00

x,

2

(abc + bca + cab a b c

ab ab2 2ab

x

7

x

2 0 =

într-un produs de doi sau mai mul]i factori

a

Model de rezolvare

a

 

 

1.5.1. Exerci]ii propuse pentru rezolvare

a,

x, y a,

z, v

a

(a + =

a,

x, y

x

a

a

x, y, z,

x, y, z

x, y, z

x, y, z,

1.6. Determinarea unor reguli de calcul

a b

Model de rezolvare

a b

a12

5

789

b87

5

210

a b

1.6.1. Exerci]ii propuse pentru rezolvare

1. a5b

a b

a b

a b

2. a12b

Model de rezolvare

a12b

Model de rezolvare

abc

a2b2

5.

2

1

5

Model de rezolvare

5. 2 1 5 Model de rezolvare Exemple Exemplu

Exemple

Exemplu

Exemplu

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.7.1. Exerci]ii propuse pentru rezolvare

x

a

x

8.

9.

x

CAPITOLUL 2

Metode de rezolvare a problemelor

A mai mare de 4 ori d i

A

mai mare de 4 ori

d

A mai mare de 4 ori d i

i

A mai mare de 4 ori d i
A mai mare de 4 ori d i
A mai mare de 4 ori d i
A mai mare de 4 ori d i
A mai mare de 4 ori d i
A mai mare de 4 ori d i
A mai mare de 4 ori d i
A mai mare de 4 ori d i

i d. Din datele proble i = 4d. i

 

 

B Etape de lucru s r lei lei lei.
B Etape de lucru s r lei lei lei.
B Etape de lucru s r lei lei lei.
B Etape de lucru s r lei lei lei.

B Etape de lucru s r lei lei lei.
B Etape de lucru s r lei lei lei.

B

Etape de lucru

s

r

B Etape de lucru s r lei lei lei.

lei

lei

lei.

Etape de lucru

Etape de lucru lei. b

lei.

b

2.3.1. Probleme propuse pentru rezolvare

precedentului.

a, , c a este un sfert din c

a, , c,

x, y, z

A Etape de lucru a > b cu 27 a   27 b 51

A

Etape de lucru

a > b cu 27

a

 
  27

27

  27

b

b

Etape de lucru

a

a

Etape de lucru a a a 52

a

B b , a b

B

b ,

a

b

B b , a b

a > b de 5 ori

sau
sau

sau

sau

a,

a m

n

a

b

2.4.1. Probleme propuse pentru rezolvare

x y,

a, , c

a, , c

x, y, z.

A o 58

A

o

A o 58

o
o

2.

o

2. o 2g g o B

2g

g

o

2. o 2g g o B

B

a,

5
5

c

s

r

c

5 5
5
5

s

r

c s r
c
s
r

c s

c s r c s r .

r

c

s

r.

2.5.1. Probleme propuse pentru rezolvare

1.

2.

5.

7.

8.

9.

10. a,

este 8.

11.

12.

a , , c

a , , c

a, , c

x, y, z

2.6. Probleme combinate

2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71

b

2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71
2.6. Probleme combinate b t 71

t

72

2.6.1. Probleme propuse pentru rezolvare

x, y, z,

1

2

a, , c a, , c.

a, iar c a.

a, , c

Probleme în care se cere vârsta unei persoane