Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE ANUALA

CLASA aV-a

Disciplina: matematica
Numar de ore pe saptamana :4

Nr. Unitatea de invatare Nr. de ore


crt. Sem. I Sem . II
1 Test initial 8 -
2 Numere naturale 31 -
3 Multimi 9 -
4 Numere rationale 16 31
5 Elemente de geometrie si unitati de - 26
masura
6 Recapitulare finala 4 8
7 Lucrare scrisa semestriala si discutarea ei 4 3
Total ore pe semestru 72 68
Total ore anual 140
SEMESTRUL I

S1.15 septembrie - 19 septembrie


S222 septembrie - 26 septembrie
S3.29 septembrie - 3 octombrie
S4.6 octombrie 10 octombrie
S5.13octombrie -17 octombrie
S6.20 octombrie - 24 octombrie
S7.27 octombrie - 31 octombrie
S83 noiembrie 7 noiembrie
S9.10 noiembrie - 14 noiembrie
S10.17 noiembrie - 21 noiembrie
S11.24 noiembrie - 28 noiembrie
S12.2 decembrie 5 decembrie
S13.8 decembrie - 12 decembrie
S14.15 decembrie - 19 decembrie
S15.5ianuarie - 9 ianuarie
S16.12 ianuarie - 16 ianuarie
S17.19 ianuarie - 23 ianuarie
S18.... 26 ianuarie - 30 ianuarie
Clasa: a V -a
Nr. sptmni: 18
Total ore: 72 (4 ore/sptmn )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. .
5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIAL
SEMESTRUL I

Unitatea de Competene specifice Coninuturi Nr de Spt. Obs


nvare ore
RECAPITU Recapitulare pentru testarea initiala 7 S1-S2
LARE Test iniial 1 S2
TEST
INITIAL
(8ore)
CG1-1. Identificarea Scrierea i citirea numerelor naturale n sistemul de 1 S3
caracteristicilor numerelor numeraie zecimal
naturale i a formei de scriere a irul numerelor naturale; reprezentarea numerelor naturale 1 S3
unui numr natural n contexte pe axa numerelor
NUMERE variate Compararea i ordonarea numerelor naturale 1 S3
NATURALE Aproximarea numerelor naturale; rotunjiri; probleme de 1 S3
(4 ore) estimare

Adunarea numerelor naturale; proprieti 1 S4


CG2-1. Utilizarea operaiilor Scderea numerelor naturale 1 S4
aritmetice i a proprietilor nmulirea numerelor naturale; proprieti 1 S4
OPERAII acestora n calcule cu numere Factor comun 1 S4
CU naturale Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numr natural 2 S5
NUMERE CG3-1. Selectarea i utilizarea de Compararea puterilor care au aceeai baz sau acelai 2 S5
NATURALE algoritmi pentru efectuarea exponent
(1) operaiilor cu numere naturale
(10 ore) CG5-1. Deducerea unor Operatii cu nr. naturale. Exercitii 2 S6
proprieti ale operaiilor cu
numere naturale pentru a estima
sau pentru a verifica validitatea
unor calcule
mprirea, cu rest zero, a numerelor naturale cnd 2 S6
CG2-1. Utilizarea operaiilor mpritorul are mai mult de o cifr
aritmetice i a proprietilor mprirea cu rest a numerelor naturale 1 S7
OPERAII acestora n calcule cu numere Ordinea efecturii operaiilor 1 S7
CU naturale Media aritmetic a dou numere naturale, cu rezultat numr 1 S7
NUMERE CG3-1. Selectarea i utilizarea de natural
NATURALE algoritmi pentru efectuarea Noiunea de divizor; noiunea de multiplu 1 S7
(2) operaiilor cu numere naturale i Divizibilitatea cu 10, 2, 5 2 S8
(11ore) pentru divizibilitatea cu 10, 2, 5 Operatii cu nr.naturale. Exercitii 2 S8
CG5-1. Deducerea unor Prob de evaluare 1 S9
proprieti ale operaiilor cu
numere naturale pentru a estima
sau pentru a verifica validitatea
unor calcule
CG4-1. Exprimarea, n Ecuaii n N 2 S9
rezolvarea sau compunerea unor Inecuaii n N 1 S9
probleme, a soluiilor unor ecuaii Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i al 2 S10
ECUAII I de tipul: inecuaiilor i probleme de organizare a datelor
INECUAII x a = b; a x = b; x a = b
N N (a 0, a divizor al lui b); x : a = Prob de evaluare 1 S10
(6 ore)
b(a 0); a : x = b (x 0, b
divizor al lui a) i a unor inecuaii
de tipul: : x a b; ( ,<,>);
xa b ( ,<,>), unde a
divizor al lui b; x : a b (
,<,>),cu a 0, unde a i b sunt
numere naturale
CG6-1. Transpunerea unei
situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei
obinute (utiliznd ecuaii,
inecuaii, organizarea datelor) i
interpretarea rezultatului
CG1-2. Identificarea n limbajul Mulimi: descriere i notaii; element, relaia de apartenen 1 S10
cotidian sau n enunuri Mulimi finite i mulimi infinite; mulimile N; N 1 S11
matematice a unor noiuni Relaii ntre dou mulimi; submulime 1 S11
specifice teoriei mulimilor Operaii cu mulimi: reuniune, 1 S11
CG2-2. Evidenierea, prin Operaii cu mulimi: intersecie, 1 S11
exemple, a relaiilor de Operaii cu mulimi: diferen 1 S12
MULIMI apartenen sau de incluziune Operaii cu mulimi. Exercitii 2 S12
(9 ore) CG3-2. Selectarea i utilizarea Prob de evaluare 1 S12
unor modaliti adecvate de
reprezentare a mulimilor i a
operaiilor cu mulimi
CG4-2. Exprimarea n limbaj
matematic a unor situaii concrete
ce se pot descrie utiliznd
mulimile
CG5-2. Interpretarea unor
contexte uzuale i/sau matematice
utiliznd limbajul mulimilor
CG6-2. Transpunerea unei
situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd mulimi,
relaii i operaii cu mulimi
LUCRARE Pregtirea lucrrii scrise 2 S13
SCRIS Lucrare scris 1 S13
SEMESTRI Discutarea lucrrii scrise 1 S13
AL
(4ore)
CG1-3Identificarea n limbajul Fracii: subunitare, echiunitare, supraunitare 1 S14
NUMERE cotidian sau n probleme a Fracii echivalente 1 S14
RAIONAL fraciilor ordinare Amplificarea i simplificarea fraciilor. 2 S14
E POZITIVE CG2-3 Reprezentarea pe axa Aflarea unei fracii dintr-un numr natural; procent 1 S15
Fractii numerelor a fraciilor ordinare Probleme 2 S15
ordinare Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracii ordinare 1 S15
(10 ore) Adunarea i scderea unor fracii ordinare care au acelai 1 S16
numitor
Prob de evaluare 1 S16
NUMERE CG1-3. Identificarea n limbajul Scrierea fraciilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub 1 S16
RAIONAL cotidian sau n probleme a form de fracii zecimale
E POZITIVE fraciilor zecimale Transformarea unei fracii zecimale, cu un numr finit de 1 S16
Fracii CG2-3. Reprezentarea pe axa zecimale nenule, ntr-o fracie ordinar
zecimale (I) numerelor a fraciilor zecimale Aproximri la ordinul zecimilor/sutimilor 1 S17
(6 ore) CG3-3. Alegerea formei de Reprezentarea pe axa numerelor a fraciilor zecimale 1 S17
reprezentare a unui numr raional Compararea i ordonarea fraciilor zecimale. 1 S17
pozitiv i utilizarea de algoritmi Adunarea fraciilor zecimale care au un numr finit de 1 S17
pentru optimizarea calculului cu zecimale nenule
fracii zecimale
CG5-3. Interpretarea matematic
a unor probleme practice prin
utilizarea operaiilor cu fracii
zecimale i a ordinii efecturii
operaiilor

RECAPITU Numere naturale 1 S18


LAREA Mulimi 1 S18
I Ecuaii i inecuaii n N 2 S18
CONSOLID
AREA
CUNOTIN
ELOR
(4 ore)
SEMESTRUL II

Saptamana 1.9 februarie - 13februarie


Saptamana 2.16 februarie -20februarie
Saptamana 3.23 februarie - 27 februarie
Saptamana 4.2 martie - 6 martie
Saptamana 5.9 martie - 13 martie
Saptamana 6.16 martie - 20 martie
Saptamana 7.23 martie - 27 martie
Saptamana 8.30 martie - 3 aprilie
Saptamana 9.6aprilie - 10 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)
Saptamana 10.20aprilie - 24 aprilie
Saptamana 11.27aprilie - 30 aprilie
Saptamana 12.4 mai - 8 mai
Saptamana 13.11 mai - 15 mai
Saptamana 14.18 mai - 22 mai
Saptamana 15.25 mai - 29 mai
Saptamana 16.1 iunie - 5 iunie
Saptamana 178 iunie - 12 iunie
Saptamana 18.15 iunie - 19 iunie
Clasa: a V -a
Nr. sptmni: 18
Total ore:72 (4 ore/sptmn )

Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. .
5097/09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II lea

Unitatea de Competene specifice Coninuturi Nr de Spt. Obs.


nvare ore

NUMERE CG1-3. Identificarea n limbajul cotidian Scderea fraciilor zecimale care au un 1 S1


RAIONALE sau n probleme a fraciilor zecimale numr finit de zecimale nenule
POZITIVE CG2-3. Reprezentarea pe axa numerelor nmulirea fraciilor zecimale care au un 2 S1
Fracii a fraciilor zecimale numr finit de zecimale nenule
zecimale (I) CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a Ridicarea la putere cu exponent natural a 1 S1
(7 ore) unui numr raional pozitiv i utilizarea unei fracii zecimale care are un numr finit de
de algoritmi pentru optimizarea calculului zecimale nenule
cu fracii zecimale Operatii cu fracii zecimale finite 2 S2
CG5-3. Interpretarea matematic a unor Prob de evaluare 1 S2
probleme practice prin utilizarea
operaiilor cu fracii zecimale i a ordinii
efecturii operaiilor

mprirea a dou numere naturale cu 1 S2


rezultat fracie zecimal
Transformarea unei fracii ordinare ntr-o 1 S3
CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a fracie zecimal. Periodicitate
NUMERE unui numr raional pozitiv i utilizarea mprirea unei fracii zecimale finite la un 1 S3
RAIONALE de algoritmi pentru optimizarea calculului numr natural nenul
POZITIVE cu fracii zecimale mprirea unui numr natural la o fracie 2 S3
Fracii CG5-3. Interpretarea matematic a unor zecimal finit
zecimale (II) probleme practice prin utilizarea mprirea a dou fracii zecimale finite 2 S4
(16 ore) operaiilor cu fracii zecimale i a ordinii Transformarea unei fracii zecimale ntr-o 2 S4
efecturii operaiilor fracie ordinar
Ordinea efecturii operaiilor 3 S5
Media aritmetic a dou fracii zecimale 1 S5
finite
Media aritmetic a dou fracii zecimale 2 S6
finite
Prob de evaluare 1 S6

NUMERE CG4-3. Exprimarea, n rezolvarea sau Ecuaii 1 S6


RAIONALE compunerea unor probleme, a soluiilor Ecuaii 1 S7
POZITIVE unor ecuaii de tipul: Inecuaii 1 S7
Ecuatii si x a = b; a x = b x a = b(a 0); Probleme care se rezolv cu ajutorul 2 S7
inecuatii in Q+ x:a=b ecuaiilor
(6 ore) (a 0), a : x = b(x 0) i a unor Prob de evaluare 1 S8

inecuaii de tipul: x a b( ,<,>); x


a b( ,<,>); x : a b( ,<,>), cu a
0, unde a, b sunt numere naturale sau
fracii zecimale finite
CG6-3. Transpunerea unei situaii-
problem n limbaj matematic, rezolvarea
problemei obinute (utiliznd ecuaii sau
inecuaii) i interpretarea rezultatului
CG1-4. Identificarea unor elemente de Punctul.Dreapta 1 S8
geometrie Segmentul de dreapt.Msurarea lungimii 1 S8
ELEMENTE CG2-4. Caracterizarea prin descriere i unui segment
DE desen a unei configuraii geometrice date Unghiul. Triunghiul 1 S8
GEOMETRIE CG5-4. Intepretarea unei configuraii Patrulaterul. Cercul 1 S10
(8 ore) geometrice n sensul recunoaterii Simetria, axa de simetrie i translaia 1 S10
elementelor ei i a relaionrii cu unitile Cubul 1 S10
de msur studiate Paralelipipedul dreptunghic 1 S10
Prob de evaluare 1 S11

CG1-4. Identificarea unor uniti de Uniti de msur pentru lungime; 1 S11


msur n diferite contexte transformri
CG6-4. Analizarea i interpretarea Uniti de msur pentru arie; transformri 2 S11
rezultatelor obinute prin rezolvarea unor Uniti de msur pentru volum; 2 S12
UNITI probleme practice cu referire la figurile transformri
DE geometrice i la unitile de msur Uniti de msur pentru capacitate; 1 S12
MSUR studiate transformri
(13 ore) Uniti de msur pentru mas; transformri 1 S12
Uniti de msur pentru timp;transformri 1 S14
Uniti monetare; transformri 1 S14
Unitati de masura . Exercitii 3 S14-15
Prob de evaluare 1 S15

CG3-4. Determinarea perimetrelor, a Perimetre 2 S15


ariilor (ptrat, dreptunghi) i a Aria ptratului i a dreptunghiului 1 S16
volumelor(cub, paralelipiped Aria ptratului i a dreptunghiului 1 S16
DETERMINA dreptunghic) i exprimarea acestora n Volumul cubului i a paralelipipedului 2 S16
REA uniti de msur corespunztoare dreptunghic
PERIMETRE CG4-4. Transpunerea n limbaj specific Prob de evaluare. 1 S17
LOR, A geometriei a unor probleme practice
ARIILOR I referitoare la perimetre, arii, volume,
A utiliznd transformarea convenabil a
VOLUMELO unitilor de msur
R CG6-4. Analizarea i interpretarea
(7 ore) rezultatelor obinute prin rezolvarea unor
probleme practice cu referire la figurile
geometrice i la unitile de msur
studiate

RECAPITU Exerciii i probleme recapitulative 7 S17-18


LAREA
I
CONSOLIDA
REA
CUNOTIN
ELOR
(7ore)
LUCRARE Pregtirea lucrrii scrise 3 S13
SCRIS Lucrare scris 1 S13
SEMESTRIA
L
(4ore)
Saptamana 9.6 aprilie - 10 aprilie (Sa stii mai multe, sa fii mai bun !)