Sunteți pe pagina 1din 8

Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,

COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 1 din 8
CILINDRATE LA CALD

1. OBIECT

Obiectul acestei proceduri este de a specifica actiuni, operatii tehnologice, scule, utilaje
si materiale care sunt necesare pentru a fabrica si a asterne mixturi asfaltice preparate
si cilindrate la cald.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Aceasta procedura va fi folosita pentru lucrari de reabilitare imbracaminti asfaltice


drumuri si strazi. Prezentul document este o procedura cadru care nu se aplica in
cazurile concrete aferente lucrarilor Dvs decat dupa ce a fost adaptata cerintelor
specificate in contracte proiecte , documentatii tehnice , legi, normative ,standarde , etc .

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

STANDARD SR EN ISO 9001/2008- Sistem de management al calitatii ,


Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este
necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca
cerintele clientilor , precum si cerintele de reglementare aplicabile , avand drept scop
cresterea satisfactiei clientului .
STANDARD SR EN ISO 9000/2006 Sistem de management al calitatii Principii
fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de
management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al
calitatii .
STANDARD SR EN ISO 9004 / 2001 Sistem de management al calitatii . Linii directoare
pentru imbunatatirea performantelor , care furnizeaza , pe baza celor 8 principii de
management al calitatii , indrumari pentru imbunatatirea performantei organizatiei si
cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti interesate
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997 Anexa nr.2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
3.1. Proiect
3.2. Specificatii tehnice din caietele de sarcini ST 103/2000 - Privind cerinte de
calitate pentru prepararea , transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice .
3.3. Standarde si norme tehnice romanesti :
AND605 (revizuire AND 605-2013) - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii
tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera
SR 7970/2001 Lucrari de drumuri Straturi de baza de mixturi bituminoase
cilindrate , executate la cald . Conditii tehnice de calitate

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 2 din 8
CILINDRATE LA CALD

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. PCCVI Plan control calitate , verificari si incercari

In conformitate cu normativul AND605 (revizuire AND 605-2013) - Mixturi asfaltice


executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in
opera sunt exemplificate mai jos dupa cum urmeaza :
Tipurile de mixturi asfaltice prevazute pentru executia stratului de uzura sunt in
conformitate cu tabelul nr 1 :

Nr Clasa Categoria STRATUL DE UZURA


crt tehnica a tehnica a stazii Tipul mixturii asfaltice
drumului
1 I I Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre :MASF 8, MASF 16
Beton asfaltic bogat in cribluri cu bitum modificat BA16 m
Beton asfaltic rugos :
- cu bitum modificat BAR 16 m
- cu bitum aditivat BAR 16 a
2 II,III II,III Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre :MASF 8, MASF 16
Beton asfaltic rugos:
- cu bitum modificat:BAR16m
- cu bitum aditivat BAR 16a
- cu bitum BAR 16
Beton asfaltic bogat in criblura :
- cu bitum modificat BA 16 m
- cu bitum aditivat BA 16 a
- cu bitum BA 16
3 IV,V IV,V Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre : MASF 8 , MASF 16
Beton asfaltic bogat in criblura
- cu bitum aditivat : BA 8a, BA 16a, BA 25 a
- cu bitum : BA 8, BA16,BA 25
Beton asfaltic cu pietris concasat:
- cu bitum aditivat : BAPC 16a
- cu bitum : BAPC 16

Tipurile de mixturi asfaltice pentru executia stratului de legatura sunt prevazute in


tabelul 2 dupa cum urmeaza :

Nr Clasa Categoria STRATUL DE LEGATURA


crt tehnica a tehnica a strazii Tipul mixturii asfaltice
drumului
1 I, II I,II Beton asfaltic deschis cu criblura :
- cu bitum modificat BAD 25 m
- cu bitum aditivat BAD 25 a
- cu bitum BAD 25
- cu bitum BAD 20
2 III III Beton asfaltic deschis cu criblura :
- cu bitum modificat BAD 25 m
- cu bitum aditivat BAD 25 a
- cu bitum BAD 25
- cu bitum BAD 20
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat:
- cu bitum aditivat BAD PC 25a
- cu bitum BAD PC 25
3 IV,V IV Beton asfaltic deschis cu criblura :
- cu bitum aditivat BAD 25a
- cu bitum BAD 25

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 3 din 8
CILINDRATE LA CALD

- cu bitum BAD 20
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat :
- cu bitum aditivat BAD PC 25 a
- cu bitum BAD PC 25
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat:
- cu bitum aditivat BAD PS 25 a
- cu bitum BAD PS 25

Mixturile asfaltice tratate in norativul AND605 (revizuire AND 605-2013) - Mixturi asfaltice
executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera
sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr Tipul mixturii asfaltice Simbol


crt
1 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre MASF 8
MASF 16
2 Mixturi asfaltice cu bitum modificat cu polimeri
-beton asfaltic bogat in criblura BA 16m
-beton asfaltic rugos BAR 16m
-beton asfaltic deschis cu criblira BAD 25m
3. Mixturi asfaltice cu bitum aditivat :
-beton asfaltic bogat in criblura BA 8 a
BA 16 a
BA 25 a
-beton asfaltic rugos BAR 16
-beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16
-beton asfaltic deschis
cu criblura BAD 25
cu criblura BAD 20
cu pietris concasat BADPC 25
cu pietris sortat BADPS 25

In conformitate cu standardul roman SR 7970/ ianuarie 2001- (Straturi de baza din mixturi
asfaltice cilindrate executate la cald .Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie )
prezentam mai jos tipurile de mixturi asfaltice in functie de granulozitatea agregatelor naturale din care sunt preparate :
Nr Tipul mixturii Simbol Clasa tehnica a Clasa tehnica a Tipul agregatelor naturale peste
crt asfaltice drumului strazii 4 (3.15) mm ( cu precizarile din
tabelul 3 )
1 Anrobat AB1 II-V II II-IV II Min 35% criblura + pietris concasat
bituminos cu III III Pietris concasat
agregate IV-V IV Pietris sortat
mijlocii
2 Anrobat AB2 I-V I I-IV I Criblura
bituminos cu II II Min35 %criblura + pietris concasat
agregate mari III III Pietris concasat
IV-V IV Pietris sortat

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 4 din 8
CILINDRATE LA CALD

Tabel 3
Clasa Categoria
tehnica a tehnica a Agregate naturale utilizate
drumului strazii
-Criblura sort 4-8,8-16,16-25
I I -Nisip de concasare sort 0-4
Autostrazi -Nisip natural sort 0-3 sau 0-7( raport 1:1 cu nisip de concasare )
- Filer
II II -Criblura :min 35 %( recomandabil 16-25 sau 8-16 si 16-25 )
-Nisip de concasare sort 0-4 ( raport 1:1 cu nisip natural sort 0-3 sau 0-7 )
-Pietris sort 7-16 ,16-25 sau 16-31 rezultat din concasarea agregatelor
-Nisip natural sort 0-3 si 3-7 sau 0-7
-Filer
III III -Pietris concasat sort 7-16 sau 16-31
-Nisip natural sort 0-3 si 3-7 sau 0-7
-Nisip de concasare sort 0-4 sau savura sort 0-8 (raport 1:1cu nisip natural sort 0-3 sau
0-7 )
- filer
IV-V IV -Pietris sort 16-31 sau sortat pe sorturile 7-16 si 16-31
-Nisip sort 0-3 si 3-7 sau 0-7
-Filer
Note
1. In cazul drumurilor de clasa tehnica III si al strazilor de categorie III , daca nisipul sort 0-3
si 3-7 sau 0-7 rezultat prin concasarea agregatelor naturale de rau , se poate renunta la
utilizarea nisipului de concasare sort 0-3 sau a savurii sort 0-8.
2. In cazul drumurilor de clasa tehnica IV V si al strazilor de categorie tehnica IV se poate
utiliza balastul in conditiile urmatoare :
Agregate naturale de balastiera ,prelucrate prin spalare si sortare sau prin spalare ,
concasare , conform STAS 662 tabel 6,tabel 11 si respectiv tabel 12 dupa cum urmeaza :
Nisip natural sort 0-3,3-7 sau 0-7;
Pietris sort 7-31 sau sortat pe sorturile 7-16 si 16-31
Pietris concasat sort 7-16 si 16 31
In cazul in care se asigura uniformitatea loturilor livrate se pot utiliza si produse de balastiera
sau cariera nesortate, amestecuri de cribluri sau sau savura ) care trebuie sa sa se
incadreze in limitele de granulozitate din tabelul 4 - SR 7970 .
In cazul utilizarii balastului conform STAS 662, pe langa conditiile de mai sus , acesta
corespunde urmatoarelor prescriptii :
- sort : 0-31
- granulozitate continua
- echivalent de nisip ( pe fractiunea 0-3) min 80%
Lianti
Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si D80/100, conform SR 754, utilizat astfel :
- bitum tip D 60/80 pentru zona climatica
- bitum tip D80/100 pentru zona climatica rece.
Adezivitatea bitumului fata de agregatul natural utilizat la obtinerea mixturii asfaltice trebuie
sa fie de :
- min 80% pentru agregate naturale de cariera , in cazul drumurilor de clasa tehnica I si II
si strazilor de categorie tehnica I si II .
- min 75 % pentru agregate naturale de balastiera , in cazul drumurilor de clasa tehnuica
III- V si strazilor de categorie tehnica III- V .

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 5 din 8
CILINDRATE LA CALD

In aczul in care adezivitatea bitumului determinata conform STAS 10969/3, se situeaza


sub valoarea minima admisibila , este necesara aditivarea bitumului .
Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida ( pentru lucrarile de amorsare a stratului
suport ) conform STAS 8877 sau altor reglementari tehnice in vigoare.
Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire , sistem de
inregistrare al temperaturilor (pentru ulei si bitum )gura de aerisire , pompe de recirculare
, etc . Diversele tipuri de bitum trebuie depozitate separat .
Emulsia bituminoasa cationica se depoziteaza in rezervoare metalice verticale , curatite in
prealabil, pompate cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire .In cazuri
speciale , emulsia se poate stoca si in butoaie metalice curate .
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1.CONDITII PRELIMINARE

5.1.1. Prevederea documentatiei necesare pe santier precum si a acestei proceduri.


5.1.2. Pregatirea muncitorilor necesari pentru realizarea lucrarilor de asternere a
mixturilor asfaltice inclusiv instruirea suplimentara a acestora .
5.1.3. Prevederea pe santier a necesarului utilajelor, sculelor si materialelor necesare
pentru a desfasura lucrarea si care trebuie sa fie verificate de seful santierului si
acceptate de Inginer (consultant).
5.1.4. Existenta procedurii tehnice pentru prepararea mixturii aprobata preliminar de
catre inginer (consultant).
5.1.5. Existenta formularelor necesare pentru a face inregistrarea receptiilor pe faze si
altor verificari.
5.1.6. Existenta utilitatilor si activitatilor conexe:
5.1.7. Echipament (statie de preparare mixturi) functionind bine in permanenta la
capacitatea utilajelor de asternere.
5.1.8. Mijloace de transport corespunzator mixturii produse.
5.1.9. Repartizator de asternere a mixturilor functionind permanent si asigurind o buna
nivelare si precompactare dotate cu grinda incalzitoare si palpatori electronici de
nivel.
5.1.10 Dotarea muncitorilor cu echipament de protectie: salopete, casti, incaltaminte
rezistenta la caldura,manusi de cauciuc, etc, conform NTS.

5.2. MASURI PREVENTIVE

Executantii trebuie sa fie instruiti si trebuie sa respecte normele tehnice privitor la


lucrare si prevederile prezentei P.T.E.
O atentie speciala trebuie data instruirii echipei ce lucreaza la locul de asternere pentru
situatia de pericol datorat vehiculelor ce circula pe banda adiacenta.

5.3. PROCEDURA

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 6 din 8
CILINDRATE LA CALD

ACTIUNI CUPRINSE IN PROCEDURA

Lucrari premergatoare (masuratori, evaluari)


Pregatirea stratului suport
Asternerea mixturii
Controlul calitatii stratului de imbracaminte asfaltica

5.3.1. Lucrari premergatoare


Verificarea preliminara a diferentei intre cota finala si cota actuala a suprafetei ce
urmeaza a fi acoperita de stratul de imbracaminte, determinata prin 5 puncte pe
fiecare profil transversal.
Examinarea va fi utilizata:
a) pentru definirea grosimii stratului ce se aplica;
b) pentru evaluarea cantitatii de mixtura asfaltica

5.3.2.Pregatirea stratului suport


5.3.2.1.Zona de asternere a stratului nou este curatata cu atentie cu peria si cu aer
comprimat dupa care se aplica cu un utilaj special un strat de emulsie cu rupere rapida
cationica (amorsa) repartizat uniform intr-o cantitate care sa asigure o pelicula dupa
ruperea emulsiei de 0,4 - 0,5 l/m2 bitum pur.

5.3.3. Asternerea straturilor de imbracaminte bituminoase


5.3.3.1. Operatia de asternere se poate incepe daca temperatura atmosferica este de
cel putin 10o C, ruperea emulsiei de amorsaj s-a facut complet ramanind sub
forma unei pelicule continue de bitum si suprafata pe care se asterne stratul
respectiv de egalizare, de legatura sau de uzura este perfect uscat.
5.3.3.2. Temperatura mixturii in momentul asternerii trebuie sa fie de minim 145 oC iar
la compactare de minim 130-140oC la inceputul compactarii.
In cazul utilizarii bitumului modificat cu polimeri S.B.S. (CAROM TL 30)
temperaturile de mai sus vor fi cu 10o - 15o C mai ridicate decat cele
mentionate anterior datorita vascozitatii mai mari a mixturii.

5.3.3.3. Alimentarea repartizatorului cu mixtura asfaltica trebuie sa se faca in mod


continu evitandu-se opririle acestuia. In cazuri accidentale daca oprirea
repartizatorului a condus la scaderea temperaturii mixturii ramasa
necompactata, sub cea minima necesara pentru asigurarea unei bune
compactari (conform pct. 8.2.2. al. 1) se scoate imediat repartizatorul din
amplasament iar mixtura respectiva se indeparteaza pana in zona
compactata corespunzator unde se amenajeaza un rost de lucru in forma de
pana, perpendicular pe axul drumului.

5.3.3.4. Reluarea asternerii pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta se face numai
dupa taierea zonei din marginea rostului transversal sau longitudinal de
contact pe toata grosimea stratului, cu taietorul de rost, indepartandu-se
complet mixtura necompactata sau denivelata din stratul asternut anterior.
Dupa maturarea si suflarea in aer a rostului acesta se amorseaza cu o
Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar
Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 7 din 8
CILINDRATE LA CALD

pelicula continua de bitum ramasa dupa ruperea emulsiei cationice atat pe


grosimea stratului taiat (pe verticala) cat si pe 3-4 cm, de la marginea rostului
pe suprafata acestui strat.

5.3.3.5. Pe tot parcursul asternerii unei benzi alaturate alteia turnate anterior se va da
o mare atentie repartizarii mixturii in zona rostului de contact. In acest sens
cel putin doi muncitori asfaltatori calificati si speciali instruiti vor urmari
indepartarea cu scule adecvate a granulelor mai mari de agregate ce apar in
exces datorita segregarii produse de snecul repartizatorului exact in
apropierea rostului, cautand sa pastreze un material ceva mai marunt cu care
vor acoperi rostul prin formarea unei benzi de mixtura fierbinte de 4-5 cm
grosime si cam tot atata latime dincolo de rost, pe banda adiacenta.
Dupa cca 10 minute, imediat inainte de a se incepe compactarea, aceasta
mixtura suplimentara cu rolul de a incalzi rostul, se indeparteaza partial
lasandu-se doar o fasie de grosime minima, functie de dimensiunea
agregatelor si care sa depaseasca rostul de contact cu 3-4 cm dupa care se
compacteaza imediat cu cilindrul lis.Masurile de mai sus sunt absolut
obligatorii pentru a se asigura o legatura buna intre benzi in special in cazul
stratului de uzura.

5.3.3.6. Compactarea se va face la temperaturile indicate mai sus cu un atelier de


utilaje adecvate compus din cel putin un compactor cu rulouri netede si unul
cu pneuri.
Compactarea va incepe de la marginea mai joasa a benzii spre cea mai ridicata
in profil transversal iar in lung primele treceri se vor face in urcare.
Prima trecere se va face cu cilindrul lis apoi cu cel pe pneuri si in continuare cu
cel lis.
Numarul de treceri se stabileste inainte de inceperea executiei pe un tronson
experimental.

5.4.Controlul calitatii straturilor de imbracaminte asfaltica


5 5.4.1. Incercarile de control al calitatii straturilor sunt definite in Planul de Control
6 Calitate Verificari si Incercari (PCCVI) intocmit in conformitate cu prevederile din
7 AND605 (revizuire AND 605-2013) - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii
tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera si caietele de sarcini.
Se va verifica temperatura la fiecare basculanta sosita pe santier ,
cosemnandu-se intr-un registru care ramane la cartea constructiei.
Verificarea gradului de compactare, a grosimii si aderentei dintre straturi se face
pe carote extrase din imbracamintea gata executata.

6. RESPONSABILITATI

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data
Sistemul Integrat de Management al Calitatii ,
COD: PTE 06
Mediului si OHSAS
SOCIETATEA PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Editie Nr. 1
ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE
Pagina 8 din 8
CILINDRATE LA CALD

6.1. Seful instalatiei de preparare a mixturii este responsabil de prepararea si


transportul mixturii cu respectarea programului de asternere fixat de seful de
santier.
6.2. Seful echipei de asternere este responsabil pentru executia corecta a stratului de
imbracaminte cu respectarea specificatiilor de calitate prevazute in AND605
(revizuire AND 605-2013) - Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice
privind proiectarea, prepararea si punerea in opera si caietul de sarcini.
6.3. Controlorul de Calitate va superviza cum aceasta procedura este respectata si
daca procesul verbal de receptie calitativa este intocmit corespunzator. La
controlul de laborator el va urmari calitatea materialului (mixturii) produse si apoi
a celei asternute.
6.4. Seful de laborator este responsabil pentru efectuarea incercarilor si verificarilor in
concordanta cu cerintele din specificatiile tehnice.
6.5. Inginerul mecanic sef este responsabil de intretinerea utilajelor si functionarea
acestora la parametrii prevazuti .

7. INREGISTRARI

Inregistrarile de laborator privind materialele utilizate si mixtura preparata


formulare tipizate conform Manualului Calitatii capitolele :
A2 receptia materialelor
Proces verbal de recoltare probe de materiale A2-02
Registru de receptie calitativa a materialelor si elementelor de constructii inainte
de introducerea in opera A2-04
Note de refuz la receptia calitativa a materialelor / produselor A2-06
A4 Activitati de laborator
Adresa transmitere probe de materiale A4-01
Adresa transmitere buletine de analiza si incercari probe de laborator A4-02
Registru evidenta verificari si incercari de laborator A4-04

B3 Mixturi asfaltice
Fisa de evidenta a materialelor intrate in statia de preparare mixturi asfaltice B3-01
Bon comanda mixturi asfaltice B3-10
Bon comanda mixturi asfaltice B3-10
Bon livrare primire mixturi asfaltice B3-04
Buletin incercare pentru bitum B3-05a
Buletin de analiza filer calcar B3-06
Formular de calcul pentru determinarea granulozitatii agregatelor de cariera B3-07
Reteta preparare mixtura asfaltica B3-08
Proces verbal de recoltare probe mixturi asfaltice
Borderou recoltare probe asfalt B3-13
Buletin de incercari probe mixturi asfaltice B3-14
Fisa de evidenta a determinarilor la asternere asfalt B3-15
Fisa de urmarire a temperaturilor la asternere asfalt B3-16

Elaborat Verificat Aprobat Revizia Exemplar


Numele si 1 2 3 nr.
prenumele 4 5 6
Functia Data intrarii Data ultimei
Semnatura n vigoare modificari
Data