Sunteți pe pagina 1din 11
Uniunea Europeană Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în

Uniunea Europeană Fondul Social European

Uniunea Europeană Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor

ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional

Inovaţie în administraţie Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Consiliul Local Şendreni

Modernizarea actului administrativ prin eficienţă şi profesionalism

2945

2/2008

223.802,00 lei

Consiliul Judeţean Călăraşi

Formare personalizată pentru o administraţie publică modernă

3007

2/2008

1.107.285,00 lei

Consiliul Judeţean Bacău

Introducerea de instrumente şi proceduri moderne de management în cadrul Consiliului Judeţean bacău pentru gestionarea cheltuielilor sociale şi îmbunătăţirea calităţilor serviciilor

3026

4/2008

987.535,00 lei

Instituţia Prefectului - judeţul Constanţa

Modernizarea administraţiei publice a judeţului Constanţa - reţea judeţeană de modernizatori

3158

2/2008

589.375,00 lei

Consiliul Judeţean Teleorman

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman 2008 2013

3033

3/2008

440.300,00 lei

1 octombrie 2009

1 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Consiliul Local al oraşului Predeal

Elaborarea "Strategiei de dezvoltare a oraşului Predeal, perioada 2009 2020"

3333

3/2008

664.010,00 lei

Consiliul Judeţean Vaslui

Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020

3032

3/2008

553.572,00 lei

Municipiul Drăgaşani

Masterplanul de dezvoltare durabilă a Municipiului Drăgaşani - instrumnet la standarde europene pentru luarea deciziilor în mod eficient şi eficace la nivel politico- administrativ

3019

3/2008

734.388,00 lei

Municipiul Drăgăşani

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în Primăria Municipiului Drăgăşani

3017

2/2008

291.230,00 lei

Consiliul Local Lisa, Judeţul Braşov

Dezvoltarea strategică, o cale către bunăstare

3016

3/2008

269.000,00 lei

Asociaţia PRODEZVOLTARE Valea Oltului

Formare profesională pentru eficacitate organizaţională

3370

2/2008

243.100,44 lei

Consiliul Judeţean Satu Mare

Programe de instruire ECDL pentru administraţia publică a judeţului Satu Mare

2982

2/2008

277.843,00 lei

Municipiul Bistriţa

Dezvoltare competenţe şi abilităţi profesionale ale personalului din Primăria Municipiului Bistriţa

2959

2/2008

201.538,00 lei

1 octombrie 2009

2 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Autoritatea de Sănătate Publică Dolj

Permisul european de conducere a computerului - program de instruire şi certificare a aptitudinilor de operare pe calculator a funcţioanrilor publici dinc adrul Autorităţii de Săanătate Publică Dolj

2938

2/2008

297.210,00 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Asigurarea perfecţionării personalului AM PODCA prin participarea la conferinţe, seminarii, cursuri şi reţele tematice

12092

3.1

851.000,00 lei

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - "Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa"

2817

3/2008

967.907,50 lei

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Dezvoltarea capacităţii instituţionale de furnizare a serviciilor publice de informare a cetăţenilor români imigranţi

2715

IP5/2008

3.856.696,39 lei

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Dezvoltarea capacităţii instituţionale de formulare a politicilor publice şi planificare strategică în domeniul migraţiei forţei de muncă

2772

IP1/2008

3.020.276,02 lei

M.A.I.- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)

Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică - Program Naţional de Certificare al Funcţionarilor Publici

2773

IP3/2008

13.471.332,00 lei

Consiliul Local al comunei Pausesti Maglasi, judeţul Vâlcea

Intarirea capacităţii administraţiei publice locale a comunei Pausesti Maglasi, judetul Valcea, pe principiile dezvoltarii durabile, in concordanta cu nevoile si aspiratiile comunitatii

2440

3/2008

654.374,50 lei

M.A.I.- UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

Proces decizional la nivel M.I.R.A.

2281

IP1/2008

4.692.980,78 lei

1 octombrie 2009

3 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

M.A.I.- UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România

2284

IP1/2008

8.388.146,00 lei

Secretariatul General al Guvernului

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Polilor de Competitivitate

1504

IP1/2008

7.171.047,02 lei

Consiliul Judeţean Satu Mare

COMPAS 20 - Concepţii şi Orientare Modernă, Planificare Armonioasă şi Strategică până în 2020

2951

3/2008

458.935,00 lei

M.A.I.- D.G.A.I.

Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi evaluare de programe la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Sistem Informatic de Management al Activităţii de Audit Intern

3097

IP2/2008

5.844.816,00 lei

Consiliul Judeţean Argeş

Specializarea personalului implicat în furnizarea şi managementul serviciilor sociale din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi primăriilor din judeţul Argeş

2974

2/2008

678.995,00 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Sprijin pentru asigurarea proceselor de informare şi publicitate pentru PODCA

10930

3.2

2.746.493,21 lei

Primăria Municipiului Feteşti

Scrierea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa

3379

3/2008

369.035,01 lei

Asociaţia Centrul pentru Politici Publice

Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcţionari publici

3273

2/2008

264.490,00 lei

1 octombrie 2009

4 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

M.A.I.-D.D.C.A.

Sprijinirea procesului de evaluare şi selecţie a proeictelor depuse spre finanţare la PO DCA

11536

3.1

520.000,00 lei

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia

Strategia de dezvoltare socială a localităţilor membre în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - AIDA

3135

3/2008

800.515,00 lei

Municipiul Alba Iulia

Centrul de competenţe si resurse profesionale pentru administraţia publică locală a municipiului Alba Iulia

3352

2/2008

631.458,20 lei

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia

Strategia de dezvoltare durabilă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia

3425

3/2008

1.123.215,00 lei

M.A.I.- U.C.R.A.P.

Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă

2803

IP3/2008

5.034.859,00 lei

Primăria oraşului Avrig

Module de pregătire în domeniile Fonduri Strcuturale, managementul proiectelor, achiziţii publice şi ECDL pentru personalul primăriei oraşului Avrig

3367

2/2008

429.482,00 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Evaluarea intermediară a PODCA pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009

5253

3.1

520.800,00 lei

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov

Strategia de dezvoltare a judeţului Braşov - orizonturi 2013- 2020- 2030

3402

3/2008

818.533,00 lei

1 octombrie 2009

5 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Consiliul Local al Municipiului Paşcani

Perfecţionare continuă a personalului APL a municipiului Paşcani, judeţul Iaşi

3202

2/2008

392.100,00 lei

M.A.I.- U.C.R.A.P.

Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă

2989

IP1/2008

3.497.534,00 lei

Consiliul Local al oraşului Turceni

Crearea Strategiie de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Turceni

3056

3/2008

604.165,00 lei

Consiliul Local Găneşti

Administraţie pentru cetăţeni - program de formare pentru angajaţii administraţiei locale din Găneşti

3025

2/2008

386.500,00 lei

Consiliul Local Ormeniş, judeţul Braşov

Dezvoltarea Strategică a comunei Ormeniş

2975

3/2008

271.400,00 lei

Asociaţia Oraşelor din România

Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor

2970

4/2008

3.554.204,00 lei

Municipiul Bacău

Politici publice de dezvoltare locală - planificare strategică pe termen mediu şi lung

3246

3/2008

993.380,00 lei

M.A.I.- D.P.F.B.L.

Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale- DBAPL

2984

IP2/2008

3.743.000,00 lei

1 octombrie 2009

6 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

M.A.I.- U.C.R.A.P.

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - instrument pentru furnizarea în comun, în condiţii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale

2983

IP1/2008

2.792.398,00 lei

M.A.I.- U.C.R.A.P.

Administratorul public - factor de succes pentru un management eficient la nivel local

2985

IP3/2008

2.535.374,00 lei

Consiliul Judeţului Galaţi

O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi

3122

3/2008

833.400,00 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Sprijinirea activităţii Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

2628

3.1

74.024,86 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Sprijinirea funcţionării AM PO DCA prin dotarea cu materiale de comunicaţii şi IT

2512

3.1

269.724,08 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Sprijinirea funcţionării AM PODCA prin asigurarea suportului logistic necesar

2999

3.1

121.048,00 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Sprijinirea pregătirii şi perfecţionării personalului Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

2282

3.1

242.255,92 lei

Consiliul Local Odobeşti

Creşterea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor Primăriei Odobeşti, judeţul Vrancea

1202

2/2008

357.315,00 lei

1 octombrie 2009

7 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Judeţul Giurgiu

Managementul eficient al serviciilor administrative în judeţul Giurgiu (M.E.S.A.J. Giurgiu)

2378

2/2008

486.224,00 lei

Oraşul Săcueni

Instruirea personalului din cadrul a nouă autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţul Bihor

1595

2/2008

454.980,00 lei

Municipiul Constanţa

ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ

1172

2/2008

232.980,00 lei

Municipiul Adjud

Investind în oameni, investim în viitorul oraşului nostru

1326

2/2008

338.827,00 lei

Judeţul Bacău

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în administraţia publică locală din judeţul Bacău

1152

2/2008

1.532.866,10 lei

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea

Management performant, eficienţă bugetară şi formare continuă în administraţia publică locală din regiunea Dobrogea

1162

2/2008

1.144.356,00 lei

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU CARIERA MANAGERIALĂ A PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI SPORIRII EFICACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE

1192

1/2008

861.382,22 lei

ADI Sistemul Urban Baia Mare

Reţea comunitară interactivă în cadrul Sistemului Urban Baia Mare - Urban_Network

1166

2/2008

350.000,00 lei

1 octombrie 2009

8 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Municipiul Lugoj

Paşi spre o dezvoltare durabilă - elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj

1349

3/2008

222.910,00 lei

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România

1243

IP1/2008

4.504.592,00 lei

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Evaluarea barierelor administrative de natură legislativă cu care se confruntă mediul de afaceri şi construirea unui sistem durabil pentru monitorizare şi evaluare ulterioară

1232

IP2/2008

3.070.044,00 lei

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea si dezvoltarea mediului de afaceri

1413

IP1/2008

3.044.590,00 lei

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Administraţie Publică

Program postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice

1566

1/2008

1.335.596,50 lei

Academia de Studii Economice (Facultatea de Management - Catedra de administraţie şi management public)

Programe de pregătire postuniversitară adaptate la nevoile din administraţia publică românească

1315

1/2008

1.268.662,00 lei

Instituţia Prefectului judeţul Vrancea

Reţea manageri de proiecte în unităţile administrativ teritoriale din judeţul Vrancea

1167

2/2008

474.277,40 lei

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM, prin introducerea de birouri unice "one stop shop"

1445

IP5/2008

5.175.756,00 lei

1 octombrie 2009

9 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Elaborarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, în perioada 2009-2013

1276

IP1/2008

3.489.040,00 lei

Instituţia Prefectului- Judeţul Brăila

Reforma începe cu investiţia în oameni

2482

2/2008

357.100,00 lei

Judeţul Brăila

STRATEGIE, DURABILITATE, DEZVOLTARE

1674

3/2008

245.100,00 lei

Ministerul Mediului

Promovarea achiziţiilor publice ecologice prin crearea unui cadru favorabil pentru instruirea achizitorilor publici

1203

2/2008

803.460,87 lei

Consiliul Local Beclean, Judeţul Braşov

Dezvoltarea strategică, o cale către bunăstare

2131

3/2008

271.200,00 lei

M.A.I.-D.D.C.A.

Sprijinirea eficienţei managementului general şi a implementării PO DCA

1320

3.1

6.177.449,52 lei

Ministerul Tineretului şi Sportului

Administraţia Publică în slujba cetăţeanului

1182

2/2008

1.780.000,00 lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Îmbunătăţirea abilităţilor ale funcţionarilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin instruire şi certificare ECDL Start

2724

2/2008

1.718.710,00 lei

1 octombrie 2009

10 / 11

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contracte semnate

Solicitant

Titlu proiect

codul

Cerere de

Contract-valoare

SMIS

proiecte

eligibilă

Judeţul Bacău

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău - Instrument de lucru pentru administraţie

1174

3/2008

1.455.642,60 lei

Oraşul Săcueni

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Săcueni

2392

3/2008

492.606,00 lei

Oraşul Odobeşti

Elaborarea "Strategiei de Dezvoltare a Oraşului Odobeşti, perioada 2009-2020"

2128

3/2008

630.000,00 lei

Consiliul Judeţean Harghita

TEAM - Training pentru Eficientizarea AdMinistraţiei

2672

2/2008

1.363.830,00 lei

1 octombrie 2009

11 / 11