Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI

FACULTATEA DEARHITECTURA AN VI 2015-2016


Specializarea ARHITECTURA Semestrul 11
DepartamentulSintezaProiectarii de Arhitectura

STUDIU DEFUNDAMENTARE
A PREDIPLOMEI
cod SP6 - 5 4 credite

A. ARGUMENT, SCOPUL I OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul principal al acestui proiect este acela de a pregti - fundamenta mai


bineexamenul - proiectul de finalizare a studiilor. Acesta reprezint un studiu
deanaliz i evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru
examenul de diploma. Studentul va trebui ca prin acest proiect sa argumenteze:
oportunitatea interveniei, problemele rezolvate prin tema si prin proiectul
propus, aspectele
legate de sustenabilitatea si inovaia acestuia.
Aceasta argumentaie va trebui sa nceap obligatoriu de la studierea si nelegerea
contextului existent prin:
analiza multicriteriala a amplasamentului ales pentru proiectul de diplom, cu
accent pe dimensiunile sale urbanistice, arhitecturale si culturale (fie ele protejate
sau nu), caracteristicile morfo-stilistice, lexicul arhitectural;
anamneza (istoria) i stabilirea valorilor sitului;
analiza valorilor constructiei alese pentru reabilitare (dac este cazul);
analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru tema sau
programul arhitectural ales si raportarea critica argumentata la acestea.

Obiectivele proiectului sunt:


1. determinarea temei de arhitectur prin definirea compatibilittii cu locul - situl
(natural sau construit) i cu programul propus;
2. determinarea oportunittilor i constrngerilor sitului (fundamentat prin stabilirea
valorilor urbanistice, arhitecturale, culturale i/sau naturale ale sitului);
3. determinarea capacittii de edificare a sitului (concretizat prin plana de
Propuneri de reglementari urbanistice arhitecturale);
4. elaborarea unei viziuni de intervenie prin propunerea unor variante de ocupare si
organizare spaial - arhitecturala a terenului studiat prin proiect (concretizatprin
planele de Propuneri de intervenie arhitectural-urbanistica). Aceste propuneri vor
trebui sa asigure integrarea favorabila a noului obiect arhitectural n caracterul
tesutului existent (n raport cu elementele particulare stabilite ca reglementri
urbanistice semnificative din punct de vedere urbanistic, arhitectural, al protectia
patrimoniuluicultural i/sau a cadrului natural din zona studiat).
n cazul propunerilor de interventii asupra unui imobil protejat ( monument,
ansamblu istoric i/sau aflat ntr-o zon construit protejat ) sunt necesare
suplimentar urmtoarele elemente particulare de fundamentare a interventiei:
marcarea etapelor de realizare a fondului construit existent pe suprafataimobilului;
marcarea elementelor semnificative, nesemnificative i/sau nocive pentru
patrimoniul cultural local i/sau national existente la nivelul fondului construit de pe
suprafata imobilului;
marcarea interventiilor de conservare-restaurare sau reabilitare functional,
precum i a noilor corpuri de cldire proiectate ca extindere prin insertie integrat.

B. ZONA DE STUDIU
Pentru ntocmirea studiului de evaluare, precum i pentru exprimarea atitudinii fat
de contextul zonei, concretizate prin detalierea reglementrilor urbanistice si
arhitecturale de interventie, studentii, de comun acord cu ndrumtorii de diploma,
vor stabili un amplasament in concordanta cu tema aleasa. ntinderea si amploarea
zonei de studiu va fi dictata de fiecare amplasament si program in parte.

C. ETAPELE DE DESFASURARE SI CONTINUTUL PROIECTULUI

C.1. Analiza situaiei existente:


Etapa I - Stabilirea zonei de studiu
definirea zonei de studiu: delimitarea perimetrului de tesut urban supus
cercetrii, situat n jurul imobilului propus pentru proiectul de diplom.

Etapa a II-a - Cercetarea i evaluarea zonei de studiu.


studiu de fundamentare propriu-zis cu aplicarea metodei de analiz
multicriterialca instrument de cercetare;
analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru tema
sau programul arhitectural ales si raportarea critica argumentata la acestea;
elemente de studiul istoric (analiza evolutiei imobilului studiat i a tesutului
urban nvecinat) prin cercetarea documentar (planuri istorice,
notebibliografice, date arhiv .a.) i investigare in situ;

n functie de specificul zonei stabilite pentru studiu, precum si n functie


de subiectul propus pentru diplom pot fi necesare elemente de
analizdiferite, care vor fi particularizate de comun acord cu ndrumtorii.

Analiza multicriteriala a situaiei existente va fi prezentata prin plane


desenateformat A3 coninnd planul de ncadrare in zona, planul de situaie,
studii, imagini, scheme si informaii explicative, etc.

C.2. Propunere iniiala pentru tema de proiect:


Propunere iniiala a temei pentru proiectul propus, pe baza ideilor generate
de concluziile cercetrii.

Tema de proiect va fi prezentata in scris pe format A4 si va conine capitolele


specifice elaborrii oricrui proiect complex.

C.3. Propuneri de reglementari urbanistice - arhitecturale:

Etapa a III-a - Reglementarea interventiilor din zona de studiu


atitudinea fat de valorile existente zona de studiu;

planul de interventie - definirea modalittilor de interventie considerate ca


oportune, prin consemnarea interventiilor de construire posibile n zona
studiat, precum i (dup caz) a modalittilor de punere n valoare, reabilitare
i/sau conservare-restaurare a valorilor culturale identificate;
schit de reglementare urbanistic i arhitectural. Reglementrile propuse
vor trebui sa asigure integrarea favorabila a obiectului arhitectural
i a amenajrilor propuse n ceea ce privete specificul, caracterul i calitatea
tesutului urban existent (n raport cu elementele particulare stabilite
ca semnificative pentru zona studiat). De asemenea aceste reglementari
de interveniei se vor face cu respectarea valorilor culturale identificate
si prin raportarea critica argumentata la reglementrile urbanistice
n zona studiata;
elaborarea temei finale. ntocmirea temei pentru proiectul propus, pe baza
reglementrilor urbanistice i arhitecturale generate de concluziilecercetrii.

Reglementari urbanistice - arhitecturale vor fi prezentate prin plane


desenateformat A3 coninnd planul de reglementari, scheme si informaii
explicative, etc.

C.4. Propuneri de intervenie arhitectural-urbanistica:


elaborarea unei viziuni de intervenie prin propunerea unor variante posibile
de ocupare si organizare spaial - arhitecturala a terenului studiatprin proiect.
Aceste propuneri vor trebui sa asigure integrarea favorabilanoului obiect
arhitectural n caracterul tesutului existent (n raport cu elementele particulare
stabilite ca reglementri urbanistice semnificative din punct de vedere
urbanistic, arhitectural, al protectia patrimoniului cultural i/sau a cadrului
natural din zona studiat).

Propuneri de intervenie arhitectural - urbanistice vor fi prezentate prin


plane desenate format A3 coninnd studii, imagini, scheme explicative,
planuri, volumetrii, anvelopante etc.

D. REDACTAREA SI SUSTINEREA PROIECTULUI


Planele vor fi redactate i predate pe format A3 color (maximum 8 plane),
iar tema de proiect va fi predata pe format A4 alb-negru.
Dimensiunea dosarului final va fi n mod obligatoriu format A3.
Lucrarea se va preda i n format digital pe CD/DVD cu fiierele de imagini n format
.jpg, sau .pdf dimensiuni A3 si A4.
Susinerea proiectului se va face de ctre fiecare student in fata comisiei de jurizare.

E. OBIECTIVE DIDACTICE + CRITERII DE EVALUARE


Obiectivele didactice urmrite sunt cele care genereaz i criteriile care vor
stala baza judecrii i notrii proiectelor, astfel :
Oportunitatea interveniei;
Identificarea corect a unui sit adecvat temei de diploma si a programului
de arhitectura propus;
Investigatia complex a sitului analiz multicriterial urbanistic
iarhitectural;
Claritatea i profunzimea cercetrii;
Adecvarea temei de proiect la problematica sitului;
Corectitudinea i pertinenta reglementrilor si interveniei propuse
integrareafavorabil a cldirii n context;
Rezolvarea problemelor prin proiect, valoarea arhitectural a proiectului
propus n concordant cu tema i scopul urmrit;
Participarea activ n cadrul dezbaterilor cu ndrumtorul de diploma
Acuratetea si expresivitatea reprezentrii;

F. CONDITII DE PROMOVARE A PROIECTULUI + ALTE ASPECTE


Condiia de promovabilitate a proiectului este obinerea in urma jurizrii a
noteiminime 5, inclusiv. Notarea se va face conform Regulamentului general si a
Procedurilorde jurizare privind activitatea de proiectare - procedura de jurizare 2
pentru proiectde an (proiect lung). Comisia de jurizare va fi format din 4 - 6 cadre
didactice, care vor analiza si nota lucrrile studenilor pe care acetia ii ndruma.

Jurizarea acestui proiect se va desfura n data de 8,9 februarie 2016, in


cadru Departamentelor de proiectare. Prezentarea proiectului de c tre student
in fata comisiei este obligatorie.

In cazul promovrii proiectului de fundamentare a prediplomei (nota


minima5, inclusiv):
studentul obine avizul pozitiv de intrare in faza urmtoare: prediploma -
disertaiei si diploma;
amplasamentul si programul de arhitectura alese se vor pstra;
tema proiectului, regulamentul si variantele de arhitectura propuse prin
proiect vor fi amendate, modificate sau dezvoltate in funcie de recomandrile
comisiei de jurizare.

In cazul ne-promovrii proiectului ( nota mai mica dect 5):


studentul nu obine avizul pozitiv de intrare in faza urmtoare: prediploma
- disertaiei si diploma;
refacerea acestui proiect se va face conform regulamentului;

Foarte important:
Utilizarea partial sau integral a oricrei baze documentare (publicate sau
nu), inclusiv a documentatiilor de urbanism i a studiilor istorice, fr precizarea
explicita sursei (autorul, titlul lucrrii, data elaborrii) reprezint plagiat, fraud care
atrage dup sine notarea ntregului proiect cu nota 1 (unu).

4.02.2016

Coordonare:
Rector U.A.U.I.M. - Bucureti
Prof. dr. arhitect ZENO BOGDANESCU

Elaborat: MARIAN MOICEANU