Sunteți pe pagina 1din 111

Elena Jebelean

Otilia Hedeșan (coord.)

Florentina Leucuția

Bun venit în România

Otilia Hedeșan (coord.) Florentina Leucuția Bun venit în România Manual de limba română pentru străini Începători

Manual de limba română pentru străini

Începători

Manual realizat în cadrul proiectului Limba română – oportunitate pentru integrare socială şi culturală, finanţat prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul anual 2008. Proiect implementat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Centrul Cultural Româno-Arab și Asociaţia DiversEtica

Autori:

Otilia Hedeșan – Coordonator metodologic Elena Jebelean, Florentina Leucuţia

Referenţi ştiinţifici:

Mina-Maria Rusu, Anca-Denisa Petrache

Design şi ilustraţii:

Kristina Malajmare

Ediţia a III-a, 2012 Reeditare în cadrul proiectului Cursuri de limba română şi de orientare socio- culturală pentru RTT 2011-2012, implementat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural Româno- Arab și Organizaţia Femeilor Refugiate în România și finanţat prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul anual 2010

ISBN: 978-606-8311-03-6

Tipărit la Tipografia Partoș

C U P R I N S

1. Salut. Mă prezint

7

(Momentele zilei. Tipuri de salut. Autoprezentare. Câmpul semantic legat de

circumstanţele cursului. Culori. Adresare directă prin substantiv în cazul vocative. Fonetică: ă, ţ, ea, oa, ua, ia, ie, ci. Substantivul articulat/nearticulat. Verbul – forma afirmativă şi forma negativă. Comunicare nonverbală: privire, atitudine, gesturi. Reguli de politeţe: adecvarea la interlocutor – vârstă, sex; iniţierea salutului.)

2. Facem cunoştinţă

10

(Fonetică: ş, io, ei, ui, eu, ai, ioa, ci, i final; ortoepie – eu, el, ea, ei, ele, eşti, este. Câmp semantic legat de noţiuni geografice – continente, ţări etc. Dialogul. Forme pronominale – pronume personal, reflexiv, demonstrativ, interogativ. Afirmaţia, negaţia, interogaţia. Comunicare nonverbală: a da mâna. Litere – recunoaştere, scriere: a, ă, m, n, e – A, Ă, M, N, E. Scriere de silabe, cuvinte, propoziţii.)

3. Unde locuiesc

13

(Fonetică: î, ce. Câmp semantic legat de noţiuni geografice – zone ale ţării, oraşe, forme de relief etc. Numeralul cardinal de la unu la zece. Adjectivul posesiv. Litere şi

grupuri de litere - i, o, r, c, u, ce, ci – I, O, R, C, U; silabe, cuvinte, propoziţii.)

4. Ce mănânc

17

(Fonetică: ghe, ghi. Câmp semantic legat de alimente, de mesele principale, de prepararea şi servirea mâncării, de bucătărie, de cumpărarea alimentelor. Dialog în

grupuri de câte trei – patru. Substantivul: genul şi numărul. Adjective care exprimă gustul, temperatura şi calitatea alimentelor. Conjuncţii: deoarece, pentru că, fiindcă. Structuri argumentative simple: exprimarea unei preferinţe. Litere: î, â, b, p, l, s – Î, B, P, L, S; cuvinte, propoziţii.)

5. Locuinţa mea

22

(Fonetica: che, chi, ii. Câmp semantic specific. Acordul adjectivului cu substantivul. Prepoziţii. Adverbe şi locuţiuni adverbiale de loc. Dialog. Descrierea unei succesiuni

de acţiuni - punerea mesei, prepararea unui fel de mâncare. Litere şi grupuri de litere:

t, d, f, g, ş, q, y, ge, gi – T, D, F, G, Ş, Q, Y ; cuvinte, propoziţii.)

6. Cum mă îmbrac

26

(Fonetică: iau, iei. Câmpuri semantice: obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte,

anotimpuri, lunile anului, zilele săptămânii. Dialog. Descrierea unei haine.

Exprimarea unei deducţii (fenomen meteorologic – anotimp – îmbrăcăminte). Litere şi grupuri de litere: j, h, ţ, v, w, z, x, k, che, chi, ghe, ghi – J, H, Ţ, V, W, Z, X, K; cuvinte,propoziţii.)

7. În oraş. La farmacie

31

(Banii. Substantivul – singular şi plural, articulat şi nearticulat. Verbul. Cele patru conjugări – indicativ prezent. Numeralul cardinal – zeci, sute, mii. Producere de dialog scris. Solicitarea unor informaţii, cumpărarea unor produse. Tipuri de directive: a ruga, a cere, a solicita. Exprimarea aserţiunilor.)

8. Corpul

39

(Câmpuri semantice specifice. Substantivul – singular şi plural, articulat şi nearticulat. Verbul. Diateza activă – diateza reflexivă. Acordul adjectivului cu substantivul. Descrieri scurte.)

9. Alo! Taxi?

48

(Semne de circulaţie. Exprimarea orei. Verbul – variante de conjugări – conjugarea I

şi conjugarea a IV-a. Pronumele personal în cazul acuzativ – forme accentuate şi

neaccentuate. Numeralul cardinal de la 11 la 20. Exprimarea unei decizii. Comandarea unui taxi prin telefon.)

10.

La doctor

57

(Verbul – modul imperativ, exprimarea îndemnului, a rugăminţii, a poruncii.

 

Exprimarea ordinii, numeralul ordinal. Proceduri specifice consultaţiei medicale.)

11. Recapitulare. Evaluare

63

12. La gară

67

(Antonime. Exprimarea apartenenţei, a posesiei – substantivul în cazul genitiv,

 

singular. Expresii şi locuţiuni verbale. Verbe neregulate.)

13.

În tren

75

(Nuanţarea exprimării, sinonime. Familia de cuvinte: derivarea. Exprimarea posibilităţii, a probabilităţii, modul conjunctiv, prezent. Exprimarea respectului,

a politeţii, pronumele personal de politeţe. Exprimarea posesiei, a apartenenţei

unui singur obiect, pronumele/adjectivul pronominal posesiv. A vorbi despre sine. Exprimarea interesului faţă de celălalt.)

14. La hotel

86

(Exprimarea rezultatului unei acţiuni, verbul la modul participiu. Adjectivul provenit din verb la participiu. Exprimarea unei acţiuni trecute, indicativ, perfect compus. Exprimarea unei opinii. Expresii verbale impersonale. Argumentarea unui punct de vedere. Convingerea interlocutorului. Exprimarea certitudinii/incertitudinii. Exprimarea relaţiilor în frază, conjuncţii. Numeralul cardinal de la 20 la 100. Descrierea unor obiecte. Mesajul telefonic.)

15. În oraş

96

(Destinatarul unei acţiuni, cazul dativ, singular. Exprimarea relaţiilor spaţiale. Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale urmate de substantive în genitiv. Pronumele

personal în dativ, forme accentuate şi neaccentuate. Pronumele nehotărât. Exprimarea emoţiilor pozitive: bucuria, mândria etc.)

16. Recapitulare parţială

106

Cuvânt înainte

Bine aţi venit în România! – aceasta este prima formulă pe care aţi auzit-o, probabil, la sosirea în ţara noastră. Dacă nu v-a spus-o nimeni, a venit momentul să facem acest lucru, încă de pe prima pagină a acestor cărţi care îşi propun să vă înveţe ce este absolut necesar să ştiţi ca să puteţi trăi aici.

Mai întâi, trebuie să-i puteţi înţelege pe cei din jurul vostru şi să le răspundeţi într-un fel oarecare, măcar prin câteva cuvinte. Se ştie de multă vreme că una din marile bucurii ale oamenilor este aceea de a pricepe măcar puţin din cele auzite, fie şi jumătate din ele… Nu ezitaţi să exersaţi acest lucru, păstrând o parte a atenţiei trează pentru a vedea, pentru a judeca şi pentru a înţelege ce se petrece în jurul vostru.

Românii vorbesc mult, aşa că pentru a vi-i face prieteni va trebui să le vorbiţi şi voi. Cele două manuale vă sprijină să învăţaţi româneşte pas cu pas, puţin câte puţin, la început mai simplu cu un „Bun venit în România!”, iar apoi mai elaborat în „ABC pentru România!”.

Aveţi deplină încredere în puterile voastre, nu vă temeţi dacă, la început, veţi face greşeli – mulţi dintre vorbitorii nativi le fac! –, folosiţi tot ce vă vine în minte din limbile europene pe care le cunoaşteţi ca să vă fixaţi noile informaţii în memorie.

Succes! sau Noroc! sau Baftă!

Otilia Hedeșan

Unitatea 1
Unitatea 1
Unitatea 1 Salut. Mă prezint Să vorbim despre imagini! 7

Salut. Mă prezint

Să vorbim despre imagini!

Unitatea 1 Salut. Mă prezint Să vorbim despre imagini! 7
Unitatea 1 Salut. Mă prezint Să vorbim despre imagini! 7
Unitatea 1 Salut. Mă prezint Să vorbim despre imagini! 7
Unitatea 1 Salut. Mă prezint Să vorbim despre imagini! 7
Unitatea 1 Salut. Mă prezint Să vorbim despre imagini! 7
Unitatea 1 Salut. Mă prezint Să vorbim despre imagini! 7
Bună Bună Bună ziua! ziua! dimineaţa!
Bună
Bună
Bună
ziua!
ziua!
dimineaţa!
Bună dimineaţa!
Bună
dimineaţa!
Bună seara!
Bună seara!
ziua! ziua! dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d

Noapte bună!

dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r
dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r
dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r
dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r
dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r

La revedere!

dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r
dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r
Bună! Salut!
Bună! Salut!
Ciao!
Ciao!
dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r

Servus!

dimineaţa! Bună dimineaţa! Bună seara! Noapte bună! L a r e v e d e r
eu el tu ea 9
eu
eu
el
el
tu
tu
ea
ea
Unitatea 2
Unitatea 2
Unitatea 2 Facem cunoştinţă 1. Să vorbim despre imagini!
Unitatea 2 Facem cunoştinţă 1. Să vorbim despre imagini!

Facem cunoştinţă

1. Să vorbim despre imagini!

Oceanul Arctic America Europa de Nord Asia Oceanul Atlantic Oceanul Pacific Africa Oceanul Pacific America
Oceanul Arctic
America
Europa
de Nord
Asia
Oceanul
Atlantic
Oceanul
Pacific
Africa
Oceanul
Pacific
America
Oceanul
Indian
de Sud
Australia
Oceanul Antarctic
Eu mă numesc Michel. Sunt din Europa. Ţara mea este Franţa. Ea se numeşte Jane.
Eu mă
numesc
Michel.
Sunt din Europa.
Ţara mea este
Franţa.
Ea
se numeşte
Jane. Ea
este din America de
Nord, din Canada.
Tu te numeşti Omar. Eşti din Africa, din Egipt. El se numeşte Liam. El este
Tu te
numeşti
Omar.
Eşti din Africa,
din Egipt.
El se
numeşte
Liam. El este din
Asia. Ţara lui este
China.
Eu mă numesc Dolores. Tu te numeşti Javier. Noi suntem din America de Sud, din
Eu mă numesc Dolores. Tu te numeşti Javier. Noi suntem din America de Sud, din
Eu mă numesc Dolores. Tu te numeşti Javier. Noi suntem din America de Sud, din
Eu mă numesc
Dolores. Tu te
numeşti Javier.
Noi suntem din
America de Sud,
din Argentina.
Tu te numeşti Tania. El se numeşte Ivan. Voi sunteţi din Europa, din Rusia.
Tu te numeşti
Tania. El se
numeşte Ivan.
Voi sunteţi din
Europa,
din Rusia.
El se numeşte Ivan. Voi sunteţi din Europa, din Rusia. Ea se numeşte Susan. El se
El se numeşte Ivan. Voi sunteţi din Europa, din Rusia. Ea se numeşte Susan. El se
El se numeşte Ivan. Voi sunteţi din Europa, din Rusia. Ea se numeşte Susan. El se
Ea se numeşte Susan. El se numeşte Alexander. Ei sunt din Australia.
Ea se numeşte
Susan. El
se numeşte
Alexander.
Ei sunt din
Australia.
Acesta este Ali. Acela este Ahmed. Ei sunt din Iran.
Acesta este Ali.
Acela este Ahmed.
Ei sunt din Iran.
Susan. El se numeşte Alexander. Ei sunt din Australia. Acesta este Ali. Acela este Ahmed. Ei
Susan. El se numeşte Alexander. Ei sunt din Australia. Acesta este Ali. Acela este Ahmed. Ei
Aceasta este Carina. Aceea este Paola. Ele sunt din Europa, din Italia. 2. Să citim!
Aceasta este Carina. Aceea este Paola. Ele sunt din Europa, din Italia.
Aceasta este
Carina. Aceea
este Paola.
Ele sunt din
Europa, din
Italia.
Aceasta este Carina. Aceea este Paola. Ele sunt din Europa, din Italia. 2. Să citim! Să

2. Să citim! Să scriem!

Aceasta este Carina. Aceea este Paola. Ele sunt din Europa, din Italia. 2. Să citim! Să
Unitatea 3
Unitatea 3
Unitatea 3 Unde locuiesc 1. Să vorbim despre imagini!
Unitatea 3 Unde locuiesc 1. Să vorbim despre imagini!

Unde locuiesc

1. Să vorbim despre imagini!

Unitatea 3 Unde locuiesc 1. Să vorbim despre imagini! 1 6 2 7 3 8 4

1

1 6

6

1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6

2

2 7
2 7

7

2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7
2 7

3

3 8
3 8
3 8

8

3 8
3 8
3 8
3 8
3 8
3 8
3 8
3 8

4

4 9
4 9
4 9

94

4 9
4 9
4 9
4 9
4 9
4 9
4 9
4 9
4 9

5

5 10
5 10
5 10

105

10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
5 10
Unitatea 3 Unde locuiesc 1. Să vorbim despre imagini! 1 6 2 7 3 8 4
2. Să citim! Să scriem! 14

2. Să citim! Să scriem!

2. Să citim! Să scriem! 14
15

3. Exerciţii

1. Copiaţi:

unu

Maria

mare

Crina

mic

Ramona

2. Transcrieţi:

Carmen

 

,

Corina

 

,

Ion

,

cinci

 

,

cine

,

ce

,

cerc

 

3.

Citiţi propoziţiile şi apoi transcrieţi-le:

 

Cine are un ac? Eu nu am un Monica are un ac Corina nu are un ac Eu nu am cinci Cine e aici? Marin nu e aici. Carmen e

 

4.

Scrieţi în litere: 5

 

,

9

5. Scrieţi cifra corespunzătoare: ••

 

;

•••••

;

;

••••••••

;

•••

;

••••••••••

;

••••

;••••••

;

•••••••

Unitatea 4 Ce mănânc
Unitatea 4
Ce mănânc

1. Să vorbim despre imagini!

Unitatea 4 Ce mănânc 1. Să vorbim despre imagini! 17
Unitatea 4 Ce mănânc 1. Să vorbim despre imagini! 17
Unitatea 4 Ce mănânc 1. Să vorbim despre imagini! 17
Unitatea 4 Ce mănânc 1. Să vorbim despre imagini! 17
Unitatea 4 Ce mănânc 1. Să vorbim despre imagini! 17
18
18
19
19
19
Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. 2. Să citim! Să scriem!

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări.

2. Să citim! Să scriem!

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. 2. Să citim! Să scriem! 20

3. Exerciţii

1. Copiaţi:

3. Exerciţii 1. Copiaţi: 2. Transcrieţi: carne , pui , oaie , salam , pâine ,

2. Transcrieţi:

carne

,

pui

,

oaie

,

salam

,

pâine

,

bomboane

,

apă

 

,

ceai

,

suc

 

,

bere

,

supă

 

,

ciorbă

 

,

sarmale

 

,

cină

 

3. Citiţi şi transcrieţi:

La masă

– Ce mănânci?

– Eu mănânc pui.

– Ce mănâncă ea?

– Ea mănâncă ciorbă.

– Cine mănâncă sarmale?

– Sorin mănâncă sarmale.

– Ce bea Lia?

– Lia nu bea suc, Lia bea o cană cu apă.

4. Scrieţi după dictare:

A, r, o, a, C, e, M, n, ă, i an, ce, cine, Ana, Omar, Monica Cine are un măr mare? Eu nu am cinci ani.

Unitatea 5
Unitatea 5

Locuinţa mea

Unitatea 5 Locuinţa mea 1. Să vorbim despre imagini! 22

1. Să vorbim despre imagini!

Unitatea 5 Locuinţa mea 1. Să vorbim despre imagini! 22
Unitatea 5 Locuinţa mea 1. Să vorbim despre imagini! 22
23
23
23
23
23
Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. tl 2. Să citim! Să scriem! 24
Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. tl 2. Să citim! Să scriem! 24

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări.

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. tl 2. Să citim! Să scriem! 24
Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. tl 2. Să citim! Să scriem! 24
tl
tl
Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. tl 2. Să citim! Să scriem! 24

2. Să citim! Să scriem!

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. tl 2. Să citim! Să scriem! 24

3. Exerciţii

1. Copiaţi:

3. Exerciţii 1. Copiaţi: 2. Transcrieţi: bucătărie   , robinet   , sertar , radio

2. Transcrieţi:

bucătărie

 

,

robinet

 

,

sertar

,

radio

 

,

masă

,

dormitor

3.

Scrieţi în litere:

 

1

,

2

,

3

,

4

,

5

,

6

,

7

,

8

,

9

4.

Citiţi şi transcrieţi:

 
 

În bucătărie

 

Dorina intră în bucătărie. Aici sunt Florina şi Marcel.

– Ce este pe masă?

– Pe masă este o farfurie.

– Cine pune masa?

– Florina pune masa. Ea pune mâncarea în farfurii.

– Ce mâncăm?

– Noi mâncăm supă de legume cu smântână.

– Poftă bună!

Unitatea 6 Cum mă îmbrac 1. Să vorbim despre imagini! 26
Unitatea 6
Unitatea 6

Cum mă îmbrac

Unitatea 6 Cum mă îmbrac 1. Să vorbim despre imagini! 26

1. Să vorbim despre imagini!

Unitatea 6 Cum mă îmbrac 1. Să vorbim despre imagini! 26
Unitatea 6 Cum mă îmbrac 1. Să vorbim despre imagini! 26
Unitatea 6 Cum mă îmbrac 1. Să vorbim despre imagini! 26
Unitatea 6 Cum mă îmbrac 1. Să vorbim despre imagini! 26
Unitatea 6 Cum mă îmbrac 1. Să vorbim despre imagini! 26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. 2. Să citim! Să scriem!

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări.

2. Să citim! Să scriem!

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. 2. Să citim! Să scriem! 28

3. Exerciţii

1. Copiaţi:

3. Exerciţii 1. Copiaţi: 2. Transcrieţi: pantof negru , pantofi negri , poşetă neagră , poşete

2. Transcrieţi:

pantof negru

,

pantofi negri

,

poşetă neagră

,

poşete negre

,

pulover negru

, pantaloni scurţi

,

pantaloni lungi

, fustă lungă

3. Citiţi şi transcrieţi:

În parc

, pulovere negre

,

fustă scurtă

Este martie. Horaţiu este în parc. Este încă frig. El poartă o haină groasă şi fular.

– Salut, Roxana!

– Bună, Horaţiu!

– Ce mai faci?

– Am o scurtă pauză la serviciu.

– Vine primăvara?

– Da! Aici, lângă copac, sunt ghiocei înfloriţi.

Roxana e veselă. Horaţiu zâmbeşte. Dintre nori iese soarele.

Alfabetul limbii române

A

a

an

martie

iarna

Ă

ă

-

primăvară

vară

Â

â

-

mână

-

B

b

birou

mobilă

cub

C

c

casă

balcon

bloc

D

d

deschid

cadă

aprind

E

e

elevi

profesori

note

F

f

fular

sarafan

pantof

G

g

gri

negru

fag

H

h

hai!

oho!

ah!

I

i

inimă

ficat

plămâni

Î

î

întreabă

bineînţeles

a coborî

J

j

judeţ

prăjitură

Gorj

K

k

kilometru

kaki

click

L

l

leu

elefant

cal

M

m

măr

lămâi

pom

N

n

nuc

pepene

prun

O

o

ordinator

televizor

radio

P

p

pat

canapea

dulap

Q

q

Qatar

sequoia

-

R

r

rinichi

ureche

creier

S

s

stomac

intestin

os

Ş

ş

şofer

maşină

oraş

T

t

triunghi

dreptunghi

pătrat

Ţ

ţ

ţară

Franţa

colţ

U

u

Ungaria

Rusia

Peru

V

v

vişină

dovleac

morcov

W

w

weekend

wigwam

show

X

x

Xenia

Roxana

Alex

Y

y

yală

bodyguard

hobby

Z

z

zahăr

mazăre

orez

Unitatea 7 În oraş. La farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani
Unitatea 7
Unitatea 7

În oraş. La farmacie

Unitatea 7 În oraş. La farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani 10
Unitatea 7 În oraş. La farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani 10

1. Să vorbim despre imagini!

7 În oraş. La farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani 10 bani
7 În oraş. La farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani 10 bani

1 ban

7 În oraş. La farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani 10 bani

5 bani

La farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani 10 bani 50 (cincizeci) de

10 bani

farmacie 1. Să vorbim despre imagini! 1 ban 5 bani 10 bani 50 (cincizeci) de bani

50 (cincizeci) de bani

despre imagini! 1 ban 5 bani 10 bani 50 (cincizeci) de bani 1 leu 5 l

1 leu

imagini! 1 ban 5 bani 10 bani 50 (cincizeci) de bani 1 leu 5 l e

5 lei

imagini! 1 ban 5 bani 10 bani 50 (cincizeci) de bani 1 leu 5 l e

10 lei

imagini! 1 ban 5 bani 10 bani 50 (cincizeci) de bani 1 leu 5 l e

50 (cincizeci) de lei

imagini! 1 ban 5 bani 10 bani 50 (cincizeci) de bani 1 leu 5 l e

100 (o sută)

2 0 0 ( d o u ă s u t e ) 500 (cinci

200 (două sute)

2 0 0 ( d o u ă s u t e ) 500 (cinci sute)

500 (cinci sute)

2. Să citim!

Este miercuri. Anca şi Mihai sunt în oraş. Ei văd un poliţist. Anca întreabă:

− Unde este o farmacie?

Poliţistul răspunde:

− Farmacia este pe această stradă, lângă staţia de tramvai.

− Mulţumesc!

− Cu plăcere! În farmacie sunt medicamente.

− Aveţi vitamina C? întreabă Mihai.

− Da, răspunde farmacista şi deschide o cutie.

− Zece tablete, vă rog!

− Poftiţi!

− Cât costă?

− Costă patru lei şi 50 de bani. Mihai plăteşte şi ia medicamentele.

− La revedere!

− La revedere!

3. Să înţelegem

a. Încercuiţi:

Ce zi este?

Unde sunt Anca şi Mihai?

1. luni;

1. în bucătărie;

2. miercuri;

2. în cameră;

3. sâmbătă.

3. în oraş.

Ce deschide farmacista?

1. un dulap;

2.

3. o fereastră.

o cutie;

b. Răspundeţi:

1. Pe cine văd Anca şi Mihai?

2. Ce întreabă Anca?

3. Unde este farmacia?

4. Ce întreabă Mihai?

5. Ce cumpără ei?

Cât costă tabletele?

1. cinci lei şi 10 bani;

2.

3. patru lei şi 50 de bani.

zece lei;

4. Limbă şi comunicare

a. Substantive

Singular/plural

- (un) pieton – (doi) pietoni, (un) poliţi s t – (doi) poliţi ş ti;
-
(un) pieton – (doi) pietoni, (un) poliţi
s
t – (doi) poliţi
ş
ti;
(o) staţie – (două) staţii, (o) intersecţie – (două) intersecţii, (o) cutie – (două)
cutii, (o) farmacie – (două) farmacii;
-
- (o) farmacist
ă
– (două) farmaciste, (o) tabletă – (două) tablete;
- (un) medicament – (două) medicamente, (un) tramvai – (două) tramvaie,
semafo
r - (două) semafoare.

După modelele date, scrieţi formele de plural ale substantivelor:

un – doi

 

• pieton – pietoni; pantof

 

;

an

;

• pepene – pepeni; nasture

 

;

pieptene

 

;

peşte

 

o – două

 

ă – uşi; bibliotecă

 

;

friptură

 
 

;

prăjitură

 

;

pungă

vară [e]

vară [e]

;

căciulă

; i
;
i

arnă [e]

;

maşină

 
; fl
;
fl

oare [o]

;

; şc oa lă [o] ; l ampă [ă] ; căm a şă [ă] ;
;
şc
oa
lă [o]
;
l
ampă [ă]
;
căm
a
şă [ă]
;
apă – ape; sticlă
;
ciocolată
;
banană
;
cravată
;
bluză
;
• rochie – rochii; hârtie
;
felie
;
pălărie
;
bucătărie
;
• lămâie – lămâi; b
a
ie [ă]
;
• perdea – perdele; canapea
;
cafea
;
curea
un - două
cuier – cuiere; scaun
;
frigider
;
sertar
;
metal
;
lemn
;
covo
r [oa]
;
televizor
;
telefon
;
dormitor
;
balcon
;
car-
ton
;
palton
;
hol – holuri; dulap
;
tricou
;
ceai
;
vin
;
suc

Nearticulat/articulat

Masculin Singular Dan este poliţist. Eu întreb un poliţist.

Singular Dan este poliţist. Eu întreb un poliţist. Poliţistu l este pe stradă. Plural Dan şi

Poliţistu

l este pe stradă.

Plural Dan şi Liviu sunt poliţişti. Eu văd nişte poliţişti. Poliţiştii sunt în staţia de tramvai

Feminin Singular Dana este farmacistă. Eu întreb o farmacistă. Farmacista răspunde. Plural Maria şi Dana sunt farmaciste.

Aici sunt nişte farmaciste.

Farmacistele deschid cutiile de medica- mente.

Completaţi propoziţiile cu formele potrivite:

În farfurie este un cartof. Cartoful este în farfurie.

La uşă este

este la uşă. (domn)

Pe stradă este

este pe stradă. (poliţist)

Aici este

este aici. (profesor)

În oală sunt cartofi. În oală sunt nişte cartofi . Cartofii sunt în oală.

În farmacie sunt bărbaţi. În farmacie sunt

sunt în farmacie.

În staţia de tramvai sunt poliţişti. În staţia de tramvai sunt

sunt în staţia de tramvai.

În clasă sunt profesori. În clasă sunt

sunt în clasă.

În cameră este o masă. Masa este în cameră. (masă)

În dulap este

este în dulap. (rochie)

Pe masă este

este pe masă. (farfurie)

Lângă farfurie este

este lângă farfurie. (lingură)

În cutie sunt tablete. În cutie sunt nişte tablete. Tabletele sunt în cutie.

În staţie sunt tramvaie. În staţie sunt

sunt în staţie.

În casă sunt fete. În casă sunt

casă.

În farmacie sunt cutii. În farmacie sunt

b. Verbe

sunt în farmacie.

sunt în

Acţiune reală, în prezent. Indicativ prezent

A întreba (conjugarea I) Eu întreb cine este el. Tu întrebi unde este farmacia.

Eu întreb cine este el. Tu întreb i unde este farmacia. El/ea întreab ă cine cumpără

El/ea întreabă cine cumpără pâine.

A vedea (conjugarea a II-a) Eu vă d o farmacie. Tu ve z i un
A vedea (conjugarea a II-a)
Eu vă
d o farmacie.
Tu ve
z
i un poliţist. [d+i > z]
El/ea vede o casă mare.

Noi întrebăm cât costă merele. Voi întrebaţi cum se numeşte ea.

cât costă merele. Voi întreb aţi cum se numeşte ea. Ei/ele întreab ă ce cumpărăm. A

Ei/ele întreabă ce cumpărăm.

A răspunde (conjugarea a III-a) Eu răspund. Tu răspunzi. [d+i > z] El/ea răspunde. Noi răspundem. Voi răspundeţi. Ei/ele răspund.

Noi vedem o rochie roşie. Voi vedeţi nişte fructe.

Noi vede m o rochie roşie. Voi ved eţi nişte fructe. Ei/ele vă d un apartament.

Ei/ele vă

d un apartament.

A plăti (conjugarea a IV-a) Eu plătesc hainele. Tu plăteşti legumele. El/ea plăteşte medicamentele. Noi plătim televizorul. Voi plătiţi pâinea. Ei plătesc cumpărăturile.

Voi plăti ţi pâinea. Ei plăt esc cumpărăturile. Atenţie: Scriem e u, e l, e i,

Atenţie: Scriem eu, el, ei, ele, citim ieu, iel, iei, iele.

1. Notaţi în paranteze 1, 2, 3, sau 4 pentru a indica de ce conjugare sunt

verbele următoare:

a cumpăra [

], a vedea [

], a purta [

], a deschide [

], a locui [

], a întreba

[

], a pune [

], a ieşi [

], a costa [

], a intra [

], a se numi

[

], a închide

[

], a plăti [

], a răspunde [

].

 

2.

Completaţi propoziţiile cu formele verbale potrivite:

 
 

A cumpăra

A vedea

Eu

două pâini.

Eu

oraşul.

Tu

fructe.

Tu

fructele.

Dan

lapte.

Maria

cutiile.

Noi

carne.

Noi

camera.

Voi

legume.

Voi

staţia.

Ele

o casă.

Ei

farmacia.

A pune

A locui

Eu

masa.

Eu

în Braşov.

Tu

fructele aici.

Tu

cu Dana.

El

laptele în frigider.

Mihai

pe strada mea.

Noi

hainele în dulap.

Noi

în România.

Voi

legumele în chiuvetă.

Voi

lângă Maria.

Ei

nişte tablete în cutii.

Ele

în această casă.

3. Uniţi prin săgeţi:

Eu port Sorin şi Anca Dan Tu Noi Voi Corina Noi Tu şi Oana Ea Voi Eu Tu Ele

pune fructele pe masă. locuieşte aici. plătesc alimentele. o rochie albă. vezi un poliţist. întrebăm cât costă ciocolata. cumpăraţi nişte mere din piaţă. închid uşa. punem întrebări. purtaţi pantaloni. răspunde. deschizi frigiderul. vedeţi un apartament nou. pun cana pe masă.

4. Subliniaţi cu o linie articolele nehotărâte şi cu două linii articolele hotărâte ale substantivelor folosite în exerciţiile de mai sus.

Verbul a fi – indicativ prezent Eu sunt Maria. Tu eşti farmacistă. [Atenţie! Scriem eşti, citim ieşti.] El/ea este în Timişoara. [Atenţie! Scriem este, citim ieste.] Noi suntem poliţişti. Voi sunteţi pe stradă. Ei/ele sunt din România.

Rescrieţi după modelul dat:

Eu sunt Maria. Tu eşti El este în Timişoara. Noi suntem poliţişti. Voi sunteţi pe stradă. Ele sunt din

Eu nu sunt Maria, eu sunt Ioana.

c.Numerale

Numeralul cardinal – zecile, sutele, miile

1.

Uniţi prin săgeţi :

 

20

patruzeci

200

şase mii

700

şaptezeci

 

60

douăzeci

900

o mie

70

şapte sute

40

optzeci

100

nouă sute

7000

nouăzeci

80

cincizeci

1000

două sute

90

trei sute

50

şaizeci

6000

o sută

300

şapte mii

2.

Scrieţi cu litere numerele:

 

2 -

;

10 -

;

30 -

;

100 -

;

500 -

 

;

2000 -

 

7000 -

100 - ; 500 -   ; 2000 -   7000 - Ascultaţi şi răspundeţi la

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări.

5. Să recapitulăm!

1. Completaţi textul, alegând dintre cuvintele din paranteză:

Diana

în oraş. Ea cumpără

de portocale.

şi fructe.

Locuieşte pe

Mihai

Acasă, pune

carne

şi fructele orez. Bea apoi un

La prânz mănâncă supă

(legume, Eminescu, este, şi, strada, cu, pe masă, suc, legumele, în frigider)

2. Scrieţi un dialog din zece replici, care să cuprindă cel puţin două numere.

3. Completaţi

Este miercuri. Anca şi întreabă:

− este o farmacie? răspunde:

− Farmacia este pe această

− Mulţumesc!

− Cu plăcere!

În farmacie

− Aveţi vitamina C?

− Da, răspunde

− Zece

− Poftiţi!

− Cât costă?

− Costă

Mihai plăteşte şi ia

− revedere!

− La !

sunt în oraş. Ei văd un poliţist.

lângă staţia de tramvai.

medicamente.

Anca. şi deschide o cutie.

, vă rog!

lei şi 50 de bani.

Unitatea 8
Unitatea 8
Corpul
Corpul

1. Să repetăm!

1. Completaţi textul, alegând dintre cuvintele din paranteză:

Ahmed şi Dan

Are

la farmacie. Ei se numeşte

de ani.

Ea are părul

medicamente.

şi ochii

[treizeci, lung, cumpără, Ana, sunt, farmacista, verzi]

2. Completaţi propoziţiile de mai jos cu verbele potrivite, oferind câte două

variante:

El cumpără fructe. El mănâncă fructe.

Eu

uşa cu cheia.

Eu

uşa cu cheia.

Tu

fereastra.

Tu

fereastra.

El

fructele.

El

fructele.

Noi

un poliţist.

Noi

un poliţist.

Voi

pantofi.

Voi

pantofi.

Ei

un apartament.

Ei

un apartament.

Scrieţi după dictare:

Tu cumperi o cutie cu lapte şi douăzeci de ouă. Pui alimentele pe masa din bucătărie.

2. Să citim!

Luni dimineaţa, mă trezesc şi merg în baie. Deschid robinetul şi fac duş. Mă spăl cu săpun pe corp. Mă spăl cu şampon pe cap. Mă şterg cu prosopul. Pun pastă de dinţi pe perie şi mă spăl pe dinţi. Mă piepten. Mă văd în oglindă: am părul scurt, ochii negri, faţa rotundă. Iau din dulap aparatul de ras şi îmi rad barba. Mă îmbrac şi iau micul dejun în bucătărie. Afară e frig. Mă îmbrac gros. Pe cap îmi pun o căciulă, la gât – fular. În picio- are îmi pun ghete. Îmi iau paltonul lung şi îmi pun pe mâini mănuşile cu cinci degete. Închid uşa cu cheia şi plec.

3. Să înţelegem!

a. Încercuiţi:

Părul meu este:

lung;

scurt;

negru.

1.

2.

3.

b. Răspundeţi:

1. Când mă trezesc?

2. Unde fac duş?

3. Cu ce mă şterg?

4. Cum mă îmbrac?

Iau aparatul de ras:

1.

2.

3.

de pe masă; din chiuvetă; din dulap.

Pe cap î-mi pun:

1.

2.

3.

pălărie;

şapcă;

căciulă.

În picioare îmi pun:

1.

2.

3.

sandale;

cizme;

ghete.

4. Să vorbim despre imagini!

cap gât umăr spate piept braţ cot burtă palmă mână deget unghie genunchi picior labă
cap
gât
umăr
spate
piept
braţ
cot
burtă
palmă
mână
deget
unghie
genunchi
picior
labă
călcâi
talpă
tâmplă frunte păr sprânceană ureche gene obraz ochi nară nas mustaţă gură dinte (buză) piele
tâmplă
frunte
păr
sprânceană
ureche
gene
obraz
ochi
nară
nas
mustaţă
gură
dinte
(buză)
piele
bărbie

plămâni

inimă ficat
inimă
ficat

intestin

obraz ochi nară nas mustaţă gură dinte (buză) piele bărbie plămâni inimă ficat intestin rinichi 41

rinichi

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

5. Limbă și comunicare

a. Substantive

Singular/plural

După modelele date, scrieţi formele de plural ale substantivelor: un – doi • pumn –
După modelele date, scrieţi formele de plural ale substantivelor:
un – doi
pumn – pumni; bătrân
;
papagal
;
plămân
;
bărbat
[ţ]
;
obra
z
[j]
;
băiat
[e]
[ţ]
;
um
ăr [e]
;
câine – câini; din
t
e [ţ]
;
copil – copii; cal
;
ochi – ochi; genunchi
;
rinichi
;
muşchi
o – două
gură – guri; inimă
;
limbă
;
aripă
;
pisică
;
b
arbă [ă]
;
t
a
lpă [ă]
;
m
ână [âi]
;
oglin
d
ă [z]
;
coa
d
ă[o][z]
;
palmă – palme; vană
;
pastă
;
gheară
;
toaletă
;
chiuvetă
;
fată
[e]
;
faţă [e]
;
p
ană [e]
;
geană [e]
;
sprânc
eană [e]
;
ureche - urechi; p
a
săre [ă]
;
frun
t
e [ţ]
;
perie - perii; unghie
;
;
bărbie
;
articulaţie
femeie – femei; b
aie [ă]
un - două
braţ – braţe; deget
;
robinet
;
deodor-
ant
;
aparat
;
animal
;
c
o
t [oa]
;
picior [oa]
;
prosop [oa]
;
şampon [oa]
;
os [oa]
;
cap – capuri; corp
;
nas
;
duş
;
săpun
;
gât
;
stomac
Atenţie: [un] om – [doi] oameni; [un] tânăr – [doi] tineri Articulat/nearticulat Masculin Singular Mihai

Atenţie: [un] om – [doi] oameni; [un] tânăr – [doi] tineri

Articulat/nearticulat

Masculin Singular Mihai este băiat. Văd un băiat pe stradă.

Singular Mihai este băiat. Văd un băiat pe stradă. Băiatu l merge la farmacie. Plural Vlad

Băiatu

l merge la farmacie.

Plural Vlad şi Dan sunt băieţi. În magazin sunt nişte băieţi. Băieţii plătesc alimentele.

Feminin Singular Ana este fată. Văd o fată în staţia de tramvai. Fata merge la magazin.

Plural Monica şi Maria sunt fete. În bucătărie sunt nişte fete. Fetele din bucătărie mănâncă.

Neutru

Singular Mă spăl cu săpun. Am un săpun alb. Săpun u l alb este pe
Singular
Mă spăl cu săpun.
Am un săpun alb.
Săpun
u
l alb este pe chiuvetă.
Plural
Cumpăr săpunuri.
În dulap sunt nişte săpunuri albe.
Săpunurile din dulap sunt albe.
Atenţie: un copil, nişte copii, copiii
Completaţi propoziţiile cu formele potrivite, după modelele date:
În baie este un copil. Copilul se spală pe mâini.
În baie sunt nişte copii. Copiii se spală pe mâini.
La uşă este
salută. [băiat]
La usă sunt
salută.
Pe stradă este
merge pe stradă. [poliţist]
Pe stradă sunt
merg pe stradă.
În clasă este
scrie.[profesor]
În clasă sunt
scriu.
În farfurie este o lingură. Lingura este în farfurie.
În farfurie sunt nişte linguri. Lingurile sunt în farfurie.
În farmacie este
este în farmacie. [cutie]
În farmacie sunt
sunt în farmacie.
În magazin este
cumpără pâine. [fată]
În magazin sunt cumpără pâine. În frigider este este în frigider. [oală] În frigider sunt
În magazin sunt
cumpără pâine.
În frigider este
este în frigider. [oală]
În frigider sunt
sunt în frigider.
În cameră este un dulap. Dulapul este în cameră.
În cameră sunt nişte dulapuri. Dulapurile sunt în cameră.
În dulap este
este în dulap. [costum]
În dulap sunt
sunt în dulap.
În baie este
este în baie. [prosop]
În baie sunt
sunt în baie.
Lângă oală este
este lângă oală. [capac
Lângă oală sunt
sunt lângă oală.
b. Verbe

1. Notaţi în paranteze 1, 2, 3 sau 4 pentru a indica de ce conjugare sunt verbele

următoare:

a [se] spăla [

a zbura [

], a [se] şterge [

], a merge [

], a [se] pieptăna [

], a lătra, [

], a [se] îmbrăca [

], a [se] rade [

], a [se] trezi, [

], a mieuna [

].

],

2. Completaţi propoziţiile cu formele verbale potrivite:

 

A spăla

A şterge

Eu

merele.

Eu

cana.

Tu

vase.

Tu

farfuria.

El

un pahar.

Carmen

masa.

Noi

covorul.

Noi

vasele.

Voi

rufe.

Voi

podeaua.

Ele

legume.

Ei

pantofii.

A merge

A fi

Eu

acasă.

Eu

profesor.

Tu

în oraş.

Tu

fată.

El

la magazin.

Mihai

băiat.

Noi

în casă.

Noi

în România.

Voi

la farmacie.

Voi

lângă Maria.

Ei

la piaţă.

Ele

în

această casă.

c. Adjective

Acordul adjectivului cu substantivul în gen şi număr [adjective cu două, trei, patru forme flexionare]

 

alb

 

albă

albi

albe

 

mic

 

mică

mici

mare

 

mari

Masculin

 

Feminin

Neutru

pantof alb

 

rochie albă

tricou alb

pantofi albi

 

rochii albe

tricouri albe

băiat mic

 

fată mică

prosop mic

băieţi mici

 

fete mici

prosoape mici

cartof mare

 

pară mare

măr mare

cartofi mari

 

pere mari

mere mari

Atenţie: Unele adjective au o singură formă: gri, maro. Unele adjective au o singură formă: gri, maro.

Completaţi tabelul:

 

alb

albastru

galben

roşu

lung

verde

gri

pantof

             

pantofi

             

covor

             

covoare

             

rochie

     

roşie

     

rochii

             
Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări. 6. Să recapitulăm!

Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări.

6. Să recapitulăm!

1. Completaţi textul, alegând dintre cuvintele din paranteză:

Seara,

în baie. Fac

şi

pe dinţi cu

de dinţi şi cu pastă. Mă şterg

un prosop

în pijama şi mă pun în

[duş, merg, albastru, mă spăl, pat, îmbrac, periuţa, cu]

2. Scrieţi un text de cinci propoziţii despre baie. Folosiţi cel puţin cinci adjec-

tive şi două numerale.

3.

Scrieţi un dialog din şase replici, care are loc în bucătărie.

 

4.

Completaţi:

Luni dimineaţa, mă trezesc devreme şi merg în

Deschid robinetul

şi

duş. Mă spăl cu

pe

cu şampon pe cap. Mă

şterg

prosopul. Pun

 

de dinţi pe perie şi mă spăl

dinţi. Mă pie-

pten. Mă văd în

:

am părul

,

negri, faţa

Iau

dulap aparatul de ras şi îmi

barba.

Mă îmbrac şi

în bucătărie.

Afară e frig. Mă îmbrac gros. Pe

îmi pun o căciulă,

gât – fular.

În picioare îmi

 

ghete. Îmi iau paltonul

şi îmi pun pe

mâini mănuşile cu cinci

Închid

cu cheia şi plec.

Unitatea 9 Alo? Taxi?
Unitatea 9
Alo?
Taxi?
Unitatea 9 Alo? Taxi? 1. Să repetăm! 1. Uniţi prin săgeţi: Această femeie Pijamaua În bucătărie,
1. Să repetăm! 1. Uniţi prin săgeţi: Această femeie Pijamaua În bucătărie, eu Pui în
1. Să repetăm!
1. Uniţi prin săgeţi:
Această femeie
Pijamaua
În bucătărie, eu
Pui în baie
spăl vasele.
poartă o rochie albă.
este albastră.
prosoape curate.
Cumpăraţi din piaţă
Ioana şi Ana
La farmacie
Noi
merg la magazin.
legume şi fructe.
sunt medicamente.
spălăm fructele.
2. Completaţi propoziţiile cu pronumele potrivite, apoi treceţi-le la plural:
Eu mă îmbrac cu haine subţiri. Noi ne îmbrăcăm cu haine subţiri.
El
spală pe mâini în baie.
Tu
ştergi cu prosopul
Ea
piaptănă la
Eu
trezesc la ora 6.
3. Scrieţi după dictare:
Eu mă spăl pe mâini şi merg la masă. Noi mâncăm supă de pui şi sarmale.

2. Să vorbim despre imagini!

Copii

Parcarea interzisă

Circulaţie în ambele sensuri

Spital

Înainte

Intersecţie cu sens giratoriu

Staţie de autobuz

Înainte Intersecţie cu sens giratoriu Staţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă
Înainte Intersecţie cu sens giratoriu Staţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă
Înainte Intersecţie cu sens giratoriu Staţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă
Înainte Intersecţie cu sens giratoriu Staţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă
Înainte Intersecţie cu sens giratoriu Staţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă
Înainte Intersecţie cu sens giratoriu Staţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă

Trecere pentru pietoniÎnainte Intersecţie cu sens giratoriu Staţie de autobuz Sens unic Circulaţie interzisă Accesul interzis La dreapta

cu sens giratoriu Staţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă Accesul interzis La

Sens unic

Circulaţie interzisăStaţie de autobuz Trecere pentru pietoni Sens unic Accesul interzis La dreapta Viteza minimă obligatorie

Accesul interzisTrecere pentru pietoni Sens unic Circulaţie interzisă La dreapta Viteza minimă obligatorie Staţie de tramvai

pietoni Sens unic Circulaţie interzisă Accesul interzis La dreapta Viteza minimă obligatorie Staţie de tramvai
pietoni Sens unic Circulaţie interzisă Accesul interzis La dreapta Viteza minimă obligatorie Staţie de tramvai

La dreapta

Viteza minimă obligatorie

Staţie de tramvai

Staţie de taximetre

3.

Să citim!

Este ora 17.00. Ioana se simte rău. Andrei spune:

– Mergem la doctor!

– Cabinetul este departe? Cum ajungem acolo? întreabă Ioana.

– Mergem patru staţii cu tramvaiul 10. Ajungem lângă piaţă. Traversăm parcul. În dreapta este staţia de metrou. Mergem cu metroul două staţii şi suntem aproape de cabinet. Ajungem pe la 18 fără un sfert.

– Programul la cabinet este între orele 8.00 – 18.00.

– Mergem cu taxiul şi ajungem repede. Andrei sună după un taxi:

– Alo? Aici RadioTaxi!

– Bună ziua. Vă rog, o maşină pe bulevardul Mihai Eminescu, la numărul 5, pentru strada Dunărea.

– Aşteptaţi, vă rog!

– Maşina 14 vine în 3 minute!

– Mulţumesc!

Ioana şi Andrei ies în stradă. Taxiul vine. Ei pleacă spre cabinet. Când ajung, Andrei întreabă:

Cât costă?

12 lei, răspunde şoferul.

Ei plătesc şi coboară din maşină.

4. Să înţelegem!

a. Încercuiţi:

Cât este ora?

Pe ce stradă locuiesc Ioana şi Andrei?

1. ora 15.00;

1. pe strada Dunărea;

2. ora 17.00;

2. pe bulevardul Mihai Eminescu;

3. ora 20.00.

3. pe strada Braşov.

Cu ce merg Ioana şi Andrei la medic?

Cât plătesc ei şoferului?

1.

cu tramvaiul;

1.

10 lei;

2.

cu metroul;

2.

12 lei;

3.

cu taxiul.

3.

15 lei.

b.

Răspundeţi:

1.

Cum se simte Ioana?

3.

Pe ce stradă este cabinetul?

2.

Cu cine merge ea la doctor?

4.

Care este programul de la cabinet?

5. Limbă şi comunicare

a. Substantive

1. După modelele date, scrieţi formele de plural ale substantivelor:

un – doi

• doctor – doctori; şofer ; bicicli s t [ş] ; motocicli s t [ş]
doctor – doctori; şofer
;
bicicli
s
t [ş]
;
motocicli
s
t [ş]
o – două
• maşină – maşini; stra
d
ă [ă] [z]
;
• cabină – cabine; oră
;
;
secundă
;
pi
aţă [e]
• intrare – intrări; jumăta
t
e [ă] [ţ]
;
• circulaţie – circulaţii; staţie
un – două
program - programe; cabinet
;
tramvai
;
autobuz
;
troleibuz
;
canal
;
semn
;
minut
;
taxi - taxiuri; metrou
;
coş
;
parc
;
sfert
2.
Completaţi cu formele articulate sau nearticulate ale substantivelor din

paranteză:

Eu merg la El cumpără fructe de la Tu ai În staţie este

Acest

este maro. Cu această

acesta se numeşte Ion Popovici. [doctor] este lângă parc. [piaţă] acesta sună. [telefon]

pleacă. [autobuz]

merg în oraş. [maşină]

3. Alegeţi o pereche de propoziţii de mai sus şi rescrieţi-o, punând cuvintele la

plural.

b. Verbe

Notaţi în paranteze 1, 2, 3 sau 4 pentru a indica de ce conjugare sunt verbele următoare:

a ieşi [eu ies] [

], a pleca [eu plec] [

], a mulţumi [eu mulţumesc] [

], a spune [

],

a lovi [eu lovesc][

], a traversa [eu traversez] [

], a durea

[

], a suna [eu sun]

[

], a ajunge [

], a comanda [eu comand] [

],

a tăia [eu tai] [

], a dura [durez]

[

], a veni [eu vin]

[

].

A pleca
A
pleca

Eu plec la piaţă. Tu pleci în oraş. El/ea pleacă la farmacie. Noi plecăm cu taxiul. Voi plecaţi cu autobuzul. Ei/ele pleacă la magazin.

A ieşi

Eu ies din casă. Tu ieşi din cameră. El/ea iese de la doctor. Noi ieşim pe stradă. Voi ieşiţi din maşină. Ei/ele ies din magazin.

Conjugarea I A traversa Eu traversez strada. Tu travers ezi piaţa. El/ea traversează oraşul. Noi traversăm bulevardul. Voi traversaţi parcul. Ei/ele traversează strada.

Conjugarea a IV-a

A mulţumi Eu mulţumesc pentru flori. Tu mulţumeşti pentru cărţi. El/ea mulţumeşte pentru caiete. Noi mulţumim pentru haine. Voi mulţumiţi pentru medicamente. Ei mulţumesc pentru îngheţată.

1. Ordonaţi cuvintele date pentru a forma propoziţii: Model: traversăm, de lângă piaţă, parcul, noi
1. Ordonaţi cuvintele date pentru a forma propoziţii:
Model: traversăm, de lângă piaţă, parcul, noi
Noi traversăm parcul de lângă piaţă.
uşă, el, la, iese
în oraş, eu, cu autobuzul, plec
masă, mulţumeşti, pentru, tu
venim, acasă, cu, noi, tramvaiul
lecţie, o, durează, această, oră
cabinet, ei, cu, ajung , taxi, un, la
aştept, parc, eu, în, te
ajungeţi, voi, la, cu, magazin, metroul, acest
2. Alcătuiţi enunţuri care să conţină două verbe, după modelul:
Eu ies din casă şi traversez strada.

c. Pronume

Pronumele personal – forme neaccentuate, cazul acuzativ

Persoana

Nominativ

Acuzativ –

Acuzativ –

Propoziţii

Cine?

formă

formă

accentuată

 

Pe cine?

I, singular

eu

pe mine

mă, m-

Pe mine mă sună Dan. Dan sună.

a

II-a, singu-

tu

pe tine

te

Maria te aşteaptă pe tine. Maria te asteaptă.

lar

a

III-a, sg.,

el

pe el

îl, -l, l-

Vlad îl vede pe el în parc. Vlad îl vede în parc.

masculin

a

III-a, sg.,

ea

pe ea

o, -o

Eu o sun pe ea la tel- efon. Eu o sun.

feminin

I, plural

noi

pe noi

ne

Corina ne vede pe noi pe stradă. Corina ne vede.

a II-a, plural

voi

pe voi

Pe voi vă întreabă Mi- hai despre adresă. Mihai întreabă.

a III-a, plu-

ei

pe ei

îi, -i, i-

Noi îi punem pe ei în maşină. Noi îi punem în maşină.

ral, mascu-

lin

a

III-a, plu-

ele

pe ele

le, -le, le-

Pe ele le doare capul. Le doare capul.

ral, feminin

1. Completaţi cu formele potrivite de pronume, după modelul: Eu îl văd pe Dorin în
1. Completaţi cu formele potrivite de pronume, după modelul:
Eu îl văd pe Dorin în parc. Eu îl văd pe el în parc.
Tu
întrebi pe Dana despre temă. Tu
sun pe Anca şi pe Delia. Eu
întrebi
despre temă.
Eu
sun
El
aduce acasă pe Liviu şi pe Alexandru. El
aduce acasă
2.
Răspundeţi la întrebări, folosind cel puţin două pronume în fiecare răspuns,
după modelul:
Pe cine vedem în cameră?
În cameră îi vedem pe ei.
Cine te sună?
Pe cine întreabă ei despre program?
Pe cine luăm cu noi în parc?
Pe cine aşteptăm aici?
d.Numerale

un

+ spre

+ zece

unsprezece

11

doi

+ spre

+ zece

doisprezece

12

 

douăsprezece

trei

+ spre

+ zece

treisprezece

13

patru

+ spre

+ zece

paisprezece

14

cinci

+ spre

+ zece

cincisprezece

15 [sau cinsprezece]

şase

+ spre

+ zece

şaisprezece

16

şapte

+ spre