Sunteți pe pagina 1din 73

MySMIS2014 Front Office

Anexa 1

6. Instruciune de completare a funciilor din cererea de finanare

Cuprins:
1. Solicitant.................................................................................................................................................. 4
2. Atribute proiect....................................................................................................................................... 9
3. Ajutor de stat PM .................................................................................................................................. 11
4. Complementaritate finanri anterioare ............................................................................................. 12
5. Responsabil de proiect.......................................................................................................................... 13
6. Persoan de contact ............................................................................................................................. 13
7. Capacitate solicitant ............................................................................................................................. 14
8. Localizare proiect .................................................................................................................................. 16
9. Obiective proiect ................................................................................................................................... 17
10. Rezultate ateptate ............................................................................................................................... 17
11. Context .................................................................................................................................................. 18
12. Justificare .............................................................................................................................................. 19
13. Grup int .............................................................................................................................................. 19
14. Sustenabilitate ...................................................................................................................................... 19
15. Relevan............................................................................................................................................... 22
16. Riscuri .................................................................................................................................................... 23
17. Principii orizontale ................................................................................................................................ 24
18. Metodologie .......................................................................................................................................... 29
19. Specializare inteligent ......................................................................................................................... 29
20. Descrierea investiiei ............................................................................................................................ 30
21. Coerena cu politica de mediu .............................................................................................................. 30
22. Directiva SEA ......................................................................................................................................... 30
23. Directiva EIM ......................................................................................................................................... 31
24. Directiva privind habitatele .................................................................................................................. 32
25. Directiva-cadru privind apa .................................................................................................................. 34
26. Alte directive de mediu......................................................................................................................... 35
27. Mediu - costul msurilor luate ............................................................................................................. 36

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 1 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

28. Schimbri climatice i dezastre ............................................................................................................ 36


29. Descriere tehnic a proiectului............................................................................................................. 37
30. Descrierea produsului ........................................................................................................................... 37
31. Descrierea fazelor ................................................................................................................................. 38
32. Descriere proiect inclus n TEN ............................................................................................................. 38
33. Sprijin IMM locuri de munc ................................................................................................................ 39
34. Sprijin intreprinderi OT 1,2,4 ................................................................................................................ 39
35. Exploatare infrastructur...................................................................................................................... 39
36. Studii de fezabilitate ............................................................................................................................. 40
37. ACB - Analiz financiar ........................................................................................................................ 42
38. ACB - Analiz economic ...................................................................................................................... 44
39. ACB - Analiz senzitivitate .................................................................................................................... 46
40. Desc. instr. fin. Folosite......................................................................................................................... 47
41. Impact fin. UE asupra proiectului ......................................................................................................... 48
42. Calendarul proiectului major ................................................................................................................ 48
43. Maturitatea proiectului ........................................................................................................................ 50
44. Nerespectare legislaie UE .................................................................................................................... 51
45. Rolul JASPERS ........................................................................................................................................ 52
46. Aplicare Art 102 Reg 1303/2013 ........................................................................................................... 52
47. Rezumat revizuiri aplicaie ................................................................................................................... 52
48. Descriere PPP ........................................................................................................................................ 53
49. Indicatori prestabilii ............................................................................................................................ 53
50. Indicatori suplimentari proiect ............................................................................................................. 54
51. Plan de achiziii ..................................................................................................................................... 55
52. Resurse umane implicate ..................................................................................................................... 55
53. Resurse materiale implicate ................................................................................................................. 58
54. Activiti previzionate........................................................................................................................... 60
55. Buget - Activiti i cheltuieli ................................................................................................................ 62
56. Buget - Plan anual de cheltuieli ............................................................................................................ 64
57. Buget Rezultate .................................................................................................................................. 65
58. Buget Amplasament........................................................................................................................... 65
59. Buget - Cmp de intervenie ................................................................................................................. 66

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 2 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

60. Buget - Form de finanare................................................................................................................... 66


61. Buget - Tip teritoriu............................................................................................................................... 67
62. Buget - Activitate economic................................................................................................................ 67
63. Buget - Obiectiv tematic ....................................................................................................................... 67
64. Buget - Mecanisme aplic. terit.............................................................................................................. 68
65. Buget - Tem secundara FSE ................................................................................................................. 68
66. Buget - Natura investiiei ...................................................................................................................... 69
67. Vizualizare proiect................................................................................................................................. 69
68. Finalizare ............................................................................................................................................... 69
69. Evaluare ................................................................................................................................................. 71

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 3 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Dup crearea/alegerea unui proiect se pot introduce date n funciile definite de AM/OI la apelul ales
pentru acel proiect. Introducerea de date se poate face pe pai, unul dup celalalt, sau utiliznd aleatoriu
funciile din stnga ecranului.
Sistemul permite ataarea de documente, cu condiia ca, pentru acel pas, sa fi fost permis ataarea de
documente la definirea apelului de ctre AM/OI. n ghidul solicitantului, Autoritatea de Management
precizeaz documentele care pot fi ataate.
Dup introducerea informaiilor n pasul respectiv este necesar salvarea acestora.
Dup parcurgerea i completarea cu informaii a tuturor pailor se va putea genera din sistem cererea
de finanare n structura solicitat i cu datele introduse.
ATENIE!
Pentru o evitare a pierderii de date, se recomand salvarea informaiilor dup fiecare completare a
cmpurilor prin apsarea butonului Salvare.
ATENIE!
n cazul n care proiectul este finanat din mai multe apeluri, componenta reprezint proiectul pentru
fiecare apel
ATENIE!
Indicaiile de completare a cererii de finanare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va
stabili pentru fiecare apel n ghidul solicitantului structura cererii de finanare (paii) i indicaiile punctuale
de completare ale cererilor de finanare pe apelul respectiv.

NOTA:
n cazul n care prin ghidul solicitantului se cere ca declaraiile de reprezentant legal/mputernicit
ncrcat n sistem la crearea/preluarea entitii juridice s fie ataat la CF ea se va putea descrca
din seciunea Modificare persoan juridic - Date generale (meniul aferent persoanei juridice) i
se vor ncrca n sistem n zona de ataare documente a seciunii Solicitant (daca la definirea
apelului s-a permis ataarea de documente n aceast seciune).

1. Solicitant
Funcia Solicitant este completat automat din datele introduse anterior n rubricile aferente, respectiv prin
accesarea Profil Persoan Juridic Modificare Persoan Juridic Date Generale / Date Financiare /
Finanri / Structura Grupului.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 4 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 5 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 6 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 7 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Funcia se completeaz de ctre lider i fiecare membru al parteneriatului (de ctre reprezentani sau
mputernicii NU de ctre persoanele nrolate).
Sistemul preia automat datele aferente profilului fiecrui membru al parteneriatului.
Procedura de asociere se realizeaz utiliznd funcia din dreapta sus Asociere in proiect, cu ajutorul unui
cod asociere proiect, furnizat de sistem (conform manualului MySMIS2014 - Identificarea electronic,
crearea contului entitii juridice i asocierea la o entitate, seciunea asocierea la o entitate juridic).
NOT:
Partenerul nu poate introduce informaii aferente cererii de finanare create de liderul
parteneriatului.
Dac se dorete ca i ali utilizatori avnd calitate de persoan fizic s introduc date aferente
cererii de finanare, se folosete funcia Drepturi acces utilizatori, utiliznd codul de nrolare al
liderului.
Pentru Registru i Cod CAEN, se completeaz selectnd din nomenclatorul aferent.

Pentru Conturi Bancare i Exerciii financiare Informaia se completeaz n profilul entitii juridice,
dreapta sus, funcia Modificare persoan juridic.
Pentru Finanri Asisten acordat anterior
Eligibil Proiect = contribuie finanator + buget de stat + contribuie eligibil beneficiar
Eligibil Beneficiar = contribuie finanator + buget de stat + contribuie eligibil beneficiar (aferent
membrului dac proiectul a fost implementat in parteneriat)
Sprijin Beneficiar = contribuie finanator + buget de stat (aferent membrului dac proiectul a fost
implementat in parteneriat sau aferent beneficiarului, dac a fost un singur beneficiar)
Not: in cazul in care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeai suma in coloanele
Eligibil Proiect i Eligibil Beneficiar
La Descrierea structurii grupului se menioneaz dac entitatea face parte dintr-un grup economic,
respectiv are ntreprinderi partenere sau legate (n sensul Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind
stimularea nfiinrii si dezvoltrii ntreprinderilor mici si mijlocii) sau dintr-un grup de interes economic
(n sensul Legii nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancionarea corupiei -
TITLUL V Grupurile de interes economic).
Se poate modifica doar de ctre reprezentantul legal/mputernicit.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 8 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

2. Atribute proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru Tip proiect se selecteaz din nomenclatorul existent.


Proiect major - o operaiune care include un ansamblu de lucrri, activiti sau servicii, destinate s
ndeplineasc prin ele nsele o funcie indivizibil cu caracter economic sau tehnic precis, care urmrete
obiective clar identificate i al crei cost total eligibil depete 50 de milioane de euro, iar pentru cele din
domeniul care contribuie la obiectivul tematic Promovarea sistemelor de transport durabile i eliminarea
blocajelor din cadrul infrastructurilor reelelor majore al crei cost total eligibil depete 75 de milioane de
euro.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 9 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Proiect fazat - proiecte majore sau proiecte cu un buget total de cel puin 5 milioane euro, care au dou
faze identificabile n mod clar din punct de vedere fizic i financiar, care pot fi ealonate pentru a fi
implementate pe dou perioade de programare consecutive (2007-2013 i 2014-2020) cu condiia ca cea
de-a doua faz a proiectului s fie eligibil pentru finanare din fonduri n perioada 2014-2020
Cod Comun de Identificare un cod generat automat de sistemul informatic al Comisiei Europene SFC2014
pentru Programele Operaionale, proiectele majore i Planurile de aciune comune (PAC)
Reea transeuropean reele transeuropene de transport, infrastructuri energetice i infrastructuri de
telecomunicaii
Un plan de aciune comun - realizrile i rezultatele unui plan de aciune comun se stabilesc de comun
acord ntre statul membru i Comisie i contribuie la obiectivele specifice ale programelor operaionale care
particip n atingerea obiectivelor planului i alctuiesc baza contribuiei din partea fondurilor. Beneficiarul
unui plan de aciune comun este un organism de drept public.
Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri (ILMT) - este disponibil pentru a sprijini persoanele, n special
tinerii din categoria de vrst cuprins ntre 15 i 24 de ani care nu urmeaz nicio form de nvmnt i
nici nu au un loc de munc. ILMT poate fi utilizat pentru a sprijini activiti care includ o prim experien
la locul de munc, un stagiu, un contract de ucenicie, furnizarea de sprijin pentru nfiinarea de
ntreprinderi pentru tinerii antreprenori, educaie i formare profesional de calitate, programe de
acordare a unei a doua anse tinerilor care abandoneaz coala i subvenii specifice salariale i la
recrutare.
Mecanismul ITI Delta Dunrii - instrument de punere n aplicare a strategiilor teritoriale ntr-o manier
integrat i flexibil, de promovare a utilizrii integrate a fondurilor. Mecanismul ITI permite statelor
membre s pun n aplicare programe operaionale la nivel intersectorial, face posibil finanarea din mai
multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operaionale, pentru asigurarea punerii n
aplicare a unei strategii intersectoriale integrate pentru un teritoriu specific desemnat (premis obligatorie
a utilizrii eficiente a ITI). Se bifeaz DA doar in cazul in care proiectul are aviz ADI ITI Delta Dunrii.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 10 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

3. Ajutor de stat PM

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 11 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

4. Complementaritate finanri anterioare

Datele sunt completate automat de sistem, informaiile fiind preluate din funcia Solicitant, Finanri;

Se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 12 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

5. Responsabil de proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .


Pentru adugarea de date precum telefon, fax i email se apas butonul .

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i
pentru tergere.

Se completeaz cu numele i prenumele managerului de proiect.

6. Persoan de contact

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date precum telefon, fax i email se apas butonul .

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i

butonul pentru tergere.

Persoana de contact este persoana desemnat de Solicitant s menin contactul cu Autoritatea de


Management/OI n procesul de evaluare i selecie a Cererii de finanare.
Persoana de contact poate fi aceeai cu reprezentantul legal sau Managerul de Proiect.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 13 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

7. Capacitate solicitant

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 14 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se completeaz att pentru lider, ct i pentru fiecare membru al parteneriatului


Pentru Sursa de finanare, Calitatea entitii n proiect i Codul CAEN, se selecteaz din
nomenclatoarele aferente.
Capacitatea administrativ (se vor meniona, dup caz, documente de nfiinare, acionari, existena
unor mecanisme instituionale precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabil s
implementeze i s deruleze proiectul i, dac este posibil, includei organigrama propus pentru
implementarea i derularea proiectului).
Capacitatea financiar (este necesar s se confirme cel puin capacitatea financiar a organismului
responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra c acesta este n msur s
garanteze lichiditile necesare pentru o finanare adecvat a proiectului, astfel nct s se asigure
implementarea cu succes a acestuia i funcionarea n viitor, n plus fa de celelalte activiti ale
organismului)
Capacitatea tehnic (este necesar s se furnizeze cel puin un rezumat al expertizei necesare pentru
implementarea proiectului i s precizai numrul persoanelor cu o astfel de expertiz disponibile n
cadrul organizaiei i alocate proiectului)
Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informaii relevante)
Capacitatea juridic (este necesar s fie indicat cel puin statutul juridic al beneficiarului care permite
implementarea proiectului, precum i capacitatea sa de a ntreprinde aciuni legale, dac este
necesar).

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 15 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

8. Localizare proiect

Se completeaz cmpuri funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date precum jude, localitate i informaii proiect se apas butonul .

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul
pentru tergere.

Se completeaz pentru fiecare component.


Regiune - Se selecteaz mai nti judeul, apoi localitatea, iar sistemul va atribui automat
regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul.
Dac proiectul se implementeaz pe o arie mai larg, care strbate mai multe regiuni, judee sau
localiti, se vor meniona regiunile, judeele, localitile.
n cazul in care proiectul este de interes naional se vor selecta toate judeele.
Jude - Se va/vor selecta judeul/judeele
Localitate - Se va/vor selecta localitatea/localitile
Informaii proiect - Se va completa cu alte informaii relevante despre localizarea proiectului, dac
acestea sunt solicitate expres in Ghid

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 16 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

9. Obiective proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .


Pentru adugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apas butonul
.

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul

pentru tergere.

Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta si descrie obiectivul general ale


proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al
Programului
In cazul in care proiectul este de interes naional vor fi menionate elementele care demonstreaz
impactul la nivel naional
Obiective specifice ale proiectului - Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele
trebuie s fie formulate clar, cuantificate i n strns corelare cu activitile i rezultatele (output)
prevzute a se realiza/obine

10. Rezultate ateptate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Pentru adugarea de date se apas butonul .

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul
pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 17 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se completeaz pentru fiecare component.


Se completeaz cu formularea i descrierea fiecrui rezultat.

11. Context

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

n cadrul acestei seciuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, urmtoarele:


- Contextul promovrii proiectului, precum i complementaritatea cu alte proiecte finanate din
fonduri europene sau alte surse
- Date generale privind investiia propus
- Componentele i activitile investiiei, i modul n care adreseaz problemele identificate n
seciunea Justificarea proiectului.
- Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 18 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

12. Justificare

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

n vederea justificrii proiectului, se vor prezenta elemente precum:


- modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii naionale n domeniu,
modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduri publice/private n
regiune/ jude/naional, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia naional sau local de
dezvoltare, etc.
- principalele probleme care justific interveniile
- probleme legate de guvernana n domeniu care justific necesitatea/oportunitatea proiectului

13. Grup int

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Se va completa cu descrierea grupului/grupurilor int, cuantificarea grupului int (cu menionarea sursei
de informaii) precum i informaii referitoare la efectul proiectului asupra grupului int.
Se vor indica grupurile/entitile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct
sau indirect

14. Sustenabilitate

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 19 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 20 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se va preciza modul in care proiectul se va autosusine financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin
prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei dup finalizare
(entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin
care proiectul va evalua/cuantifica i estima impactul pe care l au activitile de
diseminare/contientizare, att n perioada de implementare, ct i dup finalizarea proiectului):
- Ce aciuni/activiti vor trebui realizate i/sau continuate dup finalizarea proiectului
- Cum vor fi realizate aceste aciuni/activiti i ce resurse vor fi necesare
- Posibilitatea de a obine alte fonduri dup finalizarea proiectului
- Nivelul/Statutul de protecie vizat conform legislaiei naionale cu privire la ...... (dac este
relevant)
- Cum, unde i de cine va fi utilizat echipamentul/locaia/etc. dup finalizarea proiectului
- n ce msur vor fi diseminate rezultatele i experienele dup finalizarea proiectului ctre
persoanele i/sau organizaiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (v rugm identificai pe ct
posibil aceste persoane/organizaii)
Alte aspecte relevante

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 21 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

15. Relevan

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 22 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Referitoare la proiect - Se va completa cu informaii despre relevana proiectului


Referitoare la SUERD - Se va completa cu informaii despre relevana proiectului n contextul contribuiei
la implementarea ariei prioritare SUERD. Strategia UE pentru regiunea Dunrii (SUERD) este un
mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunrii, destinat dezvoltrii economice
i sociale a macro-regiunii dunrene, prin consolidarea implementrii n regiune a politicilor i
legislaiei UE.
Aria prioritar SUERD se selecteaz din nomenclator.
Referitoare la alte strategii se completeaz cu informaii relevante privind strategiile relevante
selectate.
Strategii relevante se selecteaz din nomenclator

16. Riscuri

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul .

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul

pentru tergere.

Descriere - Se vor descrie principalele constrngeri i riscuri identificate pentru implementarea


proiectului.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 23 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Risc identificat - Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului.
Masuri de atenuare ale riscului - Se vor descrie msurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul
pentru fiecare risc identificat semnificativ/mediu/mic.

17. Principii orizontale

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 24 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 25 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

EGALITATEA DE ANSE - A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor
orizontale n cadrul proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020, i,
dac este cazul msurile minime impuse prin Ghidul solicitantului
Egalitatea de gen
Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie s ncorporeze diverse aciuni, ca parte
integrant a stadiilor din ciclul de via al unui proiect, care s reflecte modul n care va fi transpus
principiul mai sus menionat.
Respectarea principiului egalitii de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate,
afirmare i participare pentru ambele sexe n toate sferele vieii publice i private. Egalitatea de
gen este opusul inegalitii de gen, nu a diferenelor de gen, i urmrete promovarea participrii
depline a femeilor i brbailor n societate.
Se vor prezenta. dup caz, acele msuri specifice prin care se asigur respectarea prevederilor
legale n domeniul egalitii de gen.
Se completeaz cu o prezentare a modului n care beneficiarul va asigura egalitatea de anse i de
tratament ntre angajai, femei i brbai, n cadrul relaiilor de munc de orice fel.
Nediscriminare
Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminrii, proiectul trebuie s ofere o descriere a

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 26 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

modului n care activitile desfurate se supun reglementrilor care interzic discriminarea.


Se completeaz cu o prezentare a modului n care beneficiarul va asigura condiiile pentru
prevenirea oricrei forme de discriminare n implementarea proiectului.
Prin discriminare se nelege orice deosebire, excludere, restricie sau preferin, pe baz de
ras, naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual,
vrst, handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV, apartenen la o categorie
defavorizat, precum i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea
recunoaterii, folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social i
cultural sau n orice alte domenii ale vieii publice (Ordonana de Guvern nr. 137/2000 privind
prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).
Accesibilitate persoane cu dizabiliti
Conceptul de accesibilitate este definit n Strategia european a dizabilitii 2010 - 2020 -
Rennoirea angajamentului ctre o Europ fr bariere ca posibilitatea asigurat persoanelor cu
dizabiliti de a avea acces, n condiii de egalitate cu ceilali ceteni, la mediul fizic, transport,
tehnologii i sisteme de informaii i comunicare, precum i la alte faciliti i servicii .
Se completeaz cu o prezentare a modului n care solicitantul se va asigura c principiul
accesibilitii va fi respectat. (n cadrul tuturor investiiilor n infrastructur, se va avea n vedere
ca toate obstacolele fizice s fie nlturate / ameliorate, vor fi prevzute spaii speciale de acces n
vederea asigurrii accesibilitii pentru persoanele cu dizabiliti, ndeplinind astfel prevederile
legislaiei n vigoare cu privire la accesul n cldirile i structurile de utilitate public).
Schimbri demografice
Conceptul de schimbri demografice descrie structura de vrst a unei populaii care se adapteaz
permanent la schimbri n condiiile sau mediul de via. n consecin, modificrile n compoziia
structurii de vrst reprezint rezultatul schimbrilor sociale.
Uniunea European se confrunt cu schimbri demografice majore, reprezentate de:
mbtrnirea populaiei;
Rate sczute ale natalitii;
Structuri familiale modificate;
Migraie.
Schimbrile demografice impun o serie msuri proactive, cum ar fi:
mbuntirea condiiilor de munc i a posibilitilor de angajare a persoanelor n vrst;

DEZVOLTARE DURABIL - A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor
orizontale n cadrul proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020, i,
dac este cazul msurile minime impuse prin Ghidul solicitantului
Poluatorul pltete
Se completeaz prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la respectarea
principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare s fie suportat de cei care o
genereaz
Protecia biodiversitii

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 27 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

n vederea protejrii acestui valoros capital natural i asigurrii unei stri favorabile de conservare
a habitatelor naturale, este important implementarea msurilor privind conservarea i
protejarea biodiversitii n orice proiect de dezvoltare viitoare.
Biodiversitatea implic patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor,
diversitatea speciilor, diversitatea genetic i diversitatea etnocultural.
Se completeaz, spre exemplu, prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la
implementarea legislaiei privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor
umede etc.
Utilizarea eficient a resurselor
Se va completa cu descrierea efectiv a activitilor din proiect orientate ctre direcionarea
investiiilor spre opiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizrii resurselor i cele
mai durabile, evitarea investiiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului
sau climatului i sprijinirea aciunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei
perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opiuni de investiii asupra
ciclului de via sau creterea utilizrii achiziiilor publice ecologice.
Atenuarea i adaptarea la schimbrile climatice
Prin schimbri climatice se neleg acele schimbri ale climatului pe glob datorit activitii
umane, n principal datorit emisiilor de gaze cu efect de ser (CO2, metan, monoxid de azot etc.),
al cror efect principal este nclzirea global a atmosferei.
Adaptarea nseamn luarea de msuri pentru a consolida rezistena societii la schimbrile
climatice i pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.
Atenuarea nseamn reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser.
Se completeaz, spre exemplu, cu descrierea modului n care activitile proiectului, prin msurile
dedicate ariilor naturale protejate, n special zonele mpdurite, zonele umede sau alte tipuri de
infrastructur verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;
Reziliena la dezastre
Se completeaz cu descrierea modului n care activitile proiectului contribuie, spre exemplu, la msurile
de protecie a biodiversitii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor i alte msuri de
infrastructur verde, ce contribuie la reinerea natural a apei i reducerea riscului de secet, prevenirea
i reducerea riscurilor de inundaii i incendii de pdure.

NOT: completarea informaiilor va fi realizat n conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 28 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

18. Metodologie

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Vor fi descrise/detaliate:
- managementul proiectului: organizaiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de
proiect, repartizarea atribuiilor, rolurile persoanelor implicate etc.
- cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoan care implementeaz activiti din cadrul
beneficiarului/partenerului (valoarea net/or, valoarea total/or, nr. ore/zi, nr zile/luni
lucrate).

19. Specializare inteligent

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru cele trei cmpuri: grup, domeniu i subdomeniu, se selecteaz din nomenclatorul aferent.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 29 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

20. Descrierea investiiei

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

21. Coerena cu politica de mediu

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

22. Directiva SEA

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 30 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

23. Directiva EIM

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 31 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

24. Directiva privind habitatele

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 32 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 33 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

25. Directiva-cadru privind apa

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 34 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

26. Alte directive de mediu

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 35 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

27. Mediu - costul msurilor luate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

28. Schimbri climatice i dezastre

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 36 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

29. Descriere tehnic a proiectului

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

30. Descrierea produsului

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 37 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

31. Descrierea fazelor

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

32. Descriere proiect inclus n TEN

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 38 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

33. Sprijin IMM locuri de munc

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

34. Sprijin intreprinderi OT 1,2,4

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

35. Exploatare infrastructur

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 39 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

36. Studii de fezabilitate

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 40 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 41 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

37. ACB - Analiz financiar

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .


Cmpurile colorate n gri sunt cmpuri care nu se completeaz cu informaii i nici nu se calculeaz.
Cmpurile colorate n galben se calculeaz conform Regulamentului UE 207/2015.
Restul de cmpuri necolorate se populeaz cu datele specifice proiectului.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 42 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 43 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

38. ACB - Analiz economic

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 44 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 45 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

39. ACB - Analiz senzitivitate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 46 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

40. Desc. instr. fin. Folosite

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 47 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

41. Impact fin. UE asupra proiectului

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

42. Calendarul proiectului major

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 48 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 49 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

43. Maturitatea proiectului

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Aspecte tehnice
Maturitatea proiectului este dat de stadiul pregtirii documentaiei proiectului (studiul de
evaluare a impactului asupra mediului, studiul de fezabilitate n cazul proiectelor de infrastructur,

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 50 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

autorizaii/acorduri/avize, alte studii etc.).


Alte elemente solicitate prin Ghid.
Aspecte administrative
Se va descrie stadiul obinerii aprobrilor, autorizaiilor, avizelor prevzute de legislaia n vigoare
i necesare pentru implementarea proiectului
Aspecte financiare
Pentru proiectele care includ activiti de infrastructur vor fi prezentate rezultatele studiilor de
fezabilitate inclusiv opiunile analizate i concluziile acestora
In cazul in care proiectul a inceput deja, indicati starea de evolutie a lucrarilor
Se va evalua stadiul actual al lucrrilor derulate anterior (dup caz)

44. Nerespectare legislaie UE

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 51 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

45. Rolul JASPERS

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

46. Aplicare Art 102 Reg 1303/2013

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

47. Rezumat revizuiri aplicaie

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 52 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

48. Descriere PPP

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

49. Indicatori prestabilii

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 53 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se vor selecta din nomenclatorul definit de ctre AM/OI prin apel, doar indicatorii prestabilii de realizare
i rezultat (din programul operaional) la care contribuie proiectul

50. Indicatori suplimentari proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 54 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se va completa conform cerinelor din Ghidul solicitantului, dup caz.

51. Plan de achiziii

Se completeaz cmpuri funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se completeaz pentru fiecare membru al parteneriatului, dup caz


Pentru Tip contract, tip procedur i moned se selecteaz din nomenclator.
Pentru procedurile de achiziii nedemarate la data depunerii CF se vor completa doar valoarea i datele
estimate de derulare

52. Resurse umane implicate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 55 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 56 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 57 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

OBSERVATIE!
Pentru a completa cmpul se poate prin selectarea datei din calendarul deschis sau prin completarea
manual (de la tastatur).

53. Resurse materiale implicate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 58 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se va completa n mod similar pentru fiecare localizare a proiectului

Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniena resursei, fie cu adresa exact


unde este localizat

Extra info Se va completa cu informaii suplimentare relevante referitoare la resursa


material
Se vor preciza resursele materiale aferente activitilor prevzute prin proiect:
- informaiile privind terenul i/sau cldirile unde urmeaz a se realiza
investiia,
Pentru proiectele ce prevd lucrri de infrastructur se va meniona inclusiv nr.
cadastral i suprafaa terenului pe care se realizeaz investiia.
n cazul n care pe terenul respectiv exist mai multe construcii se vor
meniona care sunt construciile pe care se va interveni prin proiect.
n cazul n care proiectul vizeaz mai multe suprafee de teren, se va preciza nr.
cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri
contaminate, prevenirea inundaiilor etc.).
Se va meniona numrul, data i tipul documentului prin care se constituie
dreptul de a realiza implementarea proiectului, n conformitate cu prevederile
ghidului general/specifice.
- dotrile, echipamente IT deinute i utilizate pentru implementarea
proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de
finanare;
Se va meniona care dintre echipamentele existente se vor folosi n cadrul
proiectului i pentru ce activiti, justificai pe scurt necesitatea achiziionrii

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 59 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

noilor echipamente i pentru care activiti sunt ele necesare

AR Se selecteaz din nomenclator

LOCALITATE

COD POSTAL

PUS LA DISPOZIIE DE Se va completa cu numele entitii implicat n proiect care pune la dispoziie
resursa material, selectnd din nomenclator

Resursa Cantitate UM Partener

Se va preciza tipul de Se va completa cu Se va completa cu Se va completa cu


resurs materiale cantitatea resursei pus unitatea de msur numele entitii ce va
aferente activitilor la dispoziie prin proiect asigura resursa
prevzute prin proiect

54. Activiti previzionate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Pentru adugarea de subactiviti se apas butonul si se completeaz datele solicitate. Aceste


activiti i subactiviti se vor prelua n funcia Buget - Activiti i cheltuieli unde se vor
completa cheltuielile aferente. Dup completarea datelor subactivitii in pop-up-ul aprut, datele
introduse se pot consulta apsnd pe sgeica din dreptul fiecrei subactiviti;
n cazul n care exist activiti fr subactiviti n cadrul proiectului, pentru a putea introduce
datele complete, se va crea o subactivitate
n momentul introducerii si salvrii primei subactiviti se va afia automat Diagrama Gantt.
Diagrama nu este inclus automat n cererea de finanare in format .pdf. Aceast diagram se

poate descrca apsnd butonul ; dac se dorete ataarea diagramei la dosarul cererii de
finanare se descarc diagrama ca pdf, se semneaz digital i se ncarc la rubrica Ataare
documente.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 60 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 61 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se vor enumera activitile ce urmeaz a fi derulate, n vederea obinerii rezultatelor previzionate, cu


precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecare activitate introdus n aplicaie va fi corespunztoare unui
rezultat definit anterior n apel. n funcie de apel, activitile vor putea avea una sau mai multe
subactiviti.

55. Buget - Activiti i cheltuieli


Introducerea datelor in aceast funcie depinde de definirea activitilor i subactivitilor din
funcia Activiti previzionate. Aceste activiti i subactiviti se vor prelua n funcia Buget -
Activiti i cheltuieli unde se vor completa cheltuielile aferente.

Pentru adugarea cheltuielilor se apas butonul si se completeaz datele solicitate.


Se selecteaz regiuni mai mult sau mai puin dezvoltate n situaia n care AM-ul nu a definit
acest lucru n apel. n sens contrar dup apsarea butonului de adugare a detaliilor va aprea
direct ecranul de completare a cheltuielilor.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 62 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

NOT
Regiuni mai puin dezvoltate - regiuni al cror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-
ul mediu al UE-27
Regiuni mai dezvoltate - regiuni al cror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 90 % din PIB-ul
mediu al UE-27
n cazul Romniei, regiunea Bucureti Ilfov se ncadreaz n categoria regiunilor mai dezvoltate, restul
regiunilor fiind ncadrate n categoria regiunilor mai puin dezvoltate
Dac proiectul beneficiaz de ajutor de stat se va apsa butonul Da moment n care se vor afia
alte cmpuri care vor trebui completate.
Daca se dorete ataarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi) ele vor
trebui sa fie ataate premergtor n pagina principal a funciei Buget Activiti i cheltuieli.

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i
butonul pentru tergere .
Sistemul permite ataarea de documente, cu condiia ca, pentru acel pas, sa fi fost permis
ataarea de documente la definirea apelului de ctre AM/OI. Pentru a ataa un document se apas

butonul , se completeaz datele din fereastra ce se va deschide i apoi se salveaz.

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .


Se completeaz de Lider si fiecare partener, dup caz.

Observaie:
Cmpul TVA este un cmp editabil. n cazul cheltuielilor nepurttoare de TVA, TVA-ul este 0;
Pentru a terge o activitate se aplic principiul tergerii informaiilor de la sfrit la nceput
(respectiv se vor terge subactivitile, iar apoi activitatea principal).
Pentru a extinde informaiile detaliate pe fiecare activitate n parte se va da click pe sagetica din
stanga activitaii si tot asa pna la cel mai mic detaliu;

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 63 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

56. Buget - Plan anual de cheltuieli

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 64 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

57. Buget Rezultate


Datele din cmpul Detalii rezultat din aceast funcie se preiau din funcia Rezultate ateptate.

Pentru adugarea sau editarea informaiilor suplimentare se apas butonul pentru editare .

Dup completarea cmpurilor funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Justificarea bugetului pe rezultatele definite anterior.


Bugetul alocat fiecrui rezultat se compune din nsumarea valoric a tuturor activitilor ce conduc la
obinerea acestuia.

58. Buget Amplasament

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 65 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Justificarea bugetului n funcie de tipul de regiune selectat anterior

59. Buget - Cmp de intervenie

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se selecteaz din nomenclator

60. Buget - Form de finanare

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se selecteaz din nomenclator

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 66 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

61. Buget - Tip teritoriu

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se selecteaz din nomenclator

62. Buget - Activitate economic

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se selecteaz din nomenclator

63. Buget - Obiectiv tematic

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 67 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

Se selecteaz din nomenclator

64. Buget - Mecanisme aplic. terit.

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se selecteaz din nomenclator

65. Buget - Tem secundara FSE

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se selecteaz din nomenclator

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 68 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

66. Buget - Natura investiiei

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor

amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Se selecteaz din nomenclator


67. Vizualizare proiect
Va genera Cererea de finanare cu toate datele introduse i salvate n funciile anterioare.
68. Finalizare
Aceast funcie presupune parcurgerea urmtorilor pai:
pas 1 - se selecteaz funcia Transmitere proiect;
pas 2 - se apas butonul Blocare editare proiect;
pas 3 - se confirm continuarea procesului;
pas 4 - se poate genera cererea de finanare n format pdf i se va semna digital;
pas 5 se apas butonul indicat;
pas 6 se alege cererea de finanare semnata digital;
pas 7 se ncarc n sistem;
pas 8 se completeaz parola de confirmare (este aceeai parol cu cea de
autentificare n sistem);
pas 9 - se apas butonul indicat pentru a trimite cererea de finanare ctre
autoritatea responsabil.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 69 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 70 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

69. Evaluare

NOTA:
Aceast seciune se poate vizualiza n doua situaii, respectiv:

1. Atunci cnd pentru cererea de finanare transmis sunt cerute clarificri de ctre persoanele
responsabile cu evaluarea proiectului. n aceast situaie seciunea Evaluare se va gsi n cererea de
finanare editabil pentru care s-au cerut clarificri.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 71 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

2. Atunci cnd cererea de finanare este aprobat sau respins de ctre persoanele responsabile cu
evaluarea proiectelor. n aceast situaie solicitantul va avea posibilitatea de a descrca documentul ce
st la baza deciziei primite.

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 72 din 73
MySMIS2014 Front Office
Anexa 1

DOCUMENT1_ver.2
Pagina 73 din 73