Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

FIZICA NUCLEARA

Numr de ore/Verificarea/Credite
Curs Seminar Laborator Proiect Examinarea Credite
28 14 14 - CV3 4

CONINUTUL DISCIPLINEI

a) Curs

Capitolul Coninuturi Nr.ore


1. Fortele nucleare. Nucleul 1.1. Fortele fundamentale din natura, caracteristici 4
atomic - fundamente - in speta fortele nucleare.
1.2. Nucleul atomic: caracteristicile generale
(bariera de potential nuclear; spinul nuclear;
momentul magnetic nuclear; momentul electric
cudripolar al nucleului; energia de legatura
nucleara, etc.).
1.3. Modele nucleare (modelul hidrodinamic,
modelul in paturi, modelul generalizat)
2. Radioactivitatea: 2.1. Radioactivitatea naturala si artificiala; 4
fundamente fizice 2.2. Marimi si legi caracteristice fenomenelor
radioactive.
2.3. Serii si familii radioactive.
3. Principiile fizice ale 3.1. Principiile detectiei nucleare 4
detectiei si dozarii radiatiilor 3.2. Sistemul rontgenologic si radiobiologic al
nucleare dozimetriei nucleare marimi si unitati de masura
3.3. Interactia radiatiei cu substanta - mecanisme
4. Etapele interactiei radiatiei 4.1. Mecanismul molecular, celular, tisular si 4
nucleare cu organismele vii. organic al interactiei radiatiilor ioniante cu tinta
biologica
5. Reactii nucleare: fisiunea 5.1. Tipuri de reactii nucleare; marimi si legi in 4
si fuziunea nucleara reactiile nucleare
5.2. Fisiunea nucleara mecanismul de
declansare; Reactia in lant; Masa critica.
5.3. Caracteristicile fizico-chimice ale uraniului si
izotopilor sai
5.3. Fuziunea nucleara conditii de declansare a
reactiei si caracteristici
5.4. Arsenalul nuclear clasic si modern -
clasificare
6. Reactorul si centrala 6.1. Compunerea si functiile reactorului nuclear 4
nucleara. 6.2. Tipuri de reactori nucleari
Uraniul saracit si utilizarile 6.3. Uraniul saracit si intrebuintarile militare
militare.
7. Terorismul nuclear si 7.1. Caracteristicile terorismului nuclear. 4
radiobiologic. 7.2. Efectele radiobiologice datorate actelor de
terorism nuclear.
7.3. Iradierea profesionala si neprofesionala;
7.4. Riscul iradierii, mijloace de protectie,
legislatie, cazuistica.
Total ore 28

b) Aplicaii

Tipul de aplicaie Coninut Nr.ore


Seminar Energii de legatura, clasificarea nucleelor. 2

Laborator Stabilitate si instabilitate nucleara 2


Seminar Dezintegrari alfa, beta, gama, captura electronica, 2
radiatia X
Laborator Caracteristicile dezintegrarilor radioactive clasice 2
Seminar Principii in evaluarea dozelor de radiatie ionizanta 2
Laborator Caracterizarea surselor de iradiere. 2
Seminar Clasificarea cazuisticii efectelor nucleare 2
(precoce, medii, tarzii)
Laborator Efectele biologice nefaste ale radiatiilor nucleare 2
lectii invatate
Seminar Probleme de energetica nucleara in reactiile de 2
fisiune si fuziune nucleara.
Laborator Exemple de realizare a reactiilor de fisiune si 2
fuziune nucleara
Seminar Centrala nucleara de la Cernavoda si din tarile 2
vecine: probleme de managementul riscului si al
accidentului nuclear.

Laborator Utilizarea uraniului saracit in conflictele militare 2


lectii invatate
Seminar Probleme de energetica nucleara si risc radioactiv. 2
Laborator Metode si mijloace de preventie si interventie in 2
caz de accident sau atac nuclear
Total ore 28

EVALUARE
Evaluarea cuprinde evaluarea continu pe parcursul semestrului (EC) i evaluarea final (EF).
EC cuprinde urmatoarele componente:
- evaluarea la seminar (ECS),
- evaluarea referatului pe o tema data (ECR)
- evaluarea activitatii la laborator (ECL).

Evaluarea final (EF) se va face prin colocviu oral.

Nota final (NF) se va stabili dup urmtoarea formul:

NF= 0.1ECS+0.1ECR+0.05ECL+0.75EF,

n condiiile: min.ECS=6, min. ECR=6, min.ECL=6 i min.EF=5.

Cerine minime de performan:


a. Capitolul 1
Descrierea caracteristiclor generale ale nucleului atomic
Calculul marimilor fizice fundamentale ce caracterieaza materialul nuclear
(raza nucleara, volum nuclear, energie de legatura, densitate nucleara)
b. Capitolul 2
Clasificarea si caracteristicile fundamentale ale familiilor radioactive naturale
si artificiale
Aplicarea corecta a formulelor privind dezintegrarile radioactive (incl. timp de
injumatatire, timp de viata, constanta de dezinetgrare) si activitatea unui
preparat radioactiv (incl. Activitatea speifica)
Insusirea criteriilor de stabilitate nucleara
c. Capitolul 3
Insusirea tuturor marimilor fizice si unitatilor de masura din sistemul
rontgenologic si radiobiologic
Caracterizarea dezintegrarilor radioactive alfa, beta si gama
Aplicarea principiilor de conservare in dezintegrarile radioactive
d. Capitolul 4
Descrierea mecanismului micro- si macroscopic de interactie a radiatiei
ionizante cu structurile vii
Clasificarea efectelor biologice imediate si a efectelor tarzii ale iradierii
e. Capitolul 5
Explicarea caracteristicilor de baza ale reactiilor nucleare de fisiune si fuziune
Calculul energiei de reactie si a pragului unui reactii nucleare
f. Capitolul 6
Reprezentarea elementelor constructive de baza si a rolului componentelor
unui reactor nuclear de tipul CANDU (Cernavoda)
Caracterizarea fizico-chimica a izotopilor uraniului si a uraniului saracit
g. Capitolul 7
Caracteristicile specifice ale actelor de terorism nuclear
Aplicarea determinarilor de radioactivitate pentru caracterizarea gradului de
risc al unui atac nuclear terorist

BIBLIOGRAFIE (minimal obligatorie)


1. Marcu Gh., Marcu T., Elemente radioactive: Poluarea mediului si riscurile iradierii,
Ed. Tehnica, Bucuresti, 1996.
2. Duliu G.O., Aplicatiile radiatiilor nucleare, Ed. Univ. Bucuresti, 1993.
3. Muhin K.N., Fizica nucleara experimentala, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1982.
4. Bunus T.F., Izotopii radioactivi, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1970.
5. Celan E., Materia vie si radiatiile, Ed. Stiint. Si Enciclopedica, Bucuresti, 1985.
6. Gutul M., Muntean M., Structura atomului. Notiuni teoretice. Exercitii si probleme.,
Ed. Inst. Politehnic, Bucuresti, 1992.
7. Miclaus S., Culegere de probleme de fizica, Inst. Militar de Transmisiuni Decebal,
Sibiu, 1992.
8. Rusescu C., Tudose C., Modele si modelare in fizica, Ed. Stiint. si Enciclopedica,
Bucuresti, 1987.
9. *** Traim cu radiatii, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989.
10. site Internet al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare:
http://www.cncan.ro/ro/default.php
11. Site academic: www.academic.bioelectromagnetic.ro

S-ar putea să vă placă și