Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2: Bugetul proiectului

Denumire Aplicant:
Cod Proiect:
Titlu Proiect:

TOTAL (fr TVA)


CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)
- Lei -

1. Resurse umane

2. Participani

3. Alte tipuri de costuri, din care:

3.1. Cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% ptr. axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din
valoarea totala eligibila a proiectului - X%

4. Rezerv de contingen - maxim 5% din (1+2+3) - X%

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)


0.00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraie (proiecte


strategice: max. 5% pt.pers.juridice de drept public, sau max.7% pt.pers.juridice de
drept privat; proiecte de grant: max. 15% pt. toate categoriile de beneficiari, din total
cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) - X%

7. VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care:


0.00
7.1. valoare activiti transnaionale
7.2. valoare activiti externalizate

8. CONTRIBUIA SOLICITANTULUI

9. ASISTENA FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT ( 7-8 )


0.00

10. TVA nedeductibil estimat

11. VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI (7+10)


0.00