Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL TUTORIAL HUNEDOARA
SPECIALIZARE DREPT

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE


REFERAT
ORGANISME DE GESTIUNE COLECTIVA

Conf.univ.dr. Student
Adrian Circa Dinu Constantin
An III ID
Organismele de gestiune colectiv reprezint personae juridice
constituite prin libera asociere a autorilor si a altor titulari ai dreptului de autor si
de drepturi conexe, al crui scop esential este acela de a colecta drepturi de autor si
de a le repartiza titularilor care le-au incredintat gestiunea.
n absenta unui organism de gestiune colectiva, autorul singur, nefiind
omniprezent, nu poate controla toate utilizrile operelor sale n propria tar, ca sa
nu mai vorbim de utilizrile acestora n afara trii.
Organismele de gestiune colectiva pot fi create fie pentru gestionarea unor
categorii distincte de drepturi, corespunztoare unor domenii diferite de creatie, fie
pentru gestionarea drepturilor apartinnd unor categorii distincte de titulari.
Aceste organisme actioneaz n limitele mandatului ncredintat si pe baza
statutului adoptat conform legii.

Aceste organisme de gestiune colectiva functioneaza potrivit reglementarilor


privind asociatiile fara scop patrimonial si actioneaza in limitele mandatului
incredintat de catre membrii si potrivit prevederilor statului de functionare.
Organismele de gestiune colectiva se constituie cu avizul Oficiului Roman pentru
Drepturi de Autor, oficiu caruia trebuie sa ii transmita in formatii legate de
exercitarea propriilor atributii si o dare de seama anuala.

Titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe au libertatea de a alege


intre a-si exercita drepturile recunoscute de Legea nr. 8/1996 in mod personal sau
prin organismele de gestiune colectiva, asadar gestiune colectiva este o faculate si
nu o obligatie a titularilor de drepturi.

In Romania functioneaza 7 organisme de gestiune colectiva, pentru


gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzator unor domenii diferite
de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii
distincte de titulari.

Urmatoarele organisme de gestiune colectiva functioneaza in domeniul


drepturilor de autor:

1. UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania-


Asociatia Drepturilor de Autor) gestioneaza drepturile autorilor de muzica.
2. DACIN-SARA (Societatea pentru Drepturi de Autor in Cinematografie si
Audiovizual-Societatea Autorilor Romani din Audiovizual) gestioneaza drepturile
autorilor de opere audiovizuale.

3. COPYRO (Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor in domeniul


Operelor Scrise) gestioneaza drepturile autorilor de opere scrise.

4. VISARTA (Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in


domeniul Artelor Vizuale) gestioneaza drepturile autorilor din domeniul artelor
vizuale.

Organisme de gestiune colectiva in domeniul drepturilor conexe

Urmatoarele organisme de gestiune colectiva functioneaza in domeniul


drepturilor conexe:

1. CREDIDAM (Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor


Interpreti) gestioneaza drepturile artistilor interpreti sau executanti.

2. UPFR (Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania) gestioneaza


drepturile producatorilor de fonograme.

3. UPFAR-ARGOA (Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din


Romania-Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual) gestioneaza
drepturile producatorilor de opere audiovizuale.

Obligatiile Organismelor de Gestiune Colectiva

Potrivit Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe,


organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii:

1. Sa protejeze interesele membrilor sai, in ceea ce priveste gestionarea


drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului
Romaniei, prin incheiere de contracte de reprezentare cu organisme similare din
strainate;

2. Sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de


drepturi, potrivit prevederilor din statutul de functionare;
3. Sa asigure accesul propriilor membrii la informatiile privind orice aspect al
activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora.

4. Sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu


autoritatile publice care au drept de control si, prin acestea cu utilizatorii;

Obligatii de transparen fa de publi.

Organismele de gestiune colectiv au obligaia s comunice publicului, prin


mijloace de comunicare n mas, n temeiul art.1251,din legea 8/1996 urmtoarele
date:

a) categoriile de titulari de drepturi pe care i reprezint;

b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaz;

c) categoriile de utilizatori i categoriile de persoane fizice i juridice care au


obligaii de plat a remuneraiilor compensatorii pentru copia privat, ctre
titularii de drepturi;

d) actele normative n temeiul crora funcioneaz i colecteaz remuneraiile


cuvenite titularilor de drepturi;

e) modalitile de colectare i persoanele responsabile de aceast activitate, pe plan


local i central;

f) programul de lucru.

Organismele de gestiune colectiv au obligaia s publice, n format


electronic, pe pagina proprie de internet, n temeiul art.1341 alin.(1), urmtoarele
informaii actualizate:

a) statutul;

b) lista membrilor organelor de conducere centrale i locale, componena


comisiilor interne i lista responsabililor locali;
c) situaia anual privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe
categorii de utilizatori sau ali pltitori, sumele reinute, costul gestiunii i sumele
repartizate pe categorii de titulari.

d) darea de seam anual;

e) informaiile privind adunarea general, cum ar fi: data i locul convocrii,


ordinea de zi, proiectele de hotrre i hotrrile adoptate;

f) alte date necesare informrii membrilor.

Obligatii de transparen fa de membri:

Organismele de gestiune colectiv au obligaia s asigure accesul propriilor


membri la informaiile privind orice aspect al activitii de colectare a sumelor
datorate de utilizatori i de repartizare a acestora, potrivit art.130 alin.(1) lit.f).

Astfel, orice membru are dreptul de a solicita, n nume personal sau prin
reprezentant autorizat, informaii detaliate i documente privind sumele ce i-au fost
repartizate n ultimele 12 luni, proveniena, modul de calcul al drepturilor i
reinerile aplicate, precum i verificarea concordanei acestor date cu prevederile
regulamentului de repartizare, conform art. 1341 alin.(2).

Membrii care consider c li s-ar fi nclcat dreptul de acces la informaiile


solicitate pot sesiza, n termen de 3 zile, Comisia permanent special privind
accesul la informaii, desemnat de Adunarea general, format din 5 membri, care
nu sunt angajai i nu fac parte din organele de conducere. Comsia este obligat s
rspund n termen de 7 zile att celui care a formulat sesizarea, ct i
administratorului general.

Comisia ntocmete un raport anual asupra activitii sale, pe care l


nainteaz Adunrii generale i Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor,
potrivit art. 1341 alin.(5).
Drepturile membrilor organismelor de gestiune colectiva;

Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor sau conexe


se acorda direct, prin contract scris de catre titularii de drepturi. Deasemenea, orice
titular de drepturi de autor sau conexe poate incredinta, prin mandat, administrarea
drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva.

Orice membru al unui organism de gestiune colectiva are, in temeiul Legii nr.
8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, urmatoarele drepturi:

1. Deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiilor si a altor


sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi,
precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiuni colective trebuie sa
fie luate de membrii, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului de functionare.
Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune
colectiva are dreptul la un vot in cadrul adunarii generale.

2. Comisionul datorat de titularii drepturilor de autor, care sunt membrii ai unui


organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a
acestuia cumulat cu comisionul datorat organismului de cestiune colectiva care
este colector unic nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual.

3. Sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza


individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia,
in termen de maximum 6 luni de la data colectarii.

4. Titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a
caror repartizare nu presupune o documentatie speciala in termen de 30 de zile de
la data colectarii.

5. Sumele rezultate din plasamentul remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate,


aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita
obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca
urmare a incalcarii drepturilor de autor sau conexe se cuvin si se repartizeaza
titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismelor de gestiune
colectiva.
6. Orice membru are dreptul de a solicita, in nume personal sau prin reprezentant
autorizat, informatii detaliate si documente privind sumele ce i-au fost repartizate
in ultimele 12 luni, provenienta, modul de calcul al drepturilor si retinerile aplicate,
precum si verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de
repartizare.

7. Orice membru are dreptul de a consulta pe baza de cerere scrisa, la sediul


organismului de gestiune colectiva, intr-un interval de 30 de zile inainte adunarii
generale, urmatoarele documente: darea de seama anuala, bilantul contabil,
raportul organelor de conducere si al comisiei de cenzori, salariile individuale ale
angajatilor, situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobanzilor
obtinute, situatia litigiilor cu utilizatori.

Neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege de catre organismele de gestiune


colectiva da dreptul Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor sa ceara intrarea in
legalitate, iar in caz de neconformare, sa ceara instantei de judecata desfiintarea
acestui organism.

Bibliografie:

-Legea 8/1996 actualizata privind dreptul de autori si drepturi conexe

-Viorel Ros, Dreptul proprietatii intelectuale, Curs universitar, Editura Global Lex
2001