Sunteți pe pagina 1din 35

NHNG VN KH KHN

Mc Lc
Bi hc Trnh Cn Bn Trnh Cao Cp
1. Hng Dn Hc Cch i Ph
Es 40:25-31
2. Khi Gp Phi Kh Khn Nhng Ni Lo u Chin Thng S Lo u
Mat 6:25-34 Phi 4:2-9
3. Khi B Tn Thng Tha Th & B Qua Mi Quan H Tnh Cm
Mat 18:21-35 Ro 12:9-21
4. Khi Tinh Thn Cng Thng Qu Bn Rn Vt Qu Mc Chu ng
Lu 10:38-42 IICo 1:3-11
5. Khi Tht Bi Xung Tinh Thn, Nhng Khng B n in ca c Cha Tri Dnh Cho
Cuc Tt C Mi Ngi
Lu 10:38-42 ITi 1:12-20
6. Khi Gp Tai Nn Tr V Bn
Gi 14:1-6 IICo 4:8-18
7. Khi Thc Mc Vn Cn Phc Hi Nim Hy Vng Hy Vng Trng Cu
Lu 24:13-32 Ro 8:18-25,31-39
Phn Dnh Cho Hng Dn Vin
Mc ch
Lot bi ny ni v g? Mc ch ca lot bi hc Thnh Kinh ny gip bn i din vi nhng kh khn trong cuc
sng cng vi nhm ngi c th nng nhau.
Nhng Ngi Tm Hiu v Nhng Ngi ang Gp Kh Khn
Lot bi ny dnh cho ai? Hai loi ngi: (a) Nhng ngi khng bit h ang v tr no trong nim tin v sn lng
tm kim c Cha Tri. V (b) Nhng ngi tip nhn Cha Gi-xu v mun tng trng trong nim tin.
Ngi Mi
Ti c th mi cc bn cha tin Cha d kha ny khng? D nhin. Hn na, y l dp tt h tm hiu v tin nhn
Cha Cu Th Gi-xu.
Nghin Cu
Chng ta s nghin cu v vn g? By kh khn cn bn (xem Mc Lc trang u) v nhng on Kinh Thnh
hng dn cch i ph vi nhng kh khn y.
Bui Hc u Tin
Chng ta s lm g trong cc bui hc? Trong bui hc u tin chng ta s lm quen vi nhau v tho lun v nhng
iu lut cn bn cho nhm. Cc bui hc sau, bn c hai La Chn cho gi hc Kinh Thnh.
Hai La Chn
Hai la chn y l g? La Chn 1 Dnh cho nhng nhm mi thnh lp hoc nhng nhm cha quen hc Kinh
Thnh. Cn bn ca La Chn ny gm nhng cu hi c nhiu cu tr li, v nhng cu tr li y khng c ngha l ng
hay sai.
La Chn 2: Dnh cho cc nhm quen hc Kinh Thnh v mun tm hiu su hn. Nhng cu hi trong phn ny
kh hn v phn on Kinh Thnh c phn dy d su hn.
Chn Phn No
Bn s khuyn khch chn phn no? La Chn 1 Rt tt cho nhng nhm mi thnh lp hoc nhng nhm cha
quen hc Kinh Thnh. Hoc cc nhm ch hp nhau trong vng mt gi ng h. La Chn 2 Dnh cho cc nhm c trnh
cao v Kinh Thnh, hoc cc nhm hc vi nhau trn mt gi ng h.
Chn C Hai
Chng ti chn c hai c khng? Nu nhm hc vi nhau t mt ting ri n hai ting ng h, bn c th chn
v hc c hai. Hoc mt bi trong hai tun. Tun u hc La Chn 1 v tun sau hc La Chn 2. Hoc bn cho nhm hc
mt La Chn v La Chn kia em v nh lm.
Nhm Nh
Lot bi ny c g khc bit? Lot bi ny c dnh ring cho cc nhm nh cng nhau nghin cu.
Thnh Lp Nhm
C mc ch g ngoi vic hc Kinh Thnh? To c hi cho mi ngi chia x nim tin v tht cht tnh thn vi nhau.
iu ny thng c gi l koinonia.
Koinonia
Koinonia c ngha g v ti sao n nm trong nhng bi hc ny? Koinonia ngha l thng cng. y l phn rt quan
trng cho cc bui hp mt, v nhng ngi trong nhm bit nhau, quen nhau, h sn sng tm tnh, chia x v lo lng cho
nhau.
Kin Thc V Kinh Thnh
Nu ti khng bit nhiu v Kinh Thnh th sao? Khng sao c. La Chn 1 ch da trn nhng cu chuyn cn bn
trong Kinh Thnh. Mi ngi s cng nhau nghin cu nh bn cha bao gi bit Kinh Thnh. C hai La Chn thng c
nhng li ch gii gip bn d hiu.
Nhng Li Ch Gii
Nhng li ch gii c ngha g cho cc bui hc? Gip bn hiu v bi cnh ca phn on Kinh Thnh, hoc gip bn
suy ngh n s dy d ca phn on Kinh Thnh.
Hng Dn
Ai s hng dn bui hc? ng ra phi c ba ngi: (a) hng dn vin, (b) ph t, v (c) ngi phc v. Ngi ph
t s gip nhiu khi nhm c ng ngi. Hn th na, cng l mt trong nhng mc tiu ca nhm lp thm mt
nhm mi nu cn.
Bt u Mt Nhm Nh Beginning a Small Group
1. Chng Trnh:
C ba phn chnh cho mi bui nhm.
X giao: 15 pht. Mc ch: lm quen, tr chuyn.
Hc Kinh Thnh: 30 pht. Mc ch: chia x bc ng nim tin.
Gi Chm Sc: 15- 45 pht. Mc ch: cu nguyn cho nhau.
2. Nhm Bn Ngi: Nu bui nhm c trn by ngi, chn La Chn 1 hoc La Chn 2 cho gi hc Kinh Thnh v
chia ra mi nhm bn ngi. (Nhm bn ngi s c gi chia x v hc Kinh Thnh trong vng 30 pht). Sau tt c hp
li nhau cho gi Chm Sc.
X Giao: Tt c mi ngi
Hc Kinh Thnh: Nhm nh bn ngi
Gi Chm Sc: Cng nhau hp li
3. Dnh Mt Gh Trng: Dnh mt gh trng khi n gi tm tnh v mi c Cha Tri ng trn gh y. Nn nh,
khi chia nhm nh bn ngi trong gi hc Kinh Thnh, tm linh bn tng trng s lng m khng cm thy nhm qu
ln.
Hng dn vin lc no cng cn mt ph t khi nhm c trn 12 ngi, nn chia ra v nh ngi ph t hng
dn mt nhm.
Bi 1: Hc Cch i Ph
Es 40:25-31
Mc ch
Lm quen, a ra kin v nhng nguyn vng v quyt nh nhng iu lut chung cho nhm.
M u
Hng Dn Vin: Ch yu ca thi gian ny l lm quen. Xin c nhng ch dn v lm Bc Mt. Sau tip tc Bc
Hai v bt u phn Hc Thnh Kinh.
Bc Mt: Sinh Hot Ngy Nay Ca Bn Th No? Bn c bn rn c ngy khng? T gii thiu vi nhm v bn bng
cch nh du x vo nhng mnh di y cho bit sinh hot trong ngy ca bn. Ti sao bn chn mnh y. Nu
trong nhm c mt vi ngi cha bit nhau, nn gii thiu lm quen nhau.
i chn khng chi cng vin c mng trn con ng Elm
(mt ngy thng th) (mt ngy b u)
Nng p Ging bo
Ti c cm ngh mnh l cng cha Ti cm ngh nh i giy th thao
Nhng con kin Con nga tri
Hoa hu Vit Nam Tc tai b u
Con ch du k Ci bo cha la
M Tha-ri-sa Madonna
Gii Thiu
Bc Hai: n Mng. Cho mng v hoan nghn mi ngi n nhm cng nhau nghin cu hc hi v nhng kh
khn. Khng c ai sng m khng gp kh khn. C ngi tri qua nhiu kh khn, c ngi tri qua t, nhng tt c u
tri qua thi gian kh s. ng -li-pha, bn ca ng Gip, ni Loi ngi sinh ra b khn kh nh ln la bay chp ln
khng (Giop 5:7). Nhng kh khn c th l k ngn phiu vi s tin nhiu hn trong ngn hng, c th l vic rng dy
cc con, hoc l nhng vn khc nh ly d hay b v n, ph sn. Ch c mt iu chc chn l kh khn s n. l
nhng tin bun.
Tin vui l chng ta khng nhng kh khn thng cuc. Trc ht chng ta phi chp nhn rng mi ngi u gp
kh khn. Sau chng ta s x dng mi ti nguyn chng ta c c qua sc mnh ca c Cha Tri, s nng t
bn b, v li hng dn t Kinh Thnh. Cui cng chng ta s vt qua nhng kh khn nh nhng nh con sng hng
dn dng nc chy. Khi chng ta qua n b bn kia, chng ta s cm thy nh nhng v vui sng.
Nhng lc nhm li, chng ta s nghin cu v nhng kh khn cn bn trong cuc sng. Nhng kh khn y bao gm
lo u, au bun, cng thng, tht bi v tai nn. Cui cng chng ta s bn n mt cu hi thng dng, Cha i, ti sao
iu ny xy n cho con?
Trong kha ny, phn hc Kinh Thnh s hi khc l. Thng ni dung ca phn on Kinh Thnh l ch ca bui
hc. Nhng trong kha ny, ch s l tm tnh v i sng bn, dng li Cha lm dn bi cho bui tho lun.
Hc Kinh Thnh 30 pht Nhm bn ngi
Hng dn vin: Nu nhm c trn by ngi, chng ti ngh bn chia ra mi nhm bn ngi. Mt nhm phng
n, mt nhm phng khch, mt nhm bp. Nn mi mt ngi hng dn mi nhm v hc Kinh Thnh trong vng
thi gian quy nh. Sau dnh 15- 45 pht cho gi Tm Tnh.
Phn on Kinh Thnh di y l li ca tin tri -sai. on 1-35, -sai ni tin tri v dn Sy-ri nghch cng dn Giu-
a v dn Y-s-ra-n. on 36-39, -sai ni v s sp ca quc Sy-ri v cnh co v s cng thnh ca dn Ba-by-
ln v dn Cha b y qua Ba-by-ln. on 40-66, -sai vit v giai on cui ca s lu y. c Es 40:25-31, tr li cc
cu hi v tho lun cng nhm. Trong mi nhm nh bn ngi, mi mt ngi hng dn. Ln lt tr li cc cu hi.
Sau 30 pht, hng dn vin mi mi ngi hp li cho gi Tm Tnh.
1. Bn s v bc tranh no cho hp vi phn on Kinh Thnh ny?
Mt ngi c n suy t di mn m y sao
Nhm ngi chy ua, v c mt ngi vp ng
Chim ng ct cnh cao bay ln nh ni
Mt lc s c thng vt qua im cui cng
Mt lc s t rt nng qua khi u ng ta
2. tui thiu nin (13-19), iu g lm cho bn vp v ng?
Hai bn chn tri ca ti Ti rt long chong.
p lc ca bn b ti mun c ging nh h.
Tnh t m ca ti mun th nghim nhng iu mi l.
Tnh rt r lc x giao
Lng khng t tin vo th din ca ti
Nhng bc ng ca ti
Ti t b vp ng
3. tui thiu nin, ai l ngi thi phng i cnh ca bn? (ngi nng bn khi bn ng lng.)
M/M Ba/Cha
ng/B Ni/Ngoi Bn thn
Mt mc s Ngi bn ng tui
Khng ai Mt ngi thy c bit
4. Bi th ny vit cho nhng ngi b a i l phu t. Khi no bn cm thy mnh ang trong tnh trng khng
thuc v u ging nh h?
Khong 12,13 tui
Khi dn n ch mi l lc ti cn tr hoc tui thiu nin
Khi dn n ch mi lc ti trng thnh
Khi hc i hc xa nh
Khi ti nhn vic khng hp vi kh nng ca ti
Khi ti trong mt nhm m ti l thiu s khc chng tc, vn ha, v nim tin
Ngay lc ny
Lc no ti cng trong trng thi y
Ti cha bao gi trong trng thi y

5. L nhng ngi xa x chng ta nn hiu bit iu g trc khi chng ta hi hng (c.28)?
c Cha Tri cho php xy ra, khng phi chng ta
c Cha Tri lm ch
c Cha Tri khng mt mi v sa ng trong cng vic
c Cha Tri gip nhng k t lp
c Cha Tri s lo cho chng ta theo thi gian Ngi n nh
6. Lm k xa x mt mi, nhng li ha no lm phn khi v nng tinh thn?
c Cha Tri l ng hng sng (c.28)
Ngi l ng sng to u cng t (c.28)
Ngi chng mi mt (c.28)
V s khn ngoan Ngi khng th o lng (c.28)
Ngi ban sc khe cho k nhc nhn (c.29)
V Ngi thm lc lng cho k chng c sc (c.29)
Nhng ai trng i c Gi-h-va chc c sc mi (c.31)
H ct cnh cao nh chim ng (c.31)
H chy m khng mt nhc (c.31)
H i m khng mn mi (c.31))
7. Nu so snh i sng bn vi chim ng, bn s bay v u?
Bay cao bay theo chiu gi
Cm thy b nhi nhng ti ng vng
Mt mi mt hnh trnh qu di
B thng nhng ch nhng vt thng nh

8. Kha cnh no ca i sng bn cm thy mt mi?
i sng c nhn i sng gia nh
Vic lm, hnh ngh i sng tm linh
V mt tnh cm
9. Ngay lc ny, bn cn sc mnh no t c Cha Tri:
Bay cao nh chim ng Ti mun lm mt iu g khc hn l ch sng cho qua ngy.
Chy v khng mt nhc Ti cn theo kp vi i sng bn rn ny.
i v khng mn mi Ti cn gip trn tng bc i.

10. Nhm ny c th lm g gip bn tm c sc lc?
Ch cn lng nghe ti chia x nhng kh khn
Hng dn ti tm n sc lc t c Cha Tri
cnh v ng bc vi ti
Dng li cu thay cho ti
Cho bit h i ph nh th no vi nhng kh khn tng t

Gi Chm Sc 15 45 pht / Tt c mi ngi
Hng dn vin: Trong bui hc u tin ny, nn dnh th gi a ra v tho lun nhng iu lut cho nhm. Sau
bt u gi Chm Sc, cu nguyn cho nhau.
1. ng lc no a bn n nhm ny?
T m tm hiu
Mt ngi bn mi ti
Ti khng c chuyn g lm
Lng ti t bo rng phi ci thin i sng.
2. L mt thnh vin ca nhm, mc ch v nguyn vng ca bn qua kha hc ny l g? Chn hai hoc ba iu di
y v thm vo kin ring ca bn.
Tm phng cch lc nhng kh khn trong cuc sng
Lm quen vi nhng ngi sn lng ci m v thnh tht chia x v nhng kh khn ca
h.
Ngh ngi v gii tr v qun ht nhng kh khn
Tm xem Kinh Thnh ch dn g v phng cch i ph vi nhng kh khn
i ph vi nhng vn gy ra kh khn cho i sng ti
Hiu bit thm v tnh yu thng v s lo lng ca c Cha Tri dnh cho ti
Xem c Cha Tri phn g vi ti v bit Ngi trn i sng ti
C mt hng nhn mi v nhng kh khn, ti khng cm thy b chng tn cng
Li Cha nng c tin ti hu ti c th c thng nhng kh khn qua s gip ca c Cha Tri

3. Nu bn ha nguyn tham gia vo su tun n cho kha hc ny, nhng iu g bn mun mi ngi trong nhm
phi chp thun trc khi bn tr li? Chn hai hoc ba iu v thm vo ca bn:
Hin Din: Xem vic nhm li l iu quan trng.
Khuyn Khch Nu Ln Cu Hi: Trong cng mt nhm, mi ngi u nng nhau qua nhng cu hi khc nhau
lin quan n nim tin. Nn khuyn khch nhau nu ln cu hi.
Mc ch: Nhm ny c lp nn cho tt c nhng ai ang gp kh khn, ang tm kim cng nh nhng ngi bt
u tr li vi nim tin ni Cha Cu Th Gi-xu. Mc ch ca nhm ny l mi nhiu ngi n cng nhau chia x
nim tin.
Trch Nhim: y l mt nhm c tinh thn gip nhau, vo cui gi nn hi thm,nu ln vn cu nguyn v
khuyn khch nhau.
Kn Nhim: Yu cu bn nn cn thn gi kn mi vn (c nhn) c a ratho lun trong nhm.
Gia c: n cui kha hc, c nhm nn cng nhau nhn nh, gp v kinh nghimv quyt nh c nn gi mi
thng cng vi nhau khng.
Thc Hnh
Vit cu Kinh Thnh di y trn t giy nh v ni m bn d thy cho tun n.
Ngi ban sc mnh cho k nhc nhn ... nhng ai trng cy ni c Gi-h-va th chc c sc mi, ct cnh bay cao
nh chim ng; chy m khng mt nhc, i m khng mn mi.Es 40:29-31
No man ever got himself out of trouble until he first admitted he was in trouble. Proverb
Never attempt to bear more than one kind of trouble at once.
Some people bear all three kinds all they have had, all they have now,
and all they expect to have. Edward Everett Hale
Bi 2: Khi Gp Kh Khn
Mc ch
Pht trin cch i ph vi s lo u.
M u
Hng Dn Vin: Mc ch ca gi X Giao hm nay l gip mi ngi trong nhm bit nhau hn v chia x mt t v
i sng c nhn. Chng ti khuyn khch bn l ngi u tin chia x. Sau c Bc 2 v bt u hc Kinh Thnh.
Bc Mt: Nhng Bi Cnh. Chia x vi mi ngi trong nhm bit s v bi cnh lch s ca bn. Chn hai bi cnh
v i sng bn v chia x vi nhm.
lc bn vui sng nht
lc bn tri qua nhng tr ngi v t thnh qu
lc bn c gan mo him nhng rt ng cng
lc bn rt xu h mun n th
lc bn rt r b cuc
lc bn tht su no
lc bn lm chuyn ng b pht
Gii Thiu
Bc Hai: Khi Gp Ni Lo u. Trong bi hc ny chng ta s tm hiu v s kh khn ca ni lo u. Chng ta sng trong
mt x hi c rt nhiu l do lo. Chng hn nh tnh trng kinh t, vn hc vn, ti li gia tng, nhng iu lin h n
mi trng thin nhin. Thng nhng mi lo u chung ny lm cho chng ta cm thy mnh bt lc. Ni tm li, mt
ngi c th lm g c v n quc gia v ti li ngy cng gia tng?
Nhng cng c nhiu mi lo lng khc. Nhng ni lo ring c nhn: Tng lai cc con s ra sao? Lm sao c th ly
lt trong vng nm ngy cho n lc lnh lng? Ti phi lm ht mi vic bng cch no m khng b lng tr? Tm u
ra ngi th sa xe ng tin cy v r tin?
Nhng nu chng ta c suy ngh ln qun v nhng vn tng t nh th, chng ta s khng th no vui tha vi
cuc sng c Cha Tri ban cho. Tri vi nhng g chng ta suy ngh, s lo lng khng phi l iu kin ca cuc sng.
Chng ta c th sng mt cuc sng khng cn lo u.
Trong bi hc ny, bn s c dp i ph vi nhng kh khn, ni lng ca s lo u trong cuc sng. C hai s la chn
cho gi hc Kinh Thnh. Phn 1 dnh cho nhng nhm c trnh cn bn bt u vi phn on Kinh Thnh quen
thuc v nhng ni lo u trong Bi Ging Trn Ni. Phn 2 dnh cho cc nhm trnh cao cp hc v th Phao-l gi
cho hi thnh Phi-lp lc ng trong t, ng ta nu ln nhng li khuyn khch nng cc tn hu hi thnh Phi-lp lc h
ang gp kh khn.
Hc Kinh Thnh
Hng dn vin: Nu hm nay c trn by ngi, chng ti khuyn khch bn nn chia mi nhm bn ngi chia
nhm khc vi tun trc. Nn mi mt ngi hng dn mi nhm v hc Kinh Thnh trong vng thi gian quy nh.
Nh chn Phn 1 hoc Phn 2 cho gi hc Kinh Thnh. Sau tt c cng nhau hp mt cho gi Chm Sc t 15 45 pht.
La Chn 1
Nhng Ni Lo u
Mat 6:25-34
c Mat 6:25-34, tr li cc cu hi v tho lun vi nhm. Phn on Kinh Thnh ny l mt phn ca Bi Ging Trn
Ni Cha Gi-xu dy d cc mn .
1. Hy tng tng bn nghe phn on Kinh Thnh ny ln u tin (v khng bit l li ca Cha Gi-xu). Phn
ng u tin ca bn l g?
Nghe nh mt tn choi choi vo thi 1960
ng ny chng bit g v thc ti ca cuc sng hin nay.
ng ny chc chn giu s.
Phi d vy cng .
Li dy ny rt cn cho th gii tn tin ngy nay.
2. Khi Cha Gi-xu ni, Ch lo lng g cho cuc sng cc ngi, ca Ngi l:
Hy sng tng ngy mt.
ng chun b cho ngy mai.
Nng cy c Cha Tri l cha kha cho vic chun b cho ngy mai.
Ngh ngi v c Cha Tri lo cho bn.
Lo u ch tn thi gian v sc khe.
3. Vo thi hc lp su, bn phi lo v vn g?
qun tin n tra
khng bit my anh b hm nay vui hay bun
n nm hc lp 7-8 v phi thay cho gi th dc th thao
khng bit c nng/anh chng c thch ti khng
khng bit c ai v bit ti bt u thch bn khc phi khng
s thy/c hi v bi tp m ti cha lm

4. Chn hai hon cnh lm cho bn lo lng nht?
Khng bit c ai chu ci ti khng
khng bit ti c sng trong vng hn nhn khng
s an ton ca cc con
ln 10 cn (5 kg)
c s c b tr ngi v mt ti chnh
b con xa n thm
vic lm ca ti c bo m khng
c n vo cui tun
chng trnh c bit trn truyn hnh c b m khng
nhng chi ph v c tin tr khng
khng bit cc con c nn tch s g khng
nn kinh t v s tri sc ca c phn
s bt ng ca cc chnh quyn trn th gii
nhng kh khn con ti gp trng
sc khe v s duy tr sc khe tt ca ti
5. Cho bit hai vn bn lo lng nht trong vng 10 nm trc, 5 nm trc v tun qua. Bn c thy bn lo ngh v
nhng vn tng t nm ny qua nm kia, tun ny qua tun kia khng? iu y cho bn thy g?
Vn 10 nm trc 5 nm trc Tun qua
Vic lm
n i
Ti chnh
Hn nhn
Cha m
Chnh tr
Sc khe
Nhng mi quan h
Con ci
i sng tm linh
Hu tr
6. Bn i ph vi nhng ni lo u bng cch no?
G, ti m lo u?
Ti lun ni v vn y khin ngi khc phi lo cho ti.
Ti gi cho bn rn khng ngh n iu y.
Ti dng ln c Cha Tri Ngi lo.
Ti lo n mc lm cho ti run s.
Ti bung th vo mt trong nhng am m gim bt s cng thng.
Ti cu cu s gip t ngi c kinh nghim.
7. Nu bn chn sng mt cuc sng n gin (nh ngi Am-mt, c i sng gn thin nhin), bn s thay i iu
g v nhng tnh cnh hin ti ca bn?
8. Nu bn c th thay i mt l do a n ni lo u, iu y s l g?
tiu xi phung ph vic lm
th t i sng lo v sc khe
nhng i hi qu cao v chnh ti v v ngi khc

9. Bn s p dng hnh ng no trong phn on Kinh Thnh chin thng s lo u?
n nhng iu quan trng cho cuc sng (c. 25)
n cnh vt thin nhin ngm chim v xem hoa (c. 26,28)
tin cy c Cha Tri chm sc nhu cu ca ti (c. 32)
tm kim nc c Cha Tri trc ht (c. 33)

La Chn 2
Chin Thng S Lo u
Phi 4:2-9
c Phi 4:2-9, tr li cc cu hi v tho lun cng nhm. Phao-l vit th ny cho hi thnh Phi-lp lc ng ang t
ti La-m. V th khi Phao-l dy chng ta nn vui mng trong hon nn, ng khng vit v tnh trng xa xi i vi ng.
1. iu g trong phn on Kinh Thnh ny lm cho bn ngc nhin?
ph n hng dn hi thnh vo thi y (c. 2-3)
tn hu tranh u vi nhng kh khn nh chng ta ngy nay (c. 2)
Phao-l vit v s vui mng ch khng phi mi lo u trong khi ng ang t (c. 4,6)
Phao-l mnh dn bo h nn noi gng ng (c. 9)
2. Theo bn, iu g quan trng nht trong phn on Kinh Thnh ny khi Phao-l ni v s lo u?
Tch cc vui tha s gip chng ta khng ch tm v ngh tiu cc v s lo u. Tin cy c Cha Tri ban cho mi
nhu cu s gip chng ta khng lo u.
Cha Cu Th Gi-xu ban cho s bnh an tht.
Vng theo li Cha dy s mang n cho chng ta s bnh an.
3. Khi Phao-l ni, Hy lun vui mng trong c Gi-h-va, ca ng ta l:
Chng ta nn ln ting Ngi Khen c Cha Tri! khi chng ta b kt ngn tay voca xe.
Chng ta nn vui mng v c Cha Tri cho php nhng kh khn n cho chng ta.
Chng ta nn tm l do vui mng trong mi hon cnh.
Chng ta khng nn hon cnh cn tr s vui mng v bit rng Cha thng yuchng ta.

4. Khi no trong i sng bn cm thy bt hnh, nhng sau tm c s vui mng trong hon cnh y?
5. Trn bn o lng t 1 n 5 (1 = khng lo g c v 5 = lo rt nhiu), cho bit bn ang trong tnh trng no v
nhng hon cnh di y:
Tht nghip 1 2 3 4 5
V/chng ngoi tnh 1 2 3 4 5
Sc khe qu yu 1 2 3 4 5
Bt ng vi bn thn 1 2 3 4 5
Tch ri khi c Cha Tri 1 2 3 4 5
Mt ti sn 1 2 3 4 5
Con nghin ru hoc ht sch 1 2 3 4 5
Bn trai/gi b 1 2 3 4 5
6. Phao-l a ra bn iu rn cho hi thnh i ph vi mi vn . iu rn no gip bn nhiu nht vo lc ny?
Hy vui mng trong Cha lun lun (c. 4)
Hy cho mi ngi bit nt nhu m ca anh em (c. 5)
Ch lo bun chi ht (c. 6)
Nhng trong mi s hy dng li cu nguyn, ni xin, vi s t n, dng cc s ni xinca bn ln cho c Cha
Tri (c. 6)
7. Trong cu 8, Phao-l a ra nhiu c tnh tt, c th t li dy ca cc trit gia thi y. Cc tn hu Phi-lp sng vi
hnh ng o c tt ngay c ngi ngoi u ngi khen. Xp hng cho bn t 1 n 5 (1 = Ti rt cn s gip , 5 =
Ti tng i tt):
Chn Tht: chn thnh, t m trong tng, li ni v hnh ng
ng Tn: c tnh i hi s knh trng v nng cao tinh thn khi nhng ngh tmthng
Cng Bnh: theo ng ngha, ng ng v cng bng
Thanh Sch: mt c tnh khng b nh nhuc bi nhng ng lc m m
ng Yu Chung: t cch c nhiu ngi thng mn
C Ting Tt: mi ngi u ngh tt v ngi y
C Nhn c: ni n mt o c ng knh trng
ng Khen: cp n hnh ng c mi ngi khen ngi
8. Cho bit s bnh an trong tm hn bn ang vo tnh trng no trong lc ny?
s bnh an vt qu mi s hiu bit
s bnh an nh mt dng sng m m lng l
xem, ging nh thc si bt xung dng sng
khng tng tng c, nc v b lm b p v c nhiu m my en ang ko n
i vi ti, nh mt con sng kh cn
Gi
Phao-l nu r vn hi thnh Phi-lp ang gp phi -v-ia v Sin-ty-c ang chi nhau. S bt ha ca h nh
hng n s hip mt ca hi thnh. (iu y s lm c hi cho mi ngi trong hi thnh bnh vc mt trong hai b v
gy s chia r.) Trc ht Phao-l xc nh l do ca s chia r, sau ng ra cch gii quyt vn . Nhng ng khng
dng ti . ng a ra mt vi li khuyn mong rng nhng li y s gip h ng vi nhau trong Cha (c. 1). Phao-l
cng a ra nhng thi m mi ngi cn c thnh cng gip nhau khi i ph vi nhng kh khn. Trong qu
trnh khuyn dy, Phao-l cho chng ta mt bi hc su sc v trng thi tinh thn, trng thi nng nhau rt cn cho
cuc sng.
Thi cn bn ca chng ta phi l thi vui mng hn l thi lo u. Chng ta c vui mng, khng phi v chng
ta khng nhn thc nhng kh khn hoc v c Cha Tri s ct i nhng kh khn. Chng ta c th vui mng v bit rng
chng ta c th dng mi lo bun ln Cha qua s cu nguyn. iu ng ch l Cha s nghe v tr li nhng g chng ta
cu xin. Hay ni cch khc, Cha lm ch mi tnh hnh ch khng phi hon cnh chung quanh. Cho d n m h i vi
chng ta (nh hon cnh Phao-l v hi thnh Phi-lp ang gp), Cha lm ch v Ngi chm sc lo lng cho chng ta.
Gi Chm Sc
Hng dn vin: Mc ch ca gi Chm Sc hm nay l dnh th gi nng nhau qua s chia x, cu nguyn v thc
hnh.
Chia X
vi pht nu ln vn cu nguyn bng cch tr li cu hi di y:
Trong tun n, khi bn cn ngh ngi v khng phi lo lng nhiu, bn s ngh ngi bng cch no?
Cu Nguyn
Kt thc bng li cu nguyn ngn, dng ln Cha nhng vn c nu. Mi ngi thay phin nhau cu nguyn.
Nu bn thm nguyn, cui cng hy ni ln ting A-men ngi khc bit v tip tc.
Thc Hnh
1. Vit cu Kinh thnh Phi 4:6-7 trn mt t giy nh v ni bn c th thy mi ngy trong tun.
2. Trn mt t giy nh khc, vit tn bn v vn cu nguyn cho mi thng cng ca bn vi Cha. nhng t
giy c tn chung vi nhau v mi ngi trong nhm bt thm v cu nguyn cho ngi bn bt thm trong sut tun
n.
Worry does not empty tomorrow of its sorrow; it empties today of its strength. Corrie Ten Boom
Bi 3: Khi B Tn Thng
Mc ch
Tm phng php cha lnh khi b tn thng v mt tnh cm.
M u
Hng dn vin: c nhng ch dn cho Bc Mt v bn m u. Sau tip tc Bc Hai v bt u phn Hc
Thnh Kinh.
Bc Mt: Nhng Ngi C Quyn. C nhng ngi khng tm thng nh mi ngi. C ngi c quyn v nh
hng rt mnh trn i sng bn. Nhng loi ngi c quyn c nu ra di y. in vo hng tn ca nhng ngi
trong gia nh v bn b m bn ngh rng c quyn trn i sng bn:
__________ Lng Nghe: Mt ngi sn lng nghe ti tm s nhng khng c thay i ti.
__________ Thch Thc: Mt ngi lc no cng c cch lm cho ti x dng ht kh nng mnh lm vic, ngay c lc
ti chn nn nht.
__________ Qu Quyt: Mt trong nhng ngi rt thch ni ti nghe v nhng iu ti khng mun
bit.
__________ Khuyn Khch: Mt ngi lc no cng gip ti c hng nhn tch cc v mi vic.
__________ Bn Cu Nguyn Chung: Mt ngi ti tin tng cng cu nguyn vi nhau.
__________ Ngi Mu: Mt ngi ti mun noi gng trong mi hnh ng, c tnh, v th din.
__________ Thy/S Ph: Mt trong nhng ngi sn lng hng dn ti trn mi bc ng cacuc sng.
__________ Khch L: Ngi lc no cng nng cao i sng tm linh ti v lun nhc nh rng c Cha Tri lm ch
mi s.
__________ Ngi An i: Ngi c th trn an ti khi ti cm thy mnh bc lc.
__________ Bn Chi Chung: Ngi ti c th tin cy vui chi vi nhau v lm cho ti vui tha nhtr con.
__________ Bn ng M c: Ngi c bit ny s lng nghe v ng cm vi nhng c m ca ti.
Gii Thiu
Bc Hai: Khi Bn B Tn Thng. Barbara Streisand ht, Nhng ngi mai mn nht trn th gii l nhng ngi
cn gip . Chng ta bit rng chng ta cn mi ngi trong i sng. H to cho chng ta mt thc v tnh bn v l
mi dy lin lc vi th gii quanh chng ta. Nu khng c nhng mi quan h y, i sng s khng th v v mt nhn
tnh. Qua cc mi lin h, chng ta hc c ngha ca s to dng con ngi. Nh x hi hc Maslow vit rng nhu cu
ln nht ca con ngi l yu thng v c thng yu. Nhng thng mt ngi bao gm s mo him. Chng ta mo
him dn thn vo th gii y nim vui v sung sng. ng thi chng ta cng mo him dn thn vo s tht vng, b t
chi v au bun.
Nhng mi lin h ch trong vng v cho nhau khng th khng tt. Phi c lm vic vi nhau th mi lin h tr nn
mt thit lnh mnh. T n khng xy ra. Tnh yu thng v s knh trng l im chnh cho nhng mi lin h mt thit.
Nhng mi lin h lnh mnh phi c s ban cho v nhn lnh ng xng vi nhau, nu khng bn ch c mi quan h mt
chiu. Nhng mi lin h lnh mnh l s thng bng cho cuc sng. Nu khng c nhng mi quan h lnh mnh, chng ta
s gp nhiu kh khn trong mi kha cnh ca cuc sng.
Khng c ai l mt ngi ton ho. Chng ta s gp kh khn trong cc mi lin h. Mc d mt ngi c gng cch
my (v cho d bn thng ngi cch my), s c lc chng ta b tn thng v h. Chng ta s p ng nh th no?
Mi quan h y c c hn gn nh xa khng hay l ht phng cu cha?
Trong La Chn 1 (t Phc m Ma-thi-), Cha Gi-xu dy Phi-e-r v s tha th. La Chn 2 (Phao-l vit th cho
hi thnh La-m), Phao-l miu t mi quan h tuyt vi trong vng tn hu v gia tn hu vi nhng ngi cha bit
Cha.
Hc Kinh Thnh
Hng dn vin: Gip nhm chn La Chn 1 hoc La Chn 2 cho gi hc Kinh Thnh. Nu c 7 ngi hay nhiu
hn, khuyn khch h chia ra nhm 4 ngi. Trong mi nhm, mi mt ngi hng dn hc Kinh Thnh v nn mi
ngi trong nhm c c hi tr li tng cu hi.
La Chn 1
Tha Th v B Qua
Mat 18:21-35
Phn on Kinh Thnh ny ni v cu chuyn ngi y t gian c. Trong cu 15-20, nhng ti ti li, tha th, v
lm ha c nu ln. Ni y cuc tho lun i su vo l do ti sao mn Cha Gi-xu phi c lng thng xt v tha
th. c Mat 18:21-35, tr li cc cu hi v tho lun trong nhm.
1. Nhn vt no phn nh v bn nht (trong ng ngn ny)?
nh vua ( u cu chuyn) v ti rng lng tha th
ngi y t th nht v ti ang gin mt ngi (ngi m lc no cng mn, nhngcha bao gi tr li ti)
ngi y t th hai v ai cng gy kh khn cho ti
v ca ngi y t th nht v v/chng ti lc no cng gy kh khn cho chng ti
nh vua ( cui cu chuyn) v ti rt ght khi thy nhng iu khng cng bnh
ngi y t th nht ( cui cu chuyn) v ti khng tng tng c c lc ti qungu xun
2. Theo bn, ti sao Phi-e-r hi cu hi phi tha th cho anh em my ln?
C ngi lm phin ng n 8 ln v ng mun vng mt ngi y.
ng ta l ngi mun tr a. He was the type to keep score.
ng ang tranh chin vi ngha ca s tha th.
ng mun c cu tr li lm d kin cho tng lai.
3. Vo thi Cha Gi-xu, nhng ngi phm ti c tha th n ban ln, sang ln th t s khng c tha th na.
Cha Gi-xu ni g v s tha th trong nc tri?
Bn c tha th v nh.
Nu bn mun c tha th, bn phi c tm lng tha th cho ngi khc.
c Cha Tri m tng c hi, bn c 77 c hi c tha th.
c Cha Tri tha th vi iu kin v hn nh.
c Cha Tri tha th v iu kin v v nh.

4. L mt c c nhn, tiu chun ca bn l g x l vi ngi lm bn au lng?
Bn khng th no hn c Cha Tri trong vic tha th.
Tr a ch lm tn thng nhau.
c Cha Tri mun bn l mt ngi chu thua.
Bn c th ly mt n mt.
ng tn v hi vut mt.
Nu bn khng tha th ngi khc, c Cha Tri s tnh s vi bn.
Nhng ngi khng c lng tha th s vng vo tnh trng gy ng p lng ng.
Ch c nhng ngi c tha th mi c lng tha th.
5. Hon thnh cu: Nu chng ta tht s thi hnh li dy theo phn on Kinh Thnh ny....
tt c nhng dch v cho vai s sp tim.
Mi ngi s ngh rng h lm g cng c tha th.
Th gii s c t ngi cay ng v keo kit.
Mi ngi s c gii phng, bit rng li lm ca h s c b qua.
6. iu g gip bn c x vi ngi lm bn tn thng?
trnh xa
vit mt l th nhng khng gi i
nh mt ngi lm trung gian
ni thng vi ngi y
gi trong lng
lm h ngc nhin bng cch tng mt mn qu
trnh xa mi trng y
khng n
ct t tnh thn
7. Theo bn, ti sao ngi y t cay ng vi ng bn anh ta?
Cha m ng ta qu khc nghit vi ng lc ng cn nh.
ng y cn tin vui chi, tic tng.
ng ta ch ngh v chnh mnh.
Ma qu khin ng ta lm iu y.
ng ngh rng ngi y t kia khng xng ng c tha th.

8. Hon thnh cu: Trong i sng ti c mt ngi ging nh nh vua, tha th cho ti lc ti khng xng ng,
ngi y l........
9. Hon thnh cu: Trong i sng ti, c mt ngi i x vi ti cch gian c nh ngi y t khng bit thng
xt l.....
10. Nu bn thnh tht lm theo li dy trong phn on Kinh Thnh ny, iu u tin bn s lm l g?
cu xin Cha tha th mn n khng l (ti li)
tha th ngi m ti tng khng mun tha th
ni ln li cm n vi ngi lc no cng bao dung tha th v thng xt ti
Ti ang thnh tm lm nhng iu ny.
Ti khng mun thi hnh nhng iu ny.
Gi
Nhng thy dy lut dy dn phi tha th k phm ti n ba ln. Sau ti nhn khng c quyn xin tha th. Thy
c Cha Gi-xu c s dy d v vn thng xt quan trng hn cc thy dy lut, Phi-e-r tng gp i v cng thm
mt cho chc chn! S 7 l con s ni ln s thnh cng v hon ho, Phi-e-r ngh rng nu mt ngi sn lng tha th
cho ngi khc by nhiu ln nh th phi l mt ngi c i sng tm linh vng chc.
La Chn 2
Mi Quan H Tnh Cm
Ro 12:9-21
Phn on ny l th Phao-l vit cho hi thnh La-m, ng din t cch i x vi nhau trong vng tn hu. T cu
14-21, ng kt thc vi nhng cch i x gia tn hu v nhng ngi cha bit Cha. c Ro 12:9-21, tr li cc cu hi
v tho lun trong nhm.
1. Hy tng tng bn l mt tn hu ca hi thnh La-m v y l ln u tin bn nghe c th Phao-l, phn ng
u tin ca bn l g?
ng ta i hi chng ta phi lm tt c nhng iu y sao?
Hy dp cy vit qua mt bn (ng vit th na), v tr v vi thn hc ca ng.
C phi ng ny l ngi chng i tinh thn sng theo lut gio hi khng?
Tiu chun qu cao ti cn s gip .
y l mt thch thc cho nn lun l o c, v cng l iu gip ti phn u bn
theo s thnh khit.
2. Nhng li khuyn dy no ca Phao-l lm bn cm thy kh thc hnh nht?
trn ht hy knh trng nhau Ti ang c gng knh trng chnh ti y.
cung cp nhu cu cho cc tn hu H cn phi gip chnh h.
chc phc cho k bt b anh em Ti ch mun c h.
ch cho mnh l khn ngoan Tht kh h mnh khi bn hon ho trong mi s.
sn lng giao thip vi ngi di quyn anh em Lm vy khng tt cho uy tn ca
ti.
sng ha thun vi mi ngi: - C phi ni chi khng .
ch tr th Ti khng ni gin, ti tr a.
3. Nhng li khuyn dy no (trong cu hi s 2) d cho bn thc hnh nht?
4. Xem nhng nh ngha v tnh yu thng Phao-l nu ln di y. iu no kh cho bn p dng nht vo nhng
mi quan h ca bn?
Tnh yu thng phi thnh tht chng ta khng nn di tr hoc gi hnh trong vn yu thng.
Hy i x vi mi ngi trong hi thnh nh h chnh l anh ch em trong gia nh.
Tnh yu thng i hi phi ht lng chm sc v n mi nhu cu v mt vt chtln tinh thn cho ngi
khc.

5. Ngoi tnh yu thng, Phao-l dy chng ta cch i x vi nhau trong cc mi quan h. Theo danh sch di y,
cho bit bn ang trong tnh trng no. Vit s t 1 n 5 (1 = cn gip , 5 = ng vng):
_____ Ti knh trng mi ngi.
______ Ti ngh n nhu cu ca ngi khc trc khi ngh v ti.
______ Ti cho rng mi ngi u xng ng c knh trng v mi ngi c v ng knhring.
______ Ti khng coi thng hay khinh d anh ch em trong Cha.
______ Ti vui lng gip mi ngi.
______ Ti gip anh ch em ti khi cn.
______ Ti hc tnh ci m v tip khch gia nh ti ci m v n tip mi ngi.
6. Bn thng hay lm g phn ng vi nhng bt b?
chung xung h
nn chu n b au (bng)
dp tt lng nng gin trong ti
phn nn vi nhng ai chu lng nghe
nh ngi th ba gii ha
tha vi nhng ngi c quyn x l
tm cch ly iu tt tr c

7. thi im ny trong cuc sng bn, ai l ngi lm cho bn mt s bnh an?
chnh ti ng ch
v/chng ti cc con ti
cha m ti nhng kh khn trong vic lm
mt ngi bn mt vi ngi trong hi thnh
8. Bn s lm g vi ngi bt b hoc lm bn mt bnh an?
Ti vn ni c h.
tm ngi gii ha
dng ln c Cha Tri qua li cu nguyn
tm cch chc phc cho h qua c ch yu thng
Cha bo ng cho ti

9. Tn hu c dy cch i x vi nhng ngi cha bit Cha. Bn ngh cch no c hiu qu nht khi i x vi
nhng ngi cha bit Cha?
H phi ban phc qua s nim n tip n.
Khi k th c thnh cng hay vui mng, tn hu nn chung vui v khng nn bc bi
kh chu vi h (v tn hu b i x t).
H phi lm mi cch duy tr s bnh an v ng cm.
H khng nn kiu cng i p Anh khng lm g c ti. Ti tt hn anh nhiu.
H khng nn tm nhng ngi di quyn h v phch li ra lnh.
S tc gin v s thnh n thuc v c Cha Tri.
H phi p ng nhu cu ca k th bng c ch yu thng.
H khng nn ly c tr c.
10. Da theo cu 9-13, cho bit nhm bn ang trong tnh trng no v nhng li dy di y:
_______ Tnh Yu Thng: Chng ta thng thng, thnh tht, v ci m vi nhau trong tnh yuthng.
_______ T T: Chng ta chia x, tm tnh vi nhau nhng kh khn trong vn lm con ciCha vi tm lng khng
lo s hoc xu h.
_______ Tnh Thng Gia nh: Chng ta c tnh thn vi nhau nh anh ch em trong mt gianh.
_______ Knh Trng: Chng ta nng nhau v quan tm n nhu cu ca ngi khc trn ht.
_______ Nhit Tnh: Chng ta khuyn khch nhau gi vng i sng tm linh nim tin cachng ta lun nng chy.
_______ Vui Mng, Nhn Ni v Tin Cy: Chng ta ha hn gip nhau qua nhng th thch, kh khn i sng c
nhn.
_______ Lng Tip Khch: Chng ta l mt k tc x khng nhng cho nhau, nhng cng nnhn nhng ngi ang
gp au thng, cn ni c tr v tnh thn.
Chia X
Hon thnh cu: c Cha Tri mun ti pht trin mi quan h gia ti vi .....
Cu Nguyn
Kt thc bng li cu nguyn ngn, dng cho Cha nhng vn c nu ln. Hng dn vin c th bt u bng
li cu nguyn ngn, sau mi ngi thay phin nhau cu nguyn. Sau hng dn vin kt thc v dng ln Cha
nhng vn cha c cu thay.
Thc Hnh
1. a ra mt hoc hai cch chc chn bn c th lm trong tun tng trng mi lin h ca bn vi ngi bn
nu ra lc cu nguyn.
2. Chn mt hoc hai cu Kinh Thnh c ngha i vi bn trong bi hc hm nay. Vit vo t giy nh ni bn c
th thy mi ngy trong tun.
Doing an injury puts you below your enemy;
revenging one makes you even with him;
forgiving it sets you above him. Author unknown
As we practice the work of forgiveness we discover more and more that
forgiveness and healing are one. Agnes Sandford
We are born helpless. As soon as we are fully conscious we discover loneliness.
We need others physically, emotionally, intellectually.
We need them if we are to know anything even ourselves. C.S. Lewis
Any deep relationship to another human being requires watchfulness and nourishment;
otherwise, it is taken from us. And we cannot recapture it.
This is a form of having and not having that is the root of innumerable tragedies. Paul Tillich
Bi 4: Khi Tinh Thn Cng Thng
Mc ch
Hc cch bit sp xp th t trong cuc sng khi qu cng thng.
M u
Hng Dn Vin: c nhng ch dn cho Bc Mt v bn m u. Sau tip tc Bc Hai v bt u phn Hc
Thnh Kinh.
Bc Mt: Th Sc. Bn c nh nhng khi i hi ch hay i coi xic v thy cc chng trai tr mun ly le vi bn gi
bng cch chi tr chi th sc. y l tr chi dng ci ba p xung mt vt tht mnh y trng lc ln cao lm cho
chung reo.
Tr chi di y bn khng mun cao n 150 im. Hy chun b v lm ht sc ca bn! Khoanh trn nhng hon
cnh xy ra cho bn trong vng mt nm qua. Cng s im, nu trn 150 im, bn ang tnh trng rt cng thng tinh
thn. (Nu mun, bn c th chia x vi nhm.)
Hon Cnh S im
V/chng qua i 100
Ly d 73
Ly thn 65
t 63
Ngi thn trong gia nh qua i 63
B bnh hay b thng 53
Hn nhn 50
Mt vic 47
Hu tr 47
Gin xp hn nhn 45
Sc khe khng tt 44
C thai 40
Gp kh khn trong vn n i 39
C thm mt ngi trong gia nh (con, du, r) 39
Thay i kinh t 39
Ti chnh gia nh thay i 38
Mt ngi bn thn qua i 37
Thay i ngh nghip 36
Xch mch, gy vi v/chng 35
Mn mt mn n ln 31
Ti sn b tch thu 30
Thay i vic lm 29
Con dn ra ring 29
Xch mch vi gia nh v/chng 29
Thnh cng ln 28
V/chng bt u mt vic mi hay b ngh vic 26
Thay i li sng 25
iu chnh tr chi gii tr 24
Xch mch vi ng ch 23
Thay i gi gic lm vic 20
Tng s im
Gii Thiu
Bc Hai: Khi B Qu Cng Thng. Trong nc Hoa K, chng ta hay trong tnh trng cng thng tinh thn. c mt
tp ch, xem nhng chng trnh m thoi trn truyn hnh, c mt t bo, thng bn hay thy nhng vn cng
thng hay cch lm sao trnh tnh trng b cng thng tinh thn.
C phi chng chng ta tr thnh nhng ngi lc no cng b cng thng tinh thn? Hay l chng ta d nhn thc v
s cng thng? C th c hai u ng mc no . X hi ngy nay bn rn v bon chen hn thi xa nhiu. Chng ta
cng ngy cng cn thm thi gian. Phn ng ph n phi ra ngoi lm vic v ng thi phi chm lo vic nh ca bp
nc. Cc bc ph huynh cng bn rn hn vi vic nh v cc con tham gia vo qu nhiu sinh hot cng ng v trng.
Nhiu ngi phi lm hai vic hay phi lm thm nhiu gi ni c s.
Vt gi gia tng lm cho kinh t ti chnh gia nh cng eo hp, a s nhiu gia nh c hai v chng phi i lm hu
cung cp cho nhu cu trong gia nh. Mi ngi cng tm lo cho chi ph v sc khe v bo m ti chnh cho tng lai.
Lo ngh v mi mt ca cuc sng khin chng ta cn thn trong mi hnh ng. Chng ta mun c tt c khng ch
ring v vt cht. Nhng chng ta mun c vt cht, vic lm hu ch, bn b, i sng vui chi lnh mnh, pht trin tm
linh, thi gian gii tr giy pht yn lng ring t, tham gia cng tc x hi, v danh sch ngy cng di. C gng c mt
cuc sng thng bng vi nhng vn y c th a tinh thn chng ta n mc qu cng thng v kit sc.
Kit sc l mt tnh trng sc khe, tinh thn, tnh cm, v tm linh kh cn. Vn kit sc ang honh hnh mt
phn ln trong x hi ngy nay. iu y c thy r nhng ngi lm trong ngnh gip nh y t, nhng ngi lo
tr cp x hi, nh gio, bc s, mc s v linh mc. Khng mt ai trong chng ta trnh khi s bt lc khi kit sc. Ph
huynh kit sc v qu lo cung cp nhu cu cho gia nh. Ch mt ngi (cha hoc m) cng d b kit sc v phi mt mnh
gnh nng mi lo u.
Trong La Chn 1 (t Phc m Lu-ca), chng ta s hc cch Cha Gi-xu gip Ma-ri v Ma-th nhn thc tm quan
trng ca cuc sng. La Chn 2 (th Phao-l gi cho hi thnh C-rinh-t), chng ta s hc gng Phao-l v cch i
ph vi nhng kh khn, p lc, cng thng v ni au lng.
Hc Kinh Thnh
Hng dn vin: Nu hm nay c trn by ngi, chng ti khuyn khch bn nn chia mi nhm bn ngi chia
nhm khc vi tun trc. Nn mi mt ngi hng dn mi nhm v hc Kinh Thnh trong vng thi gian quy nh.
Nh chn La Chn 1 hoc La Chn 2 cho gi hc Kinh Thnh. Sau tt c cng nhau hp mt cho Gi Tm Tnh t 15
45 pht.
La Chn 1
Qu Bn Rn
Lu 10:38-42
Trong phn on Kinh Thnh ny, Cha Gi-xu thm nhng ngi bn ca Ngi l Ma-ri v Ma-th, v Ngi gip h
nhn thc th t quan trng. c Lu 10:38-42, tr li cc cu hi v tho lun trong nhm.
1. Trong thi gian ln ln, bn ngng m cch ai i ph vi nhng cng thng?
M Ba ti
ng/b Ni Ngoi Anh, ch, em ca ti
Mc s Mt ngi bn
Mt ngi b con Mt thy/c gio
Ngi hng xm
2. Tnh trng no d lm cho bn cng thng tinh thn?
b con xa n thm
ma lin tip by ngy
su ting ng h trn xe vi cc con nh
v/chng ti cn ti ph dn dp nh ca
ng ch mun gp v ni chuyn vi ti
tr chi ph hng thng

3. Theo bn, ti sao Ma-th lm vic cc nhc n th?
B y mun chng minh ti sc ca b.
l cch duy nht lm co b ta cm thy hu ch.
B y yu mn Gi-xu
B y mun ly lng Cha Gi-xu.
l cch lm cho b y chng minh rng mnh tt hn Ma-ri.

4. Cha Gi-xu ni iu g vi Ma-th
B ta nn bt nng gin.
B y nn lm ging nh Ma-ri.
B y nn hc t Ma-ri.
B ta nn vui mng v Ma-ri chn theo Cha Gi-xu.

5. Bn ngh g v li cha Gi-xu ni vi Ma-th?
bc bi Cho thy Ngi ch c ci nhn ca n ng.
tht vng Ngi nn bo Ma-ri ph gip, c hai c th lng nghe khi mi ngi xongcng vic.
na ng , na khng ng Ti bit Ngi, nhng ti khng thch.
cng bng Ngi chp nhn hng i ca ti.
gic ng Ngi khng nh b y cn hc hi t Cha hn l c i c gng bng scring.

6. Ti sao bn tn tm lm vic? (chn hai iu)
lm vui lng mi ngi
p ng li ku gi
cm thy hn hoan v chnh ti
trnh mi lin h v bn phn
Ti s b tht bi.
Ti khng bit chng bc.
Ti c tinh thn mun c thnh cng.
Ti cha lm ht mnh.

7. Bn so snh th no gia thi quen ca bn v ca Ma-th?
Thi quen lm vic rt ging nhau.
Ma-th lm vic kh nhc hn ti.
Ti lm vic kh nhc hn Ma-th
Tt c ty thuc vo vic ti ang lm.
8. in vo s t 1 n 10 (1 = thng th v 10 = rt cng thng), so snh gia Ma-ri, Ma-th, v chnh bn trong mi
tnh cnh di y. Nu bn c trn 50 im, c th tinh thn bn ang mc cng thng.
Ma-ri Ma-th Ti
________ ________ ________ rt tranh ua
________ ________ ________ c tnh ch ng, sinh ng ________ ________ ________ phi thnh cng trong mi s
________ ________ ________ phi lm xong cch nhanh chng
________ ________ ________ lo lng v phn ng ca ngi khc
________ ________ ________ d nng gin vi mi ngi, mi th
________ ________ ________ lm bc c vic g c khen ngi
________ ________ ________ rt quan tm v ng hng
________ ________ ________ lo lng v tin trin trong x hi
________ ________ ________ qu nhiu vic lm
________ ________ ________ khng nhn ni khi b tr hay nh tr
________ ________ ________ Tng Cng
9. iu cn nht ca bn l g gip bn trnh nhng cng thng trong cuc sng?
Ti cn tm mt Ma-th lm vic cho ti.
Ti cn nu gng cch phn nh v suy nghim ca Ma-ri.
Ti cn tm hiu thm v Cha Cu Th v nhng g Ngi cho l quan trng trong isng.
Ti cn hiu r Cha Cu Th cng hn.
La Chn 2
Vt Qu Mc Chu ng
IICo 1:3-11
S Phao-l tri qua nhiu kh khn thnh lp cc hi thnh. Mt trong nhng hi thnh y l hi thnh C-
rinh-t. Trong phn on Kinh Thnh ny, Phao-l nhc nh h bng nhng kinh nghim ca ng. c IICo 1:3-11, tr li
cc cu hi v tho lun cng nhm.
1. Hy tng tng bn l ngi nhn l th Phao-l. Bn s hi ng ta v vn g khi bn gp li ng ln u tin
sau khi c nhng dng th y?
Nhng kh nhc Chu nh th no?
Ti sao ng t trn nim hy vng vng vng ni chng ti?
Ti sao ng chu tri qua nhng kh khn y cho chng ti?
Lm sao ng c th ca ngi Cha trong nhng hon cnh kh khn?
ng i ph vi nhng tnh trng cng thng (tinh thn) nh th no?

2. ca Phao-l l g khi ng ni: V nh s au n ca ng Cu Th trong chng ta th no, th s yn i ca chng
ta bi ng Cu Th m cha chan cng th y. (c.5)
Chng ta chu kh v theo Cha Cu Th, nhng chng ta cng s tm c s an i nithin ng v Ngi.
Trong mi thng cng vi Cha, mi vic u c chia x vi nhau iu tt ln iuxu.
c Cha Tri ban phc d dt cho chng ta nu chng ta bc theo Cha Cu Th.
Cha Cu Th tri qua nhng th thch kh khn v c thng chng ta cng s c thng.
3. Lc cn nh bn hay khc, ai d dnh bn?
cha/m ng/b Ni/Ngoi
anh/ch bn thn
Ti khng cn ai d ti.
4. Chng ta cn an i ngi khc v Cha an i chng ta. Bn an i nhng ngi ang gp kh khn bng cch no?
Ti lng nghe h.
Ti cu nguyn cho/vi h.
Ti ni vi h rng c Cha Tri s lo cho h.
Ti ni vi h rng h cn thm c tin.
Ti ni vi h rng h cn phi nm vng lm ch i sng h.
Ti khng thoi mi lm vic y.

5. S cng thng v ni au bun c nh hng g trn i sng mt c c nhn?
i sng c c nhn khng c s cng thng.
S cng thng khin c c nhn nng ta vo c Cha Tri cng hn.
S cng thng khin c c nhn cng nng ta mi ngi.
S cng thng khin c c nhn nghi ng nim tin ca h.

6. Lc no bn c kinh nghim nh Phao-l tri qua trong cu 8-9 chu au n qu sc, b nn qu sc, khng
hy vng v s sng?
trong gia nh vo thi ti ln ln sau mt thm kch
i hc hay trong qun i trong mt vic lm no
thi gian b bnh gn y

7. Phn on Kinh Thnh ny ni ln iu g v thi ca bn khi bn b qu cng thng n mc khng chu ng
ni?
Nu Phao-l vt qua c, ti cng vy.
Ti cn nng cy vo c Cha Tri hn l chnh ti.
c Cha Tri mun dy ti mt bi hc. God is trying to teach me something here.
Nu ti ng hng phn thng vi Cha Cu Th, ti cng phi cng lnh au n vkh khn.
Ti cn phi tri qua nhng kh khn y gip ngi khc.
Mt c c nhn tht khng b vng nhng ni au bun.

8. Chng ta thng khng nhn thc c mnh b qu cng thng cho n khi chng ta kit sc khng lm g c
na. Bi tp di y s gip bn thy r bn ang trong tnh trng no. Nu cm thy thoi mi, nn chia x kt qu vi
nhm. Hy cho bit bn c thng kinh nghim nhng iu di y khng. Dng s t 0 n 3 ni ln tnh trng y (0 =
cha bao gi, 1 = thnh thong, 2 = thng thng, 3 = rt thng):
_____ Ti hay bc bi vi mi ngi (trong gia nh, bn ng nghip, v.v.).
_____ Tinh thn ti mi mt v vic lm.
_____ Ti hay kh ng.
_____ Ti thiu ng lc trong vic lm.
_____ S tht ph phng trong vic lm (bao gm vic nh).
_____ Ti ngh, Sao khng cho ti c yn tnh?
_____ Ti i x vi mi ngi cch khch quang.
_____ Ti thc dy cm thy mt mi v phi i din vi mt ngy na.
_____ Ti ngh ti l mt ngi tht bi.
_____ Nhng bnh ca s cng thng hay lm cho ti khng c khe (chng hng nh khtiu, nhc u, cao huyt
p, v.v.)
_____ Ti cm thy nh ang ng cng.
_____ Ti cm thy b g b trong vic lm.
_____ Ti cm thy mt mi sau mt ngy lm vic.
_____ Ti cm thy mi ngi u dn vt ti.
_____ Ti cm thy trng rng v bt mn trong cuc sng.
_____ Tng cng
Tng s im. im t 0-15 cho thy bn khng sao, cha n i qu sc. im t 16-30 cho thy bn ang gp
nhiu vn kh khn (v cn phi tm cch cu cha). im t 31-45 cho thy bn ang mang nng nhng ni lo u v
tinh thn qu cng thng (v chc chn bn phi tm cch cu cha).
Gi Chm Sc
Hng dn vin: Mi tt c hp li cho gi Tm Tnh v nng nhau qua s chia x, cu nguyn v thc hnh.
Chia X
Chia x mt hon cnh m bn ngh rng s gp phi trong tun n v cn c Cha Tri gip i ph vi tinh
thn cng thng.
Cu Nguyn
Trong gi cu nguyn, hy nh n nhng iu m ngi bn cnh bn chia x v cu nguyn cho ngi y. Nu
bn thm nguyn, nn ln ting A-men ngi khc bit v tip tc.
Thc Hnh
Nh n vn cu nguyn ca ngi bn cnh (nu ra lc chia x). Vit cho ngi y mt vi li khuyn khch nng
vi lng thng cm nhng nan ca h.
It is not the outward storms and stresses of life that defeat and disrupt personally,
but its inner conflicts and miseries.
If a man is happy and stable at heart, he can normally cope,
even with zest, with difficulties that lie outside his personality. J.B. Phillips
Its not enough to be busy. . . the question is: What are we busy about
Henry David Thoreau
Nothing will convince and convict those around us like the peaceful and
positive way you and I respond to our twentieth century hurts and distress.
The unbelieving world your neighbor the guy at the gas station,
the postman, the lady at the cleaners,
your boss at work is observing the way we undergo trails. Joni Eareckson Tada
Bi 5: Khi Tht Bi
Mc ch
hiu rng tht bi l m thnh cng.
M u
Hng dn vin: c nhng li hng dn cho Bc Mt v bt u trc. Sau c li hng dn cho Bc Hai v
gii thch s la chn cho phn hc Kinh Thnh.
Bc Mt: Nhng iu Lm Cho Bn Ni Gin. Dnh t pht xem nhng iu thng lm cho mi ngi ni gin.
i vi bn th sao? Chia x trong nhm.
C Khng Thnh Thong
Li xe chm trn li chy nhanh
trang cui ca quyn sch b mt
nc chy tn tn
c ngi ni chuyn lc coi phim (trong rp ht)
nhng ngi nghe my pht thanh qu ln
mt mt chic v
thiu giy i cu
ngi bn lc no cng tr
ngi nghe nhc (sng) v ht theo
nng t khc gia cy kem nh rng
m nhn (ct) chng trnh trn truyn hnh
khng gy c ch nga
ting kn kt khi vit phn trn bng en
cy vit ht mc
nhay xin-gum chen cht
ti x bng ming
Gii Thiu
Bc Hai: Khi Bn Tht Bi. Thnh cng l mc tiu ca nhiu ngi. V i vi mt s ngi, ch l mc tiu duy
nht trong cuc sng. Chng ta thng cho thnh cng l i ngc vi tht bi; tht ra thnh cng l kt qu ca tht bi.
Tt c chng ta u tri qua s tht bi lc no trong cuc sng. Thnh tht m ni, tht bi chng vui g. Nhng nu
chng ta s b tht bi, chng ta s ng mt ch v trnh mo him bt c mc no.
Bi v chng ta bit rng mi chng ta s tht bi, im quan trng l chng ta s lm g sau . Chng ta cn pht
trin nhng k nng i ph vi s tht bi, cng nh vch ra nhng chu hng mi trnh b tht bi. Tt c nhng
ngi thnh cng u cho bit rng h tht bi mt hay nhiu ln trc khi i n s thnh cng. ng Thomas Edison tht
bi lin tc trc khi ng lm mt bng n sng t. Marie Curie kin tr bt chp nhng kh khn v ti chnh, khoa hc
v sc khe. Winston Churchill c ci nhn v s tht bi khi ng ni, Thnh cng l tri qua t tht bi ny n tht bi
kia nhng khng nn ch b cuc.
Nhng nu chng ta thnh tht vi chnh mnh, tht bi s gy kh khn cho chng ta. Chng ta s cm thy yu ui
v thng thng s tht bi ni ln th din ca chng ta. C nhng tht bi lm chng ta (dch tip . . . .
Trong La Chn 1 (t Phc m Lu-ca), Phi-e-r hc nhng s tht au n qua s tht bi. La Chn 2 (th Phao-l
gi cho Ti-m-th), Phao-l khuyn khch Ti-m-th gi vng nim tin bt chp mi tht bi. C hai La Chn ny gip
chng ta vt qua s tht bi. Nn nh, mc ch ca vic hc Kinh Thnh l chia x i sng bn. Hy li dng c hi ny
i din vi nhng kh khn trong cuc sng qua s nng ca nhm.
Hc Kinh Thnh
Hng dn vin: Gip nhm chn mt La Chn cho gi hc Kinh Thnh. Chia mi nhm bn ngi c gi tho
lun. Nhc nh ngi hng dn ca mi nhm hc Kinh Thnh trong thi gian quyt nh. Mi tt c hp li cho gi Tm
Tnh trong vng 15 45 pht.
La Chn 1
Xung Tinh Thn Nhng Khng B Cuc
Lu 22:54-62
c Lu 22:54-62, tr li cc cu hi v tho lun trong nhm. Cu chuyn ny din t li kinh nghim ca mt trong 12
s trong m Cha Gi-xu b np v treo ln thp t.
1. Sau khi nghe cu chuyn ny, bn s ni nhng li tt no gip Phi-e-r?
ng ta c tt.
ng y khng th lm g khc hn.
ng tr li.
ng ta ch l con ngi.
ng b bi ri.
ng y ch mun bo v chnh mnh.
Ti khng bit phi lm g khc hn.

2. Ti sao Phi-e-r ch xa xa v lin tc chi b mi lin h vi Cha Gi-xu?


ng khng mun b lin ly.
ng khng mun gp kh khn vi chnh quyn.
ng ang thc mc khng bit Cha Gi-xu l ai.
ng ang tm cch trn thot.
3. Nu bn l Phi-e-r, bn s phn ng nh th no?
Ti s im lng.
Ti s lng l i v.
Ti cng s lm ging nh Phi-e-r.
Ti s bnh vc cho Cha Gi-xu.

4. Bn ngh Phi-e-r cm thy nh th no khi Cha Gi-xu nhn ng ta?


ng nhn thc rng ng qu ngu di.
ng cm thy h thn v hnh ng ca mnh.
ng s Cha Gi-xu s khng bao gi tha th cho ng.
C s vic nh th chng nh hng g n ng.
ng cm thy nhc nh v s tht bi ca ng.
5. S tht bi no lm cho bn xc ng nh Phi-e-r kinh nghim?
lc ti ly-d.
lc ti b ph sn
khi ti sa ng
lc ti c c hi ni v Cha Cu Th, nhng ti b qua.
lc ti ngoi tnh.
lc ti la di cha m ti hi ti tui v thnh nin.
khi ti b ui vic.

6. Khi bn kinh nghim s tht bi, bn hnh dung v ai (nhn bn nh Cha Gi-xu nhn Phi-e-r)?
cha m ti
ng b ni/ngoi thy/c
Cha Cu Th Gi-xu mt ngi bn
Ti cha bao gi kinh nghim iu ny

7. S tht bi thay i i sng bn nh th no?


Ti cn thn v thng cm hn.
Ti cng cng quyt hn bao gi.
Ti cng khim nhng h mnh hn.
Ti n o d xt nhiu hn.
Ti thc t hn.
Ti d b xc ng hn.
Ti thc mc v chn nn hn.
Ti tr nn khn ngoan hn.

8. Bi hc hay tiu chun no bn mun dy cho cc con cch i ph vi s tht bi?
Gi
Khi ni v s tht bi ... Phi-e-r chi Cha Gi-xu l qu xu h ri, t hn na khi ng qu quyt ku ngo: Du ti
phi cht cng thy, ti chng chi thy u (Mac 14:31). Nhng cng v kinh nghim y m Phi-e-r thy r chnh con
ngi ng v ng n nn ti vi Cha Gi-xu v t nim tin ni Ngi. S tht bi y khng nh hng n mi quan h
gia ng v Cha Gi-xu. Thin s ni phn m cho thy mt im r v ni rng, Hy i ni cho mn Ngi v cho Phi-e-
r rng Ngi i n x Ga-li-l trc cc ngi. Cc ngi s thy Ngi ti . (Mac 16:7). S tht bi ca Phi-e-r khng
nh hng n v th ca ng trong hi thnh. ng tr thnh mt trong nhng ct tr ca hi thnh (Gal. 2:7-9). i vi
C c nhn, tht bi khng phi l ng cng. N l bui u cho mt chc nng mi, v trong s yu ui y l lc
chng ta mnh m (Rom. 8:26; I Cor. 2:1; II Cor. 12:7-10).
La Chn 2
n in Ca c Cha Tri Ban Cho Tt C Mi Ngi
ITi 1:12-20
Phao-l ghi nhn rng nhng s mu nhim ca Phc m c giao phcho ng hng dn ng n s n
in ca c Cha Tri. C th y l mt li khuyn khch nh nhng Ti-m-th khng nn lng. c Ti-m-tHe 1:12-
20, tr li cc cu hi v tho lun trong nhm.
1. Cho bit phn ng u tin ca bn v s dy d ca phn on Kinh Thnh ny.
Phao-l qu khc khe vi chnh ng.
Phao-l rt lo lng.
Tinh thn Phao-l ang mi mt.
Tht l nhng li khuyn khch y hy vng.
Ti c g ng ny, b kia nghe nhng li ny.
2. Da theo kinh nghim ca bn, bn s gp g cho ngi b tht bi?
Chp nhn b tht bi l mt iu tt, nhng ng p n.
Hy c gng ch tm v n in ca Cha, hn l v nhng tht bi ca bn.
iu ny ngoi tm tay ti.

3. Phao-l cp n s kin nhn v hn ca Cha Cu Th i vi ng ta. c li cu 13 trong phn on Kinh
Thnh ny v xem bn kin nhn vi Phao-l nh th no?
khng c chuyn Ti cho rng, cng thay i, con ngi cng dm chn ti ch.
khng kin nhn lm Ch c mc ca l th di dng t ng ta.
mt t Ti bit mt vi kt qu tt v nhng ngi sn sng thay i.
rt nhiu C c nhn tt nht l nhng ngi tng chng i bt b hi thnh.
4. Phao-l t cho ng l u ca nhng ti nhn, nhng ng c Cha ku gi phc v Ngi. Phao-l nh hng g v
chnh i sng bn?
Nu Phao-l cho rng ng ta l u k c ti th l ti i tn.
Ti ngh rng Phao-l phng nh qu ng v chnh ng cho cng vic nh Cha.
Ti ngh khng cn hy vng g cho ti.
Ti ngh cn hy vng cho ti
5. Da theo nhng s o lng di y, nh gi xem bn tnh trng no v s tht bi trong vn o c ca
bn?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t hn tt c ti nhn nh mi ngi tt hn mi ngi
6. Bn s s tht bi no nht trong cuc sng?
lm gia nh, bn b tht vng
lm c Cha Tri tht vng v nim tin ca ti
tht bi v mt ti chnh
tht bi v mt x giao
tht bi v mt tnh cm c nhn

7. iu g lm cho chic tu nim tin ca bn b tiu tan?
nhng ngm trong thi gian gp kh khn
nhng nng cn v s vui chi ko ti ra xa i sng tm linh
mt bng v mt tm linh hay b c qunh
li vo mt chic tu khc v sng m dy t che mt hng i ca tm linh
Nim tin ca ti s chng li s tiu tan y.
8. Bn cn phi lm chng li s tiu tan y?
ch tm hng v ngn n ca Li Cha
lc no cng dng nim tin lm neo cho chic thuyn
da vo s nng ca on thy th l nhng ngi cng ti tranh u
Cha Cu Th ch huy chic tu ca ti
trnh xa nhng trn bo ca th thch
9. Phao-l kt hp c hai s khim nhng v thm quyn ca ng bng cch no?
ng chp nhn nhng tht bi v nhu cu ca ng vi Cha Cu Th.
ng khng nh nhng n t, kh nng v ng thi nhn nhn nhng tht bi ca ng.
Ch chnh ca ng l n in ca c Cha Tri qua Cha Cu Th.
ng nng ta vo nhng kinh nghim tht bi v nim tin ca ng.
10. c Cha Tri by t s kin nhn v hn ca Ngi i vi bn nh th no?
Gi
Trong thm tm mi ngi u c khuynh hng rng h s b tht bi. Tht bi l chuyn tm thng; thnh cng l
mt vic bt ng. Phao-l a ra l do v iu ny: ti li trong chng ta. V ch ti li trong Tn c khng nhng ch
ni n hnh ng vi phm, nhng cng ni n s thiu thn ca nhng iu phi lm (chng hng nh s tht bi).
Nhng Phao-l khng dng ti y vi d kin ny. ng cho thy n in v tnh thng ca c Cha Tri qua hnh ng
v chnh con ngi ca Cha Cu Th Gi-xu lm thng bng s tht bi trong i sng chng ta.
Gi Chm Sc
Hng dn vin: Mi tt c mi ngi hp li cho gi Chm Sc qua s chia x, cu nguyn v thc hnh.
Chia X
Nu phi nhn li i sng bn v xc nh nhng tht bi lm cho bn b tn thng, bn s bt u t u? y
c phi l vn bn ng u vi chng khng? Nhm ny c th gip bn i ph vi vn ny c khng? Nu c
ngi mun chia x, xin hay tn tm ht lng lng nghe v gip .
Trc khi bc qua phn cu nguyn, hy mi ngi thay phin nhau hon thnh cu ny:
Mt phn trong lnh vc ca i sng ti cn s gip l ....
Cu Nguyn
Trong gi cu nguyn, hy nh n nhng iu m ngi bn cnh bn chia x v cu nguyn cho ngi y. Nu
bn thm nguyn, nn ln ting A-men ngi khc bit v tip tc.
Thc Hnh
Trong tun ny, hy m nhng n phc v tnh thng Cha dnh cho bn. Vit vo mt t giy nh mt hoc hai
ln b tht bi. Sau x b t giy y chng t rng bn dng nhng vn y cho c Cha Tri v khng bao gi
nh n na. Cui cng hy t n Cha vi n in Ngi ban cho.
Often we assume that God is unable to work in spite of our weakness, mistakes, and sins.
We forget that God is a specialist; he is able to work our failures into his plans.
Erwin W. Lutzer
Simon Peter, the Rock, very often looked more like a sand pile than a rock.
John Powell
Failure sometimes enlarges the spirit.
You have to fall back upon humanity and God. Charles H. Cooley
Bi 6: Khi Gp Tai Nn
Mc ch
pht trin nhng bc (chin lc) vt qua cc tai nn.
M u
Hng dn vin: c nhng li hng dn cho Bc Mt v bt u trc. Sau c li hng dn cho Bc Hai v
gii thch s la chn cho phn hc Kinh Thnh.
Bc Mt: Qu Kh, Hin Ti v Tng Lai. Hy dnh mt vi pht nh li qu kh, kim duyt hin ti, v hng
v tng lai. Chia x vi nhm.
Qu Kh: Nu ti cn tr, ti s dn thi gian vo:
c nhng quyn sch ni ting cu nguyn
ni v . . . vui chi
c gi vi gia nh gip ch cng vic x hi cng ng
gip hi thnh thng yu bn b
dng chn hng mi hoa
Hin Ti: i sng s phong ph hn nu c thm:
nhng bui din hnh
gia nh vui chi cng vin
hi ch
tr vui v cc on xic
bui n thnh son vo ngy Ch Nht
nhng bui phc hng
nhng tim dc phm gc ng
nhng qun tp ha nh
bnh m nng ti nh (i vi M bnh m ny s ngon hn ch)
nhy m (theo iu nhc qu hng ca M)
tm trng (vo ma Phc Sinh)

Tng Lai: Nu sng n 100 tui, ti hy vng s cn sc :
lm tnh, n i li xe
trng bng chm sc chnh ti
chi vi con tr i b mt dm ng
lm mi ngi vui ci chi th thao
hn h nghe nhc dt gn
chp nhn khi ngi khc tru gho lm ra tin
c u c sng kin
Gii Thiu
Bc Hai: Khi Tai Nn Xy n. Tt c chng ta u kinh nghim nhng kh khn trong cuc sng. V chng ta u c
kh nng i ph vi nhng kh khn hng ngy. i vi chng ta, thng th nhng kh khn ny khng lm lung lai
nim tin n cch ng s. Chng ta c th kinh nghim mt phn no ca s mt mi v nhng kh khn y, v chng ta
vn gi vng nim tin lo lch, trnh bo vt qua nhng kh khn y.
Nhng chng ta s lm g khi tai nn xy n? Chng ta i ph vi nhng s mt mt ln bng cch no nhng vn
quan trng nh sc khe suy yu, kinh doanh b tht bi, b ph sn, hay tang ch? Khi chng ta b rng ng v nim tin
v c cm ngh rng c Cha Tri t b chng ta, chng ta s lm g?
Tang ch l mt tai nn su kh nht. Mt s ra i khng tr li. Khng c c hi th hai. V nhiu ln chng ta cm
thy bt lc khi c ngi thn sp qua i (mc d y-hc rt hin i). Chng ta ng u vi s bt lc bng cch no?
Chng ta i ph vi s mt mt qu ln y bng cch no? Mt trong nhng cch i ph l hng v tng lai, nng
ta vo iu chng ta bit v nim tin tht ca chng ta v v i sng vnh cu.
iu ng mng v phn khi l mc d tai nn xy ra, nim tin ca chng ta l li ha trn vn trn an tinh thn v
nim hy vng. Chng ta c ban cho nim hy vng trong cuc sng hin ti v i sng vnh cu. C rt nhiu s khc bit
gia i sng C c nhn v i sng ca nhng ngi cha bit Cha. Khng c s khc bit no r rng hn l s cht.
L mt ngi c nim tin, s cht l mt bin chuyn thay i t i sng y kh khn trn th gian qua cuc sng vnh
cu trong s hin din ca c Cha Tri.
Trong La Chn 1 (t Phc m Ging), chng ta s hc t li Cha Gi-xu v nim hy vng cho nhng ngi qua i.
K n La Chn 2 (th Phao-l gi cho hi thnh C-rinh-t), chng ta s tho lun v tm quan trng ca s kin
nhn, ngay c lc nhng tai nn trong i sng chng ta xem nh khng th no chu ng ni.
Hc Kinh Thnh
Hng dn vin: Gip nhm chn mt La Chn cho gi hc Kinh Thnh. Chia mi nhm bn ngi c gi tho
lun. Nhc nh ngi hng dn ca mi nhm hc Kinh Thnh trong thi gian quyt nh. Mi tt c hp li cho gi Tm
Tnh trong vng 15 45 pht.
La Chn 1
Tr V
Gi 14:1-6
Trong phn on Kinh Thnh ny, Cha Gi-xu an i cc mn v s cht ca Ngi v s cht ca h trong lng lai.
c Gi 14:1-6, tr li cc cu hi v tho lun trong nhm.
1. Phn ng u tin ca bn l g khi phn on Kinh Thnh ny cp n nhng g ch i chng ta sau ci cht v
th xc?
Ti hy vng h khng lm mt ch ti t trc.
Nghe nh m h, xa vi qu.
iu ny ch ni v th xc ti mun phn thng v tm linh.
iu quan trng l ti s c mt ch c bit dnh ring cho ti.
iu quan trng l ti s vi Cha Gi-xu.
2. Lc cn nh sng trong nh cha m, nh h c my phng? Phng no bn thch nht? Ti sao?
3. Lc cn nh, u l ln u bn c kinh nghim v s cht?
mo/ch cht ng/b qua i
cha/m qua i anh/ch/em qua i
bn thn qua i
4. Bn i ph vi s ra i ca ngi thn (trong cu hi s 3) bng cch no?
5. Khi trng thnh, s qua i ca ai lm cho bn au lng nht?
6. Bn mun ch dnh ring cho bn trn thin ng phi nh th no?
ni c nhiu ngi chm sc v thng yu nhau
ni c nhiu thch thc khng phi l vic chi n hc
ni c s an i b li s mt mc cho cuc sng hin ti ca ti
ni c nhiu khung cnh khc nhau bit th knh cng cao tng s rt chn
ni c nhiu v p thin nhin nh ni v h
ni c s hiu bit hon ho, ni m mi iu u hp l
7. Cha Gi-xu dy cc mn (v chng ta) nn t nim tin ni Ngi. Dng bn s t 1 n 10, cho bit bn tin cy
Cha Gi-xu bao nhiu trong nhng vn di y:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
khng tin cy tin cy mt phn tin cy hon ton
_____ gia nh _____ vn kinh doanh v vic lm
_____ vn ti chnh _____ tng lai
_____ mi quan h vi bn b _____ bnh tt
_____ p lc kinh t ti chnh _____ mi lo chung cho th gii
8. Vn no (trong cu hi s 7) lm cho bn lo u nht?
9. Trong hnh trnh nim tin, bc k ca bn s l g?
hc cch t nim tin, hn l nm trn mi s
chp nhn rng Cha Gi-xu l ng i
i din vi s tht ca ci cht trong i sng ti
ci m v t nim hy vng ni i sng vnh cu

Gi
Nu bn c d thi gian, c li ng Dwight L. Moody v bn lun vi mt ngi trong nhm.
Mt ngy no bn s c tin rng D.L. Moody ngi min ng thnh ph Northfield qua i. ng bao gi
tin iu y. V lc y ti s sng ng hn bao gi ht. Ti ch sng ni cao hn thi bc ra khi cn phng t st c
k ny tin vo mt cn nh bt t; mt thn th m s cht khng lm g c, ti li khng c tc dng, mt thn th
y s sng lng. Thn th sinh bi xc tht s cht. Thn th sanh bi thn linh mi mi sng cn.
La Chn 2
Bn
IICo 4:8-18
c IICo 4:8-18, tr li cc cu hi v tho lun trong nhm. y l mt phn ca l th Phao-l gi cho hi thnh C-
rinh-t.
1. Nu bn khng bit y l li Kinh Thnh, bn s ngh nhng iu y nghe nh th no?
li ging ca mt hun luyn vin trong gi gii lao v i banh ang thua
l th ca mt chin s ni trn tin gi v gia nh
li dy ca mt v lnh o
xoay tr mi iu bi ngi th k ca mt ng c vin
2. tui v thnh nin, bn thng b b ri trong nhng hon cnh no?
chi th thao
cua gi hay ly lng chng
rng nng im t hng cht ln
tranh ua vi nhiu ngi kinh nghim c mt vai tung (ca kch)
tranh c lm on trng trong trng

3. Lc tui v thnh nin, bn vt qua s thua km nh th no?
Ti ko ln d dng.
Nu bt buc, ti s lm c.
Ti nh hai ln ti lm c.
Khi b tut hng hay b b ri, ti ch bit khc.
4. Nm nan kh khn c trch ra t phn on Kinh Thnh ny. vi pht xem bn ang tnh trng no trong
s lo lng. nh du x vo hng di y gia vic ny khng sao v bt u lo lng.
Nhng Vic Phin Nhiu: Nhng kh khn nh ti nh hay s lm nh xe b h, tr chi ph hng thng, b pht lu
thng, k ngn phiu u (khng c tin trong ngn hng), v.v. . .
______ Vic ny khng sao _______ Bt u lo lng
Hoi Nghi: Nhng mi t v trong ti; ti tht s mun lm g trong i sng; khng t nhng mc tiu; thy cc con
b tht bi..
______ Vic ny khng sao _______ Bt u lo lng
K Th: Ngi gy kh khn cho ti; b nhng ngi bn c chi x, ngi l i mch, gi di, phn bi, chn p, v
lm tht vng, v.v. . .
______ Vic ny khng sao _______ Bt u lo lng
Tn Thng: Th xc v tinh thn b xc ng au n v b cng thng, ct t nhng mi quan h, b t chi, tht
bi, tht vng, nhc nh, v.v. . .
______ Vic ny khng sao _______ Bt u lo lng
Nhng Tai Nn: Nhng kh khn xy n ngoi mun ca ti, chng hng nh au yu bnh tt, mt vic lm, chin
tranh, s cht, v.v. . .
______ Vic ny khng sao _______ Bt u lo lng
5. Phao-l a ra nhng l do bn khng qu au lng, l do no gip bn nhiu nht v nhng kh khn bn
ang gp phi?
c Cha Tri, ng vi chng ta l ng khin Cha Gi-xu sng li. (c.14)
S cht khng th no chin thng v c Cha Tri s khin chng ta sng li. (c.14)
c Cha Tri dng nhng hon nn kh khn cho s vinh hin danh Ngi. (c.17)
Nhng kh khn chng ta thy c ch l tm thi; li ha ca c Cha Tri chng takhng thy c nhng s
tn ti mi mi. (c.18)
6. Hy tng tng bn ang gp mt trong nhng iu kh khn di y v bn vn tip tc cuc sng. iu no
bn chn trc? iu no sau? Sp xp nhng tai nn di y theo th t m bn c th chu ng c v tip tc sng
cho tng lai:
_____ sc khe: mt kh nng cn bng v th xc
_____ ngn qu: mt tin, c phn, v ti sn
_____ bt ng sn: mt nh, o qun, v.v. . .
_____ qu hng: mt quyn t do chnh tr
_____ ngh nghip: mt vic lm hay c hi lm vic theo kh nng s thch
_____ bn b: mt nhng tnh bn thn thit
_____ gia nh: mt cha/m, v/chng, anh/ch/em, con ci
_____ s t trng: mt th din, danh gi, lng t tin
_____ nim tin ni c Cha Tri: mt lng tin cy vo ng ton quyn, ton ho
_____ o c: mt phm gi v ngh lc
_____ uy tn: mt danh ting, ngi khc s ngh g v ti
7. Vit ch P hay M trc bn mnh di y. P tm quan trng ca s sng li theo Phao-l. M tm quan
trng ca s sng li i vi bn:
_____ Khng lin h g c ________ Vn kh quang
_____ Khng quan trng ha ________ Ti quan trng
8. Di y l nhng l do khin chng ta tin rng Cha Gi-xu sng li, bn thy l do no quan trng nht?
Kinh Thnh cho rng l s tht
i sng v thi ca cc mn thay i cch r rt.
Li chng ca Cha Thnh Linh trong ti cho ti bit r iu y.
K th ca Cha Cu Th c th bt b iu y bng cch tm (lm) thn xc Ngi.
Cc mn u tin tht lng tin h hy sinh tnh mng rao truyn iu y.
Khng c l do no khn thit quan trng i vi ti.
9. Bn ng u i ph vi vn au kh ca s cht nh th no?
tn y lng tin vo nhng g ti hiu bit chng ta s c sng li
ni v ci cht ca ngi thn vi i ni lng
hng v nhng s vnh cu hn l nhng iu tm thi
tm hiu thm v Cha Cu Th, ng c thng ti li v s cht (c.14-15)
t nim tin v chp nhn Cha Cu Th l Cha v l ng cht thay cho ti li ti
Gi Chm Sc
Hng dn vin: Mi tt c mi ngi hp li cho gi Chm Sc qua s chia x, cu nguyn v thc hnh.
Chia X
Thng cho chnh bn! y l c hi chn lm mt iu tt cho chnh bn. Chn mt trong nhng iu trong danh
sch di y v lm iu y trong tun ti. Thay phin chia x vi nhm cho bit iu bn chn. Tun sau, hy cho
nhm bit iu bn lm.
Trc khi hp li vo tun sau, ti s:
i cho m bp i chi xa
i cm tri ngh ngi mua nhiu hoa ti
lm mt, mng tay mi bn n chi, ng m
lm mn lai xt ti thch nht mua o qun mi
n mt bui n thnh son mua b dn my nh ti yu thch
ngi chi h bi v tm nng dn dp t o qun, bn, k sch
i b hay chy ________ dm ng
gim bt xem truyn hnh, n vt, ht thuc, ung ruu
r mt ngi bn lm iu m ti hng mun lm
Cu Nguyn
Kt thc bng li cu nguyn, hy nh n nhng vn cu nguyn c nu ln.
Thc Hnh
Vit nhng cu Kinh Thnh di y vo mt t giy nh v ni bn c th thy c mi ngy:
16Cho nn chng ti khng nn lng, d con ngi bn ngoi ca chng ti b suy tn, con ngi bn trong chng ti c
i mi mi ngy. 17V hon nn nh v tm ca chng ti em li cho chng ti vinh quang v hn i i khng g snh
c. 18V chng ti khng ch tm vo nhng s vt hu hnh, nhng vo nhng s vt v hnh v s vt hu hnh ch l
tm thi, cn s vt v hnh mi l vnh cu.
Those whose lives are filled with tragedy are not necessarily more sinful
than those who seem to live in uninterrupted comfort.
Job experienced calamity, not because he was wicked,
but because he was righteous. Erwin W. Lutzer
You and I were created for joy, and if we miss it, we miss the reason for our existence. . .
if our joy is honest joy, it must somehow be congruous with human tragedy.
This is the test of joys integrity: is it compatible with pain? . . .
Only the heart that hurts has a right to joy. Lewis Smedes
The human soul is so mysterious that in the moment of a great tragedy
men get face to face with things they never gave heed to before, and in the moment of deathit is extraordinary what
takes place in the human heart toward God. Oswald Chambers
Think of sweeping on shore and finding it Heaven!
Of taking hold of a hand and finding it Gods! . . .
Of passing from storm and stress to a perfect calm.
Of waking and find it home! Author unknown
Bi 7: Khi Thc Mc Vn Cn
Mc ch
Khng nh v nim hy vng vnh cu trong Cha Cu Th mc d chng ta cn c nhiu thc mc.
M u
Hng dn vin: y l bi hc cui cng cho kha ny. Bn c th sp xp gi Tm Tnh trc ht. Nu khng hy
dnh t nht 25 pht cho gi Tm Tnh vo cui bui hc.
Bc Mt: i S Th. Bn cm thy th no v nhng bui hc chung vi nhau trong nhm? Chn mt trong nhng
loi vt di y din t kinh nghim ca bn v nhm hc ny c nh hng g trn i sng bn. Chia x vi nhm.
Chim i Bn: Bn gip ti cha lnh hai ci cnh v dy ti bay cao tr li.
Hu Cao C: Bn gip ti ngn u ln, vng c ra, v nhn ra khi hng ro ti tng xy ct.
C Heo: Bn gip ti tm c nhng t do mi v th gii mi hc hi vui chi.
Con Cng p: Bn cho ti bit rng ti p. Ti bt u tin nhn iu y, v n thay i i sng ti.
Voi Sa Mc: Ti rt thch nhng khm ph mi ny v ti s khng qun nhng iu ycng nh khng qun nhng
ngi trong nhm ny; ti nng lng ch i n (kha hc) sa mc mi.
H-m d thng: Bn ti tri ln v tm di nh nng m ca tnh yu cCha Tri.
Con Beo Gy: Bn gip ti nhn r v chnh mnh v thy nhng im khng tt vbn chp nhn ti, ng thi
cho ti bit rng iu y khng sao.
Gu Nhy Ma: Bn dy ti nhy ma gia s au thng v gip ti ci m vi mingi.
Vt Tri: Bn dy ti vui mng vi cuc sng ngay c trong nhng trn bo t vvui ht trong ma.
Gii Thiu
Bc Hai: Nhng Thc Mc Thng Thng. Ngay c nhng ngi c c tin mnh cng c nhng thc mc, nghi vn.
Ti sao con ti phi cht? Ti sao vic ny xy n cho ti? Cha khng bit rng con khng chu ni mt th thch na
hay sao? Ti sao tai nn xy n cho nhng ngi tt? Ti sao con ngi phi mt mc tranh chp nhau? ng y
khng bit rng khi lm iu y s au lng ti v gia nh ti sao? C nhng lc chng ta nghi ng c c Cha Tri v
nim tin. Cha u? Ti sao ti cm thy c n, l loi?
C nhng lc chng ta nghi ng c c Cha Tri v nim tin. Cha u? Ti sao ti cm thy c n, l loi? Mt
trong nhng vic nn lm khi chng ta nghi ng v mi vic l hi ngay c Cha Tri v nhng vn y. Chng ta cn
phi hi c Cha Tri v nhng thc mc v by t cng Ngi nhng nghi ng ca chng ta.
Khi ln ting hi c Cha Tri v nhng thc mc, chng ta lm vi i nhng lo u s st v nhng iu mnh khng
bit (hay ngay c nhng iu mnh bit). Qua hnh ng y, chng ta bng lng chp nhn n in Cha ban cho. Nim hy
vng s c hi sinh khi chng ta nhn n in Cha mt ln na. iu quan trng nht l chng ta c nhc nh rng
chng ta s khng phi mt mnh tri qua nhng kh khn. Con ci Cha khng c i i cch c bit t c Cha
Tri, nhng h chc chn rng Ngi s vi h tng bc mt trong cuc sng.
Trong La Chn mt (t Phc m Lu-ca), chng ta s nghin cu v nhng cu hi ca hai mn trn ng Em-
ma-t. l thi gian ngay sau khi Cha Gi-xu b ng inh trn cy thp t, h cha bit rng Ngi sng li. V La
Chn hai (th Phao-l gi cho hi thnh La M), chng ta s c v nhng li khuyn khch v hy vng cho nhng ngi c
nim tin.
Hc Kinh Thnh
Hng dn vin: Nhc ngi hng dn ca mi nhm nn chm dt trc 5 pht c nhiu thi gian cho gi Tm
Tnh nhm s quyt nh lm g k tip.
La Chn 1
Nim Hy Vng Hi Sinh
Lu 24:13-32
c Lu 24:13-32, tr li cc cu hi v tho lun vi nhau trong nhm.
1. Nu bn l mt phng vin cho T Bo Gi-ru-sa-lem v phng vn hai mn v kinh nghim ca h, bn s hi
nhng cu hi no?
Mt trong hai anh c ai b say thuc khng?
Tri hm nng n mc no?
C phi anh thng ni chuyn vi nhng ngi l mt trn nhng con ng vng v
nguy him khng?
Ti sao lc u anh khng nhn ra Cha Gi-xu?
ng y c g khi ni rng Cha Cu Th phi chu kh?
Anh ni rng Cha Gi-xu bin mt c phi Ngi ra i khi anh khng khng?
2. Theo bn ngh, ti sao cc mn ri b Gi-ru-sa-lem khi c tin thn xc Cha Gi-xu b mt?
Tht vng: Nhng g ti sng cho u b tiu tan.
Phn bi: c Cha Tri lm ti tht vng.
V mng: ri.
Bun bc: Ti khng chu ni na.
B b ri: Ti b v mt mnh.
T b: Ti ra i v b li tt c.
3. Ti sao hai mn khng nhn ra Cha Gi-xu khi Ngi cng i vi h?
H khng chu chp nhn, l tr h cho rng iu khng th no xy ra.
H ang bn lun v nhng vic xy ra v khng .
Chng ta khng th thy c Cha Gi-xu trong thn th thnh ha ca Ngi.
H khng nhn ra Ngi bi s mu nhim.
4. Ti sao Cha Gi-xu c tht vng v hai mn ny?
H khng tin li chng ca nhng ngi n b.
H khng hiu li tin tri trong Kinh Thnh.
H thy mt ngi n ng nhng khng nhn ra l Cha Gi-xu.
H mt hy vng.
5. Theo bn, lc no h c cha lnh?
lc h bt u bn lun v s v mng
lc Cha Gi-xu ct ngha cho h nghe v Kinh Thnh
lc tm lng h bt u nng chy
lc h tr v phng cao v thut li chuyn xy ra
6. Cha lm g phc hi nim tin v phc sinh tm linh bn trong nhng lc bn su kh nht?
thng cng vi nhng ngi c lng nng
th gi ring vi c Cha Tri.
tm s ni kh vi ngi bn ng tin cy hay mt c vn
Ti cha bao gi kinh nghim b mt hy vng n mc ny.
7. Bn din t con ng bn ang i nh th no?
ton l leo dc
con ng si v ct bi
con ng vng v
i xa l c bn li cho xe chy
con ng ven ni ngon nghoo vi cnh p
con ng ng qu vi nhiu cnh ng, ni m mi ngi u bit nhau
ng i vng ni c c mc ngay gia
8. Th ngh nu Cha Gi-xu n vi bn hm nay v i by dm ng vi bn. Bn ngh Ngi s ni v vn g vi
bn?
nhng kh khn ti ang gp phi
vic lm
tnh hay lo v ti chnh
s tc gin ca ti i vi c Cha Tri v mt tai nn c nhn
s tht vng ca ti v mt mi quan h
nhng kh khn phin mun trong (gia nh) ti
nhng thc mc/nghi ng v nim tin hay hi thnh
thiu s ch dn t c Cha Tri
C th Ngi s khng ni mt li no. Ngi ch ng bn cnh.
Ti khng bit. Ti tht s khng bit.
9. Trong lng bn chm tin v iu g khi bn i trn con ng ny?
Cha Gi-xu tht s i vi ti
con ng ny s dn n mt ni no
s tm li c mt hy vng mt
con ng ny khng dn n s cht
10. iu g s lm cho bn nhn ra s hin hu ca Cha Cu Th trong i sng bn?
mt cm ngh c bit s nng chy trong tm hn
mt php l r rng
ct b nhng kh khn trong i sng
mt s thay i trong ti mt tinh thn sn sng chp nhn nhng iu khng thyc
Ti nhn ra s hin hu ca Ngi.
Gi
Nh cc s , chng ta cng c m v hy vng rng mi vic s xy ra tt lnh trong tng lai: vic lm tt hu cung
cp nhu cu vt cht, s c mt ngi bn i l tng, cc con s thnh ti. Nhng mi vic khng xy ra theo nh
mun. Vic lm s b giao cho ngi khc, ngi m bn thng s khng thng li, cc con b hc sng nh vo ngi
khc. Nhng hy vng xem tht trong sng gi b lu m. Hy vng tiu tan. Ngh lc vi tn. Ngy no cn hy vng, nay mng
v tan tnh. C con ng no phc hi nim hy vng khng?
Trong cu chuyn ny, nhng nim hy vng khng cn na nh hy vng Cha Gi-xu xy dng li Y-s-ra-n, hy vng
Ngi s lm thnh nhng li ha ca c Cha Tri, hy vng h s tr thnh mt dn tc hng mnh nh ngy xa. Tt c
u tan v trn cy thp t La M. Nhng mt iu g xy ra cho hai mn ang i trn ng Em-ma-t. H tht
nn lng v gi y tm hn h nng chy. Nim hy vng c vn ln.
Chuyn g xy ra? iu g lm cho h thay i? Trong phn on Kinh Thnh ny, trc ht h bit rt r v nhng
nim hy vng. Sau h nhn thc rng h lun c nhng cu tr li cho cc nim hy vng y. H ch cha thy c thi.
Cui cng, h c Cha Gi-xu m mt, Ngi ban cho h nim hy vng mi.
Cu chuyn ny dy cho chng ta mt bi hc. Tht l mt iu sai lm nu chng ta cho rng nhng mt mc v tai
nn xy ra chng c ch li g (trong trng hp ny Cha Gi-xu sng li), v mi vic s tt p khi chng c sng
t. Nhng tht ra, s kinh hon v nhng mt mc lm cho nhn quang chng ta b t lit v chng ta ch thy nhng g
mnh mt hn l nhn thy nhng g cn tn ti. Chng ta cn c nhn quang mi thy kha cnh ca s mt mc. Chng
ta c nhn quang mi bng cch no? T Cha Gi-xu. Ngi ban cho chng ta li ca s khn ngoan v bi hc (qua Kinh
Thnh v C-c nhn). Ngi cng l ng ban cho chng ta s sng. S sng li ca Ngi cng l s sng li ca chng ta.
S sng ca chng ta s c phc hi khi chng ta kinh nghim c s sng li ca Cha Gi-xu.
La Chn 2
Hy Vng Trng Cu
Ro 8:18-25,31-39
C-c nhn vo thi cc hi thnh u tin phi i din vi nhiu th thch. Trong x hi, h b bt b bi cc
thy dy lut v Giu-e, v tip theo h b hnh h v th xc bi chnh quyn La M. Trong phn on Kinh Thnh ny,
Phao-l khuyn khch cc tn hu ti hi thnh La M rng nhng s au n by gi chng ng so snh vi s vinh hin
hu n. c Ro 8:18-25,31-39, tr li cc cu hi v tho lun trong nhm.
1. Nu bn l mt trong nhng tn hu ti hi thnh La M v ang i din vi cc vn nh c th b mt mng,
mt vic lm, gia nh v bn b v bn t nim tin ni Cha Cu Th, bn s p li vi li ca Phao-l nh th no?
Rt d cho ng ta ni nhng iu y
Rt ng l iu ti ang cn.
Ti tin nhng li y, nhng khng thay i c cm ngh ca ti.
Cha i, Ngi c th lm cho d hn mt t c khng?
2. Phao-l so snh s au n th gian ny vi ni au khi sinh con (c.22). iu y c nh hng g n ni au n
ca bn?
N lm cho ti chn nn ni au khi sinh l mt s au n khng th tng tngc.
N lm cho ti phn khi kt qu ca s au n l mt i sng mi.
N lm cho ti kh nghi ti c thy i sng mi no u.
____________________________________
3. Bn kinh nghim, tri qua s au n no t nht?
sanh con b gy xng
ly sn thn ra au lng
ly ty rng khp xng b au trm trng
ni au v tinh thnmt mc ring v c nhn
____________________________________
4. Khi bn mang ni au, bn lm g c khe li?
cn rng chu ng
ung thuc gim au
ngh n chuyn vui
cho b c tp th thao
cho mi ngi bit v ni kh ca ti h thng cm vi ti
cho ti ung thuc (trn an) ti bo nho.
Cu nguyn
____________________________________
5. C vi C-c nhn dy rng nu mt ngi c nim tin, ngi y s khng phi tri qua nhng au n v ni
kh trong cuc sng hin ti, v c Cha Tri s gip h trnh hi nhng iu y. Theo nh phn on Kinh Thnh ny,
bn ngh Phao-l s phn ng nh th no v quan im trn?
6. Khi no bn bt u hi Cha i, ti sao li l con? chn ba iu:
khi ti khng hiu chuyn g ang xy ra
khi khng c ai gi hi thm ti
khi thn th ti au n r ri hay ti ang b bnh
khi tm thn ti kit sc
khi khng ai hiu c ti
khi xp gi ti vo vn phng ni chuyn
khi ti tr chi ph hng thng
khi ti b kt xe
khi ti i tr
7. Nhng iu qu quyt trong phn on Kinh Thnh ny c nh hng g n cm ngh ca bn v tng lai (nht l
cu 18 & 21)?
rt tt nhng ti vn lo u v hoi nghi
C s gip ch nhng ti mun thy r nhng g ti hy vng v cu xin.
Nhng iu y gip ti c s bnh an trong cuc sng ny.

8. Phao-l ha rng chng ta c th chin thng tt c nhng kh khn xung quanh chng ta. Da theo li ha ny, bn
cm thy th no khi chng ta sp xong kha hc ny?
Ti u hng.
Ti vn tip tc, nhng ti b u.
Ti bt u tp trung qun i, nhng l c mt trn chin.
K th ca ti ang chy di.
S chin thng, v ti s bc qua a phn mi.
Gi
Chu kh v sng danh l hai khi nim Phao-l tranh u trong Ro 8:18-27. Ni au v li ha; dn vt v ngy ngt;
nhng kh khn v hy vng. Chng ta tt c u bit s khc bit r rng. Cc lc s tp dt khng mt mi nhiu khi c
hi n sc khe tt c u hy vng c thng cuc au ln. Li so snh ca Phao-l vi vn sinh con. Mc d c s
au n khc nhau, hng nm c triu ph n vui lng sanh con. Nim hy vng v cc con lm cho s au n d chu hn.
Nhng chng ta bit g v s chu kh/sng danh Phao-l nu ln v mt tm linh? Chng ta c n lc hng say hy
vng v s chuc ti nh chng ta hy vng trong s thng cuc chi v sinh con khng?
Sau Phao-l li tt c nhng bng ti, tuyt vng, au kh v thu ht ngi nghe bng nhng khi tng vinh
hin ca c-c nhn l nhng ngi hn c nhng nh anh hng v vang (Ro 8:28-39). Nhng li ny mang n cho
chng ta nim hy vng di mi hnh thc ca s th thch v kh khn trong i sng.
Gi Chm Sc
Dnh t pht n li v hi tng nhng g bn hc. Xem qua v hon thnh cc cu di y.
1. Bn hc c nhng bi hc chnh ng no v nhng kh khn ca cuc sng qua lot bi ca kha hc ny?
2. Theo ti thy, mc ch v mc tiu ca nhm l:
3. Chng ta t c nhng mc tiu:
hon thnh tt c ch c mt phn
ch cn mt t chng ta tht bi.
4. i vi ti, im quan trng nht qua kha hc ny l:
nhng bi tp hc v Li Cha
chia x
hiu bit thm v chnh ti
tr thnh mt thnh vin ca mt cng ng c tnh yu thng chn tht
vui tha trong s thng cng
tm c mc ch v i sng mi cho ti
5. Mt trong nhng iu thm thit ti hc c l ...
6. Theo ti ngh, nhm chng ta hot ng:
sung s tt p, v chng ta c ln ln
rt tt, nhng chng ta khng trng thnh
C mt vn , nhng chng ta ln ln.
C mt vn , v chng ta khng trng thnh
7. iu m ti cm ng nht v nhm ny l:
Bn c tip tc vi nhm ny khng? Nu th, bn cn phi pht trin iu g? Hy tip tc v lm trn cu di y:
Theo kin ti, nu chng ta hc hi vi nhau nh mt nhm, chng ta s ...
Lp Giao c
Gia c l mt li ha vi nhau trc mt c Cha Tri. Mc ch ca giao c l bng lng hp tc vi nhau v
cng nhau c mt nng nhau hu t nhng mc ch chung ca nhm. Vi tinh thn cu nguyn, hy cng nhau hi
tho v ng vi nhng mnh lin h n nhng li giao c cho nhau. Vit li giao c nh mt giy giao ko, nu
ln nhng mc ch, mc tiu, v nhng iu lut chung cho nhm.
1. Mc ch ca nhm chng ta l .....
2. Nhng mc tiu s l ...
3. Chng ta s hp vi nhau trong vng _____________ tun l.
4. Chng ta s bt u lc ______ (gi) n _____ (gi), v chng ta s bt u v chm dt ng gi.
5. Chng ta s hp nhau ti ______________ (a im) hoc thay t nh ny sang nh kia.
6. Chng ta s ng tun theo nhng iu lut chung ca nhm:
u Tin: Trong thi gian sut kha hc, bn s dnh u tin cho nhng bui hp mt(khng b hc).
Tham Gia: Mi ngi u tham gia pht biu kin v khng ai c c quyn.
Knh Trng: Mi ngi u c quyn pht biu kin, v tt c u c khuyn khchnu ln cu hi khng c cu
hi no l ngu c.
Kn Nhim: Mi vn c tho lun trong nhm KHNG NN lp li v bn tn ngoi v sau bui nhm.
Gh Trng: Nhm lun lun n mi v nim n vi ngi mi v gii thch cho ngiy bit v nhng iu lut
chung ca nhm.
Nng : Yu cu bn nn hi kin c th lin lc, nng nhau khi cn.
Tin Cy, Chu Trch Nhim: Chng ta ng v tin cy chu trch nhim vi nhau binhng li ha nguyn vi nhau
trong nhm.