Sunteți pe pagina 1din 10

Consumul si economisirea , Investitiile

Consumul poate fi definit ca un proces de utilizare a bunurilor pentru satisfacerea nevoiilor.

Tipuri de consum:Consum de factori de productie si consum de bunuri de consum,dar si consum


privat si consum pubplic.

Tendintele cheltuielilor pentru consum:


1.ponderea cheltuielilor

2.ponderea cheltuielilor pentru bunuri de folosita curenta

3.ponderea cheltuielilor pentru bunuri de folosita indelungata

Consumul si cheltuielile de consum sunt influentate si de o serie de factori subiectivi de natura


pshiologica sau exprimand obiceiuri si traditii.

Orice modificare a consumului atrage o modificare a economisirii.

Tipuri de inclinatie:Inclinatie medie spre consum , inclinatie marginala spre consum.

Functiile macroeconomice ale consumului:

1.Functia liniara:inclinatia medie spre consum este egala cu inclinatia marginala


2.Functia afina:unde consumul autonom este pozitiv si independent de venitul curent

Principalele aspecte ce influenteaza comportamentul de consum:


1.Efectul de imitatie:relatia dintre venitul curent si cel viitor
2.Efectul de memorie:consumul este legat mai mult de venitul pe termen lung
3.Efectul modificarii general al preturilor:relatia dintre venitul nominal si cel real
4.Efectul detinerii de avere:relatia dintre consum si denitere de avere

Conceptul si structura economisirii.Functia macroeconomica a economisirii.


Premisa oricarei dezvoltari presupune insa si economisirea.Partea necheltuita din venit poarta
numele de economisire.
Inclinatia medie spre economisire:ponderea economisirii in venitul disponibil.
Inclinatia marginala spre economisire:sporul economisirii la o crestere cu o unitate a venitului.

Conceptul si strctura infestitiilor


Investitiile sunt reprezentate de totatlitatea cheltuielilor efectuate pentru dezvoltare si
perfectionare.
Investitiile sunt un act economic fundamental care determina o sporire a viitoarei productii si
implicit a venitului.
Tipuri de investitii:

1. Investitii de inlocuire
2. Infestie neta
3. Investitii pentru afaceri
4. Investiti in stocuri de materie prima
5. Investitii imobiliare
6. Investitii pubplice
7. Investitii private
Teoria q a investitiilor
Pe langa relatia dintre productivitatea marginala a capitalului si costul marginal al acestuia mai
sunt si alti factori care isi manifesta influenta: Costurile de instalare a capitalului fix,Cresterea pretului
capitalului,Cresterea ratei dobanzii.

Teoria q Tobin a investitiilor


Investitiile sunt influentate de valoarea de piata a firmelor si de costul de reproductie ale
acestora.
Coeficentul q Tobin
Raportul dintre valoarea actualizata a randamentelor noii investii si costul marginal al investitiei.
1. Q >1 interes pt investitii
2. Q=1 stocul de capital este optim
3. Q<1 reducerea stocurilor de capital

Investitiile in stocuri

Stocurile au in vedere active circulante adica stocuri de materie prima si materiale ,stocuri de
produse finite etc.

Circuitul capitalului productiv cuprinde 3 stadii


1. Stadiul 1: aprovizionarea:capitalul este cheltuit pt aprovizionarea de bunuri de
productie
2. Stadiul 2: productia:bunurile de productie se transforma in capital tehnic
3. Stadiu 3:desfacerea:bunurile imbraca forma de stocuri de produse finite.

Investiitile in stocuri sunt influentate nemijlocit de urmtorii factori:


1. Volumul asteptat al vanzariilor
2. Costul pastrarii stocurilor
3. Rata dobanzii
4. Posibilitatiile de aprovizionare
Investiitile rezidentiale

Investiitile rezidentiale:sunt acele cheltuieli pentru imobile


Cererea de locuinta:stocurile de locuinte solicitate
Oferta de locuinta:reprezentata de locuintele ce pot fii vandut
Piata muncii

Piata muncii :spatiul economic de confruntare libera a detinatoriilor de capital si a posesoriilor


de locuri de munca.

Agentii economici intalniti pe piata muncii


1. Ofertantii
2. Cumparatorii
3. Intermediarii

Piata muncii indeplineste funcii importante de ordin economic si social

Cererea de munca
Activitatea economica-sociala genereaza nevoia de munca
Conditia generala pentru ca nevoia munca sa se transforme in cerere de munca este recompensarea
muncii prin salariu.

Oferta de munca
Satisfacerea nevoii de munca se realizeaza pe seama utilizarii disponibilitatiilor de munca

Oferta de munca prezinta o serie de particularitatii:


1. Mobilitatea spatiala
2. Formarea ofertei de munca
3. Perisabilitatea ridica

Echilibrul pietei muncii

O insemnatate deosebita pentru realizarea echilibrului pieti muncii o are raportul dintre cerea
si oferta muncii.
Echilibrul pietei muncii poate fii abordat din mai multe puncte de vedere:
1. Echilibru funciunal
2. Echilibrul structural
3. Echilibrul intern

Segmentarea pietei muncii


Piata muncii are o structura complexa pusa in evidenta prin segmentarea pietei.
Piata primara:cuprinde angajamentele oferite de firmele mari si sindicate
Trasaturile aceste piete :salarii marii,posibilitati de promovare.
Piata secundara:locuri de munca slab platite si instabile
Economia de centru :sectorul cel mai puterni care cuprinde intreprinderii marii
Ecomia periferica:cuprinde intreprinderiile mici si mijlocii
Economia subterana:activitatii neoficiale,ilegale
Somajul

O stare negativa a economiei concretizare intr-un dezechilibru important al pietei muncii prin care
oferta de munca este mai mare decat cererea de munca.
Somajul poate fii involuntar sau voluntar.

Somajul voluntar:oamenii apti de munca nu doresc sa lucreze


Somajul involuntar:oamenii apti de munca doresc sa lucreze dar nu gasesc locuri de munca disponibile.

In caracterizarea somajului se au in vedere urmtoarele aspecte:


1. Nivelul somajului
2. Intesitatea somajului
3. Durata
4. Structura somajului

Costurile economice si sociale ale somajului


Costurile somajului:contributia societatii si renuntarile pe care trebuie sa le accepte societatea a
urmare e existentei somajului.

Costul financiar:este reprezentate de cresterea sarcinilor financiare.


Costurile ecomice:apara intru cat este diminuata cererea adresata unor sectuare.
Piata monetara
Banii:instrument special avand forme si denumiri specifice de la o tara la ata,care sunt acceptate
ca mijloc de schimb si plati intrun spatiu economic.

Rolul economic al baniilor:


1. Functia de masurare a valorii
2. Functia de mjloc de schimb
3. Functia de mijloc de plata
4. Functia de rezerva de valori

Piata monetara

Piata monetara este o piata cu concurenta imperfecta pe care se intalnesc cererea si oferta de
moneda
Masa monetara:reprezinta totalitatea mijloacelor banesti aflate in circulatie intro anumita perioada de
timp
Agregatele ale mesei monetare:
1. M1. Masa monetara in sens restrans:mijloacele de plata pe termen scurt
2. M2 .Masa monetara in sens larg:contine in plus fata de M1 masa semimonetara
3. M3.contine in plus fata de M2 plasamentele lichide pe termen scurt
4. L=contine in plus fata de m3 economisirea contractuala

Marimea masei monetare este determinata de nevoia de banii


Viteza de circulatie a monedei:reprezinta numarul de tranzactii si plati pe care le mijloceste o unitate
monetara.

Cererea de moneda
Reprezinta nevoia de banii generata de opratiunile de achizitie ,de nevoia de stingere a
obligatiilor de plata.
Cererea de moneda oentru tranzactii:este determinata de utilizarea baniilor pentru achiatarea
bunurilor si serviciilor achizitionate in mod curent
Cererea speculativa de moneda:este legata direct de rata dobanzii .Cererea de moneda provine de la
firme ,bancii etc.

Oferta de moneda reprezinta cantiatea de moneda pusa la dispozitia utilizarii prin intermediul
sistemul bancar si este formata din numerar si depozite bancare.

Oferta de moneda provine de la :agentii economicii care dispun de resurse monetare temporare
disponibile.Purtatorii ofertei de moneda sunt :bancile ,casele de economie si de pensii.
Principalele ofertani de moneda sunt banciile

Echilibrul cererii si ofertei de pe piata mondetara arata cantitatea de banii care poate fii obtinuta la
rata de echilibru a dobanzii.Conditia de echilibru :cererea de monde sa fie egala cu oferta de monda.
Inflatia

Inflatia:situatie economica ce este caracterizata prin cresterea preturilor si scaderea puterii de


cumpare ,avand cauza principala un excedent de masa monetara.

Inflatia are o serie de trasaturi :


1. Supreaincarcarea canalelor criculatie cu banii
2. Cresterea generala a preturile bunurilor
Inflatia poate fii masurata prin :
1. Indicele preturilor bunurilor de consum
2. Indicele preturilor de productie
3. Indicele general al preturilor
4. Deflatorul PIB
Puterea de cumparare a baniilor arata volumul de bunurii si servicii care se poate cumpara cu o cantitate
de banii existenta.
Piata financiara

Piata financiara: este acel tip de piata in cadrul careia se efectueaza tranzactii cu titluri de
valoare sau active fincanciare intre emitenii si posesorii de titluri de valoare.

Actiunii si obligatii

Titlurile financiare de valoare sunt inscrisuri emise in baza unor legi care dau posesoriilor lor dreptul de a
incasa anual un venit variabil sau fix.

Actiunea este un titlu finaciar prin care se demostreaza cotributia posesorului la capitalul social al unei
societati compericiale.
Obligatiiunile sunt titluri de valori care atesta angajarea unui imprumut pe termen mediu sau lung .

Cresterea si Dezvoltarea economica

Cresterea economica este un proces complex care poate fii definit prin efectele sale ,ca un proces de
crestere a rezultatelor activitatiilor din economia nationala per total si le locuitor.

Dezvoltarea economica exprima ansamblul transformariilor cantitative structurale si calitate ce survin


in procesele economice ale unei intreprinderi.

Procesul economic reprezinta un concept care inglobeaza dezoltara economica dar contine si
elemente suplimentare legate de imbunatariea calitativa a factorilor de productie .

Factorii cresterii ecomice pot fii :factori de productie si factori determinati a cererii si ofertei.
Fluctuatiile activitatiilor economice

Fluctuatiile intamplatoare sunt determinate de factori cu actiune ccidentala sau


intamplatoare,de evenimente neasteptate .
Fluctuatiile sezoniere: sunt determinare de o divesitate de cauze care pot fii naturale
,economice sau sociale.
Ciclul economic:o succesiune de timp si o schimare periodica a condiitilor si rezultatelor
activitatii economice.
Exapansiunea:faza a ciclului economic caracterizata prin sporirea productie
Recesiunea: faza a ciclului economic caracterizata prin restrangerea nivelul de productie
Apogeul:reprezinta punctul in care agentii economici lucreaza la cap.lor maxima
Depresiunea:reprezinta punctul in care cererea agregata atinge un nivel scazut

Tipuri de cicluri economice


Ciclul scurt:are 2 faze :expansiunea si incetinirea cresterii economice
Ciclul decental:se face prin compararea cresterilor economice reale cu cresterile
economice potentiale.
Ciclul:secular
Oferta si cererea agregata

Oferta agregata:reprezinta cantitatea de bunuri pe care producatorii interni sunt


dispusi sa o produca si sa o ofere la un anumit nivel al preturilor.
Oferta agregata: exprima cantitatea totala de bunuri si servicii ce poate fii vanduta in
cadrul unei economii intro perioada de timp determinata.

Curba ofertei globale: exprima relatia dintre preturile si cantitatea .

Evolutia preturilor factoriilor de productie:


Daca pretul unui factor de productie creste ,costul de productie creste iar cantitatea de
produse vandute scade.

Daca salariile cresc mai mult de cat productivitatea ,costurile medii de productie cresc .
Daca salriile cresc mai putin decat productivitatea ,costurile de prodcutie descresc .

Cererea agregata

Cererea agregata reprezinta productia totala ce este solicitata intro economie ,la un
anumit nivel al preturilor si intro perioada de timp.

Factorii ce determina modificari ale cereri agregate:


Cresterea agregata creste sau scade in fuctie de modifcarile ce intervin in nivelul general
al preturilor.
Cererea agregata exprima cerea de investii fiind influentata de rata dobanzii.
Cererea agregata se poate modifica in functie de schimbarea conditiilor pietei ,respectiv
a conditiilor cererii