Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal

- acord de sapatura -

pentru realizarea bransamentului electric si de gaz cu acordul vecinilor

Subsemnata Tarcea Tania- Lucia, identificata cu C.I., seria SB nr.


684512, cu domiciliul in Sibiu, Str. Lunga nr. 28, bl. 101, ap.100, jud. Sibiu,
proprietara terenului numar topo 5180/2/20 si CF Sibiu nr. 113374situat la adresa
str. Granitului nr. FN, Sibiu.

Doresc sa ma bransezla reteaua electrica si de gaz existente in


vecinatatea adresei mai jos mentionate, anexand acestui Proces verbal un tabel cu
semnaturile vecinilor care sunt de acord cu efectuarea sapaturii pentru a ma putea
bransa la utilitati.

Incheiat azi ..........................., in 2 exemplare, unul pentru Primaria


Sibiu iar celalalt pentru mine.

S-ar putea să vă placă și