Sunteți pe pagina 1din 7

Probleme elementare de calcul integralShimbarea de variabil n calculul integralelor nedefiniteExerciii propuse

Prof.Gr.I Dr.Vasile ArsinteDepartamentul de Matematic al Liceului Teoretic Callatis, Mangalia2016

B. PROBLEME PROPUSE
a. Prima metod de schimbare de variabil
S se determine primitivele urmtoarelor funcii, folosind prima metod de schimbare de
variabil :
1 1 ln x
277. f : (1, ) R, f ( x) 300. f : (1, ) R, f ( x)
x ln x ( x ln x) 2
278. f : (1, ) R, f ( x)
x cos 2 x
2 301. f : (0, ) R, f ( x) 4
ln x x 2 sin x
1 1
279. f : (0, ) R, f ( x) 302. f : (1, ) R, f ( x)
x (1 ln x) x(2 3 ln x)
280. f : R R, f ( x) x 1 4 x 2 sin 2 x
303. f : R R, f ( x)
1 cos 4 x
281. f : RR, f ( x) x 2 3 x 3 8
3 ln x x n 1 x 2 n 1
282. f : (0, ) R, f ( x) 304. f : (0, ) R, f ( x)
x x 4n 1
1 x n 1 ( x 2 n 1)
283. f : R R, f ( x) x x 305. f : ( 0, ) R , f ( x )
e e x 4n 1
1
284. f : R R, f ( x) e x sin e x 306. f : ( , ) R, f ( x)
2 2 cos x
ln 3 x
285. f : (0, ) R, f ( x) sin n x
x 307. f : (0, ) R, f ( x)
2 cos n 2 x
286. f : R R, f ( x) sin n x cos x 1
287. f : R R, f ( x) sin x cosn x 308. f : R R, f ( x)
5 4x x 2
cos x 1 2 cos x
288. f : (0, ) R, f ( x) n 309. f : (0, ) R, f ( x)
2 sin x 2 sin 2 x
x
e 2
289. f : (,0) R, f ( x) 310. f : (0, ) R, f ( x) e 2 x ln x
1 e2x 1
1 x x 311. f : (1, ) R, f ( x)
290. f : R R, f ( x) x ln x ln(ln x)
1 x e x
ln( x 1 x 2 )
291. f : R R, f ( x) (2 3x)
3 4
312. f : ( 0, ) R , f ( x )
1 x2
sin 1
1
292. f : (0, ) R, f ( x) 2 x 313. f : (0, ) R, f ( x) 2
x 2 sin x n ctgx
sin 2 x
293. f : (0, ) R, f ( x) 1
sin x 314. f : (0,1) R, f ( x)
sin x 1 x 2 arcsin n x
294. f : (0, ) R, f ( x) 3 arcsin n x
2 cos x 315. f : (1,1) R, f ( x)
x 1 x2
295. f : (0, a 2 ) R, f ( x) 4 4
a x arctg 3 x
316. f : R R, f ( x)
1 1 x2
296. f : (0, ) R, f ( x) 1
x 1 x4 317. f : (1, ) R, f ( x)
297. f : R R, f ( x) sin 4 x cos 4 x x x 2n 1
x x3
298. f : R R, f ( x) 2 4 318. f : R R, f ( x) 2
a x ( x 1) 2
1 sin 3 x
299. f : (0, ) R, f ( x)
cos 2 x

Material pentru uz intern-A nu se copia 1


Probleme elementare de calcul integralShimbarea de variabil n calculul integralelor nedefiniteExerciii propuse
Prof.Gr.I Dr.Vasile ArsinteDepartamentul de Matematic al Liceului Teoretic Callatis, Mangalia2016
319.
x 2 n 1
f : (,2) R, f ( x) , n, p N *
(2 x n ) p
320. f : R R, f ( x)
x 322.
9 4x 2 sin x
f : (0, ) R, f ( x)
321. 4 cos x cos 2 x
sin x
f : (0, ) R, f ( x)
2 cos x 1 sin 2 x
1
323. f : R R, f ( x) , a k , k z.
1 2 x cos a x 2
1 cos x
324. f : (0, ) R, f ( x) 327. f : (0, ) R, f ( x)
5 4 sin x 1 cos x
328.
325. f : ( , ) R, f ( x) tg 4 x
2 2 1 1 x arccos 2 3x
1 f : ( , ) R, f ( x )
326. f : R R, f ( x) 3 3 1 9x 2
4x 4x 5
2

1
329. f : (0, ) R, f ( x) 2 2 ,0 a b, a, b R
4 a sin x b 2 cos 2 x
cos 5 x 336.
330. f : (0, ) R, f ( x)
sin x4
f : (0, ) R, f ( x ) cos x 1 3 sin x
sin x cos x sin x
331. f : (0, ) R, f ( x) 337. f : (0, ) R, f ( x)
2 1 cos x 4 cos x sin x
3
332. f : (1, ) R, f ( x)
x 1 x2
338. f : ( 0 ,1) R , f ( x )
x8 1 x
1 x2 1
333. f : (1, ) R, f ( x) 339. f : (1 , ) R , f ( x )
x x2 1 x4
1 x2
334. f : (0, ) R, f ( x) 340. f : ( 0 , ) R , f ( x )
x x2 1 x4 1
x2 x2 1
335. f : R R, f ( x ) 6 341. f : ( 0 , ) R , f ( x )
x 4 x4 1
cos 3x 1
342. f : (0, ) R, f ( x) 343. f : (0, ) R, f ( x) 4
2 cos x x 1
9 1
344. f : (0, ) R, f ( x)
2 16 cos 2 x
2 2 sin x cos 2 x
345. f : (0, ) R, f ( x)
2 cos x
sin x cos x
346. f : R R, f ( x)
a 2 sin 2 x b 2 cos 2 x
1
347. f : (0, ) R, f ( x)
2 3 sin x 8 sin x cos x 5 cos 2 x
2

x8
348. f : (0, ) R, f ( x) 350. f : (0, ) R, f ( x) cos x ln(ctgx)
(1 x )
3 3
2
349. f : R R, fx) arctgx 351. f : R R, f ( x) sin x ln(tgx )

Material pentru uz intern-A nu se copia 1


Probleme elementare de calcul integralShimbarea de variabil n calculul integralelor nedefiniteExerciii propuse
Prof.Gr.I Dr.Vasile ArsinteDepartamentul de Matematic al Liceului Teoretic Callatis, Mangalia2016
x ln x
352. f : ( , ) R, f ( x) 359. f : (0, ) R, f ( x)
2 2 1 sin x x 1 x22

arcsin x ( x 1) 4
353. f : (0,1) R, f ( x) 360. f : R R, f ( x) 2
x2 ( x 2 x 2) 3
354. f : R R, f ( x) x 2 arctgx 4x 3
1 361. f : R R, f ( x) 2
355. f : (1, ) R, f ( x) x arcsin ( x 2 x 2) 2
x
x3 x 1
x arctgx
4
362. f : R R, f ( x) 2
356. f : R R, f ( x ) ( x 2) 2
1 x2
358. f : R R, f ( x) x arctg 2 x
b. A doua metod de schimbare de variabil.
S se determine primitivele urmtoarelor funcii, folosind a doua metod de
schimbare de variabil :
363. f : (0, ) R, f ( x) e x 1 x5
369. f : (1,1) R, f ( x)
1 1 x2
364. f : R R, f ( x)
1 e5x 1 x3
1 370. f : (1,1) R, f ( x) x
2

365. f : R R, f ( x) 1 x3
(a x 2 ) 5
2
2 x
371. f : (1,1) R, f ( x)
1 2 x
366. f : R R, f ( x)
1 x 2 3 372. f : (,0) R, f ( x)
2x
3 4x
367.
1 373. f : (0, ) R, f ( x ) x arctgx
f : (1, ) R, f ( x) 3

(1 x 2 )(2 x 1 x 2 ) 374. f : (0, ) R, f ( x) e x


ex ex 1 375. f : (1, ) R, f ( x) arctg 2 x 1
368. f : (0, ) R, f ( x)
ex 3
376. f , g : (0, ) R, f ( x ) x cos x , g ( x ) x sin x
9
377. f : ( , ) R, f ( x ) e x 2 x 3
4
1
378. f : (0,1) R, f ( x)
( x 1) 1 x x 2
x
379. f : (0,1) R, f ( x)
( x 1) 1 x x 2
3 x 4 arctgx
380. f : (3, ) R, f ( x) arcsin
x
381. 1 x 2 dx
c. Integrarea funciilor raionale.
S se determine primitivele urmtoarelor funcii raionale :
x
382. f : R R, f ( x) sin x sin sin
x 385.
2 3 1 3x 2
f : (, ) R, f ( x) 2
383. f : (1,1), f ( x)
x 2 2 x 5x 3
x 1
4
x 1
386. f : R R, f ( x) 2
x2 x 2x 5
384. f : (,1) R, f ( x) 3x 5
x 6 3x 3 2 387. f : R R, f ( x) 2
x 4 x 29

Material pentru uz intern-A nu se copia 2


Probleme elementare de calcul integralShimbarea de variabil n calculul integralelor nedefiniteExerciii propuse
Prof.Gr.I Dr.Vasile ArsinteDepartamentul de Matematic al Liceului Teoretic Callatis, Mangalia2016
x2 3x 5
388. f : R R, f ( x) 389. f : R R, f ( x)
x 2x 5 2
x x 1
2

2x 3
390. f : R R, f ( x) 2 , a k , k z
x 2 x cos a 1
( a b) x
391. f : (a, b) R, f ( x) 2
x (a b) x ab
x5 x5 x 4 8
392. f : (1,1) R, f ( x) 398. f : (0,2) R, f ( x)
x6 x3 2 x3 4x
x x4 1
393. f : R R, fx( 399. f : (1, ) R, f ( x)
x x2 1
4
( x 1) 3
x4 x4 1
394. f : (1,1) R, f ( x) 400. f : (2, ) R, f ( x)
( x 2 1)( x 2) ( x 1) 3
x3 x2
395. f : R R, f ( x) 401. f : (0, ) R, f ( x)
x 4 4 x 2 13 ( x 2)( x 4) 2
x2 2
396. f : (0, ) R, f ( x) x2
x( x 2 1)( x 2 4) 402. f : (1, ) R, f ( x)
x 3 5x 2 8x 4
2x 3
397. f : (1, ) R, f ( x) 3
x x 2 2x
x 3 2 x 2 3x 5
403. f : (,2) R, f ( x) 4
x 8 x 3 24 x 2 32 x 16
2x 1 x4 1
404. f : (0, ) R, f ( x) 3 409. f : R R, f ( x )
x 2x 2 2x 1 x6 1
x 2 3x 1 1
405. f : R r , f ( x) 2 410. f : (0, ) R, f ( x)
( x 2)( x 2 1) ( x 1) ( x 2)
2

x2 x3 2x 4
406. f : (1, ) r , f ( x) 411. f : (2, ) R, f ( x)
x4 x2 2 x( x 2 1)( x 2 4)
x3 x 1 x 2 3x 1
407. f : (0, ) R, f ( x) 2 2
x x 1 412. f : (1,2) R, f ( x)
( x 2) 3 ( x 1) 2
2
x
408. f : (0, ) R, f ( x)
x x2 1
4

x2 1
413. f : (1, ) R, f ( x)
( x 1) 2 ( x 2 4 x 5)
x5 x 1
414. f : R R, f ( x) 8 419. f : (1,2) R, f ( x)
x 1 ( x 1) ( x 2) 3
2

x3 x 1 1
415. f : R R, f ( x0 2 420. f : (1,1) R, f ( x) 2
( x 2) 2 ( x 1) 4
x3 1 421.
416. f : R R, f ( x)
( x 2 4 x 5) 2 x2 1
f : (0, ) R, f ( x)
1 x 4 3x 3 5 x 2 3x 1
417. f : (0, ) R, f ( x) 422.
x ( x 1) 2
5

1 x2 1
418. f : (0, ) R, f ( x) 8 6 f : (0, ) R, f ( x)
x x ( x 2 1)( x 2 x 1)
x2 1
423. f : (0, ) R, f ( x)
x4 x2 1

Material pentru uz intern-A nu se copia 2


Probleme elementare de calcul integralShimbarea de variabil n calculul integralelor nedefiniteExerciii propuse
Prof.Gr.I Dr.Vasile ArsinteDepartamentul de Matematic al Liceului Teoretic Callatis, Mangalia2016
x2 x 1 x 11
424. f : (0, ) R, f ( x) 426. f : R R, f ( x)
x 4 6x 2 1 x 8 3x 4 2
x4 3 x2 2
425. f : (0, ) R, f ( x) 427. f : (0, ) R, f ( x)
x ( x 8 3 x 4 2) x( x 2 1)( x 2 4)
d. Integrarea funciilor iraionale.
1 1
428. f : (1, ) R, f ( x) 445. f : (0,1) R, f ( x)
1 3 1 x (2 x 3) 4 x x 2
429. 3
1 446. f : (0,1) R, f ( x)
f : ( 1, ) R, f ( x ) x x6 x3 2
(1 x ) 1 x
3
1
447. f : (0,2) R, f ( x)
1 x 1 x x 4 13 x 2 36
430. f : (0, ) R, f ( x) 3
1 x 1 x2 1
448. f : (0, ) R, f ( x)
3 6 x x x 4 2x 2 2
431. f : (0, ) R, fx)
2 x 3 x 1 x 3 1 x
1 449. f : (1, ) R, f ( x)
432. f : (0, ) R, f ( x) 2 2 x
x (1 x 2 ) 3 1
450. f : (0,1) R, f ( x)
433. f : (0,1) R, f ( x)
x 4
(1 x) 3 (4 x)
1 3 x2 x2 1
451. f : (0, ) R, f ( x)
(1 3 x 2 ) 2 x x4 1
434. f : (0, ) R, f ( x)
x3 x2 1
452. f : (0, ) R, f ( x)
1 x x x 4 3x 2 1
435. f : (0,1) R, f ( x) 1
1 x 453. f : (0, ) R, f ( x)
x 1 x2
4
3
1 4 x
436. f : (0, ) R, f ( x) 1
x 454. f : (0, ) R, f ( x)
4
1 x4
1 1 x
437. f : (0, ) R, f ( x) 3 1 x2
x 1 x 455. f : (0, ) R, f ( x)
1 1 x (1 x 2 ) 1 x 4
438. f : (0,1) R, f ( x) 1
x 2 x 456. f : (1,1) R, f ( x)
x ( x 2 1) 1 x 2
439. f : R R, f ( x)
( x 2 1) x 4 x 2 1 1 x4
457. f : (0,1) R, f ( x)
x 1 x4
440. f : (1,2) R, f ( x)
x2 x 2 4 x2
458. f : (0,2) R, f ( x)
1 (2 x)(3 x)
441. f : (2,3) R, f ( x)
x x 2 5x 6 5
33 x
459. f : (0,1) R, f ( x)
442. 3
x
1
f : (1,2) R, f ( x) x x2 1
( x 2) x 4 x 3 2 460. f : (1, ) R, f ( x)
x x2 1
1 1
443. f : (5,1) R, f ( x) 461. f : (0, ) R, f ( x)
x 5 4x x 2 x 3 x2 1
1
444. f : R R, f ( x) 462. f : R R, f ( x) x 5 3 (1 x 3 ) 2
1 x 2x 2
2

Material pentru uz intern-A nu se copia 2


Probleme elementare de calcul integralShimbarea de variabil n calculul integralelor nedefiniteExerciii propuse
Prof.Gr.I Dr.Vasile ArsinteDepartamentul de Matematic al Liceului Teoretic Callatis, Mangalia2016
3
1 4 x
463. f : (0, ) R, f ( x) .
x
e. Integrarea funciilor trigonometrice.
sin 2 x sin 2 x sin 2 x
464. f : (0, ) R, f ( x) 466. f : (0, ) R, f ( x) 4
2 cos 4 x 2 sin x cos 4 x
465. cos x
467. f ; (0, ) R, f ( x) 2
1 sin x 2 tg x sin 2 x
f : (0, ) R, f ( x)
sin x (1 cos x) 468. f : R R, f ( x) sin 6 x cos6 x
3 cos 2 x sin x cos x 1
469. f : ( , ) R, f ( x)
2 2 cos 2 x 2 sin x cos x 1
1 sin x cos x
470. f : (0, ) R, f ( x) 483. f : (0, ) R, f ( x)
sin 3x 4 sin 3 x 2 sin x cos x
1 1
471. f : (0, ) R, f ( x) 484. f : (0, ) R, f ( x)
2 1 tgx 2 sin x cos x 3
1 485. f : R R, f ( x) sin x cos3 x
7
472. f : (0, ) R, f ( x) 3
sin x 2 1 tgx
1 486. f : (0, ) R, f ( x)
473. f : (0, ) R, f ( x) 3
4 (1 cos 2 x) 1 tgx
cos x
cos 3x sin x
474. f : (0, ) R, f ( x) 487. f : (0, ) R, f ( x)
2 cos x 2 cos x 3 sin x
475. sin 2 x
488. f : (0, ) R, f ( x)
f : R R, f ( x) cos x cos 2 x cos 3x 2 1 sin 2 x
x x 489.
476. f : R R, f ( x) sin x sin sin tgx
2 3 f : (0, ) R, f ( x)
477. f : R R, f ( x) sin x cos 3x
2 2 cos x (cos x sin x)
1 cos x
478. f : (0, ) R, f ( x) 490. f : (0, ) R, f ( x)
(4 cos x 5) 2 4 sin x cos x
1 491. f : R R, f ( x) sin x cos4 x
2

479. f : (0, ) R, f ( x) 1
(sin x cos x) 2 492. f : (0, ) R, f ( x) 5
cos x 2 sin x cos 3 x
480. f : (0, ) R, f ( x) 3
2 cos x sin 3 x 493. f : (0, ) R, f ( x) sin 5 x 3 cos x
1 2
481. f : (0, ) R, f ( x) 4 1
2 sin x cos 4 x 494. f : (0, ) R, f ( x)
2 sin x cos 3 x
sin x sin x
482. f : (0, ) R, f ( x)
2 cos x
1 1
495. f : (0, ) R, f ( x) 498. f : (0, ) R, f ( x)
2 tgx 2 (sin x 2 cos 2 x) 2
2

3 sin x 2 cos x sin 2 x cos 2 x


496. f : (0, ) R, f ( x) 499. f : (0, ) R, f ( x)
2 2 sin x 3 cos x 2 sin 8 x cos 8 x

1 500. f : (0, ) R, f ( x) 1 sin x


497. f : (0, ) R, f ( x)
2 2 sin 2 x

Material pentru uz intern-A nu se copia 1


Probleme elementare de calcul integralShimbarea de variabil n calculul integralelor nedefiniteExerciii propuse
Prof.Gr.I Dr.Vasile ArsinteDepartamentul de Matematic al Liceului Teoretic Callatis, Mangalia2016
sin x cos x
501. f : (0, ) R, f ( x)
2 sin 2 x 1
505. f : (0, ) R, f ( x)
2 (2 sin x 3 cos x) 2
sin x 2
502. f : (0, ) R, f ( x)
2 cos 2 x tgx 3 3 sin x 3 cos 2 x
506. f : (0, ) R, f ( x)
2 cos x
2 sin x
503. f : (0, ) R, f ( x)
2 sin x
507. f : ( , ) R, f ( x) tgx tg 2 x
4 4
7
sin x
504. f : (0, ) R, f ( x)
2 cos 3 x
1 1
508. f , g : I R, f ( x) , g ( x) 2
cos x cos x
2 2
tg x tg 2 a
sin ax
509. f : I R, f ( x )
sin bx cos ax

Material pentru uz intern-A nu se copia 2