Sunteți pe pagina 1din 13
Indicatori 391. Utilizeaza dialoguri in jo-|+ curile simbolice. 392. Asculta cu placere poves-|« tiinregistrate pe diferite su- porturi magnetice (caseta audio, CD) sau inregistrari radio. 393. Participa la activitati in care se citesc povesti, po- vestiri pentru mai mult de 20 minute. Practici de sprijin Incurajati copilul ,s4 puna in scena” in cadrul centrului de joc simbolic/de ral povesti clasi- ce sau inventate de copii. Furnizati copilului oportunitati de a asculta diferite inregistrari, atat la culcare, in masina, in cadrul unor activitati sau in momentele de tranzitie dintre activitati. presi copilului carti cu povesti; cititi copilu- lui incurajind participarea lor (urmarind ima- gini, anticipind continuarea...). 394. Participa activ la discutiile dintr-un grup, ascultand $i intervenind in conversatie. 398. Intreaba ce inseamné cu-' vintele necunoscute. 396. Urmeaza instructiuni cul + 2, 3 etape necorelate $i fara legatura cu contextele cu-| noscute. Oferiti copilului sansa de a participa in activi- tati de grup, de a avea dreptul la opinie si de in luarea deciziilor. Raspundeti intrebarilor copilului cu atentie, oferind mai multe informatii. Puneti la dispozitia copilului jocuri de tip ,Fa ca mine” 397. Povesteste un eveniment| + sau O poveste cunoscuta respectand succesiunea evenimentelor. Creati zilnic pentru copil oportunitati de aim-| partasi colegilor evenimente din viata perso-| nala, sau dea povestiin fata unui grup, singur sau impreuna cu un partener scene, povesti, legende citite de adultii din familie sau de personalul didactic. 418, Utilizeaza corect cu-|+ It vinte care exprima sen- povestl opi timente si emotii pro-| EB sissint prii siale altora. cum s-asi 419. Denumeste obiecte|+ Incurajati copilul s4 povesteasca/repavesteasca care nu se afia t in cam- paves cpl pve indragite avand sau nu ca Fiport teva imagini. 420. Poate defini anumite|- Jucati jocuri de tipul,Defineste cuvantul” cuvinte din orizontul joes’ pale se cuv ‘cunoscut cu ajutor (cai- nele este un animal ci 4 picioare). 431. 1. Inteleg tonime. i utilizeazad sinonime, an- He cu antonime: ine cuvantul cu nteles dtori saueustiow” Pane OY 422. Demonstreaza ir Laudati copilul atunci cand foloseste in vorbire legerea unui vocal cuvinte nor; ajutati-l sa le introduca in contexte ializat in anumite} $i propozitil noi. menii — (ex.meserii- unelte). Incuraja i copilul sa reeze tncuraia I pe care le cf serie atl ovestirl ce acesta | fe ceeaza a le putea citi ulte- rior. Dezlegati ghicitori_citite in cart Sau reviste sau ‘incu copilul sé creeze ghicitori si rime. + Motivati copilul s4 nareze din memorie. Citi impreuna Bi Bena desenate din revi stele pent aH copii si incur curajati copilul s4 povest sa povesteases ‘sau 3 creezé pe bazs imagini propria istorie. 425. Utilizeaza in yorbire itii dezvoltate si raze, Indicatori Practici de sprijin 443. Utilizeaza in vorbire verbul de timp (,azi, maine, eri"). 444. Foloseste corect ad-|+ Jucaticu copilul jocuri cu potriviri de cuvinte de tip ,Descurcaé cuvintele” sau,,Raspunde repede si bine’. Fiti model in vorbirea copilului. In- cercati s4 il determinati s4 isi corec- teze singur exprimarea. losirea propozitiilor in secvente logice. 445. Demonstreaza fo-|- Folositi timpul petrecut in familie im- preund (de ex. servirea mesei) pentru a oferi copilului sansa de a impartasi experientele, bucuriile, ingrijorarile de peste zi. modul optativ (,a§ pu- tea’,,as vrea"). 446. Foloseste verbe la|- + Jucaticu copilul jocuri cu potriviri de Initiati jocuri de rol de tip ,De-a ero- ii/De-a magicienii" cu scopul de ase simti puternici, de a avea controlul asupra sentimentelor si visurilor lor. cuvinte de tip ,Descurca cuvintele” sau,Raspunde repede si bine". Indicatori Practici de sprijin 467. Initiaza o conversatie si participa adecvat in conversatie cu copii sau adulti. Initiati jocuri in care copilul s4 aiba posibi- Iitaten intervievarii cifcttelos persoane: un membru din familie, un prieten, un vecin (,Unde locuiesti? Cate ne sunt in fa- milia ta? Care este m rea/sarbatoarea preferata a familie tale?"). 468. Isi adapteaza sulin fanctie de terlo- eutor (cu copili mici fo- los cuvinte simple, atetm alvorbirii. Pl Oferiti copilului sansa de a-si exersa vorbi- rea in public, mat intai in grupuri mici, in fa- milie, cu prieteni. 469. Adreseaza intrebari de informare si clarifi- care si raspunde la in- trebari. 470. Isi exprimd o idee prin mai multe modalital. 471. Foloseste corect into- natia, cand interpretea- za diferite personaje, in- deosebi in jocurile sim- bolice te de coy 472. Foloseste formule de in vorbirea cu- politete pundeti intrebirilor adresate de acesta. Incurajati copilul sa comunice o idee folo- sind limbajul verbal, mimico-gestual, sim- boluri. Asigurati accesul copilului la vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii; in- curajati coplul sa folosspsck obiecte din jospodarie drept recuzi ntru spectaco- fie jucate in aes, Pentruspe Cititi carti despre diverse culturi si saluturile lor: practicat saluturi diferite la inceputul 2il 473.Copiii_ a caror limba materna nu este limba romana progreseaza in utilizarea acesteia in co- municare, + Alocati timp pentru copili bilingvi s8 se im- lice in conversatii semmnificative atat in lim- romané cat $i in limba matema. Indicatori Practici de sprijin 484, Intelege ce este titlul, auto- rulunei carti. Discutati cu copilul despre autorul, cartilor citite, casi despre autorul, 485. Este interesat de carti des- pre cum se face, cum este (enciclopedii pentru copii). Cititi copilului alaturi de povesti, povestiri, basme sau poezii si carti de stiinté (despre cum functio- neaza obiectele, despre anotimpuri, despre viata plantelor si a animalelor..). 486. Discuta cu colegii despre cea aflat din carti. Oferiti copilului posibilitatea de a comunica cu parteneri de aceeagi varsta pe teme de interes co- mun. 7. Cauté sd gaseasca diferi- te carti in functie de interes (Gespre dinozauri, despre va- WBA Ave un autor sau chiar 0 se- rie de carti de acelasi autor. 489. Demonstreaza ca stie cum s4 utilizeze $i s4 pAstreze cr tile. ii posibilitatea de a explora carti intr- lioteca, magazin pentru copii, pentru a-gi identifica interesele. Creati impreund carti pe diverse teme interesante pentru copil. Ajutati copilul si dea crtii untitlu, s& scrie autorul si sa o ilustreze (Cartea despre mine, Cartea despre familia mea, Cartea vacantei, Enci- clopedia noastra despre case/animale, Cartea des- excursiile gruy Valorizati, laudati copilul atunci cand foloseste co- rect $i intretine cartile. Indicator Practici de sprijin 500. Doreste s rasfoiasca si s4]- Puneti la dispozitia copilului si carti cu citeascd independent. text putin pe care acesta il poate citi sau memora. 501. Este interesat de citit si in-|- Incurajati copiii si citeasca unii altora. cearcé sé citeascé povestile favorite. 502. Este interesat de carti des-|- Puneti la dispozitia copilului carti despre pre aspecte foarte diferite ale| copii care arat si traiesc la fel/diferit, des- vietii. pre cum ne facem prieteni, despre bucu- ria de a avea frati/surori. Cititi copilului poeziile preferate de mai indicati fiecare cuvant pe ma- sura ce il cititi; subliniati faptul ca intre cu- vinte exista spatii libere, ca unele cuvinte sunt scrise cu mai multe/mai putine lite- re. 504, Sta si asisté in momente de|- Extindeti durata de timp in care cititi copi- lectura fara $4 deranjeze, ré-| _lului pana la 30-40 minute. mane pana la finalul lecturii. 503. Diferentiaza un text in pro-|+ za de unul in versuri. Indicatori Practici de sprijin 514. Demonstreaza cresterea constientizarii sunetelor initiale si finale ale unui cu- vant prin identificarea lor fara ajutor. « Implicati copilul in activitati gi jocuri de limbaj". 515. Alege din imagini obiec- ‘te care incep cu acelasi su- net. + Jucati jocuri cu jetoane reprezentand diferite obiecte; sortati obiectele dupa diferite criterii, Precum sunetul initial/final al cuvantului repre- zentat. 516. Desparte cuvinte in sila- be cu ajutor. + Jucati jocuri de corespondenta intre prenumele copilului, al dvs. si al altor cunoscuti si numarul de silabe pe care astea il contin. 517. Incepe sd creeze cuvinte 518. Identifica rime ale cu- vintelor familiare in jocuri, cantece, poezii_ « Implicati copilul in jocuri cu sunete sau silabe. + Incurajati copilul s4 creeze rime; le puteti nota pentru ale citi ulterior. 519. Rosteste corect toate vo- calele si consoanele. « Organizati jocuri cu onomatopee care implica ros- tirea combinatiilor mai dificile de vocale si consoa- ne: fisssssss, psst, cra-cra-cra, falfal-fal. etc. + Punetila dispozitia copilului in timpul jocurilor de sortare, de corespondenté, jetoane cu obiecte al (ror nume este mai dificil de pronuntat: extrate- restru, sufragerie, enciclopedie, castravete etc. Indicatori Practici de sprijin 526. Recunoaste litere mari/mici|- Indica diferite litere, cuvinte din mediul in- de tipar i le pune in cores-| conjurator. Jucati jocuri de tipul Spune unde Pondentd cu sunetul asociat.| —s-a oprit roata’, 527. Poate determina cate sune-|- |lustrati poeziile/cantecele pe care le memo- te sunt incluse intr-un cuvant| —reaza copilul imbinand scrierea unor cuvinte de maxim 5 litere, uneori cu! simple (monosilabice sau bisilabice) cu ima- sprijin. gini. Practici de sprijin denumiri familiare. Incurajati copilul s4-si eticheteze lucrarile, pro- dusele activitatii sale; apreciati incercarea sa. 538. Face diferenta dintre li- tere si cifre. §39. Citeste numele propriu in diferite contexte si pe cele ale catorva colegi. Realizati carti de mici dimensiuni in care copilul ilustreaza paginile, scrie titlul si autorul daca este posibil si numeroteaza pagi Incurajati copilul s4 va prezinte lucrarile lui cele ale colegilor din sala de grupa sau de la avi- zier; apreciati si extindeti acasa unele din lucrari- le realizate in sala de grupa. 540. Citeste cateva cuvinte din mediu (gradinita, spi- tal, muzeu...). (Cand sunteti la plimbare sau intr-un magazin cu copilul, incercati sa discutati semnele/simboluri- le pe care le intalniti, s4 recunoasteti litere. 541. Constientizeaza faptul ca un mesaj se scrie/cites- te de lastanga spre dreap- de sus Se 542. Constientizeaza faptul ca limbajul rostit poate fi Scris $i apoi se poate tipa- ri. 543. Demonstreaza intelege- rea faptului cé propozitia consta din cuvinte separa- te prin spatii. Cand cititi copilului urméariti textul si identifica- ti uneori titlu, semnele de punctuatie de baza (punct, semnul intrebari Spuneti copilului o poveste despre primul séu pas sau primul cuvant rostit; scrieti povestea si invitati copilul s4 0 ilustreze; cititi povestea mai tarziu copilul Cand cititi impreuna, atrageti atentia copilului Indicatori Practici de sprijin 550. Identifica mesaje scrise in mediul familiei sau in sala de grupa. 551. Utilizeaza imagini ca sur- sé de informatie (utilizeaza semne pentru completarea calendarului naturii). Incurajati copilul s4 identifice si sa transmita semnificatia unor simbolu- ri, mesaje intalnite. Afigati in sala de grupa/acasa diverse mesaje scrise. Realizati un calendar pentru a va ajuta copilul sa igi reaminteasca ce ati lucrat sau evenimente speciale ale familiei. Discutati cu copilul despre cum ar trebui s4 ne imbraécaém urmarind sta- rea vremii la TV sau rubrica Meteo din ziar. 552. Recunoaste etichete di verse in mediu care facili- teazA intelegerea acestuia (ambalaje de produse) sau reclame. Concepeti impreund bilete pentru in- trare la spectacolul preferat imbinand desenul cu scrierea cu litere gi utiliza- rea cifrelor. Indicatori Practici de sprijin mele, mama...), data (lendstisties Im i lin dezvoltarea de pacee cabitive care implica scris unui jurnal, realizarea unei reviste pentru copil, a unor co- laje din bengzi des: Sesame por ri si etich jucra- As des- ft ee iinsaltde ares, aru ue lucru individual ie copilul s4 aleaga o persoana la a $1 alscuta sags acesta mesa- a il transmita; Pe i plas ilustreze felici- jugat i amine daca este it Sau cu ajutor. ducati fi Jqeuri cu nes din diferite ma- rajati copilul sa copieze eral literei, 54 o descrie,