Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLIKA E SHQIPRIS

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

VENDIM
PR SHTYRJEN E ORARIT T VOTIMIT TE ZGJEDHJEVE PR KUVENDIN T DATS 25
QERSHOR 2017

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve n mbledhjen e dats 25.06.2017 me pjesmarrjen e:

Klement ZGURI - Kryetar


Denar BIBA - Zv/Kryetar
Bledar SKNDERI- Antar
Edlira JORGAQI - Antare
Gzim VELESHNJA - Antar
Hysen OSMANAJ - Antar
Vera SHTJEFNI- Antare

Shqyrtoi shtjen me:

OBJEKT: Pr shtyrjen e orarit t votimit t zgjedhjeve pr Kuvendin t dats


25 qershor 2017.

BAZA LIGJORE: Neni 3, pika 3, neni 23, pika 1 germa a, neni 11, neni 112 i ligjit
Nr.10019, dat 29.12.2008 Kodi Zgjedhor i Republiks s
Shqipris, i ndryshuar, neni 3, pika 3 e ligjit nr. 44/2015 Kodi i
Procedurave Administrative.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur si dhe diskutoi;

VREN

KQZ deri n orn 18.00 t dats 25 qershor 2017, konston faktin se pjesmarrja e zgjedhsve n
votim sht pjesmarrja e e ulet qe ka ndodhur n proceset e fundit zgjedhore q jan zhvilluar.

Data 25 qershor 2017 korespondon dhe festn zyrtare t besimtarve Mysliman Fiter Bajrami,
sipas t cils ritet e fests prfundujn n ort e pasdites.

___________________________________________________________________________________________________

Nr. 506 i vendimit Data 25.06.2017 e vendimit Ora 18.30 e Vendimit

Pr shtyrjen e orarit t votimit t zgjedhjeve pr Kuvendin t dats 25 qershor 2017.


Gjithashtu temperaturat n kt dat 25 qershor 2017 shnojn deri n 39 grad celcius, ndr m
t lartat n ket perudh t vitit n vitet e fundit.

Duke qene se pr arsyet objektive t siprcituara pjesmarrja e zgjedhsve n votime n kto


zgjedhje ka qene e ult, pr t mundsuar garantimin e t drejts t zgjedhsve pr t votuar t
sanksionuar n nenin 45 t Kushtetuts, KQZ duhet t urdhroj t gjitha Komisionet e Qendrave
t Votimit t shtyn orarin e votimit deri n oren 20.000 t dats 25 qershor 2017.

PR KTO ARSYE

Neni 3, pika 3, neni 23, pika 1 germa a, neni 11, neni 112 i ligjit Nr.10019, dat 29.12.2008
Kodi Zgjedhor i Republiks s Shqipris, i ndryshuar, neni 3, pika 3 e ligjit nr. 44/2015 Kodi i
Procedurave Administrative.

V E N D O S I:

1. Qendrat e votimit pr zgjedhjet pr Kuvendin t dats 25 qershor 2017 do t mbyllen n orn


20.00.

2. Ky vendim hyn n fuqi menjher.

___________________________________________________________________________________________________

Nr. 506 i vendimit Data 25.06.2017 e vendimit Ora 18.30 e Vendimit

Pr shtyrjen e orarit t votimit t zgjedhjeve pr Kuvendin t dats 25 qershor 2017.