Sunteți pe pagina 1din 33

Cuprins

1.Reducereaemisiilorgazelorcuefectdeser 2
1.1Gazelecuefectdeser 2
1.2Evoluiaemisiilordegazecuefectdeser 3
1.3Poziiileliderilorlumiiprivindreducereaemisiilordegazecuefectdeser 6
1.4Crediteledecarbon 8
2.AngajamenteleRomnieiprivindreducereaemisiilordegazecuefectdesera 11
2.1ProtocoluldelaKyoto 13

2.2Implementareancomun 15
2.3ComercializareaInternaionalaemisiilor(IET) 15

2.4Mecanismuldedezvoltarecurate(CDM) 16

3.LegislaiadinRomniaprivindreducereaemisiilordegazecuefectdeser 19
3.1Transpunerilegislative 19
3.2Legislaienaional 21
3.2.1Legislaieorizontalprivindproteciaatmosferei 21
3.2.2LegislaieprivindproiecteJI 25
3.2.3LegislaieRegistrulNaionalalemisiilordegazecuefectdeser 25
3.2.4Proteciastratuluideozon 29
Bibliografie 31

1
1 Reducereaemisiilorgazelorcuefectdeser

1.1 Gazelecuefectdeser

Efectuldeseresteprocesulprincareatmosferacapteazopartedinenergiasolar,nclzind
Pmntulimoderndclima.
Efectul de sera este cauzat de cantitatile de dioxid de carbon si a altor substante, ce se
acumuleazainstraturiformandoplapuma.Acestesubstantedauposibilitaterazelorultravioletesa
treaca foarte usor, ajungand la suprafata solului, transformanduse in energie termica, iar aceasta
energietrecandmultmaigreuinapoi,formandefectuldesera.Gazelelasaluminasapatrunda,insanu
permitecalduriisascape,precumgeamuriledesticladintrosera.
Datoritaacestuisistem,efectuldeseraestebenefic,asigurandincalzireasuficientaaPamantuluipentru
apermitedezvoltareaplantelorsiavietii.
Insaincantitatipreamari,acesteelementeleresponsabilepentruefectuldeseravorducelaocresterea
temperaturii.
Schimbarile climatice reprezint una din cele mai mari provocri cu care ne confruntm.
PotrivitceluidealPatruleaRaportGlobaldeEvaluarealGrupuluiInterguvernamentalprivind
SchimbrileClimaticeIPCC,elaboratnanul2007,activitileumane(ardereacombustibililorfosili,
schimbareafolosineiterenurilor,etc.)contribuiesemnificativlacretereaconcentraiiloremisiilorde
gazecuefectdesernatmosfera(dioxiddecarbon,metan,protoxiddeazot,hidrofluorocarburi,
perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinnd schimbarea compoziiei acesteia i nclzirea
climei.

Experiindomeniulclimaticsuntdeprerecocretereanivelului"gazelorcuefectdeser",
cretere provocat de activitile umane, accentueaz n mod artificial efectul de ser, ducnd la
cretereatemperaturilorglobaleidereglndclimanmoddezastruos.

2
Gazeledeserincluddioxiduldecarbon,rezultatdinardereacombustibiluluifosilidefriri,
metanul,eliberatdepeplantaiiledeorezilocurilededepozitareagunoaielor,precumiproduse
rezultate din arderi i diferii compui chimici industriali (acid azotos, carbon fluorhidric, carbon
perftoric,sulfhexaflorid).

Dupvaporiideapa,dioxiduldecarbon(CO2)esteprincipalulgazdeser.Carbonulestestocat
sub pmnt, departe de biosfer, n combustibili fosili, ns ciclul organic al carbonului descrie
transferulcarbonuluintremri,ecosistemulterestruiatmosfer.

Frinfluenaumana,transferulntreacesterezervoaredecarbonestemeninut nmare n
echilibrudeexemplu,planteleabsorbcarbonulntimpcesedezvolta,darleliminatuncicndmor.
ns,cndoameniitaiearborisauardcombustibilifosili,eieliminnatmosfercantitisuplimentare
decarbon,accentundastfelefectuldeser.Aceastaconstituieoproblemamaialesatuncicndse
extragiseardcombustibilifosili,deoareceastfelseadaugcarbonlaciclul"organic"alcarbonului,
carealtfelarramanedepozitatadncsubpmnt.

Opartedinacestcarbonajungenatmosfer,altanarbori,planteisol,pepmntioalt
partenmriioceane.Opartemaimareajungenatmosferdeoarecesetaiepduriiseconstruiesc
orae,drumuriiuzine,reducduseastfelcapacitateabiosfereideaabsorbicarbonul.

1.2 Evoluiaemisiilordegazecuefectdeser

ngeneral,ncepndcuanul1989,nRomnia,emisiiledepoluanidinatmosferausczutn
urmatransformrilorpoliticeieconomicealerii.nperioada19892000,reducereapescarlarga
producieieconomicenmajoritateazonelorindustrialeinchidereamultorobiectiveeconomiceau
conduslareducereacupeste50%aemisiilordepoluaniproveniidinsurseindustriale.Aceast
reduceregeneralapoluriilasursaavutcarezultatmbuntireacalitiiaerului,maialesnzonele
ncareprincipalelesursedepoluareerauceleindustriale.Totui,multezonesuntncputernicpoluate
din cauza emisiilor provenite din surse industriale i este necesar luarea unor msuri pentru

3
mbuntireacalitiiaeruluinscopulrespectriivalorilorlimitimpuseprinlegislaianvigoare.
Evoluiaemisiilordepoluaninatmosferseprezintastfel:
emisiiledegazecuefectdeser:
Tabel1.1Evoluiaemisiilordegazecuefectdesernperioada19892001

Poluant Reducerinperioada19892001
(exprimatecaCO2echivalent)
Dioxiddecarbon(CO2) 42,3%
Metan(CH4) 41,7%
Peroxiddeazot(N2O) 68,2%
Sursa:StrategiaNaionalprivindproteciaatmosferei

emisiiledeSO2iNOXausczutcontinuunperioada19952000,daraucrescutn2001
emisiiledeamoniacaufostnuoarscderenperioada19982001
emisiiledepoluaniorganicipersisteni(POP)aurmasnmedieconstantenperioada1998
2001
emisiileprincipalelormetalegrele:plumb,mercuricadmiuaucrescutsemnificativnperioada
20002001.

n cadrul raportului anual privind starea mediului este prezentat evoluia calitii aerului.
mbuntireacalitiiaeruluisaprodusacoloundeaufost nchiseobiectiveindustrialecuimpact
semnificativasupracalitiiaeruluii/sauundeaufostrealizateinvestiiinvedereareduceriiemisiilor
depoluaninatmosfer.nzoneleurbane,emisiiledepoluanidatoratetraficuluirutierconstituie
principalasursdepoluareaatmosferei.

EvoluialanivelgeneralaemisiilordeGESaleUniuniiEuropeneesteputernicinfluenatde
ceimaimaridoiproductorideemisii,GermaniaiRegatulUnit,caregenereazaproximativotreime
dinemisiiletotaledeGESaleUE27.n2007,celedoustatemembreaureuitsreducemisiilede
GEScu394MtechivalentCO2fadeniveluldin1990.

Astfelcumseevideniaznfigura1.1,celemaisemnificativesectoaresuntsectorulenergetic

4
(aprovizionareiconsum)isectorultransporturilor,caren2007erauresponsabilepentru80%din
totalulemisiilorUE15.Transporturileaugenerat21%dintotalulemisiilordeGES,agricultura9%,
proceseleindustriale8%,iardeeurile3%.

Fig1.1ModificareaemisiilordeGESaleUE15pesectoareipondereafiecruisector

5
Fig1.2Pondereasectoarelorin2007

Scderilenregistratensectorulenergetic,nagricultur,nproceseleindustrialeideeuriau
fost contracarate parial de creterile semnificative din sectorul transporturilor (pentru mai multe
detalii,asevedea,deasemenea,documentuldelucrualserviciilorComisiei).Pescurt,ncomparaie
cu1990,emisiiledinUE15aucunoscuturmtoareaevoluie:
nsectorulenergetic(furnizareiconsum,cuexcepiatransporturilor),emisiileausczut
cu7%,
nsectorultransporturilor,emisiileaucrescutcu24%,
ncadrulproceselorindustriale,emisiileausczutcu11%,nprincipaldatoritscderii
emisiilordinsectoareledeproducieaaciduluiadipic,hidrocarburilorhalogenatei
hexafluoruriidesulf,
nagricultur,emisiileausczutcu11%datoritreduceriinumruluideviteiscderii
utilizriingrmintelormineraleiagunoiuluidegrajd,
nsectoruldeeurilor,emisiileausczutcu39%datoritreduceriiemisiilordeCH4
generatededepozitelecontrolate.

1.3 Poziiileliderilorlumiiprivindreducereaemisiilordegazecuefectdeser

6
SummituldelaCopenhaga,lacareauparticipat192deefidestatdinntreagalume,aavut
dreptscopncercareadeaseajungelaunacordnscopulnlocuiriiProtocoluluidelaKyoto,care
expirn2012.

(1) ChinaOficialiidelaBeijingvorcastatelebogatesrducemisiilededioxiddecarboncu
40%pnn2020,comparativcu1990icaacesteasaloce1%dinProdusulInternBrut(PIB)
pentruaajutarilemaipuindezvoltatesseadaptezenoilorcerineprinvindemisiiledegaze
cuefectdeser."riledezvoltatetrebuiesntindomndeajutorstateloraflatenproces
dedezvoltarenncercareadeafacefaschimbrilorclimatice",adeclaratpreedintelechinez
HuJintao.
De asemenea, China cere Occidentului s ofere tehnologie eco. Potrivit datelor organizaiilor
internaionale,Chinaesteprincipalulproductordegazecuefectdeser.

(2) StateleUniteSUAauprecizatcsuntdeacordcureducereacu17%aemisiilordedioxidde
carbonpn2020fadeniveluldin2005,ceeacenseamnoreduceredepatruprocentefa
de 1990. De asemenea, oficialii americani susin c economiile emergente, precum China,
India,BraziliasiAfricadeSud,trebuiesseangajezentrunprocesmaiactivdereducerea
emisieagazelorcuefectdeser.
SUAsuntceldealdoileapoluatorallumii."nelegemgravitateaameninriireprezentatede
nclzireaglobalisuntemdeciisacionm.Nevomndepliniobligaiilectregeneraiile
viitoare",aprecizatlideruldelaCasaAlb,BarackObama.

(3) UniuneaEuropeanLideriidelaBruxellesauacceptatoreducereaemisilordedioxidde
carbon cu20%fa deniveluldin 1990 nurmtorii zece ani. intelepropusedeoficialii
europenisuntcevamaiambiioase.Bruxellesulcerestatelorbogatesreducpnla95%din
emisiledegazecuefectdesernurmtorii40deani.
UErecunoatecunmediumaicuratpresupune icheltuielisuplimentare,estevorba,mai
exactde150demiliardededolarianual.Europaesteresponsabilpentru11,8%dinemisiilede
gazepoluantelanivelglobal,fiindceldealmtreileapoluatorallumii.

7
(4) India "araceamaivulnerabilprivindreducereaemisiilordegazecuefectdesereste
India"aafirmministrulmediuluidelaDelhi,JairamRamesh.Autoritileindienesuntdispuse
sreduccupnla25%emisiiledenoxenurmtoriizeceani,fadeniveluldeacumpatru
ani.LafelcaiChina,cercastatelebogatesiureducemisiiledegazepoluantecupnla
40%.Indiaesteceldealaseleapoluatorallumii.

(5) Japonia Autoritileniponecondiioneazreducereaemisiilordegazecuefectdesercu


pnla25%pnn2020fadeniveluldin1990deluareaunormsurisimilaredecelelate
statedezvoltate.Cutoatec oficialii dela Tokyoauprecizatc vorca nzeceani sfie
eliberate n atmosfer cu 30% mai puine noxe, reprezentanii industriei se opun categoric
stabilirii unei astfel de inte. "i statele n curs de dezvoltare ar trebui s fac un efort
suplimentardereducereagazelorcuefectdeser",aprecizatprimulministruniponYukio
Hatoyama.

(6) UniuneaAfricanPrecumChinaiIndia,stateleafricanevorunefortsuplimentardinpartea
statelordezvoltatepentrureducereapolurii.Deasemenea,vorsprijinfinanciarnvaloarede67
demiliardededolarianualpentrucastateleafricanespoatfacefanoilorcerine.

(7) StateledinGolfStateledinregiuneaGolfuluiceralocareaacirca750demilioanededolari
anualpentrufinanareacercetriiprivindschimbrileclimatice.QuatariAbuDhabiinvestesc
masivntehnologieeco.

(8) Micileinsule Ameninatedecretereaniveluluiapei,carearputeasacoperemultedintre


micileinsuledepeglob,guverneleacestorstatecerreducereacupnla85%aemisiilorde
gazecuefectdesernurmtoriicincianifadeniveluldin1990.

1.4 Crediteledecarbon

8
neconomiadeastzi,emisiiledegazecuefectdesersuntoproblempentrumuli,dar
eliminarealoraducebeneficiipentrumultialii,incluzndcompaniilecarereducacesteemisii.

Atuncicndemisiilesuntreduse,emisiileeliminatedevinomarf,numitcreditedecarbon
(carboncredits).Acestecotesuntvandabilepepiaadecotedecarbon,iproducbeneficiimateriale
pentruaceiacareauimplementatproiectepentrureducereagazelorcuefectdeser.Aceastapiaa
crescutntranzaciidela22.5miliardeeuron2003,la78miliardeeuron2006.

TranzaciilecunoxesuntncrelativnoinRomnia,aacumsuntnalteridinEuropade
Est.Romniaaintratpentruprimadatndiscuiapentrualocareacertificatelordecarbonn2005,
odatcuschemaEU25lansatpentrurilecareaderaulaUEn2007.Crediteledecarbonalocate
pentruperioada20052007nuaupututfivndute,iarRomniaaprimitprimelecreditetransferabilen
2008. Numrul total de certificate alocate companiilor din Romnia a fost de 349.671.593 de
certificate,reprezentndaproximativ69.934.319certificateanualinperioada20082012,dupacum
aratdateleMinisteruluiMediului.Certificatelesuntalocatecompaniilornmodgratuitpnn2012,
dupcareacesteavortrebuicumpratedepepia.Companiilecaredorescsvndcertficatelein
surpluspotfiesapelezelaserviciileunuibrokerdelaocompaniespecializatindomeniu,fiese
poateinregistrapebursaBluenextdelaParis.n2006,preulcertificatelorafostde35euro,fade25,
mediaanului2005. n2007,preulunuicertificataajunsla15euro,scazndapoila10euro i
apropiindusedezerolasfritulanului2007. Companiilemaripoluatoareaudepartamenteinterne
pentrutranzacionareadecreditedecarbon,iarcelecarenuaulucreaznspecialcubncile,caresunt
iprincipaliiconcureniaifirmelordeprofil.Acestimaripoluatoriauprimitcam70%dincreditelede
carbonalocateRomiei,fiind nspecialvorbadecompaniidinmetalurgie(precumArcelorMittal,
Alro),complexeleenergeticedinCraiova,companiiledeutiliti,rafinriileingeneralproductorii
deenergie.

Reducereaproduciei ntoatindustriadincauzacrizeieconomiceafostprincipalulmotiv
pentruapariiasurplusuluiactualdepepiaacertificatelor:oanalizaunoruniversitidinMarea
Britaniearatcaacumexistunsurplusde9miliardedecrediteiocererede4,5miliarde.Cutoate
acestea,nanul2009,nlunaaugustpreulcertificateloraajunsla14,30euro,pefondulcreterii

9
preuluipetrolului,aldezvoltriiunorproiectedeenergiedinGermaniaimaialesaloptimismului
privindrelansareaeconomicdinadouaparteaanului.

n2008,volumultotaldeemisiiverificategeneratedeinstalaiileEUETSdinUE27afostde
2,11miliardetone17deCO2,cu3%maipuindectn2007.ntimpcedeclinuleconomicafost
resimitputernicnsectoareleinclusensistem,scdereaemisiilorsadatorat,deasemenea,msurilor
dereducereaacestorantreprinsedeinstalaiicareacielapreulrobustlacarbon,careapredominatn
ceamaimareparteaanului2008,naintedenceputulrecesiunii.Figura6indicpondereaemisiilor
EUETSnemisiiletotaledeGESprodusedeUE.

Prima perioad de comercializare (2005 2007): n medie, la prima perioad de


comercializareauparticipat10559deinstalaii.Acesteaauprimitdrepturideemisiepentru2
107MtCO2peaniauemisnmediecu2%18maipuin(2071MtCO2pean).PondereaEU
ETSn2007afostdecirca43%dintotalulemisiilordeGESaleUE27.Aproapedoutreimi
dintotalulinstalaiilorsuntclasificatecainstalaiideardere19,acesteafiindresponsabilepentru
peste70%dintotalulemisiilor.
Adouaperioaddecomercializare(20082012):Plafonulcomunitarpentru20082012este
de2,081miliardedecertificatepean,cu10,5%maipuindectsepropuseseiniialnplanurile
naionaledealocareprezentatedectrestatelemembre.n2008,auparticipat10680ncadrul
sistemului,emisiileverificatealeacestorafiindcu9%mairidicatedectcertificatelealocate.

10
2 AngajamenteleRomnieiprivindreducereaemisiilordegazecuefectdeser

Romniaesteparteladiferiteacorduri,convenii,protocoaleitratateinternaionaleprivind
proteciaatmosferei,conformtabelului2.1

Tabelul2.1Acordurile,conveniileitratateleinternaionaleprivindproteciaatmosfereilacarea
aderatRomnia

Conveniiinternaionaleiprotocoale Legislaianaionalprincareaufostratificateconveniilei
protocoalele
Convenie asupra polurii atmosferice Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Conveniei asupra polurii
transfrontierepedistanelungi atmosfericetransfrontierepedistanelungi,ncheiatlaGeneva
la13noiembrie1979
Protocolulprivindpoluaniiorganici Legeanr. 271/2003pentruratificarea protocoalelor Conveniei
persisteni asupra polurii atmosferice transfrontiere pe distane lungi,
Protocolulprivindmetalelegrelei ncheiatlaGenevala13noiembrie1979,adoptatelaAarhus
Protocolul referitor la reducerea la24iunie1998ilaGothenburgla1decembrie1999
acidifierii,eutrofizriiiniveluluide
ozontroposferic
Conveniacadru a Naiunilor Unite asupra Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenieicadru a
schimbrilorclimatice NaiunilorUniteasupraschimbrilorclimatice,semnatlaRio
deJaneirola5iunie1992
ProtocoluldelaKyotolaConveniacadrua Legeanr.3/2001pentruratificareaProtocoluluidelaKyotola
Naiunilor Unite asupra schimbrilor cadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice
climatice climatice,adoptatla11decembrie1997

11
Conveniaprivindproteciastratului Legea nr. 84/1993 pentru aderarea Romniei la
deozon,ProtocoluldelaMontreal Conveniaprivindproteciastratuluideozon,adoptatla
privind substanele care epuizeaz Viena la 22 martie 1985, i la Protocolul privind
stratuldeozon substanele care epuizeaz stratul de ozon, adoptat la
Montreal la 16 septembrie 1987, i pentru acceptarea
Amendamentul la Protocolul de la Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind
Montreal substanelecareepuizeazstratuldeozon,adoptatlacea
deadouareuniuneaprilor,delaLondra,din2729
iunie1990
Legea nr. 9/2001 privind aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea
Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind
substanele care epuizeaz stratul de ozon, adoptat la
Copenhagala25noiembrie1992

Convenia Espoo privind evaluarea Legeanr.22/2001pentruratificareaConvenieiprivindevaluarea


impactului asupra mediului n context impactuluiasupramediuluincontexttransfrontier,adoptatla
transfrontier Espoola25februarie1991
Convenia Helsinki privind efectele Legea nr. 92/2003 pentru aderarea Romniei la Convenia
transfrontierealeaccidentelorindustriale privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale,
adoptatlaHelsinkila17martie1992
Sursa:StrategiaNaionalprivindproteciaatmosferei

Romnia a semnat n 1992 Convenia Cadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor


climatice (UNFCCC), ratificat prin Legea nr. 24/1994. Prin aceasta, ara noastr sa angajat s
acionezepentrustabilizareaconcentraiilorgazelorcuefectdesernatmosfer,launnivelcares
mpiediceperturbareaantropicasistemuluiclimatic.

Conveniaarelabazngrijorareaprilorprezenteprivindschimbrileclimatice,preocuparea
privindfaptulcactivitateaomeneascafcutscreascsensibilconcentraiiledegazecuefectdeser
natmosfer,caceastcretereintensificefectuldesernaturalicvarezulta,nmedie,onclzire
suplimentar a suprafeei terestre, pe care risc s o suporte ecosistemele naturale i omenirea,
realizareafaptuluicceamaimareparteagazelorcuefectdeseremisenlume,ntrecutin
momentul de fa, i au originea n rile dezvoltate, c emisiile pe locuitor n rile n curs de
dezvoltaresuntncrelativslabe,iarcparteaemisiilortotaleimputabilrilorncursdedezvoltare
vafincreterepentrualeputeapermitesatisfacereanevoilorlorsocialeidedezvoltare.

12
n1972afostadoptatlaStockholmDeclaraiaConferineiNaiunilorUniteasupramediului,
n1985afostConveniadelaVienaprivindproteciastratuluideozoniarn1987Protocoluldela
Montrealprivindsubstanelecareepuizeazstratuldeozonadoptatla1990.

Prileprezenteauobligaiadeastabiliiaaducelazi,periodic,deapublica ipunela
dispoziia prilor, inventarele naionale de emisii antropice, pe baza surselor acestora i ale
absorbanilortuturorgazelorcuefectdeser.

Sevorstabiliprogramenaionaleiregionalecareconinmsurivizndatenuareaschimbrilor
climatice,inndcontdeemisiileantropiceidediminuareadectreabsorbaniagazelorcuefectde
ser.Sevorncurajaisusineeducaia,formareisensibilizareapubliculuindomeniulschimbrilor
climatice.
2.1 ProtocoluldelaKyoto
n2001,Legea2/2001aratificatProtocoluldelaKyoto,semnatdeRonian1999.Valoarea
angajamentuluidereducereaemisiilordegazecuefectdeser,asumatpentruperioada20082012este
de8%,avndcareferinanul1989.

Prileinclusenanexa1laProtocolareobligaiadeandepliniangajamenteleprivindlimitarea
cantitativireducereaemisiilor,nscopulpormovriidezvoltriidurabile.Pentruaceasta:
seaplic/elaboreazpoliticiimsuripentru
mrireaeficieneienergeticensectoarelesemnificativealeeconomieinaionale
proteciaisporireamijloacelordeabsorbieiarezervoarelordeacumulareagazelorcu
efectdeser
promovareaunorformedurabiledeagricultur
cercetarea, promovarea, valorificarea i folosirea crescnd a formelor noi de energie
regenerabil, a tehnologiilor de reinere a bioxidului de carbon i a tehnologiilor noi,
avansate,favorabileprotecieimediului
reducereaprogresivsaueliminareagradataimperfeciunilorpieei,stimulareafiscal,
reducereadetaxeidesubveniintoatesectoareleproductoaredegazecuefectdeseri
care acioneaz, n vederea ndeplinirii obiectivelor conveniei, precum i aplicarea

13
instrumentelordepia
ncurajareareformeloradecvatensectoarelesemnificativevizatenpromovareapoliticilor
imsurilorcarelimiteazireducemisiiledegazecuefectdeser
limitareai/saureducereaemisiilordemetanprinrecuperareifolosirenmanagementul
deeurilor,precuminproducerea,transportulidistribuiaenergiei

ncepnd cu anul 2002, Romnia transmite anual Secretariatului UNFCCC, Inventarul


naionalalemisiilordegazecuefectdeser,realizatconformmetodologieiIPCC,utilizndformatul
deraportarecomuntuturorrilor(CRFReporter).Conformobligaiilorasumatelanivelinternaional,
ultimulinventarnaionalalRomnieiafosttransmisnanul2009iconineestimrileemisiilorde
gazecuefectdeserpentruperioada19892007.Emisiiletotaledegazecuefectdeser(excluznd
contribuia sectorului Folosina Terenurilor, Schimbarea Folosinei Terenurilor i Silvicultur) au
sczutnanul2007cu44,83%comparativcunivelulemisiilordinanul1989.

Pentrureducereacosturiloraciunilordelimitareireducereaemisiilordegazecuefectdeser,
Protocolul de la Kyoto prevede utilizarea a trei mecanisme flexibile i voluntare de cooperare
internaional: Implementare n comun (JI), Mecanismul de Dezvoltare Curat (CDM), i
ComercializareaInternaionalaEmisiilor(IET).Romniasaimplicat nrealizareaproiectelorde
investiiidetip"ImplementarenComun",colaborndcudiferitestatenvederearealizriitransferului
de tehnologie, creterea eficienei energetice a obiectivelor unde se realizeaz investiiile i
mbuntireacalitiimediului,acesteaavnd iimportantimpactsocial.Astfel,aufost ncheiate
Memorandumuridenelegere(cuElveia,Olanda,Norvegia,Danemarca,Austria,SuediaiFrana,
Italia,FinlandaBancaMondialncadrulFonduluiPrototipalCarbonului),constituindbazalegal
pentrurealizareaacestorproiecte.
LegislaieprivindproiecteJI

ORDIN nr.297/2008 pentruaprobareaProceduriinaionaleprivindutilizareamecanismului


"Implementarencomun(JI)"pebazaModuluiI,nconformitatecuprevederileart.6dinProtocolul
delaKyotoiGhidprivindutilizareamecanismuluiImplementarencomun(JI)pebazaModululuiII

14
(Articolul6alProtocoluluidelaKyoto

SemnificaiaraportuluincontextulProtocoluluidelaKyoto
ConformProtocoluluidelaKyoto,UE15aredreptobiectivcomunoreducereaemisiilortotalede
gazecuefectdesercu8%fadeanuldereferin.PentruUE27,nuexistaincaunobiectivcomunin
contextulProtocoluluidelaKyoto.Raportareaoficialaemisiilorcuscopuldearespectaobiectivele
ProtocoluluidelaKyotovancepen2010cndsevorraportaemisiilepentruanul2008.ntretimp,
raportulreprezintceamairelevantimaiexactsursdeinformaiiprivindemisiiledegazecuefect
deserdinUE.ElpoatefiutilizatpentruurmrireaperformanelorUEnceeaceprivetereducerea
emisiilordegazecuefectdeserinterne(adicdepeteritoriulUE),nvederearespectriiobiectivelor
delaKyoto.PrilelaProtocoluldelaKyotopotutilizasursedeabsorbtieabioxiduluidecarbon,
precumiaanumitelemecanismeflexibile,cuscopuldeareduceimaimultemisiiledegazecu
efectdesernafarateritoriilorlornaionalecasuplimentfadereducerileinterne.Prinurmare,
masurileinterne(lanivelEU)constituiemetodaprincipalderealizareaobiectivelordelaKyoto.
Raportuldeinventarieresugereazfaptulcemisiileinternedegazecuefectdeserausczutcu
aproximativ2,0%fadeanuldereferinstabilitdeProtocoluldelaKyoto.

ImplementarenComun
Mecanismul Protocolului de la Kyoto cunoscut ca Implementare n Comun (JI Joint
Implementation)permiteguverneloricompaniilordinrileindustrializatescumpereUnitide
ReducereaEmisiilor(ERUs)rezultatedinproiectecarereducsauevitemisiiledegazecuefectde
serdeserimplementatenalteridezvoltate.
ERUs pot fi folosite pentru ndeplinirea obligaiilor privind reducerile de emisii asumate prin
Protocolul de la Kyoto i deci sunt o marf cu valoare. Pentru un dezvoltator de proiect,
mecanismulImplementarenComunreprezintonousursdecapitalpentruproiectelesalede
protecieamediuluinconjurtor.

15
2.2 ComercializareaInternaionalaEmisiilor
ComercializareaInternaionalaEmisiilor(IETInternationalEmissiongTrading)permiteuneiri
industrializate(dinAnexaI)ceareunexcesdeunitideemisii,rezultatedinreducereaacestorasub
nivelulobligaiilorasumate,svndacestsurplusctreoaltardinAnexaIcarenuestenmsur
asecon
ormaangajamentelorprineforturiproprii.

Comercializareaemisiiloresteprobabilcelmaieficientinstrumentdintretoatemecanismeleflexibile
menionatenProtocoluldelaKyoto.DejactevariaufcutprimiipainacestdomeniuSlovacia
sprijincompaniileceimplementeazproiectedereducereaemisiilordegazecuefectdeserprin
atribuireadeUnitialeCantitiiAtribuite(AAUsAssignedAmountUnits)pecareacestealepot
comercializapepiaainternaionalaemisiilor.Aceaststructuresteposibilsfiefolositdincein
cemaimultinalteridinEuropaCentralideEst.

2.3 Mecanismuldedezvoltarecurata(CDM)
MecanismuldeDezvoltareCurat(CDMCleanDevelopmentMechanism)permiteguvernelorsau
societilor comerciale private din rile industrializate s implementeze proiecte de reducere a
emisiilornrincursdedezvoltarenvedereaatingeriipropriilorobiectiveprivindemisiiledegaze
cuefectdeser.
Naiunileindustrializatesuntremuneratepentruparticiparealaacesteproiectesubformde"reduceri
de emisii certificate, CERs (Certified Emisions Reductions).Scopul mecanismului de dezvoltare
curatestedeapromovadezvoltareadurabilideacontribuilarealizareaobiectivelorFCCC.Prin
contrast,rolulmecanismuluiImplementarenComun,conformProtocoluluidelaKyoto,estedea
ajutariledinAnexaIlandeplinireaangajamentelorprivindnivelulemisiilor.

n Romnia, Directiva 2003/87/CE privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de


emisiidegazecuefectdeserafostimplementatncepndcuanul2007(dataaderriilaUE).

16
AceastaesteuninstrumentcreatpentruasprijiniStateleMembre nvedereapromovriireducerii
emisiilor de gaze cu efect de ser ntrun mod eficient din punct de vedere economic, pentru
indeplinireaangajamentelorsubProtocoluldelaKyoto.Funcionareaschemeisebazeazpelimitarea
tranzacionareacertificatelordeemisiidegazecuefectdeseralocateoperatorilorcaredeininstalaii
ncaresedesfoaractivitireglementatedeDirectiva,nmsurancareacetiarespectprevederile
privindlimiteleprivindemisiiledeCO2stabiliteprinPlanulNationaldeAlocare.

PrinPlanulNationaldeAlocare,Guvernulastabilitnumruldecertificatealocatnperioada
2007i20082012pentruinstalaiilencaresedesfoaractivitidinsectoarele:energie,rafinare
produsepetroliere,producie iprelucraremetaleferoase,ciment,var,sticl,ceramic,celulozi
hrtie.Astfel,aufostaufostpusenaplicaredeciziileComisieiEuropenedin26octombrie2007prin
careaceastaadecisreducereaplafonuluidecertificatecu10,8%pentruanul2007i20,7%pentru
perioada20082012.

Pentruanii2007si2008,operatoriiaudemonstratautoritilorpentruproteciamediuluics
au conformat cu obligaiile care leau revenit ca urmare a participrii la schema EU ETS, prin:
monitorizarea, raportarea si verificarea emisiilor generate de instalatii i conformarea in Registrul
Nationalalemisiilordegazecuefectdesera.nanul2008,cantitateatotaldeemisiidegazecuefect
de ser provenite de la instalaiile EUETS este de 63.709.638 t CO2 comparativ cu valoarea de
69.934.318reprezentndmedianumruluidecertificatedeemisiiidegazecuefectdeseralocate
pentruperioada20082012(H.G.nr.60/2008).

Pentrualuptampotrivaschimbrilorclimatice,ndecembrie2008ParlamentulEuropeana
adoptatpachetullegislativ "EnergieSchimbriclimatice"princarelanivelEuropeansastabilit
realizareaa3obiectivepetermenlung:
reducereaemisiilordegazecuefectdesercu20%pnnanul2020(fadeanul1990)icu
30%nsituaiancareseajungelaunacordlanivelinternaional;
opondereaenergiilorregenerabilenconsumulfinaldeenergiealUEde20%pnnanul
2020,incluzndointade10%pentrubiocombustibilidintotalulconsumuluidecombustibili
utilizaintransporturi.

17
cretereaeficieneienergeticecu20%pnnanul2020.

Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE n vederea mbuntirii i


extinderiisistemuluicomunitardecomercializareacertificatelordeemisiedegazecuefectdeser
facepartedinpachetullegislativisevaaplicatuturorStatelorMembrencepndcuanul2013(EU
ETSpost2012).

ConferinaprivindschimbrileclimaticedelaCopenhagasasituatcumultsubateptrile
UE.PactularemaipuindetreipaginiinuconineelementepecareUEleconsidercruciale,precum
obiectivelecolectivedereducereaemisiilordegazecuefectdeser.Pelngfaptulcnustabileteun
termen limit pentru ncheierea unui tratat n 2010, acesta nici mcar nu menioneaz necesitatea
vreunuiacordobligatoriudinpunctdevederejuridic.Pactullecerestatelorparticipantesreduc
emisiiledegazecuefectdeser,nvederealimitriinclziriiglobalelasub2Cpragdincolode
careseconsidercschimbrileclimaticearputeascapdesubcontrol.Astfel,naiuniledezvoltatear
trebuisireducsemnificativemisiile,nmodmsurabil.rilencursdedezvoltarearurmasi
plafonezenivelulemisiilorisraportezerezultatelenregistrateodatladoiani,cudispoziiipentru
analiziconsultriinternaionale.Textulnustabiletensobiectiveglobaledereducereaemisiilor,
precumcelsolicitatdejarilorUE,de20%.Fiecarearnpartevadecidecticumvaaciona.
Acordulstabiletecaciunileaplicatesfieanalizaten2015.Totui,fiecarestattrebuiesideclare,
pnlasfritulluniiianuarie,obiectivulpecareilpropune.Celmaipalpabilrezultatalconferinei
esteprobabilfaptulcriledezvoltateauconvenitsacorde30demiliardededolari(21demiliarde
deeuro)nurmtoriitreianii100demiliardededolari(70demiliardedeeuro)pnn2020,pentru
finanareaproiectelorcaresprijinstatelesraceneforturiledepromovareaenergieiecologiceide
adaptarelasecet,laridicareaniveluluimriiilaalteschimbriclimatice.UEsaangajatsacordeo
finanareiniialarapidnvaloarede7,2miliardedeeuro(dintruntotalde21demiliarde).Sumelear
urmasprovindinsursediverse,dindomeniulpubliciprivat.

Principalelesursealereduceriiemisiilordegazecuefectdeser

nvaloareabsoluta,principalelesectoarecareaucontribuitlareducereaemisiilorntre2004i2005n

18
UE15aufostproduciadeelectricitateienergietermicinreelelepublice,gospodriileiserviciile
itransportulrutier.
EmisiiledeCO2provenitedinproduciadeelectricitateienergietermicpentrureelelepubliceau
sczutcu0,9%(9,6milioanedetone)nspecialdatorituneireduceriacantitiidecrbuneutilizat.
EmisiiledeCO2delagospodriiiserviciiausczutcu1,7%(7,0milioanedetone).Importante
reducerialeemisiilordelagospodriiiserviciiaufostraportatedeGermania,RegatulUnitirile
deJos.Oexplicaiegeneralpentruaceastreducereoreprezintcondiiilemeteorologicefavorabile
dintimpuliernii(iarnamaicalduroasa)ncomparaiecuanulprecedent.
EmisiiledeCO2provenitedintransportulrutierausczutcu0,8%(6milioanedetone).Acestfapteste
atribuitnprincipalGermanieiisedatoreaznumruluicrescutdeautovehiculepemotorin,efectelor
taxeiecologiceiachiziionriidecombustibildinafaraGermaniei(turismulpentrucombustibil).

19
3 LegislaiadinRomniaprivindreducereaemisiilordegazecuefectdeser

3.1 Transpunerilegislative

Romniaatranspusaproapeintegralacquisulprivindproteciacalitiiaerului.

Tabelul4.1Transpunerilegislativeprivindproteciacalitiiaerului

LegislaiaUniuniiEuropene Legislaianaional
Directiva 96/62/CE privind evaluarea i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 243/2000
managementul calitii aerului i directivele privindproteciaatmosferei,aprobatcumodificrii
fiice: completriprinLegeanr.655/2001
DirectivaConsiliuluinr.1999/30/CE Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr.
privind valorile limit pentru dioxid 745/2002privindstabilireaaglomerriloriclasificarea
de sulf, dioxid de azot i oxizi de aglomerrilor i zonelor pentru evaluarea calitii
azot,particulensuspensieiplumb aeruluinRomnia
naerulatmosferic Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr.
Directiva2000/69/CEprivindvalorile 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind
limit pentru benzen i monoxid de stabilireavalorilorlimit,avalorilorpragiacriteriilor
carbonnaerulnconjurtor imetodelordeevaluareadioxiduluidesulf,dioxidului
Directiva2002/3/CEprivindpoluarea de azot i oxizilor de azot, pulberilor n suspensie
aeruluicuozon (PM10iPM2,5),plumbului,benzenului,monoxidului
decarboniozonuluinaerulnconjurtor
Directiva privind prevenirea i controlul Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2002 privind
integrat al polurii (IPPC) nr. 96/61, prevenirea,reducereaicontrolulintegratalpolurii,aprobatu
amendatdeDirectiva2003/87carestabilete modificriprinLegeanr.645/2002
oschem
pentru comercializarea permiselor de emisii
de gaze cu efect de ser, n interiorul
comunitii
Directivanr.88/609/CEElimitareaemisiilor Hotrrea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor
anumitor poluani n atmosfer de la msuripentrulimitareaemisiilor naeraleanumitorpoluani
instalaiile mari de ardere (amendat prin proveniidininstalaiimarideardere
Directiva2001/80/CE)
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea Hotrrea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea
deeurilor deeurilor

20
Directiva 96/59/EC privind eliminarea Hotrrea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea
bifenililoriterfenililorpoliclorurai(PCBi regimului special privind gestiunea i controlul bifenililor
PCT) policloruraiialealtorcompuisimilari
Directiva75/439/EECprivinduleiurileuzate, Hotrrea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea
amendat de Directiva 87/101/EEC i de uleiuriloruzate,cumodificrileicompletrileulterioare
Directiva91/692/EEC
Directiva99/31/ECprivind HotrreaGuvernuluinr.162/2002privinddepozitarea
depozitareadeeurilor deeurilor
Directiva 94/63/CE privind controlul HotrreaGuvernuluinr.568/2001privindstabilireacerinelor
emisiilordecompuiorganicivolatili(COV) tehnicepentrulimitareaemisiilordecompuiorganicivolatili
rezultai din depozitarea benzinei i rezultaidindepozitarea,ncrcarea,descrcareaidistribuia
distribuiasadelaterminaleiastaiileservice benzineilaterminaleilastaiiledebenzin
Directiva 1999/13/CE privind limitarea HotrreaGuvernuluinr.699/2003privindstabilireaunor
emisiilor de compui organici volatili msuripentrureducereaemisiilordecompuiorganicivolatili
provenind din utilizarea solvenilor organici datorateutilizriisolvenilororganicinanumiteactivitii
n instalaii
anumiteactivitiiinstalaii
Directiva 70/220/CEE referitoare la Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i
armonizarea legislaiei statelor membre cu locuineinr.211/2003pentruaprobareaReglementrilorprivind
privire la msurile ce trebuie adoptate condiiiletehnicepecaretrebuieslendeplineascvehiculele
mpotriva polurii aerului de ctre emisiile rutierenvedereaadmiterii ncirculaiepedrumurilepublice
poluante ale autovehiculelor, modificat din Romnia RNTR 2, modificat prin Ordinul ministrului
ultimadatprinDirectiva2003/76/CE transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.043/2003
(prevederile Directivei 70/220/CEE sunt transpuse pn la
Directiva 72/306/CEEE referitoare la modificareaintrodusdeDirectiva2001/100/CE)
armonizarea legislaiei statelor membre cu
privire la msurile ce trebuie adoptate
mpotriva polurii aerului de ctre emisiile
poluante ale motoarelor diesel ale
autovehiculelor, modificat ultima dat prin
Directiva97/20/CE
Directiva 88/77/CEE referitoare la Directivele2002/80/CEi2003/76/CEvorfitranspusencursul
armonizarea legislaiei statelor membre cu anului 2004 prin modificarea Ordinului ministrului lucrrilor
privire la msurile ce trebuie adoptate publice,transporturilorilocuineinr.211/2003.
mpotriva polurii aerului de ctre emisiile
gazoaseiparticulelepoluanteceprovindela
motoarele cu aprindere prin comprimare
destinate propulsiei vehiculelor i emisiile
gazoasepoluanteceprovindelamotoarelecu
aprindereprinscnteiecefuncioneazcugaz
natural sau cu gaz petrolier lichefiat i
destinate propulsiei vehiculelor, modificat
ultimadatprinDirectiva2001/27/CE

21
Directiva 97/68/CE privind armonizarea Hotrrea Guvernului nr. 743/2002 privind stabilirea
legislaiei statelor membre referitoare la procedurilordeaprobaredetipamotoarelorcuardereintern
msurileluatempotrivaemisiilordegazei destinatemainilormobilenerutiereistabilireamsurilorde
particulepoluante,provenitedelamotoarele limitareaemisiilordegazeiparticulepoluanteprovenitedela
cucombustieinterninstalatepeechipamente acestea,nscopulprotecieiatmosferei
nerutiere
Directiva98/70/CEprivindcalitateabenzinei HotrreaGuvernuluinr.732/2001privindstabilireacondiiilor
imotorinei deintroducerepepiaabenzineiimotorinei,modificati
completatprinHotrreaGuvernuluinr.897/2003
Directiva 1999/32/CE privind reducerea Hotrrea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea
coninutuluidesulfncombustibililichizi coninutuluidesulfncombustibililichizi
Regulamentul 2037/2000/CE privind OrdonanaGuvernuluinr.89/1999privindregimulcomerciali
substanelecareepuizeazstratuldeozon introducerea unor restricii la utilizarea hidrocarburilor
halogenatecaredistrugstratuldeozon,aprobatcumodificri
prinLegeanr.159/2000
Sursa:StrategiaNaionalprivindproteciaatmosferei

3.2 Legislaienaional

Legislaianaionalprivindreducereaemisiilordegazecuefectdesercuprindelegislaia
privindproteciaatmosferei,proteciastratuluideozon,controlulemisiilordininstalaiiledeardere,
regimulsubstanelorchimicepericuloaseetc.

3.2.1 Legislaieorizontalprivindproteciaatmosferei

CAPITOLUL 10: Protecia atmosferei, schimbrile climatice, gestionarea zgomotului


ambientalOUG195/2005privindproteciamediuluireglementeazatribuiileautortiipublice
centralepentruproteciamediului:
elaborareapoliticiinaionaleicoordonareaaciunilorlanivelnaional,regionalilocalprivind
proteciaatmosferei
elaborareaStrategieinaionaleiPlanuluinaionaldeaciunendomeniulprotecieiatmosferei
elaborareaProgramulnaionaldereducereaemisiilordedioxiddesulf,oxizideazotipulberi
provenitedininstalaiimarideardere
coordonareaielaborareaProgramuluinaionaldereducereprogresivaemisiilordedioxidde

22
sulf,oxizideazot,compuiorganicivolatiliiamoniac
elaborareaStrategianaionalprivindschimbrileclimatice,Planulnaionaldeaciuneprivind
schimbrileclimatice
asigurareaintegrriipoliticilordereducereaemisiilordegazecuefectdeseriadaptareala
efecteleschimbrilorclimaticenstrategiilesectoriale
administrareaRegistrulnaionalalemisiilordegazecuefectdeser
coordonareaSistemulnaionaldeestimareaemisiilordegazecuefectdeser
coordonarea implementrii mecanismelor flexibile prevzute de Protocolul de la Kyoto la
ConveniacadruaNaiunilorUniteasupraschimbrilorclimatice
organizareaactivitiidemonitoringprivindcalitateaaeruluilanivelulntregiiri
stabilirea,dupcaz,prinacteledereglementare,valorilimitdeemisiemairestrictive imsurile
necesarenvederearespectriiplafoanelornaionaledeemisii,respectiva ncrcrilorinivelelor
critice.

Articolul 60 al OUG 195/2005 reglementeaz schema de comercializare a certificatelor de


emisiidegazecuefectdeser,iararticolul64specificobligaiileiresponsabilitilepersoanelor
fiziceijuridiceprivindproteciaatmosferei.

ProteciaatmosfereiestereglementatdeOrdonanadeUrgenaGuvernuluinr.243/2000,
publicat n Monitorul Oficial numrul 633 din data de 6 decembrie 2000. Aceast ordonan
stabililetecadruljuridicprivindprevenirea,eliminarea,limitareadeteriorriiiameliorareacalitii
atmosferei,nscopulevitriiefectelornegativeasuprasntiiomuluiimediului,asigurnduseastfel
alinierealanormelejuridiceinternaionaleilareglementrilecomunitare.Regimuljuridicalproteciei
atmosfereiarelabazrespectareaprincipiuluideabordareintegrataprotecieimediului.

Articolul 3 reglementeaz principalele obiective ale strategiei naionale privind protecia


atmosferei:
meninereacalitiiaeruluinconjurtornzonelencaresencadreaznlimiteleprevzutede
normelenvigoarepentruindicatoriidecalitate;

23
mbuntirea calitii aerului nconjurtor n zonele n care nu se ncadreaz n limitele
prevzutedenormelenvigoarepentruindicatoriidecalitate;
adoptareamsurilornecesarenscopullimitriipnlaeliminareaefectelornegativeasupra
mediului,ncontexttransfrontier;
adoptarea msurilor necesarepentrulimitareapn la eliminare aefectelor negative asupra
mediului,inclusivncontexttransfrontier;
ndeplinireaobligaiilorasumateprinacordurileitratateleinternaionalelacareRomniaeste
parteiparticiparealacooperareainternaionalndomeniu.

Hotrrea de Guvern nr. 731/2004 aprob Strategia naional privind protecia


atmosferei,prevzutnanexacarefaceparteintegrantdinprezentahotrre. Strategianaional
privindproteciaatmosfereiarecascopcreareacadruluinecesarpentrudezvoltareaiimplementarea
unuisistemintegratdegestionareacalitiiaerului,eficientdinpunctdevedereeconomic.

Respectarea obiectivelor privind calitatea aerului se realizeaz att prin implementarea


sistemuluidegestionareacalitiiaerului,ctiprinimplementareamsurilordecontrolalemisiilor
depoluaninatmosfer.ncadrulprezenteistrategiiseabordeaziaspecteprivindproteciastratului
deozon.Strategiapromoveazconceptuldezvoltriidurabiledefinitca"moduldedezvoltareprincare
sunt asigurate necesitile n prezent, fr a compromite posibilitile generaiilor viitoare de ai
asigurapropriilenecesiti"

Strategia implic derularea de aciuni la diferite niveluri de competen i decizie. n


conformitateculegislaianaionalnvigoare,urmtoareleautoritiauresponsabilitindomeniul
protecieiatmosferei:
autoritateapubliccentralpentruproteciamediului
autoritateapubliccentralpentruindustrie
autoritateapubliccentralpentrusntate
autoritateapubliccentralpentrutransport
autoritateapubliccentralpentrucoordonareaadministraieipublice

24
autoritileregionalepentruproteciamediului
primriileiconsiliilelocale
autoritilepubliceteritorialepentruproteciamediului

Standardeleiobiectiveleprivindcalitateaaeruluiambiental

Uniunea European a preluat valorile ghid, pentru diferii poluani emii n atmosfer, ale
OrganizaieiMondialeaSntii(OMS),pecareleaimpuscavalorilimit,ceconstituieobiective
privindcalitateaaerului.Romniaapreluatnlegislaianaionalacesteobiective.Pentrurealizarea
acestorobiectiveaufoststabilitetermenefixedendeplinire,nconcordancuprevederilelegislaiei
europenespecifice.Tabelul4.2prezintvalorilelimitpentruemisiiledepoluaniatmosferici,pentru
proteciasntiioamenilor.

Tabelul4.2Valorilelimitpentruemisiiledepoluaniatmosfericipentruproteciasntiioamenilor
Poluant Valoarealimit Perioadademediere Dataintrriinvigoare
Benzen 5g/m3 1an 1ianuarie2010
Monoxiddecarbon 10mg/m3 8ore(valoareamaxim 1ianuarie2007
zilnicamediilorglisante
calculatedinmediileorare)
Plumb 0,5g/m3 1an 1ianuarie2007
Dioxiddeazot 200g/m3,carenutrebuie 1or 1ianuarie2010
depitdemaimultde18ori
pean
40g/m3 1an 1ianuarie2010
Particule(PM10) 50g/m3,carenutrebuie 24ore 1ianuarie2007
depitdemaimultde35de
oripean
40g/m3 1an 1ianuarie2007
20g/m3 1an 1ianuarie2010
Dioxiddesulf 350g/m3,carenutrebuie 1or 1ianuarie2007
depitdemaimultde24de
oripean

25
125g/m3,carenutrebuie 24ore 1ianuarie2007
depitdemaimultde3ori
pean
120g/m3,carenutrebuie 8ore(valoareamaxim 1ianuarie2010
Ozon*) depitdemaimultde25de zilnicamediilorglisante
zilepean,mediatpe3ani calculatedinmediileorare)

*)Pentruozon
valoareareprezint
valoareint.
Sursa:StrategiaNaionalprivindproteciaatmosferei

HotrreadeGuvernnr.738/2004 aprob Planulnaionalprivindproteciaatmosferei,


prevzutnanexacarefaceparteintegrantdinprezentahotrre.
ObiectiveleprevzutenPlanulnaionaldeaciunendomeniulprotecieiatmosferei:
Obiectivul1.Meninereacalitiiaeruluinconjurtornzoneleiaglomerrilencareaceasta
sencadreaznlimiteleprevzutedenormelenvigoarepentruindicatoriidecalitate
Obiectivul 2. mbuntirea calitii aerului nconjurtor n zonele i aglomerrile n care
aceasta nu se ncadreaz n limitele prevzute de normele n vigoare pentru indicatorii de
calitate
Obiectivul 3. Adoptarea msurilor necesare n scopul limitrii pn la eliminarea efectelor
negativeasupramediului,inclusivncontexttransfrontier
Obiectivul4.ndeplinireaobligaiilorasumateprinacordurileitratateleinternaionalelacare
Romniaesteparteiparticiparealacooperareainternaionalndomeniu
Aciunilenecesarepentruatingereaacestuiobiectivseregsescincazulcelorlalteobiective
alestrategieipentruproteciaatmosferei.

3.2.2 LegislaieprivindproiecteJI

ORDIN nr.297/2008 pentruaprobareaProceduriinaionaleprivindutilizareamecanismului


"Implementarencomun(JI)"pebazaModuluiI,nconformitatecuprevederileart.6dinProtocolul
delaKyotoiGhidprivindutilizareamecanismuluiImplementarencomun(JI)pebazaModululuiII
(Articolul6alProtocoluluidelaKyoto

26
3.2.3LegislaieRegistrulNaionalalemisiilordegazecuefectdeser

Ordin nr. 1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea i operarea


registruluinaionalalemisiilordegazecuefectdeser

Hotrrea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a


certificatelordeemisiidegazecuefectdesercetranspuneDirectiva2003/87/CEdeinstituireaunui
sistemdetranzacionarealicenelordeemisiedegazecuefectdeser

H.G.nr.1570/2007privindnfiinareaSistemuluinaionalpentruestimareaniveluluiemisiilor
antropicedegazecuefectdeserrezultatedinsursesaudinreinereaprinsechestrareadioxiduluide
carbon(SNEEGHotrreaGuvernului),reglementateprinProtocoluldelaKyoto).

OrdinulMinistruluiMediuluinr.1376/2008 pentruaprobareaProceduriiprivindraportarea
INEGESiprivindmodalitateaderspunslaobservaiileintrebrilesurvenitenurmarevizuirii
INEGES;

OrdinulMinistruluiMediuluinr.1474/2008pentruaprobareaProceduriiprivindprocesarea,
arhivareaistocareadatelorspecificeInventaruluinaionalalemisiilordegazecuefectdeser;

Reglementriprivindpromovareaenergieidinsurseregenerabiledeenergie

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser este strns legat i de producerea energiei
electriceitermice.Deaceea,nreglementrileprivindpromovareenergieidinsurseregenerabilede
energie,segsescarticolecarefacreferirelaprotocoluldelaKyotoprivindschimbrileclimatice:
HotrreaGuvernuluinr.443/2003 privindpromovareaproducieideenergieelectricdin

27
surse regenerabile de energie, CAPITOLUL II: Obiectivul naional pentru promovarea
surselorregenerabiledeenergie:Art.4(1)MinisterulIndustrieiiResurselor,ncolaborarecu
AgeniaRomnpentruConservareaEnergiei,elaboreazntermende3lunidelaintrarean
vigoare a prezentei hotrri un program viznd msurile existente i planificate pentru
realizareaobiectivuluiprevzutlaart.3alin.(1).(2)Programulprevzutlaalin.(1)seaprob
prinhotrreaGuvernului,seactualizeazodatla5aniicuprindeinclusivmsuripentru
stimularea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. (3)Programul de
msuriprevzutlaalin.(1)seelaboreaznconcordancuangajamentelenaionaleasumatede
RomniaprinProtocoluldelaKyotolaConveniacadruaNaiunilorUniteasupraschimbrilor
climatice,ratificatprinLegeanr.3/2001.
Hotrrea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional
privindvalorificarearesurselorregenerabiledeenergie, ANEXASCHEMDEAJUTOR
DE STAT REGIONAL privind valorificarea resurselor regenerabile de energie,
CAPITOLUL III: Necesitatea implementrii schemei: Art. 4 (1)Prezenta schem este
elaboratncontextulimplementriistrategieidedezvoltaredurabilaRomniei.Obiectivele
acesteiasuntnconcordancuStrategiaLisabona,Cartaverdepentru"Strategiaeuropean
pentruenergiedurabil,competitivisigur",cudocumentul"AnEnergyPolicyforEurope",
ProtocoluldelaKyotolaConveniacadruaNaiunilorUniteasupraschimbrilorclimatice
(UNFCCC),ProtocoluldelaGoteborg,precumicuactelenormativeprevzutelaart.2alin.
(3).
HotrreaGuvernuluinr.1395/2005privindaprobareaProgramuluidemsuriexistentei
planificatepentrupromovareaproduceriiiconsumuluideenergieelectricprodusdinsurse
regenerabiledeenergie,AnexaProgramdemsuriexistenteiplanificatepentrupromovarea
produceriiiconsumuluideenergieelectricdinsurseregenerabiledeenergie

Tabelul4.3Bazalegalprivindmsurileexistente

I.Msuriexistente Bazalegal
AplicareamecanismelorflexibilealeProtocolului Legeanr.3/2001pentruratificareaProtocoluluidela
Kyotopentrupromovareaproduceriideenergie KyotolaConveniacadruaNaiunilorUniteasupra
electricdinsurseregenerabiledeenergie. schimbrilorclimatice(adoptatla11decembrie1997).

28
AdoptareaStrategieinaionaleprivindschimbrile Definireapoliticilorprivindrespectareaobligaiilor
climatice prevzutenConveniacadruaONUasupra
schimbrilorclimaticeideProtocoluldelaKyoto,
prioritilenaionalendomeniulschimbrilor
climaticeiaciunispecificepentrupromovarea
produceriideenergieelectricdinSRE(Hotrrea
Guvernuluinr.645/2005)

Tabelul4.4Msurileplanificate

II.Msuriplanificate Scopulurmritprinaplicarea Termen/Responsabilitate


msurilor
HotrreaGuvernuluiprivind Identificareaimonitorizarea responsabil:MEC;
Strategiadevalorificareasurselor emisiilordecarbonlanivellocali
regenerabiledeenergie(actualizare regional,nconformitatecu termen:anul2006
HotrreaGuvernuluinr. ProtocoluldelaKyotopentru
1535/2004privindaprobarea promovareaproduceriideenergie
Strategieidevalorificareasurselor electricdinSRE.
regenerabiledeenergie,cu
modificrileicompletrile Identificareadeamplasamentea
ulterioare) instalaiilordeexploatareaSRE,
determinareapreurilordecosti
posibilitiledefinanareale
investiiilorndomeniulSRE

Hotrrea Guvernului nr. 1568/2008 privind aprobarea Foii de parcurs pentru


implementarea Planului de aciune pentru tehnologii de mediu ETAP Romnia, aferent
perioadei20082009,Anexa:FoaiedeparcurspentruimplementareaPlanuluideaciunepentru
tehnologiidemediuETAPRomnia,aferentperioadei20082009:

La28ianuarie2004,ComisiaEuropeanaaprobatPlanuldeaciunepentrutehnologiidemediu
Environmental Technologies Action Plan ETAP, n Comunicarea Comisiei ctre Consiliul i
ParlamentulEuropean"Promovareatehnologiilorpentrudezvoltareadurabil:unplandeaciuneal
UniuniiEuropenepentrutehnologiidemediu".Autoritateacompetentpentruaplicareaprevederilor
acestei hotrri este Ministerul Economiei i Finanelor. Implementarea prevederilor privind
ecoproiectarea contribuie la dezvoltarea durabil prin ncurajarea mbuntirilor continue, care nu
impliccosturiexcesive,nceeacepriveteimpactulgeneratasupramediuluideproduseleutilizatoare
deenergie,nprincipalprinidentificareasurselormajoredeimpactnegativasupramediuluiievitarea

29
transferului de poluani dintro component de mediu n alta. De asemenea, alinierea la cerinele
specifice privind ecoproiectarea va contribui la ndeplinirea angajamentelor asumate n cadrul
ProtocoluluidelaKyoto,prinmbuntireaeficieneienergeticeaproduselorutilizatoaredeenergie.

MecanismeleflexibileprevzutenProtocoluldelaKyoto :Potrivitprincipiilorcare
guverneaz dezvoltarea durabil, Protocolul dela Kyoto prevede 3 mecanisme flexibile
pentrurealizareaintelorpropuse,astfelncteforturiledereducereaemisiilordegazecu
efectdesersserealizezecucosturifinanciarerezonabile.Cele3mecanismeflexibile
sunt: Implementare n comun (JI), Mecanismul de dezvoltare curat (CDM) i
Comercializareainternaionalaemisiilor(IET),primeledoufiindinstrumentebazatepe
proiecteconcretemenitespromovezetransferuldetehnologiepentruareduceemisiilede
gazecuefectdeser.
Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser: Aceast
schemesteuninstrumentdereducereaemisiilordegazecuefectdeserstabilitlanivelul
Uniunii Europene pentru a sprijini statele membre ale Uniunii Europene n atingerea
obiectivelordereducereaemisiilordeCO2ntromaniereficientdinpunctuldevedereal
costurilor. Schema stabilete un sistem de limitaretranzacionare (cap & trade) pentru
instalaiile industriale care desfoar unasau mai multe dintre activitile prevzute n
anexanr.1laDirectiva87/2003/CE(activiti ndomeniulenergetic,inclusivrafinrii,
producia i prelucrarea metalelor feroase, industria mineralelor ciment, var, sticl i
ceramicialteactiviticelulozihrtie).
ProgramulTermoficare20062015clduriconfort:Scopulprogramuluideinvestiiide
Termoficare 20062015 cldur i confort l reprezint eficientizarea sistemelor de
alimentare cu energie termic i are ca obiectiv final reducerea consumului de energie
termiccucelpuin1milionGcal/anraportatlaconsumulderesurseenergeticeprimaren
2004.
APLICAREATEHNOLOGIILORDEMEDIUNDOMENIULCONSTRUCIILOR:

Dezvoltarea urban contribuie la implementarea msurilor de prevenire a schimbrilor


climaticeprinstabilireaunorreguliprivindorganizareaspaialaactivitilor,modulde

30
folosire a terenurilor i echiparea cu infrastructur, configurarea transportului urban,
utilizarea tehnologiilor ecologice, utilizarea de metode de proiectare urban ecologic,
elaborareaiimplementareadepoliticideatenuareaefectelordeserideadaptarela
schimbrile climatice. n acest context, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinelor (MDLPL) este autoritatea responsabil pentru implementarea Directivei
89/106/CCE privind produsele pentru construcii i Directivei 2002/91/CE privind
performanaenergeticacldirilor.

Certificatuldeperformanenergetic

nvedereaalinieriilaprevederileDirectivei2002/91/CEprivindperformanaenergetica
cldirilor,transpusnlegislaianaional,afostelaboratcadrultehnicnormativnecesar
realizrii auditului energetic i certificrii energetice a cldirilor astfel nct
proprietarii/locatarii s fie informai asupra consumului energetic al cldirii. Creterea
performaneienergeticeacldiriloresteparteaaquisuluicomunitar,cerinaDirectivei
91/2002/CEprivindperformanaenergeticacldirilor,preluatnlegislaiaromnprin
Legeanr.372/2005.

3.2.4 Proteciastratuluideozon

HGnr.58/2004 privindaprobareaProgramuluinaionaldeeliminaretreptatasubstanelor
careepuizeazstratuldeozon,actualizat

OrdonanaGuvernuluinr.89/1999privindregimulcomercialiintroducereaunorrestriciila
utilizareahidrocarburilorhalogenatecaredistrugstratuldeozon,aprobatcumodificriprinLegeanr.
159/2000

31
Ordinnr.9/2002pentrucontingentareaconsumuluiiproducieidesubstanecareepuizeaz
stratuldeozonnanul2002

Ordin nr. 1202/2002 pentru contingentarea consumului i produciei de substane care


epuizeazstratuldeozon,nanul2003

Ordinnr.72/2004pentrucontingentareaconsumuluiiproducieidesubstanecareepuizeaz
stratuldeozonnanul2004

Ordinnr.13/2005pentrucontingentareananul2005aconsumuluiiaproducieidesubstane
careepuizeazstratuldeozon

ORDINnr.304/2006MMGA pentrucontingentareaconsumuluiiproducieidesubstane
careepuizeazstratuldeozonnanul2006

Ordinnr.1112/2002privindnominalizareabirourilorvamaledecontrolivmuirelafrontier
pentruintrarea/ieireadinarasubstanelorcareepuizeazstratuldeozon

Bibliografie

(1).CristinaSbrnCaresuntpoziiileliderilorlumiiprivindreducereaemisiilordegazecuefectde
ser,publicatnziarulAdevrul,6decembrie2009

32
(2) ***Nivelulgazelorcuefectdeser,articolpublicatpeScienceLince.ro,mai2007
(3) *** Raport al Comisiei Ctre Parlamentul European i Consiliu, Progrese nregistrate n
direciandepliniriiobiectivelorprotocoluluidelaKyoto,Bruxelles,noiembrie2009
(4) IulianaRoibuCeicarenevndaerul,publicatnBusinessMagazin,20septembrie2009
(5) ***ConcluziileConferineiprivindschimbrileclimaticedelaCopenhaga,2009
(6) ***ELENAEuropeanLocalEnergyasisitanceSummarySheet,editatdeEuropean
InvestmentBank,EuropeanCommission,CovenantofMayors,IntelligentEnergyEurope
(7) www.anmp.ro
(8) www.enviromediu.ro
(9) www.eurlex.europa.eu
(10) http://www.eea.europa.eu/ro/pressroom/newsreleases/in2005emisiiledegazecuefect
deseradinueauscazut
(11) http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ghid_JIModul_II.pdf

33