Sunteți pe pagina 1din 7

1 Definitia tratatului

Tratatul reprezinta actul juridic care exprima in scris, acordul de vointa intervenit intre subiecte de
drept imternational cu scopul de a crea, modifica sau stinge drepturi si obligatii in raporturile dintre
ele si este guvernat de dreptul international.
2 cCare sunt elementele esentiale ale tratatelor juridice si ce inseamna expresia tratatul sa produca
efecte juridice?
Elementele esentiale sunt: subiectele sau partile la tratat; vointa partilor; conditia ca tratatul sa
produca efecte juridice; tratatul sa fie guvernat de normele dreptului international public.
Expresia inseamna fie sa creeze norme de conduita cu caracter general, fie sa duca la
crearea,modificarea ori stingerea unor drepturi sau obligatii intre parti.
3) Ce intelegem prin incheierea tratatelor internationale?
Este o conditie hotaratoare pentru calificarea unui act juridic drept tratat.
4) ce inseamna depline puteri in legatura cu incheierea tratatelor?
5) ce inseamna autentificarea textului tratatului?
Autentificarea inseamna atestarea solemna de catre statele negociatoare ca negocierile s-au
incheiat si ca textul pe care isi pun semnatura, prin reprezentantii lor, constituie forma definitiva a
tratatului, care nu mai poate fi modificat unilateral de nici unul din staele participante la negocieri.
6 Definiti: semnarea ad referendum, parafarea si semnarea definitiva.
Semnarea ad referendum este o autentificare cu caracter provizoriu, intervenind atunci cand
reprezentantul care a negociat nu a avut si imputernicirea de a semna definitiv.
Parafarea intervine in conditii similare semnarii ad referendum si consta in inscrierea, pe textul
tratatului a inistialelor numelui reprezentantului statului imputernicit sa negocieze si are caracter
provizoriu.
Semnarea definitiva este actul care intervine cand reprezentantii statelor au puteri depline, inclusiv
pentru a indeplini acest act si este singura semnatura care da dreptul statului la infaptuirea
procedurilor urmatoare.
7) Enumerati mijloacele juridice prin care statele devin parti la tratate.
Semnarea ratificarea-acceptare aderare-aprobare-oricare alt mijloc convenit de exemplu
confirmarea
8) Care sunt caracteristicile ratificarii in raport cu celelalte mijloace?
Presupune o semnatura prealabila. Se aplica tratatelor care privesc probleme politice, militare de
interes sau domenii esentiale ale suveranitatii, unele tratate prevad expres ca statele se obliga sa le
ratifice. Este un instrument de control al autoritatii de legiferare asupra exercitarii de catre executiv
a dreptului de a negocia tratatele. Ocupa un loc preponderent fiind un mijloc principal in practica
internationala multilaterala si regionala. Este enumerata pe primul loc in ierarhia mijloacelor de
exprimare a consimtamantului exceptand semnarea.
9) Conform legii romane nr 590/2003 care categorii de tratate sunt supuse ratificarii?
a) Tratatele la nivel de stat, oricare ar fi domeniul de reglementare;
b) Tratele la nivel guvernamental care se refera la sapte domenii.
10)Care tratate sunt supuse aprobarii sau acceptarii de catre guvern?
tratatele multilaterale care nu au fost semnate la nivel statal sau guvernamental si care intra sub
incidenta ar.19(1) sunt supuse parlamentului spre aderare sau acceptare prin lege daca prevad
expres aceasta modalitate de exprimare a consimtamantului, iar cele care nu intra sub incidenta art
19(1) sunt supuse guvernului spre aderare sau acceptare prin hotarare (art 21, alin 1, 2)
11) Definitia rezervei la tratate.
Conventia din 1969, in art 2 lit d, defineste rezerva la un tratat: o declaratie unilaterala, oricare
ar fi continutul sau denimirea sa, facuta de un stat atunci cand semneaza, ratifica, accepta aproba
sau adera la un tratat, prin care urmareste sa excluda sau sa modifice efectul juridic al unor
dispozitii din tratat cu privire la aplicarea lor fata de statul respectiv
12) Care sunt limitarile in timp privind formularea rezervelor?
Limitari in timp, rezervele pot fi formulate numai in unul sau altul dintre momentele: semnarii-
ratificarii-acceptarii sau aprobarii - aderarii
13) Care sunt efectele juridice ale rezervelor?
raporturile intre statul rezervatar si statele parti care le-au acceptat sau guvernate de dispozitiile
tratatului in forma modificata prin rezervele respective;
intre statul rezervatar si statele care au formulat obiectiuni ar putea interveni doua alternative in
functie de optiunea statului autor al rezervei.
14)ce inseamna regula neretroactivitatii in domeniul aplicarii tratatelor?
Conventia din 1969 consacra, ca regula, aplicarea principiului neretroactivitatii, in sensul ca
dispozitiile unui tratat nu leaga o parte cu privire la acte sau fapte anterioare datei intrarii in vigoare
a acelui tratat.
15) In ce moment al existentei tratatului intervine interpretarea ? Ce urmareste si ce scop are?
Interpretarea intervine in procesul aplicarii tratatelor. Ea urmareste stabilirea sensului exact al unor
cuvinte, expresii sau clarificarea unor exprimari amigue, lamurirea textului tratatului, avand ca
scop aplicarea corecta a tratatelor si respectarea acestora in spiritul si litera lor.
16) Modificarea tratatelor se realizeaza pe calea amendarii sau a revizuirii? Comentariu.
In baza unor evaluari asupra functionalitatii si efacacitatii unor tratate se poate declansa procedura
de modificare a lor sau orice stat parte poate propune amendamente la tratat dupa intrarea sa in
vigoare.
17) Exemplificati tratatele care prevad atat amendarea, cat si revizuirea in vederea modificarii.
Carta ONU; Tratatul de interzicere toata a experientelor nucleare (1996)
19) Care sunt cauzele de incetare independente de vointa partilor?Comentariu.
Disparitia definitiva a obiectului tratatului;
Schimbarea fundamentala a imprejurarilor
20) Clasificati cauzele de nulitate ale tratatelor in functie de criteriul care sta la baza producerii
nulitatii.
a) Cauze de nulitate in caz de conflict al tratatului cu o norma imperativa a dreptului international,
in vigoare la momentul incheierii sale sau cu o norma noua;
b) cauze de nulitate constand in vicierea consimtamantului unui stat.
21) Care sunt cauzele de nulitate constand in vicierea consimtamantului unui stat? Comentariu
Violarea dispozitiilor dreptului intern referitoare la competenta de a incheia tratate;- eroarea; -
dolul;-coruperea reprezentantului unui stat; - constrangerea exercitata asupra reprezentantului unui
stat; - constrangerea exercitata asupra unui stat;
22) Care este sanctiunea pentru tratatele care la momentul incheierii contravin normelor
imperative ale dreptului international?
1) Care sunt cele doua grupe de organe ale statului pentru relatiile internationale, inclusiv
enumerarea organelor respecive.
a) organe interne ale statului pentru relatii internationale, in care sunt incluse: parlamentul, seful
statului, guvernul, prim-ministrul, ministerul afacerilor externe;
b) organe externe ale statului pentru relatii internationale misiunile diplomatice si oficiile
consulare.
2) Ce sunt misiunile diplomatice si care sunt categoriile si tipurile de misiuni?
Misiunile diplomatice sunt organe ale statului care asigura desfasurarea adecvata a relatiilor dintre
statul acreditat si statul acreditar si care aduc la indeplinire in tara de resedinta scopurile politicii
externe a statului trimitator.
a) misiuni permanente: de tip clasic ambasada si legatia
:de tip nou: misiuni ale statelor, organizatii internationale si misiunile
organizatilor de langa state
b) misiuni cu caracter temporar (misiuni speciale) care pot avea ca obiect:
- negocieri politice sau pentru incheierea unui tratat in probleme economice si altele;
-participarea la actiuni cu caracter ceremonial;
-marcarea unui eveniment;
-delegatii la conferinte, reuniuni si organizatii internationale.
3) Care considerati ca este cea mai importanta dintre cele 3 functii principale ale misiunilor
diplomatice? Comentariu
Consider ca cea mai importanta functie este cea care se ocupa de ocrotirea intereselor statului
acreditant, ale cetatenilor sai si persoanelor juridice avand nationalitatea sa in statul acreditar, in
limitele admise de dreptul international.
4) Din ce este alcatuit personalul diplomatic al unei misiuni diplomatice?
Este impartit in 3 grupe si cuprinde urmatoarele: seful misiunii, ministrii consilieri, consilieri
secretari 1, 2, 3, atasati, seful cancelariei, translatori, secretari tehnici, dactilografi, curieri, portari,
soferi.
5) De ce considerati ca agentilor statului acreditar nu le este permis sa patrunda in localurile
misiunilor decat cu consimtamantul sefului misiunii?
Inviolabilitatea este esentiala in materia privilegiilor si imunitatilor, ea presupune atat obligatia
statului acreditatr de a se abtine de la orice actiune de constrangere fata de misiunea diplomatica,
cat si obligatia de a a acorda o protectie. Misiunnea trebuie sa respecte legile statului acreditar
privind situatii cum sunt carantina, incendiile.
6) Care sunt cele trei tipuri de actiuni exceptate de la imunitatea de jurisdictie civila?
a) o actiune reala privind un imobil particular situat pe teritoriul statului acreditar;
b) o actiune privind o succesiune in care agentul diplomatic este executor testamentar, mostenitor
sau legatar cu titlu particular si nu in numele statului acreditant;
c) o actiune privind o activitate profesionala sau comerciala exercitata de agentul diplomatic in
afara functiilor oficiale.
7) Caror categorii de misiuni se aplica Conventia privind reprezentarea statelor pe langa
organizatiile internationale (1975)?
a) reprezentantelor permanente ale statelor membre pe langa organizatiile internationale cu
caracter universal
b) reprezentantelor permanente de observatori pe langa organizatiile internationale ale statelor
nemebre
c) delegatiilr la organele acestor organizatii si la conferintele convocate de aceste organizatii.
8) Comentati asupra deosebirilor dintre misiunile diplomatice si oficiile consulare.
1) Definiti notiunea de diferend
Notiunea de diferend desemneaza o neintelegere, un dezacord, un litigiu intre doua sau mai multe
state cu privire la un drept, o pretentie sau un interes,.
2) Care pot fi subiectele unui diferend international?
Statele, statele si organizatiile internationale, organizatiile internationale, alte subiecte ale
dreptului international.
3) Enumerati mijloacele politico diplomatice si mentionati care este cel mai folosit.
Negocierile directe sunt cel mai uzitat mijloc si cel mai putin costisitor, urmat de buele oficii,
medierea, ancheta internationala si concilierea internationala.
4) In ce consta diferenta dintre mediere si bunele oficii?
Negocierile sunt mai putin costisitoare, bunele oficii implica prezenta unui tert acceptat de catre
partile in diferend.
5) O comisie de ancheta poate efectua o ancheta pe teritoriul uneia dintre parti, fara
consimtamantul acesteia? Comentariu
Comisia de ancheta este creata de partile din diferend si nu poate efectua o ancheta pe teritoriul
uneia dintre parti fara acrodul acesteia.
6) In ce consta deosebirea dintre mijloacele politico- diplomatice si cele jurisdictionale sub
aspectul solutiei?
7) Care sunt cele patru categorii de diferende de ordin juridic pentru care statele pot recunoaste
compenteta obligatorie a CIJ?
a) interpretarea unui tratat
b) orice problema de drept international
c) exitenta oricarui fapt care, daca ar fi stabilit, ar constitui incalcarea unei obligatii internationale
d)natura sau intinderea reparatiei datorate pentru incalcarea unei obligatii internationale
8) Care dintre diferendele internationale intra in competenta de solutionare a consiliului de
securitate al ONU?
a) proceduri sau metod adecvate de solutionare
b) sa faca recomandari cu privire la modul de reglementare a diferendului;
c) sa recomande partilor continutul reglementarii
9) Exemplificati 3 cauze solutionate de CIJ.
a) un caz tipic privind drepturi teritoriale a fost solutionat de curte in 199 prin hotararea pronuntata
in diferendul de frontiera dintre Bstwana si Namibia, ambele state acceptand hotararea
b) in 1992 curtea a solutionat diferendul dintre El Salvador si Honduras care a durat circa un secol,
generand in 1969 un razboi sangeros
c) in 1994 Libia si Chad de comun acord au supus Curtii un diferend, Curtea a solutionat cazul pe
baza Tratatului din 1955 dintre Libia si Franta care a afirmat Curtea A stabilit impartirea
teritoriului in cauza. In consecinta Libia si-a Retras Fortele sale din zona de-a lungul frontierei sale
de Sud cu Chad.
10) Ce acorduri si organisme regionale pentru solutionarea pasinica a diferendelor cunoasteti?
Carta ONU admite existenta unor acorduri si organisme regionale cum ar fi: Liga statelor arabe;
Organizatia Statelor Americane, Organizatia Unitatii Africane, Organizatia pentru Securitate su
cooperare in Europa
11) Recomandarea procedurilor sau metodelor adecvate de rezolvare este specifica numai
Consiliului de securitate ONU sau si organismelor regionale? Comentariu
12) Ce inovatii aduce in cadrul OSCE conventia din 1992 privind concilierea si arbitrajul?
13) Care sunt in carta africana (a uniunii africane) organele cu competente in solutionarea pasnica
a diferendelor?
Curtea de justitie.
14) Considerati ca organizatiile internationale, organismele si acordurile existente sunt
suficiente si adecvate pentru a face fata provocarilor care confrunta societatea internationala
in prezent? Ar trebui ele revizuite si reformate sau este nevoie de arnajamente si structuri
noi??
1) Cate tipuri de raspundere exista si care este temeiul fiecaruia dintre ele?
a) raspunderea pentru fapte internationale ilicite originea normelor incalcate- conventionala sau
cutumiara
b) raspunderea pentru consecinte prejudiciabile rezultand din activitati care nu sunt interzise de
dreptul international, raspunderea bazata pe risc.
2)Fundamentul raspunderii internationale a statului il constituie actul ilicit sau culpa?
Este constituit de faptul international ilicit. Aceasta conceptie se relecta si in proiectul de articole
al CDI care in art 1 prevede ca orice fapti international ilicit al unui stat angajeaza raspunderea sa
internationala.
3) Care sunt cauzele care exclud caracterul ilicit al faptului? Comentati asupra consimtamantului?
Consimtamantul care trebuie sa fie exprimat expres, atribuit statului
Autoapararea actul trebuie sa fie conform cartei ONU
Contramasurile aplicate sa fie in amunite conditii si limite
Forta majora trebuie sa fie irezistibila, imprevizibila si in afara controlului statului, facand
imposibila indeplinirea obligatiei.
Starea de primejdie
Starea de necesitate nu poate nu poate fi invocata decat sub anumite conditii.
4) In ce conditii se poate invoca starea de necesitate?
a) obligatia internationala exclude invocarea ei;
b) statul ce o invoca a contribuit la producerea acesteia
5) Prejudiciul este sau nu esential pentru declansarea raspunderii internationale a unui stat?
Comentariu
Proiectul de articole, in art. 1 nu retine prejudiciul ca o conditie esentiala a declansarii raspunderii.
6) Care este intelesul expresiei restutio in integrum?
Restituirea in natura este specifica daunelor materiale si urmareste restabilirea lucrurilor in situatia
anterioara producere faptului ilicit, ca si cand acesta nu s-ar fi produs.
7) Caror activitati se vor aplica regulile cuprinse in proiectul privind prevenirea prejudiciilor
transfrontiere?
activitatilor care intrunesc cumulativ doua conditii: nu sunt interzise de dreptul international,
implica riscul cauzarii unor prejudicii transfrontiere semnificative prin consecintele lor fizice.