Sunteți pe pagina 1din 10

Dlui Constantin CUIUMJU

Director SRL Chiinu-gaz

NOT DE SERVICIU

Reieind din faptul c la data de 16.12.2016, n Monitorul Oficial nr.441-451 a fost


publicat Legea nr.208 cu privire la modificarea i completarea Codului Contravenional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 care va intra n vigoare la data de 16.03.2017,
SAJ prezint sinteza modificrilor operate care au importan pentru SRL Chiinu-gaz.

Prevederile vechi Noile prevederi


1. Articolul 18. Proporiile mici 1. Articolul 18. Proporiile mici
Se consider de mici proporii valoarea Se consider de mici proporii valoarea bunurilor
bunurilor sustrase, dobndite, primite, fabricate, sustrase, dobndite, primite, fabricate, distruse,
distruse, utilizate, transportate, pstrate, utilizate, transportate, pstrate, comercializate, trecute
comercializate, trecute peste frontiera vamal peste frontiera vamal sau valoarea pagubei pricinuite
sau valoarea pagubei pricinuite care, la care, la momentul svririi contraveniei nu
momentul svririi contraveniei, nu depete depete 20% din cuantumul salariului mediu
25 de uniti convenionale. lunar pe economie prognozat, aprobat de Guvern
pentru anul n curs la data svririi faptei.

2. 2. Articolul 26 (nlturarea rspunderii


contravenionale) se completeaz cu 2 cazuri
suplimentare, i anume:
Articolul 271. Starea de iresponsabilitate
(1) Se consider n stare de iresponsabilitate persoana
care svrete o fapt prejudiciabil aflndu-se n
imposibilitatea de a-i contientiza sau de a-i dirija
aciunile din cauza unei boli psihice cronice, a unei
tulburri temporare a activitii psihice, a alienrii
mintale sau a unei alte stri psihice patologice.
(2) Nu este pasibil de rspundere contravenional
persoana care a svrit o fapt n stare de
responsabilitate, dar care, pn la pronunarea hotrrii
de sancionare, s-a mbolnvit de o boal psihic, fiind
lipsit de posibilitatea de a-i contientiza sau de a-i
dirija aciunile sale.
10. Articolul 28 va avea urmtorul cuprins:
Articolul 28. Contravenia nensemnat, tentativa
de contravenie nensemnat
(1) Se consider nensemnat contravenia pentru care
prezentul cod prevede n calitate de sanciune maxim
amenda de pn la 10 uniti convenionale.
(2) n cazul contraveniei nensemnate sau a tentativei
de contravenie nensemnat, autoritatea (persoana cu
funcie de rspundere) competent s examineze
cauza contravenional poate nltura rspunderea
contravenional, limitndu-se la adresarea unei
observaii verbale fptuitorului.

1
3. Prescripia rspunderii contravenionale 3. Articolul 30. Prescripia rspunderii
(1) Prescripia nltur rspunderea contravenionale
contravenional. (1) Prescripia nltur rspunderea
(2) Termenul general de prescripie a contravenional.
rspunderii contravenionale este de 12 luni. (2) Termenul general de prescripie a
(3) Termenul de prescripie curge de la data rspunderii contravenionale este de un an.
svririi contraveniei. (3) Termenul special de prescripie pentru
(4) n cazul contraveniei continue i contraveniile prevzute la art.179 este de 18 luni.
contraveniei prelungite, termenul de prescripie (4) Termenul de prescripie a rspunderii
curge de la data svririi ultimei aciuni sau a contravenionale se reduce la jumtate pentru
inaciunii. persoanele care la data svririi contraveniei erau
(5)Prescripia executrii sanciunii minore.
contravenionale este de un an. (5) Termenul de prescripie curge de la data
(6) Se consider c nu a fost supus rspunderii svririi contraveniei i pn la data rmnerii
contravenionale contravenientul: definitive a hotrrii cu privire la cauza
a) a crui rspundere contravenional a fost contravenional.
nlturat; (6) n cazul svririi unei noi contravenii de
b) care a executat integral sanciunea; ctre aceeai persoan, termenul de prescripie se
c) n a crui privin procesul contravenional a calculeaz pentru fiecare contravenie separat.
ncetat. (7) Curgerea termenului de prescripie se
suspend dac persoana care a svrit contravenia se
sustrage de la procesul contravenional. n acest caz,
curgerea termenului de prescripie se reia de la data
reinerii persoanei sau autodenunrii.
(8) n cazul prevzut la alin.(6), persoana nu
poate fi tras la rspundere contravenional dac de
la data svririi contraveniei a trecut un an i n
aceast perioad nu a fost svrit o nou
contravenie.
(9) n cazul contraveniei continue i al
contraveniei prelungite, termenul de prescripie curge
de la data svririi ultimei aciuni sau a inaciunii.
(10) Termenul de prescripie a punerii n
executare a sanciunii contravenionale este de un an,
calculat din data la care decizia sau hotrrea prin care
aceasta a fost aplicat a rmas definitiv.
(11) Se consider c nu a fost supus rspunderii
contravenionale contravenientul:
a) a crui rspundere contravenional a fost
nlturat;
b) care a executat integral sanciunea;
c) n a crui privin procesul contravenional a
ncetat.

4. Articolul 34. Amenda 4. Articolul 34:


(1) Amenda este o sanciune pecuniar, care la alineatul (1), textul 20 de lei se substituie cu
se aplic n cazurile i n limitele prevzute de textul 50 lei.
prezentul cod. Amenda se stabilete n uniti la alineatul (2), textul de la una la 150 se
convenionale. O unitate convenional este substituie cu textul de la una la 500, iar textul de la
egal cu 20 de lei. . 10 la 500 cu textul de la 10 la 1500;
(2) Amenda se aplic persoanelor fizic
2
e de la una la 150 de uniti convenionale, iar la alineatul (21) litera a), cifrele 500 se
persoanelor cu funcie de rspundere de la 10 substituie cu cifrele 1500;
la 500 de uniti convenionale. . articolul se completeaz cu alineatele (24) i (31)
(21) Amenda se aplic persoanelor juridice n cu urmtorul cuprins:
limitele stabilite de articolul din partea special (24) Amenda se achit de ctre contravenient n
a crii nti a prezentului cod, dup caz: mod benevol n termen de 30 de zile de la data
a) amend de la 10 la 500 de uniti stabilirii acesteia.
convenionale; (31) Evidena executrii sanciunilor amenzilor
b) amend n mrimea valorii produsului, se ine n Registrul debitorilor. Coninutul Registrului
serviciului respectiv care constituie obiectul debitorilor, modul de inere a acestuia i modul de
contraveniei, dar nu mai puin de valoarea eviden a executrii sanciunilor amenzilor se
limitei maxime n uniti convenionale, n cazul reglementeaz de ctre Guvern.
n care acest fapt este prevzut expres de norma la alineatul (4), partea introductiv va avea
material din partea special a crii nti. urmtorul cuprins:
(22) Comiterea repetat de ctre persoana Dac persoana fizic sau juridic nu a achitat
juridic, n decursul unui an calendaristic, a amenda n decursul a 30 de zile de la data stabilirii
nclcrilor specificate n partea special a crii acesteia, se va proceda conform reglementrilor
nti a prezentului cod se sancioneaz cu Codului de executare. n cazul n care achitarea
amend n mrime dubl din suma amenzii n amenzii nu este posibil din cauza lipsei ori a
valoarea limitei maxime, indicat n partea insuficienei bunurilor sau din cauza eschivrii cu rea-
special a crii nti. . voin a contravenientului de la achitarea acesteia,
(23) Comiterea de ctre persoana juridic a instana de judecat poate nlocui suma neachitat a
treia oar i mai mult, n decursul unui an amenzii, dup caz, cu:;
calendaristic, a nclcrilor specificate n partea alineatele (5), (7) i (8) vor avea urmtorul
special a crii nti a prezentului cod se cuprins:
sancioneaz cu amend n mrime tripl din (5) n cazurile prevzute la alin.(4), suma
suma amenzii n valoarea limitei maxime, neachitat a amenzii stabilite pentru contraveniile
indicat n partea special a crii nti. prevzute la art.228245 poate fi nlocuit cu privarea
(3) Contravenientul este n drept s achite de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6
jumtate din amenda stabilit dac o pltete n luni la un an.
cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. n (7) n cazurile prevzute la alin.(4), suma
acest caz, se consider c sanciunea amenzii neachitat a amenzii stabilite persoanei juridice poate
este executat integral. . fi nlocuit cu privarea de dreptul de a desfura o
(4) Dac persoana fizic nu a pltit amenda n anumit activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, (8) Amenda se nlocuiete de ctre instana de
instana de judecat o poate nlocui, dup caz, judecat n a crei raz teritorial i are sediul
cu: autoritatea din care face parte agentul constatator care
a) amend n mrime dubl, care ns nu poate a examinat cauza, la demersul acestuia sau al
depi limita maxim a sanciunii cu amenda procurorului care a examinat cauza. n cazul n care
prevzut de norma material contravenional sanciunea este aplicat de ctre instana de judecat,
sau de prezentul articol; . nlocuirea se efectueaz de ctre instana care a
b) privarea de dreptul de a desfura o judecat cauza n fond, la demersul executorului
anumit activitate pe un termen de la 6 luni la un judectoresc.
an;
c) munc neremunerat n folosul comunitii,
calculndu-se o or de munc pentru o unitate
convenional, durata muncii fiind de cel mult
60 de ore; .

d) arest contravenional, calculndu-se o zi de


arest pentru 2 uniti convenionale, durata
arestului fiind de cel mult 30 de zile. n acest
caz, se va ine cont de restriciile prevzute la
3
art.38 alin.(4) .

(5) Dac persoana sancionat pentru


svrirea contraveniei prevzute la art.228
245 nu a pltit benevol i integral amenda n
decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei,
aceasta se nlocuiete cu privarea de dreptul de a
desfura o anumit activitate, prin ridicarea
dreptului de a conduce vehicule, pe un termen
de la 6 luni la un an. .

(6) Pentru situaiile enumerate la alin.(4)


lit.a), c) i d), privarea de dreptul de a desfura
o anumit activitate pe un termen de la 6 luni la
un an poate fi aplicat ca sanciune
complementar.
(7) Dac persoana juridic nu a pltit benevol
i integral amenda n decursul a 30 de zile de la
data stabilirii ei, aceasta poate fi nlocuit cu
privarea de dreptul de a desfura o anumit
activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(8) Amenda se nlocuiete de ctre instana de
judecat la demersul agentului constatator sau al
procurorului. n cazul n care sanciunea amenzii
este stabilit de instana de judecat, nlocuirea
o efectueaz instana la demersul executorului
judectoresc.
5. Vechea redacie a Codului contravenional 5. A fost introdus articolul 431 , care prevede
nu coninea o asemenea prevedere. Aplicarea sanciunii contravenionale n cazul
tentativei de contravenie.
(1) La aplicarea sanciunii pentru tentativa de
contravenie se ine cont de circumstanele n virtutea
crora fapta nu i-a produs efectul.
(2) Mrimea sanciunii pentru tentativa de
contravenie nu poate depi trei sferturi din maximul
celei mai aspre sanciuni prevzute la articolul
corespunztor din partea special a crii nti pentru
contravenia consumat.

6. Vechea redacie a Codului contravenional 6. Articolul 552. Achitarea salariului sau a altor
nu coninea o asemenea prevedere. pli fr reflectarea acestora n evidena contabil
Achitarea salariului sau a altor pli fr
reflectarea acestora n evidena contabil
se sancioneaz, pentru fiecare persoan
identificat, cu amend de la 400 la 500 de uniti
convenionale aplicat persoanei fizice, cu amend de
la 1000 la 1500 de uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la
1000 la 1500 de uniti convenionale aplicat
persoanei juridice.

4
7. Articolul 159. nclcarea regulilor, Articolul 159. nclcarea prevederilor
normelor i a instruciunilor cu privire la actelor normative, ale documentelor normativ-
efectuare n condiii de securitate a tehnice cu privire la efectuarea n condiii de
lucrrilor securitate a lucrrilor care pot provoca situaii de
nclcarea de ctre persoane cu funcie de avarii sau incidente
rspundere a regulilor, normelor i a (1) nclcarea prevederilor actelor normative,
instruciunilor cu privire la efectuarea n condiii ale documentelor normativ-tehnice n domeniul
de securitate a lucrrilor n ramurile industriei i securitii industriale prin:
la obiectivele aflate sub controlul autoritilor de a) omiterea aplicrii complexului de msuri
supraveghere de stat a efecturii n condiii de pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei i ale
securitate a lucrrilor n industrie i inspeciei societii de eventualele avarii i incidente la obiectele
miniere industriale periculoase i de efectele acestora care au
se sancioneaz cu amend de 15 uniti cauzat prejudiciu n proporii mici
convenionale. se sancioneaz cu amend de la 48 la 84 de
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 180 la 300 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice;
b) desfurarea activitilor i/sau a lucrrilor n
domeniul securitii industriale n lipsa avizului
pozitiv de expertiz eliberat de ctre autoritatea de
expertiz n domeniul securitii industriale
se sancioneaz cu amend de la 48 la 60 de
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 180 la 300 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice.
(2) nclcarea procedurii de notificare privind
deinerea unui obiect industrial periculos, precum i
privind desfurarea lucrrilor de reglare a instalaiilor
tehnice i/sau a sistemelor tehnologice,
se sancioneaz cu amend de la 15 la 30 de
uniti convenionale aplicat persoanei cu funcie de
rspundere, cu amend de la 48 la 60 de uniti
convenionale aplicat persoanei juridice.

8. Articolul 161. Deconectarea 8 Articolul 161. Deconectarea neautorizat a


neautorizat a energiei electrice energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor
Deconectarea neautorizat a instalaiilor de naturale
utilizare ale consumatorilor de la reeaua Deconectarea neautorizat a instalaiilor de
electric, cu excepia cazurilor cnd atare aciuni utilizare ale consumatorilor de la reelele electrice, de
se efectueaz pentru securitatea vieii omeneti, la reelele termice sau de la reelele de gaze naturale,
precum i a situaiilor de avarie sau de for cu excepia cazurilor cnd atare aciuni se ntreprind
major (extraordinare), pentru asigurarea securitii vieii oamenilor ori se
se sancioneaz cu amend de pn la 25 de ntreprind n situaii de avarie sau de for major
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu (extraordinare),
amend de pn la 50 de uniti convenionale se sancioneaz cu amend de la 6 la 15 uniti
aplicat persoanei cu funcie de rspundere. convenionale aplicat persoanei fizice, cu amend de
la 15 la 30 de uniti convenionale aplicat persoanei
cu funcie de rspundere.

5
9. Articolul 164. Folosirea neautorizat n Articolul 164. Folosirea ilegal a energiei electrice,
scop de profit a energiei electrice, a a energiei termice sau a gazelor naturale
energiei termice sau a gazelor (1) Folosirea ilegal a energiei electrice, a energiei
Folosirea neautorizat n scop de profit a energiei termice sau a gazelor naturale prin racordarea
electrice, a energiei termice sau a gazelor, neautorizat la reeaua electric, la reeaua termic sau
nclcarea regulilor de folosire a energiei la reeaua de gaze naturale, prin evitarea
electrice, a energiei termice sau a gazelor de ctre echipamentului de msurare ori prin intervenia n
consumatori funcionarea acestuia prin diferite metode care conduc
se sancioneaz cu amend de la 50 la 100 de la omiterea nregistrrii sau la nregistrarea incomplet
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu a consumului de energie electric, de energie termic
amend de la 75 la 200 de uniti convenionale sau de gaze naturale
aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu se sancioneaz cu amend de la 30 la 60 de
amend de la 400 la 500 de uniti convenionale uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu
aplicat persoanei juridice cu sau fr privarea, n amend de la 45 la 120 de uniti convenionale
toate cazurile, de dreptul de a desfura o anumit aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu
activitate pe un termen de la 3 luni la un an. amend de la 90 la 180 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice.
(2) Conectarea ilegal la instalaia de utilizare a
energiei termice sau a gazelor naturale a unui
consumator final, folosirea energiei electrice prin
conectarea ilegal la instalaia de utilizare a unui
consumator final
se sancioneaz cu amend de la 30 la 60 de
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 45 la 120 de uniti convenionale
aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu
amend de la 90 la 180 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice.
(3) Folosirea ilegal a energiei electrice, a
energiei termice sau a gazelor naturale prin
reconectarea neautorizat, dup deconectare, la
reeaua electric, la reeaua termic sau la reeaua de
gaze naturale
se sancioneaz cu amend de la 42 la 60 de
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 60 la 150 de uniti convenionale
aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu
amend de la 120 la 240 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice.

10. Articolul 165. nclcarea dreptului de 10. n sanciunea articolului 165, textul de la 10 la
acces la echipamentele de msurare 30 de se substituie cu textul de la 6 la 18,
Refuzul nemotivat al consumatorului de a textul de la 100 la 150 cu textul de la 60 la
permite accesul la echipamentele de msurare 90, iar textul de la 150 la 200 cu textul de
se sancioneaz cu amend de la 10 la 30 de la 90 la 120.
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu
amend de la 100 la 150 de uniti convenionale
aplicat persoanei cu funcie de rspundere, cu
amend de la 150 la 200 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice.
11. Articolul 166. Folosirea fr autorizaie 11. n sanciunea articolului 166, textul de la 30 la
a instalaiilor ce funcioneaz cu gaze 50 se substituie cu textul de la 18 la 30.
6
Folosirea instalaiilor ce funcioneaz cu gaze
fr autorizaia organelor de supraveghere de stat
a folosirii gazelor se sancioneaz cu amend de
la 30 la 50 de uniti convenionale sau cu munc
neremunerat n folosul comunitii de la 20 la 40
de ore.
12. Articolul 167. Deteriorarea 12. Articolul 167. Deteriorarea reelelor termice la
intenionat a gazoductelor la efectuarea efectuarea lucrrilor
de lucrri Deteriorarea reelelor termice sau a utilajelor acestora
Deteriorarea intenionat a gazoductelor i a la efectuarea lucrrilor
utilajelor acestora la efectuarea de lucrri se sancioneaz cu amend de la 24 la 36 de uniti
se sancioneaz cu amend de la 40 la 60 de convenionale aplicat persoanei fizice, cu amend de
uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu la 42 la 60 de uniti convenionale aplicat persoanei
amend de la 70 la 100 de uniti convenionale cu funcie de rspundere.
aplicat persoanei cu funcie de rspundere.
13. Articolul 168. nclcarea legislaiei n 13. Articolul 168. nclcarea regulilor cu privire la
zona de protecie a gazoductelor protecia reelelor de gaze naturale sau a
magistrale reelelor termice
nclcarea legislaiei n zona de protecie a nclcarea regulilor cu privire la protecia reelelor de
gazoductelor magistrale gaze naturale sau a reelelor termice, care are ca efect
se sancioneaz cu amend de la 40 la 60 reducerea fiabilitii furnizrii de gaze naturale sau a
de uniti convenionale aplicat persoanei energiei termice i/sau prin care snt puse n pericol
fizice, cu amend de la 70 la 100 de uniti persoanele, bunurile ori mediul,
convenionale aplicat persoanei cu funcie se sancioneaz cu amend de la 24 la 36 de uniti
de rspundere cu demolarea construciilor i convenionale aplicat persoanei fizice, cu amend de
defriarea arborilor i arbutilor de ctre la 42 la 60 de uniti convenionale aplicat persoanei
proprietar sau, n mod silit, de ctre cu funcie de rspundere.
autoritile administraiei publice locale din
contul proprietarului.
14. Sanciunea n redacia veche: se sancioneaz 14. Sanciunea contraveniei prevzute la art. 169
cu amend de la 50 la 150 de uniti (nclcarea normelor de desfurare a activitii
convenionale aplicat persoanei fizice, cu de ctre participanii la piaa energiei electrice, la
amend de la 100 la 500 de uniti piaa gazelor naturale i la piaa produselor
convenionale aplicat persoanei cu funcie de petroliere) va avea urmtorul cuprins:
rspundere, cu amend de la 200 la 500 de se sancioneaz cu amend de la 30 la 90 de uniti
uniti convenionale aplicat persoanei convenionale aplicat persoanei fizice, cu amend de
juridice. la 60 la 300 de uniti convenionale aplicat persoanei
cu funcie de rspundere, cu amend de la 120 la 300
de uniti convenionale aplicat persoanei juridice cu
sau fr privarea, n toate cazurile, de dreptul de a
desfura o anumit activitate pe un termen de la 6 luni
la un an.

15. Vechea redacie a Codului contravenional nu 15. Codul se completeaz cu articolul 3581 cu
coninea o asemenea prevedere. urmtorul cuprins:
Articolul 3581. nclcarea normelor i a cerinelor
prevzute de legislaie cu privire la protecia civil
nclcarea normelor sau a cerinelor prevzute
de legislaie cu privire la protecia civil, la
proiectarea, la construcia ori la exploatarea
instalaiilor i a obiectivelor de ntreprinderi, de
7
instituii, de organizaii sau de alte persoane juridice
ori de ctre persoane fizice, precum i omiterea
ntreprinderii msurilor necesare pentru utilizarea i
ntreinerea n modul stabilit a ncperilor, a tehnicii, a
echipamentelor de protecie, a mijloacelor de
comunicaie i de ntiinare, nclcarea cerinelor, a
standardelor, a normelor sau a regulilor proteciei
genistice, radiative, chimice, medico-biologice a
obiectelor economiei naionale i a populaiei
se sancioneaz cu amend de la 6 la 30 de uniti
convenionale aplicat persoanei fizice, cu amend de
la 60 la 120 de uniti convenionale aplicat persoanei
cu funcie de rspundere, cu amend de la 120 la 240
de uniti convenionale aplicat persoanei juridice.

16. Articolul 398. Competena comisiei 16. La articolul 398, alineatul (1) va avea urmtorul
administrative cuprins:
(1) Comisia administrativ examineaz Comisia administrativ examineaz contraveniile
contraveniile prevzute la art.62, 75, 76, 92, prevzute la art.75, 76, 92, 1261, 154, art.157 alin.(7)
108, 161168, 170175, 180, 181, 227. i (8), art.165, 170175, 180, 181, 227, art.273 pct.9),
91), 11), 15) i 16).

17. 17. Articolul 4082. Inspectoratul Principal de Stat


pentru Supravegherea Tehnic a Obiectelor
Industriale Periculoase
(1) Contraveniile prevzute la art.159 i 160 se
constat i se examineaz de ctre Inspectoratul
Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnic a
Obiectelor Industriale Periculoase.
(2) Snt n drept s constate contravenii i s ncheie
procese-verbale eful i eful adjunct al
Inspectoratului Principal de Stat pentru
Supravegherea Tehnic a Obiectelor Industriale
Periculoase, angajaii inspectoratului abilitai cu
funcii de control.
(3) Snt n drept s examineze cauze contravenionale
i s aplice sanciuni eful i eful adjunct al
Inspectoratului Principal de Stat pentru
Supravegherea Tehnic a Obiectelor Industriale
Periculoase.

17. Articolul 411. Agenia Naional pentru 17. Articolul 411. Agenia Naional pentru
Reglementare n Energetic Reglementare n Energetic

(1) Contraveniile prevzute la art. 108, 161, 162, (1) Contraveniile prevzute la art.161, 164 i 169
164169 se constat de Agenia Naional pentru se constat de ctre Agenia Naional pentru
Reglementare n Energetic . Reglementare n Energetic.
(2) Snt n drept s constate contraveniile (2) Snt n drept s constate contravenii i s
prevzute la art.108, 161168 i s ncheie ncheie procese-verbale efii subdiviziunilor i
procese-verbale persoanele cu funcie de angajaii mputernicii de ctre directorul general
8
rspundere din unitile energetice, mputernicite al Ageniei Naionale pentru Reglementare n
de ctre Agenia Naional pentru Reglementare Energetic.
n Energetic . (3) Procesele-verbale cu privire la contravenii se
(3) Persoanele menionate la alin.(2) vor remite remit spre examinare n fond instanei de judecat
procesele-verbale cu privire la contravenii spre competente.
examinare comisiei administrative .

(4) Snt n drept s constate contraveniile P.S.


prevzute la art.169 i s ncheie procese-verbale 161 Deconectarea neautorizat a energiei electrice,
specialitii i efii subdiviziunilor mputernicii a energiei termice sau a gazelor naturale
de Agenia Naional pentru Reglementare n 164 Folosirea ilegal a energiei electrice, a energiei
Energetic. termice sau a gazelor naturale
(5) Persoanele menionate la alin.(4) vor remite 169- nclcarea normelor de desfurare a activitii
procesele-verbale cu privire la contravenii spre de ctre participanii la piaa energiei electrice, la
examinare n fond instanei de judecat piaa gazelor naturale i la piaa produselor petroliere
competente.

18. Articolul 4111. Inspectoratul Energetic de 18. Articolul 4111. Organele supravegherii de stat
Stat n domeniul energetic

(1) Contraveniile prevzute la art. 163 i 1631 se (1) Contraveniile prevzute la art.1621631, 166168
constat de Inspectoratul Energetic de Stat. se constat de ctre organele supravegherii de stat n
(2) Snt n drept s constate contravenii i s domeniul energetic.
ncheie procese-verbale eful Inspectoratului (2) Snt n drept s constate contravenii i s ncheie
Energetic de Stat, adjuncii lui, efii inspeciilor procese-verbale:
energetice teritoriale, inspectorii abilitai cu a) eful i efii adjunci ai Inspectoratului Energetic de
funcii de control. . Stat, inspectorii abilitai cu funcii de control, pentru
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenii se contraveniile prevzute la art.162, 163, art.1631
remit spre examinare n fond instanei de judecat alin.(1);
competente. b) eful i eful adjunct al Inspectoratului Principal
de Stat pentru Supraveghere Tehnic a Obiectelor
Industriale Periculoase, inspectorii abilitai cu
funcii de control, pentru contraveniile prevzute
la art.1631 alin.(2), art.166168.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenii se
remit spre examinare n fond instanei de judecat
competente.

P.S.
166 Folosirea fr autorizaie a instalaiilor ce
funcioneaz cu gaze
167 Deteriorarea reelilor termice la efectuarea
lucrrilor
168 nclcarea regulilor cu privire la protecia
reelelor de gaze naturale sau a reelilor termice

19. 19. Art.II. (1) Prezenta lege intr n vigoare n


termen de 3 luni de la data publicrii.
(2) Cauzele contravenionale pornite pn la intrarea
n vigoare a prezentei legi vor continua s fie
soluionate conform competenelor stabilite de legea
n vigoare la momentul pornirii acestora.

9
Coordonat: ef SAJ ____________ S.Cherpec Executor____________ I.Guzun

10