Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai

Facultatea de Educaie Fizic i Sport


Specializarea Fitness i Estetic Corporal

Studiu asupra imbunatatirii motricitatii in lectia de educatie


fizica,cu ajutorul stafetelor si parcursurilor aplicative

Teste si tehnici de masurare si


evaluare a capacitatii motrice

Coordonator:
Lector dr. Ursanu Grigore

Masterand:
Olariu Violeta-Vasilica

Iai
2017
INTRODUCERE
In contextul actual al sarcinilor pe care trebuie sa le rezolve scoala, educatia fizica se
include in programul promovarii personalitatii omului in concordanta deplina cu exigentele de
azi si de maine ale societatii noastre.
Sarcina principala a scolii consta in inarmarea elevilor nu numai cu cunostinte si
deprinderi, ci si cu capacitatea de a intelege lumea in complexitatea ei, de a se integra in ea. Una
din functiile educatiei fizice pate fi definita nu numai ca dezvoltare a calitatilor motrice, ci si ca
formare a conceptiei asupra sistemului motric al omului.
Elevii trebuie sa paraseasca scoala inarmati cu cunostinte tehnice, fundamentale
stiintifice, despre volumul si formele activitatii fizice, cu acele principii ale activititii fizice care
ii vor ajuta in tot cursul vietii.
Lectia de educatie fizica este eficienta nu numai atunci cand rezolva sarcini de moment,
in legatuta cu insusirea miscarii, formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice, efectuarea
exercitiilor, ci si cand, in acelasi timp, il face pe elev sa inteleaga importanta utilitatea si
necesitatea acestora in dezvoltarea personalitatii sale, in activitatea generala pe care o desfasoara
si o va desfasura.
Dincolo de formarea deprinderilor de miscare, dezvoltarea calitatilor motrice de baza si
initierea in diferite ramuri de sport, lectia de educatie fizica trebuie sa trezeasca in elev dorinta
pacticarii exercitiilor fizice.
Ipoteza cercetrii:
In cercetarea noastra am plecat de la ipoteza ca folosind tafetele si parcursurile
aplicative in cadrul leciei de educaie fizica se va obine o imbunataire semnificativa a
motricitaii generale a elevilor din clasele a V a.
Scopul cercetrii:
Pornind de la scopul educatiei fizice, acela de a contribui la intarirea sanatatii, asigurarea
dezvoltarii fizice armonioase a elevilor, insusirea priceperilor si deprinderilor motrice utile in
activitatea cotidiana si cele necesare performantelor sportive, ne-am propus sa introducem in
lectia de educatie fizica, indiferent de scopul ei (fie de invatare, de consolidare fixare, de
perfecionare, de control sau de concurs) stafetele si parcursurile aplicative ca mijloace de
obtinere a acestor deziderate.
Practica pedagogica ne-a determinat sa cautam si sa gasim mijloacele de contribuire la
dezvoltarea capacitatii motrice a elevilor si ne-am oprit asupra stafetelor si parcursurilor
aplicative care fac parte din grupa activitatilor globale in cadrul carora se aplica priceperile si
deprinderile motrice si utilitare si care valorifica in conditii noi calitative, cunostintele,
priceperile si deprinderile insusite de elevi in lectiile anterioare.
Stafetele si parcursurile aplicative prin formele lor de organizare, materialele diverse
folosite, exercitiile cunoscute, dau un colorit emotional si avand elemente de intrecere, pot fi
folosite sub diferite forme la toate clasele.
Prin structura lor organizatorica se pot desfasura in diferite locuri si conditii: in sala de
clasa, in sali destinate educatiei fizice, pe holuri, pe terenul de sport si in orice conditii
climaterice.
Am organizat si desfasurat astfel de activitati in conditiile mai sus amintite si le-am
experimentat la clasa a V a.
Sarcinile cercetrii:
Sarcinile cercetarii se refera la studierea si rezolvarea obiectivelor concrete, care prin
insumare sa ne conduca la realizarea in mod corect si eficient a temei date
Sarcinile principale au fost:
- Experimentarea folosirii stafetelor si parcursurilor aplicative.
- Alegerea esantionului pentru cercetarea si testarea initiala si finala a claselor
experimentale.
- Stabilirea strategiei de cercetare.
- Stabilirea metodelor de cercetare.
- Prelucrarea si interpretarea datelor experimentului.
- Formularea de concluzii si propuneri.
- Reflectarea in literatura de specialitate a temacticii propuse.
CAPITOLUL 1
Organizarea, cercetarea, etape, teste

Data, locul si subiectii cercetarii

Aparate, instalatii si materiale


Pe langa traditionalele materiale (hartie, creion, pix, fise de observatie, protocoale) am
folosit in cadrul cercetarii si suporturi video (casete video si DVD-uri).
Aparatura utilizata in scopul cercetarii a fost: camera video, camera digitala de fotografiat, DVD
player, video recorder.
Putem aminti aici instalatiile folosite in jocul de volei chiar daca noi nu le-am utilizat in mod
direct, cercetarea noastra fiind constatativa: terenul, fileul, stalpii, antenele si mingile de volei.

Metodele de cercetare

Metodele de cercetare folosite in aceasta lucrare sunt:


metoda observatiei;
metoda conversatiei;
metoda experimentala;
metoda statistica;
metoda reprezentarii grafice.
Toate lectiile de cercetare au la baza cunoasterea rezultatelor obtinute in domeniul in
decursul timpului si a surprinde care sunt problemele, tendintele, ipotezele, indoielile pe care le
formuleaza cei ce au de studiat tema respectiva.
Pentru a obtine rezultate obiective stiintifice este nevoie de o buna documentare care
duce la o cunoastere reala a fondului de baza a disciplinei pe care o studiaza cat si datele noi,
recente si in continua dinamica.
Cel ce-si propune o tema de studiu, de cercetare, trebuie sa stapaneasca tehnicile actuale
ale documentarii.
In ceea ce priveste tema lucrarii de fata, studiul materialului bibliografic a constat din culegerea
datelor din foarte multe lucrari publicate in manuale, volume, reviste de specialitete, publicatii
periodice ce au avut aceeasi tema ca cea de fata.

Metoda observatiei
Observatia ca proces psihic de cunoastere activa, intentionata, planificata, sistematica are
la baza un sistem de referinte, idei, ipoteze, postulate furnizate de experienta si stiinta.
Observatia este considerata de Paul Fraisse primul moment al cercetarii experimentale. Este
contemplarea intentionata a unui obiect, documet, fenomen, proces.
Observatia este un rezultat al raportului dintre cercetator si natura.
Scopul observatiei este culegerea de date concrete a caror analiza stiintifica sa permita
generalizare. In observarea stiintifica participa atat procesele senzoriale cat si procese logice,
intelectuale.
Observatia stiintifica este caracterizata de:
caracterul fundamental teoretic si metodologic;
scopuri precis formulate;
sarcini precis delimitate;
inregistrarea sistematica a datelor;
publicarea si interpretarea datelor;
o buna pregatire a celui ce face observatia.
In aceasta lucrare observatia s-a facut astfel;
Preliminar observand:
- componenta clasei;
- omogenitatea clasei;
- nivelul de dezvoltare fizica;
- nivelul capacitatii motrice;
- nivelul calitatii motrice;
- frecventa participarii individuale;
- interesul de participare la lectie;
- calitatea lectiei de educatie fizica.
In timpul cercetarii:
- modul de executie al comenzilor;
- receptivitatea elevilor;
- influenta efortului specific asupra subiectilor;
- evolutia grupei martor si a celei de experiment;
- sesizarea factorilor perturbatori.
In cadrul orei de educatie fizica se urmareste:
a. felul in care elevul abandoneaza situatia cu usurinta, incredere;
b cum stabileste contactul uman cu ceilalti profesori, colegi, neutrii:
deschis, usuratic sau cu familiarism;
c. felul cum se organizeaza actiunea: cu atentie, lipsit de control,
necesitand permanent imbold;
d. felul cum se exprima prin cuvant, mimica, gest;
e. felul cum subiectul isi conduce propria organizare motrica;
f. cum reactioneaza la sarcinile propuse;
g. reactiile subiectului la propriul comportament, la rendamentul sau in
fata dificultatilor, succesului;
h. evolutia raportului cu examinatorul;
i. preocuperi si opinii marturisite de subiect.

Metoda conversatiei

Conversatia sau interviul consta in discutia tematica dintre cercetator si subiect. Se face
pe baza unor intrebari tematice, puse intr-o anumita ordine, raportate la clasa in care se afla
subiectul sau clasa respectiva.
Pentru o mai buna informare, in afara subiectilor cercetati s-au purtat discutii cu dirigintii
clasei, cu cadrele didactice si cu cadrele medicale ale scolii.

Metoda experimentala
Aceasta metoda este un sistem complex de cunoastere a realitatii, caracterizat prin
utilizarea rationamentului experimental. Metoda experimentala verifica o ipoteza si stabileste
relatii cauzale intre fenomene, fapte, etc..
Claude Bernard defineste experimentul drept o observatie provocata cu scopul de a
defini un control.
In vederea confirmarii sau infirmarii ipotezei lucrarii am stabilit doua grupe:
- experimentala: - clasele a IV a A mixte de la Scoala Generala nr.2 din Campina.
- martor: - clasele a V a B mixte tot de la Scoala Generela nr.2 din Campina.
Ipoteza se verifica atunci cand diferenta dintre rezultatele grupelor este semnificativa.
Metoda statistica
Pentru depasirea fazelor descriptive pline de termeni de comparatie subiectivi, in
activitatea sportiva s-au introdus calculele matematice.
Aceasta metoda confera o descriere mai precisa a fenomenelor, permite extragerea unor
cocluzii generale in functie de anumite reguli bine conturate precum si insumarea rezultatelor
cerceterii intr-o forma semnificativa.
Datele statistice permit cercetatorului sa determine gradului de omogenitate al
fenomenului sau populatiilor cercetate, tendinta centrala si deviatiile de la aceasta, gradul de
corelatie, gradul de corelatie dintre fenomene, ca si gradul de incredere, semnificatie pe care-l
reprezinta rezultatele cercetarii.
In urma experimentului si a datelor inregistrate am calculat urmatorii indici statistici,
considerati ca fiind reprezentativi pentru scopul cerceterii:
- Parametrii tendintei centrale in special media aritmetica bazata pe numarul total al
valorilor individuale si care ajuta si la calculul abaterii standard.
Metoda reprezentarii grafice
Vizualizarea datelor prin folosirea metodei grafice permite o intelegere mai usoara a
dinamicii fenomenelor urmarite precum si raportului dintre ele.

Organizarea experimentului

Cercetarea s-a efectuat la Scoala Generala nr.2 din Campina, timp de un an scolar, la
clasele a V a A, B mixte. Orele de educatie fizica cu acesti elevi s-au desfasurat conform orarului
claselor, saptamanal 2 ore, atat in sala de sport, cat si pe terenul de sport din incinta scolii.
Grupa experimentala a fost formata din clasele a V a A mixta.
Grupa martorilor a fost formata din clasele a V a B mixta.
Clasa a V a A,B sunt formate din 8 baieti si 6 fete fiecare.
Experimentul s-a desfasurat pe parcursul anului scolar 2009-2010, si a cuprins doua
testari.
1.Testarea initiala a elevilor din grupa martor si grupa experimentala am efectuat-o la inceputul
anului scolar la sfarsitul lunii septembrie.
2.Aplicarea experimentului in perioada septembrie 2009- mai 2010.
3.Testarea finala si-a efectuat in luna mai 2010 atat a elevilor din grupa martor, cat si a celor din
grupa experimentala.
Sarcinile cercetarii:
stabilirea subiectilor celor doua grupe martor si experimentala
stabilirea probelor de control
selectarea celor mai eficiente mijloace pentru dezvoltarea capacitatii motrice
efectuarea testarilor initiale si finale
analizarea statistico-matematica a datelor rezultate in urma desfasurarii experimentului
formularea unor concluzii si propuneri
Interpretarea rezultatelor

Stabilirea si descrierea probelor de control


Procesele de control puse in programa scolara pentru testarea capacitatii motrice sunt:
Procedee tehnice specifice jocului de handbal
Probe din gimastica acrobatica si sarituri
Aceste probe au fost aplicate sub forma de test initial la inceputul semestrului I si test
final la sfarsitul semestrului al II lea.
Probele de control obligatorii pentru insusirea unor ramuri de sport:
Efectuarea unor linii acrobatice liber alese, cu aprecierea prin nota la finalul ciclului tematic
al lectiei;
Saritura cu sprijin pe aparat de gimnastica, cu apreciere prin nota la finalul ciclului de lectii;
Parcurs aplicativ cu elemente tehnice din hadbal.
Proba 1: procedee tehnice izolate din jocul sportiv
- elevii executa izolat numarul de procedee tehnice prevazute in sistemul de evaluare pentru
fiecare clasa
- se apreciaza corectitudinea executiei
- nota maxima de apreciere este 8
Structura tehnico-tactica
- elevul va efectua o structura cuprinzand elementele tehnico-tactice prevazute in programa
- se apreciaza corectitudinea si cursivitatea executiei, numarul si dificultatea procedeelor
- nota maxima de apreciere este 9
Joc bilateral
- se organizeaza pe terenuri si cu efective regulamentare
- se desfasoara utilizand continuturile si regulile prevazute in programa clasei respective
- se apreciaza comportamentul in joc, deci nota maxima 10
Proba 2: elemente acrobatice izolate
- se executa izolat elemente statice si dinamice prevazute in programa
- se apreciaza corectitudinea executiei
- aprecierea se face din nota maxima noua
Legari de elemente acrobatice
- se efectueaza un exercitiu liber ales cuprinzand elemente acrobatice si de legatura
prevazute in programa
- se apreciaza calitatea executiei. numarul si dificultatea elementelor componente
- aprecierea se face din nota maxima 10
Saritura la un aparat de gimnastica
- se executa cu bataie pe trambuluina semielastica
- locul de aterizare se amenajeaza cu saltele de gimnastica
- se executa una din sariturile prevazute in programa clasei respective
- se apreciaza corectitudinea executiei.
STAFETE PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITATII MOTRICE

Stafete pentru dezvoltarea vitezei


a. Stafeta cu stop
Descriere: - colectivul de elevi impartit pe trei echipe, executa intreceri sub forma de stafeta,
traseul cuprinzand diferite exercitii ca rostogoliri, sarituri, escaladari etc.
- pe parcursul efectuarii traseului, profesorul pronunta cuvantul stop. La acest semnal, toti
elevii care se intrec in acel moment se opresc in pozitia in care au fost surprinsi la comanda.
- la un nou fluier, intrecerea continua
- profesorul poate comanda de mai multe ori stop si nu de fiecare data in acelasi moment, fapt
ce va determina sporirea atentiei din partea elevilor.
b. Stafeta cu maciuci
descriere: - elevii sunt grupati in doua echipe,in coloana
- traseul este format din mai multe cerculete, la 2 m distanta intre ele, iar in fiecare se casesc
doua maciuci
- primul elev alearga si cu ajutorul piciorului, doboara maciucile din toate cercurile, dupa care
se reintoarce la sirul sau
- urmatorul elev alearga si reaseaza maciucile in pozitia initiala
- castiga echipa care termina mai repede executia cu toti elevii
c. Stafeta dubla
Descriere: - elevii se impart pe patru grupe, asezate cate doua fata in fata la distanta de 15 m. In
acest spatiu se aseaza mai multe obiecte dispuse in zig-zag
- la semnal, primii elevi din fiecare grupa parcurge acest traseu sinuos, fara a atinge un obiect.
- grupa care termina mai repede traseul si atinge de mai putine ori obiectele dispuse pe parcurs
castiga intrecerea
d. Stafeta cu schimb de locuri
Descriere: - elevii dispusi in grupe de 6-7, se aseaza in coloana cate unul, fata in fata (doua
grupe constituie o echipa)
- primul din ambele siruri au cate o minge
- la semnal, pornesc in dribling ocolind propria grupa, iar cand au ajuns in fata ei paseaza
primului din grupa opusa si se deplaseaza la urma acesteia
- echipa care a realizat prima schimbul de locuri castiga intrecerea.
Stafete pentru dezvoltarea indemanarii
a. Stafeta indemanarii
Descriere: - elevii se impart in doua echipe, fiecare echipa impartindu-se la randul ei in doua
grupe: A= 12 elevi si B = 4 elevi.
- grupele A se aseaza pe un traseu lung de 20-30 m astfel la 3 m distanta fata de grupa B, patru
elevi in stand departat la 1 m distanta unul de celalalt; dupa 4 m, alti patru elevi stau capra la 2 m
unul de celalalt, apoi alti 4 elevi stau dispusi in zig-zag la 1 m unul de celalalt.
- la semnalul profesorului, primii din grupa B pornesc in cursa, trec in ghemuit printre picioarele
colegilor, sar de 4 ori capra si alearga serpuit printre ultimii 4 elevi.
- plecarea in cursa a celor din grupa B se face continuu dupa ce elevul din fata trece de primul
obstacol, grupa care termina mai repede castiga intrecerea.
- la reluare se schimba rolurile grupelor.
b. Stafeta combinata
Descriere: - elevii sunt impartiti in doua echipe egale numeric, la unul din capetele culuarului.
- primii elevi din fiecare echipa stau in sprijin culcat inainte cu cate doua maciuci inaintea lor, si
o coarda legata de mijlocul trunchiului.
- la comanda pleaca se ridica, alearga 5 m, aseaza maciucile in zig-zag pe lungimea de 4 m
(locuri marcate) continua alergarea 5m, sar peste o banca de gimnastica, deznoada coarda, se
intorc cu fata spre echipa si revin in alergare, sarind coarda pana in dreptul maciucilor, le aduna
si alearga sa le predea urmatorului elev.
- acesta isi inoada mai intai coarda in jurul mijlocului, apoi reia executia.
- castiga echipa care termina prima si care executa mai corect.
c. Stafeta combinata
Descriere: - elevii sunt impartiti in doua echipe care la randul lor sunt impartite in doua grupe,
asezate paralel.
- echipele alearga 6m, executa doua rostogoliri inainte in ghemuit pe saltea, ridica de pe sol o
minge de handbal si efectueaza dribling alternativ cu mana stanga si dreapta: se deplaseaza
lateral cu sprijinul mainilor pe banca de gimnastica si picioarele pe sol, rostogolire lunga pe
saltea si predarea stafetei urmatorului elev.
- castiga echipa care termina prima.
Stafete pentru dezvoltarea fortei si detentei
a. Stafeta cu sarituri la capra
Descriere: - colectivul de elevi se imparte in mai multe grupe
- primul elev din fiecare grupa alearga pana la un semn, unde se afla un coechipier in pozitia
ghemuit executa o saritura peste capra si ramane in locul acestuia, cel care a fost capra se
inapoiaza la sfarsitul sirului.
- castiga echipa care termina prima.

Stafete pentru alergarea de viteza


a. Stafeta cine alearga mai repede
Descriere: - colectivul clasei se imparte in 2 grupe egale, asezate pe siruri, inapoia liniei de
plecare.
- la semnal primii alearga 10 m, altii cu palma doboara un obstacol si se intorc in alergare,
atingand umarul coechipierilor, care urmeaza sa execute acelasi lucru.
- castiga echipa care termina cursa mai repede.
b. Micul maraton
Descriere: - elevii sunt impartiti pe doua grupe si asezati in sir inapoia unei linii. In fata fiecarei
ecipe la distante de 4 m intre ele se traseaza 3 linii.
- la semnal elevii alearga pana la prima linie, o ating cu piciorul, se intorc la linia de start,
alearga pana la linia a doua pe care o ating, se intorc in alergare pana la prima linie, alearga pana
la linia a treia se intorc la linia de start si se preda stafeta prin atingerea coechipierului.
- castiga echipa care termina prima stafeta.
Stafete pentru gimnastica acrobatica si sarituri

a. Stafeta 1.
Descriere: -colectivul impartit pe echipe efectueaza: deplasare prin sarituri pe ambele picioare
pe barna de gimnastica, asezata longitudinal, rostogolire lunga inainte la saltea, restogoliri
laterale pe lungimea unei saltele, restogolire inapoi in ghemuit la saltea, alergare pe banca si
coborare prin sariture cu extensie.
- castiga echipa care executa corect si termina prima.
b. Stafeta 2.
Descriere: - colectivul impartit in doua echipe egala numeric
- efectueaza saritura in sprijin ghemuit pe lada; apoi saritura in adancime cu extensie, alergare
10 m, saritura in departat peste capra de gimnastica, rostogolire inainte in ghemuit, alergare la
coada sirului si transmiterea stafetei.
- castiga echipa care termina prima.
c. Stafeta 3.
Descriere: - elevii impartiti in doua echipe in sir, inapoia unei linii.
- startul se da din pozitia ghemuit , alergare 5 m, trecere preintr-un cerc, 2 piruete, saritura cu
rostogolire la lada, alergare peste obstacole joase, amplasate la intervale de 3 pasi, restogolire din
ghemuit in ghemuit pe saltele, sarituri succesive de pe un picior pe celalalt prin 4 cercuri asezate
pe sol in zig-zag si alergare la coada sirului.
- castiga echipa care termina prima.
d. Stafeta 4.
Descriere: - elevii impartiti in 2 echipe egale numeric, inapoia unei linii
- sarituri laterale peste banca de gimnastica, asezate longitudinal, saritura in sprijin ghemuit
printre brate la lada si aterizare pe saltea, alergare, bataie pe trambulina si saritura in stand pe
calul transversal, coborare cu saritura in adancime, trecerea printr-o cutie de lada si catarare la
scara mica, alergare la coada sirului.
- castiga echipa care termina prima.
PARCURSURI APLICATIVE PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITATII MOTRICE

Parcursuri aplicative pentru dezvoltarea calitatilor motrice


Parcurs aplicativ 1
Descriere: - start din ghemuit; alergare 5 m, rostogolire inainte, ridicare prin saritura cu extensie,
mers in echilibru pe banca de gimnastica, 5 sarituri pe piciorul stang, 5 sarituri pe piciorul drept
cu deplasare inainte, alergare sarind coarda pe distanta de 5 m.
Parcurs aplicativ 2
Descriere: - mers in echilibru pe partea ingusta a bancii de gimnastica; alergare printre 5 jaloane;
tarare 5 m, alergare in zig-zag peste o banca de gimnastica; escaladarea unui aparat de
gimnastica; alergare 5 m pana la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 3
Descriere: - alergare cu ocolirea a 5 jaloane; primirea si pasarea de la un coechipier a unei mingi
de handbal; trecerea in tarare pe sub un obstacol gard; alergare sarind coarda pe distanta de 5 m.
Parcurs aplicativ 4
Descriere: - transportul a doua mingi medicinale 5m; deplasare in echilibru cu mingile sub brat
pe banca de gimnastica; trecerea pe sub obstacol gard; urcare si coborare a scarii fixe; alergare
pana la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 5
Descriere: - alergare pe un plan inclinat; saritura cu extensie; rostogolire inainte din
ghemuit in ghemuit;trecerea printr-un cerc;saritura peste lada de gimnastica; mers in echilibru pe
pertea ingusta a bancii de gimnastica; aruncare la tinta a doua mungi mici;alergare printre
jaloane; alergare pana la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 6
Descriere: - alergare pe 5 m; taras prin tractiune alternativa pe banca de gimnastica;
trecerea peste 4 obstacole asezate orizontal; 5 sarituri la coarda; alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 7
Descriere: - alergare 6 m, mers in echilibru pe pertea ingusta a bancii de gimnastica;
saritura peste trei obstacole joase; dribling cu mana neandemanatica printre 5 jaloane cu mingea
de handbal;imbracarea si dezbracarea unei bluze de trening; alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 8
Descriere: - alergare pa banca de gimnastica; alergare pa banca de gimnastica asezata
inclinata; saritura in adancime cu extensie urmata de rostogolire inainte; saritura in zig-zag in 4
cercuri asezate pe sol; tararea pe sol 6 m; saritura pe doua picioare peste 3 obstacole joase.
Parcurs aplicativ 9
Descriere: - pasire peste mingile medicinale asezate pe banca de gimnastica; rostogolire
laterala pe salteaua asezate la capatul bancii; alergare peste 3 obstacole joase; escaladarea lazii de
gimnastica; aruncarea a 2 mingi de oina la tinta orizontala; sarituri la coarda pana la linia de
sosire.
Parcurs aplicativ 10
Descriere: - alergare serpuita printre 5 jaloane; saritura peste un obstacol jos; alergare cu
pendularea gambei inapoi pe 6 m; alergare cu picioarele intinse inainte 6 m;sarituri pe un picior 6
m; aruncarea la tinta a 3 mingi de oina; alergarea cu spatele la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 11
Descriere: - mers ghemuit 8 m; pendularea gambei inapoi 10 m; mers in patru labe 6 m;
trecerea pe sub un obstacol; dribling pana la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 12
Descriere: - alergare la semnal, saritura peste o sanie asezata transversal; primirea unui
bulgar de zapada si pasarea acestuia inapoi; intoarcere si alergare pana la saniuta pe care o
impinge pana la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 13
Descriere: - alergare serpuita printre 3 sanii; saritura peste 3 obstacole; trecerea taras
peste 2 saniute sprijinite (legate in partea de sus cu o sfoara); alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 14
Descriere: - la semnal plecare in alergare cu impingerea serpuita a unei saniute printre 6
fanioane asezare pe saniuta; urmata de deplasare prin impingere cu picioarele pana la linia de
sosire.
Parcurs aplicativ 15
Descriere: - alergare in panta (15-20 m); coborare serpuita in alergare printre 5 jaloane;
saritura de pe un picior pe altul pe 3 trunchiuri de copaci; mers in echilibru pe un bustean;saritura
in adancime; alergare in saritura pentru a atinge doi clopotei suspendati de o sfoara intre doi
stalpi; aruncare a mingii de oina la tinta vertica (6 m); alergarea cu pendularea gambei inapoi la
linia de sosire.
Parcurs aplicativ 16
Descriere: - alergare serpuita printre copaci; escaladarea unui obstacol inalt de 0,60-0,80
m; trecerea printre 3 cercuri; aruncarea mingii medicinale peste un gard de 1,5 m inaltime;
alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 17
Descriere: - saritura peste coarda pe loc (15 secunde); alergare cu pasire in 4 cercuri
asezate vertical la distanta de 1,5 m una de alta, 5 flotari cu mainile sprijinite pe un obstacol;
deplasare in maini alternativ pe bara transversala a portii de handbal; aruncarea mingii
medicinale intr-o tinta orizontala; alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 18
Descriere: - alergare 25 m, dribling printre 6 jaloane dus-intors; aruncare la
poarta;escaladarea unui obiect inalt de 1 m; alergare 20 m urmata de saritura in lungime la
groapa de nisip; aruncarea mingii medicinale inainte, cu 2 maini; aducerea mingii inapoi;
alergare pe 20 m, saritura peste un sant trasat pe sol; alergare si trecere peste 3 obstacole;
revenire la linia de plecare.
Parcurs aplicativ 19
Descriere: - alergare 20 m, atarnat la scara fixa, ridicari ale genunchilor la piept de 6 ori;
mers in patru labe 6 m; alergare cu trecere peste 3 obstacole; alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 20
Descriere: - rostogolirea mingii medicinale pe 10 m (este mentinut permenent contactul
cu mingea); tarare cu tractiune alternativa in brate pe banca de gimnastica, pe partea lata;
alergare urmata de o saritura pentru atingerea unei mingi suspendate la 1,35 1,50 m inaltime;
sarituri pe doua picioare; alergare la linia de sosire.
Parcursuri aplicative pentru formarea deprinderilor motrice
Parcurs aplicativ 1
Descriere: - start la semnal, alergare 10 m, prinderea mingii de handbal aruncata de
partener; dribling printre 6 jaloane dus-intors atat cu mana dreapta, cat si cu mana stanga;
aruncarea mingii la partener; alergare cu spatele le linia de sosire.
Parcurs aplicativ 2
Descriere: - start din ghemuit cu spatele spre directia de deplasare, mers ghemuit 6 m;
alergare 6 m urmata de saritura cu bataie pe trambulina elastica; rostogolire la saltea; trecerea
peste 2 obstacole joase cu sarituri pe ambele picioare; primirea unei mingi de handbal si
conducerea ei printre 6 jaloane; pasarea mingii in locul de unde a primit-o; executarea a 10
sarituri pe loc la coarda; rostogolire inapoi in ghemuit si la alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 3
Descriere: - alergare cu spatele 5-7 m rostogolire inainte in ghemuit; alergare cu pasire
peste doua banci de gimnastica asezate transversal fata de directia de alergare (la 3 m distanta
una de alta) ocolirea unui obiect (minge medicinala) si revenire la linia de start.
Parcurs aplicativ 4
Descriere: - alergare pe doua banci de gimnastica asezate una in prelungirea celeilalte;
rostogolire inainte in ghemuit si rostogolire inapoi in ghemuit; alergare inapoi pana la linia de
plecare.
Parcurs aplicativ 5
Descriere: - mers in echilibru pe partea ingusta a bancii de gimnastica; saritura in departat
peste capra; mers in echilibru pe partea ingusta a celei de-a II a banci de gimnastica asezata oblic
in sus la 30 grade- 40 grade, sprijinita de un capat de scara fixa; atarnat la scara fixa apucat de
ultima sipca, catarare pe sipca respectiva spre stanga si spre dreapta; mers in echilibru oblic in
jos pe banca de gimnastica; alergare cu viteza maxima pana la linia de plecare.
Parcurs aplicativ 6
Descriere: - mers in echilibru pe partea ingusta a bancii de gimnastica, la jumatate bancii
intoarcere de 360 0 cabarare prin saritura cu extensie; alergare intr-un picior pe partea lata a
bancii de gimnastica; deplasare prin saritura intr-un picior pe partea ingusta a bancii de
gimnastica; ocolirea unui obstacol; alergare la linia de plecare.
Parcurs aplicativ 7
Descriere: - alergare 6 m; mers in echilibru pe partea ingusta a bancii de gimnastica, la
mijlocul bancii prindereas unei mingi de handbal aruncate de un elev si transmiterea ei acestuia
inainte de terminarea mersului in echilibru; alergare 3-4 m; culegerea de pe sol a unei mingi de
oina si aruncare la tinta; alergare inapoi 3-4 m; mers in echilibru pe banca de gimnastica;
prinderea si aruncarea mingii in acelasi loc; alergare pana la linia de plecare.
Parcurs aplicativ 8
Descriere: - alergare 6m, avand intr-o mana o minge de oina, iar in cealalta o minge de
handbal; saritura peste o banca de gimnastica asezata transversal; aruncare la tinta cu mingea de
handbal intr-un cerc suspendat; rostogolire inainte in ghemuit; pasare amingii de oina unui elev
si reprimirea ei; alergare la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 9
Descriere: - alergare 5-6 m;saritura peste capra de gimnastica prin procedeul preferat;
rostogolire inainte in ghemuit; tarare in pozitia pe genunchi cu sprijin pe pelme 3-5 m; alergare
5-7 m cu trecere peste lada de gimnastica asezata transversal pe directia de deplasare; tarare din
pozitia culcat inainte cu impulsul alternativ al picioarelor si tractiunea bratelor pana la linia de
sosire.
Parcurs aplicativ 10
Descriere: - tarare inainte din pozitia pe genunchi cu sprijin pe palme pe partea lata a
bancii de gimnastica; catarare la scara fixa cu ajutorul mainilor si picioarelor, coborarea numai in
brate, tarare inapoi din pozitia culcat cu ajutorul bratelor pana la capatul bancii.
Parcurs aplicativ 11
Descriere: - Alergare pe 8m; inainte din pozitia pe genunchi cu sprijin pe palme, pe
partea la ta a bancii de gimnastica asezata pe lungime; catarare pe o franghie inalta de 4 m cu
coborare; slalom printe 4 mingi medicinale; catarare la scara fixa cu ajutorul mainilor si
picioarelor si coborare; alergare de viteza la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 12
Descriere: - tarare pe 2 saltele asezate in lungime, prin tunelul facut de parteneri care stau
in coloana cate unul in stand departat; bataie pe trambulina si saritura inalta pe o saltea;
excaladarea calului asezat transversal; rostogolire inainte in ghemuit pe saltea, catarare la scara
fixa si coborare.
Parcurs aplicativ 13
Descriere: - alergare 5-6 m, transportand in fiecare mana cate o hltera de 1 kg; mers in
echilibru pe partea lata a bancii de gimnastica, asezarea halterelor pe sol si culegerea mingii
medicinale si transportul ei pe cap pana la linia de plecsre
Parcurs aplicativ 14
Descriere: - alergare 8-10 m, transportand un coleg pe spate; mers in echilibru pe o banca
de gimnastica,coborare de pe banca, dupa care se inverseaza rolurile si se strabate acelasi traseu.
Parcurs aplicativ 15
Descriere: - sprijin culcat facial, inainte pe sol, varfurile picioarelor sprijnite pe banca de
gimnastica; deplasare laterala pe banca; rostogolire inainte in ghemuit pe saltea; ridicarea si
luarea unei mingi de handbal; dribling cu schimbarea directiei de deplasare; pasire pe capacul
lazii de gimnastica si aruncare la poarta prin saritura; recupererea mingii; dribling pana la
jumatatea traseului;pase la urmatorul elev; rostogolire inainte in ghemuit pe saltea; alergare la
linia de sosire.
Parcurs aplicativ 16
Descriere: - alergare 10 m cu transportul a 2 mingi de handbal; saritura cu pasire pe lada
de gimnastica (2-3 cutii); rostogolirea inainte, tarand mingile in maini; ridicare in ghemuit cu
intoarcere 1800 rulare pe spate si revenire, tarare in culcat ininte; alergare 10 m cu rostogolirea
unei mingi de handbal pe sol, alergare in dribling pana la linia de sosire.
Parcurs aplicativ 17
Descriere: - roaba, cu schimbarea rolurilor la jumatatea traseului; rostogolirea inainte in
ghemuit, mersul ghemuit 6 m, prinderea mingii de handbal si aruncarea mingii la poarta din
alergare recuperarea mingii si aruncare ei la partener.
Parcurs aplicativ 18
Descriere: - catararea la scara fixa; saritura pe ambele picioare 6 m; trecerea peste 5
banci; deplasarea inapoi in sprijin culcat dorsal; saritura peste capra; dribling si aruncare la
poarta; recuperare la urmatorul elev.
Rezultatele experimetului

GIMNASTICA ACROBATICA
CLASA a Va
CLASA a V a BAIETI

CLASA a V a FETE
SARITURI LA UN APARAT DE GIMNASTICA
CLASA a V a
CLASA a V a BAIETI

CLASA a V A FETE
PROCEDEE TEHNICE DIN HANDBAL

CLASA a V a
CLASA a V a BAIETI

CLASA a V a FETE
CONCLUZII
Experimentul s-a desfasurat pe perioada unui an scolar, in care majoritatea lectiilor de
educatie fizica au avut 2-3 teme privind dezvoltarea calitatilor motrice, formarea si consolidarea
deprinderilor motrice specifice programelor didactice ale claselor aV a .
Corespunzator ipotezei am folosit, in toate lectiile pentru dezvoltarea capacitatii motrice,
la clasa experimentala, stafete si parcursuri aplicative.
Stafetele le-am folosit predominant in partea de dezvoltare a calitatilor motrice, iar
parcursurile aplicative si stafetele in veriga de formare si consolidarea deprinderilor motrice.
Datorita intensitatii limita impuse de stafetele si parcursurile aplicative pulsul elevilor a
atins valorile cele mai ridicate din intreaga dinamica a lectiilor respective, incat putem afirma ca
aceste doua momente sunt cele mai reprezentative pentru densitatea functionala a lectiilor.
Dorim sa evidentiem faptul ca prin folosirea stafetelor si parcursurilor aplicative, lectia
de educatie fizica a castigat din punct de vedere al atractivitatii, elevii asteptandu-le si
participand cu o dispozitie motrica mare.
Rezultatele experimentului ne conduc la concluzia ca nivelul capacitatii motrice poate fi
dezvoltat si perfectionat mai rapid i mai eficient prin folosirea stafetelor si parcursurilor
aplicative in lectia de educatie fizica.
In urma experimentului, a datelor obtinute de grupa experimentala putem afirma ca
ipoteza acestei lucrari a fost confirmata, capacitatea motrica poate fi perfectionata prin folosirea
stafetelor si parcursurilor aplicative in lectia de educatie fizica si propunem folosirea acestora
mai des in lectia de educatie fizica.

S-ar putea să vă placă și