Sunteți pe pagina 1din 6

Alerta Fiscala Nr. 123 din 28.11.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta


www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0954 din 25 noiembrie 2016


Lege nr. 233 din 24 Noiembrie 2016
Lege privind parteneriatul public-privat

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
Legea nr. 233/2016 – Legea parteneriatului public-privat

Legea nr. 233/2016 implementează procedura de derulare a


unui parteneriat public-privat ce are ca obiect realizarea,
reabilitarea sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinat
prestării unui serviciu public sau operării unui serviciu public.

Mecanismul de implementare a unui parteneriat public privat


pornește de la o cooperare între partenerul public și partenerul
privat pentru implementarea unui proiect de interes public având o
durată lungă de desfășurare a raporturilor contractuale care să
permită partenerului privat recuperarea investiției și realizarea
unui profit rezonabil.
Legea nr. 233/2016 – Legea parteneriatului public-privat

În principiu, finanțarea proiectului se realizează din fonduri


private și uneori și din fonduri publice iar părțile urmăresc
distribuirea corectă a riscului.

În înțelesul prezentei legi, prin partener public se înțelege orice


autoritate contractantă în sensul Legii achizițiilor publice nr.
98/2016.

Orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice poate


să primească adjudecare contractului de parteneriat public-privat
cu condiția ca aceasta să nu fie un partener public.
Legea nr. 233/2016 – Legea parteneriatului public-privat

Finanțarea investițiilor se poate realiza prin următoarele


proceduri:
a. integral din surse private;
b. în principal din surse private împreună cu surse publice.

Dacă partenerul public participă cu finanțare, sursele de


finanțare vor fi în mod exclusiv surse externe nerambursabile –
fonduri comunitare sau contribuția națională la aceste fonduri.

Pentru realizarea investiției se va constitui o societate care să


exploateze respectivul proiect.
Legea nr. 233/2016 – Legea parteneriatului public-privat

Contractul de parteneriat public privat cuprinde în mod


obligatoriu 20 de clauze minime. Dintre acestea amintim:
- obiectul proiectului realizat în parteneriat public privat;
- condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;
- termenele de realizare a lucrărilor;
- regimul juridic al bunurilor implicate în proiect;
- modalitatea de finanțare a proiectului;
- modalitatea de recompensare a partenerului privat;
- răspunderea contractuală a partenerilor;
- procedura și limitele subcontractării;
- condițiile de încetare a contractului.
Legea nr. 233/2016 – Legea parteneriatului public-privat

Durata contractului de parteneriat public privat va ține cont în


principal de perioada de amortizare a investițiilor efectuate.
Această durată ține cont de:
a. nerestricționarea artificială a concurenței
b. realizarea unui profit rezonabil pentru parteneriatul privat;
c. realizarea unui nivel suportabil al prețurilor pentru utilizatorii
serviciilor realizate prin proiectul de parteneriat public-privat.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la data


publicării în Monitorul Oficial (25.12.2016) iar în termen de 90 zile
de la data intrării în vigoare Ministerul Finanțelor Publice va emite
normele metodologice de aplicare.