Sunteți pe pagina 1din 3

MUNICIPIUL BUCURETI PROIECT

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 AVIZEAZ


S.T.: 384/07.06.2017 pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon
HOTRRE
privind aprobarea derulrii i finanrii n anul 2017 a proiectului Televiziune online a
Sectorului 6, coala de televiziune desfurat de Centrul Cultural European Sector 6

Vznd Raportul de specialitate al Centrului Cultural European Sector 6 i


Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Lund n considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 i nr. 5 ale
Consiliului Local Sector 6;
innd seama de:
- H.C.G.M.B. nr. 154/19.06.2007 privind mputernicirea acordat Consiliului Local
Sector 6, pentru nfiinarea instituiei de cultur de interes local, sub denumirea de
Centrul Cultural European Sector 6;
- H. C. L. Sector 6 nr. 20/16.07.2008 privind nfiinarea instituiei publice de cultur, de
interes local sub denumirea de Centrul Cultural European Sector 6;
- Art. 4 alin. 2 i art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 118/2006 privind nfiinarea, desfurarea
activitii aezmintelor culturale, actualizat;
- O.M.E.C. nr. 2883/2003 privind aprobarea normelor metodologice privind desfurarea
activitilor specifice aezmintelor culturale;
- O.M.E.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i
funcionare a aezmintelor culturale;
n temeiul dispoziiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum i cele ale art. 81 alin. (2)
lit. d) i n) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTRTE:

Art. 1. Se aprob derularea i finanarea n cuantum maxim de 1241072,4 lei din


bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureti, n anul 2017, a proiectului
Televiziune online a Sectorului 6, coala de televiziune desfurat de Centrul Cultural
European Sector 6, conform Anexei care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 i Centrul Cultural European Sector 6 vor duce la
ndeplinire dispoziiile prezentei hotrri.
(2) Comunicarea i aducerea la cunotina public se vor face, conform
competenelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREEDINTE DE EDIN, CONTRASEMNEAZ


pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:
Data:
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate ntocmit de ctre Directorul Centrului Cultural


European Sector 6 se susine derularea i finanarea n cuantum maxim de
1241072,4 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureti, n
anul 2017, a proiectului Televiziune online a Sectorului 6, coala de televiziune.
n conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) i cele ale art. 81
alin. (2) lit. d) i n) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, supun spre dezbatere i
aprobare prezentul proiect de hotrre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
RAPORT DE SPECIALITATE

Centrul Cultural European Sector 6 este o instituie public de cultur de inters local, cu
personalitate juridic, conform Hotrrii Consiliului Local Sector 6 nr. 20/16.07.2008 privind
nfiinarea instituiei publice de cultur, de interes local sub denumirea de Centrul Cultural
European Sector 6.
Centrul funcioneaz i se organizeaz pe baza Legii nr. 215/2001 privind administraia
public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a
O.U.G. nr. 118/2006 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii aezmintelor
culturale, cu modificrile i completrile ulterioare.
Centrul Cultural European Sector 6 se organizeaz n scopul desfurrii activitilor
specific domeniilor: cultur, sport i relaii cu alte organisme specializate.
Conform O.U.G nr. 118/2006 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii
aezmintelor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare, unul din obiectivele
principale ale Centrului Cultural European Sector 6 este oferirea de produse i servicii culturale
diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, n scopul creterii gradului de acces i
de participare a cetenilor la viaa cultural.
Accesul la informaie i educaie reprezint principalul factor de adaptare i de evoluie
al individului i al comunitii.
n condiiile unei evoluii sociale extrem de rapide i a unei viteze de informare care se
schimb pe zi ce trece, oamenii au nevoie de surse de informare i de sisteme de educaie, care
s-i ajute s se dezvolte, s se adapteze la societatea n schimbare i care s le ofere un
fundament pe baza cruia s i formeze un echilibru personal. Ne dorim realizarea unui nou
canal de informare adresat cetenilor din Sectorul 6. Aceast surs de informare este
televiziunea online a Sectorului 6.
Rezultatele ateptate ale proiectului sunt:
Formarea prin intermediul programelor educative
Dezvoltarea spiritului de perfoman prin emisiuni concurs
Informarea cu privire la proiectele de dezvoltare
Divertisment
Informarea i implicarea n activiti comunitare
Programe culturale de calitate
Posibilitatea de a oferi cetenilor sectorului cele trei aspecte fundamentale ale unei viei
mai bune, informaie, educaie, spirit comunitar
Promovarea cetenilor Sectorului 6 ca principali protagoniti ai programelor i formarea
de prezentatori, editori, reporteri, cameramani din rndul acestora.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureti prezentul proiect de hotrre.

DIRECTOR,

Cosmin Telea