Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

Scoala cu clasele I-VIII nr.

DECIZIA NR.__________din ____2009


de constituire a Comisiei de disciplina

Avnd n vedere :
- hotararea Consiliului de administratie ntrunit n edina din ziua de 11. 09. 2009 i
consemnat n registrul de procese verbale al acestuia,
- art.31 j) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitailor de nvmnt
preuniversitar,
n temeiul:
- art.145 (3) din Legea nvmntului (Legea Nr.84/1995 , republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare),
- art.109 (4)din Statutul personalului didactic (Legea Nr.128/1997, cu modificrile i
completrile ulterioare),
- art.19 (d) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar,
- Deciziei nr., emis de .,

DIRECTORUL SCOLII NR.


DECIDE:

Art.1. Se constituie Comisia de disciplina, in urmatoarea componenta:


Presedinte :
Membri
Art.2 Comisia are atributii si isi desfasoara activitatea in conformitate cu actele
normative si legislatia in vigoare;
Art.3 Prezenta decizie se comunica membrilor comisiei de catre serviciul
secretariat.

DIRECTOR,
PROF.