Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE

ALERGAREA DE REZISTENTA

Prof. BRANCOVEANU ADRIAN


GRUP SCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA

Educatia fizica este o disciplina de invatamant de o mare complexitate, cu implicatii majore in dezvoltarea personalitatii elevilor.
Desi este recunoscut aportul formativ in satisfacerea cerintelor numerosilor ei beneficiari, educatia fizica nu este sprijinita suficient. In
majoritatea cazurilor, profesorul de liceu beneficiaza de conditii materiale
A continua predarea educatiei fizice in mod \"clasic\", oferind putine alternative de continuturi, favorizeaza adoptarea din
partea elevilor a unor atitudini si comportamente defavorabile disciplinei, concretizate in dezinteres si evitarea fercventarii unor asemenea
lectii, cautand satisfacerea dorintei de miscare in alte forme de activitate (sali de fitness, aerobic etc.).
Proiectarea demersului didactic reprezinta o activitate complexa, responsabila, de calitatea careia depinde in mare masura
realizarea obiectivelor/competentelor stabilite de programele scolare.
Proiectarea demersului didactic la ed. fizica respecta principiile generale recomandate de Consiliul National de Curriculum,
particularizandu-se insa in specificul disciplinei.
Proiectarea demersului didactic nu trebuie confundata doar cu elaborarea documentelor de planificare, acesta fiind numai un
punct din suita de masuri pe care le cuprinde aceasta activitate cu pronuntat caracter metodologic si metodic. Aceasta activitate reprezinta
un act de gandire metodica, realizat in avans fata de derularea evenimentelor de la clasa, ea constand din anticiparea etapelor si a
actiunilor concrete de realizare a predarii.
Proiectarea demersului didactic presupune:
- lecturarea personalizata a programei;
- elaborarea planificarii calendaristice, constand din ,,Esalonarea anuala a unitatilor de invatare;
- proiectarea secventiala a unitatilor de invatare;
- pregatirea si conducerea lectiei (operatiune specifica si necesara la ed. fizica)
Proiectarea unitatilor de invatare reprezinta o activitate deosebit de importanta si responsabila pentru reusita unui demers
didactic eficient.
La nivelul invatamantului liceal, unde se opereaza cu mai multe categorii de programe, structurate diferit, urmarind realizarea,
dupa caz, de obiective sau competente, este necesar ca unitatile de invatare sa fie si ele proiectate in mod diferentiat.
Fiecare ciclu tematic cuprins in ,,Esalonarea anuala a unitatilor de invatare de la nivelul fiecarui an de studiu, trebuie proiectate
numai pentru acel an, urmarind realizarea integrala a obiectivelor de referinta/competentelor intermediare si specifice anului de studiu
respectiv.
Inaintea proiectarii fiecarei unitati de invatare, cu deosebire a acelora cu cicluri tematice principale, trebuie efectuata o evaluare
predictiva (initiala) care care sa permita cunoasterea nivelului de pregatire a elevilor pentru continutul respectiv si in consecinta sa se
realizeze o proiectare cat mai reala a unitatilor de invatare. Acest tip de evaluare este obligatoriu la clasa a IX-a si pentru continuturile
nou abordate la celelalte clase. Pentru realizarea acestei forme de evaluare, dar si pentru cea sumativa, se va elabora o fisa individuala a
elevului.
La liceu predarea educatiei fizice se face permitand elevilor sa participe la un proces de instruire bazat pe oferta profesorului si
optiunea elevului, in special la clasele a X-a, a XI-a, si a XII-a, parcurgand astfel trasee particulare de invatare.
Activitatea de proiectare a unitatilor de invatare la invatamantul liceal are anumite particularitati, raportate la anul de studiu
pentru care se elaboreaza si modul de organizare a procesului de exersare.
La clasa a IX-a ,proiectarea unitatilor de invatare, ca structura si extindere se apropie de modalitatea de proiectare de la
invatamantul gimnazial. Aplicarea acestora se realizeaza integral, sub directa conducere a profesorului.
Proiectarea unitatii de invatare
Alergarea de rezistenta Clasa a IX-a

Numar lectii alocat: 7 Continuturi cuprinse in instruire:


Ciclul tematic: I -pasul alergator de semifond, corelat cu actul respirator
Perioada de aplicare: luna mai -alergare in pluton
Durata de exersare: 10-15 min -startul de sus
- finisul

Nr. Obiective de referinta Obiective Detalieri de continut Activitati de invatare Dozaj Resurse Evaluare
crt operationale majore orienta
tiv
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1. Sa actioneze Insusirea pasului de Pasul alergator de - exersarea pasului de Chinograma Predictiva
eficient in activitatile semifond semifond semifond 15 min Marcaje
motrice variate, Dezvoltarea - demonstratii repetate
folosind deprinderile rezistenteienerale - exercitii specifice pentru
si calitatile motrice dezvoltarea rezistentei
de baza aerobe
2 1.1. Autocontrolul asupra Dezvoltarea rezistentei - efectuarea unor exercitii cu 15 min Chinograma Observare
actului respirator Alergarea pe distante eforturi crescute progresiv Marcaje sistematica
medii - exersarea alergarii pe
distante medii in conditii de
autocontrol asupra pasului
alergator lansat si
automatizarea ritmului
respirator corect
3 1.1. Cresterea capacitatii Startul de sus - exersarea startului de sus si 15 min Cronometru Autoevaluar
de efort Alergare pe intervale a lansarii in cursa Marcaje e
- demonstratii repetate-
corectari individuale
- parcurgerea repetata a
distantelor de 300 m cu
pauze de revenire( controlul
adaptarii la efort prin
pulsometrie)
- automatizarea actului
respirator corect
4 1.2. Sa foloseasca Stabilirea tempoului Alergarea in pluton - exersarea alergarii in 15 min Cronometru Observare
procedee tehnice optim individual 500-600 m pluton( cu lider), care se Traseu marcat sistematica
specifice ramurilor de schimba pe parcurs,
sport invatate, respectandu-se tempoul
respectand stabilit
regulamentul specific -- controlul adaptarii la efort-
recomandari individuale
- modificarea ritmului
respirator, in functie de
tempoul adoptat
5 1.2. Capacitatea de a Alergarea 800m fete, - exersarea alergarii de 10 min Cronometru Autoevaluar
parcurge integral 1000 m baieti rezistenta 800 m fte, 1000 m Traseu marcat e
proba de evaluare Intrecere baieti, respectand toate fazele
probei(start, alergare pe
parcurs, accelerarea si
finisul)
- stabilirea recordurilor
personale
6 IDEM LECTIA 5
7 4.1. Sa participe activ Parcurgerea probelor de - exersarea parcurgerii 10 min Cronometru Sumativa
la jocuri si concursuri 800m si 1000 m probelor de evaluare cu Traseu marcat
sportive in cadrul Evaluari optionale adoptari de tempou
grupelor si al corespunzator
echipelor constituite disponibilitatilor individuale
la nivelul clasei - prezentarea scalei de
evaluare
- evaluare la cerere

CERINTE DE PERFORMANTA PREVAZUTE IN SCALA DE EVALUARE ELABORATA DE PROFESOR

Proba Sexul Performanta realizata si valoarea corespunzatoare a notelor


Puncte Primele trei
5 6 7 8 9 10 acordate performante
pentru
atitudine
Alergarea de Fete 4min50s 4min45s 4min40s 4min35s 4min25s 4min15s 1-2 pct
rezistenta 800 m fete,
1000 m baieti 4min50s 4min45s 4min35s 4min25s 4min15s 4min5s 1-2 pct
Baieti

Bibliografie:

Dragomir ,Petrica Educatie fizica scolara: repere noi-mutatii necesare Bucuresti Editura Didactica si Pedagogica, 2004
Scarlat,Mihai Bogdan

Scarlat,Mihai Bogdan Educatie fizica si sport Bucuresti Editura Didactica si Pedagogica, 2003
Scarlat , Eugeniu Invatamant liceal