Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2017


Proba E. c)
Matematic M_mate-info
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z + z + zz = 2 + i + 2 i + ( 2 + i )( 2 i ) = 3p
= 4+4i =9 2 2p
2. f (1) = m 1 + 2 3 = m 3p
m=0 2p
3. 1 log 2 x = 0 sau 2 log 2 x = 0 3p
x = 2 sau x = 4 , care convin 2p
4. Mulimea numerelor naturale de dou cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri
2p
posibile
Mulimea numerelor naturale de dou cifre, care au cifra zecilor strict mai mic dect cifra
2p
unitilor are 36 de elemente, deci sunt 36 de cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 36 2
p= = = 1p
nr. cazuri posibile 90 5
5. M ( 3, 2 ) , unde punctul M este mijlocul segmentului AB 3p
CM = 3 2p
6. sin 2 x 2 cos 2 x 2
( ) ( )
1 + tg 2 x cos 2 x 1 + ctg 2 x sin 2 x = 1 +
cos 2 x cos x 1+
sin 2 x
sin x = 3p


( )
= cos 2 x + sin 2 x sin 2 x + cos 2 x = 0 , pentru orice x 0,
2
2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.a) 1 1 2 1 1 2

A ( 9 ) = 1 2 9 det ( A ( 9 ) ) = 1 2 9 = 2p
2 1 3 2 1 3

= 6 + ( 2 ) + ( 18 ) ( 8 ) ( 9 ) 3 = 0 3p
b) 1 1 2
det ( A ( a ) ) = 1 2 a =9a 3p
2 1 3
Sistemul are soluie unic det ( A ( a ) ) 0 , deci a \ {9} 2p
c) Sistemul are soluia ( x0 , y0 , z0 ) , cu x0 , y0 i z0 numere reale nenule, deci a = 9 i soluia
3p
sistemului este de forma ( 5 , 7 , ) ,
x0 + y0 + z0 = 5 + ( 7 ) + = 11 = 11( 5 + ( 7 ) + ) = 11( x0 + y0 + z0 ) 2p
2.a) x y = xy + 7 x + 7 y + 49 7 = 2p
= x ( y + 7 ) + 7 ( y + 7 ) 7 = ( x + 7 )( y + 7 ) 7 , pentru orice numere reale x i y 3p
Prob scris la matematic M_mate-info Varianta 2
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

b) x x = ( x + 7 ) 7 , deci ( x + 7 ) 7 = x
2 2
2p
( x + 7 )( x + 6 ) = 0 x = 7 sau x = 6 3p
c)
( 2017a + 7 ) ( 6 + 7 ) 7 = 1 2017a + 7 7 = 1 3p

2017 a = 1 a = 0 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1
(1 x ) ln x ( 1)
f '( x ) = x = 3p
(1 x )2
1 x
+ ln x
1 x + x ln x
= x = , x (1, + ) 2p
(1 x ) 2
x (1 x )
2

b) 1
ln x
lim f ( x ) = lim = lim x = 0 3p
x + x + 1 x x + 1
Dreapta de ecuaie y = 0 este asimptot orizontal spre + la graficul funciei f 2p
c) g : (1, + ) , g ( x ) = x ln x x + 1 g ' ( x ) = ln x , deci g ' ( x ) > 0 pentru orice x (1, + ) 3p
Funcia g este strict cresctoare pe (1, + ) i, cum lim g ( x ) = 0 , obinem g ( x ) > 0 , deci
x 1
2p
x ln x > x 1 , pentru orice x (1, + )
2.a) 1 1 1

( ) ( )
f ( x ) 3 x 2 dx = e x + 3x 2 3 x 2 dx = e x dx = 2p
0 0 0
1
= ex = e 1 3p
0
b) 1 1
( )
1 3x 4 1
x f ( x ) dx = xe x + 3x3 dx = ( x 1) e x + = 3p
0 0 0 4 0
3 7
= 1 e0 + = 2p
4 4
c) n n n
g ( x ) = 3 x A = g ( x ) dx = 3 x 2 dx = x3
2
= n3 3p
0 0 0

(
n3 = n 2 n + 1 ( n 1) n 2 + 1 = 0 n = 1 ) 2p

Prob scris la matematic M_mate-info Varianta 2


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Examenul de bacalaureat naional 2017
Proba E. c)
Matematic M_t-nat
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. r = a2 a1 = 3 3p
a3 = 10 2p
2. x1 + x2 = 4 , x1 x2 = 1 2p
4 x1 x2 ( x1 + x2 ) = 4 1 4 = 0 3p
3. 22 x +1 = 23 2 x + 1 = 3 3p
x = 2 2p
4. Mulimea numerelor naturale de dou cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri
2p
posibile
n mulimea numerelor naturale de dou cifre, multiplii de 15 sunt numerele 15 , 30 , 45 ,
2p
60 , 75 i 90 , deci sunt 6 cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 6 1
p= = = 1p
nr. cazuri posibile 90 15
5. a 1
m AB = 0 , m AC = 2p
3
a 1
m AB = m AC = 0 a =1 3p
3
6. 3
4
AB AC 2 = 3p
= sin B =
sin C sin B 4 3
1
= 2p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 1 0 1
A (1) = det ( A (1) ) = = 2p
1 0 1 0
= 0 1 = 1 3p
b) 0 x 0 y xy 0
A( x ) A( y ) = = = 3p
x 0 y 0 0 xy
1 0
= xy = xyI 2 , pentru orice numere reale x i y 2p
0 1
c)
( ) ( ) ( ) ( )
A 3a A 3a +1 A 3a + 2 = A 33a +3 3p

A ( 33a +3 ) = A ( 27 ) 33a +3 = 33 , de unde obinem a = 0 2p


2.a) f = X 3 + X 2 + 2 X 4 f (1) = 13 + 12 + 2 1 4 = 3p
=1+1+ 2 4 = 0 2p

Prob scris la matematic M_t-nat Varianta 2


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
b) f ( 2 ) = 0 m = 4 , deci f = X 3 + 4 X 2 + 2 X 4 3p
f ( 3) = 27 + 36 6 4 = 1 2p
c) x1 + x2 + x3 = m , x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 2 , x1 x2 x3 = 4 3p
1 1 1 x x + x2 x3 + x3 x1 1
+ + + x1 + x2 + x3 = 1 2 + ( x1 + x2 + x3 ) = m , deci m = 0 2p
x1 x2 x3 x1 x2 x3 2

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
( x + 2017 ) ' e x ( x + 2017 ) ( e x ) '
f '( x ) = = 3p
( )
2
ex

e x (1 x 2017 ) ( x + 2016 )
= = , x
(e ) x 2 ex
2p

b) f ( 0 ) = 2017 , f ' ( 0 ) = 2016 2p


Ecuaia tangentei este y f ( 0 ) = f ' ( 0 )( x 0 ) , adic y = 2016 x + 2017 3p
c) x + 2015
f '' ( x ) = , x 2p
ex
f '' ( x ) 0 pentru orice x [ 2015, + ) , deci f este convex pe [ 2015, + ) 3p
2.a) 1 1
( x + 1) dx = 3 + x 0 =
3
2 x
3p
0
1 4
= +1 = 2p
3 3
b) F : , F ( x ) = arctg x + c , unde c 2p

F (1) = + c c = 1 , deci F ( x ) = arctg x + 1 3p
4
c) n n
( ) ( )
x 1 n 1
x f ( x ) dx = = + = ln n 2 + 1
2
dx ln x 1 3p
0 x +1
2 2
0 0 2
1
2
( 1
)
ln n 2 + 1 = ln 5 , deci n 2 + 1 = 5 , de unde obinem n = 2
2
2p

Prob scris la matematic M_t-nat Varianta 2


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Examenul de bacalaureat naional 2017
Proba E. c)
Matematic M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 2
Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale;
profilul tehnic, toate calificrile profesionale
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1 5
2+ = 3p
2 2
5 4
=2 2p
2 5
2. x1 + x2 = 4 , x1 x2 = 3 2p
x1 + x2 1 4 1
= =1 3p
x1 x2 3
3. 2 x +1 = 23 x + 1 = 3 3p
x=2 2p
4. Mulimea A are 9 elemente, deci sunt 9 cazuri posibile 2p
Multiplii de 4 din mulimea A sunt 4 i 8, deci sunt 2 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 2
p= = 1p
nr. cazuri posibile 9
5.
AB = ( 4 0 ) + ( 0 3) = 5 , AO = 3 , BO = 4
2 2
3p
PAOB = AB + AO + BO = 5 + 3 + 4 = 12 2p
6. 1 3
sin150 = , sin 60 = 3p
2 2
2 2
1 3 1 3
sin 2 150 + sin 2 60 = + = + = 1 2p
2 2 4 4

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.a) 3 2
det A = = 33 2 2 = 3p
2 3
=94=5 2p
b) 2 a +1
BB =
a + 1 a 2 + 1 2p

2 2
2B = , deci B B = 2 B a = 1 3p
2 2a
c) 5 3 + 2a 5 5 0 2a 2
A B B A = = 3p
5 2 + 3a 3 + 2a 2 + 3a 2 2a 0
0 2a 2
det ( A B B A ) = = ( 2a 2 ) 0 , pentru orice numr real a
2
2p
2 2a 0
Prob scris la matematic M_tehnologic Varianta 2
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic,
toate calificrile profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
2.a) 1 3 = 1 3 3 1 3 3 + 12 = 3p
= 3 3 9 + 12 = 3 2p
b) x y = xy 3x 3 y + 9 + 3 = 2p
= x ( y 3) 3 ( y 3) + 3 = ( x 3)( y 3) + 3 , pentru orice numere reale x i y 3p
c) x x = ( x 3) + 3 , ( x x ) x = ( x 3 ) + 3
2 3
3p

( x 3)3 + 3 = 3 x = 3 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

( )

1.a)
f ' ( x ) = x3 + ( 6 x ) + ( 2 ) = 2p

(
= 3x 2 + 6 = 3 x 2 + 2 , x ) 3p
b)
lim
f '( x )
= lim
(
3 x2 + 2 )= 2p
x 0 x+2 x 0 x+2

=
(
3 02 + 2 ) =3 3p
0+2
c) x [ 1,1] f ' ( x ) > 0 , deci f este cresctoare pe [ 1,1] 2p
Cum f ( 1) = 5 i f (1) = 9 , obinem 5 f ( x ) 9 , pentru orice x [ 1,1] 3p
2.a) 1 1 1

( f ( x ) + x ) dx = ( 4 x x + x ) dx = 4 x dx =
3 3
2p
0 0 0
1
= x4 =1 3p
0
b) 1 1 1

( 4x ) ( )
f ( x ) e x dx = 4 x3 4 x3 + x e x dx = xe x dx =
3
2p
0 0 0
1
= ( x 1) e x =1 3p
0
c) x2 3
3 3
(
A = f ( x ) dx = 4 x3 x dx = x 4 =
2 1
) 3p
1 1
9 1
= 81 1 + = 76 2p
2 2

Prob scris la matematic M_tehnologic Varianta 2


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic,
toate calificrile profesionale
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și